Jump to content

Langholdsjakt begrepet.


vavlo

Recommended Posts

Om man slår opp på side 89 I siste nr av medlemsbladet Jakt og Fiske kan man lese at styret I NJFF er negative til "langholdsjakt".

Her defineres lanholdsjakt som "Jakt, der skudd mot vilt på lengst mulig avstand I seg selv er målet med jakta"

 

Det ser altså ut til at styret I NJFF og kanskje mange andre som ikke sysler seriøst med jakt på hold ut over det som ansees som vanlig oppfatter aktiviteter under begrepet "langholdsjakt" som en "sport" der det er om å gjøre å få felt vilt på lengst mulig hold.

 

Et søk på dette ordet her på forumet gir 853 treff. Det kan jo være greit å ha I bakhodet når dette tema diskuteres at utenforstående har en annen oppfattning av hva dette dreier seg om , enn de fleste av oss som følger med jevnt I relaterte tråder her inne.

 

Kanskje det er like greit å ikke bruke langhold og jakt I samme ord?

Link to comment
Share on other sites

Det utsagnet får stå for NJFF sin regning. Jeg har personlig ingen interesse av å bedrive jakt på langt hold, men ser absolutt interessen for erfarne jegere og skyttere. Dersom man leser det som skrives om emnet, står humanitetsprinsippet høyt i kurs hos samtlige som diskuterer dette. Jeg har heller ikke opplevd at beskrivelsen stemmer med det som diskuteres. Det handler om å kunne ta skudd på vilt på lenger avstand enn hva som er vanlig, med andre ord ut over ca 150-200 meter (med forbehold om at jeg har forstått riktig).

 

Slik jeg oppfatter Kammeratene som snakker om dette, handler det de jobber med mest om å gjøre seg i stand til å ta skuddet, dersom skuddsjansen skulle komme. Å forberede seg slik er i mine øyne prisverdig.

 

Forøvrig: Vi kan da ikke ha det slik at man ikke kan diskutere et emne fordi noen (i dette tilfellet NJFF) stiller seg negativt til emnet?

Link to comment
Share on other sites

Trådstarter skrev:

:Det ser altså ut til at styret I NJFF og kanskje mange andre som ikke sysler seriøst med jakt på hold ut over det som ansees som vanlig oppfatter aktiviteter under begrepet "langholdsjakt" som en "sport" der det er om å gjøre å få felt vilt på lengst mulig hold.

Er definisjonen til NJFF feil? Eventuelt hvordan skal langholdsjakt defineres for å gi et riktig bilde av hva vi snakker om?

Link to comment
Share on other sites

Dette blir nok en morsom (kort) tråd...

Alle jeg har hørt om som driver "langholdsjakt" gjør det fordi de har trent mye på den type skyting, og gjør det for å utnytte sjanser som vi som ikke er så flinke til å skyte lar gå fra oss. Litt som de som trener mye løpende elg... Det er iallefall min oppfatning av de seriøse innen denne jaktformen.

Link to comment
Share on other sites

Nå har ikke jeg stilt spørsmål om hvordan langholdsjakt skal defineres eller hva som er forsvarlig. Jeg sysler selv med jakt på lengre hold enn de "vedtatte" 100 meter.

 

Det kan synes som om begrepet begynner å bli negativt ladet, så spørsmålet er om det skal omgås med forsiktighet.

Link to comment
Share on other sites

Hmm. Her kunne jeg godt sagt at popcorn og øl burde tas fram, men det blir litt for enkelt. Dessuten er det for tidlig på dagen....

 

Det må være hevet over enhver fornuftig tvil at det er jegeren selv som må vurdere den jaktsituasjonen en står overfor, og måle dette opp mot egne ferdigheter, og å være seg bevisst på sine ferdigheter. For noen er 60 meter langt til en elg, for andre er 200 meter godt innenfor rekkevidde for en orrhane, og for andre finnes det andre grenser. Grunnregelen om ikke å trekke av hvis du er i den minste tvil om at skuddet dreper gjelder dessuten alltid.

 

Det problematiske oppstår når ferske jegere og middelmådige skyttere (som meg selv) ukritisk lar seg inspirere av de som har trent på skyting på alle hold, i alt slags vær, i skiftende vind og med all slags ammunisjon i alle temperaturer. Og som har trent MYE, n antall tusen skudd i året, og som vet hva de er i stand til å treffe på ulike hold, og hva de ikke kan regne med å treffe. Det er ikke så enkelt å treffe godt på druge hold, og når en tenåring med nyavlagt jegerprøve tropper opp i våpensjappa og ber om patroner som duger på rein på 400 meter (reelt eksempel), bør det ringe ei bjelle i tenåringens eget hode. Det ringer nok ei bjelle i andres hoder....

 

En annen episode som kan illustrere dette er da en Kammerat fortalte på chatten om da han etter å ha vunnet et feltstevne med særdeles gode resultater og tette samlinger får spørsmål om "Hvilken ammo bruker du?". De spør ikke "Hvor mye har du trent for å klare dette?". Vedkommende skyter vel mer enn de fleste, og jeg har ikke hørt ham snakke noe særlig om jakt på de holdene han skyter felt på.

 

Jeg tenker innimellom på at det er ikke alt som er lurt som er lov (motor på båten, bruk av lys, ATV, buejakt :roll: ), og det er ikke alt som er lov som er lurt. Dette bør en tenke mer på. Jeg er enig i at en i prinsippet burde kunne diskutere all lovlig virksomhet fritt, men vi kommer da til min tese om at det ikke er alt som er lov som er lurt. Jeg tror at å diskutere lange hold ifm jaktutøvelse berøres av dette. Og framfor alt trenger en ikke alltid å la alt en tenker komme ut av kjeften, eller knottes ned på tastaturet.....

Link to comment
Share on other sites

Eventuelt hvordan skal langholdsjakt defineres for å gi et riktig bilde av hva vi snakker om?

