Jump to content
jalla

storviltprøve med A-max kule

Recommended Posts

Er Hornady A-max regnet som jaktkule og ok til å ta prøven med?

Må ta prøven i morgen og rekker ikke å lade opp med jaktkulene jeg bruker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er A-max ekspanderende da, eller en konkuransekule som ekspanderer av og til slik som Sierra mk og Scenar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke noe problem å skyte opp med A-max, der jeg avlegger prøven.

Ikke skutt så mye vilt med den, men ser ut som at den ekspanderer hurtig, selv i moderat fart.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I et rundskriv fra DN er det slått fast at hulspisskuler beregnet for skiveskyting ikke er tillatt. A-max er vel en hulspisskule med plasspiss beregnet for skiveskyting. Den er da etter min oppfatning ikke tillatt brukt på jakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... men hvordan kan det håndheves i praksis? Den jevne skyteleder ser vel ikke forskjell på f.eks en a-max og og en sst som er lovlig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
rart dette aldri har blitt diskutert opp og ned her inne før gitt...

 

men det var en laaaaaaaaaaaaaaaaaaaang diskusjon om dette på FB for en tid tilbake. :lol::lol::lol:

 

Og enkelte skal til og med kvervulere på ting som står som klartekst i loven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når vi arrangerer storviltprøva så har jeg med meg kuletrekker, vekt og kronograf og en fintagget metallsag så jeg kan dele kuler i to om det er tvil om type/fabrikat.

Er det mistanke om at ammunisjon ikke holder anslagsenergi-kravet så kronograferer vi, og samtidig napper ut ei kule fra en patron slik at vi er sikre på vekta.

 

Er det mistanke om bruk av matchkuler så napper vi ut ei kule og sammenligner med det etterhvert rikholdige kule-biblioteket vi har i skytterlaget.

I riktige tvilstilfeller så deler vi kula på langs og sjekker tykkelse på mantel, etc.

 

Dette har gitt oss mye penger i kassa pga folk som må skyte opp på nytt, samt at vi er helt sikre på at folk reiser i skogen med skikkelige jaktkuler som holder kravet til anslagsenergi.

En vinn vinn situasjon :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noteres ingen plass hvordan kule det brukes, Om jeg skyter opp med en kule å bruker en helt annen på jakt, Hva så? Ikke et selhode som har diskutert effekten av en Ncc med meg enda.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Når vi arrangerer storviltprøva så har jeg med meg kuletrekker, vekt og kronograf og en fintagget metallsag så jeg kan dele kuler i to om det er tvil om type/fabrikat.

Er det mistanke om at ammunisjon ikke holder anslagsenergi-kravet så kronograferer vi, og samtidig napper ut ei kule fra en patron slik at vi er sikre på vekta.

 

Er det mistanke om bruk av matchkuler så napper vi ut ei kule og sammenligner med det etterhvert rikholdige kule-biblioteket vi har i skytterlaget.

I riktige tvilstilfeller så deler vi kula på langs og sjekker tykkelse på mantel, etc.

 

Dette har gitt oss mye penger i kassa pga folk som må skyte opp på nytt, samt at vi er helt sikre på at folk reiser i skogen med skikkelige jaktkuler som holder kravet til anslagsenergi.

En vinn vinn situasjon :mrgreen:

 

Jeg synes du burde tatt med ekspansjonstest i ballistisk gelatin , minimum 3 skudd hvor alle må ekspandere til soppform som i reklamen :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva som er gyldig er en ting, når du har oppskytinga stemplet og signert kan ingen diskuter den saken.

Det praktiseres ulikt rundt om, noen plasser er helt nazi, andre plasser har en vettig tilnærming til saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...og noen plasser gir langt blankt i regler, og lar folk skyte opp uten godkjent ammunisjon.

 

Personlig skjønner jeg ikke at de gidder å ta sjansen. Om jeg ikke har misforstått risikerer man å miste muligheten til å arrangere prøve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Når vi arrangerer storviltprøva så har jeg med meg kuletrekker, vekt og kronograf og en fintagget metallsag så jeg kan dele kuler i to om det er tvil om type/fabrikat.

Er det mistanke om at ammunisjon ikke holder anslagsenergi-kravet så kronograferer vi, og samtidig napper ut ei kule fra en patron slik at vi er sikre på vekta.

Jeg er usikker på hvor mye av dette du som arrangør av skyteprøve har anledning til. Kronografering for å finne anslagsenergi er ikke arrangørens ansvar, det er jegerens ansvar. Bruk av lovlig kule ved oppskyting skal arrangøren kontrollere, men det er de færreste som deler kulene for å verifisere, det er også vanskelig å bedømme om kulen er lovlig eller ikke basert på vurdering av en kløvd kule. Dersom produsenten oppgir at det er en jaktkule så er den OK for oppskyting. Opplyser produsenten at kulen er for target så er den ikke lovlig. Men å se forskjell er umulig da mange kuler ser helt identisk ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hyssssjjjjjj-du ødelgger underholdningen her nå....

