Jump to content
Glenn_G

Innkreving av kontingent..

Recommended Posts

Etter 2 år uten betaling bør det være praksis å flagge medlemmer overfor Politi ... men for all del, man kan jo sende en siste purring og redegjøre for hva som skjer hvis purringen ikke blir overholdt.

 

Men som nevnt tror jeg ikke dette er et stort problem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Angående endring av vedtekter. Den endringen det her er tale om, er så viktig for enkeltmedlemmer, at jeg er sikker på at slikt skal godkjennes av forbundet, før det er gyldig. Og dette er nok beskrevet under "endring" av vedtekter/lover, både i forbund og klubb. Så selv ikke en Generalforsamling i en klubb, kan bestemme hva de vil. Og absulutt ikke et styre, eller enkeltmedlemmere av styre.

Jeg har aldri sagt at det er enkelt å innføre vedtektsendringer; alt jeg sier er at det er mulig.

 

Eksempel til vedtektsendring:

 

"Liste over utmeldte medlemmer kan sendes til våpenkontoret i [POLITIDISTRIKT] en gang i året."

 

Dersom man innfører en slik vedtektsendring, har man juridisk ryggdekning så snart de nye vedtektene er trådt i kraft. Dersom man velger å forbli medlem etter at vedtektene trer i kraft, da har man, hva jeg kan se, samtykket i at en slik liste kan sendes. Det eneste unntaket er medlemmer som er innmeldt uten signatur, og som ikke har betalt første kontingent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du kan ikke kalle det juridisk ryggdekning og tro at det holder stikk bare fordi det står i vedtektene til skytterlaget, tror du er litt ute og svømmer når du blander begreper på denne måten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Praksis bør være å følge loven. Man kan kutte medlemskapet til dem som ikke betaler etter 2 år. Så er resten en sak mellom politi og våpeneier, dette har ikke klubber eller forbund noe med. Vedkommende vil bli stoppet om han/hun forsøker å kjøpe noe mer eller ved tilfeldig kontroll. Jeg vet at jeg ikke havner oppi de problemene selv, jeg betaler selvsagt alltid som alle bør gjøre! Men det var dette med å samtidig passe på personvernet og følge loven. Alle andre klubber og forbund må klare å få inn penger på annet vis så da bør vi klare det innen skytingen også.

 

Kanskje ved å jobbe for å få klubbene så kjekke å være med i for alle at folk stiller opp og har lyst å betale for å være med kunne vært bedre å hatt som mål enn å forsøke å finne tvangsmidler? Klubber som er åpne for folk på alle nivåer og ikke bare for de som virkelig satser kan nok være lurt. Kanskje de som virkelig satser burde få egne treninger i tillegg. Mens de som går mest for det sosiale kan få skyte, drikke kaffe og kose seg uten å være til hinder for andre eller føle at de gjør noe feil? Alle klubber sliter nok med å få inn alle kontingentene og slik vil det nok også være, men jeg tror det er bedre å lokke enn å true.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En klubbs vedtekter er en del av avtalen man trer inn i som medlem. Som medlem har man også anledning til å påvirke hvordan denne avtalen ser ut, og man har anledning til å melde seg ut dersom vedtektsendringene ikke skulle være ønsket.

 

Jeg mener at man må kunne legge til grunn at samtlige medlemmer har lest vedtektene. Ved fortsatt å stå som medlemmer, samtykker de i disse, og har således inngått en avtale.

 

Hvordan mener du dette blir feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er det også slik at forvaltningen har begrensede ressurser, og at det muligens er de som best vet hvordan disse bør prioriteres. Går ut i fra at de etterspør de opplysningene de mener å ha bruk for.

 

At det ukritisk og over en lav sko ubedt sendes inn årlige medlemslister bedrer vel ikke samfunnssikkerheten, men kan hvis de binder opp ressurser snarere virke mot intensjonen til innsender. ( Går ut ifra at de ikke sendes inn på pur faenskap eller av økonomiske motiver.)

 

De som oversvømmer sitt lokale våpenkontor med alle mulige slags meldinger og lister på eget initiativ, bør iallefall ikke klage over lang behandlingstid på søknader. (Snakker ikke her om reelle og relevante bekymringsmeldinger angående skikkethet.)

 

Går også ut i fra at vedleggene til søknadene om erverv som gis fra de ulike klubbene gjelder frem til innsendelsesdatoen og ikke garanterer for framtidig deltakelse og medlemskap. Hva som skjer etter dette er vel strengt tatt ikke klubbenes, men den enkeltes skytters ansvar. Det er en sak mellom han/hun og politiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At det ukritisk og over en lav sko ubedt sendes inn årlige medlemslister bedrer vel ikke samfunnssikkerheten, men kan hvis de binder opp ressurser snarere virke mot intensjonen til innsender.
Det er absolutt et godt poeng. Det er også en av grunnene til at jeg skrev "kan" og ikke "vil". Da har man dekning for å gjøre det i vedtektene, og så får man vurdere hva som er hensiktsmessig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For meg er sakens kjerne enkel, men når jeg leser en del av innleggene her må jeg si at jeg stusser - det er ikke rart vi sliter med å samarbeide når man ser hvor mange som kun er opptatt av seg selv og sitt.

 

Hvis noen sliter med å betale kontingenten sin må de bare slutte å være medlem - enkelt å greit. Det er ikke noen rett å være med på alt som er der ute, har man ikke råd ja da kan man begynne med noe annet som er gratis.

 

Ser man videre er det en del synsere som er så opptatt av personvern loven, for meg er dette samme type skyttere som hvis de blir intervjuet i lokalavisen står oppført med Donald Duck og Morgan Kane som navn - noe som igjen gjør vår idrett til noe useriøst. Ved å fremstå som ryddige og redilige ufarliggjør vi idretten vår og det vi alle er så glade i - vi viser alle rundt oss at vi ikke har noe å skamme oss for. Hva er så galt med det?

