Jump to content

"Tromsømodellen" og NOJS.


Recommended Posts

De samme sakene blir også forkastet gjennom denne modellen
saker som normalt ville havnet i retten vil også etter Tromsømodellen havne i retten ...
Så hva skal vi da med Tromsømodellen, når de sakene som ville bli forkastet i rettssalen blir forkastet likevel, og de som ville gått til retten uten modellen fremdeles går til retten?

 

For øvrig finner jeg det fascinerende at du sitter på en absolutt kunnskap om hvordan dette har blitt, blir og kommer til å bli håndhevet. Utdyp gjerne hvordan du kan uttale deg med slik sikkerhet om dette.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 183
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det blir enklere enn i dag i den forstand at du kan miste førerkortet selv om du ikke bryter veitrafikkloven ... slik er det ikke i dag Lindskog.

 

Men det virker som mange tror at du kan miste fører/våpenkortet helt tilfeldig og det stemmer ikke ...

Og for øvrig har vi flere eksempler på folk som har fått førerkortet inndratt uten annen begrunnelse enn (forsåvidt allminnelig norsk) helgefyll...
Link to post
Share on other sites
Det blir enklere enn i dag i den forstand at du kan miste førerkortet selv om du ikke bryter veitrafikkloven ... slik er det ikke i dag Lindskog.

 

Eh, jo. Det har skjedd mange ganger de senere årene, både i saker jeg vet om lokalt og i saker som har vært i riksdekkende media.

Link to post
Share on other sites
For øvrig finner jeg det fascinerende at du sitter på en absolutt kunnskap om hvordan dette har blitt, blir og kommer til å bli håndhevet. Utdyp gjerne hvordan du kan uttale deg med slik sikkerhet om dette.
(Rettet sitatet, så det kom fram hvem som skrev hva. Jegermeistern.)

 

For det første har jeg ikke påstått å inneha absolutt kunnskap om Tromsømodellen, det jeg forholder meg til er artikkelen i åpningsposten og det som politimesteren selv har sagt om saken og hvordan den er blitt praktisert frem til nå ...

 

Utifra det føler jeg selv at jeg har ganske god innsikt i hvordan denne modellen fungerer og hvordan den er tenkt praktisert ...

 

Det kan jo hende jeg tar feil men det tviler jeg på ;-)

Link to post
Share on other sites
Det blir enklere enn i dag i den forstand at du kan miste førerkortet selv om du ikke bryter veitrafikkloven ... slik er det ikke i dag Lindskog.

 

Eh, jo. Det har skjedd mange ganger de senere årene, både i saker jeg vet om lokalt og i saker som har vært i riksdekkende media.

 

Da har du kanskje noen eksempler?

Link to post
Share on other sites
For det første har jeg ikke påstått å inneha absolutt kunnskap om Tromsømodellen,
Måten du uttrykker deg på går langt i å påstå det, selv om du ikke sier det direkte. Du har et inntrykk av hvordan det blir praktisert, og du velger å la all eventuell tvil komme politimesteren til gode, javel, men det er fremdeles like mye eller lite gyldige antagelser som det de fleste andre her kommer med.

 

Du velger også å bruke disse antagelsene til å uten videre avfeie bekymringer som er langt mer prinsipielle av natur enn hvordan ting blir praktisert i dag. Det er dette aspektet ved din argumentasjon som jeg mener er langt det svakeste.

 

Da har du kanskje noen eksempler?
Her er det opptil flere slike...
Link to post
Share on other sites

Problemet, slik jeg ser det er ikke bare Tromsømodellen i seg selv. Men det at man ikke ar regler på plass for hvordan man håndterer beslaglagte våpen, klare kriterier for tilbakelevering eller gode (feks nedakrevet i forskrift/rundskriv) rutiner for prosedyre og klagetillgang ve beslag på bakgrunn av "forebygging" og annen ikke retslig dømt diskvalifikasjon til å eie våpen. At det heller ikke foreligger klare regler for når man skal inndra våpen er selvfølgelig også ett problem med modellen.

 

For å se bort fra våpen ett øyeblikk, så er også brukthandel nevnt. Hvor mye hasj må man feks røyke for å ikke lenger være skikket til å selge brukte møbler ?

Link to post
Share on other sites
hvordan den er tenkt praktisert

Her er det noen ting å ta hensyn til. Det ene er hvordan det er tenkt, og selv om jeg har innsigelser på det vil det i en perfekt verden ikke være så feil. En sindig og erfaren lensmann som kjenner folket "sitt" og som bruker skjønn til å finne den beste løsningen for alle parter høres ikke så ille ut, rait? Problemet er bare at det begynner å bli langt mellom disse, sentraliseringen har gjort at slikt ofte vil bli avgjort på et kammer mange mil unna av folk som overhodet ikke kjenner de det gjelder.

