Jump to content

"Tromsømodellen" og NOJS.


einherje

Recommended Posts

Har hørt mye om den såkalte "Tromsømodellen", og lest litt om den her på Kammeret. I en annen tråd kom det en link som jeg med god samvittighet stjal;

http://www.itromso.no/nyheter/article8668449.ece. Etter å ha lest gjennom artikkelen er mitt spørsmål: Hvordan stiller våre jeger- og skytterorganisasjoner seg til denne modellen, og ikke minst hva er NOJS sitt syn på dette?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg er bare vanlig medlem i NOJS og DFS, og kan derfor ikke svare for dem. Men Aleksander Enoksen har skrevet flere kommentarer til artikkelen Einherje linket til, de er verd å lese. F. eks. dette:

Sæveruds Kinderegg er en rasering av rettstaten, (og) en eliminering av uskyldspresumpsjonen og kotradiksjonsprinsippet -
Enkelte treffer spikeren på hodet!
Link to comment
Share on other sites

Tok bort sitat av overstående innlegg. -Ranger#44

 

Fra artikkelen:

"Ifølge Nilsen foretok politiet i Tromsø rundt 60 inndragninger av førerkort i 2012 og like mange våpentillatelser som følge av prosjektet."

 

Vet ikke om prosjektet har blitt videreført etter 2012.

Link to comment
Share on other sites

Tenk å være stolt, smliende og glad for å stå frem og hevde det Sæverud og Nilsen gjør her..."vi trenger ikke lovhjemler...en enkel e-post i form av en bekymringsmelding... vi får en kultur for å melde fra " :shock:

 

DDR, Erik Honecher, Stasi, angiveri og straff uten dom og rett renner meg i hu.

Link to comment
Share on other sites

slik praksis hører ikke hjemme i en rettstat.

Politidirektoratet er uenig med deg. De mener dette er flotte greier, og et eksempel til etterfølgelse over det ganske land, i alle fall i følge deres egen nettside. Et politidirektorat som for øvrig har omtrent en fjerdedel så mange ansatte som Helsedirektoratet, til tross for at POD bare skal styre med en tredvedel (3-4%) så mange tjenestemenn/kvinner, som i utgangspunktet har ganske klare begrensninger på hva de skal holde på med. Klart at man da ser nytten av å øke den forvaltningsmessige aktiviteten.

 

Jeg tror imidlertid det vil ta litt tid før man ser eventuelle utslag som viser at "Tromsømodellen" er eksportert til resten av landet, offentlige etater er treg materie å få iverksatt endringer i. Selv småetater som politiet (absolutt alle ansatte i politiet i hele landet utgjør omtrent antallet ansatte ved et av helseforetakene i de store byene) oppfører seg som en hanseatisk kogge som seiler i sirup i flau bris.

Link to comment
Share on other sites

Gitt antallet førerkort opp mot antallet våpenlisenser, samt mengden ugang som blir gjort med bil og de potensielle skadevirkningene, er det faktum at mengden førerkort og mengden våpenlisenser som har blitt inndratt er den samme, svært betenkelig. Det sier meg at terskelen for å inndra våpenlisens er svært lav, eller at terskelen for å inndra førerkort er svært høy.

Link to comment
Share on other sites

(...)som en hanseatisk kogge som seiler i sirup i flau bris.
Dagens sitat! :lol:

 

Fra sjø til land: Ut fra det jeg hittil har hørt virker det ikke vanskelig å argumentere for at politietaten i Tromsø har satt seg selv i en posisjon der de i praksis kan bedrive utpressing overfor strengt tatt lovlydige mennesker dersom disse gjør noe som enkeltpersoner i rette stoler synes er "feil", uavhengig av hva loven sier om saken. Jeg sier ikke at de gjør det, men det er jo ytterst betenkelig at makt samles slik.

 

Det er også skremmende lett for mennesket å sette seg fast i handlingsmønstre basert på erfaring, som plutselig ikke passer i nye situasjoner. For de fleste yrkesgrupper betyr dette i verste fall inntektstap, men om det skjer på et politikammer kan det føre til store ulemper for enkeltmennesker uten at det dermed nødvendigvis gir gevinst for samfunnet. Når man i stor stil tar i bruk slike "lettvinte" verktøy, vet jeg hva jeg tror vil bli konsekvensene.

 

Edit: ryddet bort rester av en tankerekke som sporet av

Link to comment
Share on other sites

et etterslep der en på kort tid har inndratt våpentillatelser som burde vært inndratt tidligere

...men som ikke ble det, uten at man dermed opplevde negative konsekvenser i form av lovbrudd (tydeligvis, da eventuelle lovbrudd rimeligvis ville ført til straffeprosess og påfølgende inndragning...)