 

K.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bromark: Jeg er opptatt av personvern ja, men hver eneste gang jeg har uttalt meg i media, har det vært med mitt eget navn. Riktignok har jeg ikke uttalt meg om våpen, men jeg har uttalt meg om andre betente temaer, som f.eks. Midtøsten-konflikten. Dersom jeg ikke er villig til å uttale meg med mitt navn, da unnlater jeg å uttale meg.

 

Når det er sagt, mener jeg at hensynet til personvernet er svært viktig, og at det skal mye til før det er greit at man setter det til side.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At det ukritisk og over en lav sko ubedt sendes inn årlige medlemslister bedrer vel ikke samfunnssikkerheten, men kan hvis de binder opp ressurser snarere virke mot intensjonen til innsender. ( Går ut ifra at de ikke sendes inn på pur faenskap eller av økonomiske motiver.)

 

De som oversvømmer sitt lokale våpenkontor med alle mulige slags meldinger og lister på eget initiativ, bør iallefall ikke klage over lang behandlingstid på søknader. (Snakker ikke her om reelle og relevante bekymringsmeldinger angående skikkethet.)

 

Går også ut i fra at vedleggene til søknadene om erverv som gis fra de ulike klubbene gjelder frem til innsendelsesdatoen og ikke garanterer for framtidig deltakelse og medlemskap. Hva som skjer etter dette er vel strengt tatt ikke klubbenes, men den enkeltes skytters ansvar. Det er en sak mellom han/hun og politiet.

 

Veldig enig med deg her! Politiet ser vel at det er enormt lite kriminalitet med lovlige våpen i utgangspunktet og at det ikke er noen vits i å bruke masse penger på dette siden det ikke er noe sikkerhetsmessig å hente. Eneste jeg kan si ikke stemmer i det du skriver er angående økonomiske. Det var det definitivt i tilfellet som gjorde at jeg startet tråden. I tillegg en misforstått oppfattelse av at klubbene skal være med å bedømme hvem som er skikket og ikke. Da var det altså sånn at man ikke ville stå ansvarlig dersom man hadde skrevet ut "anbefaling"(som jo bare skal være dokumentasjon på frammøte) til noen som ikke burde ha våpen. Når jeg klaget på at dette var brudd på personvernet fikk jeg beskjed om at jeg skulle se på det som en straff forbundet gav for dem som ikke betalte og at det var en enkel måte å få inn pengene på..

 

Som jeg har sagt en mengde ganger nå så forstår jeg ikke hvorfor folk IKKE betaler regningene sine og jeg synes det er dårlig å ikke gjøre det! Er mange som jobber ræva av seg for å få klubbene til å fungere og da bør man i det minste betale kontingenten! Og som det blir sagt så kan man slutte å være medlem om man ikke vil betale.

 

Men det betyr ikke at man skal lage egne regler for hva man kan tillate seg for å få inn disse pengene! Observerer at om man er opptatt av å beskytte personvernloven så er man useriøs og bruker donald eller morgan kane som navn? Føler iallefall selv at jeg opptrer ryddig selv om jeg har tatt opp et tema som ikke alle liker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En ting til, hva angår endringer av vedtekter. Det er ikke gitt at det er hensiktsmessig å endre vedtektene; å gjøre det forutsetter jo faktisk at man ønsker å ha muligheten til å sende inn en slik liste. Dersom man ikke ønsker det, eller ikke synes det er hensiktsmessig å gjøre det, så behøver man naturligvis ikke endre vedtektene sine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Brormark

Har ikke sett noen som har skrevet at de ikke ønsker, eller har forståelse for at man ikke skal oppfylle forpliktelsene sine, legg gjerne inn et sitat om du finner noen.

Ser at enkelte tar på seg glorie og prøver å fremstå som helgener, uansett grunn så er innkreving av utestående regulert i lover og regler, da er det like greit å holde seg til dem, uansett om man er lei av å mase, eller er tillitsvalgt, har mye annet å gjøre osv.

Stryk medlemmet, ta inn eventuelle nøkler og glem vedkommende. Politiet er ikke et inkassobyrå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis man er opptatt av å opptre redelig og ryddig, bør man vel både overholde bestemmelsene i personvernloven og selvfølgelig betale/gjøre opp for seg.

Det framstår derimot som uryddig/uredelig hvis man følger en type lov, men synes det er greit å gi f... i en annen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Unnskyld meg, men når var det personvern ble useriøst? Det er noen her som jeg mistenker ikke verken forstår hva personvern er for noe eller hvorfor det er viktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis man er opptatt av å opptre redelig og ryddig, bør man vel både overholde bestemmelsene i personvernloven og selvfølgelig betale/gjøre opp for seg.

Det framstår derimot som uryddig/uredelig hvis man følger en type lov, men synes det er greit å gi f... i en annen.

Her er jeg hjertens enig. Nå er det vel ingen som har oppfordret til at man ikke skal gjøre opp for seg. Jeg lurer litt på hva poenget ditt er?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var ment som en kommentar til innlegget til Bromark, hvor han var opptatt av å opptre redelig, men jeg fikk inntrykk av at det ikke var så nøye med personvernet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er det noen som vet hva som skjer med en som bli dømt for brudd på personvernlovent,kan det ev.medføre bøter eller straff?

Share this post


Link to post
Share on other sites

§ 10-6. Utmelding - Tap av enkeltmedlemskap

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(2) Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

linkDel paragraf

 

Denne leser jeg, i motsetning til dem fleste her, at du kan fratas medlemskapet om du ikke betaler etter purring.

Medlemmet SKAL derimot slettes om denne ikke har betalt/gjort opp for seg innen to år.

