Jump to content

Kommersielle klubber, ressurs eller problem?


egon olsen
 Share

Recommended Posts

1 klubb meg bekjent på landsbasis, i tillegg kommer en bråte eventbyråer som gladlig tilbyr skyting til ågerpris.

 

All den tid de ordinære klubbene har den rekruteringsstrategien de har, vil det finnes aktører som vil søke profitt i det markedet som finnes.

 

Dette burde ha fremprovosert tiltak fra de ordinære klubbene (av typen non profitt), det har det ikke. Her kunne selv skyttersporten vært ute å formidlet holdninger og verdier, tatt opp konkuransen og gjort de kommersielle aktørene overflødig.

 

Og så velger man heller å gjøre ikke noe.

 

Hvorfor?

Link to comment
Share on other sites

Nå kjenner jeg ikke skytterforbundets regler inngående, men slik jeg ser det er det et problem at de kommersielle klubbene som har eksistert/eksisterer ikke virker som de er innstilt på å oppfordre medlemmene til å delta i aktiviteten til det forbundet som faktisk er erhvervsgrunnlaget for våpnene de skyter med.

 

Jeg har sett noen få unntak, hvor medlemmmer fra de kommersielle klubbene stiller på åpne stevner og konkurrerer, men det er om jeg husker riktig kun to i løpet av de tolv-tretten årene jeg har deltatt på NSF-approberte stevner i østlandsområdet.

 

Nå er ikke jeg noen spesiell pådriver for at alle må være ekstremt aktive konkurranseskyttere, jeg er faktisk meget glad for POD's definisjon av rekreasjonskytter, at det er fastsatt at rekreasjonsskyting er en aktverdig aktivitet som utløser behov for skytevåpen etter våpenloven.

 

MEN, det er viktig at klubbene, altså miljøet, faktisk deltar i forbundets aktivitet.

 

Det er mye rabalder rundt økonomi i diverse skytterklubber(faktisk har jeg sett krangel om regnskap og penger i tre av fem klubber jeg har vært medlem av, eller har nære venner som er medlem av) , og beskyldninger sitter ofte løst, men det er som nevnt over ikke det jeg anser som hovedproblemet.

Link to comment
Share on other sites

Events alà en skytekveld der en gjeng/klubb/forening betaler en viss sum for å komme og låne våpen og skyte noen serier på blink, ser jeg ikke på som noe problem, tvert i mot.

 

Heller ikke kommersiell aktivitet der man kan komme og låne våpen som man kan gjøre i USA.

 

Det som derimot blir et problem i enkeltes øyne (inkludert mine), er såkalte "pistoleierfabrikker" der medlemmene ikke går en dag lenger enn 6mnd, skaffer seg en 9mm og så er de aldri mer på organisert trening igjen.

 

Som det ble nevnt i den andre tråden angående en viss kommersiell klubb, så var ikke opplæringen akkurat tilfredsstillende for å si det mildt. Da er det nesten like greit at medlemmene til den klubben ikke deltar på stevner :roll:

Link to comment
Share on other sites

Og dette er hele poenget. Problemstillingene du skiserer hadde vi vært foruten om klubber og lag hadde endret strategi. Og det er det diskusjonen burde handle om, hva klubbene kan gjøre for å vanskeliggjøre kommersiell drift.

 

Sett at det var en ordinær, ikke kommersiell klubb som dukket opp ved søket "skyte pistol i Oslo" på google, med vettuge priser.

 

Da kunne man ha implementert holdningsskapende arbeid fra dag 1, og de kommersielle aktørenes insentiv hadde blitt borte, alltså hadde problemet med inaktive våpeneiere nødvendigvis ikke blitt borte, men de hadde i det minste vært korrekt skolert ift. Betingelser for besittelse etter erverv.

Link to comment
Share on other sites

Og i den andre tråden som handler om den andre kursdagen til klubben og skytesenteret som vi ikke nevner navnet på, så var det vist ikke så ille. Skal vi ta den diskusjonen om ett sikkerhetskurs er bra nok eller ikke får vi ta en ny tråd siden det ikke finnes noe krav om innholdet i ett sikkerhetskurs, så om ett kurs er bra nok eller ikke blir subjektivt.

Det finnes faktisk medlemmer i klubben som vi ikke nevner navnet på som er aktive felt og dynamisk skyttere men velger heller å skyte for en annen klubb siden de har ett frynsete rykte i skyttermiljøet og ikke ønsker å bli forhåndsdømt bare pga sin tilknytning til klubben.

