Jump to content

Konsekvensen av å kappe løp


Ravis
 Share

Recommended Posts

AG kan ikke brukes som sammenligning. På et halv/helautomatisk våpen som bruker kruttgassene til å lade/kamre forsvinner mye av rekyl og smell

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Kaliberet fungerer fint med 45 cm løp. At mye av kruttgassene forsvinner er vel relativt. 800 msek med std ammo som gir 70 msek mer i en 22 cm lengre pipe...

Link to comment
Share on other sites

Som andre har vært inne på. Jeg bruker raskere krutt på korte løp for å redusere munningstrykket og varmgang i demper (og ikke minst smell/vipp ved skyting uten demper). Mister noe hastighet utover det som skyldes selve kappingen men for bruksområdet til korte våpen så holder det uansett for meg.

Link to comment
Share on other sites

Husk å la pipa være så lang at demperen går klar av forskjeftet.

 

Når demperen er skrudd på her så er det ca 1cm imellom, jeg har sett folk glemme dette, og vært nødt til å kjøpe ny demper, eller hatt versapod-tapp, og måtte skru av lyddemperen for å ta tofoten av og på.

B494E494-DF2A-41A1-AC7E-F9636C1415EF_zpsoxlsjclk.jpg

 

K

Link to comment
Share on other sites

Jeg sjekka opp litt i QuickLoad i forhold til trykk ved munning på litt forskjellig kaliber. Jeg ser for meg at det er dette trykket som kan gi en peikepinn på hvor høyt rifla smeller? Correct me if I'm wrong :D

Jeg sjekka på 18 tomms løp i dette tilfellet og på kaliber 308 win, 338 fed og 9,3x62. (Alle er Maks-ladninger og i tillegg litt raskere VV kryttyper)

308 win med 180gr kule ligger typisk på 580bar +/-30bar

338 fed med 210gr kule 500bar +/-30bar

9.3x62 med 286gr kule 600bar +/-30bar

 

Til sammenligning har en 300 win mag med 26" løp og 200gr kule et munningstrykk på over 800bar ved maksladning.

 

Lyd er jo trykkbølger så jeg ville tro at vi kan se på dette som litt research på hvor mye lyd rifla produserer?

Jeg er ikke fysiker, men muligens vi også må se på arealet av diameter på kula/løpet i denne sammenheng?

308 kula blir vel trykket fremover med et trykk på 265kg ved munningen når man har 580bar

338 kula får 290kg trykk ved 500bar

9,3x62 får 407kg trykk ved 600bar ut av løpet

 

300 win mag med 200gr fra 26"løp får 365kg

 

Mulig jeg er heeeelt på viddene nå med utrekninga mi, lenge siden skolebenken :lol:

Men kansje disse tallene er mere relevante?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser for meg at det er dette trykket som kan gi en peikepinn på hvor høyt rifla smeller?

Helt korrekt. Hvor stor opplevd forskjell det er på 500 og 600bar aner jeg ikke, men ved å sammenlikne tallene mot "kjente travere" som du gjør ser en fort hva som smeller mer eller mindre.

Det man også bør ta med i betraktningen er avstand til munning. Trykket burde synke med kvadratroten av avstanden, så 500bar v/40cm bør være høyere enn 500bar v/60cm.

Link to comment
Share on other sites

Men har disse tallene jeg regnet ut med kg ut munningen noe å si? Bråker grovere kaliber mere siden det kommer ut mere trykk på kortere tid siden hullet/diameteren er større?

308 med 580bar og 9.3x62 med 600bar. Ikke så mye forskjell. Men på kg ut munning er det stor forskjell. 308 med 265kg mot 9.3x62 med 407kg. 300 win mag hadde jo et mye høyere trykk på over 800bar men ligger lavere enn 9.3x62 med 365kg. Ville nesten tro at den korte 9.3x62'n fra det korte løpet skulle smelle mere enn 300wm med 26" løp? :roll:

Hadde vert litt morsomt å vite noe man kan regne seg frem til :D

Link to comment
Share on other sites

Trykket burde synke med kvadratroten av avstanden

kubikkrot vel?

 

Jeg tror beregningene av trykk er nokså relevante, en 300WM med 60cm løp gir også tilløp til solbrenthet og korte øyenbryn.. Men, en ting som er litt viktig - det er først og fremst andre som klager. Jeg opplever ikke noe problem som skytter med den korte 308en - den fyres forresten med N550 fordi jeg ikke gidder å ha enda flere kruttyper.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Unødvendig sitering fjernet. Ref reglementet. Nagant 762

 

Dette er langt mer komplisert enn som så.

http://www.um.es/grupos/grupo-seguridad-higiene/articulos/Characteristic_overpressure_impulse_distance_curves_for_the_detonation_of_explosives.pdf

 

Jeg har sett 1/r^3 brukt som tilnærming ifbm. eksplosjonsrisiko og overtrykk, det er heller ikke riktig, men skal en prøve å tilnærme dette mer nøyaktig, så får en raskt uttrykk som får universitetsstudenter til å krympe seg.