 

Hva da med all den grove kriminaliteten man hevder å kunne forhindre med utenomrettslige tiltak? Og er det ikke litt uredelig å presentere en slik innhenting av et "etterslep" man åpenbart var klar over som et prisverdig resultat av endrete rutiner? En annen ting er at politiet selvsagt ikke forhindrer konkrete kriminelle handlinger på denne måten, de fjerner muligheten for å begå kriminelle handlinger med bestemte verktøy, uavhengig av om det faktisk foreligger kriminell hensikt eller endog uaktsomhet. Det er ikke riktig å sette likhetstegn mellom at person A får inndratt våpenkort og at person A ville ha begått en kriminell handling om så ikke hadde skjedd.

 

Divesupt - Det er langt flere personer som har førerkort enn som har våpenkort, ergo skulle det i en normalsituasjon vært flere inndratte førerkort enn våpenkort, ikke like mange.

Link to comment
Share on other sites

Jeg VET at Sæverud gjør dette for PR, han har ingen agenda ad skyttere eller jegere.

 

Han var den som i sin tid som vernepliktig hos Krigsadvokaten i Harstad hjalp meg med å få førerkortet tilbake etter at det ble inndratt uten en gitt tidsramme på beslag.

Politikammeret likte IKKE henvendelsen hans, men måtte rette seg etter norsk lov og ga meg anledning til å kjøre opp igjen.

 

Han hysjer på meg hver gang jeg nevner det for ham :mrgreen:

 

edit: forøvrig skal det en til for å miste våpen. En kjenning som har en noe ustabil eks fikk fratatt sine våpen da hun anmeldte ham (dog helt uten hold i virkeligheten) for drapstrusler.

Han fikk først beskjed om inndragning etter rettsaken (som forøvrig selvfølgelig gikk i hans favør), men da etter en helhetsvurdering av politiet. Han oppbevarte våpnene innelåst på et godt sikret rom men ikke med våpenskap.

Helt i tråd med regelement...

Link to comment
Share on other sites

Nå håper jeg de som i sin tid ikke likte mitt syn som gikk på en betydelig skjerping i lovverket med tanke på konkretisering om hva som faktisk skal/skal ikke medføre inndragelse, og ikke minst hvordan man skal ivareta rettssikkerheten til våpeneiere når en inndragelse o.l. først har skjedd. Ser at tiden faktisk er moden for noe mer "Tysk" stil over lovverket. Skjønn er ikke en god ting når det brukes mot folket med en grunnleggende forutsetning om at folket er kriminelle/potensielt kriminelle, slik Tromsø modellen antar.

 

Uansett hva POD sier, Stasi ville ha klappet annerkjennende og gitt 4.5 i karakter over folkeovervåkning.

 

Kansje på tide å kvitte seg med POD også? Snakk om overflødig direktorat.

 

 

Eneste grunn til at jeg ville ha hatt Tromsø modellen, er om det var like enkelt å få fjernet/Fratatt tildels politifolk og spesielt Forvaltningspersonell i alle etater fra stillingene sine. Jeg melder meg frivillig som leder til ett nytt direktorat, "Forvaltningsdirektoratet"

Jobb, å holde byråkrater og forvaltning i ørene, samt fjerne hindringer for god forvaltningsskikk, og minimere utslag som ikke bygger på gode rettsprinsipper. Med hjemmel til å oppheve stillingsværn for enkelt individer. :twisted:

 

Virkelig formål (Ilikhet med absolutt alt av offentlig forvaltning), sikre meg selv jobb livet ut, ved å vokse og vokse år for år. :evil:

Link to comment
Share on other sites

Prosjektet «Forebygging gjennom forvaltning» eller Tromsø-modellen vil i løpet av året brukes i samtlige politidistrikt...

 

Politiet vil gjennom sine forvaltningshjemler etter eget( og PODs) syn aktivt bruke forvaltningsloven til det de tror er forebygging av alvorlig kriminalitet...

 

Har du førerrett ( sertifikat) eller ønsker å ta dette er det klare og konkrete regler på hvilke krav som stilles...

 

Er du våpeneier/ønsker å bli det står politiet i virkeligheten fritt i sin vurdering. SKREMMENDE!

 

Når nå ett samlet politinorge aktivt signaliserer «Forebygging gjennom forvaltning» og "vi trenger ikke lovhjemler, det er ikke nødvendig med organisatoriske endringer og tiltaket utløser lite ressursbehov" når man bruker forvaltningsloven må og skal det reageres! SKREMMENDE!