Om du ikke er enig i min tolkning, så ring skytterforbundet og hør deres tolkning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis noen sliter med å betale kontingenten sin må de bare slutte å være medlem - enkelt å greit

 

Dette handler ikkje om å ikkje betale kontingenten sin. Sjølvsagt skal ein gjere opp for seg. "Riktige" måtar å krevje inn uteståande gjeld på er allereie omtalt fleire gongar i denne tråden. Det dette handler om er roller - kva er klubben/forbundet sitt ansvar, kva er medlemmet sitt ansvar og kva er politiet sitt ansvar.

 

Ein klubb eller forbund som brukar rapportering til onkel til å "true" inn ubetalt kontingent hadde fått langfingeren av meg. Det finns andre klubbar. Klubben/forbundet har null og niks med kva våpen det enkelte medlem eig eller ikkje eig! Dei har heller ingen oversikt eller moglegheit til å få ei slik oversikt. For alt dei veit kan våpenet vere solgt. Dette er ein sak mellom politiet og våpeneigaren, ingen andre.

 

Våpenkontoret eg soknar til har følgande spørsmål på attesten som klubben skal fylle ut ved søknad: "Har skytteren allereie eit våpen som er egna til omsøkt formål?" (sånn ca ordlyd). Min klubb er heldigvis seriøs nok til å konsekvent skrive her at "dette har klubben ingen oversikt over".

 

Leikepolitiet her bør forøvrig tenke godt gjennom kva konsekvensane av å påta seg eit rapporteringsansvar kan vere. Gjer ein ein tabbe her kan ein fort måtte stå til ansvar for evt. følger dette får.

 

(Edit: Retta kjelda til sitatet: Det stammar frå Bromark, ikkje razumny)

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

For det første er det en del her som ikke kan lese. Reglene til NIF sier at medlemmer som ikke betaler kontingent, skal slettes /utmeldes når det har gått to år.

Samtidig sier de at man kan slette/utmeldes etter første purring.

Klubbene kan altså velge å være harde. Eller ta kjangsen på at det går bra til slutt. Det siste anser jeg som idioti, og tapsprosjekt.

 

Jeg praktiserer etter første purring, og anbefaler alle å gjøre det samme. Har vedkommende ikke betalt etter 5-6 måneder, ja da er der ikke betalingsvilje.

Jeg er heldig, i de godkjente vedtektene står det skal rapportere avgang til politiet. I og med at vi kun rapporterer avgang (og kun 21år og opp). Er dette opplysninger som kan brukes til målrettet kontroll med høy grad av virkning og ressultat for våpenkontoret. Jeg vil ikke legge skjul på at dette har gjort innkreving av kontingent betydelig enklere, ikke at alle betaler. Men jeg slipper å purre og styre med tullinger som ikke vil betale, og ikke gidder å melde seg ut i tide. Betalt. Ok. Ikke betalt, exit og lagres med skyldig kontingent og straffegebyr i tilfelle gjeninnmelding.

 

Innlevering av medlemslister gjør i dag nok ikke noen nytte, men i tilfelle nytt våpenregister kan dette bli endret. Dette er i så fall noe som normalt bør gjøres direkte fra forbundenes medlemslister.

 

Tilbake til personvernet, NIF har på forespørsel gitt klar beskjed om at de tolker å gi opplysninger til politiet som ikke å utlevere opplysninger til uvedkommende. (De var helt klar på at de ikke så noen forskjell mellom idrettslag og pistolklubber).

Dette medfører at godkjenning av vedtektsendringer fra NSF klubber, garantert ikke blir stoppet på det grunnlaget.

 

Rapportering av avgang fra klubb, gjør ikke noe fra eller til på om folk får beholde våpen eller ei. Det kan medvirke til at en blir kontrollert, men da har man selvsagt dokumentasjonen for gyldig behov i orden. Ikke sant?

 

P.s. Med forsøpling av sporten, sikter jeg til de som bruker klubbene til å skaffe seg våpen, for så droppe ut som det passer de. Gratis passasjerer om man vil, jeg har ingen medlidenhet med disse, som klart ikke klarer å innordne seg de enkleste ting, og da spesielt våpenloven.

 

Jeg ser flere flagger høyt både personvern og angiveri, men for meg er en som melder seg ut uten å selge unna våpen eller bytter klubb noe mye verre. Kort sagt er de desertører. Og hvilken skade på personvernet er det å opplyse lokalt våpenkontor om at folk har sluttet? Ikke vet jeg om de har våpen, det er det opp til våpenkontoret å sjekke. poenget er at politiet ikke er å regne som uvedkommende hva angår disse opplysningene (De sitter med betydelig bedre tilgang på alt om oss enn vi selv gjør, så de blir bare for dumt å klage på denslags praksis).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Særforbund innen NIF kan først etter utløpet av 2 år (uten betalt medlemskap), slette medlemmet fra sine medlemslister! Mange andre forbund har tilsvarende lovtekst.

 

...

 

sammenblanding med gennerele "avtaler" i forettningslivet, er nok ikke gyldig her. Avtalen er begrenset, til det jeg har sittert.

OK; i dette tilfellet har altså Norges Idrettsforbund valgt å avtale seg bort fra adgangen til tvungen inndrivelse av kontingent...

Jeg vil moderere denne litt. Etter å ha lest gjennom paragrafen en gang til, kan jeg ikke se at den forbyr tvangsinndrivelse på noe vis. Ikke bare det; den spesifiserer et tvangsmiddel; medlemmet kan ikke melde seg inn igjen før vedkommende har gjort opp sitt utestående.

Denne leser jeg, i motsetning til dem fleste her, at du kan fratas medlemskapet om du ikke betaler etter purring.

Medlemmet SKAL derimot slettes om denne ikke har betalt/gjort opp for seg innen to år.

Det høres for meg ut som en korrekt tolkning.

