Jump to content

Våpenloven og viltloven med forskrifter


Recommended Posts

Vil disse kravene til merking bare gjelde ved omsettning eller må hver enkel merke de sluttstykker og uppere han besitter.
Må man da søke POD om å få tildelt de serienummer man skal benytte.

Dette høres ut som masse arbeid og pengebruk som ikke vil gi noen effekt på noe.

Edited by NM149
Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...

Nytt høringsnotat: "Forslag til endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)" er publisert, Høringsnotatet. I dette inngår bl.a en definisjon av "kunstig lys", som alle som jakter, feller, eller driver ettersøk bør merke seg! Blir dette forslaget stående, kommer det til å bli mye lysforsterkning- og og termisk utstyr å finne på Finn. Og posten får litt å gjøre med omfordeling av utstyr fra hjortejegere til de få som plages med villsvin. 😷

 

Link to post
Share on other sites

Det jeg savner i høringen er en klarere presentasjon av hvilket verdigrunnlaget som legges til grunn for den definisjonen av kunstig lys. I praksis så blir denne definisjonen en innskjerping av reglene for adgang til å jakte i dårlig lys med bruk av de verktøy som er tilgjengelig, og som stadig blir bedre. Og hvor er diskusjonen mot hensynet til drepende førsteskudd, under alle forhold? Og en stedvis plagsomt stor hjortestamme? Dette forslaget går uansett ut over en del hjortejegere som har anskaffet seg bedre utstyr for å jakte sikrere i dårlig lys. Kan ikke helt se for meg at det er målet🤨

Link to post
Share on other sites

Skulle tro at det vil være en fordel for alle parter, inkludert jegere og påtalemakta at det kommer en klarere definisjon av begrepet "Kunstig Lys" og i hvilke tilfelle det er tillatt å benytte slike hjelpemiddel.

Edited by Gillen
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mastersniper said:

Det jeg savner i høringen er en

.........

Dette er ute til høring, altså har du mulighet til sende inn innspill og påvirke korleis den nye viltlova vil bli.

Send inn her:
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endringer-i-viltloven-mv/id2766022/

 

Min tanke er at sverige har ein grei regel. Der er all jakt i utganspunktet forbudt i tidsrommet frå 1/2 time etter solnedgang og fram til 1/2 time før soloppgang. 
Så lages det unntak frå denne regelen ved behov og hjelpemiddel tillates.

Hjelpemiddel blir bedre og dei er allerede så bra at vi jegere er nesten overlegne ovenfor viltet, då er det ikkje jakt lengre.
Handler vel like mykje om ein verdidebatt enn om kva definisjonen er på kunstig lys.

Blir nok sikkert definert som ein GGG no men wtf, står for denne😂

Edited by tussehaugen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Vil anbefale alle som har synspunkter rundt dette, å gi tilsvar i høringen, både overfor sine respektive forbund/ organisasjoner og/ eller direkte. Om en får en organisasjon med på sine synspunkter vil vel det veie tyngre enn om en svarer som privatperson.

Teknologiutvikling vil det alltid være, og på alle områder (så godt som) ellers i samfunnet tar en i bruk ny teknologi og kunnskap for å gjøre arbeidsoppgaver og tilværelse både mer effektiv og sikker. Teknologien setter ikke etiske eller moralske begrensninger i seg selv, så hvorvidt en bare skal ta i bruk alt som gjør jakta mer effektiv uten videre eller innta en mer bakstreversk holdning, som blant andre MD gjerne gjør i slike spørsmål, kan vi forhåpentlig vis være med på å påvirke om vi bare engasjerer oss.

Selv om den teknologiske utvikling av kruttvåpen til jakt, siden "moderne" våpen kom i bruk på slutten av 1800 tallet ikke akkurat har vært formidabel, så har det likevel kommet til mye som gjør jakta både mer effektiv og sikker, og som vi allerede har tatt i bruk. Våpnene har i seg selv blitt mer presise og også også tilgjengelige for alle. For ikke å snakke om pålitelig ammunisjon med gode kuler. Toppoptikk med belyste retikkel som tillater skudd i dårlig lys og tillater sikre skudd på lengre avstander er blitt tilgjengelige og er ikke bare lenger forbeholdt de mest velbeslåtte, i stedet for jernsikter som var standarden til ut på 70- tallet. Likeså kommer avstandsmålere, radiokommunikasjon, GPS og hundepeilere i samme kategori. "Alle" har i dag en håndkikkert av høy optisk kvalitet, som den jevne jeger for 50-60 år siden bare kunne drømme om å eie. I tillegg har det blitt utviklet bekledning og utstyr som gjør at vi kan jakte nærmest uavhengig av værforhold. Alt dette tar vi som en selvfølge at vi kan bruke, for å gjøre jakta mer effektiv og sikker, i dag.

