Jump to content

Kan jeg jakte med lyddemper i Sverige?


marlin95
 Share

Recommended Posts

Det var vel noen av svarene som ble gitt :

man trenger bare å føre opp lyddemper i våpendeklarerigen på nett så er alt ok. ingen ekstraordinær søking nødvendig. lyddemper er som våpendel å regne i sverige og skal bare føres opp i tollpapierene. jaktfall, sjekk annenhånds infoen deres før dere skremmer vettet av oss!

 

Tragisk at rifla mi ble kappa på 42 cm og ikke 45.

 

I USA er jo grensen 16 tommer (40 cm) så det gjør jo at enkelte USA karabiner og lever action

ikke kan benyttes i Sverige.

 

 

Er det like strengt i andre europeiske land som Polen og Tyskland?

Link to comment
Share on other sites

man trenger bare å føre opp lyddemper i våpendeklarerigen på nett så er alt ok. ingen ekstraordinær søking nødvendig. lyddemper er som våpendel å regne i sverige og skal bare føres opp i tollpapierene. jaktfall, sjekk annenhånds infoen deres før dere skremmer vettet av oss!

Som vanlig "glemmer" man at dette forutsetter at man har lisens for lyddemper i hjemlandet...
Link to comment
Share on other sites

I Sverige så kreves det som tidligere nevnt at lyddemperen skal være registrert og godkjent i hjemlandet.

I Norge så er ikke lyddempere registreringspliktige og av en eller annen merkelig årsak heller ikke mulig å registrere den. At noen har fått det til skyldes enten uvitenhet eller at en og annen politimyndighet er rund kantene.

Jeg har også vært i kontakt med det lokale politi kontoret og han kunne fortelle meg at det internt hos politiet er gitt ut et skriv om at lyddempere ikke skal registreres, så med andre ord, det er faktisk ikke mulig å ta med en norsk lyddemper inn i Sverige uten at enten rutinen til politi kontoret blir brutt eller at du selv bryter loven. Ja, noen har fint tatt med seg lyddemperen over grensen men ikke lovlig.

Link to comment
Share on other sites

Man trenger bare å føre opp lyddemper i våpen/tolldeklarasjonen, og så er alt i utgangspunktet OK. Noen ekstraordinær søking hit eller dit er i 99,99% av tilfellene ikke nødvendig. Lyddemper er som våpendel å regne i Sverige og skal bare føres opp i tollpapierene dersom du ikke skal flytte dit permanent. Da stiller saken seg ganske anderledes.

 

Tar du med deg en kopi av forskriftsendringen fra 07.07.2000 i våpenkofferten, for fremvisning ved forespørsel, er du trygg tør jeg påstå.

Link to comment
Share on other sites

Noen ekstraordinær søking hit eller dit er i 99,99% av tilfellene ikke nødvendig.
Det stemmer jo forsåvidt at det bare er i de tilfellene du blir kontrollert at det (kan) spille noen rolle...

 

Tar du med deg en kopi av forskriftsendringen fra 07.07.2000 i våpenkofferten, for fremvisning ved forespørsel, er du trygg tør jeg påstå.
Altså en bekreftelse på at du har brutt svensk lov ved å ta med en lyddemper som du ikke har lisens på?
Link to comment
Share on other sites

Du liker å kverulere, du, wheelgunner? :roll:

 

Jeg har noen venner og kjente i Sverige, og har bekjente i Politiet og Tullvesenet, og videreformidler bare det jeg selv har fått av info.

 

Dersom du skal oppholde deg i Sverige over lengre tid, som student eller i jobbsammenheng, og vil ha med deg egne våpen, må du søke om tillatelse fra svenske myndigheter for flere forhold vedr. våpen ervervet i Norge.

Ellers, ved noen dager på jaktturer o.l. er det i utgangspunktet ikke nødvendig å søke noen ting, noe sted, så lenge du har vanlige papirer i orden.

 

En tidligere studiekamerat som nå er i Politiet i Sverige oppfordret meg til å ha med meg et dokument som forklarer, i korte vendinger og ordelag, at lyddempere ikke er søknads- og/eller registreringspliktige i Norge, ved kortere jaktturer i Sverige, slik at dette kan fremvises ved behov.

Vedkommende kunne ikke erindre at dette var en aktuell problemstilling overhodet.

Link to comment
Share on other sites

Er vel helst Wikingen som liker å kverulere, regelverket er krystallklart samma faen hva "venner, kjente og bekjente" skulle måtte mene.