Tilbake til personvernet, NIF har på forespørsel gitt klar beskjed om at de tolker å gi opplysninger til politiet som ikke å utlevere opplysninger til uvedkommende. (De var helt klar på at de ikke så noen forskjell mellom idrettslag og pistolklubber).

Dette medfører at godkjenning av vedtektsendringer fra NSF klubber, garantert ikke blir stoppet på det grunnlaget.

Det er en ... interessant ... tolkning av NIF, og en som jeg ikke kans se at det er hold for i loven. Idet man behandler personopplysninger i det hele tatt, faller det man gjør innunder personopplysningsloven. Med mindre annet er avtalt, vil den eneste lovmessige behandlingen av et utmeldt medlems personopplysninger være sletting fra registrene.

 

Jeg henviser til Personopplysningslovens § 2.Definisjoner (min utheving):

2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,

Dette i kombinasjon med at lovkravet til klubben for opplysning om medlemmets aktivitet, og det faktum at politiet selv sier at de ikke kan pålegge noen klubb å utlevere informasjon (med et åpenbart unntak for med en rettskjennelse til det motsatte) mener jeg gjør at NIFs tolkning er på svært tynn is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Godt det er mange som ser at det aldri har vært snakk om å prøve å unnslippe betalingen! Og det virker også som om tråden har gått tilbake i et mer seriøst spor istedet for drittslenging, det setter jeg pris på :D Dere tar opp reglene fra idrettsforbundet men jeg tror ikke NBSF er en del av det forbundet faktisk, klarte ikke å finne dem på listen der iallefall. Men kan jo ha sett feil selvsagt!

 

Leste igjennom det jeg fant av vedtekter hos NBSF da uten å finne noe som skal åpne for denne type innkreving. Jeg nevnte aldri hvilket forbund det var snakk om da jeg startet tråden og hadde ikke tenkt å si noe om hverken det eller hvem som var involvert, men siden Geir S allerede har skrevet det selv så legger jeg ved sitatet fra mailen fra klubben som da er informasjon fra forbundet til medlemmene:

"Info fra forbund:

Har fått liste over medlemmer som ikke har betalt inn til forbund.

Disse vil bli strøket og det vil og bli meldt fra til politiet i de enkelte politidistrikt om at de ikke er medlemmer lenger.

Og dette kan jo få litt konsekvens for våpen registrert på konkurranse."

 

Det var dette jeg reagerte på og klaget inn og fikk som svar at det ikke var ulovlig og "Så du må se på det som en liten straff om at du ikke vil være medlem lenger." Det kom også fram at det var folk som trakk seg fra klubben uten å melde fra og at "det ligger endel ekstra arbeid i det." Så der lå motivasjonen. Og det er jo forståelig med frustrasjonen men man må jo følge spillereglene uansett. Håper virkelig dette blir fjernet som praksis i alle klubber og forbund! I mine hode så hadde det vært både riktigere og mer konstruktivt å skrive at de håpet at alle kunne betale i tide siden forbundet jobber på for å gi bedre tilbud til skyttere og kjempe skytternes sak. -Med utfylling om hvilke prosjekter de jobber med. Rett og slett lokke istedet for å true.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er av en noe annen oppfatning, jeg er enig i at personvernloven ligger og spøker i bakgrunnen. Samtidig erkjenner jeg at folk responderer bedre på klare grensesetting (akkurat som barn), og derfor ser jeg klare spilleregler er å foretrekke. Sånn, slik, og rapportering fungerer godt for klubber og forbund.

Jeg vil foreslå at de tar inn i forbundsvedtektene, de nødvendige redskap for å håndtere de som melder seg ut, og spesielt de som ikke betaler. Rapportering til øvrigheten av utgåtte medlemmer er for meg ett samfunns behov. Og tatt inn i forbundsvedtektene, så er personvern loven ute av spill på akkurat dette området.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ditt sitat fra Politidir., viser at klubbene ikke MÅ opplyse, om en enkelt medlems aktivitet. Merk også at det dreier seg om et enkelt medlem og ikke ALLE!

Helt rett. Klubbene er ikke forpliktet til å opplyse om noe på forespørsel fra politiet, ikke en gang når det gjelder et enkelt medlem. At jeg tok det med, var for å belyse en del av mitt argument, nemlig hvorvidt et medlems status er noe man, under personopplysningsloven, kan informere politiet om. Når politiet ikke kan pålegge klubben å utlevere informasjonen, kan heller ikke klubben på eget initativ utlevere den.

 

Dette er tull og tøys. Det er ikke noe automatisk og systematisk samsvar mellom opplysningsrett og opplysningsplikt (men det er utrolig mange som virker å tro det). Politidirektoratets sitat knytter seg til politiets adgang til å pålegge opplysningsplikt for en tredjepart, skyteklubben. Det har ikke politiet. Politiet kan ikke pålegge noen plikter uten hjemmel i lov (eller annet rettsgrunnlag). Politiets manglende positive hjemmel betyr imidlertid ikke at skyteklubben har en tilsvarende negativ hjemmel - det må vurderes ut fra de reglene som gjelder for skyteklubben, nemlig personopplysningsloven § 8 f.

 

 

 

(For øvrig er politiet "privat inkasso" - det er politiet som er namsmyndighet og som gjennomfører tvangsinndrivning. Man kunne derfor effektivt sett gjort akkurat det samme ved å la første purring være varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 og sende kopi til namsmannen. Dette er personopplysningsmessig uproblematisk. Men kan oppleves som en smule frekt av den store masse som forventer å få førti sjanser fra et inkassoselskap først.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rapportering til øvrigheta er i mine øyne et samfunnsproblem.

