Jump to content

Innkreving av kontingent..


Glenn_G

Recommended Posts

Har klubber/forbund lov å overlevere lister over de som ikke betaler kontingentene sine i tide til politiet for å få tatt fra dem våpnene?

Bare spør siden et forbund bruker dette som trussel når de nå skal ha inn kontingentene for i år. Jeg synes dette høres både feil og ulovlig ut. Trodde det gikk imot personvernet og at det er derfor politiet selv ikke kan kreve slikt innsyn?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 145
  • Created
  • Last Reply

Lovligheten av dette skal jeg ikke uttale meg om.

Men småligheten innad i noen skyttermiljøer slutter aldri å forundre meg.

Går ut fra at de da som gode borgere også vil følge opp med å sende inn lister over medlemmer som ikke har tilstrekkelig aktivitet. Eller handler det bare om penger......

Link to post
Share on other sites

Behandling av personopplysninger (som for eksempel å utlevere dem til det offentlige) reguleres av personopplysningsloven § 8:

 

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

 

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,

b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,

c) å vareta den registrertes vitale interesser,

d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,

e) å utøve offentlig myndighet, eller

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

 

Hovedregelen er at du enten skal samtykke, eller at en annen lov skal åpne for utleveringen. Hvis ingen av disse to alternativene gjelder må utleveringen være nødvendig for å gjennomføre et av de seks alternativene i bestemmelsen. Ingen av bestemmelsene i a, b, c, d, eller e er aktuelle.

 

Bestemmelsen i bokstav f - at utlevering er nødvendig for at foreningen eller politiet kan ivareta en berettiget interesse, og at hensynet til deg veier mindre enn hensynet til interessen - vil kunne være oppfylt, men det vil variere. Ved vurderingen etter bokstav f skal det alltid legges vesentlig vekt på samtykkeperspektivet, slik at hvis du har nektet skal det veldig tunge grunner til for å fortsette.

 

Medlemskap i en godkjent forening er et vilkår for å inneha våpen med trening/konkurranse som behovsgrunnlag etter våpenforskriften § 13. Hvis medlemskapet går tapt vil politiet ha en berettiget interesse i å få vite om det. Melding om at kontingenten ikke er betalt i tide kan jeg ikke se at det er noen berettiget interesse i å orientere politiet om med mindre medlemskapet går tapt straks kontigenten ikke er betalt (og da er det tap av medlemskap som er relevant å melde om).

 

Årsaken til at politiet ikke kan kreve slikt innsyn er fordi de ikke har lovhjemmel til å pålegge noen å gi dem opplysningene. Politiet har imidlertid hjemmel til å be om slikt innsyn (personopplysningsloven § 8 (1) (e) - utøvelse av offentlig myndighet), men utleveringen av opplysninger til politiet må også skje med hjemmel i en bestemmelse i § 8.

Link to post
Share on other sites

Og om ikke den, så ihvertfall noe i nærheten av den mest sjofle måten å få inn pengene på ;) Angiveri har i generasjoner blitt sett på som noe av det mest smålige man kan gjøre mot andre, og spesielt når motivet ikke er noe annet en økonomisk gevinst.

Link to post
Share on other sites

Å sende medlemslistene som sådan tror jeg ikke man har anledning til å la vær om man får en oppfordring om å gjøre det, finner man derimot på dette selv, og gjerne da med understreking av personer som skylder kontingent er det ikke noe annet en utilslørt utpressing.

 

Man er pliktig å ha nødvendige medlemskap i orden som håndvåpeneier, men det er en sak mellom våpeneieren og politiet.

Link to post
Share on other sites

Vet du hva Glenn.

Jeg syntes dette er helt greit hvis du har fått våpen basert på konkuranse

Ofte kommer medlemmer til meg som leder av en klubb og ber om et vedlegg om medlemsskap og aktivitet

i forbindelse med søknad om våpen.

Og de har da i etterkant fått våpen for konkuranse. Og er du ikke medlem.....hva skal du da med det våpenet?

Greit, jeg har definitivt ikke noe med det. Men jeg hadde overhode ikke likt og hatt navnet mitt på et vedlegg til en

våpensøknad på et våpen som eier i ettertid hadde misbrukt.

Det er og forskjel på medlemmer som har vært medlemmer i flere år og tar en pause og de som kommer innom, betaler medlemsskap og får vedlegg til våpen og forsvinner rett etterpå.