Trykkbølger i luft dempes når de sprer seg, siden mekanismen ikke er reversibel, spesielt ikke ved høye trykk, og trykkbølgen legger igjen energi i luften, i form av varme. Dempingen er avhengig av både overtrykk og frekvens, blant annet.

Din tilnærming er riktig for .f.eks. lys, som ikke utveksler nevneverdig energi med luften mens det går igjennom den.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Isobarer fra trykkbølgen rundt munningen blir en elipse. Trykknivået og profilen på trykkpulsen vil variere med avstand til løpet. Over en viss avstand vil all energi være i trykkbølgen. (med fradrag av det som gir oppvarming av luften)

Maksnivået vil være avhengig av tilgjengelig energi. Dvs at munningstrykk og gassmengde er viktige parametre. Eventuell sekundær munningsflamme vil bidra med energi og gir høyere smell.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må absolutt si at jeg at jeg liker engasjementet for å finne ut av denne problemstillingen! :D

Eneste problemet er at det blir nok litt for komplisert for vanlige dødelige :lol:

Men vi kan kansje si at antall bar ved munning vil gi en hoved-peikepinn på hvor vi ligger an i forhold til smell fra rifla og at viss man bruker et saktebrennende krutt så vil munnings-flammen også være med å bidra til økt smell. Munnings-flamme = høyer temperatur = mere ekspansjon av kald luft som da fører til større trykk ved munning.

Link to comment
Share on other sites

Man må vel også ta med diameteren på kula? 338 Federal og 358 Win vil vel bråke mindre enn 308 Win fra et eks 16" løp pga større diameter i løpet. Kruttgass har vel mere plass å fordele seg på her før kula slippe munningen. Det er hvertfall min oppfatning. Om den er rett vet jeg ikke :lol:

Link to comment
Share on other sites

Litt tilbake til topick.

 

Sett bort fra alskens utregninger, jeg har ihvertfall opplevd følgende på standplass. (Både bak og ved siden av rifle).

 

74cm løp i 6.5x55, oppleves som betydelig mindre bråkete enn samme kaliber/ladning i ett 43cm løp uten demper. Både for skytter og for den som står ved siden av.

 

Forskjellen er som nevnt betydelig (subjektivt vurdert), men hvor mye av opplevelsen som kommer av forskjell i avstand fra øret, eller eventuell forbrenning utenfor løpet er uvisst. Men effekten virker være større dess mindre diameter det er på kule/løp.

For den som står ved siden av er det heller ikke snakk om særlig forskjell i avstand/vinkel fra munning, men likevel oppleves korte løp som verre.

 

Det som er udiskutabelt er at udempet rifle med kortere løp, har potensiale til å skade hørselen til skytter mer enn udempet rifle med lengre løp. (Samme kaliber).

 

Som hørselsskadet med tinnitus, unner jeg ingen denslags. Og fraråder derfor bruk av korte løp uten demper eller ørepropper og hørselvern. Dette uavhengig av antall skudd som skal avfyres, da forskjellen mellom uskadet hørsel, og skadet. Ofte er 1, ett skudd. (Forøvrig fraråder jeg all bruk av skytevåpen uten tilstrekkelig vern av hørsel).

 

Ellers er det jo ingen hemmelighet at grovere kaliber smeller mer. :-)

 

Tar opp dette, da der er de som er villig til å risikere hørselen sin for å få en så kort og hendig rifle som mulig. Man kan ende opp med å betale en høy pris for centimetrene.

Link to comment
Share on other sites

Kunne man forestille sig nogle grundforhold for energien i braket:

Så følgende faktore ville øge lydtrykket(koncentrere energiudladningen)

Lydtryk må være et produkt af 1; gasmængde i gram 2; trykket i denne gasmængde 3:hvor hurtigt denne gasmængde kan frigives.

1: jo større gasmængde jo større bobbel jo højere brag

2: jo højere tryk jo hurtigere tømning jo højere brag

3: jo større huldiameter jo hurtigere tømning jo større brag

4: jo kortere pipe jo hurtigere tømning jo større brag

 

Grundforudsætning for reduktion i impulsstøj må være at man 1: slipper så lidt ud 2: man slipper det ud så langsomt som muligt. 3: man slipper det ud over så lang tid som muligt. Man slipper det ud så retningsbestemt (væk fra ørene) så tynd en stråle som muligt

Jo mere gas, jo højere tryk jo kortere pibe og især jo større hul i piben jo større og mere skadelig brag

 

Tænk på braget som en ballong der tømmes, Eller en trykluftstank som tømmes.

