Jump to content

hva kan jeg lovlig gjøre med 10/22?


StaHan

Recommended Posts

hvor mye kan jeg gjøre med en ruger 10/22 uten at den går som militært utseende?

 

jeg ser den at en arcangel stokk blir litt for militært, men hva er militært utseende etter politiets syn?

 

 

kan jeg sette på et 25 skudds magasin, to fot og rødpunkt sikte på en synth stokk eller er dette også for militært?

'

Link to comment
Share on other sites

Så lenge du holder deg unna å forandre våpenets funksjon (dvs. konvertere den til full auto) og holder deg innenfor minimumslengde så er det vell fritt frem. Til jakt er det jo opp til hares størrelse, men ikke hare ;-)

 

Edit:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

§ 2.Typer skytevåpen

Haglegevær, rifle og kombinasjonsvåpen skal i denne forskrift forstås som tohånds skytevåpen som støttes mot skulderen under avfyring. Totallengden skal være minimum 840 mm, og løpet skal være minimum 400 mm. I tillegg skal

a) haglgevær ha et glattløpet eller riflet løp og benytte haglepatroner som ammunisjon,

b) rifle ha et riflet løp og benytte patroner med rand- eller sentertenning, og

c) kombinasjonsvåpen ha minst to løp og benytte patroner med rand- eller sentertenning og haglepatron som ammunisjon.

Pistol og revolver skal i denne forskrift forstås som enhånds skytevåpen som benytter patroner med rand- eller sentertenning. Totallengde skal enten være under 840 mm, eller så skal totallengde på løpet være under 400 mm. Revolver skal benytte en fastmontert revolverende tønne som magasin.

Politidirektoratet kan dispensere fra denne paragrafen.

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313#KAPITTEL_5

§ 15.Våpen under jakt og felling

Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller helautomatiske skytevåpen.

 

Altså våpen laget til militær bruk. hva du setter på av ninjaübertacticalsuperL33t utstyr har ikke noe å si

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

25 skudds magasin er vel heller upraktisk på jakta, men er finfint til plinking på bane. Tofot og sikter er da bare verktøy, og går helt fint. Eneste er at denne komboen på en kolbe med pistolgrep får noen till å se litt rødt, så er nok greiest å holde seg til standard stokken, i allefall etter min mening :)

 

Sent fra min ME173X via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Tja, det kan vel bare politikammer svare på :P da jeg spurte hva militær karakter var for noen år siden var svaret noe sånt som pistolgrep/ craploads av rails. Så om man hadde slengt på en "tacticool" stokk her var inntrykket at dette var forbudt. Noen ganger savner jeg en ordentlig definisjon av begrepet i forhold til forvaltningens bruk..

 

Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Altså våpen laget til militær bruk. hva du setter på av ninjaübertacticalsuperL33t utstyr har ikke noe å si

 

 

bra svar:D

 

men da vill jo egentlig en m14 være ulovlig?

 

så om jeg setter på ny stokk med skinner for montasje av sikter å slik så er den fortsatt ikke militær?

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke politiet som avgjør spørsmålet om et våpen er av "militær karakter" i forbindelse med jakt, men Miljødirektoratet. Politiet på sin side definerer "militær karakter" slik: "Med våpen av militær karakter menes hel- og halvautomatiske våpen som i utgangspunktet er konstruert, designet og produsert for militær bruk, herunder også modifiserte utgaver av disse beregnet på det sivile marked."

 

Dette kompliseres ytterligere av at en del rifler på "tillatt"-listen for jakt faktisk ER modifiserte utgaver av militære våpen.

 

Så svaret blir at du selv må gå i tenkeboksen. Hvis salongen etter modifisering ser ut som noe en Blackwater-operatør ville tatt med seg til Levanten så kan det argumenteres for at Miljødirektoratet sier fy, selv om politiet sier tja.

