Jump to content

Toll tull


Recommended Posts

Fra USA har jeg importert en bolt (til AR-15). Den er ankommet Norge men stoppet av Toll Øst, som kreves polititillatelse av meg, selv om bolt er i fritt salg i Norge. Bolt er ikke registreringspliktig og krever ikke ervervs- eller import tillatelse. Registreringspliktig våpendel er avgrenset til låsekasse, pipe, samt sleide på halvauto pistoler.

 

Våpenloven:§ 2. Med deler av skytevåpen (våpendeler) forstås i denne lov låskasser og piper. Innstikningspiper ansees dog bare som deler for så vidt de kan brukes i skytevåpen som er nevnt i § 5.

 

Kongen kan bestemme at lovens regler helt eller delvis også skal gjelde for andre våpendeler.

 

Endret ved lov 5 juni 1998 nr. 35.

Våpenforskriften:§ 22.Erverv av pipe og glidestykke Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.Det er forbudt uten politiets tillatelse å eie eller inneha glidestykket (sleiden eller tilsvarende) til hel- og halvautomatiske pistoler.0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1723 (i kraft 1 feb 2014).

 

Resultatet er at jeg da pålegges en unødvendig søknad med gebyr på kr. 215.- for søknadsbehandling om "ikke erversvmessig innførsel av våpendeler", politiet bruker ressurser på noe som ikke trengs, og delene skal så tollbehandles for ytterligere 290.- kr. Dette da helt uten hjemmel, etter hva jeg kan se.

 

Våpenkontoret trekker på skuldrene og konstanterer at tollvesenet senere tid ha blitt veldig nøye på å sikre seg i våpensaker der de er i tvil. Jeg mener jo at politiet her burde instruere Tollvesenet om hva som er riktig, men det bryr de seg ikke med. "Dere skyttere får vurdere hva dere er mest tjent med - å skaffe dokumentasjonen de forlanger, eller at delene blir beslaglagt eller returnert til avsender".

 

Jeg synes IKKE dette er greit, men ser ikke ut for at jeg kommer noen vei utenom å søke og betale....

Link to comment
Share on other sites

Få en bekreftelse fra ditt våpenkontor på at du har en slik rifle og send Toll kopi av våpenkort og henvis til loven.

Så går det seg til garantert ;-)

Link to comment
Share on other sites

Det første jeg gjorde var å oversende kopi av leg og våpenkort, selv om det ikke er påkrevd. Det hjalp ikke. Har og oversendt utdrag fra loven, henvist til å kontakte politiet for å få det hele bekreftet, gitt dem mail og telefon til dem, men ingen hjelp.

 

Har nå bedt om å få begrunnelse og hjemmel for at de krever dokumentasjon som ikke er iht lov og forskrift.

Link to comment
Share on other sites

Tror nok du må dokumentere dette selv. Tollvesenet er ikke interessert i å gjøre undersøkelser på vegne av deg, og nummeret til politiet tror jeg de har fra før av. De har stoppet en forsendelse som de mener må dokumenteres, og dersom ikke du på en eller annen måte rettferdiggjør hvorfor du skal få den utlevert, så leverer de den ikke ut. Skaff det som skal til av dokumentasjon, og prøv igjen !

Link to comment
Share on other sites

Har opplevd det samme. I mitt tilfelle var det et magasin og reim.

 

Ringte Posten og fikk beskjed at at sånn var det bare, kom ikke på ideen å referere til våpenloven.

 

Du får ha lykke til! Hvis de ikke kan referere til en lov... kan du saksøke Posten.

Link to comment
Share on other sites

Men først av alt, få dem til å bekrefte skriftlig at den ikke sendes i retur !!!