 

Såkalte pistoleierfabrikker hvis man skal kalle har aldri eller kommer aldri til å være en klubb sitt problem, det er forvaltningens (politiet) sin oppgave og følge opp at våpeneiere opprettholder aktiviteten sin og at ervervsgrunnlaget er der enda. Så det er etter min mening ikke riktig å si at det er klubben sitt problem.

 

Man lager ett problem av at det finnes ett kommersiellt skytebane når det i realiteten ikke er ett problem. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, hvorfor klage over at det er så lite penger i klubbkassa når man kan veldig enkelt gjøre som skytesentere som vi ikke nevner navnet på gjør det og faktisk få en god slump med penger i inntekt.

 

Jeg er medlem i den klubben det er snakk om og jeg skyter på den banen og det er en god del som starter med skyting fordi de var der i forbindelse med at jobben hadde ett arrangement eller at de var på utdrikkningslag. Så at det er ett potensiale for å rekruttere nye skyttere er veldig tilstede.

 

Edit: Hadde mer og si

Link to comment
Share on other sites

Men så må man også huske på at ordinære klubber drives på dugnad og det er ikke alle som kan vie tiden 100% til klubben. Derfor vil aktører som driver kommersielt foreløpig ha livets rett.

 

Ellers må jeg si at det er godt gjort å gjøre business ut av det, men da kan de i det minste lære opp skytterne slik at de ikke blir til en fare for oss andre på stevner osv.

Link to comment
Share on other sites

men de hadde i det minste vært korrekt skolert ift. Betingelser for besittelse etter erverv.

 

Her burde forbundet etter min mening ha tatt ett tak og fastsatt hva innholdet i ett sikkerhetskurs skal bestå av så nye skyttere får en uniform opplæring. Det er jo det på jegerprøven så hvorfor ikke pistolskyting.

Link to comment
Share on other sites

Såkalte pistoleierfabrikker hvis man skal kalle har aldri eller kommer aldri til å være en klubb sitt problem, det er forvaltningens (politiet) sin oppgave og følge opp at våpeneiere opprettholder aktiviteten sin og at ervervsgrunnlaget er der enda.

 

Og med den holdningen til "pistolfabrikker", hvem sitt problem er dette om 5 år?

 

Svaret er at alle kommer til å lide for dette fordi noen skal gjøre idrett til pengemaskin..

 

Uten gjensidig tillitt strammes reglene inn, så enkelt er det...

Link to comment
Share on other sites

Å kalle kommersielle skytesenter et problem er vel å ta i ... det må være rom for forskjellige måter å organisere seg på, det er jo til syvende og sist markedet som bestemmer hva det er plass til.

 

Det det bør og skal stilles spørsmål ved er jo seriøsitet og sikkerhet hvorav det siste rokker du ikke ved, så snart folk føler seg utrygge på instruktører og eller andre medlemmer er det begynnelsen på slutten hvis du lar det flyte uten konsekvenser.

 

Spesielt i området rundt og i Oslo er det et vell av klubber å velge mellom med forskjellige aktivitetsnivå og skytegrener som dekker det meste, finner du deg ikke til rette i den ene er det bare å bytte.

Link to comment
Share on other sites

Spesielt i området rundt og i Oslo er det et vell av klubber å velge mellom med forskjellige aktivitetsnivå og skytegrener som dekker det meste, finner du deg ikke til rette i den ene er det bare å bytte.

Det er vel nettopp dette tibudet i 2013 som ikke er godt nok for de som oppsøker de kommersielle.

Link to comment
Share on other sites

Såkalte pistoleierfabrikker hvis man skal kalle har aldri eller kommer aldri til å være en klubb sitt problem, det er forvaltningens (politiet) sin oppgave og følge opp at våpeneiere opprettholder aktiviteten sin og at ervervsgrunnlaget er der enda.

 

Og med den holdningen til "pistolfabrikker", hvem sitt problem er dette om 5 år?

 

Svaret er at alle kommer til å lide for dette fordi noen skal gjøre idrett til pengemaskin..

 

Uten gjensidig tillitt strammes reglene inn, så enkelt er det...