 

Jeg tviler på at noen våpenkontorer vil gi seg ut på å lage definisjoner for deg, og disse definisjonene vil kunne overprøves av MD eller for den saks skyld POD. Kompetansen på våpenkontorene, selv de store sentraliserte, er også høyst variabel. Men man står selvsagt sterkere når man kan vise til at man har undersøkt hva som er lov eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

takker for svar.

jeg har nettop snakket med politiet på vansjø, rygge.

 

som du sa var de veldig forsiktig med å si hva som var militært.

 

en arcangel 556 var selvsakt for militær. men som han sa så er det greit å høre med de fleste som kan bli bladnet inn i en eventuel sak.

få dette skriftlig at du har vert i kontakt angående modifisering av jaktrifle.

 

de vill uansett ikke "godkjenne" en modifisering før det eventuelt er en sak siden da vill de også bli med i saken.

men du vill så mye sterkere senere om det skulle skje noe, men det er jo meget liten sannsynlighet at det skal skje noe.

Link to comment
Share on other sites

Altså våpen laget til militær bruk. hva du setter på av ninjaübertacticalsuperL33t utstyr har ikke noe å si

 

 

bra svar:D

 

men da vill jo egentlig en m14 være ulovlig?

 

så om jeg setter på ny stokk med skinner for montasje av sikter å slik så er den fortsatt ikke militær?

 

M-14 har vel vært umulig og erverve i riket i mange år nå.

Den forsvant vel med Fn-FAL H&K-91 mf.

Link to comment
Share on other sites

Altså våpen laget til militær bruk. hva du setter på av ninjaübertacticalsuperL33t utstyr har ikke noe å si
Nuvel, her går det nok mer på utseende, en på hva som faktisk har vært brukt av noen militær- eller politistyrke noe sted i verden.

 

Derfor bl.a. flere helt sivile halvauto-konkurranserifler ikke er tillatt brukt til jakt.

Link to comment
Share on other sites

Derfor bl.a. flere helt sivile halvauto-konkurranserifler ikke er tillatt brukt til jakt.
Jeg antar du da sikter til AR-15 og AK-varianter. De kommer inn under denne definisjonen:
Politiet på sin side definerer "militær karakter" slik: "Med våpen av militær karakter menes hel- og halvautomatiske våpen som i utgangspunktet er konstruert' date=' designet og produsert for militær bruk, [b']herunder også modifiserte utgaver av disse beregnet på det sivile marked[/b]."
(Min utheving) Denne er hentet fra et av rundskrivene, har ikke nummeret på det i farten. Overraskende nok har de ikke brukt den til å fjerne Vepr, Tigr og Valmet Petra fra listen.
Link to comment
Share on other sites

Dette kan du ikke gjøre

Bygge om til selective fire (fullauto, 3-burst etc)

Kappe løpet til under 40cm

Totallengde mindre enn 84cm (skal du ha foldekolbe/innskyvbar stokk så skal det måles med denne på innstillingen som gjør våpenet kortest)

 

Dette kan du gjøre

Sette på så masse gadgets du bare vil (bare husk å ta av lykta om du skal på jakt :) )

Sette på Super-Swat-Tactical-Combat-Guerilla-USMC-Stokk om du vil. Så mange pistolgrep du vil.

 

Utseende har ingenting å si, men, helst ta av det mest über-tacticoole om du skal på jakt med den.

Link to comment
Share on other sites

Rausheim; Du mener at du mener at alt det er lov.

 

Det kan ikke være noen som helst tvil om at MD vil si at en 10/22 i en av de tacticoole stokken (AR lign) IKKE er lovlig på jakt!

Spørsmålet da blir om POD/JD synes det er ok at du bygger om et slik at det ikke lenger er lovlig til det formålet det ble ervervet for, eller om de da anser det for å være en "vesentlig endring" som man må søke om.

 

Når det gjelder det siste så er det feil når det gjelder MD og jakt. Der har absolutt utseende noe å si. Det har vel egentlig nesten mest å si.

Link to comment
Share on other sites

Det kan ikke være noen som helst tvil om at MD vil si at en 10/22 i en av de tacticoole stokken (AR lign) IKKE er lovlig på jakt!