Har selv opplevd at en sending gikk i retur uten at jeg ble forespurt om dokumentasjon (dette gjaldt en kniv, samlerobjekt, som er i gråsonen i forhold til våpenforskriften, og som jeg endte med å få innvilget dispensasjon til å eie selv om den strengt tatt er på den lovlige siden). Det endte med at jeg fikk medhold i klage og fikk sendingen sendt på nytt og utlevert + ekstra fraktkostnader refundert, men det tok innpå et halvt år.

Link to comment
Share on other sites

Postens KundeService kaller de seg, men kunde service kan man ikke forvente å motta. Blir sikkert betjent av 18-19 åringer som ikke har peiling på noe som helst untatt "regelverket" som de er blitt presentert.

 

De få gangene jeg har tatt kontakt, har jeg ikke fått noe som helst hjelp. Ergo så får de stryk på tilbakemeldingen om hva jeg mener om Posten og Bring.

Link to comment
Share on other sites

Er det Posten på vegne av tollvesnet - eller faktisk tollvesnet som kødder det til?

 

Posten kan dette med å kuke det til skikkelig i slike saker, jeg har sloss med de mang en gang, og jeg tror det er enkelte hos Posten som husker navnet mitt enda. Det gjaldt nesten det samme, og de skulle ha dokumentasjon på ditt og datt. Da det rant over var når de forlangte originalt våpenkort tilsendt, og jeg fant ut skal de bråke skal de få lov å merke hvem de egentlig legger seg ut med, og hvem som egentlig kan reglene.

 

Enden på visa var at Posten refunderte alt jeg hadde hatt av utgifter til telefon, bilgodtgjørelse etc etc. Til og med rundet opp, og jeg fikk noen lange avhandlinger (les kamuflerte beklagelser) i etterkant om hvor feil dette hadde vært og bla bla bla.

 

Men det skumle var at Posten hele tiden peket på Tollvesnet, mens tollvesnet aldri hadde hørt noen ting ...

 

Det aller beste er, hvis mulig, å møte opp i egen person.

Link to comment
Share on other sites

Det er Jetcarrier som speditør, men Toll Øst som krever. Jeg blir kasteball fram og tilbake. Jetcarrier henviste først til Toll Vest (som er mitt distrikt), de henviste til det tolldistrikt som Jetcarrier bruker (Toll Øst), Toll Øst sier at det ikke er de men speditør som fortoller og henviser tilbake til Jetcarrier, Jetcarrier sier de bare følger krav fra Toll Øst som fortoller.

 

Jeg hadde mye annet i forsendelsen, og alt er i beslag. Jeg har ikke tid til dette, og har krøpet til korset og betalt mitt gebyr og søkt erverstillatelse på en del som det etter lov og forskrift ikke kreves erverstillatelse på.

 

Jeg kan forstå at toll kommer i villrede, så jeg er egentlig mest skuffet over politiet, som muntlig gir meg medhold men som ikke vil fortelle Toll hva som er riktig og galt. Forvaltningen ved våpenkontoret foretas av sivilt ansatte saksbehandlere og mitt inntrykk er at de føler de ikke har nok tyngde til å gripe fatt i sakskomplekset. De sitter heller passivt å ser på at feilbehandlingen fortsetter. Folk som ikke er opptatt av jobben sin, og som lar urett passere med et skuldertrekk, synes jeg ikke mye om. Hadde de vært blandt mine ansatte vet jeg hva som ville vært konsekvensen. Dårlig håndverk er dårlig håndverk, i enhver bransje. Jeg beholder ikke slike medarbeidere i mine rekker.

 

Jeg kan saktens stå i at det koster meg 500.- mer og tar 3 uker lenger tid - total sparte jeg likevel masse penger på å importere våpendeler selv fra USA. Men det irriterer meg - fordi det er feil, og de som kan gjøre noe med det, ikke bryr seg.

Link to comment
Share on other sites

Hva kostet AR bolten i usa da,?

600 kr?