Jeg ville heller oppfordret medlemmene i klubbene om å konkret få ned i vedtektene at man absolutt vil følge loven, og ikke la tillitsvalgte oppføre seg som småkonger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ditt sitat fra Politidir., viser at klubbene ikke MÅ opplyse, om en enkelt medlems aktivitet. Merk også at det dreier seg om et enkelt medlem og ikke ALLE!
At jeg tok det med, var for å belyse en del av mitt argument, nemlig hvorvidt et medlems status er noe man, under personopplysningsloven, kan informere politiet om. Når politiet ikke kan pålegge klubben å utlevere informasjonen, kan heller ikke klubben på eget initativ utlevere den.
Det er ikke noe automatisk og systematisk samsvar mellom opplysningsrett og opplysningsplikt (men det er utrolig mange som virker å tro det).
Jeg har heller aldri påstått at det er noen automatikk. I motsetning til deg mener jeg altså at det ikke foreligger noen opplysningsrett. Det er på ingen måte "tull og tøys", det er en del av mitt argument, og at du ikke er enig med meg i mitt argument, gjør ikke at du kan avfeie det som det.
Man kunne derfor effektivt sett gjort akkurat det samme ved å la første purring være varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
La oss ta en titt på hva som ligger til grunn for den paragrafen.
Tvangsfullbyrdelse av et krav kan bare begjæres når det foreligger et alminnelig eller et særlig tvangsgrunnlag for kravet' date=' og dette tvangsgrunnlaget er tvangskraftig.[/quote']Loven definerer så de alminnelige tvangsgrunnlagene, og refererer til de paragrafer som definerer særlige tvangsgrunnlag. Å ikke betale kontingent er i seg selv ikke nok til å oppfylle hverken alminnelige eller særlige tvangsgrunnlag. Hvordan mener du da at man kan begjære tvangsfullbyrdelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor noen (klubber) vil rapportere utmeldte medlemmer til politiet av fri vilje, hva har de å vinne på dette, bortsett fra å "leke" politi ved og blande seg inn i noe som er en sak mellom eks.medlem og det ekte politiet.

Denne frivillige rapporteringen vil jo på sikt føre til at dette blir innført på en eller annen måte.Det har stadig kommet nye innstramminger,så hvorfor hjelpe forvaltningen med å innføre enda flere?

Innstramninger er da ikke noe som gjør livet enklere for jegere og skyttere.

 

Hvis det i tillegg er eller kan være brudd på personværnloven (jeg vet ikke), så forstår jeg enda mindre av hvorfor noen i det heletatt tar sjansen på å sende inn disse listene, noe som politiet ikke kan pålegge dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ditt sitat fra Politidir., viser at klubbene ikke MÅ opplyse, om en enkelt medlems aktivitet. Merk også at det dreier seg om et enkelt medlem og ikke ALLE!
At jeg tok det med, var for å belyse en del av mitt argument, nemlig hvorvidt et medlems status er noe man, under personopplysningsloven, kan informere politiet om. Når politiet ikke kan pålegge klubben å utlevere informasjonen, kan heller ikke klubben på eget initativ utlevere den.
Det er ikke noe automatisk og systematisk samsvar mellom opplysningsrett og opplysningsplikt (men det er utrolig mange som virker å tro det).
Jeg har heller aldri påstått at det er noen automatikk. I motsetning til deg mener jeg altså at det ikke foreligger noen opplysningsrett. Det er på ingen måte "tull og tøys", det er en del av mitt argument, og at du ikke er enig med meg i mitt argument, gjør ikke at du kan avfeie det som det.

 

La oss se nærmere på hva du skriver. Du skriver følgende: "Når politiet ikke kan pålegge klubben å utlevere informasjonen, kan heller ikke klubben på eget initativ utlevere den."

 

Dette er ikke et argument. Dette er et premiss og en konklusjon, uten noen nærmere belysning av relevante faktorer. Innen formallogikken kaller man det gjerne et postulat.

 

Ellers kan vi jo se nærmere på hva Personvernnemnda sier om anmodninger fra det offentlige uten hjemmel til å pålegge opplysninger fremlagt (fra Datatilsynet v Toll- og avgiftsdirektoratet, PVN-2011-9, vedtak av 25. april 2012). Merk særlig Datatilsynets innstilling:

 

7.1 Foreligger hjemmel for å be privatpersoner om opplysninger i kontrolløyemed?

Personvernnemnda skal først vurdere det første punktet i tilsynets vedtak, nemlig hvorvidt etatens praksis med å be privatpersoner om å gi opplysninger har hjemmel.

 

Etter nemndas syn kan punkt 1 deles i to underspørsmål. Det ene er spørsmål om det foreligger hjemmel for å be om opplysninger og det andre er om det foreligger hjemmel for å innhente [pålegge en person å oppgi, min anm.] opplysninger. Første spørsmål blir behandlet i dette punkt og andre spørsmål blir behandlet under punkt 7.2.

 

Når det gjelder å be om opplysninger, har Datatilsynet har tatt som standpunkt at tollmyndighetene ikke kan spørre privatperson om identifiserte uttak/forbruk i utlandet, i ettertid, og om hva disse penger ble brukt til. Tilsynet mener at slikt spørsmål krever hjemmel i lov, jf legalitetsprinsippet. Nemnda kan ikke dele denne rettslige forståelse. Et spørsmål om en privatperson vil bistå et forvaltningsorgan med å avklare faktum i en sak, er ikke omfattet av legalitetsprinsippet. Spørsmålet i seg selv gir ingen faktiske eller rettslige virkninger. At informasjon til det aktuelle forvaltningsorgan kan føre til at det treffes vedtak, også inngripende vedtak, er en annen sak. Da vil dette eventuelle vedtak møte legalitetsprinsippet og spørsmålet om det foreligger hjemmel i lov vil oppstå.