Så blir da spørsmålet. Hvorfor skal vi ikke feks kunne bruke en termisk kikkert/ spotter for å få oversikt over skuddsektor (i dårlig lys)? Finnes det noe annet enn aktuelt vilt der ute, eller hvilke individer finnes og hvor står de? Hvorfor skal ikke en spotter kunne brukes til å finne igjen et felt rådyr som har stupt inn i buskaset? Hvorfor skal en ikke kunne avgi et sikrere skudd mot hjort på bøen vha et termisk sikte når lysforholdene er marginale? Dette er jo en type jakt der uttak for å oppfylle forvaltningsmål er viktigere enn å gi viltet en "sportslig" mulighet til å ikke bli felt. Det samme gjelder for tilsvarende annen "nattoptikk".

Det skal jo ikke underslås at disse hjelpemidlene nok vil føre til at flere dyr som ellers ikke ville blitt felt, havner i fryseren, men for flere viltarter som elg, hjort og rådyr og samt predatorer vil det være ønskelig å oppnå forvaltnings eller bestandsmål. Så hvorfor gjøre det unødvendig vanskelig å nå disse mål ved å forby utstyr som gjør jakta mer effektiv og sikker under dårlige lysforhold?

 • Like 6
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Haavard said:

Og hvorfor forby droner? 

De vil jo øke effektiviteten dramatisk. 

Og tenk en varmesøkende drone - for en drøm!

Synes man da burde få lov å montere rifle på drona også. Hadde vært veldig greit å kunne sitte hjemme tørt og varmt i sofaen til dyret var både funnet og felt. Så kunne man heller kjørt ut og hentet det med egnet farkost.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
On 10/8/2020 at 10:07 AM, tussehaugen said:

Der er all jakt i utganspunktet forbudt i tidsrommet frå 1/2 time etter solnedgang og fram til 1/2 time før soloppgang. 
Så lages det unntak frå denne regelen ved behov og hjelpemiddel tillates.

Det må da være helt bakvendt å be om å få vedtatt et forbud, for så å lage unntak.

Forøvrig blir det nok endel fortvilte revejegere nord i landet som må ta pause fra solnedgang i november, til soloppgang i januar. 😜

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Drone med termisk på villreinjakt hadde jo vært fantastisk effisient. Man kunne sittet på hytta og sendt ut droner langs forhåndsprogrammerte ruter og enten visst nøyaktig hvor man skulle gått, eller om man skulle blitt på hytta og drukket rødvin en dag til. Det aller mest effisiente hadde jo vært å hatt et automatisert nettverk av droner slik at man kunne sittet hjemme, eller på jobben, inntil dyra kommer. Da hadde man sluppet å kaste bort tiden ute i naturen på dager garantert uten skuddsjanser, og heller kunnet konsentrere seg om garantert rødvinsbakrus.

 

Eller, man kunne tatt den helt ut, for 100 % effisiens: kjøpt kjøttet i butikken. 

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Det er vel det samme som redaktør Knut Brevik skriver i siste nummer av "Jakt":

 

Quote

Jaktas aksept og framtid hviler på tre hovedpilarer; de to første er at jakta drives skikkelig og at det felte (mat-)viltet brukes i en eller annen sammenheng. Den tredje er at viltet skal ha en sjanse.

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, beaker said:
1 hour ago, Elgjaeger said:

Så kunne man heller kjørt ut og hentet det med egnet farkost.

Du har tydelegvis for liten drone.

 

Ja, og sannsynligvis også drone uten automatisk slakte- og parteringsutstyr. Jeg vil ha dyrene levert på døra, ferdig skutt, slaktet, og pakket i merkede porsjonsposer.

 

Så gjenstår bare strevet (og fornøyelsen?) med å legge kjøttet i fryseboksen.

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Nå er det jo tilnærmet slik at "jegere" som får lønn fra staten for å "jakte" nærmest har fritt valg i teknologi for å desimere eller regulere viltstammer, inklusive motoriserte hjelpemidler. Noe av denne jakta kunne nok sikkert ha foregått som mer regulær jakt, men det settes begrensninger for den jevne jeger som har vist seg å svekke effektiviteten i en slik grad at offentlig ansatte må ta seg av det.