 

Selges i Norge også til helt grei pris. Og det beste er at du slipper alt papir /byråkrati stresset når du handler i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Det er en komplett chrome bolt fra Smith Enterprises, til $119 ca 600.- kr.

http://www.brownells.com/rifle-parts/bolt-parts/bolts/ar-15-m16-complete-bolt-sku851111000-41509-31081.aspx?sku=851111000

 

Midway har ikke akkurat den, men deres tilsvarende fra JP og Stoner tar de ca 1700.- for.

 

Generelt vil jeg si at Midway opererer med grov fortjeneste og har ikke greie priser i det hele tatt. Og som sagt er det ikke snakk om at jeg importerer denne bolten alene, jeg kjøpte mange deler, og har spart mangfoldige tusen i forhold til norske Midway priser.

Link to comment
Share on other sites

Ligg unna jetcarrier med alt som er våpenrelatert uansett hvor lovlig og lite søknadspliktig det er. Jeg sendte en Tipton Gun wise, i orginaleske kun teipet med blank pakketeip, med jetcarrier og til og med denne greide de å stoppe og skylde på Tollen for at den ble liggende nesten to uker etter den kom til Norge.

Alt som blir booket under Gun & Parts blir lagt i en egen hylle når de kommer til Norge, og der er det uvisst hvor lenge de blir liggende. Jetcarrier sier tollvesenet skal fortolle dette selv, om det faktisk stemmer at tollbetjenter fysisk kommer til jetcarriers lager og sjekker alle pakkene er det nok kun de som jobber der som vet.

 

Personlig har jeg funnet andre løsninger enn jetcarrier uansett hva jeg kjøper fra Usa, de fungerte fint før men det har blitt mer og mer rot i Tistedal.

De siste 4-5 gangene jeg sendte med Jetcarrier har de også hver gang greid å glemme å sende en pakke så man er nødt til å kontakte de og etterlyse denne, hvordan de klarer så konsekvent å glemme en pakke i de sendingene jeg har flere pakker er utrolig.

Link to comment
Share on other sites

JetCarrier begynner å stinke... hør her:

 

Jeg bestillte 4 buestrenger fra USA - ankom Tistedalen torsdag 22/5 - i en konvolutt.

JetCarrier bruker PostNord til pakker - som "utsourser" brevforsendelser til Mediapost, som leverer gratisaviser og reklame i postkassene våre...

i dette tilfelle fikk PostNord/Larvik konvolutten.

Siden det var brev, ble den nektet behandlet i Larvik - returnert Oslo - sendt Borgeskogen for utkjøring med Mediapost.

Mediapost Borgeskogen leverer gratisaviser - og post - til et dropp point for gratisaviser - som er et gatehjørne uten oppsyn.

Når budet kommer - er posten stjålet.... så rart :-(

Jeg klager saken inn for JetCarrier - som frafaller krav om frakt/gebyr.

Men - jeg blir også gjort oppmerksom på at jeg etter veitrafikk loven kun har krav kr. 100.- i erstatning .... i dette tilfelle.

Hva jeg vil fram til er ... JetCarrier fungerer suverent ... frem til Tistedalen ... etterpå... går det shit ..

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan forstå at toll kommer i villrede, så jeg er egentlig mest skuffet over politiet, som muntlig gir meg medhold men som ikke vil fortelle Toll hva som er riktig og galt.
Det er faktisk ikke politiets oppgave. De skal informere om, og gi tillatelse til, ting som er registreringspliktige, ikke identifisere alt mulig som IKKE krever tillatelse. Det må du håndtere selv, eventuellt med hjelp av advokat. Dette gjelder forsåvidt alle forvaltningsorganer, ikke bare politiet.

 

Surt, men slik er det. Skjønner de egentlig godt, de har nok å gjøre med å få til det som er jobben deres.

Link to comment
Share on other sites

Når de ber om dokumentasjon, korrekt eller ei:

 

1: Finn frem relevant dokumentasjon, og ha denne klar.

 

2: Ring og få kontakt med tollbehandler.