 

Videre kan man se spørsmålet om opplysninger slik at tolletaten har opprettet en sak ved henvendelsen til pengebrukeren/vareeieren. Tolletaten gir så varsel om dette i henhold til forvaltningsloven § 16 første ledd. Her forutsettes at parten orienteres om sin mulighet og rett til å uttale seg om saken. Hvis det så er noen spesifikke problemstillinger i saken, som for eksempel hva pengene ble brukt til, vil tolletaten ha ansvar for å utrede dette i henhold til forvaltningsloven § 17 første ledd. Den saklig korrekte måte å utrede et faktumspørsmål på, omfatter også ofte å spørre parten hva parten mener om faktum. Det kan etter omstendighetene derfor være en lovbestemt plikt for tolletaten til å spørre, og ikke et spørsmål om det foreligger lovhjemmel som gir tolletaten en rett til å spørre eller be om opplysninger.

 

Som du ser hadde Datatilsynet det standpunkt at tollmyndighetene ikke en gang kunne sende brev til privatpersoner for å be om opplysninger uten hjemmel. Dette trampet Personvernnemnda så hardt på at det fortsatt er et hull i asfalten i Tollbugata. Vedtaket gjelder direkte en henvendelse til en privatperson angående opplysninger om ham/henne selv, men det samme prinsippet gjør seg gjeldende for henvendelser til andre enn den aktuelle - det er lov å spørre.

 

(Wheelgunner siterer § 9 om frivillige sammenslutninger/stiftelser. Poppl § 9 er ikke relevant, en opplysning om tap av medlemskap er ikke en sensitiv opplysning slik definisjonen av dette er i § 2 nummer 8. Derimot vil opplysninger klubben har om at en person har begått en straffbar handling som gjør ham uskikket til å ha våpen være en sensitiv opplysning, som rammes av § 9.)

 

På side 2 hevder du at dette ikke er lov, men du har i alle fall kommet deg frem til riktig lov og paragraf. Du er "svært usikker på" om vilkåret i bokstav f er oppfylt, og siterer et fullstendig irrelevant rundskriv for å forsøke å påberope deg at POD er enige med deg. Sitatet fra POD påpeker intet mer enn det jeg - og Personvernnemnda - har beskrevet over: de har ingen hjemmel til å pålegge og må derfor begrense seg til å anmode hva gjelder skytterklubbene. Så kommer du med et postulat om at politiets kontroll og håndheving av våpenlovgivningen ikke kan overstige medlemmets rett til personvern.

 

La oss se hva lovgiver mener om bokstav f (Ot.prp.nr.92 (1998-1999) s. 109):

 

Endelig kan behandling av personopplysninger finne sted når dette er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen, jf bokstav f som gjennomfører artikkel 7 bokstav f i EU-direktivet. Tredjepersoner som får utlevert opplysningene til seg, likestilles her med den behandlingsansvarlige. Bestemmelsen vil i sin generelle form delvis overlappe en del av de øvrige vilkårene i bokstav a til e. Om behandlingen er tillatt eller ikke, avhenger av en avveining av den behandlingsansvarliges interesser i å gjennomføre behandlingen mot den registrertes personverninteresse i at behandlingen ikke gjennomføres. På begge sider må både fordeler og ulemper med behandlingen tas i betraktning. Generelt må hensynet til privatlivets fred tillegges betydelig vekt i avveiningen mot kommersielle interesser. Dersom en registrert gir den behandlingsansvarlige beskjed om at han eller hun ikke vil at behandlingen skal gjennomføres eller fortsette, bør dette tillegges vesentlig vekt. Hvis ikke behandlingen kan hjemles i noen av de andre vilkårene i §8, vil den behandlingsansvarlige i slike tilfeller måtte avstå fra å behandle opplysningene, eller slette eller avidentifisere opplysninger som allerede er behandlet. Det vil kunne være vanskelig for den behandlingsansvarlige i det enkelte tilfelle selv å avgjøre om egeninteressen i å behandle opplysningene veier tyngre enn hensynet til den registrertes personvern. Datatilsynet vil ha et særlig ansvar for å gi råd og veiledning om den interesseavveiningen som må foretas, jf §42 tredje ledd nr 6.

 

Politiets kontroll og håndheving av våpenlovgivningen er åpenbart en berettiget interesse. Grunnvilkåret er dermed oppfylt. Så er spørsmålet om den registrertes personvern overstiger denne interessen. Det er ikke snakk om kommersielle interesser, så det kreves ikke noen stor overvekt som taler for utlevering. Det blir en konkret vurdering den enkelte forening må ta på bakgrunn av momenter som (ikke i prioritert rekkefølge):

 

- hva slags opplysninger det er snakk om (objektivt sett) - det finnes grader av sensitivitet også for opplysninger som ikke faller under definisjonen av sensitive personopplysninger

- hvilken berettiget forventning medlemmet har til at disse opplysningene forblir internt i foreningen (subjektivt sett) - hva er blitt kommunisert utad, hva har man gitt medlemmene inntrykk av

- hvor relevant forholdet er for den berettigede interessen som skal ivaretas (betalingsmislighold er ikke relevant for våpenforvaltningen, men tap av medlemskap er)

- hvilke konsekvenser det kan få for medlemmet om opplysningene blir gitt

- hva har medlemmet selv positivt gitt uttrykk for overfor foreningen - aktiv nektelse vil nær sagt alltid være nok til å etablere manglende grunnlag, men hvis medlemmet ikke har sagt noe kan taushet ikke tolkes hverken i retning av samtykke eller nektelse

- andre relevante momenter

 

En avveining av disse momentene vil ikke konsekvent ende opp på resultatet "nei". Den vil trolig heller ikke ende opp på "nei" i flertallet av vurderingene en gang.

 

 

Man kunne derfor effektivt sett gjort akkurat det samme ved å la første purring være varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
La oss ta en titt på hva som ligger til grunn for den paragrafen.
Tvangsfullbyrdelse av et krav kan bare begjæres når det foreligger et alminnelig eller et særlig tvangsgrunnlag for kravet' date=' og dette tvangsgrunnlaget er tvangskraftig.[/quote']Loven definerer så de alminnelige tvangsgrunnlagene, og refererer til de paragrafer som definerer særlige tvangsgrunnlag. Å ikke betale kontingent er i seg selv ikke nok til å oppfylle hverken alminnelige eller særlige tvangsgrunnlag. Hvordan mener du da at man kan begjære tvangsfullbyrdelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18?