Blant de fleste som diskuterer "langholdsjakt" så tror jeg konseptet "sport der det er om å gjøre å få felt vilt på lengst mulig hold", er en grov bom.

 

I mitt, og jeg tror de flestes, hode er det alltid et poeng å redusere avstanden. Egentlig tror jeg ikke jeg driver med "langholdsjakt" uansett, så jeg vet ikke hvorfor jeg føler meg truffet.

Risiko for alle slags uønskede hendelser øker med avstanden, det behøver det ikke være tvil om - "langholdsjakt" kan evt. defineres ved at en har flyttet "kort nok" et stykke ut fra børsepipa - og kort nok strekkes med trening, som jonnyvang sier.

 

Mange vil for eksempel mene at 200m ikke er langt, og kan finne på å postere et sted der dyr kan dukke opp mellom 200 og 400m - det er kanskje langholdsjakt - men man (alle jeg kjenner) kvier seg da for 400m skuddet, og det er overhodet ikke noe poeng å ha det lengst mulig.

Men avstanden er på mange måter en bekvemmelighet, en trenger ikke allverdens nazi kamuflasje, man kan tillate seg å slå en mygg og man kan kose seg med kaffen sin, litt sånn som Hebbe så dramatisk overdriver - og når dyra kommer er opplevelsen den samme. Dyra er roligere, og jeg føler meg helt ærlig bedre og sikrere når jeg kan skyte på 200m enn på 50.

 

I en etikkdiskusjon vil en kunne komme greit ut av det med min definisjon, men slite med f.eks. buejakt, siden rifle er mer effektivt og mer treffsikkert (men imo. nok treffsikkert og effektivt - samme med lange skudd, det er mer risiko på 300m enn på 150, men det er trygt nok).

Å argumentere for sporten "skyte vilt på lengst mulig hold" synes jeg er vanskelig under de prinsipper vi bruker i Norge i dag, Det blir jo samme med drivjakt egentlig, skyte på dyr som løper fortest mulig... Det hadde vært bedre om de stod i ro, men man kan ikke jage dem ut (og få skuddsjanse) uten at de løper. Ergo drivjakt. Mye "langholdsjakt" bunner jo i at man kan overvåke langt større områder og derved se mer vilt, og få flere skuddsjangser. Sånn sett er drivjakt og langholdsjakt nokså likt egentlig.

 

Personlig ser jeg utfordringen med lange hold, og kjenner lysten til å "ha klart det" på et eller annet idiotisk hold, men man er alltid tjent med å holde seg i nærheten og oppunder det som er alment akseptert, og ikke minst innefor grensene av egne ferdigheter. De er sjelden større på jakt enn under trening.

Selv skyter jeg så mye på blink på alle slags hold at jeg kontinuerlig blir minnet på at jeg ikke god nok til å jakte på de samme holdene. (Likevel går jeg hen og skadeskyter på et hold som er godt innenfor selv NJFFs prektige skoleguttholdninger :roll: )

 

På helt andre siden, så forstår jeg ikke hvorfor alt skal kunne forsvares hele tida, om noen har lyst til å skyte rådyr på 1000m hold, så må de gjerne det for min del, de får forsvare det for seg selv. Det er ingen risiko for andre, og de må selv rydde opp. Vi andre har etter mitt syn ingenting med det - det er en sak mellom vedkommende jeger, ham selv, og rådyret, elgen, villsvinet, gåsa, whatever. Og jeg innrømmer det, jeg blir imponert når de treffer. Men han vil være tjent med å være "godt nok" forberedt...

 

Egentlig forstår jeg nå heller ikke hva som er forskjellig med å slå seg på brystet og ha truffet på lengst hold, og å gjøre det samme fordi man har skutt bukken med størst horn heller :wink: Vi kunne vel like godt sett hvem som har størst kuk?

 

Jeg ser ikke at NJFF tar avstand fra drivjakt, trolig fordi de har forstått det bedre, men NJFF har vært både for og imot ulv, og om de er for eller imot å skyte ryper som sitter stille, eller om det framdeles er usportslig vet jeg ikke - heller ikke om de er for eller imot blyhagl, eller ettersøkshund på rypejakt... NJFF sin mening er foranderlig, og den kan uansett ikke være førende for hva vi diskuterer her. Muligens bør man innad i NJFF ta tak i forståelsen her, og lage et skille mellom å skyte dyr på et eller annet, for noen langt hold, og det å skyte på lengst mulig hold. Eller kanskje heller, la NJFF synse som de alltid har gjort, fra sin moralske høyborg.

 

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

Vi er nok ikke særlig uenige her inne. Saken er vel heller at NJFFs styre sitter med betydelig mer definisjonsmakt, enn hver enkelt av oss, i kraft av organisasjonens størrelse og derved innflytelse. I dette tilfelle (med forbehold at de er riktig gjengitt i J&F) har de altså definert begrepet "langholdjakt" som noe helt annet enn det vi anser det som.

Link to comment
Share on other sites

@M67, dette syns jeg var en god og edruelig oppsummering.

Jag kan ikke annet enn bøye meg i støvet for en del av dere som prikker inn samlinger på 1000 m som vi andre dødelige er krye av om vi greier tilsvarende på 200 m.

Har en da i tillegg kunnskap nok til å omsette denne kompetansen i praktisk jakt, så ser ihvertfall ikke jeg problemer med det.

 

For meg er lange hold opp til 170 meter på elg, og rådyr bør helst ikke befinne seg mye over 120 meter.

Kjenner en sine egne samt utsyrets begrensninger bør det være opp til en og hver å definere dette med "langholdsjakt".

At en del wannabies som har fått sin erfaring fra you tube har en urealistisk oppfatning av jakt på lange hold, se det får en bare leve med, slik er verden blitt.