 

3: Be om å få høre hva problemstillingen er.

 

4: Forklar veldig rolig og nøytralt, at dette ikke stemmer, og at de ikke har hjemmel for å stoppe varen. I tillegg kan man informere om at de plikter å ha ansatte på jobb som er:

a) Er kompetent til å vurdere din dokumentasjon.

b) Er kompetent til å vurdere om pakkens innhold stemmer overens med din dokumentasjon.

c) Har besluttningsdyktighet.

 

5: Be om kontakt data (E-post) til behandler, slik at du kan sende over nærmere forklaring og kopi av lov/forskrift som regulerer dette.

 

6: Legg ved skriftlig dokumentasjon (Lovverket), samt en kort forklaring om hva den delen de ha stoppet er for noe.

 

7: Be om øyeblikkelig tilbakemelding, og at pakke ikke sendes i retur under behandlingstid.

Link to comment
Share on other sites

Jetcarrier sender ikke i retur så man kan se langt etter å kanskje få noe penger igjen for varen. De "destruerer" varen etter en viss tid, usikker på hvor lenge de lar det ligge. De virker også svært lite kompetente til hva de driver med, ser ikke ut til å ha greie på gjeldende lover, i hvert fall ikke våpenloven selv om de har link til den på siden.

 

De har begynt å ta et ekstra gebyr av vareprisen for å dekke deler av frakten, denne summen står i parantes bak "Frakt m MV", nederst på faktura. Dette forklares med at det er tollvesenet som ønsker mva. på en del av frakten, og at man må betrakte det som at varens verdi er høyere enn det man ga for den, ergo mer moms til statskassa. Jeg skrev til de i fjor at dette bør de opplyse om på sidene sine men det gjør de fortsatt ikke, så avhengig av hvor dyr varen er må man beregne en ekstra sum utover det man kan regne seg til på siden.

Link to comment
Share on other sites

Mva. blir beregnet som den skal av vareverdien, vareverdien er innkludert frakt til NJ, JC beregner frakt til Tistedal, frakt og vareverdi blir lagt sammen og mva. blir utregnet, de legger et ekstra gebyr på denne mva., et eksempel fra en av mine sendinger:

 

--------- SUMMARY ---------

Fraktvekt: 10.53 kg. antall : 2

--------------------------------------

Kolliavgift: 45 (45,-/ pr ekstra onhand) Frakt inkl sampakk: 661 kr

--------------------------------------

Frakt ex: 458.85

Frakt m MV: 202.15 (MV: 50.54)

Toll: 0

Sum mva: 219.71

Sum frakt: 661

 

Som du ser beregner de mva. på mva. av vareverdien. Man betaler ekstra moms av den opprinnelige momsen, gebyr på gebyret, noe som for øvrig ikke er noe nytt i Norge. Man skal betale 25% ekstra på de 25% man allerede har blitt pålagt, er det snakk om dyre ting vil man få en god ekstrasum i tillegg til hva som opplyses på prislistene til Jetcarrier.

Link to comment
Share on other sites

Er det ikke bare at de skiller ut den norske frakten og mva på den?

Altså frakt med posten/tollpost fra Tistedal til din adresse.

 

Dette er omsetning innenfor merverdiavgiftsområdet og det skal da beregnes mva på denne frakten.

Denne merverdiavgiften skal presenteres adskilt på fakturaen jf. mvaloven og bokføringsloven.

 

Hva var vareverdi i denne sendingen?

Link to comment
Share on other sites

Tollverdi var $109.50, fraktvekt 10,53kg så den fikk fraktpris opptil 12kg, kr 616 pluss kr 45,- i kolligebyr fordi det var to pakker.

Mva. på vareverdien $109.50 ble kr 169,18.

 

Fraktprisene i prislistene til Jetcarrier står at alt er inkludert som det også fremgår i utregningen, Frakt ex: 458.85 + Frakt m MV: 202.15 = kr 661,-

 

Det er nå det begynner å skurre for meg, på disse 661,- regner de ut nye 25% som gir kr 50,54 mer å betale.