 

Til slutt. Dette er min mening. Og vi som klubb har ikke vært kontaktet av politiet. Eller at info er kommet ut i fra oss.

 

Geir S

Link to post
Share on other sites

Det du skriver her Geir, er en veldig god grunn til å holde bekreftelse på tilstrekkelig (6 måneders medlemskap)tid og tilstrekkelig aktivitet som man skriver på en bekreftelse for førstegangs kjøpere.

Å gå ut over det som er pålagt setter den som signerer i en vanskelig stilling om søkeren viser seg å ikke være tilliten verdig.

Bekreftelse på aktivitet er det opp til søkeren å fremlegge, det er ikke klubben som skal signere på at an er en hyggelig fyr.

 

Om man velger å ikke betale kontingent så må man også regne med å bli kastet ut av klubben, men at den samme klubben skal leke politi bør man holde seg for god til.

Link to post
Share on other sites

Hadde det vært aktuelt og sende inn noe, så hadde jeg kun sendt inn liste over de som er medlem.

Og dermed ikke tråkket noen på tærne. Men konsekvensen hadde jo vært den samme for den som ikke er medlem lenger.

Men igjen. Dette har ikke vært aktuelt for oss som klubb.

 

Geir

Link to post
Share on other sites

Ser ikke problemet, man har selv valgt å bli medlem, kjøpe våpen og da igjen det som følger i kjølvannet nemlig kostnadene. Det er helt gratis å melde seg ut samt selge sine våpen.

 

Har selv sendt inn lister til våpenkontor på utmeldte medlemmer, dette for å ha godt samarbeid slik at de lovlydige skal få en bedre behandling enn snylterne.

 

Slutt å syt, betal kontingenten med ett smil og still på dugnader.

 

K.

Link to post
Share on other sites

Må bare si meg helt enig med Bromark og Geir S, betal kontingenten din med et smil!

 

Det er en utakknemlig jobb å sitte som kasserer, ikke gjør det verre enn det er.

 

Hva er det som er så skremmende med at klubber uoppfordret sender inn medlemslister? Det er da ikke en strengt bevoktet hemmelighet at vi har fått ervervet våpen, nettop for di vi er medlemmer i de samme klubbene. Tror dere at politiet ikke vet at dere har våpen?

(Dette er ikke sarkastisk ment, jeg lurer oppriktig på hva som er problemet med at klubbene innrapporterer medlemslister)

Link to post
Share on other sites

Skyttere er utrolig bortskjemte med lave kontigenter. Jeg betaler under 2000.- for flere medlemskap som gir meg treningsmuligheter jeg ikke er i nærheten av å kunne utnytte.

 

Sønnen min på 8 år er med i et idrettslag hvor han er med på ski og fotball. Kontingent ca 4500.-. De har ikke tak over hodet eller dusj engang. I alpingruppa ble det opplyst at et typisk budsjett for en aktiv gutt/jr gikk på ca 100k pr sesong hvis man skulle være med på trening, treningssamlinger og konkurranser.

 

Selv med betalt kontingent i pistolklubb kan man bli sjekket for aktivitet med tanke på eierskap av våpen. Vi har flere eksempler i Oslo hvor passive betalende medlemmer har måttet kvitte seg med håndvåpen. Et lite tips: Som gammelt medlem må man passe på at det foreligger utfylt aktivitetsskjema før man søker ny pistol.

Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig skal man betale kontingenten! Og man bør være takknemlig for innsatsen som gjøres i klubber og forbund. Sitter selv i et styre i en pistolklubb så jeg vet at det er mye jobb. Men det gir oss ingen rett til å bryte personvernet eller leke politi. Som tidligere nevnt her så er det politiet som skal spørre etter innsyn for hver enkelt person de lurer på om har tilstrekkelig aktivitet og medlemskap, at et forbund utleverer slikt uten godkjennelse fra medlemmene eller at det er krevd med lovhjemmel fra politiets side er ikke bra. Om det viser seg å være brudd på personvernloven så er det en veldig alvorlig sak! At det gjør det lettere å dra inn penger er neppe en god nok grunn for datatilsynet, det hadde vært veldig lett for politiet om de hadde fullt innsyn i registrene også, men det får de ikke. Og det er det jo grunner til. Og som andre skriver her så er våpeneierskap en ting mellom politiet og våpeneieren, klubber og forbund skal hverken anbefale eller legge hindringer i veien selv om trusler om slikt kan gjøre innkrevingen lettere. Ser det er folk som er både enige og uenige og det er jo greit. Vi har jo ytringsfrihet! -Og den henger litt sammen med personvernet også ;)

Link to post
Share on other sites

Slik noen fremstiller det her, burde man kanskje bruke avisenes spalter til å henge ut dårlige betalere generelt? Ville nok vært et effektivt middel, og som noen forfekter her er det jo ikke er en rett og rimelig ettersom man har meldt seg inn.