Link to comment
Share on other sites

M67 skrev

:På helt andre siden, så forstår jeg ikke hvorfor alt skal kunne forsvares hele tida, om noen har lyst til å skyte rådyr på 1000m hold, så må de gjerne det for min del, de får forsvare det for seg selv. Det er ingen risiko for andre, og de må selv rydde opp. Vi andre har etter mitt syn ingenting med det - det er en sak mellom vedkommende jeger, ham selv, og rådyret, elgen, villsvinet, gåsa, whatever.

 

Slik jeg har forstått det så er jegeren gitt tillit av demokratisk valgte myndigheter. For å være tilliten verdig både som jeger og våpeneier må man følge retningslinjene som er satt. Sett i lys av det kan man som jeger få seg en gedigen overraskelse dersom man tror jaktutøvelsen er en sak mellom jegeren og viltet.

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg har forstått det så er jegeren gitt tillit av demokratisk valgte myndigheter. For å være tilliten verdig både som jeger og våpeneier må man følge retningslinjene som er satt. Sett i lys av det kan man som jeger få seg en gedigen overraskelse dersom man tror jaktutøvelsen er en sak mellom jegeren og viltet.

Det er helt riktig, jeg har også forstått det slik, det er regler og retningslinjer en skal følge, og bør følge - for eget beste og andres trivsel ofte (og sikkerhet). Disse er nedfelt i lover og forskrifter, men ikke i synsing fra en jegerorganisasjon. Men noen er svært opptatt av at myndighetene skal gripe inn i tide og utide. Også over ting de ikke rår over.

 

Da tyskerne angrep i 1940, og kampene stod på som verst (visstnok da en granat traff Domkirka) sa Tjutta: "Nå e de på ti'e at møndighedane griber inn"...

 

 

Men les hva jeg skriver Luxus, for vi er helt enige:

 

Vi andre har etter mitt syn ingenting med det

At myndighetene kan legge seg opp i hva du eventuelt gjør på jakt er meg revnende likegyldig, og bør som du sier ikke komme noen som en overraskelse. Poenget mitt er at jeg ikke bryr meg stort om hvordan du jakter, (spesielt ikke om du gjør det i henhold til lover og forskrifter) at '"myndighetene" kan komme etter deg er ikke mitt problem. Etter min mening legger vi oss alt for mye opp i hva andre gjør,

 

K

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Så veldig, veldig sant.

 

Det er også alt for lett å bruke sine egne ferdigheter og begrensninger som en mal for hva andre, som muligens er mye bedre, skal få lov til. Jeg kunne per i dag ikke drømme om å fike til en elg på mer enn 200 meter (ikke det at jeg noengang kommer til å få sjansen her jeg bor heller, men men). Det betyr ikke at ikke andre kan gjøre det forsvarlig, finnes flere her inne som skyter bedre på både 400 og 500 (og sikkert mer også) meter enn jeg gjør på 200. På den annen side så ser jeg jo også folk på oppskytinga hvert år som skyter dårligere på 100 meter enn jeg hadde gjort med øya på ryggen. Betyr det at vi alle burde begrenses ved lov til å skyte på maks 50 meter? Selvsagt ikke, akkurat som å si maks 100, maks 150, maks 200 etc. er like tullete.

 

Så lenge man forholder seg absolutt til human jaktutøvelse, så får resten være mellom den aktuelle jeger og dennes samvittighet.

Link to comment
Share on other sites

Hva angår denne diskusjonen, er det springende punkt distansen mellom jeger og vilt. Problemet er at det, såvidt meg bekjent, ikke finnes noen juridisk bindende definisjon for dette (jeg lar meg naturligvis gjerne motsi om det ikke stemmer), og det er gjenstand for vurdering fra sak til sak. Da er vi tilbake til at det handler om jegerens vurdering av egne evner; evner til å vurdere forholdene (vind, vær, klart skuddfelt) og ta skuddet kun når det er forsvarlig.

 

Rett nok sier NJFF endel om hva de mener er forsvarlig skuddhold, men de er tross alt (og heldigvis vil nok enkelte si) ikke myndighetene. I den grad en tredjepart har noe med jaktutøvelsen å gjøre, er denne tredjeparten nettopp myndighetene. (Jeg forutsetter her naturligvis at jaktutøvelsen finner sted på en slik måte at menigmanns interesser er ivaretatt. Et eksempel på det er at man, som en selvfølge, ikke skyter dersom deler av skuddfeltet ikke er synlig fra posten.)

 

Forøvrig er jeg helt enig i hva M67 sier.

Link to comment
Share on other sites

Denne saken er underholdende for oss i den opplyste delen av verden:

 

http://www.nrk.no/verden/arresterte-fn- ... 1.11748167" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

 

 

Synes egentlig det er helt greit å ta avstand fra langholdsjakt under definisjonen til NJFF.

Det er en helt normal og etter mitt skjønn riktig organisatorisk reaksjon på de spørsmål/ saker som nødvendigvis har blitt fremmet gjennom NJFF og et naturlig tilsvar for de som har forsøkt å utfordre den gjengse oppfatning jegerutdanning i NJFF ved å aktivt bruke sosiale media til ulike varianter av utfordre/oppfordre/påberope seg lange skudd mot vilt. Med "reinsammo til 400 meter" og sikkert andre eksempler blir det nødvendig å markere det som er ønsket praksis for NJFF.

 

Men lenger enn dette bør det heller ikke gå.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner godt at NJFF som organisasjon må være negative til langholdsjakt slik de definerte begrepet. Problemet er at for de fleste (?), iallefall for min del handler ikke dette om å oppnå lange skuddhold. Det handler mer om veien til målet, trening - se progresjon, finne de riktige kuler osv osv. I praksis blir kunnskapen og evnene et verktøy som brukes for å få flere skuddsjangser hvis det er lite dyr i terrenget. Det jeg har merket meg som den største utfordringen på skudd fra 200m+ i lia og på fjellet er ofte og finne igjen dyret, det er viktig å være rutinert ved at man merker seg svært godt hvor skuddplass er gjennom holdepunkter. Dette gjør jo automatisk de som er rutinert. Tenk et eventuelt ettersøk hvor dyr er påskutt på jækla langt hold og den urutinerte jegeren ikke klarer plassere skuddplass innen sirkel på 100m. Ikke greit å være ettersøksjeger da.