 

Kontingentfakturaen er et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (f). Tvangskraft for tvangsgrunnlaget foreligger to uker etter at varsel i tråd med tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt.

 

Jeg har for øvrig aldri sagt at man skal begjære tvangsfullbyrdelse "etter" tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Den bestemmelsen er en prosessuell og formell bestemmelse, ikke en materiell bestemmelse. Poenget er at bestemmelsen hjemler kontakt med namsmyndighetene, som tilfeldigvis også er politiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor noen (klubber) vil rapportere utmeldte medlemmer til politiet av fri vilje, hva har de å vinne på dette, bortsett fra å "leke" politi ved og blande seg inn i noe som er en sak mellom eks.medlem og det ekte politiet.

Denne frivillige rapporteringen vil jo på sikt føre til at dette blir innført på en eller annen måte.Det har stadig kommet nye innstramminger,så hvorfor hjelpe forvaltningen med å innføre enda flere?

Innstramninger er da ikke noe som gjør livet enklere for jegere og skyttere.

 

Hvis det i tillegg er eller kan være brudd på personværnloven (jeg vet ikke), så forstår jeg enda mindre av hvorfor noen i det heletatt tar sjansen på å sende inn disse listene, noe som politiet ikke kan pålegge dem.

Klubbenes interesse ligger på to plan.

1. Ett ypperlig ris bak speilet til de som slutter i klubben, men beholder våpna (Flere enn dere tror er utrolig kjipe når det kommer til kontingent, og betaling av denne, og det har svje lite eller ingenting med økonomi å gjøre :evil: ).

2. En ypperlig måte å beholde og pleie ett godt forhold til lokal ordensmakt, koster ingenting, en vinn-vinn situasjon for begge parter.

 

Personlig er jeg bare så altfor klar over hvor og hvilke mangler nåværende våpenlovgivning, og forvaltning har. Og på kontroll området er dette ett godt bidrag til å få målrettet mye av kontrollvirksomheten mot reell mulig fangst. Kort sagt er det slik jeg rent privat ser det, ett samfunnsansvar å bidra med nyttig informasjon der politikere har feilet med den praktiske gjennomføringen av sine intensjoner.

Og det beste er at man ikke blander seg inn i forholdet mellom politiet og det tidligere medlem, at rapportering av avgang fra medlemsregisteret gjør det, er en misforståelse av de helt store.

Jeg som privatperson, eller som tillitsvalgt i klubbregi, har ingen som helst påvirkningskraft over forholdt mellom politiet og de tidligere medlem.

Om politiet kontrollerer eller ei er ikke min sak (Selv om det rent privat ergrer at de ikke gjør det der jeg vet våpna fortsatt finnes i hus), og hva som eventuelt kommer ut av en slik kontroll er heller ikke min sak.

 

Man skal her ha klart for seg at dette ikke kan sidestilles med t.d, lav aktivitet, lav aktivitet er etter gitte kriterier lov, og absolutt en sak klubbene ikke har noe å hente på å blande seg inn i. (Selv om jeg rent privat skulle likt å gitt de som aldri dukker opp på treningene en smekk over fingrene, da det medfører at man rett og slet aldri blir kjent med enkelte, samt at det tar seg forbasket dårlig ut på idrettsregistreringen. Er det klart at det ikke er min sak, samt at jeg motvillig respekterer de som foretrekker å skyte utenfor organisert aktivitet).

Derimot er det ikke lov å slutte i pistolklubb på grunn av lav aktivitet, så langt man innehar våpen ervervet til program i klubbens forbund. I og med at vi i klubbene normalt ikke vet om noen har våpen eller ei, rapporterer man samtlige som slutter, så får våpenkontoret ta 5min på å sjekke de opp mot våpenregisteret.

 

Og om jeg ikke tar helt feil, er det ingen lov som forbyr meg eller noen annen å rapportere inn observerte lovbrudd her i landet. Dette uavhengig av stilling/yrke. T.d. om jeg skull vite om den og den som har håndvåpen uten noen form for forbundstilknyttning, NROF, politi o.s.v. Det blir som å si at en ikke skal varsle om fyllekjøring (Rent teoretisk, da sistnevnte er en reell fare, mens ulovlig våpeninnhav kun er en potensiell fare).

 

Forøvrig er det for meg ett ønske om at akkurat denne type kosteffektivrapportering, ble lovpålagt i den nye våpenloven. Dette da politiets kontrollvirksomhet på ingen måte gjenspeiler lovens intensjoner slik det er i dag og vil forbli i fremtiden grunnet store krav til resurser for at stikkprøver skal bli så effektive at oppdagelsesrisikoen blir reell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
snipper ut et lengre innlegg her, kan leses over.
Hva angår hvorvidt man har lov til å oppgi personopplysninger er vi altså uenige. Det er greit, jeg er for trøtt til å fortsette diskusjonen.

 

Hva angår tvangsfullbyrdelsesloven har du helt rett. Takk for at du opplyste meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har jeg oppfattet det riktig når jeg tolker Vingemutteren,med flere,dit hen at de vil ha en strengere våpenlov på enkelte områder?

Er dette i såfall tilfelle lurer jeg på om det er flere ting dere synes det bør strammes inn på i ny våpenlov?

Jeg personlig synes det fremstår som litt merkelig hvis noen som selv driver med jakt/skyting vil gjøre det vanskeligere for andre våpeneiere.

Er det ikke bedre for alle(våpeneiere) å jobbe for en mindre streng og enklere våpenlov?