 

Selvsagt bør og skal en våpeneier ha akseptabel vandel mv..være "rusfri"og psykisk stabil! Men det vi ser nå er at en enkel "bekymrings melding", en sur nabo en ex som furter og politiet velger tilbakekall av våpenkort!

 

Jeg mener at prosjektet «Forebygging gjennom forvaltning» eller Tromsø-modellen er den største trusselen mot våpeneierskap( slik vi har det idag) vi har sett i Norge!

Link to comment
Share on other sites

Nå er det vel ikke akkurat sånn at de beslaglegger førerkort og eller våpenkort sånn helt uten videre og ihvertfall ikke uten at saken er gjennomgått og begge parter har forklart seg ... å tro at du kan miste det ene eller det andre kun pga en bekymringsmenlding på epost er en smule paranoid.

 

Er det noen tilfeller av urimelige tilbakekallinger pga tromsømodellen?

Link to comment
Share on other sites

Har du førerrett ( sertifikat) eller ønsker å ta dette er det klare og konkrete regler på hvilke krav som stilles

Åpenbart ikke i Tromsø. Slik jeg forstår modellen er prinsippet at alt politiet gir tillatelse til kan de også ta tilbake hvis de mener du ikke burde ha det:

 

I dag gir politiet en rekke tillatelser, både for førerkort, våpen, vektere, dørvakter og for å drive brukthandel. Dersom politiet får kunnskap om en person som ikke er skikket til å kjøre bil eller bære våpen, kan en enkel e-post i form av en bekymringsmelding føre til at tillatelsen blir trukket tilbake.

 

Jeg tolker dette til at alle tillatelser gis på nåde, og at politiet ikke trenger noen kvalifisert grunn til å tilbakekalle de.

 

Varegg: Det er jo det de selv sier.

Link to comment
Share on other sites

For en gangs skyld er jeg ikke enig med Grevlingen ...

 

Er tydeligvis mange som ikke fikk med seg denne setningen:

 

"Dersom politiet får kunnskap om en person som ikke er skikket til å kjøre bil eller bære våpen, kan en enkel e-post i form av en bekymringsmelding føre til at tillatelsen blir trukket tilbake."

 

Det holder derfor ikke at naboen er furten fordi bikkja di dreit på plenen hans eller fordi du rygga på postkassa hans ... altså pr definisjon skal man tilhøre kategorien ikke skikket for å få noen kortene inndratt ...

Link to comment
Share on other sites

Dagens sitat! :lol:

 

Fra sjø til land: Ut fra det jeg hittil har hørt virker det ikke vanskelig å argumentere for at politietaten i Tromsø har satt seg selv i en posisjon der de i praksis kan bedrive utpressing overfor strengt tatt lovlydige mennesker dersom disse gjør noe som enkeltpersoner i rette stoler synes er "feil", uavhengig av hva loven sier om saken. Jeg sier ikke at de gjør det, men det er jo ytterst betenkelig at makt samles slik.

 

Det er også skremmende lett for mennesket å sette seg fast i handlingsmønstre basert på erfaring, som plutselig ikke passer i nye situasjoner. For de fleste yrkesgrupper betyr dette i verste fall inntektstap, men om det skjer på et politikammer kan det føre til store ulemper for enkeltmennesker uten at det dermed nødvendigvis gir gevinst for samfunnet. Når man i stor stil tar i bruk slike "lettvinte" verktøy, vet jeg hva jeg tror vil bli konsekvensene.

 

VI får håpe dette har sin begynnelse, fullbyrdelse og ende i prosjektet.

Tror muligens at de som har vært involvert i barnefordlingssaker kjenner seg igjen i din beskrivelse av "etateri".

Link to comment
Share on other sites

 

Er tydeligvis mange som ikke fikk med seg denne setningen:

 

"Dersom politiet får kunnskap om en person som ikke er skikket til å kjøre bil eller bære våpen, kan en enkel e-post i form av en bekymringsmelding føre til at tillatelsen blir trukket tilbake."

 

Dette er vel journalistens formulering?

Link to comment
Share on other sites

altså pr definisjon skal man tilhøre kategorien ikke skikket for å få noen kortene inndratt

Joda, men hva er så kriteriene for å havne i den kategorien? Det er mulig å tolke det til at lista blir lagt lavere enn tidligere, hvis det er tilfelle er det all grunn til bekymring. Og erfaring tilsier også at lista har blitt flyttet en del for våpeneiere siden det ikke finnes mange klare kriterier å forholde seg til.

