Jump to content

Våpenloven og viltloven med forskrifter


Sako 30-06
 Share

Recommended Posts

 • 3 months later...
 • 1 month later...

Forskrift om forvaltning av sel på norskekysten. :http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960506-0414.html

Det er § 10 folk spør oftest om:

 

§ 10. Avlivingsmåte

Ved avlivning av sel skal det utvises den største hensynsfullhet og anvendes humane avlivingsmetoder for å hindre unødige lidelser for dyrene.

 

For avliving av sel gjelder følgende:

 

1. Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2.700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2.200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

2. Det er forbudt å fange eller avlive sel ved bruk av line, garn, saks, ruse eller annen form for felle. Det er forbudt å bruke skytevåpen med glatt løp eller å bruke hakapik eller slagkrok til avliving.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Var litt forhastet svaret mitt. Om du hadde flere våpen enn 6 før den nye forskriften trådde i kraft 1/7 i år så har du selvsagt fortsatt lov til å ha de.

Problemet kommer om du vil ha ett til. Da må du kunne dokumentere ett særskilt behov eller selge deg ned til 5 før du får kjøpe nytt.

 

Edit: Du var raskt ute nå Hassel :D

Link to comment
Share on other sites

Med mindre du ervervet ett konkuransevåpen eller hadde konkuransevåpen i garderoben som ikke telte som jaktvåpen. Isåtilfelle er det lett å forstå.

 

Er dette tilfelle er det derimot vanskelig å forstå hvorfor du følte behovet for å dele denne bragden med oss andre som vel egentlig ikke er noen bragd i det hele tatt.

 

Skulle det nå vise seg at du har fått ervervet ytterligende jaktvåpenet i en garderobe som etter dagens lovgiving er full og atpåtil fått til dette uten å dokumentere ett særlig behov har jeg vanskelig for å forstå dette, kanskje tilogmed vanskelig for å tro det.

 

Så derfor ville det være av interesse om du kunne utdype din fremgangsmåte evt forklare omstendighetene som setter deg i særklasse over alle oss andre.

 

 

-L-

Link to comment
Share on other sites

Er dette tilfelle er det derimot vanskelig å forstå hvorfor du følte behovet for å dele denne bragden med oss andre som vel egentlig ikke er noen bragd i det hele tatt.--Har vel aldrig verken følt eller hevdet at dette var noen bragd

 

Skulle det nå vise seg at du har fått ervervet ytterligende jaktvåpenet i en garderobe som etter dagens lovgiving er full og atpåtil fått til dette uten å dokumentere ett særlig behov har jeg vanskelig for å forstå dette, kanskje tilogmed vanskelig for å tro det. --Syns det er å gå litt langt å kalle meg løyner, noe du i praksis gjør her

 

Så derfor ville det være av interesse om du kunne utdype din fremgangsmåte evt forklare omstendighetene som setter deg i særklasse over alle oss andre.--Føler vel egentlig ikke for å utdype noen fremgangsmåt da alle vet hvordan det søkes om ervervtilatelse. Og hvis noen har satt meg i særklasse over noen så må du nok selv spørre disse om dine påståtte omstendigheter.

-L-

Link to comment
Share on other sites

Det står i den nest øverste linken til Sako i denne tråden.

6 jaktvåpen, flere om du kan dokumentere ett særskilt behov.

I tilleg kommer håndvåpen og konkuransevåpen, hvor antallet stort sett bestemmes av hvilke grener du er aktiv i og hvor aktiv.

 

Så hvis jeg har 6 våpen (noe jeg har) i skapet og vil kjøpe meg ei Afrika-rifle i 375 H&H, så faller vell ikke den under særskilt behov el ?

Link to comment
Share on other sites

Tja... det er jo opp til dit lokale våpenkontor det og ikke oss (Heldigvis kanskje...)

Men da må du nok påregne å dokumentere grundig hvorfor du ikke kan bruke noan av din andre jaktvåpen til afrika, og hvorfor du da ikke kan erstatte et av de du har med en 375 (pinglete afrika kaliber da)

Link to comment
Share on other sites

Er dette tilfelle er det derimot vanskelig å forstå hvorfor du følte behovet for å dele denne bragden med oss andre som vel egentlig ikke er noen bragd i det hele tatt.--Har vel aldrig verken følt eller hevdet at dette var noen bragd

 

 

Da må du kunne dokumentere ett særskilt behov eller selge deg ned til 5 før du får kjøpe nytt.

