Jump to content

maks antall våpen?


Lexuser88
 Share

Recommended Posts

Om du har ledig plass i jaktvåpengarderoben, så søk om den til jakt, enkelt og greit.

Trening er ikke godkjent grunnlag for erverv.

 

Har du 6 våpen i jaktgarderoben med relativt tydelig forskjell på de og ingen salongrifle, så skal du kunne få ei salongrifle innvilget. 6 er ikke "maks antall" men det antallet jaktvåpen du skal kunne få godkjent med kun "jakt" som grunn og ikke måtte skrive en roman med grunner til hvorfor du trenger det og det våpenet.

Link to comment
Share on other sites

Så lenge du kan dokumentere et behov, er det vel ikke noe i veien med å ha flere enn seks våpen? Du bør forklare hvorfor dette passer bedre enn noen av dine andre våpen til det formålet, så går det sikkert greit så lenge det ikke sitter noen spesielt vanskelige på våpenkontoret ;-)

 

Uansett så skal politiet bare ha gebyr for innvilgete søknader.

Link to comment
Share on other sites

Er aktiv jeger og baneskytter, men eg fikk avslag her for ei stund siden. men fikk ikkje igjen pengene som eg betalte for å søke. Og det var ei grovkalbra rifle som eg skulle ha te utenlandsjakt på vilt som krevde akkurat det, men alikvel fikk eg avslag endå jeg ikkje hadde noe våpen som var i nærheten av det kaliberet.

Link to comment
Share on other sites

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

 

§ 12.Erverv av våpen til jakt

Tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler til jakt kan gis til søker som er innført i Jegerregisteret.

Søker kan erverve og inneha inntil 6 komplette jaktvåpen. Tillatelse til å erverve og inneha mer enn 6 jaktvåpen kan bare gis til søker som kan dokumentere et meget kvalifisert behov.

Tillatelse gis bare dersom våpenet etter viltlovgivningen er tillatt benyttet til jakt i Norge.

Politimesteren kan dispensere fra kravet i første og tredje ledd dersom særlige grunner foreligger.

 

§ 13.Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

Skytterorganisasjonen skal være godkjent i samsvar med § 24. I tillegg skal den, i henhold til lovlig program utarbeidet av skytterorganisasjonen, arrangere årlige, terminfestede og organiserte skytinger med den våpentype som det søkes tillatelse for.

Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type.

Politimesteren kan dispensere fra første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger. Politimesteren kan også dispensere fra tredje ledd annet og tredje punktum dersom søkers aktivitet tilsier det.

 

Dersom man, som TS sier, skal ha ei rifle til øvelsesskyting så er det beste å søke om det. Melder man seg inn i et DFS-lag eller lignende, så får en nærmest automatisk godkjent søknad om en Sauer 200STR i 6.5 og en i 22LR. 10-22 er det verre med.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Tjah. "Lydløs" jakt? Billig mengdetrening nesten uten rekyl? Ikke forstyrre naboene? Hadde jeg ikke hatt en .22 LR fra før ville jeg definitivt følt et sterkt behov for å anskaffe en til disse tingene. Tenk et par dager og legg et kort brev ved søknaden der du beskriver ditt spesifikke behov. Om du får avslag har du kanskje brukt litt tid, men du er i alle fall rikere på erfaring med forvaltningspraksis ved ditt lokale politikammer.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Så sånn som jeg f.eks har alt en 22 hornet, blir dette da forlikt til at eg skulle kunne søke på en vanlig 22?

Vil tro at om du har 6 våpen og ingen av dem er erhvervet til trening og konkurranse, så er det bortimot nytteløst de fleste plasser.

 

Søker du derimot om ei rifle til trening/konkurranse i en gren i et godkjent forbund, så er det problemfritt. Har du en NBSF-klubb i nærheten så burde 22LR til BR50 gå igjennom - og der er det en del takhøyde til funksjon og utseende, selv om en 10-22 neppe er særlig egnet. Bortimot alle andre salongrifler derimot egnet.

Om ungene skal skyte i DFS, så er den lille Rekrutt-200STR ei SVÆRT hyggelig salongrifle, mer presis kommer de knapt, og den er lita og hendig samtidig som den er litt tung og ypperlig til generell trening.