 

Ok, hva foreslår du at klubber skal gjøre når en person ikke dukker opp mer etter å ha fått våpenet sitt. De kan sende ett strengt brev til medlemmet og fortelle hvordan reglene er og at h*n blir meldt ut av klubben hvis de ikke møter opp x antall ganger i løpet en viss periode. Personen dukker fortsatt ikke opp og blir meldt ut av klubben og forvaltningen blir informert om dette. Det er alt en klubb kan gjøre. Har lest historier her på kammeret om klubber som har informert lokale våpenkontor om våpeneiere som ikke er tilknyttet noen klubb og har derfor ikke noen gyldig grunn til og eie våpen uten at forvaltningen gjør overhode noen ting. En klubb kan ikke dra hjem til vedkommende og beslaglegge våpenet.

Link to comment
Share on other sites

En klubb bør drive holdningsskapende arbeid for å sørge for at medlemmet dukker opp på trening, eventuelt stevner. Ikke bare tenke ca$h i form av engangskostnader og medlemskap.

 

Man kan heller ikke true med utkastelse pga lite aktivitet. Det er så godt som umulig å eksludere/kaste ut medlemmer fra et idrettslag.

Link to comment
Share on other sites

hva foreslår du at klubber skal gjøre

Om klubben gjør som de skal ligger problemet i forvaltingen og da vil en kunne anta at problemet er det samme for alle klubber i regionen. Her diskuterer vi vel klubber som skiller seg ut ved å ha unormalt mange passive medlemmer?

 

At kommersielle aktører dukker opp er helt naturlig så lenge de kan tilby noe andre ikke kan. Ikke alle er interesserte i det dugnadsarbeidet en hver frivillig klubb medfører er det rart om noen regnet litt ekstra på kronene om man kunne kjøpe seg fri fra slikt? Kanskje det er nye lokaler og en kaffemaskin kontra et løent bomerom med fillete sofa og rot over alt?

Link to comment
Share on other sites

Har lest historier her på kammeret om klubber som har informert lokale våpenkontor om våpeneiere som ikke er tilknyttet noen klubb og har derfor ikke noen gyldig grunn til og eie våpen uten at forvaltningen gjør overhode noen ting.
En grunn der er vel ofte at de har meldt seg inn i en ny klubb, og på forespørsel fra forvaltningen kan dokumentere det nye medlemsskapet. Du trenger jo ikke å informere gamleklubben om at du har meldt deg inn et annet sted. Uansett kommer jo ikke forvaltningen til å melde resultatet tilbake til klubben som melder noe inn, tilbakekall av våpenkort eller ikke.
Link to comment
Share on other sites

men de hadde i det minste vært korrekt skolert ift. Betingelser for besittelse etter erverv.

 

Her burde forbundet etter min mening ha tatt ett tak og fastsatt hva innholdet i ett sikkerhetskurs skal bestå av så nye skyttere får en uniform opplæring. Det er jo det på jegerprøven så hvorfor ikke pistolskyting.

 

Her tror jeg det ligger en ting man kan ta tak i ja.

Et standardisert kurs med eksamen for nye skyttere, laget av NSF, som klubbene pliktet å bruke, ville kunne gitt god informasjon til medlemmene om hvordan forbundet er organisert, og hva som er grunnlaget for sporten vår.

Samtidig ville medlemmene fått vite at det faktisk eksisterer et ikke-kommersielt miljø de kan kontakte dersom de ønsker det.

 

Regner med at alle medlemmene hos de kommersielle også får NSF-blekka?

Link to comment
Share on other sites

Men så må man også huske på at ordinære klubber drives på dugnad og det er ikke alle som kan vie tiden 100% til klubben. Derfor vil aktører som driver kommersielt foreløpig ha livets rett.

 

Ellers må jeg si at det er godt gjort å gjøre business ut av det, men da kan de i det minste lære opp skytterne slik at de ikke blir til en fare for oss andre på stevner osv.

Vil det, rent juridisk, være et problem for en klubb å ansette en person (hel eller brøkstilling) som gjør mye av den jobben andre ikke har vilje til å prioritere tiden sin til (uten at det er noe galt i det, familie går foran skyting).

 

Om nå for eksempel Fjongrenda pistolklubb ansatte en mann, ville jo han kunne drive vedlikehold, holde kursing, og generelt tilby mye det samme som en kommersiell "amerikansk" klubb vil kunne tilby, samtidig som klubben er startet med tanke om idrett heller enn profitt. Eller er jeg ute og sykler i feil ritt her nå?