Det hjelper svært lite å henvise til en tidligere studiekamerat under en kontroll, er polisen oppdatert på gjeldende regelverk og er noenlunde firkantet så sliter du.

 

"I Sverige gäller svensk vapenlag, och enligt denna är ljuddämpare tillståndspliktiga. Eftersom ni i Norge inte har något tillståndsbevis att uppvisa för ljuddämparna får ni inte föra in och använda dem i Sverige. Det går inte heller att ansöka om något tillstånd att inneha dem här. Svensk vapenlicens kan bara meddelas den som är bosatt och folkbokförd i landet, och något införseltillstånd kan inte heller bli aktuellt eftersom det inte finns någon vapenlicens för ljuddämparna.

 

Den som bor i ett EU-land och har ett europeiskt skjutvapenpass har samma problem, eftersom ljuddämpare inte kan kategoriseras och föras in i vapenpasset. Ljuddämparna får då skruvas av vapnen och lämnas hemma när man reser utomlands för att jaga. Du får inte inneha en ljuddämpare i Sverige om du inte har licens för den. Om det skulle bli kontroll när du är ute på jakt här, och det visar sig att du använder en ljuddämpare som du inte har tillstånd för kan du bli anmäld för vapenbrott. Där är lagstiftningen tydlig.

 

I 2 kap. 11 § vapenlagen (1996:67) anges: "För tillstånd att föra in skjutvapen i Sverige gäller samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3-6 §§."

 

I 12 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) anges följande: "Den som fört in ett skjutvapen till Sverige med stöd av 2 kap. 13 § vapenlagen (1996:67) skall under vistelsen i Sverige med vapnet medföra tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha vapnet."

 

Enligt 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) skall den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet dömas för vapenbrott till fängelse i högst ett år. Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Vad som sägs om skjutvapen gäller enligt 1 kap. 3 § f) vapenlagen (1996:67) också ljuddämpare, och därför gäller ovanstående lagrum även för dessa.

 

Med vänlig hälsning

Sara Lönnborg Törnblad

Vapenhandläggare Polismyndigheten i Skåne

Link to comment
Share on other sites

Takker for en fin oppklaring Chiperon. :)

Jeg legger meg flat, uten protester.

Den info jeg har fått er åpenbart og helt klart FEIL!

 

Beklager dette,Chiperon og Wheelgunner686 og øvrige forumister, beklager.... :oops:

 

Det var supert å få se et så konkret dokument på denne saken.

Ingen tvil her. Demperen blir igjen hjemme! :wink:

Link to comment
Share on other sites

Nå kan de svenske våpenhåndleggerne som regel null om våpen og våpenloven i Sverige og de bryter den hver gang de er på jobb.. Skåne er en av verstingområdene når det kommer til saksbehandlingstid og dermed loven som styrer denne.. Nå er ikke dette håndleggernes feil, dette styres ovenifra av noen få med en egen agenda. Og nei, jeg har ikke noen foliehatt, dessverre er det slik det er. Google Peter Thorsell, og RPS så finner dere masser.. Målet er å få bort alle sivile våpen.

 

Sverige ansetter IKKE personal som har kunnskap om våpen, eller våpenloven, disse søknadene blir sortert bort. Nei, dessverre kødder jeg ikke.

 

Tom K har litt feil, jeg har ikke fått eller prøvd få min lyddemper i noe våpenkort, eller våpenpass. Lyddemperen har fått et nr, som ble banket inn av meg (eller en kamerat for å være ærlig) så den kan identifieres. Jeg bruker da dette nr ved registrering av lyddemper i tullens skjutvapendeklaration.

 

Jeg mener det jeg gjør er fullt lovlig og kommer fortsette med dette. Men forundrer meg ikke om jeg en dag kan få problemer i tullen, for dem kan dessverre ikke reglene der alle ganger dem heller.. Var vel noen Dynamiske skyttere på vei til stevne i Danmark som ble stoppet i 4 timer pga at tullen på svensk side ikke hadde peiling på dette med skjutvapendeklaration og gjennomreise i Sverige.. Og dette er Tullens egne greier..

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sjekket opp dette med det svenske politiet nå.

 

Saken er i følge min saksbehandler hos det svenske politiet at vi kan søke om å få tillatelse til å bruke våre norske lyddempere i Sverige!!