 

 

Måtte ikke det jeg nei :D

 

Har du fått erverve ytterligere jaktvåpen med 6 tellende våpen i garderoben fra før?

Har du fått invilget dette uten å påpeke ett særlig behov? Isåtilfelle er det en bragd i mine øyne

 

 

Skulle det nå vise seg at du har fått ervervet ytterligende jaktvåpenet i en garderobe som etter dagens lovgiving er full og atpåtil fått til dette uten å dokumentere ett særlig behov har jeg vanskelig for å forstå dette, kanskje tilogmed vanskelig for å tro det. --Syns det er å gå litt langt å kalle meg løyner, noe du i praksis gjør her

 

Tja, her har du jo sjansen til å motbevise min påstand og dokumentere dine egne.

 

Så derfor ville det være av interesse om du kunne utdype din fremgangsmåte evt forklare omstendighetene som setter deg i særklasse over alle oss andre.--Føler vel egentlig ikke for å utdype noen fremgangsmåt da alle vet hvordan det søkes om ervervtilatelse. Og hvis noen har satt meg i særklasse over noen så må du nok selv spørre disse om dine påståtte omstendigheter.

 

Å søke erverv vet jeg nok hvordan jeg skal gjøre, det jeg ikke vet er det du hevder å være herre over; nemlig å få utvidet jaktgarderoben uten videre.

 

 

Sliter dessuten fortsatt med å forstå hva jeg har missforstått totalt.

 

 

-L-

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Bringer denne litt opp igjen istede for å lage en ny tråd:

 

Er det noen som har prøvd å søke om jaktvåpen, utover garderoben på 6, etter den nye forskriften kom?

 

Hadde vært interesant å hørt hvordan forskriften blir håndhevet rundt omkring til de forskjellige saksbehandlere her i landet.

 

Er ikke overbevist om at det er slutt på forskjellsbehandlingen....

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

I våpenloven §27b er det å lese:

 

---

Skytevåpen skal under transport være tømt for ammunisjon og sikret mot at det kommer på avveie. Våpenet skal normalt være tildekket.

 

Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted.

 

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.

 

---

 

Hvordan skal man forholde seg til transport av både våpen og ammo? Ser det står at våpen skal vere tømt for ammo, men kan vere komplett. Er det noen regler om hvor man kan ha ammo i forhold til våpenet ved frakt i bil?

Link to comment
Share on other sites

Det logiske er at begge deler fraktes i bilens bagasjerom slik at ingen av delene er synlig utenfra. Og så lenge man ikke forlater bilen kan våpenet være komplett. Slik praktiserer de aller fleste det, og jeg kan ikke se noen grunn til å gjøre det på noen annen måte. Dersom jeg regner med å forlate bilen, legger jeg sluttstykke/tønne/sleide i ei rumpetaske som jeg tar med meg.

Link to comment
Share on other sites

Slenger alt inn i baksetet (da bagasjerommet mitt er plaget med fukt). Bruker bag, eller futeral. Ett våpen i bag eller futeral i baksetet, er normalt like vanskelig å få fatt på som om det ligger i bagasjerommet (har testet, og siden bagasjerommet gir bedre plass og tilgjengelighet. Var våpenet endel hurtigere skuddklart der enn om det ligger nedpakket i baksetet, og da faller tilgjengelighets tesen bort. I framsetet derimot, da bør nok sluttstykket være ute).

 

Amo ligger ved siden av, gjerne fullt magasin ved siden av rifla i futeralet, eller i egen lett tilgjengelig lomme på futeralet. Men under ingen omstendighet i våpenet.

 

Ved annen transport enn egen bil, eller om jeg forlater egen bil. Tar jeg med meg/har jeg på meg sluttstykket, Har jeg bag med håndvåpen,og ikke kan se bilen fra butikken. Tar jeg med meg bagen inn i butikken (så sant det ikke er synlig at man har med seg våpen, å skremme folk er big no no). Er jeg på vei til fra trening/konkurranse med håndvåpen, er det å kjøpe seg mat/drikke underveis en aktverdig handling. Og da er det ikke forbudt å ta med bagen med våpen i butikk eller annet offentlig sted (men vill jo helst slippe da den veier noe enormt, spesielt på vei til stevne :wink: ).

