Jump to content

Sivilt skytterfelt planlegges i Avgrunnsdalen


Recommended Posts

 • Replies 111
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Lenge siden en oppdatering.    I vedtaket i SAK 24/16 i kommunestyret i Hurum den 5/4-16 ble det bestemt at området skal brukes til skyting. HSSK har ENDA ikke fått skrevet kontrakt. Vi hadd

Hurum Kommune er nå Asker kommune, og saken skal taes opp til ny behandling i ny kommune. Grunneierne rundt klarte å få stoppet forrige vedtak i nå ikke-eskisterende Hurum kommune like før nyttår. Nå

1 time siden, Bent Inge skrev:

Må lese helt til slutten :-)

Ikke noe interessant å lese på slutten. :( Så kanskje noen som har oversikten, kan komme med en kort konklusjon!

 

Jeg kan ikke så mye om saksgangen i Plansaker og har heller ikke noe kjennskap til saker av denne type.De nyeste dokumenterene jeg kan se, etter en "skumming" vedlagte dokumenter, er også ca ET ÅR gamle! :(  Er dette det siste, som har fremkommet i saken?

 

Jeg kan ikke se at værken MD, Fylkesmannen i Buskerud, eller FM i Viken har noe annet enn krav som medfører kostnader, men ingen avslag. Endelig avgjørelse skal vel komme fra kommunen, etter alle høringsuttalelser. Mangler det?

 

Editt: Noe skjedde etter at jeg begynte å skrive, så jeg fikk ikke skrevet ferdig, eller rediget. Så derfor en sein redigering.

Edited by Geco5
Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Geco5 said:

Ikke noe interessant å lese på slutten. :( Så kanskje noen som har oversikten, kan komme med en kort konklusjon!

De nyeste dokumenterene jeg kan se etter en "skumming" vedlagte dokumenter er også ca

 

Når fylkesmannen sier dette må det da være positivt?

Håper på det beste.

 

"Fylkesmannen viser til brev av 15. november 2018 med offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Skytebane i Avgrunnsdalen. Hensikten med planen er å legge til rette for skytebane med tilhørende
anlegg og grønnstruktur. Planforslaget åpner for bygging av skytehall på inn til 875m2.
Eiendommen har over flere år og fram til 2003 vært i bruk av forsvaret til ulike typer
skytebaner. Planområdet er på ca 700 daa og er avsatt til fremtidig idrettsanlegg i gjeldende
Kommuneplan for Hurum 2015 – 2027. Videre er eiendommen omfattet av gjeldende
reguleringsplan Fuglemyr og Avgrunnsdalen, hvor området er avsatt til skytebane.
Vi uttalte oss til varsel om oppstart av planen 26. oktober 2017, der vi ba om at forhold knyttet til
naturmangfold, landskap, friluftsliv, støy og forurensing blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med
nasjonale føringer.
Fylkesmannen anser planarbeidet til å være tilfredsstillende utredet, der det er utarbeidet rapporter
til de fleste overnevnte forholdene"

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Hurum Kommune er nå Asker kommune, og saken skal taes opp til ny behandling i ny kommune. Grunneierne rundt klarte å få stoppet forrige vedtak i nå ikke-eskisterende Hurum kommune like før nyttår. Nå er de lokale forholdene litt annerledes, og Asker har et mer fungerende og profesjonelt Idrettsråd som er støttende i saken. Undertegnede har tilfeldigvis fått plass i det samme idrettsrådet, og kan meddele at interessen er stor for et slikt anlegg. 

 

Det er ikke noe "dett var dett", er mer det at TingTarTid.

 

 

Edited by Telefonoperatør
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Et lite sidespor:

I sørvest England er naturvernerne på parti med skytterne på Bisley skytebane for bevaring av skytebanen. Sikkerhetssonene til Bisley, og de intilliggende militære skytebanene, har blitt det viktigste området for naturmangfold nær London. Uten disse skytefeltene ville området forlengst vært plyd ned og bebygd.

 

https://www.surreywildlifetrust.org/nature-reserves/pirbright-ranges

Edited by Torf
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
2 hours ago, Telefonoperatør said:

Avisen trykker til før de sjekker fakta og faktiske forhold. Uten forøvrig å bruke tilsvarsretten. Rapporterte den til PFU, men det viser seg at de ikke er med der. 

Hva er det som er de reelle fakta og faktiske forhold da?

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

At gjeldende reguleringsplan, som skyte- og sprengningsfelt, er godt nok for eier, Asker kommune. At de er positive til å kunne begynne å skyte. Vi har en gyldig leieavtale. Vi hadde nettopp møte med saksbehandler i Asker, og idrettsrådet har vi også i ryggen.

Det er flere som har fått med seg oppslagene i RHA, så "ryktet" er det som gjenspeiler over, men det er (heldigvis) ikke tilfellet. Liten lokalavis som lever av å egge opp til konflikt for å ha noe å trykke. Grunneier (motpart) har vært flink til å spille dem og påvirke opinionen. Kan forøvrig legge til at hun som er arving av gården, som eier områdene rundt, er Else Marie Rødby, politisk rådgiver for Sandra Borch og Ole André Myhrvold i Senterpartiet. Hun var også representant for SP i kommunestyret i gamle Hurum. Hun er, og har erklært seg inhabil når det har vært avstemninger, men det er klart hun har innflytelse likevel.

Edited by Telefonoperatør
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...