 

 

Om TS gidder google litt finner han erfaringer med A-max på hjort i expresstogfart.

 

Og nei, jeg ville ikke leet på et øyenbryn om noen ville skyte opp med A-max, V-max osv..... Kravet er ekspanderende kule, alt det andre er tolkninger og veiledninger-ikke lovbestemmelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Opplyser produsenten at kulen er for target så er den ikke lovlig.

KILDEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hornady har vel også opplyst at kula kan brukes til medium game ;)

Poacher la ut en link på det i en tråd her inne. Så man kan vel finne info som går begge veier ang A-Max ;)

 

John

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er miljødirektoratets tolkning (det er faktisk en eneste manns tolkning, som det aller meste om våpen og ammo som kommer derifra...)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

At den ekspanderer tviler jeg ikke på. Det endrer ikke på det faktum at den altså ikke er beregnet på jakt, og at produsenten ikke anbefaler den brukt til jakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvor finner dere i forskriften at det skal skytes opp med ekspanderende prosjektil?

 

 

§ 18.Obligatorisk skyteprøve

 

Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler.

 

Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet. For hver rifle med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur.

 

For kombivåpen (rifle–hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet.

 

Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

 

Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) og bestått skyteprøve for bjørnejegere, godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammene er godkjent av Miljødirektoratet.

 

For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten eller fellingen av vedkommende viltart startet.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miljødirektoratets Instruks om skyteprøve for storviltjegere (Finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/Global/ ... jegere.pdf)

 

Skudd mot dyrefigur

Etter at de 30 obligatoriske skuddene er gjennomført, skal jegeren/skytteren gjennomføre skyting mot dyrefigur ved å velge ett av tre alternativer:

 

Alternativ 1: Skudd mot villreinfigur.

For hver rifle som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt må det skytes fem -5- skudd mot villreinfigur. For rifler med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes fem - 5- skudd mot villreinfigur. Alle 5 skudd skal være treff innenfor et innsirklet felt, 30 cm i diameter, som er angitt på figuren, men ikke synlig fra standplass. For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det i en serie på tre -3- skudd være tre - 3- treff innenfor sirkelen. Denne delen må avlegges med jaktammunisjon og ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss e.l.). Skyteavstanden skal være minst 100 m mot stillestående villreinfigur i format 1 x 1 m. Figuren skal være typegodkjent av Miljødirektoratet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Opplyser produsenten at kulen er for target så er den ikke lovlig.

KILDEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Veileder%20til%20forskrift%20om%20ut%C3%B8velse%20av%20jakt,%20felling%20og%20fangst.pdf

Se s. 13.

Står ingenting i lovteksten om dette, ad lovdata.no...

Det der er en tolking!

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er forøvrig ingenting å tolke. Lovteksten er så klar som den kan bli.

Det står kun at det skal brukes ekspanderende ammunisjon. Ikke hva som ikke er lov.

 

Snakk om Stocholmsyndrom....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forøvrig er dette relevant:

 

§ 19.Arrangør av skyteprøve

Skyteprøven skal gjennomføres på permanent, offentlig godkjent skytebane, unntatt er terminfestede feltstevner. Standplassen må være overbygd. Skytingen skal gjennomføres under ledelse av ansvarlig skyteleder.

Skyteprøven kan arrangeres og ledes av lokale lag og foreninger som er tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen eller Norges Jeger- og Fiskerforbund. Andre som disponerer skytebane kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Skyteprøven skal være åpen for enhver.

Skyteprøven skal gjennomføres i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere fastsatt av Miljødirektoratet.

 

Kilde: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift ... KAPITTEL_6" target="_blank

 

Altså: Forskriften gjør MD til rette instans til å lage instruks. Instruksen er klar og tydelig på at det skal benyttes jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil. Dette er ikke "tolkninger", dette er instruksen fra MD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er forøvrig ingenting å tolke. Lovteksten er så klar som den kan bli.

Det står kun at det skal brukes ekspanderende ammunisjon. Ikke hva som ikke er lov.

 

Snakk om Stocholmsyndrom....

§ 19.Arrangør av skyteprøve

Skyteprøven skal gjennomføres på permanent, offentlig godkjent skytebane, unntatt er terminfestede feltstevner. Standplassen må være overbygd. Skytingen skal gjennomføres under ledelse av ansvarlig skyteleder.

Skyteprøven kan arrangeres og ledes av lokale lag og foreninger som er tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen eller Norges Jeger- og Fiskerforbund. Andre som disponerer skytebane kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør. Skyteprøven skal være åpen for enhver.

Skyteprøven skal gjennomføres i henhold til instruks om skyteprøve for storviltjegere fastsatt av Miljødirektoratet.

 

Når det står slik i forskriften henviser den til MDIR sin instruks og at den skal følges. Slik er det med mange lover og regler.