 

De kan ikke bare "si det", de må begrunne det som ethvert annet forvaltningsvedtak. MD har ingen konkret og objektiv definisjon av begrepet, og da står man igjen med PODs definisjon som er meget klar. Vi vet at MD ikke liker utseende slik og sånn, men vi vet også at direktoratet ikke klarer å lage en definisjon som lar seg bruke forvaltningsmessig. Bedømmelsen kan uansett ikke være fullt ut skjønnsmessig slik enkelte later til å tro, da det vil gi helt umulige forhold for den jegeren som ønsker picatinny i stedet for weaver eller svart syntstokk i stedet for brunt tre osv. - det må være en klar og utvetydig definisjon av hva som menes, og det foreligger ikke pr. i dag. Og før dommedagsprofetiene rulles ut, det er vel ingen som i fullt alvor tror at det kommer forbud mot å male Remington 7400 svart...

 

I en annen konkret sak har MD schizofrent nok uttalt at utseendemessig likhet mellom to våpen der det ene faktisk er av militær karakter (etter PODs definisjon) ikke i seg selv gjør at begge er forbudt til jakt.

 

Så da er det vel duket for 14 sider med kverulering fra the usual supects :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Derfor bl.a. flere helt sivile halvauto-konkurranserifler ikke er tillatt brukt til jakt.
Jeg antar du da sikter til AR-15 og AK-varianter. De kommer inn under denne definisjonen:
Politiet på sin side definerer "militær karakter" slik: "Med våpen av militær karakter menes hel- og halvautomatiske våpen som i utgangspunktet er konstruert' date=' designet og produsert for militær bruk, [b']herunder også modifiserte utgaver av disse beregnet på det sivile marked[/b]."
(Min utheving) Denne er hentet fra et av rundskrivene, har ikke nummeret på det i farten. Overraskende nok har de ikke brukt den til å fjerne Vepr, Tigr og Valmet Petra fra listen.
Det er korrekt, som igjen underbygger min påstand om at (for MD/NatDir) utseende er viktigere enn funksjonalitet...

 

(Høna og egget diskusjonen om M-16 er en militær AR-15 eller omvendt kan vi styre unna denne gangen :mrgreen: )

Link to comment
Share on other sites

Rausheim; Du mener at du mener at alt det er lov.

 

Det kan ikke være noen som helst tvil om at MD vil si at en 10/22 i en av de tacticoole stokken (AR lign) IKKE er lovlig på jakt!.

 

Det er låsekasse og løp som er reg. pliktige deler av våpenet. Det er disse delene som bestemmer om det er ett våpen av militær karakter eller ikke. kan man kjøpe det over disk uten behov for tillatelser kan man sette det på våpenet og bruke det. (min lengde løp, totallengde og ikke lys på jakt er selvsagt ting man må holde seg innenfor)

Link to comment
Share on other sites

Nei, IKKE i jaktsammenheng! Det er MD som bestemmer det. Og de ser på utseende ikke låskasse.

Og når de har gjort det klinkende klart at Walther G22 er for militær og er ulovlig på jakt, fatter jeg ikke at noen kan være naive nok til å tro de vil si "ja selvfølgelig kan du bruke din tacticoole 10/22 på jakt" ..... :roll:

Link to comment
Share on other sites

Ingen sier at MD vil si noe så generelt. Spørsmålet er hva slags grunnlag som skal til for at MD vil hevde at en rifle har "militær karakter" all den stund det ikke foreligger noen klare definisjoner - jeg ser at politiet bruker PODs definisjon på sine informasjonssider om våpen til jakt, for eksempel her: https://www.politi.no/nord_trondelag/natur_miljo_og_sjotjeneste/jakt/Tema_890.xml. Hva skal en stakkar gjøre når våre foresatte ikke engang klarer å bli enige seg imellom om hva vi har lov til? :lol:

 

Og hvis det nå utelukkende skulle være kosmetiske trekk som avgjør (noe jeg ikke uten videre kjøper): Hvor mange rails kan man ha, eventuelt i hvilken farge, før det blir for meget for anseelsens voktere?