At man stryker medlemmer, fratar dem nøkler, hindrer dem adgang osv, er en helt naturlig konsekvens av å ikke oppfylle sine forpliktelser. Men å bruke politiet som inkassobyrå synes jeg virkelig må være å fornedre seg.

Om politiet ber om medlemslister, er det ikke verre en at de sammenligner den med fjorårets for å kunne gjøre sin jobb.

Når klubbene sender ut trusselbrev om angiveri sammen med kontingentkrav er det neppe av kriminalforebyggende hensyn. Det er rett og slett en trussel om angiveri.

 

Har man problemer med frafall og dårlig oppmøte, bør man heller fokusere på hva som gjør at det ikke lenger er spennende å delta i klubbens gjøremål, kanskje ledelsen har sittet siden forrige krig, kanskje man bør tenke nytt?

Lovens krav om at man må ha medlemskap i en klubb for å inneha et håndvåpen, er en gavepakke til klubbene som på den måten opprettholder et kunstig høyt medlemstall, disse sponser skytingen for dem som liker å konkurrere, de "aktive" er gjerne mindretallet i en klubb, men samtidig de som regjerer og bestemmer hva som er seriøs sport, og hva som er useriøs lek med skytevåpen. Selv om majoriteten av medlemmene i norske pistolklubber egentlig helst ville skyte ølbokser, og ha det gøy. For de fleste som eier håndvåpen er pokalsamlingen helt uvesentlig.

Selv er jeg nok i den delen av skyttere som konkurrerer mer en rikelig nok til å ha flere reservevåpen, klubben jeg skyter for har mer en 90% aktive medlemmer som tillates å ha det gøy, man har ingen problemer med innkreving av kontingent, og det kommer folk på dugnader. Selv om man ikke truer med angiveri ;)

Link to post
Share on other sites
Skyttere er utrolig bortskjemte med lave kontigenter. Jeg betaler under 2000.- for flere medlemskap som gir meg treningsmuligheter jeg ikke er i nærheten av å kunne utnytte.

 

Sønnen min på 8 år er med i et idrettslag hvor han er med på ski og fotball. Kontingent ca 4500.-. De har ikke tak over hodet eller dusj engang. I alpingruppa ble det opplyst at et typisk budsjett for en aktiv gutt/jr gikk på ca 100k pr sesong hvis man skulle være med på trening, treningssamlinger og konkurranser.l.

 

+1!! Og husk det på neste årsmøte før det klages på forslag om å øke kontingenten med 50 eller 100kr....

Link to post
Share on other sites

Og de lave kontingentene man har kan man takke lovverket og den lave aktiviteten for ;)

En tidligere klubb jeg var medlem i hadde drøye 200 medlemmer, 10-12 aktive, som for under 1000,- i året hadde oppvarmet klubbhus, flombelyst bane med skytetider fra 0800-2200 7 dager i uka, gratis skivemateriell og malerfirma til å ta utvendig vedlikehold.

Om alle 200 hadde skutt 3 ganger pr uke, tror jeg ikke jeg hadde hatt råd til å være medlem.

Link to post
Share on other sites

Som aktiv og lovlydig skytter gjennom mange år, også diverse tillitsverv i klubb, er min oppfatning at vi har en relativt fornuftig våpenlov. Du må ha et BEHOV for å ha våpen, og dette behovet er beskrevet i loven, og du får mulighet for å ha flere våpen alt etter aktivitet.

Der det ikke er behov, bør det heller ikke være våpen.

At vi som klubb er med på å danne grunnlaget for våpenkontorets tillatelse til å eie våpen, fører etter min logikk også til at vi bør opplyse våpenkontoret om at dette grunnlaget ikke lenger foreligger ut fra oss som klubb, personen er ikke lenger medlem hos oss. Så vil det være opp til vedkommende å fremlegge videre behov.

