Jump to content
Sign in to follow this  
001

NMFs rekrutteringstevne rifle 2. mai 2015

Recommended Posts

NMF avholder et rekrutteringstevne for rifleskyttere 2. mai 2015 på Meheia mellom Kongsberg og Notodden.

Det vil bli muligheter for trening/innskyting 1.mai. Det organiseres med muligheter for grilling på kveldstid, og for dem som tar med campingbil/campingvogn/telt er det muligheter for overnatting i området. De nasjonale og de internasjonale finrifle øvelsene arrangeres, i tillegg til to uaproberte øvelser.

Mer informasjon kommer. Påmelding og spørsmål til: president@metallsilhuett.no

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rekrutteringsstevne Metallsilhuett finrifle 2. mai 2015

 

Uapproberte øvelser

 

Hurtig stående

Våpen: Fri vekt

Avtrekk: Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.

Skytestilling: Stående stilling

Skytetid: 2,5min på 10skudd

Avstander: 25, 50, 75 og 100m

Figurer: Finpistolfigurer 3/8 av full størrelse (grov pistol/rifle figur er 1/1)

Kaliber: Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner.

Sikter: Åpne eller optiske sikter, herunder diopter og sikter uten forstørrelse (f.eks. Rødpunkt). Ingen begrensning på forstørrelse.

Liggeunderlag: Max 1” tykkelse, og underlaget skal ikke være ”figurstøpt”, eller gi ekstra støtte. Friksjonsøkende materiale er tillatt på skytematte.

Bekledning: Man skal benytte det man kan kalle vanlige klær. Avstivede skyteklær og lignende er ikke tillatt, heller ikke friksjonøkende materiale på annen bekledning. Reimer og kroker som benyttes til å støtte opp skytter og eller våpen regnes som kunstig støtte og tillates ikke.

Forbud: .22 sporlys, .22haglepatroner og lignende. Tofot tillates ikke brukt som støtte.

Unntak: I metallsilhuett tillates normalt ikke lyddemper eller kompensator, i denne øvelsen gjøres det unntak fra den regelen slik at rekyldempende innretninger kan benyttes.

Ferdighetsklasser: Benyttes ikke i denne øvelsen

 

 

Hurtig fri

Våpen: Fri vekt

Avtrekk: Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.

Skytestilling: Fri skytestilling, i metalsilhuett vil det si enhver skytestilling som er sikker og som ikke benytter kunstig støtte. Egen kropp er ikke regnet som kunstig støtte.

Skytetid: 2,5min på 10skudd

Avstander: 25, 50, 75, 100m

Figurer: Finriflefigurer 1/5 av full størrelse (grov pistol/rifle figur er 1/1)

Kaliber: Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner.

Sikter: Åpne eller optiske sikter, herunder diopter og sikter uten forstørrelse (f.eks. Rødpunkt). Ingen begrensning på forstørrelse.

Liggeunderlag: Max 1” tykkelse, og underlaget skal ikke være ”figurstøpt”, eller gi ekstra støtte. Friksjonsøkende materiale er tillatt på skytematte.

Bekledning: Man skal benytte det man kan kalle vanlige klær. Avstivede skyteklær og lignende er ikke tillatt, heller ikke friksjonøkende materiale på annen bekledning. Reimer og kroker som benyttes til å støtte opp skytter og eller våpen regnes som kunstig støtte og tillates ikke.

Forbud: .22 sporlys, .22haglepatroner og lignende. Tofot tillates ikke brukt som støtte.

Unntak: I metallsilhuett tillates normalt ikke lyddemper eller kompensator, i denne øvelsen gjøres det unntak fra den regelen slik at rekyldempende innretninger kan benyttes.

Ferdighetsklasser: Benyttes ikke i denne øvelsen

 

 

 

 

 

Approberte øvelser

 

Finrifle produksjon (Light)

Våpen: Rifler i henhold til reglement, produksjonsrifle med minimalt av endringer. Skal være det man tidligere så på som vanlige jaktrifler. Dvs. ikke tykke varmintløp og lignende.

Se (http://www.metallsilhuett.no/?p=4&s=109" target="_blank" target="_blank) side 43-44

Vektgrense: 3,855kg inkl.kikkert og tomt magasin

Avtrekk: Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig, avtrekk kan poleres men ikke byttes.

Skytestilling: Stående stilling

Skytetid: 2,5min på 5skudd

Avstander: 40, 60, 77, 100m

Figurer: Finriflefigurer 1/5 av full størrelse (grov pistol/rifle figur er 1/1)

Kaliber: Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner.

Sikter: Alle typer sikter tillates, med unntak av sikter som aktiverer avtrekksmekanismen.