NSF har vel 50m programmer med 22LR og er du et sted hvor det er en NSF-klubb med 50m rifle på programmet, igjen, nesten alt (men 10-22 tja...) er egnet, selv om noe er mye bedre egnet enn annet :wink:

Metallsilhuett, igjen, her er hyggelige rifler, Anschûtz sin 64 MSR er laget for det 606775.jpg Jeg mener de har en med tommelhull-stokk også, som er rett så "cool" om det er et tema.

 

Og for å si det rett ut, ei basic halvauto salongrifle - det er egentlig ikke noe du vil ha. De gjør ingenting som ikk eei boltrifle gjør, bortsett fra å øke ammoforbruket til ingen nytte. Moro en stund, men så må de pusses og kukes med for å virke, så er de mindre presise, har elendige avtrekk, osv. personlig smak selvsagt, men det er nå min mening. Skjønner ikke at jeg gadd å ha min halvauto i over 20 år :roll:

 

K

Link to comment
Share on other sites

Her var det jammen mye rart å lese!!

 

Regelen for maks 6 våpen gjelder bare for jaktvåpen, ferdig snakka. Om en har 6 stk Tikka T3 light i 6,5x55 eller 6 rifler i forskjellige kalibere skal ikke politiet legge seg opp i. Dette var en endring som kom samtidig som garderoben om 6 jaktvåpen kom, nettopp for å forenkle regelverket og sørge for at alle rundt om i landet skulle få de samme reglene å forholde seg til i praksis. De fleste benytter denne garderoben til å få seg ei hagle og noen forskjellige jaktrifler, gjerne også ei .22 rifle. Det TS spør om er en .22 rifle til trening. Dette skal det ikke være noe problem å få innvilget om han bedriver f.eks jaktfelt eller DFS skyting. Det er ingen teoretiske grenser for hvor mange konkurransevåpen du kan få kjøpe, så lenge du kan vise til aktivitet slik at det er et reelt behov. Enten du driver med jaktfelt, DFS, pistolskyting eller hva det måtte være, så skal du kunne få kjøpe inn våpen til forskjellige klasser all den tid du FAKTISK bedriver sporten. Er du veldig aktiv kan du også få kjøpt reservevåpen, men det er en annen historie.

 

Om TS ikke bedriver noen form for konkurranseskyting, har 6 jaktvåpen og ikke har noen intensjon om å starte med noen relevant konkurranseskyting så stiller han derimot dårlig. Det har inntil ganske nylig være helt vanlig å betale FØR søknaden blir sett på. Dagens praksis er at en betaler etter at en får et brev om at den er innvilget. Etter at betaling er mottatt dukker innvilget søknad opp i posten. Så det er helt riktig at en ikke skal betale om søknaden ikke blir innvilget. All risiko er da litt porto.

Link to comment
Share on other sites

sist jeg søkte betalte jeg først når søknaden var innvilget

fikk også beskjed om at jeg ikke skulle betale noe ved avslag kun med godkjent søknad

Det følger av Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon kap. II, punkt 17 d at gebyret er for tillatelsen, ikke søknaden.

Gir mening det :) men jeg forstår ikke helt at enkelte tar pengene uansett

Link to comment
Share on other sites

Det TS spør om er en .22 rifle til trening. Dette skal det ikke være noe problem å få innvilget om han bedriver f.eks jaktfelt eller DFS skyting

Trening er vel ikke gyldig ervervsgrunnlag for hverken konkurranse- eller jaktvåpen - arrester meg gjerne om jeg tar feil. Men 10/22 vil være godkjent for NJFF jaktfelt, og kan dermed erverves på det grunnlaget. Politiet vil i noen tilfelle kreve uttalelse fra laget på at man er tilknyttet forbund/lag som har slik skyting på programmet, et skriv fra formannen i lokalforeningen av NJFF er etter min erfaring tilstrekkelig.

Link to comment
Share on other sites

Les og bli vis http://nojs.no/wp-content/uploads/2012/01/Vedlegg_476.pdf

 

3.5.1.2 Øvelses- og konkurranseskyting

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren etter

våpenforskriften § 13 kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt

startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Justisdepartementet/ Politidirektoratet

godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det gis kun

tillatelse til å erverve våpen som tillates brukt innenfor organisasjonens programmer. Det

skytterlag/-klubb søkeren er medlem av, må videre ha skyting med det omsøkte våpen på

programmet. Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet

av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må

være administrert av skytterorganisasjonen.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...