En klubb må ikke bli stående som behovsgrunnlag for en som ikke lenger er medlem.

Dette er ikke angiveri men kun en beskjed om at det behovsgrunnlag som klubben stod inne for, ikke lenger eksisterer.

Så som Bromark sier:

Slutt å syt, betal kontingenten med ett smil og still på dugnader.

Link to post
Share on other sites

+1 til longsjott og Bromark.

 

Ein annan ting som har irritert meg som tidlegare kasserar i pistolklubb er at folk berre sluttar å betale kontingent. Ein skal MELDE SEG ut skriftleg av ein klubb før ein sluttar å betale kontingent. Dette er som oftast vedtektsfesta. Om folk hadde gjort dette så hadde det spart mange kasserarar for mykje arbeid....

Link to post
Share on other sites

Jeg er naturligvis enig i at man skal betale sin kontingent, evt. melde seg ut.

 

Når det er sagt, er det viktig å notere seg at det er en betydelig forskjell på hva man kan gjøre på forespørsel, og hva man kan gjøre på eget initiativ. Når man blir bedt om å inngi en uttalelse om medlemskap, ja da skal man gjøre det. Å bruke politiet som trussel for å få inn pengene sine, det hører ingen steder hjemme, og er i mine øyne bøllete oppførsel, uavhengig av om det er i strid med personopplysningsloven.

 

Dessuten er det en ting til som er verdt å merke seg; at noen melder seg ut av, eller ikke betaler kontingent til, klubben, betyr ikke at vedkommende ikke har et lovlig behov for våpenet. De kan for eksempel ha meldt seg inn i en annen klubb; det plikter de ikke å opplyse til den gamle klubben om.

Link to post
Share on other sites
J De kan for eksempel ha meldt seg inn i en annen klubb; det plikter de ikke å opplyse til den gamle klubben om.

 

Om du melder deg inn i ein annan klubb så plikter du å melde deg ut av den eksisterande, samt gjere opp alle dine forpliktelsar til den gamle.

Link to post
Share on other sites

Igjen; Jeg er helt enig i at man skal gjøre opp sine forpliktelser. Det er heller ikke mitt argument.

 

Du får unnskylde min uvitenhet; hvor står det at man ikke kan være medlem mer enn et sted?

 

Og når vi er inne på det; hvor står det at man må opplyse den gamle klubben om at man har meldt seg inn i en annen klubb?

 

For den sakens skyld har jeg vært borti klubber (ikke skyteklubber, men dog) som "mister" utmeldinger og beregner kontingentkrav uavhengig av om man har meldt seg ut eller ikke. Sist gang det skjedde meg, gav de seg da jeg fremla rapport fra Posten med medlemssekretærens signatur på rekommandert brev.

 

For å være helt tydelig:

Inkassovarsel er helt greit; det er en normal måte å håndtere utestående krav på.

Likeledes er det å få et inkassobyrå til faktisk å drive inn gjelden helt kurant.

Likeledes er det å tvangsutmelde medlemmet, selge gjelden til et inkassobyrå og si takk og god dag helt kurant.

 

Alle disse tre er uproblematiske tvangsmidler.

 

Jeg mener at politiet IKKE er uproblematisk som tvangsmiddel i privatrettslige sammenhenger.

Link to post
Share on other sites

Til dem som greier å lese at jeg ikke betaler min kontingent med glede, eller synes den er for høy. Les en gang til. ;)

 

At folk ikke betaler sine forpliktelser til klubber og foreninger er det ikke bare pistolklubber som sliter med.

Og at man sender oppdaterte medlemslister som man blir pålagt er det heller ingen som stiller spørsmål med, men når man tyr til trusler om angiveri for å få inn pengene sine er det rett og slett smålig.

 

Argumentet om at man redder Norge fra å flyte over av skrekkelig farlige pistoler som er veldig mye farligere i våpenskapet til skytteren som ikke har skutt et skudd på 5 år er det ingen som helst hold i, det er ingenting som tyder på at mindre aktive skyttere gjør flere lovbrudd med sine lovlige våpen en dem som skyter ukentlig.

Det er politiet som skal håndheve loven. De har verktøyet til det, og om det var prioritert (et problem) ville det nok blitt fokusert mer på det også.