 

Her er en annen artikkel om modellen (søk på "forebygging gjennom forvaltning"):

http://www.midtsiden.no/vil-forebygge-gjennom-forvaltning:

– Blir du til dømes tatt tre gongen i løpet av to år for beruselse på offentleg stad, kan vi ta førarkortet ditt, forklarar politiførstebetjent Rune Fimreite.

– Det å bli tatt berusa på offentleg stad og få ei bot, eller få ei bot for å ha røyka hasj, er kanskje ikkje nok til at vedkommande tar tak.

– Om ein i tillegg mistar førarkortet ,eller køyreseddel om ein er yrkessjåfør, fram til ein kan dokumentera at ein er rusfri, så kan kanskje det vera med til å endra åtferden, trur Fimreite.

 

Slik jeg tolker det er det altså full åpning for å ta fra noen lappen uten at de noengang har brutt en eneste vegtrafikklov. Og siden førerkort ikke er en rett er det heller ingen straff å bli fratatt det.

Link to comment
Share on other sites

Dette kan jo tolkes både hit og dit ...

 

Min tolkning er at om folk til stadighet drikker seg fra sans og samling eller er gjengangere for andre "mindre" forbrytelser som viser en gjennomgående manglende respekt for lover og regler så har de kanskje ikke noe i trafikken å gjøre eller heller å eie våpen for å sette det på spissen ...

Link to comment
Share on other sites

Joda, men hvor går skillet mellom forebyggende arbeid og "lydighetsdressur"? På meg lukter det som om de bruker tillatelser som pressmiddel for å true folk til lydighet, selv om de ikke utgjør noen reell fare på veien. Røyker du hasj i ny og ne på fest? Hjelper det ikke med en bot? Vel, da tar de lappen selv om du aldri har kjørt en meter i påvirket tilstand.

 

At man tar lappen eller våpen fra noen med åpenbare rusproblemer eller som på annen måte er ute av kontroll sier jeg ikke noe på, men dette lukter mer av nulltoleranse-politikk. Og det finnes faen ikke mye som er mer menneskefiendtlig enn det. Jeg tviler ikke på at det fungerer, men det samme kan man si om metodene til KGB og Stasi uten at vi automatisk bør kopiere de.

 

Uskyldspresumpsjonen og kontradiksjonsprinsippene hører ikke bare til straffeloven, det er prinsipper som jeg mener ligger til grunn for en hver rettstat. De bør riktignok ikke veie like tungt i en forvaltningssak, men når man begynner å snu prinsippene på hodet er det på tide å si stopp.

Link to comment
Share on other sites

Og siden førerkort ikke er en rett er det heller ingen straff å bli fratatt det.
Tja, var det ikke en kar sør for Dovre (hukommelsen min sier enten Rogaland eller sentrale østland) som fikk inndratt førerkortet utelukkende basert på alkoholvanene i helgen, som fikk det igjen etter en del mediablest?

 

Prosjektet «Forebygging gjennom forvaltning» eller Tromsø-modellen vil i løpet av året brukes i samtlige politidistrikt...

 

Politiet vil gjennom sine forvaltningshjemler etter eget( og PODs) syn aktivt bruke forvaltningsloven til det de tror er forebygging av alvorlig kriminalitet...

 

Har du førerrett ( sertifikat) eller ønsker å ta dette er det klare og konkrete regler på hvilke krav som stilles...

 

Er du våpeneier/ønsker å bli det står politiet i virkeligheten fritt i sin vurdering. SKREMMENDE!

 

Når nå ett samlet politinorge aktivt signaliserer «Forebygging gjennom forvaltning» og "vi trenger ikke lovhjemler, det er ikke nødvendig med organisatoriske endringer og tiltaket utløser lite ressursbehov" når man bruker forvaltningsloven må og skal det reageres! SKREMMENDE!

 

Selvsagt bør og skal en våpeneier ha akseptabel vandel mv..være "rusfri"og psykisk stabil! Men det vi ser nå er at en enkel "bekymrings melding", en sur nabo en ex som furter og politiet velger tilbakekall av våpenkort!

 

Jeg mener at prosjektet «Forebygging gjennom forvaltning» eller Tromsø-modellen er den største trusselen mot våpeneierskap( slik vi har det idag) vi har sett i Norge!

I all verden, nå fikk jeg til og med oppleve å være helt enig i en hel av Grevlingen1s poster. Kryss i taket.

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rett, den saken ble det rabalder av. Og det er ankepunkt nr 2, de som har midler klarer nok å bekjempe forvaltningen. Men folk flest har kanskje ikke råd til å bruke noen titusener på advokat, så det kan lett skape et skille hvor rettferdighet kun er tilgjengelig for de velstående.