 

Dette er svaret jeg fikk på spørsmål angående disse ekstra 25%.

"hei, det bør kanskje komme bedre frem med det er ikke noe gebyr, det er tollvesenet som ønsker mva på en del av frakten og vi må bare følge dette.

 

Man må betrakte det som at varens verdi faktisk er høyere enn det du ga for den, ergo mer moms til statskassa. Vi liker det ikke men har ikke noe valg."

Link to comment
Share on other sites

Litt vanskelig å tolke dette når man ikke har hele fakturaen fra Jetcarrier.

Men for meg så ser dette riktig ut.

 

Du har betalt for følgende:

Frakt fra USA til Norge ink kolliavgift, 458,85kr (dette er ikke mva pliktig)

Frakt i Norge 202,15kr (dette er mva pliktig, og mva utgjør 202,15x0,25=50,54kr) Dette er spesifisert på din faktura.

Vareverdi: 109,5 USD som tilsvarer 676,72kr Mva på dette utgjør 169,18kr

 

Sum frakt: 458,85+202,15 (husk at dette er før mva er lagt til) = 661kr

Sum mva: 169,18 (av vareverdi) + 50,54 (av norsk frakt) = 219,72kr

 

Dette er det samme som fremkommer på din faktura.

Hvor mener du at det er lagt til ekstra gebyr??

Link to comment
Share on other sites

I prislistene er fraktpriser med alt av avgifter, det er inkludert innenlandsfrakt. Kun sjøfrakt får lagt til innenlandsfrakt da dette sendes med speditør innen Norge.

 

Fraktpris for en pakke opptil 12 kilo er kr 616,- pluss et kolligebyr for pakke 2 på kr 45,-. Begge pakkene veide 10,53 kilo til sammen.

 

Som du ser er frakt uten mva. kr 458,85 pluss mva. kr 202,15, dette blir kr 661,-. Det er ikke opplyst noe sted at de 202,15 er for innenlandsfrakt, det står derimot at det er mva. delen av fraktprisen på kr 661.

 

Dette er noe de begynte med i fjor høst og fortsatt ikke spesifisert hva den ekstra avgiften gjelder på sidene sine.

 

 

Sum frakt: 458,85+202,15 (husk at dette er før mva er lagt til) = 661kr Dette skal være alt man skal betale i frakt ifølge sidene til Jetcarrier

Sum mva: 169,18 (av vareverdi) + 50,54 (av norsk frakt) = 219,72kr mva av vareverdi er grei, norsk frakt nevnes ingen steder av Jetcarrier

 

Det de gjør er å opplyse på prislistene hva frakt i forhold til vekt og volum koster. De setter opp regnestykke med frakt uten mva og hva 25% mva blir, som er innkludert i oppgitt fraktpris og tar så nye 25% av mvasummen.

 

Her er et sammendrag fra september i fjor:

 

--- SAMMENDRAG ---

Sum mva: 385.58

Sum toll: 0

Fraktpris: 38.1 kg. antall sendinger: 8

------

Kolliavgift: 315

------

Frakt: 1355.52

------

Sum frakt: 1670.52

------

Forsikring: 0

------

Totalt å betale: 2056.1

 

Og her fra november etter de har begynt å regne ekstra 25% av mva.delen av fraktprisen:

 

--------- SUMMARY ---------

Fraktvekt: 10.53 kg. antall : 2

--------------------------------------

Kolliavgift: 45 (45,-/ pr ekstra onhand) Frakt inkl sampakk: 661 kr

--------------------------------------

Frakt ex: 458.85

Frakt m MV: 202.15 (MV: 50.54)

Toll: 0

Sum mva: 219.71

Sum frakt: 661

--------------------------------------

Forsikring: 0

--------------------------------------

Totalt å betale: 880.72

Link to comment
Share on other sites

Da har JC brutt mva loven tidligere og gjør det riktig nå.