 

Krudtbraget fra en riffel er generelt tæt på en meget lavfrekvent Bas, egentligt kun med en udladning.

Jo mindre hul, og jo længere rør, jo mindre markant bliver denne bas, og vil i yderste fald opfattes som en langstrakt fløjten.

Link to comment
Share on other sites

Ut fra ren geometri vil kvadratroten være det korrekte, det er feks slik tyngdekraft eller solens stråling skaleres. Men som M67 påpeker er det ikke helt riktig for fenomener hvor man har tap, og en trykkbølge vil avgi energi til mediet i form av varme. For høye trykk (sjokkbølger) vil nok kubikkroten være en god tilnærming, men etter hvert som energien synker (altså når man er over i fenomenet "lyd") bør kvadratroten være mer korrekt.

Link to comment
Share on other sites

Praktisk erfaring (308win med løp på 45 og 74 cm, 6,5x55 med løp på 49 og 74 cm, og .223 med løp på 25 og 42 cm, alle kalibre er skutt med samme patroner i kort og langt løp) er at kortere løp både smeller merkbart høyere, og lager merkbart større munningsglimt.

 

 

Så kan folk regne så mye de vil med fine formler :)

Link to comment
Share on other sites

For en sjokkbølge ved eksplosjon er trykket på en gitt avstand proporsjonalt med tredjerot av eksplosivvekten (fritt rom).

Dette er i et område der trykket er svært mye høyere enn ved lydbølger. Enrgitapet er derfor større enn for en lydbølge.

Dette vil være tilfelle nær munningen på et våpen.

Når trykket avtar vil tapet bli som for en vanlig lydbølge dvs demping som for et teoretisk kuleskall.

Link to comment
Share on other sites

Hastighet i samme området, husker ikke nøyaktig forskjell, men ladet for å holde krav til anslagsenergi. Kruttmengden blir mindre med 25 - 30 grains (avhengig av kruttype) kontra ca 40.

 

Men ser hvor du vil "Høggern" samme våpen, lik kulevekt, og lik utgangshastighet bør gi lik rekyl energi. Om energien er lik oppleves det forskjellig. Har utført dette i kombi, og ladninger med raske krutt smeller/oppleves med som de jeg har hatt fra .222/223, (rekylen er tyngre enn de to småpatronene).

 

Sammenligningen mot fabrikkammunisjon er stor forskjell, men her er det andre kuler / høyere hastigheter.

Link to comment
Share on other sites

Men ser hvor du vil "Høggern" samme våpen, lik kulevekt, og lik utgangshastighet bør gi lik rekyl energi. Om energien er lik oppleves det forskjellig. Har utført dette i kombi, og ladninger med raske krutt smeller/oppleves med som de jeg har hatt fra .222/223, (rekylen er tyngre enn de to småpatronene).

Nei, hvor mye krutt det er i patronen har innvirkning på (gir forskjell) i både smell og rekyl med samme hastighet, spørsmålet er om forskjellen er så stor at folk vanligvis merker det.

 

Det jeg egentlig ville fram til var om du ladet med N120 og N11 til samme hastighet. Dvs kanskje en heftig N120 og en moderat N11 ladning. La oss si begge til 750 msek...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Gamle tråder blir som nye... håper jeg. Jeg lurer på en ting som det er litt vanskelig å Google.

 

Hva er gevinsten i hastighet, redusert smell og munningsflamme hvis en ikke kapper, men heller velger et 66 cm løp i 308.

Er det noe poeng? Ser at Howas varmintmodeller har 61 cm. 

 

Hvor langt løp vil man kunne bruke og fremdeles oppnå høyere hastighet, innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig?

Hvor mye vinner man f.eks fra et 57 cm løp til et 66 cm løp, med en lik ladning, forutsatt bruk av riktig kruttype i 308?

 

Saken er at jeg har en gammel BRNO 601 med 48 cm løp. Men løpet er fra børsa var ny i 1993 og det lukter nytt løp i overskuelig fremtid.


Selvfølgelig, gå for 30-06 hvis hastighet er viktig, eller kjøp ny børse, og alt det der, men det er ikke det jeg lurer på. Når jeg prøver å Google. spørsmålet får jeg kun opp info om det å kappe løp og hvordan korte løp fungerer. Jeg skulle selvfølgelig hatt noen hastighetsmålinger med 48 cm løpet, men kronografen har kranglet i det siste.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...