 

G22-saken er vel et eksempel på at importøren godtok et svakt begrunnet vedtak heller enn å bruke penger på rettssak mv. der man kanskje kunne vunnet frem - argumentene for forbud var i mine øyne ikke spesielt gode. For øvrig er det jo nå mange år siden G22 ble veid og funnet for lett, verden går som kjent videre. På den tiden var det vel heller ikke spesielt vanlig med "tacticoolt" utseende på jaktvåpen generelt, enten det nå gjaldt bolt eller halvauto.

 

Det beste argumentet mot "tacticoolifisering" av våpen og spesielt 10/22 er etter mitt syn at det som regel øker vekten uten å bidra nevneverdig til å forbedre våpenets ytelser - i beste fall.

Link to comment
Share on other sites

G22-saken er vel et eksempel på at importøren godtok et svakt begrunnet vedtak heller enn å bruke penger på rettssak mv. der man kanskje kunne vunnet frem - argumentene for forbud var i mine øyne ikke spesielt gode.
Jeg vil tro det var medvirkende at Walther-importøren på det tidspunktet hadde sin hovedfokus på konkurransevåpen, dvs. match-pistoler og miniatyrrifler. Der var rett og slett liten eller ingen interesse for å importere våpen som G22. I ettertid kan vi jo sammenligne den med Browning Buck Mark Rifle (som er godkjent), det er ikke veldig stor forskjell i konsept.

 

Walther G22

15349506-walther-g22-rifle.jpg

 

Browning Buck Mark Rifle

021026102.jpg

Link to comment
Share on other sites

De våpen som står på lista til jakt (og alle defacto godkjente salongrifler) er lovlige til jakt (med unntak av G22). Det står ingenting om utseendet.

 

Militær karaktèr = sivile versjoner av militære bygeskuddrifler.

 

Dette har vi diskutert i tusen tråder fra før av.

 

Men du bør selvsagt unngå å dra med ei ninja-SWAT-navy seal tacticool halvautorifle på jakt. Akkurat på samme måte at du ikke ifører deg rambokostyme. Lovlig, men ikke helt heldig.

Link to comment
Share on other sites

Hmmm.. pistolgrepp er lovlig, tofot er lovlig, 30 skuddsmagasin er lovlig, rails til å feste feks kikkert er lovlig, rødpunktsikte er lovlig. Det er også lovlig med en børse som er malt grønn eller i camo.. Noe mer du vill henge på børsa di?

Hold deg til lovlig pipelengde og totallengde og ikke bygg om til helautomatisk så er du trygg. En 10/22 kommer ikke fra noen militær riflemodell.

Link to comment
Share on other sites

Hva er vitsen med å skrive «family»?? Lave testosteronnivåer?

 

Standard G3 har underbeslag med tre stillinger:

«S», Sicher, sikring

«E», Einzelfeuer, enkeltskudd/halvautomatisk

«F», Feuerstoß, flerskudd/helautomatisk

 

De underbeslagene til G3, HK33, MP5, HK21 osv. som har bygeskudd - altså «burst fire», kom senere i form av «Navy»-underbeslagene i plast. «Full auto» heter altså ikke «bygeskudd» på norsk.

 

Vepr har en kasse basert på modifisert RPK-kasse, som er justert opp og ned i mål for å kun kunne bruke sivile, originale deler fra Molot. De kan ikke gjøres fullautomatiske.

HK 770s slekting på G3 er rulleforsinket sluttstykke. Verken kasse, underbeslag eller annet er på noen måte likt som på G3. Du kan trekke paralleller, men det har ikke samme form og utforming.

 

Forskjellen her er at man kan se stor fysisk likhet mellom en glidekasse for Vepr og RPK, selv om de er svært ulike i dimensjoner, men ikke på HK 770 og HK G3. Det er noe helt annet.

 

Begge deler er uansett sivile rifler som ikke kan gis fullautomatisk funksjon.