 

Hvis folk føler seg truffet av definisjonen til NJFF - altså man er ute på jakt, hvor målet er å felle på lengst mulig avstand, da stiller jeg meg bak NJFF. Jeg synes ikke det bør være et mål og det er ikke noe jeg vil identifisere meg med. Hva andre jegere gjør får være opp til dem.

 

For de som ikke har jakt og fiske:

 

langholdsjakt_zps3d07d705.jpg

 

Ellers synes jeg det er skrevet mye fornuftig her i tråden ! :)

 

Edit: Lindskog: "hvor langt er langhold" Jeg har tenkt på det samme mange ganger, jeg mener det er den avstanden hvor jegeren må inneha en viss målbevisst trening og riktig utstyr for å treffe med stor sannsynlighet. For 30+5 jegeren er over 200 helsikes langt, hvor langt over må jeg sikte da???? :lol:

Link to comment
Share on other sites

Hvor lang er forresten en lang avstand?

 

Hvor høyt kan et lite fly? :lol:

 

For meg er langhold 100+ meter, jeg har vel skutt en elg på 140+ meters hold, flesteparten har falt på < 60 meter.

Der jeg jakter er det slik at dersom elgen er mer enn 60-70 meter unna så ser du den neppe... mye skau og bratte fjellsider.

 

Selvfølgelig er det mulig for en god skytter å felle vilt på MYE lenger avstand om forholdene ligger tilrette for det.

Men syns debatten blir litt diffus, det som er langt hold for meg er ikke nødvendigvis det for deg.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er veldig enig i det M67 skriver, og også mange andre.

 

Hva som er langt hold for den enkelte jeger, avhenger helt av den enkelte jegers egne ferdigheter.

Jeg vet selv hva som er min begrensing når det gjelder avstander, og det varierer avhengig av våpen, skytestilling, værforhold, vilt mm.

Det tror jeg også de fleste andre jegere gjør.

 

Og når det gjelder jegere som utøver langholdsjakt slik NJFF omtaler det, så er de så forsvinnende få at det er litt merkelig at NJFF føler behov for å ta tak i det.

Tviler sterkt på at den form for langholdsjakt vil bli noe form for trend på jakt i Norge.

Link to comment
Share on other sites

NJFF har tidligere skrevet om hva de mener er lange skudd i rapporten "Bedre jakt på hjort, elg og villrein" i 2009. Rapporten finns på nett, og er basert på innrapporterte ettersøk mm.

De skriver:

 

"Vi ser at antallet bom- og skadeskudd øker med økende skuddavstand for alle de tre hjorteviltene. Vi ser at antallet bom- og skadeskudd omtrent tredobles når en øker skuddavstanden fra under 50 meter til over 150 meter."

 

De uttaler seg på grunnlag av hva jegerne i Norge presterer gjennomsnittlig, og det er det de er nødt til å forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

...og allikevel anbefaler de å skyte inn med 5cm overslag på 100m for da holder det til lenger hold. Samtidig som de anbefaler å holde skuddene under 70m... Sakset fra to sider om jaktskyting i fjor eller året før.. Artig.

Link to comment
Share on other sites

Det er nok ikke NJFF sentralt som står bak bedre jakt - rapporten. Det er merkelig at NJFF møre og romsdalen vil stå for denne "rapporten" til Tore Anestad.

Her er det for mange feil i metodikken. Det minner litt om at konklusjonen er satt på forhånd.

Dette er data fra frivillige jegere og skyttere. Det gis ingen feilkilder ol.

 

T Anestad har nå reist litt rundt i for å holde foredrag om denne rapporten for grundeierkag som måtte ønske dette.

Jeg fikk en følelse etter foredraget at vi jegere ikke gjør en god nok jobb, men det er jo bare ca 3% av dyrene det er løsnet skudd mot som ikke blir funnet.

Jeg er enig med Anestad at mange jegere skyter for lite, men han burde jo selv gå forran som et godt eksempel. Ca 50 treninsskudd pr år er for lite TA.

 

Dette med skudd mot vilt på "lang" avstand kom opp som tema i NJFF etter ulvejakta. Her ser jo NJFF muligheten til kursing og skyteprøver for rovviltjakt. Det tok ikke lang tid for media og ringe Stein L Hansen, forfatteren av "lovverket" maksimale skyteavstander. Tror heldigvis at NJFF sentralt ser at holdningsskapende arbeid mot jegerens egen kompetanse er viktigere en å prøve å sette maksimal skyteavstand på agendaen. Alle kan felles av paragraf 19 uansett skuddavstand.

Link to comment
Share on other sites

Hehe, i "bedre jakt" så har de også en tommelfingerregel for hvor langt man kan skyte på jakt, basert på hvordan man skyter på banen... Jeg finner den ikke nå, men baserer en seg på den, og bruker samme skytestilling på jakt som på trening - så konkluderer den med et helt usannsynlig langt hold for de som skyter bra. En kamerat av meg konfronterte en av forfatterene med dette (trolig Anestad), "basert på din formel skal jeg kunne skyte hjort på 900meter" - han fikk ikke noe svar.