 

Det vi må er å få påført et nummer på demperen slik at den er identifiserbar. Så søker man om tillatelse til å innføre den til Sverige, en tillatelse vi kan få for 1 år av gangen. Man vedlegger kopi av våpenkort/våpenpass i søknaden, venter på innvilgelse.

- og så kan man reise til Sverige MED demper og jakte av hjertens lyst!!

 

Link til søknadsskjemaet: http://polisen.se/Global/www%20och%20In ... 0_1006.pdf" target="_blank

 

Sakser inn mailingen min med saksbehandler på våpen hos det svenske politiet så kan dere selv lese....

Mitt opprinnelige spørsmål nederst og så svarene fra polisen oppover:

 

Dette står jo i kontrast til det som cipheron siterte litt lenger opp/ned i tråden, men det må jo prøves ut!

Sender en søknad ASAP og kommer tilbake med svar, enten jeg nå får ja eller nei, da VET vi :-)

 

 

___________________________________________

 

Svar Ja

 

/Tony

___________________________________________

 

Från: Roger Sommernes

Skickat: den 23 september 2014 10:30

Till: Tony Pettersson

Ämne: Re: SV: SV: Ammunition

 

Er det denne blanketten jeg skal anvende?

 

http://polisen.se/Global/www%20och%20In ... 0_1006.pdf" target="_blank

 

- Roger

___________________________________________________

 

On 23/09/14 07:39, "tony.pettersson@polisen.se" wrote:

Hej

 

Du kan gå till en vapenreparatör eller vapenhandlare och få ett nummer inristat, det är ok.

Införseltillstånd söker du hos polisen i Sverige, blankett finns på polisen.se-service-blanketter och du kan söka för ett år.

 

Mvh

 

Tony Pettersson

vapenhandläggare

________________________________________

 

Från: Roger Sommernes

Skickat: den 22 september 2014 15:54

Till: Tony Pettersson

Ämne: Re: SV: Ammunition

 

Hei igjen.

 

Den demperen jeg har på min 223 er ikke inristet med noe tilverkningsnummer så vidt jeg kan huske, kan jeg da gå til en børsemaker og få det gjort? Alternativt kan jeg kanskje kjøpe en demper som har tillverkningsnummer inristat.

 

Inførselstilstånd, må jeg søke om det hver gang jeg skal bort og jakte, eller kan man få en som gjelder for lengre tid?

Hvor finner jeg det søknadsskjemaet? Hos tullverket?

 

Mvh

 

Roger Sommernes.

_________________________________________________

 

On 22/09/14 15:28, "tony.pettersson@polisen.se" wrote:

Hej

 

Sverige har licensplikt på ljuddämpare och här får de bara användas på vapen i klass 1 o 2. Du får alltså inte använda ljuddämpare på dina vapen .22LR som är klass 4 vapen. För att kunna ta med ljuddämpare till Sverige måste du söka införseltillstånd hos svenska polisen, då måste också ljuddämparen ha ett tillverkningsnummer inristat.

 

Mvh

 

Tony Pettersson

vapenhandläggare

___________________________________________

 

Från: Roger Sommernes

Skickat: den 22 september 2014 15:19

Till: Tony Pettersson

Ämne: Re: Ammunition

En annen fråga: jeg har lyddemper på min 223 rifle og på to .22LR rifler. Kan jeg anvende lyddemper i Sverige?

Jeg har europeisk våpenpass og vil jo skrive inn lyddemperen i skjutvapendeklarationen på http://www.tullverket.se" target="_blank om det betyder noe!?

 

Mvh

 

Roger Sommernes.

Link to comment
Share on other sites

Det er tydelig ulik praksis og holdninger ute og går.

Jeg fikk klarsignal fra Västerbottens län ialleflall.

 

Førte opp alt i deklarasjonen. Ingen spørsmål fra tullerne.

 

 

"Hej

Jag fick din fråga vidarebefordrad till mig.

Du vet förstås att ljuddämpare är licenspliktig i Sverige och att man kan få till vapen klass 1 och 2. Nu vet jag ju inte vilket vapen det är du ska jaga med.

Har konsulterat några kollegor eftersom jag var osäker, men vi säger i alla fall att det är OK. Eftersom du har rätt att föra in ett vapen till Sverige tillfälligt för jakt, så borde du även få ta med ljuddämparen.