Det andre er at ting ikke alltid fungerer som tiltenkt, og jeg ser mange muligheter for misbruk. Ikke nødvendigvis bevisst, det holder at noen har en litt snevrere definisjon av ting enn folk flest. Tenk deg for eksempel en from og gudfryktig jurist på tjukkeste sørland som skal avgjøre hva som er "edruelig". Kanskje personen det gjelder er en med sans for mørk musikk og dertil matchende klær? Husk at dette er samme folk som klarte å frike ut over noe så patetisk som en Marylin Manson-konsert :roll:

 

Hvor mye hasj må man feks røyke for å ikke lenger være skikket til å selge brukte møbler ?

Øh, jeg trodde det var motsatt jeg... :mrgreen:

Link to post
Share on other sites
Da har du kanskje noen eksempler?

 

Jepp, men jeg var for treg, se linken til SofaBamse over her.

 

Mener du virkelig å si at du aldri har fått med deg dette? Det har vært mange saker i media over flere år.

 

Det er ikke mange saker Lindskog, sjekk de linkene selv ... de handler i hovedsak om 2 stykker som ble slått stort opp i 2009, en 19 åring og en 20 åring fra Rogaland som 2 av 15 det året.

 

Mesteparten artiklene etter dette handler om folk som lista lappen for fyllekjøring!

 

Så mange er vel kanskje ikke riktig mengdeangivelse når det gjelder noen ganske få?

Link to post
Share on other sites
[...] En sindig og erfaren lensmann som kjenner folket "sitt" og som bruker skjønn til å finne den beste løsningen for alle parter høres ikke så ille ut, rait? [...]

Vel, jeg synes en slik lensmann høres ut somm en snarvei til kammeraderi og korrupsjon, slik bygdenorge er vant med. Der lensmann godtar det meste (alt fra fyllekjøring til grisebank av homoer) så lenge det er utført av "bygdas gutter" og hvor det meste av "hverdagskriminalitet" går under radaren så lenge det ikke genererer muligheter for "utabygds innblandelse". En del av den gode gamle "by mot land"

Link to post
Share on other sites

Poeng til Erlend.

 

Men Varegg, hvis vi sier det er få da: Kan du i det minste innrømme at det skjer? Er ikke så veldig lenge siden du sa det ikke var slik utenfor Tromsømodellen, men det kan vi kanskje være enige om nå at det faktisk er? Så får vi heller være uenige om det er få, en del eller mange. Tromsømodellen legger uansett opp til at det skal bli mange, mange fler.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Hehe, ingen poeng til Erlend desverre ... og det er fordi ...

 

Av de 770 som mistet lappen var det 15 og av de igjen er det kun 2 vi kjenner historien til sånn littegranne, de 13 andre blir kun spekulasjoner siden vi ikke vet hvorfor de fikk inndratt førerkortet ... fordi det står det faktisk ingenting om.

 

Av de 2 som er omtalt litt har ihvertfall han ene fått inndratt førerkortet i henhold til veitrafikkloven, det står i minst 2 av linkene ... da står vi faktisk bare igjen med han ene som kun blir nevnt via advokaten sin så han bortfaller vel egentlig siden han tydeligvis har mistet førerkortet i forbindelse med en anmeldelse

 

Fint at dere linker men neste gang bør dere kanskje sjekke linkene først ... kan være greit å vite hvem sine påstander de underbygger ;-)

Link to post
Share on other sites

Men igjen ... flott at NOJS ser på saken, dette bør selvfølgelig sjekkes nøye som jeg har nevnt før ...

 

Mitt utgangspunkt er kun at jeg ikke er særlig skremt og ihvertfall ikke like skremt som de fleste andre her i tråden ...

Link to post
Share on other sites

Av de 770 som mistet lappen var det 15 og av de igjen er det kun 2 vi kjenner historien til sånn littegranne, de 13 andre blir kun spekulasjoner siden vi ikke vet hvorfor de fikk inndratt førerkortet ... fordi det står det faktisk ingenting om.

 

Dagbladet får nå bekreftet at hele 15 personer i Rogaland har mistet sertifikatet det siste året, uten å ha blitt tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand. De anses som uskikket på grunn av sitt generelle alkohol- og rusforbruk.

 

Leser vi samme artikkel??

Link to post
Share on other sites

Dersom vi skal tro ingressen i artikkelen hos Dagbladet riktig, så er det altså 15 personer som har mistet lappen fordi politiet mener de ruser seg for mye. Dette er så langt jeg kan se en setning som står helt for seg selv.

Nei, vi kjenner ikke til noen av historiene, det vi kjenner til er at 15 personer har mistet lappen for - med forbehold om at jeg har forstått politiets utsagn riktig - å forhindre at disse kjører i påvirket tilstand.

 

Om vi siler ut et antall som kan ha tilstått ruskjøring når de likevel satt i saksa, så har vi fremdeles antagelig et tosifret antall personer som har blitt fratatt førerkortet (nærmest en nødvendighet for et produktivt liv utenfor bysentra) uten å beviselig ha hatt uheldige koblinger mellom rusbruk og kjøring.