 

Det går også klart fram at det verste man kan gjøre er å skyte på dyr i fart (som er funnet å seksdoble risiko for skadeskyting, til mellom 8 og 17%), mens skudd liggende med anlegg, (som er de lengste skuddene) nesten ikke har skadeskyting! (1%)

Jeg skjøt en elg engang, som løp i godt driv på en 100m hold. Den døde noe veldig, og ingen kommenterte at jeg hadde skutt på et løpende dyr, og her inne løfter det knapt øyenbryn. Treningsskyting viser at jeg skyter ca like bra/dårlig (ca samme treffsikkerhet) på 600m som jeg gjør på løpeelgen på banen - hva hadde folk sagt om jeg skjøt en elg på 600m hold? Risikoen for skadeskyting er ikke en prosent høyere... (nå argumenterer jeg IKKE for å skyte elg på 600m, iallefall ikke med 6.5 :wink: men folk skyter på løpende dyr, mye oftere enn de skyter på langt hold)

 

De skriver rett ut: "Skyting fra liggende gir svært lave bom- og skadeskytingstall",

 

de finner at: "jegere med fler enn 100 øvelsesskudd har langt færre bom- og skadeskudd på jakt", "jegere som jakter alene har langt færre bom- og skadeskytinger",

 

men også at jegere som har flere enn 300 øvelsesskudd har færre skadeskytinger enn de som har under 200 øvelsesskudd, selv om de med over 300 skyter på lenger hold. Men de som har mellom 200 og 300 har færrest - trolig fordi de som har over 300 skyter på lengre hold...

 

Det er mange flere ting (vær, mørke, tåke, press fra andre og en selv, vind, rifle, wtf.) som har langt mer å si enn akkurat hvor mange meter det er til viltet. Hvor mange her har skutt et dyr rett før det ble mørkt, og bannet for sin dumhet 5 minutter etterpå? Jeg tipper det er flere enn få, og langt flere enn det er som har bannet over for langt hold - iallefall etter laserens inntog.

 

NJFF har selvsagt rett i sin fordømming som trykt i J&F, men de fordømmer heldigvis noe som neppe engang fins - og debatten her nærmer seg faktisk kjedelig. Hvem skulle trodd det den gangen Poacher krøp en meter tilbake bare for å kunne erte høyt blodtrykk på halve Kammeret :wink:

 

K

Link to comment
Share on other sites

langholdsjakt er for meg PERSONLIG (jeg snakker for meg selv og skal ikke påtvinge andre hva jeg mener) ett nødvendig onde, jeg vil helst være så nærme som mulig når jeg skyter, men jeg vet hvor ammunisjonen treffer ut til 600 meter, i tilfelle ettersøk der det skulle blitt nødvendig med ett langt skudd.

 

hvor langt noen kan skyte på jakt er opptil hver enkelt, det eneste jeg mener er at folk må kjenne sin begrensning.

vi som er standplassledere ser jo til stadighet folk som er inne skyter 15 skudd en kveld, neste kveld 15 skudd, skyter opp og sprer 5 skuddsserien i hele 30 cm ringen (liggende med reim) og disse kan ikke sammenlignes med en som skyter 1500 skudd i året.

Desverre er det underskudd på langholdsbaner i norge og jeg synes flere burde testet seg selv ut til 500 meter sittende på kasse og prøve 5 skudd på reinfiguren.

 

En løsning kan jo være at oppskytingen skal gjennomføres for hver enkelt. først på 100 meter, så for hver 50. ende meter helt til skytteren ikke klarer oppskyting lenger, avstanden og skytestillingen noteres ned i jegeravgiftskortet. Dette blir da maks avstanden en jeger får skyte på jakt.

etter skudd skal fylkeskommunen straks sende ut en representant med avstandsmåler for å sjekke at skudd var i henhold. (dette må jo være en strålende måte å etablere arbeidsplasser på i distriktene :lol: )

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor iallverden skal en skyte sittende på 500meter??

 

Det som for en er altforlangt er for en annen en grei avstand; for han som såvidt klarer prøven (5 skudd jevnt fordelt innen ringen på reinsskiva) er 100meter langt; for hun som setter 5 så tett at en lapp eller to dekker alle 5 er kanskje "langt" et helt annet antall meter.

 

 

 

Alle kan felles av paragraf 19 uansett skuddavstand.

 

innertier!

Link to comment
Share on other sites

Hehe, i "bedre jakt" så har de også en tommelfingerregel for hvor langt man kan skyte på jakt, basert på hvordan man skyter på banen... Jeg finner den ikke nå, men baserer en seg på den, og bruker samme skytestilling på jakt som på trening - så konkluderer den med et helt usannsynlig langt hold for de som skyter bra. En kamerat av meg konfronterte en av forfatterene med dette (trolig Anestad), "basert på din formel skal jeg kunne skyte hjort på 900meter" - han fikk ikke noe svar.

 

Det går også klart fram at det verste man kan gjøre er å skyte på dyr i fart (som er funnet å seksdoble risiko for skadeskyting, til mellom 8 og 17%), mens skudd liggende med anlegg, (som er de lengste skuddene) nesten ikke har skadeskyting! (1%)

Jeg skjøt en elg engang, som løp i godt driv på en 100m hold. Den døde noe veldig, og ingen kommenterte at jeg hadde skutt på et løpende dyr, og her inne løfter det knapt øyenbryn. Treningsskyting viser at jeg skyter ca like bra/dårlig (ca samme treffsikkerhet) på 600m som jeg gjør på løpeelgen på banen - hva hadde folk sagt om jeg skjøt en elg på 600m hold? Risikoen for skadeskyting er ikke en prosent høyere... (nå argumenterer jeg IKKE for å skyte elg på 600m, iallefall ikke med 6.5 :wink: men folk skyter på løpende dyr, mye oftere enn de skyter på langt hold)

 

De skriver rett ut: "Skyting fra liggende gir svært lave bom- og skadeskytingstall",

 

de finner at: "jegere med fler enn 100 øvelsesskudd har langt færre bom- og skadeskudd på jakt", "jegere som jakter alene har langt færre bom- og skadeskytinger",

 

men også at jegere som har flere enn 300 øvelsesskudd har færre skadeskytinger enn de som har under 200 øvelsesskudd, selv om de med over 300 skyter på lenger hold. Men de som har mellom 200 og 300 har færrest - trolig fordi de som har over 300 skyter på lengre hold...