God Jul

 

Christina Lundgren

vapenhandläggare

Polismyndigheten i Västerbottens län

tel 010-568 26 18 christina.lundgren@polisen.se"

Link to comment
Share on other sites

Interessant! Det er jo en stooooor fordel å kunne jakte med demperen når man er vant til å skyte med den på hele tiden ellers... Så det er ikke helt svart-hvitt, altså. Jeg syntes det var rart at mine kontakter skulle være så fullstendig på jordet, men de er tydeligvis ikke "helt vekk" da.... Ikke lett når praksis er så ulik, og potensielle konsekvenser er såvidt store....

Link to comment
Share on other sites

Det er tydelig ulik praksis og holdninger ute og går.

Jeg fikk klarsignal fra Västerbottens län ialleflall.

 

Førte opp alt i deklarasjonen. Ingen spørsmål fra tullerne.

 

 

Sitat:

"Hej

Jag fick din fråga vidarebefordrad till mig.

Du vet förstås att ljuddämpare är licenspliktig i Sverige och att man kan få till vapen klass 1 och 2. Nu vet jag ju inte vilket vapen det är du ska jaga med.

Har konsulterat några kollegor eftersom jag var osäker, men vi säger i alla fall att det är OK. Eftersom du har rätt att föra in ett vapen till Sverige tillfälligt för jakt, så borde du även få ta med ljuddämparen.

God Jul

 

Christina Lundgren

vapenhandläggare

Polismyndigheten i Västerbottens län

tel 010-568 26 18 christina.lundgren@polisen.se"

 

Her er det nok noen usikre tjenestemenn i samme län.

Dette er svaret jeg fikk 7/11-13:

 

Tyvärr, för att kunna föra in ljuddämparen i Sverige så måste du ha tillstånd för den i Norge. Och eftersom ljuddämpare inte är licenspliktiga i Norge så är det EJ möjligt/tillåtet att föra in dämparen i Sverige.

 

Med vänliga hälsningar!

Vapen Umeå

Polismyndigheten i Västerbottens län

Adress: Ridvägen 10

Öppettider: Vardagar 12.00-15.00

Tfntid: Vardagar 9.30-11.00. Tfn 010-5682079/82081

Mail: vapen.vasterbotten@polisen.se

Link to comment
Share on other sites

I Danmark hedder det minimum 60cm total længde. Dog er det lidt en gråzone da løbet vist "skal" være minimum 30cm. Men dette er jo ikke relevant til jagtbrug.

 

 

På noen tyske sider står det også at riflen skal være minimum 60cm slik som i Danmark.

 

 

På en tysk skyte side står det at man kan få et europeisk våpen pass.

Der må våpnet ha et løp på 45 cm ELLER ha en minste lengde på 95cm.

 

https://www.internetwache.brandenburg.d ... %20FfO.pdf

 

De fleste rifler er mer en 95cm så det betyr muligens at svenskene må gjenke seg litt

om en kommer med et våpen som er lenger en 95cm men med kort pipe.

Link to comment
Share on other sites

Nu er der selvfølgelig en bruger der har kappet ned til 43cm. Men 45cm burde være nok? De sidste 2 centimeter er vel ikke nødvendige. Der kan selvfølgelig blive et problem med en meget kort salonriffel og en tur til Sverige (hvis man ville have sådan en med på jagt i sverige)

 

Har I ingen våbenpas i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at Finland også har 40cm lengde på løpet slik som i Norge og at det ikke er noen registreringsplikt på lyddempere.

Kanskje svenskene på sikt vil harmonisere seg opp i mot sine nordiske naboer.

Shotguns (Finnish: haulikko) are defined as firearms that are shoulder-fired, have a total length of at least 840 mm and a barrel of at least 400 mm, with either a smoothbore or rifled barrels and that use shotgun shells.

 

Rifles (Finnish: kivääri) are defined as firearms that are shoulder-fired, have a total length of at least 840 mm and a barrel of at least 400 mm, with rifled barrels and that use centerfire cartridges.

Link to comment
Share on other sites

@wheelgunner686:

Det du skriver om våpenpass og Sverige stemmer nesten helt.

 

Det gjør nemlig litt forskjell å ha våpenpass selv ved turer til Sverige og det er den at du slipper å stoppe på betjent tollstasjon i Norge på vei ut og inn igjen. Uten våpenpass må du det, selv om du har tolldeklarert våpenet inn i Sverige på http://www.tullverket.se" target="_blank

Link to comment
Share on other sites

@wheelgunner686:

Det du skriver om våpenpass og Sverige stemmer nesten helt.