Ingen begrensning på forstørrelse.

Liggeunderlag: Max 1” tykkelse, og underlaget skal ikke være ”figurstøpt”, eller gi ekstra støtte. Friksjonsøkende materiale er tillatt på skytematte.

Bekledning: Man skal benytte det man kan kalle vanlige klær. Avstivede skyteklær og lignende er ikke tillatt, heller ikke friksjonøkende materiale på annen bekledning. Reimer og kroker som benyttes til å støtte opp skytter og eller våpen regnes som kunstig støtte og tillates ikke.

Forbud: .22 sporlys, .22haglepatroner og lignende. Tofot tillates ikke brukt som støtte. Lyddemper, kompensator og andre rekyldempende innretninger tillates ikke.

Ferdighetsklasser:

Klasser Produksjon

INT 32 – 40

Master 25 – 31

A 18 – 24

B 0 - 17

 

 

 

 

Finrifle Silhuett

Våpen: Rifler i henhold til reglement, spesialbygd rifle for Metallsilhuett. Se (http://www.metallsilhuett.no/?p=4&s=109" target="_blank" target="_blank) side 43-44

Vektgrense: 4,6kg inkl. kikkert og tomt magasin

Avtrekk: Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.

Skytestilling: Stående stilling

Skytetid: 2,5min på 5skudd

Avstander: 40, 60, 77, 100m

Figurer: Finriflefigurer 1/5 av full størrelse (grov pistol/rifle figur er 1/1)

Kaliber: Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner.

Sikter: Alle typer sikter tillates, med unntak av sikter som aktiverer avtrekksmekanismen.

Ingen begrensning på forstørrelse.

Liggeunderlag: Max 1” tykkelse, og underlaget skal ikke være ”figurstøpt”, eller gi ekstra støtte. Friksjonsøkende materiale er tillatt på skytematte.

Bekledning: Man skal benytte det man kan kalle vanlige klær. Avstivede skyteklær og lignende er ikke tillatt, heller ikke friksjonøkende materiale på annen bekledning. Reimer og kroker som benyttes til å støtte opp skytter og eller våpen regnes som kunstig støtte og tillates ikke.

Forbud: .22 sporlys, .22haglepatroner og lignende. Tofot tillates ikke brukt som støtte. Lyddemper, kompensator og andre rekyldempende innretninger tillates ikke.

Ferdighetsklasser:

Klasser Silhuett

INT 34 – 40

Master 27 – 33

A 20 – 26

B 0 - 19

 

 

 

Finrifle fri

Våpen: Fri vekt

Avtrekk: Et hvert sikkert avtrekk som ikke kan gå av ufrivillig.

Skytestilling: Fri skytestilling, i metallsilhuett vil det si enhver skytestilling som er sikker og som ikke benytter kunstig støtte. Egen kropp er ikke regnet som kunstig støtte.

Skytetid: 2,5min på 5skudd

Avstander: 40, 60, 77, 100m

Figurer: Finriflefigurer 1/5 av full størrelse (grov pistol/rifle figur er 1/1)

Kaliber: Enhver rifle kamret for kal. .22 Short, Long eller Long Rifle rimfire patroner.

Sikter: Åpne eller optiske sikter, herunder diopter og sikter uten forstørrelse (f.eks. Rødpunkt). Ingen begrensning på forstørrelse.

Liggeunderlag: Max 1” tykkelse, og underlaget skal ikke være ”figurstøpt”, eller gi ekstra støtte. Friksjonsøkende materiale er tillatt på skytematte.

Bekledning: Man skal benytte det man kan kalle vanlige klær. Avstivede skyteklær og lignende er ikke tillatt, heller ikke friksjonøkende materiale på annen bekledning. Reimer og kroker som benyttes til å støtte opp skytter og eller våpen regnes som kunstig støtte og tillates ikke.

Forbud: .22 sporlys, .22haglepatroner og lignende. Tofot tillates ikke brukt som støtte. Lyddemper, kompensator og andre rekyldempende innretninger tillates ikke.

Ferdighetsklasser:

Klasser Fri

INT 38 – 40

Master 32 – 37

A 26 – 31

B 0 - 25

 

 

Sammenlagtøvelser:

Hurtig stående og Hurtig fri legges sammen til en sammenlagtøvelse: Hurtig aggregat.

Finrifle Produksjon og Finrifle Silhuett legges sammen til en sammenlagtøvelse: Finrifle aggregat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiering

Det blir enkel premiering av følgende øvelser:

Hurtig stående

Hurtig fri

Hurtig aggregat

Finrifle Produksjon

Finrifle Silhuett

Finrifle aggregat

Finrifle Fri

 

All premiering vil være 1.-3.plass overall i øvelse,

samt 1.-3.plass i klasse ut fra 1/3 premiering regnet fra forhåndspåmelding.