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Går våpen som en arver fra foreldre utover jaktvåpengarderoben eller kan en ha disse i tillegg til de 6?

Har lest våpenloven opp og ned og søkt på dette, men finner ikke skikkelig ut av det.

Fikk 2 våpen overført fra min far for ca 6-7 år siden.

Håper det går da jeg har lyst på en marlin i 44 eller 357 :D

Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
Räknas rifle till selfangst in i våpengarderobe som vanligt rifle med bruksområde jakt?

Jag har idag fem rifler och en hagle men önskar inte ta med dessa ut på sjön pga. rost etc.

 

Mvh Holmens

 

Våpenforskriften §18 (Erverv av skytevåpen til utryddelse av skadedyr og jakt på sel) angir seljakt som eget ervervsgrunnlag. Dvs at det kan innvilges erverv av våpen til seljakt uten at dette inngår i "jaktvåpengardroben".

Nå er nok denne paragrafen tatt inn for at det skal kunne utøves kommersiel selfangt uten å måtte ha avlagt jegerprøven.

Du må nok i praksis argumentere godt for at de riflene du har ikke er egnet for seljakt og at du faktisk driver med seljakt for å få erverv på det grunnlaget, men det er på ingen måte umulig og det har blitt innvilget erverv med seljakt som grunnlag.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 years later...

§ 78 andre ledd skal lyde:

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige skytevåpen. Skytevåpen som er lovlig deaktivert omfattes ikke av reglene om oppbevaring i dette kapittelet.

 

Misforstod jeg dette eller er alle hagler registrerings pliktig nå?

Hvordan skal de aktuelle eierne bli opplyst om dette? 

Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago, Sakoen75 said:

§ 78 andre ledd skal lyde:

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige skytevåpen. Skytevåpen som er lovlig deaktivert omfattes ikke av reglene om oppbevaring i dette kapittelet.

 

Misforstod jeg dette eller er alle hagler registrerings pliktig nå?

Hvordan skal de aktuelle eierne bli opplyst om dette? 

Det står bare at uregistrerte hagler regnes som registreringspliktige våpen i dette kapittelet, § 78 er i kapittelet som regulerer privat oppbevaring av skytevåpen. Det er ingenting nytt her i forhold til gjeldende rett.

Link to comment
Share on other sites

Sitat

Politimesteren kan gi personer, som kan dokumentere ett års aktivt medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, med godkjent skytterprogram som oppfyller de tekniske krav til deltakelse i internasjonale skytekonkurranser, tillatelse til å erverve våpenmagasin til pistol med patronkapasitet på mer enn 20 patroner.

 

Som vel betyr at alle som har våpenkort på pistol kan få kjøpe magasiner. En vet jo ikke helt om en skal gråte eller le av galskapen....

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg kan se er det også en interessant endring i paragraf 22. Nå vil man trenge våpenkort for å erverve sluttstykke.

 

Kanskje ikke så dumt siden man kan legge sluttstykke i våpenskapet og la våpenet ligge fremme ulåst. Da vil det ikke lenger være mulig for tyver å stjele et våpen og kjøpe nytt sluttstykke i butikken.

 

Link to comment
Share on other sites

På 1.3.2020 den 20.42, Vidar1860 skrev:

Så vidt jeg kan se er det også en interessant endring i paragraf 22. Nå vil man trenge våpenkort for å erverve sluttstykke.

 

Kanskje ikke så dumt siden man kan legge sluttstykke i våpenskapet og la våpenet ligge fremme ulåst. Da vil det ikke lenger være mulig for tyver å stjele et våpen og kjøpe nytt sluttstykke i butikken.

 

 

Enig. Det kan potensielt være bra. Selv om vi vet at jaktvåpen ikke er interessante for kriminelle, så hvor reelt det er er ikke godt å si. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sitat

Den som har bevilling til å drive handel med skytevåpen skal føre en protokoll over omsetningen av løse våpenmagasin med patronkapasitet på mer enn fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistoler. Bevillingshaveren skal oppbevare våpenmagasinprotokollen i minst tre år.

 

Meningsløst? Løse magasin er jo ikke lov på hagle.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...