Det står ikke at 202,15kr er mva beløpet på frakten.

Det står at 202,15kr er mva pliktig frakt. Og at mva på dette blir 50,54kr.

JC oppgir desverre ikke at fraktprisen på nettsiden inneholder ett ett element som er mva pliktig. Nemlig den norske delen av frakten.

 

Så de gjør alt det økonomiske og avgiftmessige riktig.

Men de opplyser ikke om at det vil oppløpet mva på deler av fraktbeløpet.

Det skal de gjøre når sluttbruker er ikke næringsdrivende.

Link to comment
Share on other sites

Det står Frakt m MV: 202.15 (MV: 50.54), dette skulle vel tilsi at 202,15 er norsk frakt med mva, men de legger kr 50,54 oppå der igjen.

 

Skjønner hva du mener og regnestykket blir riktig men da er det noe særdeles galt med formidlingsevnen til Jetcarrier for det du skriver er ikke det det står, sånn jeg leser det.

Hadde de opplyst at ut fra prisene i prislisten blir 25% regnet som norsk innenlandsfrakt og at det blir lagt på 25% mva. på dette ville alt vært klart og greit, men de skriver av prislisten inkluderer alt, inklusiv innenlandsfrakt, eneste mva som kommer på er for vareverdien.

 

Ingen informasjon om denne nye måten å regne på selv om jeg har spurt konkret om dette to ganger og jeg vil tro flere også har reagert på dette.

 

Når de i tillegg svarer dette er det noe som skurrer, hvorfor ikke bare opplyse dette på sidene sine?:

"hei, det bør kanskje komme bedre frem med det er ikke noe gebyr, det er tollvesenet som ønsker mva på en del av frakten og vi må bare følge dette.

Man må betrakte det som at varens verdi faktisk er høyere enn det du ga for den, ergo mer moms til statskassa. Vi liker det ikke men har ikke noe valg."

Link to comment
Share on other sites

Jeg leser det som: Frakt med merverdiavgift (les avgiftspliktig).

Det står ikke frakt inklusive mva.

 

Er enig i at det er veldig dårlig formulert.

Og JC roter seg enda lenger ut på jordet med den forklaringen om økt vareverdi.

Første setningen i svaret til deg er vel riktig, men det har jo ikke noe med vareverdien å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Men skrev jeg HVA jeg hadde kjøpt??..nei, kanskje lese tråden først Hassel. Hvis du refererer til den Tipton Gun Wisen kostet den langt under $100 og blir nok ikke regnet som våpendel.

De to summaryene jeg la ut var ikke våpenrelatert så igjen trekker du konklusjoner ut av løse luften, ikke min tråd og ikke jeg som kjøpte bolt.

:roll::roll::roll:

Link to comment
Share on other sites

Skal si du leker tolkingens mester :lol: .

 

Følte meg truffet fordi jeg spurte om du mente bolten var ulovlig eller det var summen du mente?, seriøst, når du så siterer summen jeg skrev og ikke trådstarters virker det som det du skrev var myntet på meg, selv om du ikke har peiling på hva mine sendinger inneholdt.

 

Kanskje innrømme at du dreit deg ut igjen og ikke spinne videre på idiotiet ditt lille venn? :roll:

Link to comment
Share on other sites

A) bolten kan være ulovlig om den ikke er på listen over produsenter som kan eksportere sine vaner og/ eller koster mer en 100 dollar (og man ikek har riktige papirer, noe det brukes jet carrier til å omgå...)

B) alle "gun Parts" over 100 dollar kerever spesiel eksport tilatelse.

 

Jeg trodde du viste det jeg...

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjenner godt til reglene, men er det litt diffust i toppen nå eller, det er ikke jeg som har kjøpt bolt. Kanskje prøve å lese tråden fra start så kanskje du skjønner det.