Link to comment
Share on other sites

Spesielt i området rundt og i Oslo er det et vell av klubber å velge mellom med forskjellige aktivitetsnivå og skytegrener som dekker det meste, finner du deg ikke til rette i den ene er det bare å bytte.

Det er vel nettopp dette tibudet i 2013 som ikke er godt nok for de som oppsøker de kommersielle.

 

Hvis ikke markedet er der kommer det heller ikke tilbydere av slike tjenester, den dagen f.eks Oslo Skytesenter går med stort overskudd kan det hende andre vurderer de samme tjenestene ...

 

Du må huske at det er dyrt å bygge og drifte et skyteanlegg med ansatte og fasiliteter som kan brukes hele året og da helst innendørs, det er ikke uten grunn at prisene hos nevnte aktør er såpass høye ... noe som igjen skremmer vekk mange skyttere som får nesten det samme til en mye hyggeligere pris i sitt nærområde på et anlegg bygd på dugnad.

 

Sistnevnte har neppe som forretningsområde å tiltrekke seg skyttere i dress på vei hjem fra jobb som vil ha et opplegg servert på sølvfat ;-)

Link to comment
Share on other sites

Regner med at alle medlemmene hos de kommersielle også får NSF-blekka?
Det skal de, men det forutsetter at klubben oppgir medlemmenes addresse til NSF. Det er det ikke alle ikke-kommeriselle klubber som gjør heller. NSF medlemsregisterer har alltid vært mangelfullt, det er bl. a. derfor de overlater til klubbene å kreve inn forbundsavgift.
Link to comment
Share on other sites

Vil det, rent juridisk, være et problem for en klubb å ansette en person (hel eller brøkstilling) som gjør mye av den jobben andre ikke har vilje til å prioritere tiden sin til (uten at det er noe galt i det, familie går foran skyting).
Intet juridisk problem der. Et skytterlag er et idrettlag, på samme måte som et fotballag, mange av de har jo en eller to ansatte. Det går nok mer på å faktisk ha råd til det.
Link to comment
Share on other sites

Og der har du som sagt problemet ... hvis markedet var der ville tilbudet også vært der.

 

Var det mulig å tjene gode penger på dette hadde det kryllet av slike anlegg i alle byer i Norge med en viss størrelse, sier jo litt at en by som Oslo ikke har et kommersielt skyteanlegg i Oslo sentrum ... kan jo være fordi det ikke lønner seg!

Link to comment
Share on other sites

Hva har det med virkelighetsoppfatning å gjøre?

 

At det finnes ett eneste anlegg i Norge beviser jo heller det motsatte, at det ene anlegget i tillegg drives av en som ofte går konkurs understreker vel bare poenget ...

 

Som tidligere nevnt ... hadde det vært mye penger å tjene på dette hadde nok lokalet også ligget i Oslo sentrum og ikke på Haugenstua

Link to comment
Share on other sites

Uten gjensidig tillitt strammes reglene inn

Jeg syns det er litt vittig at det snakkes om gjensidig tillit i forbindelse med et system der den ene part skal søke og dokumentere for hver minste ting, mens den andre part i stor grad står fritt til å definere hva reglene er.

 

Men det er kanskje bare meg :mrgreen:

 

Kommersielle aktører kan være en ressurs hvis de er seriøse, for de vil som regel være flinkere på områder som markedsføring, rekruttering, mersalg - kort sagt alt som har med å skaffe en kontantstrøm å gjøre.

 

Det er når fokuset på kontantstrømmen overskygger alle andre forhold at den kommersielle aktøren blir et problem - på samme måte som et hvilket som helst skytterlag kan bli et problem hvis de opptrer useriøst. Selv føler jeg at dette er noe forbundet sentralt burde interessere seg for, for det er selvsagt i alles interesse at alle skytterlag fremstår som seriøse og med holdninger som er noenlunde spiselige for allmuen.

 

At noen kjøper en pistol og deretter aldri kommer på trening, er og blir imidlertid politiforvaltningens problem, slik lovverket er laget til i Norge, men det burde oppfordre til refleksjon hos en klubb hvis de opplever dette hele tiden.

Link to comment
Share on other sites

Hva har det med virkelighetsoppfatning å gjøre?