 

Det er mange flere ting (vær, mørke, tåke, press fra andre og en selv, vind, rifle, wtf.) som har langt mer å si enn akkurat hvor mange meter det er til viltet. Hvor mange her har skutt et dyr rett før det ble mørkt, og bannet for sin dumhet 5 minutter etterpå? Jeg tipper det er flere enn få, og langt flere enn det er som har bannet over for langt hold - iallefall etter laserens inntog.

 

NJFF har selvsagt rett i sin fordømming som trykt i J&F, men de fordømmer heldigvis noe som neppe engang fins - og debatten her nærmer seg faktisk kjedelig. Hvem skulle trodd det den gangen Poacher krøp en meter tilbake bare for å kunne erte høyt blodtrykk på halve Kammeret :wink:

 

K

 

Igjen et godt innlegg.

Og det er ingen tvil om at skyting på vilt i bevegelse er en MYE større årsak til skadeskyting enn hvilket hold jegeren har skutt på.

Link to comment
Share on other sites

Bare for få fram en gammel kjepphest jeg har, skal jeg nå legge fram noen betraktninger som jeg har i mitt hode.

Hvis ei kule går i 800 m/sek, så har elgen som står 800 meter unna ett sekund på å ta et skritt fram.

(Ja, jeg vet at det ikke er nøyaktig ett sekund, blablabla, les videre.)

Ett sekund er ganske lang tid faktisk, og en elg vil fint ha tid til å flytte bogen ut av trådkorset, og sette vomma inn foran det.

At noen kan skyte vingene av ei flue på to kilometers hold med børsa si er egentlig irrelevant. Kulas flyvetid er det som teller her. Og jada, dyr kan snu seg fort uansett hold, ting kan skje, skadeskyting vil skje, det er mange faktorer, osv. osv.

Men sagt enkelt:

Hvis tiden det tar fra avtrekk til treff er så lang at dyret kan tusle rolig inn i en skadeskyting, så er holdet for langt.

 

Jeg har tenkt å prøve meg på lengre (og kortere) enn 100 meters hold på bane, for å vite litt om kulefall på varierende avstander. Langholdskyting er et ypperlig verktøy til å lære om sine egne og børsas begrensninger, og vil jo neppe gjøre noen dårligere til å skyte. Og de aller, aller fleste jeg har vært borti av langholdsjegere tenker i disse baner. Men de som strekker holdet utover kilometeren har i mine øyne ikke kalkulert nok...

Link to comment
Share on other sites

Det argumentet brukes også mot buejakt Olesøn, og flytidene er sammenlignbare, vanlig buehold vs "lange riflehold" - i tillegg kommer lyden fra en ei pil fram før pila. Likvel skytes det hundretusener av dyr årlig, i verden - millioner - relativt problemfritt.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Er du reinjeger og oppsynet får vite at du har skutt på en rein på over 200 m, er du i trøbbel. Jeg er jaktleder i et elglag og rekrutterer ikke langholdsjegere til laget. Jeg mener at å legge seg på 500m på elgjakt er temmelig urealistisk. Jeg er ikke i mot langholdsskyting, men tenker at prinsipper om human jakt er viktigere enn skyting som sport.

Link to comment
Share on other sites

For ikke å overdrive, og for å ha orda i behold, tror jeg at Rugern min på en god dag, og med favorittladninga ville levere de 5 skudda innafor ringen på reinsdyrfiguren på i hvert fall 400 m. For ikke å overdrive. Det som ville gjort meg personlig betenkt på å sende i vei det samme skuddet under jakt, er at jeg ville vært redd for at det skulle være kvist eller annet faenskap i veien for kula. Det kan jo skje på alle hold, men på 400 m er det ikke sikkert jeg ser kvisten.

Link to comment
Share on other sites

Ikke særlig realistisk på fjellet og reinsjakt der det sjelden er særlig vindstille på høsten. 3006 som jeg bruker har en avdrift på 35 cm på 300 meter med 5 m pr sekund sidevind. på 400 m vil den kanskje ligge på 40-50 cm. I min verden blir dette lite sikker jakt med mindre man har utstyr med seg til å beregne dette.

Link to comment
Share on other sites

jeg har og lurt litt på det her med flyvetiden og hvilke betraktninger man gjør når dyret fint kan gjøre et "korrekt" skudd til en stygg skadeskyting ved å tusle noen steg etter at du har trukket av.

 

@M67: Men argumentet blir jo ikke dårligere av at det felles mange dyr med bue? Hvor mange skadeskytinger er det, og hva ansees som humant i de landene hvor dette skjer? Det er til ettertanke, men ikke sagt at det er korrekt at det aksepteres i andre land. Det vi jegere selv som bestemmer hva som vi anser som god jaktkultur.

 

Og man har jo all anledning til å gjøre sine egne personlige vurderinger og handle etter de når man er på jakt. Det er vel ingen som er ute etter å lage en lov for hva som er for langt hold. Så man kan skyte i fred på fjellet, men om man ikke vil ha spørsmål eller kritikk etter å ha skutt et dyr på veldig langt hold, så burde man og tenke seg litt om før man skryter av det i et land med en litt forsiktig og konservativ jaktkultur.

 

Personlig har jeg ikke noe imot en mer liberal jakt hvor man er villig til å ta litt (Merk litt) større risiko, både når det gjelder hold, valg av kaliber og våpen. Jeg liker jo veldig godt ideen om å balansere friheter med ansvar, og skulle spesielt ønske at noe sånt ble fulgt opp med bedre kursing tilrettelegging for å øve.