Alle er vel enige om at viltet skal ha en sjanse. Blir den betydelig mindre om nattoptikk blir tilgjengelig ved visse typer jakt der forvaltning eller desimering er sterk ønskelig? Er det på sikt ønskelig at vi ikke klarer å regulere flere viltstammer i tilstrekkelig grad, slik at det offentlige vil se på det som sin oppgave vha lønnet personell? Man vil jo åpenbart forvalte/ desimere villsvin både her og i andre land mer effektivt ved å tillate nattoptikk? Hvorfor kan ikke denne tankegangen overføres til andre typer vilt, der ønsket er det samme?

Uansett, om en er redd for at viltet har for dårlig sjanse til å unnslippe, kan en jo foreslå å reversere noe av utviklingen, feks til 60- tallet ved å forby både bruk av optiske siktemidler, radio, avstandsmåler, peilere osv.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Gillen said:

For å sette det på spissen: Ønsker vi jakt eller slakt ?

Foreslår at du jakter slik du ønsker, og andre får selv bestemme hvordan de ønsker å jakte...

 

Sikker behandling av våpen og human avliving av dyr firer man ikke på, men testen får hver enkelt avgjøre selv (mener jeg)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vavlo said:

Alle er vel enige om at viltet skal ha en sjanse

Nei, hvorfor det? 
For noen er jakt matauk, så å vente til rypa letter er bare ineffektivt og øker sjansen for skadeskyting.

 

Mange er nok enige, men ikke alle. Lag regler for din egen jakt, men la andre bestemme over sin jakt selv...

Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Wintel said:

Nei, hvorfor det? 
For noen er jakt matauk, så å vente til rypa letter er bare ineffektivt og øker sjansen for skadeskyting.

 

Mange er nok enige, men ikke alle. Lag regler for din egen jakt, men la andre bestemme over sin jakt selv...

Det ligger vel i kortene at om viltet ikke har noen mulighet for å unnslippe, så defineres det ikke som jakt i tradisjonell forstand.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, vavlo said:

Det ligger vel i kortene at om viltet ikke har noen mulighet for å unnslippe, så defineres det ikke som jakt i tradisjonell forstand.

 For min del, som jakter elg med termisk spotter blir dette helt feil ift. høringsforslaget. Endringen på jakta vår med og uten termisk er rett og slett at vi nå vet om det er dyr i området eller ikke. De har like gode muligheter som alltid til å slippe unna. Selv om man vet at de er der er dyret på langt nær lagt i bakken. 

 

Ikke minst synes jeg termisk etter påskutt dyr er fantastsik, vi finner dyret raskt, effektivt og har tilgode å ha det som argument, men vi tråkker ikke i evt. skuddsted eller spor for å se etter hvor det har dratt avgårde

Link to post
Share on other sites

Den vrangforestillingen om at dyret skal "ha en sjanse" er både søt og fantastisk irriterende. Sitt hjemme da, hvis dyret skal ha en sjanse. At dyra slipper unna er helt naturlig, men jeg bruker det jeg har lyst til å bruke innenfor loven for at jakta skal bli effektiv. Hvis drone blir tillatt på jakt, så bruker jeg gjerne drone den dagen jeg har lyst. Hvis jeg vil rusle i fjellet med hagla og ta livet med ro så gjør jeg det også. 

Link to post
Share on other sites

Forfedrene våre var de beste jegerne noensinne nettopp fordi vi hadde en utrolig evne til å forfølge viltet over lengre tid og spore dem ned. Dyrene kunne løpe unna, men ble til syvende og sist tatt igjen, og "kneppa" mens de var tomme for energi.

 

At en skal la dyret ha en sjans til å slippe unna for at det skal være "fair match" blir da litt søkt....

 

Ole

Link to post
Share on other sites

Asså. Rent definisjonsmessig, hvis dyret har 0% sjanse for å slippe unna er det ikke jakt, men slakt.

 

Selv er jeg glad for at myndighetene tolker eksisterende lovverk slik at teknologiske nyvinninger omfattes av lovens opprinnelige intensjon. Jeg tror det er rimelig nødvendig for at ikke Grønne Khmer m/ venner over tid skal få med seg opinionen på å forby jakt.

Edited by Skrueråmuttere
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg vil også heller ha en redefinering jeg kan være uenig i enn noe ingen vet hva er. Jakt er jakt og slakt er slakt. Snike seg innpå dyret, støkke det, legge ut åte, lokke osv. er forskjellig fra det vi kaller fangst. Feller, hvorvidt dyret fanges levende eller ei er irrelevant, kalles fangst og ikke jakt. Driver du reinsdyra inn i et hegn eller ned i ei fangstgrop driver du med fangst, ikke slakt. Å slakte er å gjøre opp dyret. Når jeg slakter hjemme må jeg avlive dyret først. 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Wintel said:

Foreslår at du jakter slik du ønsker, og andre får selv bestemme hvordan de ønsker å jakte...