Det er fristende å spekulere i at politiet har trukket ut ti tilfeldige navn fra siste tiders logger, for å statuere et eksempel i håp om å få ned alkoholbruken. Jeg er redd at resultatet blir at flere mister respekten for lovverket i det store og det hele.

 

 

Hva skremt angår: Jeg har nesten sluttet å lese nyheter om styre og stell i dette landet. Det er skremmende å se hva mine sure skattepenger går til av galskap og idioti. Og enda mer skremmende at man i realiteten ikke har påvirkningsmuligheter i det hele tatt, all den tid man også må bruke tid på å tjene til livets opphold og helst holde et familieliv i tillegg.

Link to post
Share on other sites
Leser vi samme artikkel??

 

Joda det gjør vi ...

 

At de hadde mistet lappen pga rus ble jo stadfestet lenger opp ... noe mer enn det står det ikke noe om såfremt ikke du har noe?

 

Av de 15 vet vi altså at en ble fratatt førerkort ihht veitrafikkloven og at en mest sannsynligvis er anmeldt siden det er advokaten som presenterer saken ... da står bi igjen med 13 som vi kjenner selve grunnen til at førerkortet røyk bortsett pga rus ... meget sannsynlig at de også faller inn under veitrafikkloven siden Tromsømodellen ikke var innført i Rogaland i 2009.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Regner med du refererer til vegtrafikkloven §34, siste avsnitt.

 

Dette er jo, så langt jeg kan se, den samme bestemmelsen som edruelighetsbestemmelsen i våpenloven. Med andre ord kan man argumentere for at Tromsømodellens virkemidler har blitt innført andre steder i landet hva førerkort gjelder, man har bare ikke gått etter våpenkort (trolig er det slett ikke alle disse som har våpen).

 

Å skille mellom våpenloven og veitrafikkloven er i mine ører noe kunstig, siden det er omtrent likelydende bestemmelser i begge to som brukes. Ingen av de krever domfellelse (eller, så langt jeg kan se, noen som helst bevisførsel) for å utløse reaksjon.

Link to post
Share on other sites
[...] En sindig og erfaren lensmann som kjenner folket "sitt" og som bruker skjønn til å finne den beste løsningen for alle parter høres ikke så ille ut, rait? [...]

Vel, jeg synes en slik lensmann høres ut somm en snarvei til kammeraderi og korrupsjon, slik bygdenorge er vant med. Der lensmann godtar det meste (alt fra fyllekjøring til grisebank av homoer) så lenge det er utført av "bygdas gutter" og hvor det meste av "hverdagskriminalitet" går under radaren så lenge det ikke genererer muligheter for "utabygds innblandelse". En del av den gode gamle "by mot land"

 

En fjollete stereotypi. Skulle forvente at en moderator hadde disiplin og selvinnsikt nok til å la være å sette slikt på trykk. Å stigmatisere en stor del av befolkningen finner jeg svært krenkende. Postulatet er en hån mot de som gjennom samarbeid, nærhet og relasjoner har utviklet trygge bygder her i landet.

 

For ørtende gang - når vi som driver dette forumet på fritida, IKKE SKRIVER MED BLÅTT, er vi alminnelige brukere (og ikke alltid enige, mS!)! Mener noen vi ikke oppfører oss, så rapporter oss - etter samme mål som enhver annen bruker på forumet. Jegermeistern.

Link to post
Share on other sites

Tror Varegg bør presisere utsagnene sine litt. Disse 15 mistet lappen på grunn av PÅSTAND fra politiet om at rusbruken deres KUNNE POTENSIELLT KANSKJE EN GANG I FREMTIDEN føre til at de KANSKJE også var ruset i trafikken. Kanskje. Reint hypotetisk. Dette har dog aldri vært bevist i noen rett, og ingen krav til bevisbyrde. Eneste bevisbyrden som har vært, er at påstanden har kommet for noen med politietaten som arbeidsgiver. Ingen uten denne arbeidsgiveren har fått lov å uttale seg, eller ta avgjørelser.

 

At Varegg ikke ser det høyst problematiske i dette gjør at jeg sitter med litt usikkerhet:

 

Not sure if trolling, or just plain stupid.

 

//Svein

Link to post
Share on other sites

Har presisert og begrunnet alle mine utsagn Sveinskogen ...

 

Så hvem som er idioten her kan jo diskuteres, jeg har flere ganger nå understreket at jeg skjønner hvorfor flere her er skremt men som sagt så er jeg ikke like skremt selv ... regner også med at vi får høre noe fra NOJS når de har sett nærmere på saken.

Link to post
Share on other sites
Vel, jeg synes en slik lensmann høres ut somm en snarvei til kammeraderi og korrupsjon, slik bygdenorge er vant med. Der lensmann godtar det meste (alt fra fyllekjøring til grisebank av homoer) så lenge det er utført av "bygdas gutter" og hvor det meste av "hverdagskriminalitet" går under radaren så lenge det ikke genererer muligheter for "utabygds innblandelse". En del av den gode gamle "by mot land"

 

Fordommane rår, også på Kammeret.

Link to post
Share on other sites
  • 6 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...