 

Jeg beklager hvis jeg har feiltolket noe/noen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vestoppland politidistrikt hadde en helside i lokalbladet denne uka omkring dette med oppfølging av våpeneiere. Så tipper vi får greit med gamle medlemmer aktive i klubben igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Til de som er redd for personvernet !

 

Hva hvis en klubb har så godt samarbeid med Politiet at ved purring på kontingenten stempler politiet giroen som sier at hvis man ikke har ett gyldig medlemskap kan alle håndvåpen bli inndratt.

 

Da hadde dere nok fått vondt i magen tenker jeg....

 

K.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vondt i magen? Nei. Jeg hadde derimot blitt forbanna, og meldt meg ut i protest (naturligvis etter å ha gjort opp alt utestående). En klubb som velger trusler som inndrivingsmetode (og et stempel fra politiet er nettopp det, i mine øyne) er ikke en klubb jeg vil være medlem i.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er ikke medlem av en slik "type" klubb, heldigvis.Er forøvrig ikke medlem i noen som helst klubb (har selvfølgelig heller ikke håndvåpen).

Synes bare det virker rart at enkelte skyttere ser ut til å jobbe, direkte eller indirekte (bevisst eller ubevisst) for innstramninger i våpenforvaltningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er fordi at enkelte tillitsvalgte i noen klubber liker makten det gir dem å skulle være en slags liksompoliti der man gir seg selv fullmakter man ikke har krav på, og pynter på eget selvbilde ved å gi inntrykk av å være fryktelig viktige personer.

Er ingen forskjell på å være tillitsvalgt i en håndballklubb og en pistolklubb, man bør uansett tilstrebe å lage en klubb der medlemmene trives, og ikke spre om seg med vissvass om at man føler et samfunnsansvar for at ikke noen skal ha en pistol man ikke konkurrerer med.

Vi har et justisvesen som er der for å håndheve norsk lov, etter retningslinjer gitt av våre politikere, og det blir direkte latterlig når enkelte tillitsvalgte skal påberope seg at de "hjelper" myndighetene med å få kontroll på noe som er en potensiell farlig situasjon.

 

 

Til de som er redd for personvernet !

 

Hva hvis en klubb har så godt samarbeid med Politiet at ved purring på kontingenten stempler politiet giroen som sier at hvis man ikke har ett gyldig medlemskap kan alle håndvåpen bli inndratt.

 

Da hadde dere nok fått vondt i magen tenker jeg....

 

K.

 

Hadde elegant returnert purringen med, mitt eget stempel og underskrift og KYSS DERE I RÆVA, med blokkbokstaver med sprittusj over hele arket og meldt meg inn en annen plass med noen litt mer jordnære tillitsvalgte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Helt enig, og enkelte hobby byråkrater bør se å få seg et liv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og om jeg ikke tar helt feil, er det ingen lov som forbyr meg eller noen annen å rapportere inn observerte lovbrudd her i landet. Dette uavhengig av stilling/yrke. T.d. om jeg skull vite om den og den som har håndvåpen uten noen form for forbundstilknyttning, NROF, politi o.s.v. Det blir som å si at en ikke skal varsle om fyllekjøring (Rent teoretisk, da sistnevnte er en reell fare, mens ulovlig våpeninnhav kun er en potensiell fare).

 

Det skyldes at personopplysningsloven ikke gjelder for personopplysninger du behandler som privatperson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og om jeg ikke tar helt feil, er det ingen lov som forbyr meg eller noen annen å rapportere inn observerte lovbrudd her i landet. Dette uavhengig av stilling/yrke. T.d. om jeg skull vite om den og den som har håndvåpen uten noen form for forbundstilknyttning, NROF, politi o.s.v. Det blir som å si at en ikke skal varsle om fyllekjøring (Rent teoretisk, da sistnevnte er en reell fare, mens ulovlig våpeninnhav kun er en potensiell fare).

 

Fyllekjøring ER brudd på norsk lovgivning, derimot så tviler jeg på at det å melde seg ut av en (pistol) klubb er brudd på norsk lov, selv om man velger å ikke selge våpenet sitt før utmelding.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tviler jeg på at det å melde seg ut av en (pistol) klubb er brudd på norsk lov, selv om man velger å ikke selge våpenet sitt før utmelding.
Hvis du med brudd på norsk lov mener noe du kan straffes for (bøter, fengsel) så er det nok ikke det. Derimot så er det utvilsomt et brudd på en vilkår for erverv som er hjemlet i lov og som kan medføre tilbakekall av våpenkort når vilkåret ikke lenger er tilstede (Politimesteren kan dispensere for kravet om medlemskap Jf. Våpenforskriften § 13 femte ledd (om det noengang skjer i praksis ville jeg ikke holdt pusten i påvente av)).

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 små innspill..

 

-Den klubben en ikke betaler til eller melder seg ut av kan ikke på noe vis vite at en ikke har medlemskap i annen klubb/forbund

-Som klubb med mer eller mindre tilfeldig innvalgte tillitsmenn (gjennomsnittlig arbeid nedlagt i valgkomiteer rundt om overstiger neppe en kort kveld...) bør en vokte seg vel for å opptre som noen som helst "regulator"; en bekrefter medlemskap, aktivitet og at klubben har program for det omsøkte våpenet-thats it. Det sitter masse folk rundt om og ønsker seg makt til å anbefale og fraråde og styre på; de har ikke på noe vis tenkt godt nok igjennom konsekvensene av sine ønsker..

 

 

Om langhold og forbund; langhold er i vinden; "alle" vil skyte langt og melder seg inn i klubber og kommer drassende med sin ombygde svenskemauser-interessen dør fort ut (det er for vanskelig, for få baner, ingen fikser trening, stevner (duhh-gjør det selv!), det er for kaldet osv), når kontingentkravet kommer er interessen helt borte..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...