 

Virker som enkelte har glemt at det er politiet som har gitt personen kjøpetillatelsen, det er ikke klubben.

 

Dette handler ikke om meg, jeg tror aldri jeg har vært for sen med innbetalingene mine, men er rett og slett et prinsipp.

Link to post
Share on other sites

Og når vi er inne på det; hvor står det at man må opplyse den gamle klubben om at man har meldt seg inn i en annen klubb?

.

 

Gjeld dette NSF pistolklubb så er det regulert i lovnormene til NIF, sjå spesielt pkt 1 og 5. (Du kan ikkje bli tatt opp som medlem i ein pistolklubb utan å ha gjort opp for deg i eksisterande klubb, og utmelding skal vere skriftleg.)

 

"

§ 3 Medlemmer

 

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

 

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

"

Link to post
Share on other sites

Med andre ord, man plikter IKKE å opplyse avgivende klubb om man har meldt seg inn i en ny klubb.

 

Under forutsetning av at det ikke påhviler klubben en lovfestet plikt til å melde fra til politiet, er det etter mitt syn grovt uansvarlig å gjøre det, og klubben risikerer sanksjoner for brudd på personopplysningsloven. Dersom et medlem får tilbakekalt et våpen på bakgrunn av en slik melding, og meldingen ikke er rettmessig, risikerer klubben å bli erstatningspliktig for eventuelle utgifter dette medlemmet får i den forbindelse.

 

Mitt råd til samtlige klubber som befatter seg med en slik praksis, er å innhente en skriftlig uttalelse fra datatilsynet, slik at man har noe som ligner ryggdekning. Uten dette, vil enhver påstand om god tro falle for døve ører.

Link to post
Share on other sites
Med andre ord, man plikter IKKE å opplyse avgivende klubb om man har meldt seg inn i en ny klubb.

 

U

 

Du plikter å gjere opp for deg i gammel klubb før du melder deg inn i ny. OG ny klubb kan ikkje ta deg opp som medlem før du har betalt til gammel klubb. Og dine forpliktelser til gammel klubb løper til du har sagt opp medlemskapet skriftleg.

Link to post
Share on other sites

@razumny: I rettsstater er ting lov dersom det ikke er ulovlig. Dvs at det må finnes lover som forbyr en slik oversending av medlemslister hvis du skal ha rett. Dersom det ikke finnes slikt lovverk, er handlingen tillatt.

Link to post
Share on other sites
Med andre ord, man plikter IKKE å opplyse avgivende klubb om man har meldt seg inn i en ny klubb.

 

U

 

Du plikter å gjere opp for deg i gammel klubb før du melder deg inn i ny. OG ny klubb kan ikkje ta deg opp som medlem før du har betalt til gammel klubb. Og dine forpliktelser til gammel klubb løper til du har sagt opp medlemskapet skriftleg.

 

Er ikke dette det handler om, dette er nok de fleste inneforstått med.

 

Saken er om det er greit å sende purrebrev med trusler om angiveri for å få inn kontingenten.

Mitt engasjement i denne tråden kom med bakgrunn i Rausheims eplekjekke uttalelse om at det var praktisk med politiet som inkassobyrå.

 

Og uten at det egentlig har noe med saken å gjøre: Det finnes flere forbund som sysler med håndvåpen en NSF, ihvertfall minst 3 i tillegg til NSF. Enkelte yrkesgrupper har også mulighet for å erverve håndvåpen.

Link to post
Share on other sites

@Bosnes: Flotte greier. Hendelsesforsløpet er altså som følger:

 

Du melder deg ut av klubb A. Du gjør opp dine forpliktelser, og byr dem en trivelig dag.

 

Med meg så langt?

 

Du melder deg så inn i klubb B, og opprettholder således behovet for våpeneierskap.

 

Du har altså oppfylt alle forpliktelser overfor klubb A, og opprettholder fremdeles behovet. Ser du poenget mitt? Forøvrig henviser jeg til mine tidligere innlegg i tråden.

 

@nhd: Jo takk, jeg er fullt klar over det. Det er dog en kjensgjerning at det faktisk ER ulovlig, ved Personopplysningsloven. Grunnen til at det er ulovlig ihht. Personopplysningsloven, er at man nødvendigvis må utlevere personopplysninger for å rapportere dette.