Link to comment
Share on other sites

@M67: Men argumentet blir jo ikke dårligere av at det felles mange dyr med bue? Hvor mange skadeskytinger er det, og hva ansees som humant i de landene hvor dette skjer? Det er til ettertanke,

Jo, det blir det - det viser at det er tilnærmet grunnløst. Der hvor det er jegere som vi vil kalle ansvarlige er buejakt helt problemfritt, skadeskytingsratene er dokumenterte, og innenfor det vi ser med rifle og hagle i Norge. Jeg snakker nå om land der man har samme krav til alt mellom himmel og jord som i Norge, f.eks. Danmark og Finland, Spania, Frankrike. I USA er både holdninger og opplæring helt på en annen planet så det nytter ikke.

Det viser at flytidsproblematikken ikke er så stor, og at en med opplæring, erfaring, og oppmerksomhet kan komme rundt den forholdsvis enkelt. Dette gjelder dessuten buejakt, hvor dyrene til overmål kan høre pila (og buen) "lenge" før pila kommer fram... Med andre ord er det ikke er noe stort problem at flytiden er noen hundre millisekunder. Hvor skulle egentlig grensen for flytid gå forresten? 100, 200, 500ms?

Under buejakt hender det forresten at dyret SER buen eller pila, og da kan det gå galt - selv har jeg hatt en ren bom på dyr fordi det så på meg når jeg slapp - mer erfarne buejegere kunne fortelle at "ja da treffer du bare ikke".

Jeg kan anbefale å sette seg inn i materialet omkring buejakt, kursene til "buejegersertifiktat" som NBJF arrangerer er meget bra og en lærer mye der som kan brukes til all jakt (det er mye om situasjoner en ikke bør skyte i, for å si det slik) - mye "andearter" kunne vært nappa ut av jegerprøven til fordel for det materialet.

 

Jeg er uansett veldig enig i det meste av innlegget ditt.

 

Det finnes forresten (selvsagt) også "langholds"-buejegere :wink:

 

 

 

K

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Ikke særlig realistisk på fjellet og reinsjakt der det sjelden er særlig vindstille på høsten. 3006 som jeg bruker har en avdrift på 35 cm på 300 meter med 5 m pr sekund sidevind. på 400 m vil den kanskje ligge på 40-50 cm. I min verden blir dette lite sikker jakt med mindre man har utstyr med seg til å beregne dette.

Helt enig, det er igrunnen nokså selvsagt om en har skutt en del på 400m. Men jeg skjønner ikke hvor du vil? Det går jo fint an å la være å skyte.

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

En ting som er viktig å få med seg er at det i grunn ikke betyr noe om det er 3 m/s eller 5 m/s med vind om holdet er 400m. Tar du ikke hensyn til vinden så blir det et dårlig skudd.

Klarer du derimot å beregne vinden med +-1 m/s nøyaktighet(i 400m scenarioet) så vil du treffe godt om en har egnet våpen. Når avstanden øker vil jo kravet til nøyaktighet på vindberegning øke. Er vinden stabil så er dette mulig med trening. Men her er det mange feller å gå i.

 

En metode for å redusere risikoen betraktelig er å skyte et testskudd i en stein eller lignende i nærheten av dyret. Da løser en vindproblematikken (så lenge vinden er stabil). De fleste som har prøvd seg på langholdsskyting på stål har nok erfart at når en først er inne på plata så er det ganske enkelt å holde seg der om vinden er stabil. Det ryktes at dyrene ofte ikke bryr seg nevneverdig om den første smellen.

 

Men igjen, det viktigste er å ikke skyte mot dyr så lenge en ikke er sikker på å treffe skikkelig! Det skal komme som en stor overraskelse om noe annet skjer. (Been there done that.. 70m hold sittende i god stilling på stillestående hjort med breisida i mot. :cry: )

Link to comment
Share on other sites

Til sjuende og sist er det vel, som så mye annet innen jakt, et holdningsspørsmål.

Kan du skyte den elgen på 600 meter? Eller har du lyst til å skyte den elgen på 600 meter?

Det er nok som noen sier lenger opp: Noen ungdommer tror at hvis kula strekker seg utover vidda så gjør ferdigheten det også. Jeg skyter ikke veldig mye på bane, ikke på langt nær så mye som jeg skulle ønske i hvert fall. Så når jeg siktet på bever i vår på rundt 150-160 meter så holdt jeg igjen. Jeg ble liggende å tenke på kulefallet, hvor liten den blinken faktisk er, og den gangen jeg skadeskjøt en bever. Sannsynligvis hadde jeg tatt den, men det var en risiko, og da tar jeg heller en tur til kvelden etter. Det skal også sies at det var fruens børse, og den har jeg ikke testet kulefall på i det hele tatt.

Hvis noen står i hjortelia og bruker kikkerten i håp om å se dyr på en kilometers hold, så har man kanskje dratt ut i feil hensikt...? Det står liksom litt mer respekt av han som skyter hjort på 15 meters hold i mine øyne, han er litt mer "urjeger".

 

Sammenligningen med buejakt hadde jeg ikke tenkt på en gang, sannsynligvis fordi jeg aldri har satt mine ben i et kogger.

Endelig et argument som fikk meg til å stoppe opp og tenke. (Ikke: "Du er bare teit fordi du ikke er enig med meg altså!")

Jeg har vel prøvd tilsammen 20 "skudd" med jaktbue, fordelt på flere jakt- og fiskedager gjennom åra, så jeg har ingen formening om hvordan det er å jakte med. Men jeg er ikke helt overbevist, må jo kverulere litt til først. Jeg har ingen eksakt grense på flyvetid på kula, men hvis det som sagt strekker seg opp i mot et sekund eller to så virker det litt suspekt. Når du da sier, som sikkert sant er, at pila vil bruke lang tid og går tregere enn lyden virker det jo først som et argument mot buejakt. Men når statistikken fra andre land, som jeg også har sitert i andre diskusjoner, viser at buejakt er grei skuring og tåler sammenligning med riflejakt, da blir jeg noget usikker. Hvis jeg ser bort fra mitt eget argument om flyvetid, og tar kun avstanden i betraktning kan jeg jo låne litt argumentasjon fra et innlegg over her. Vet du nøyaktig hva du har mellom deg og dyret på langt hold? Er det en kilometer bort trenger det ikke være kvist det er snakk om. Bærplukkere, nikkersmafiaen, andre jegere, dyr osv. osv...