 

Sikker behandling av våpen og human avliving av dyr firer man ikke på, men testen får hver enkelt avgjøre selv (mener jeg)

Det å stille et spørsmål, jakt eller slakt, er det det det samme som å bestemme hvordan andre ønsker å jakte....

Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Fysikeren said:

 

Hva var egentlig opprinnelige definisjonen? 

 

Som forbyr droner til lokalisering av vilt? "Luftfartøy" i Viltlovens § 21. Rimelig selvforklarende at både bemannede og ubemannede luftfartøy er luftfartøy, men noen hadde visst vondt for det.

 

"Kunstig lys" finner jeg riktignok mye mindre selvforklarende at skal omfatte nattsikter.

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gillen said:

Det å stille et spørsmål, jakt eller slakt, er det det det samme som å bestemme hvordan andre ønsker å jakte....

Ville ikke tro det, men det kan jo tydeligvis oppfattes slik. Jeg er mer interessert i begrunnede argumenter og avveininger rundt høringsforslaget, både for og imot. Jeg har synspunkter på det og vil nok gi innspill til det, da jeg blant annet synes det svakt begrunnet.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Skrueråmuttere said:

"Kunstig lys" finner jeg riktignok mye mindre selvforklarende at skal omfatte nattsikter.

 

Ja det var den jeg tenkte på. Sann er det jo når en må tilbake til før 1900 for å finne forarbeidet til denne delen av loven

Jeg hadde et håp om at de skulle gi et skikkelig grunnlag i hvorfor natt/termisksikter skal bli ulovlig. Uten et grunnlag er det vanskelig å argumentere mot. Så lenge det er trygt og ikke øker sannsynlighet for skadeskyting så kan ikke jeg forstå hvorfor det ikke skal være lov. Jeg får en følelse av at det handler om en tradisjonell forståelse av hva jakt er og skal være, noe som blir litt vel konservativt for min del. 

 

Og til alle de som snakker om jakt vs slakt. Noen jakter kun for å felle kvoten sin, for matauke og for å tynne bestanden av eksempelvis hjort. Jeg har stor forståelse for at de heller vil bruke noen netter på denne jobben med nattsikte fremfor å traske i skogen gjennom hele høsten, eller sitter oppe hver eneste kveld og morgen i håp om at en enslig hjort skal komme på ut på jorde mens det er lys. 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
On 10/11/2020 at 10:38 AM, Chiefen.v-2 said:

Det er lite forarbeide gjort, direktoratet vill bare ha sin oppfatning inn som forskrift. 

Forfatt høringssvar om en vil ha det annerledes.

 

Har jo mine meninger og synspunkt på saken. Noen erfaringer på hvordan et høringssvar faktisk blir tatt til betraktning? 

 

Jeg har bare lyst å gi et eksempel fra forrige helg og min jakt. Vi er 2 stk som jakter på elg. I et myrterreng ser jeg et dyr i tettskogen foran meg. Sniker meg innpå, og har forsåvidt skuddmulighet. Klarer ikke å se hva det er, men et stort voksent dyr er det. Vi har okse igjen på kvota... Vi aner muligheter. Siden jeg ikke klarer å se hva det er, sniker jeg meg enda mer rundt for å få bedre innfal ift. vind. Tar opp min termiske kikkert, og ser da 3 elger. 1 stort, 2 små. Ingen tvil. Det er ku med tvillingkalver. For gøy skyld forsøker jeg å finne dem med ordinær kikkert, kua ser jeg helt fint, kalvene sliter jeg veldig med å se. 

 

Så mitt standpunkt. Jakta blir mer spennende. Jakta er fortsatt veldig utfordrende og garanterer på ingen måte "slakting". Fellinga utøves som tenkt (Bare for å presisere, var aldri en situasjon hvor jeg vurderte å skyte)

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Hvis en drone med termisk kamera koblet til en kunstig intelligens og "auto-avlivnings-mekanisme" (våpen) kan felle et dyr på linje eller bedre enn en erfaren, rusfri jeger så ser jeg ikke noe problemer. Færre skadeskytinger og mindre lidelser. Helt på linje med lovens intensjon. Å jakte elg fra sofaen på beste vestkant i rødvinsrus er dermed på linje med hjemmebrentjakt på bygda.

 • Like 1
 • Dont like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...