Link to post
Share on other sites
@nhd: Jo takk, jeg er fullt klar over det. Det er dog en kjensgjerning at det faktisk ER ulovlig, ved Personopplysningsloven.
Det stemmer:
Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger innenfor rammen av sin virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd bokstav a - h. Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om medlemmer eller personer som på grunn av sammenslutningens eller stiftelsens formål frivillig er i regelmessig kontakt med den' date=' og bare opplysninger som innsamles gjennom denne kontakten. [b']Personopplysningene kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker.[/b]
(Min utheving)
Link to post
Share on other sites
@razumny: I rettsstater er ting lov dersom det ikke er ulovlig. Dvs at det må finnes lover som forbyr en slik oversending av medlemslister hvis du skal ha rett. Dersom det ikke finnes slikt lovverk, er handlingen tillatt.

 

Det er normalt å oversende oppdatert medlemliste, det er man pålagt.

 

Det at det ikke er er forbudt, er ikke det samme som at det er moralsk riktig.

Link to post
Share on other sites
@Bosnes: Flotte greier. Hendelsesforsløpet er altså som følger:

 

Du melder deg ut av klubb A. Du gjør opp dine forpliktelser, og byr dem en trivelig dag.

 

Med meg så langt?

 

 

 

Jepp! Mine innsigelser gjelder når du ikkje gjør opp for deg i klubb A! Ellers er eg enig!

Link to post
Share on other sites

Politiet kan pålegge klubbene om å oversende, eller gjøre tilgjengelig sine medlemslister, ettersom man ellers ikke ville ha mulighet til å håndheve lovens krav om medlemskap i godkjent forbund/klubb for å inneha håndvåpen.

Politiet kan også rette konkret forespørsel om hvorvidt en spesifikk person har medlemskapet i orden.

Om jeg skulle ta feil her, ville jeg ikke bli spesielt lei meg :)

 

Det som i mine øyne blir feil, og angiveri er når man uoppfordret sender melding om enkeltmedlemmer som har meldt seg ut, eller skylder kontingent.

Link to post
Share on other sites

Dersom politiet gir klubben et pålegg om å innrapportere medlemslister, så skal man naturligvis det; det er helt uproblematisk. Derimot er det høyst problematisk om klubben på eget initiativ innrapporterer status på innmeldte og utmeldte medlemmer.

 

Dersom man på toppen av det hele innmelder status på samtlige som er og har vært medlemmer siden man sist innrapporterte, er det et grovt brudd på personopplysningsloven.

Link to post
Share on other sites
Politiet kan pålegge klubbene om å oversende, eller gjøre tilgjengelig sine medlemslister, ettersom man ellers ikke ville ha mulighet til å håndheve lovens krav om medlemskap i godkjent forbund/klubb for å inneha håndvåpen.
Gjerne gi referanse på den paragrafen?

 

Generelt vil jeg si at klubbene/forbundene IKKE har plikt til å sende inn slikt og at politiet ikke har krav på å få det utlevert.

 

Derimot har den enkelte skytter plikt til å kunne dokumentere at vedkommende fremdeles oppfyller kravene til å inneha skytevåpen.

Link to post
Share on other sites
Dersom politiet gir klubben et pålegg om å innrapportere medlemslister, så skal man naturligvis det; det er helt uproblematisk. Derimot er det høyst problematisk om klubben på eget initiativ innrapporterer status på innmeldte og utmeldte medlemmer.

 

Dersom man på toppen av det hele innmelder status på samtlige som er og har vært medlemmer siden man sist innrapporterte, er det et grovt brudd på personopplysningsloven.

 

Jeg vet bare at det vart oversent medlemsliste til POD fra ett av forbundene, for presidenten mente det var riktig å informere om hvem som stod som medlemmer.

Link to post
Share on other sites
At du ikke gidder lete er vel bevis nok på at du vet den ikke finnes...

 

Vi har heldigvis negativ lovgivning i Norge, så i all den tid det ikke foreligger noen paragraf som beviser at politiet har denne retten har de det ikke.

 

Nei det er det ikke, det er et bevis på at det ikke er viktig for meg. Behovet for å "vinne" en diskusjon har blitt betydelig mindre med årene :)

Som jeg skrev, håper du har rett, og vil gjerne se det om du kan vise til presedens.

 

Og igjen, mitt engasjement var på bakgrunn av at noen mente det var kjekt å bruke politiet som inkassobyrå.

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...