1 Trekkepremie som trekkes blant alle deltakere, en start= et lodd i lotteriet (dvs.max 5 lodd).

 

Antall skyttere: max 120 starter totalt

Det er plass til max 40 starter i Hurtig stående og 40 starter i Hurtig fri.

Det er plass til max 40 starter i Produksjon, Silhuett og Fri til sammen. Dette pga. at de tre øvelsene skyter på samme figursett.

 

Ved stor pågang vil det bli kjørt prematch for arrangører dagen før.

 

For alle øvelser gjelder:

Man skyter fra venstre mot høyre, kun et skudd mot hver figur.

Figurer man bommer på hopper man over.

Faller flere figurer på et skudd fortsetter man så langt man har figurer, dersom man slipper opp for figurer skyter man på den første man har bommet på. Har man ikke bommet, er tom for figurer og har flere skudd igjen - setter arrangør opp figurer for de gjenværende skuddene etter at stans er sagt. Skytter får da tid på seg til å ta de manglende skudd utenom den ordinære skytetiden.

 

Skytterne flytter seg til neste standplass etter hver 10skuddserie. Mellom ordrene stans og Lading skal våpenet være åpent, tomt for ammunisjon og magasinet ute. Magasin kan fylles på hvilket som helst tidspunkt, men kan kun settes i våpen når lading blir kommandert.

Skyttere stiller opp igjen de figurene de har skutt ned, og oppstilling av figurer gjøres etter 10 skudd.

Forflytning fra den standplassen man står på til neste gjøres før figurer stilles opp etter hver tiskudds serie.

Vær oppmerksom på at Hurtig stående og Hurtig fri stiller opp figurer etter hver serie på 2,5min (10skudd), mens produksjon, Silhuett og Fri stiller opp figurer etter hver andre serie på 2,5min (10skudd).

 

Det vil være mulig å delta i alle øvelser, men kun ved forhåndspåmelding i alle øvelser.

Dersom man melder seg på i minst en øvelse kan påmelding gjøres på stedet for det antall øvelser det er tid til at skytteren skal skyte. Vær oppmerksom på at ved stor pågang vil muligheten for påmelding på stedet være meget begrenset.

 

Skytes flere øvelser med samme våpen gjelder følgende rekkefølge:

1) Produksjon

2) Silhuett

3) Fri

 

Hurtig er uapproberte øvelser og kan skytes i den rekkefølgen man ønsker.

 

Det vil bli satt opp mulighet for innskyting/prøveskudd på forskjellige avstander, alle deltakere i stevnet kan benytte disse fritt i løpet av dagen(e) (gjelder kun våpen som er tillatt brukt i dette stevnet). Innskyting/prøveskudd kan ikke gjøres i løpet av serien, startrekkefølgen må følges hvis man ikke vil miste sin plass. Går man glipp av sin start må man få plass på et nytt lag.

 

 

Startkontigent: 100pr.øvelse. Ved forhåndspåmelding betaler man for de tre første startene, og får skyte resten gratis. Ved påmelding på stedet er det 100,- pr.start.

Bevertning: Enkel bevertning med pølser, brus og lignende. Avhengig av antall påmeldte.

Sted: Meheia metallsilhuettbane

Overnatting: Mulighet for overnatting på banen, ellers finnes det vandrerhjem, hotell osv. i Kongsberg.

Påmelding: Innen 23.04.2015 til president@metallsilhuett.no, kun påmelding via mail.

Påmelding skal inneholde fornavn og etternavn, tlf.nr, mailadresse og hvilke starter man ønsker å skyte.

Spørsmål: På kammeret.no i tråden som omhandler stevnet, på NMFs facebook event side som omhandler stevnet eller på mail: post@metallsilhuett.no

Oppmøte: På banen klar for start senest 5min før egen start.

registrering: I sekretariat fra 08:30, tidspunktet vil bli justert etter antall påmeldte.

Skyterekkefølge: Slås opp på banen senest 08:00 stevnedagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antallet påmeldte og interesserte er i en slik størrelsesorden at det kommer til å holde med en dag for dette stevnet. Flere har etterlyst grovriflestevner, så da endres datoen for finrifle rekrutteringsstevnet til 2. mai og så setter vi opp et Grovriflestevne 3. mai. 1. mai blir fortsatt trenings/innskytingsdag. Legg merke til at finrifle og grovrifle skytes hver sin dag, og kun på den dagen som er satt opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...