 

Det gjør nemlig litt forskjell å ha våpenpass selv ved turer til Sverige og det er den at du slipper å stoppe på betjent tollstasjon i Norge på vei ut og inn igjen. Uten våpenpass må du det, selv om du har tolldeklarert våpenet inn i Sverige på http://www.tullverket.se" target="_blank" target="_blank

Våpenpasset spiller ingen rolle på hva du kan ta med deg til Sverige, er fullt klar over at forenkler returen til Norge.
Link to comment
Share on other sites

Fant dette på siden til svenske tullveret:

 

 

Ljuddämpare

Ljuddämpare är tillståndspliktigta i Sverige. Om du medför en ljuddämpare till ett skjutvapen behöver du ha ett permanent tillstånd för ljuddämparen från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge.

 

Klarere kan det vel ikke bli.

Så kan jo den som vil prøve og få våpenkort på lydemper i Norge. Jeg har prøvd.

Link to comment
Share on other sites

Tror nok ikke svenskene vil "harmonisere" seg med sine nordiske naboer når det gjelder lovverket. Sverige er i EU, og retter seg etter forordninger derfra. Det er VI som er utenfor EU.

 

Når det er sagt er det å håpe at vi i fremtiden får mulighet til å registrere lyddempere i Norge. Jeg har nemlig forsøkt, villig til å betale gebyr til og med, men nei, det gikk ikke.

Link to comment
Share on other sites

Tja, det svenskene faktisk sier her, er at om vi får gravert inn ett nr på lyddemperen (Om der ikke er ett produsent løpenr på den). Så kan vi søke om 1 års tilstand for lyddemper i sverige.

 

Tungvint men greit nok.

 

Hvorvidt dette er korrekt eller ei, spiller ingen rolle om man da får slik tilstand. Har man tilstand har man tilstand. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Jo, men det er nok enda en misforståelse fra Svensk side. Hvorfor søke tilstand på et år om du kun skal jakte noen dager? Når du kan melde ifra for våpnene for kun en dag? Jeg trur den som svarte dette trudde den som spurte skulle oppholde seg i Sverige over lenger tid. Skal man oppholde seg i Sverige mer enn tre måneder (hvis jeg husker riktig) må det søkes på annen måte enn med "skjutvapendeklaration".

Som vanlig trur jeg da dette grunner seg i missforståelser og dårlig kunnskap om lover og regler fra myndighetenes sin side.

Min erfaring er også at Svensker noen få mil unna grensa er dårlig på å forstå norsk, så forundrer meg ikke om dette også i denne saken. (joda, de sier dem forstår, men gjør dem virkelig det? ) Selv jeg, født og oppvekst ved grensa, jobbet i grenesehandelen siden 14 års alderen og nå bodd i Halden siden 1995 (egentlig siden 1993) har jobbet daglig med "Nörskar" har til tider vanskelig med å forstå hva som blir sagt.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Norsk lov, ikke Svensk.

 

 

Ja, da har jeg lov i Norge av norsk lov og og oppfyller da kravene i svensk lov, bruk svensk skjutvapendeklarationen så er problemet løst :wink:

Nei, svensk lov krever at du har en lisens i hjemlandet. Så at du tilfeldigvis har lov uten lisens i ditt hjemland er dessverre svensk lov uvedkommende.

 

Så problemet er der like fullt, selv om du lukker øynene aldri så mye :wink:

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Norsk lov, ikke Svensk.

 

 

Ja, da har jeg lov i Norge av norsk lov og og oppfyller da kravene i svensk lov, bruk svensk skjutvapendeklarationen så er problemet løst :wink:

Nei, svensk lov krever at du har en lisens i hjemlandet. Så at du tilfeldigvis har lov uten lisens i ditt hjemland er dessverre svensk lov uvedkommende.

 

Så problemet er der like fullt, selv om du lukker øynene aldri så mye :wink:

 

Hvor står det at jeg må ha "lisens" i hjemlandet? Står det ikke "tillstånd" tillstånd/tilatelse? Og det har jag da det er fullt lovlig at kjøpe, eie og bruke lyddemperen min i Norge. Men vi kommer ikke lenger, vi er uenige og det er også svenske myndigheter..

Link to comment
Share on other sites

Alle norske våpeneiere har permanent tillstånd for å eie og bruke lyddemper. Det at denne er i form av en paragraf som gjelder alle kontra en individuell tillatelse kan jeg ikke skjønne at skulle forandre på så veldig mye, annet enn at man ikke har våpenkort på demper såklart.

 

Printe ut aktuelt lovverk og medbringe det for å bevise permanent tillstånd?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...