 

Tror du folk bruker jetcarrier kun til våpenrelaterte ting siden du nevner dette?

 

Jeg liker måten man opplyser på åpne internett forum at man har brutt amerikansk eksport lovvgivning jeg...

 

Tiwaz skrev:

 

Tollverdi var $109.50

Sto det...

 

Her sier du vel at jeg har brutt US eksportlovgivning, gjør du ikke? Uten å ha en aning hva jeg har sendt via jetcarrier. Det er ganske provoserende at en så kverulerende og irriterende person som du hele tiden skal tolke deg til saker du har null peiling på.

 

Et lite råd, skjerp deg og les gjennom før du trykker OK og poster mer tull.

Link to comment
Share on other sites

Er fullstendig klar over at du ikke er tårdstarter. Jeg komenterte bare løst denne trangen til å legge ut alt man gjør på åpne nettdora. Men jeg tolker da din rekasjon og meldinger dit hen at du har sluttet å bruke jetcarrier til å sende deg våpendeler som amerikanske produsenter og butikker ikke ønsker å eksportere?

 

Men klart, det va rlittnuryddig å sitere deg i mitt svar tild deg når komentaren var generell og ikke spesikt rettet til deg.

Link to comment
Share on other sites

Er fullstendig klar over at du ikke er tårdstarter. Jeg komenterte bare løst denne trangen til å legge ut alt man gjør på åpne nettdora. Men jeg tolker da din rekasjon og meldinger dit hen at du har sluttet å bruke jetcarrier til å sende deg våpendeler som amerikanske produsenter og butikker ikke ønsker å eksportere?

 

Og du fortsetter å antyde at jeg har fått tilsendt våpendeler fra Usa, noe du har null peiling på om jeg noensinne har. Og se hvem som snakker om å legge alt ut på nettforum, mannen med antagelig topp 10 antall innlegg i verden, overivrigheten selv. :lol:

 

Si meg, har du virkelig ikke antenner som sier når du bør stoppe. Du har, for meg, fremstått rimelig tvilsom i flere år men her og nå tar du virkelig kaka.

 

Dette blir på samme nivå som om jeg sier at du kjenner personer på våpenkontorene som innvilger kjøpetillatelser i hytt og pine for deg hver gang du skryter av alle disse titalls våpnene du eier.

Ser du idiotien eller mangler du evnene til å se egne feil?

 

Og som "god sosialist" fortsetter du å tro på egne tolkninger og tillegge folk meninger og gjøremål du ikke har peiling om.

 

To ord, stakkars deg!

Link to comment
Share on other sites

Men jeg tolker da din rekasjon og meldinger dit hen at du har sluttet å bruke jetcarrier til å sende deg våpendeler som amerikanske produsenter og butikker ikke ønsker å eksportere?

 

Det er vel egentlig på grensen til injurie det her så kanskje du skal ta et par skritt tilbake og ikke beskylde folk for lovbrudd, spesielt når du virkelig ikke har noen peiling på hva du skriver om. :idea:

Link to comment
Share on other sites

Er fullstendig klar over at du ikke er tårdstarter. Jeg komenterte bare løst denne trangen til å legge ut alt man gjør på åpne nettdora. Men jeg tolker da din rekasjon og meldinger dit hen at du har sluttet å bruke jetcarrier til å sende deg våpendeler som amerikanske produsenter og butikker ikke ønsker å eksportere?

 

Men klart, det va rlittnuryddig å sitere deg i mitt svar tild deg når komentaren var generell og ikke spesikt rettet til deg.

 

 

Siper du øll når du skriver?

Link to comment
Share on other sites

Skal se om jeg får tid til å rydde dette i morgen...

I mellomtiden kan folk gå å legge seg, og så kan dette stå her så vi kan se hvordan kammeret.no ikke skal brukes.

(Hvis det er noen tvil om hva jeg mener, så er det leppeslenging.)

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...