 

Huff, dette ble mye surr skrevet etter to startkjeks og bare èn (!) kopp kaffe, men dere skjønner vel kanskje hva jeg mener.

Kjenn dine begrensninger. Minimer risiko, ikke legg til faktorer. Bruk huet. Og ikke skriv alt på nettet.... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Hentet fra: viewtopic.php?p=1065070#p1065070

 

Skal man forholde seg til norsk jakt, norske lover og forskrifter er ett skudd på ett friskt dyr på denne avstanden åpenbart ulovlig...og kammeret.no bør være ett sted der vi fokuserer på den lovlige utøvelsen av jakt i Norge.
Det var en interessant påstand, grevlingen1. Hvor finner du det juridiske grunnlaget for dette?
Link to comment
Share on other sites

Jepp.

 

Jeg har ihvertfall ikke fått med meg noen her inne, eller noen i det hele tatt faktisk, som snakker seriøst om å skyte dyr på slike avstander, så det blir å overdrive litt vel.

 

Jeg ser poenget med at dyr selvsagt kan bevege seg, men det er et hav av forskjell fra 5-600 meter til halvannen kilometer. Skal vi diskutere noe som helst så tror jeg det er mest nærliggende å diskutere førstnevnte.

Link to comment
Share on other sites

Kloke ord av Olesøn.

Det er forskjell på å skyte på bl :D ink og å skyte på dyr. Det er tilogmed forskjell på å skyte på blink i konkurranse og på trening...så til de som forteller om hvor gode samlinger de har med godbørsa på lange hold er spørsmålet om det er under alle forhold, inkudert en litt raskere puls og i relativ tidsnød like greit å treffe samme fluelorten? Hver gang? Vi liker å komme hjem med fangst, men den følelsen man får når det må gjøres ettersøk og man til slutt får tatt ned et skadeskutt dyr, er forferdelig for alle oss som bryr oss om dyrevelferd, og ser på jakt som en del av det å forvalte naturen. Ikke som en konkurranseform.

 

Selvfølgelig er det forskjell på skyteferdigheter. Jeg vil tro feks ROE og KnutErik vil ha et annet forhold til avstandsvurdering og muligheter til å felle vilt enn en jeger som kun har skutt de obligatoriske treningsskuddene like før storviltprøven de siste åra, for det er jo selvsagt at trening er viktig. Man må være edruelig ifht egne ferdigheter, og det tror jeg egentlig de aller fleste av oss er. Når man spør seg om man kan eller har lyst til å skyte den elgen på 600m, bør man samtidig spørre seg selv om man kan skadeskyte den elgen på 600m, og veie vurderingene opp mot hverandre. Det er stas å kunne si at man traff, men fallhøyden er stor på sånne avstander der svært mange vil si det er idioti å fyre av et skudd. Det er ikke like morro å måtte starte et søk etter et skudd de fleste ikke ville ha gjort. :roll:

 

Begrepet langholdsjakt er etter min mening problematisk, da det impliserer at målet er å jakte på lange hold. For meg blir det feil målsetting. Jakt skal bedrives på en sikker måte, der faktorer som øker sannsynlighet for at dyret skal lide må minimeres. Det kan være at med godt utstyr og mye trening og kunnskap om kuledropp, avdrift, avstand etc som mange har blitt veldig gode på etter at langholdsskyting er mer populært, vil gjøre at avstand til viltet hos de som driver med dette kan økes på en sikker måte. Det er også forskjell å bruke elgmausern man arva etter bestefar og en Blaser T2 i 338LM med glass til 25000 på toppen, liggende med støtte både her og der og en spotter som er med på vurderingen etc etc..når det gjelder å få ned et viltmål på 500m. Men fokus på lengst mulig avstand som jaktform er og blir usmakelig for meg.

 

..tror jeg begynner å bli en gretten gammel gubbe...

Link to comment
Share on other sites

Rent etisk synes jeg det ikke er greit å skyte vilt på lengst mulig hold kun for langholdssporten i seg selv. Skulle jeg derimot se en fin hjort på veldig lang avstand nedover lia, da ønsker jeg gjerne å felle den der og da uten å skremme den bort ved å rykke nærmere. Kanskje på tide med storviltprøve på lengre avstander?

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ihvertfall ikke fått med meg noen her inne, eller noen i det hele tatt faktisk, som snakker seriøst om å skyte dyr på slike avstander, så det blir å overdrive litt vel.

Vel, det har jeg fått med meg, så det er nok en realistisk "problemstilling".

 

Kanskje på tide med storviltprøve på lengre avstander?

Nei, bare nei. Ikke den diskusjonen i denne tråden, vær så inderlig snill. Det er ørten tråder om det, mystisk nok dukker de opp til faste tider på året...

Link to comment
Share on other sites

Det er litt som politikk, noen trekker litt lengre ut mot endene enn andre. De som er mer moderate kan jo ikke bli holdt til ansvar for det. At noen få mener vi burde jakte med .408 Cheytac fra kilometeren og ut, burde vel ikke berøre de som mener at man med god kunnskap og ferdigheter kan skyte på noen hundre?

 

Men det er jo flytende... Spesielt når det ikke finnes noen lov, og vi heller ikke vil ha det. Det er jo fordi vi vil ta ansvaret selv og borge for en god våpenkultur. Tror det er derfor jeg like slike tråder så godt, spesielt når trollene blir holdt i sjakk og selv drøye påstander får saklige svar og ikke personkarakteristikker :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...