 

Edit: Ser jeg var treg, men at flere finner det samme. Det er et tegn.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Og til sist:

 

Loven sier:

Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal være tillatt å bruke under jakt...

Viltloven, § 20 (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38" target="_blank)

 

Nei, loven er ikke spesielt klar og tydelig, men det behøver den ikke være. Forskriften er klar og tydelig angående kravene til rifleammunisjon til jakt (§ 16), men lar skyteprøven spesifiseres i egen instruks. Instruksen er igjen klar og tydelig hva angår gjennomføring av skyteprøve. (Se mine tidligere sitater)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nåværende Sølv kravet på løpende elg er ikke riktig som minste godkjenning i elgskyting. Men det holder mer en godt nok :)

Dette er sakset ut fra NJFF sitt regelverk for jakt skyting 2010-2014:

 

19.3 Alternativ måte å avlegge skyteprøve for storviltjegere på

Direktoratet for naturforvaltning har inntil videre godkjent den tidligere ordning om at oppnådd

sølvmerke i elgskyting etter gammelt program godkjennes som bestått skyteprøve. Prøven kan

avlegges etter følgende program:

Elgfigur med 45 cm ring i vitalt treffområde. Den løpende elgen skal i jevn hastighet passere

skytefeltet på 23 meter i løpet av 4-5 sekunder. Ett skudd pr. passering, avstand 100 meter.

Det skytes 15 skudd etter følgende program:

1. Mot stillestående elg - 5 skudd knestående eller sittende. Krav 5 treff.

2. Mot stillestående elg - 5 skudd stående. Krav 3 treff.

3. Mot løpende elg - 5 skudd stående. Krav 3 treff.

Skytingen kan gjennomføres med helmantlet prosjektil

NJFF anbefaler sine foreninger å legge til rette for denne alternative måte å avlegge skyteprøven

på. Den er vanskeligere enn den ordinære prøven, men gir storviltjegerne langt bedre trening og

skyteferdighet.

 

Sølv kravet på løpende elg er:

ELGSKYTING GULL 73 (93) SØLV 70 (87) BRONSJE 65 (80) p

(poeng i parentes v/20sk.program.)

Du kan ikke få sølv med to bom i stående og to på løpende.. Det blir da en maks poeng sum på 55. Og er da 15 poeng under sølv kravet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skyteprøven ja....

 

På jakt kan man fint bruke ekspanderende ammunisjon om den holder anslagskravet...

Hva er egentlig poenget ditt, @barerobert? Tråden handler da vitterlig om nettopp storviltprøven?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kravene er ganske åpenbart like for jaktutøvelse og for skyteprøven.

 

Det eneste jeg kan finne at er uklart, er hva som defineres som ekspanderende ammunisjon. Holder det at den er i stand til å ekspandere, eller skal den være designet for å ekspandere? Jeg tør påstå at den må være designet for å ekspandere, men klarer ikke finne noen kilde som bekrefter det. Dersom noen har motforestillinger, hører jeg gjerne på disse, og spesielt begrunnelsene for dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg velger nå å følge forskriften og ikke tolkninger.

 

Selv ser jeg ikke det store problemet med å skyte opp med ammo som ikke er ekspanderende, men for guds skyld, skyt 2-3 skudd med den ammoen du faktisk skal bruke på jakt for å se at det ikke er så skrekkelig forskjellig fra den ikke-ekspanderende. Dette har nok mest for hjemmeladere å bety, da man kan lage en treningspatron og en jaktpatron som har noenlunde like egenskaper mtp treffpunkt.

 

De som skyter opp med NATO etter 4 forsøk for deretter å gå på jakt med Normapakken de har hatt i lomma de siste 10 elgjaktsesongene, er en annen historie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ein må ikkje laga seg problem....

 

Eg er tildels enig i at ein skal skyta opp med den ammunisjonen ein skal bruka på jakt. Noken kjem på banen med børsa dei skaut inn for 10 år sidan, dei har ikkje stilt et knepp, og så lenge dei får skudda innforbi ringen er dei kjempe happy. Det er dei denne regelen er tenkt for.

 

Ingen ser forskjell på om du har A-max eller SST/interbond, men du må sjølvsagt testa ammunisjonen du skal bruka før du går på jakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så er det bare å håpe at flest mulig skyter opp med selvstøpte blykuler.

Dette for å ikke forbruke for mye av landets begrensede beholdning av jaktkuler mere enn høyst nødvendig.

Belastningen på verdens produsenter av kuler er stor nok som det er.

Her gjelder det å være solidarisk i disse ulvetider :-)

 

Mvh

Jim114

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bly er jo et nytt minefelt - er det "hard cast" så er det jo ikke mye ekspansjon å snakke om - ikke bra det heller :twisted:

Share this post


Link to post
Share on other sites

hos oss selger vi fusion på banen, såpass rimelig at det ikke er noe helmantel å se på oppskytingene 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...