Link to comment
Share on other sites

Uskyldspresumpsjonen og kontradiksjonsprinsippene hører ikke bare til straffeloven, det er prinsipper som jeg mener ligger til grunn for en hver rettstat. De bør riktignok ikke veie like tungt i en forvaltningssak, men når man begynner å snu prinsippene på hodet er det på tide å si stopp.

 

Det er jo en selvfølge at begge parter skal få forklare seg ...

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi er kommet dithen at "dette som du har brukt store ressurser på og som betyr svært mye for deg, har du ikke noen konkret lovfestet rett til, så det er ingen straff at vi tar det fra deg på det grunnlaget som passer oss" er et utsagn som har almen aksept i befolkningen har det skjedd noe med det landet jeg trodde jeg kjente relativt godt...

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke det det er snakk om heller Erlend, det som er det store poenget her er virkemidlene hvor udåden og straffen ikke nødvendigvis er direkte linket til hverandre ...

 

Tromsømodellen betyr ikke plutselig at bevisbyrden er snudd på hodet eller at politiet inndrar fører eller våpenkortet pga trynefaktor ...

 

Så nei Bjortork, vi har ikke kommet dit :-)

Link to comment
Share on other sites

Å være full på byn tre ganger i løpet av to år er vel ikke akkurat noen udåd, selv her på Indremisjonens hjemmebane...

 

Er stor forskjell på å være full offentlig og å drikke offentlig, det ene er straffbart mens det andre er ikke det ...

Link to comment
Share on other sites

Du Varegg, siden det ikke ligger noen målbare krav til bunn for forvaltningsvedtaket politiet i Tromsø benytter seg av, så kan godt trynefaktor være utslagsgivende sammen med en e-post fra en forsmådd ex. Ingen krav til bevis eller objektivitet i den modellen der og det er dette som helt korrekt blir kritisert her.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner godt at det kan forstås slik utifra artikkelen som må være litt uklart formulert siden så mange reagerer på dette ... men at en sak skal kunne avgjøres på bakgrunn av trynefaktor og en forsmådd ex tviler jeg sterkt på ...

 

Hadde det vært så lemfeldig som de fleste tror i denne tråden hadde nok dette vært nevnt i riksdekkende media i mye større grad for lenge siden og med påfølgende injuriesaker ...

 

Noen fra Troms som har erfaringer de kjenner til pga av dette?

Link to comment
Share on other sites

stor forskjell på å være full offentlig og å drikke offentlig, det ene er straffbart mens det andre er ikke det ...

Faktisk så er ingen av delene straffbart så lenge man drikker på et serveringssted... Selv ikke på Vestlandet :mrgreen:

Ordensforstyrrelse kan være straffbart, men offentlig beruselse er ikke det samme som ordensforstyrrelse.

Link to comment
Share on other sites

stor forskjell på å være full offentlig og å drikke offentlig, det ene er straffbart mens det andre er ikke det ...

Faktisk så er ingen av delene straffbart så lenge man drikker på et serveringssted... Selv ikke på Vestlandet :mrgreen:

Ordensforstyrrelse kan være straffbart, men offentlig beruselse er ikke det samme som ordensforstyrrelse.

 

Du skjønte hva jeg mente ... og dere kaller meg kverulant :lol:

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at dere som ikke tror at trynefaktor og epost fra x'en vil bli brukt som grunnlag for inndragning av våpenkort er naive.

 

Det finnes nok av saker der politiet har brutt loven eller fabrikkert bevis for at de skal kunne ta sin "mann". Etter å ha fått så mye pepper for 22 juli så er det vel knapt en person på ett våpenkontor som ikke vil benytte seg av dette for å inndra våpenet til en person som det har blitt sendt en bekymringsmelding på fra x'en.

 

Dette er bare til å bidra til at vi våpeneiere blir enda meg rettsløse enn det vi er nå.

 

Hva hjelper det å inndra våpnene til en person hvor man tror at bekymringsmeldingen er reel når han likevel kan gå fri og slå ihjæl kjerringa med en hammer. Hadde man vært reelt bekymra så hadde man bura dem inne.

 

Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

NOJS synes ikke dette på noe vis er greit, og vi vil helt klart bruke betydelige ressurser på en slik sak.

Artikkelen er fra november i fjor, og ganske sikkert også laget med et ønske om å få briske seg litt i rampelyset, samtidig vil vi være svært interessert i konkrete eksempler der påtalemakten ilegger "dobbeltstraff"

Vi ser litt på en slik sak nå, fra et annet politidistrikt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...