Link to comment
Share on other sites

Det var nå heller ikke det som var poenget (fjernet personkarakteristikk,BRM)... Hadde du hatt ihvertfall noen timer i førstegangstjenesten hadde du skjønt de ordene der, kjært barn har mange navn.

 

Om du tror å skyte en AG3 med family (deilig med litt testosteron ,moderert bort en påstand om en person) er å stå å holde inne avtrekkeren til det er tomt, tar du feil og har sett litt mye på actionfilmer. Du skyter i byger for å ha noenlunde kontroll på hva du gjør.

Link to comment
Share on other sites

Jada, jeg kjenner til «family», Rambo. Stort sett er det ikke mer enn veldig tøffe menige og CoD-kids som benytter seg av det uttrykket.

Helautomatisk ild skjer i byger, men våpenet skyter når avtrekkeren holdes inne, heller enn å avgi en byge for hvert avtrekk. Det er det en bygefunksjon gjør, se f.eks. M4, M16A3, eller G3 med Navy-underbeslag.

 

Bygeskudd/salveskudd er så enkelt som burst fire.. akkurat som en kan si «a burst of fully automatic fire» eller «en byge/salve av helautomatisk ild».. uansett totalt irrelevant til tråden da verken Vepr eller HK770 kan brukes til annet enn halvauto.

Link to comment
Share on other sites

uansett totalt irrelevant til tråden da verken Vepr eller HK770 kan brukes til annet enn halvauto.

...men du klarte nå ikke la være å kverulere :mrgreen:

Halvauto eller helauto er som du sier ikke så relevant - spørsmålet er om de nevnte riflene kunne tenkes å havne innunder sekkebegrepet "sivil versjon av rifle konstruert for militæret" i den sammenhengen begrepet ble brukt her, da som en illustrasjon av at 10/22 nettopp ikke faller inn under den definisjonen, og man dermed kan ha spygrønn stokk med antenner og dinglehoppere.

Link to comment
Share on other sites

Nei, IKKE i jaktsammenheng! Det er MD som bestemmer det. Og de ser på utseende ikke låskasse.
Problemet med det er at det kun er halvautomatiske våpen av militær karakter som er forbudt. Utseendet kan ikke være avgjørende, iallfall ikke alene. (ja, jeg er kjent med at enkelte i MD har obskure synspunkter om utseendet på manuelle våpen også, men "slike" restriksjoner krever endring av forskriften (som det jo var snakk om - hvordan gikk det med den saken?).
Link to comment
Share on other sites

Tenker du på saken om en Bradley Arms BAR-15 (enkeltskudd/repeter) der søknad ble avslått hos våpenkontor og POD?

 

NOJS var innblandet i den saken og det ligger litt info om det på medlemskammeret.

 

Kort fortalt konkluderte miljødirektoratet med at det ikke var lovhjemmel for å avslå søknad på en repeter med "militært utseende".

Men en halvautomat derimot.... :|

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Bestemmelsen om "militær karakter" i forbindelse med jakt befinner seg i et nært forvaltningsmessig vakuum så lenge det ikke foreligger objektive kriterier - jeg ser da for øyeblikket bort fra PODs definisjon selv om politiet som nevnt over tidvis bruker akkurat den definisjonen i sin informasjon til søkere.

 

Jf. for eksempel høringsuttalelsene ved siste gjennomgang av utøvelsesforskriften; selv om det da gjaldt regulering av boltrifler, er det ikke urimelig å fremføre de samme argumentene når det er en halvautomatisk rifle det er snakk om. MD befinner seg da i en posisjon der de må si "vi kan ikke definere militær karakter men vi kjenner det igjen når vi ser det" for å låne et utsagn fra en annen debatt. En slik posisjon liker ikke forvaltningen å være i (da det gjør dagens dont unødvendig krevende) og det er nok ikke helt uten grunn at MD ikke akkurat har ringt våpenkontorene ned med meldinger om brudd på våpenforskriftens § 15 med påfølgende krav om inndraging av våpenkort. I tillegg til at det selvsagt er urimelig arbeidskrevende å fly etter jegere i busk og kratt for å se hva de har med seg.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...