 

At det finnes ett eneste anlegg i Norge beviser jo heller det motsatte, at det ene anlegget i tillegg drives av en som ofte går konkurs understreker vel bare poenget ...

 

Som tidligere nevnt ... hadde det vært mye penger å tjene på dette hadde nok lokalet også ligget i Oslo sentrum og ikke på Haugenstua

 

Bingo, og her illustrerer du hele problemstillingen. Klubbene burde ønske seg medlemmene, ikke pengene. Når nevnte driver går konkurs, så kan vel det like ofte handle om at kreditorene har latt mannens bedrifter blø ihjel, tilsvarende drift av en ideel organisasjon hadde aldri tillatt samme bokføring.

 

Klubbene skal ikke tjene mere penger enn hva som trengs, det skal ikke hentes ut profitt, men det er det beste tiltaket klubbene kunne ha gjort for å hidre passivitet blandt nyrekruterte skyttere.

 

Jeg skal tillate meg å være ganske presis. Dette handler ikke om pengene. At SOS finnes, betyr bare at noen er villige til å betale, for lett adkommst. Det er ikke sånn at du kan dukke opp uanmeldt hos noen av de ordinære klubbene og si "hei, jeg vil skyte", vel, det kan du hos SOS.

 

Da er spørsmålet, hvorfor kan man for eksempel ikke finne OKTS som tilbyder av skyting på St.Hanshaugen i Oslo ved et enkelt søk? Realiteten er at om muligheten hadde vært eksisterende, så er det ikke sånn at en hadde utlevert våpen over skranke, men heller tatt introduksjonen med samme metodikk som tandemhopp i skjerm.

 

Så såmm for all fremtid, SOS sin eksistens skyldes utelukkende de ordinære klubbenes manglende vilje til å møte publikum, husk at her snakker vi om kunder, og de har som kjent, alltid rett.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror også at mye av årsaken til at vi ikke har flere slike anlegg heller ligger på tilbudssiden enn etterspørselssiden. Det kan vel være at man har sett på det som useriøst å drive å ta inn kreti og pleti for å la de skyte, og så attpåtil gjøre butikk på det. Men som rekrutteringstiltak ville det antagelig være glitrende.

Link to comment
Share on other sites

Nå synes jeg du virrer veldig i argumentasjonen, først er du for og så imot og så for igjen ...

 

Nå kan jeg jo umulig prate for alle klubber men jeg kan ikke skjønne at dette er noe problem i det hele tatt, dette regulerer seg selv over tid.

 

Kan ikke skjønne noe annet enn at de aller fleste klubber ønsker seg flere medlemmer og at flest mulig er aktive, mange medlemmer betyr penger i kassa som brukes i klubben til å utbedre fasiliteter, utstyr og selve baneanlegget ... jeg har ihvertfall aldri hørt om en ideel klubb som tar ut utbytte

 

For vår egen del så ønsker vi å arrangere så mange stevner som mulig med det vi har av aktive funksjonærer, først og fremst for å skape blest om klubben for å tiltrekke oss aktive medlemmer, dernest for at dette genererer penger vi kan bruke på å ruste opp anlegget vårt og tilslutt men ikke minst å promotere skyting som sport.

 

Manglende vilje til å møte publikum? Du vet kanskje ikke at skyting er en av de desidert største idrettene i Norge? Dette er som det meste annet ikke basert på en kundemasse men en brukermasse og det er ganske stor forskjell på de to begrepene ...

 

At Oslo Skytesenter eksisterer er ingen trussel for de ideelle klubbene eller motsatt, dette kan sameksistere uten problemer

Link to comment
Share on other sites

Uten gjensidig tillitt strammes reglene inn

Jeg syns det er litt vittig at det snakkes om gjensidig tillit i forbindelse med et system der den ene part skal søke og dokumentere for hver minste ting, mens den andre part i stor grad står fritt til å definere hva reglene er.

 

Men det er kanskje bare meg :mrgreen:

 

Kommersielle aktører kan være en ressurs hvis de er seriøse, for de vil som regel være flinkere på områder som markedsføring, rekruttering, mersalg - kort sagt alt som har med å skaffe en kontantstrøm å gjøre.

 

Det er når fokuset på kontantstrømmen overskygger alle andre forhold at den kommersielle aktøren blir et problem - på samme måte som et hvilket som helst skytterlag kan bli et problem hvis de opptrer useriøst. Selv føler jeg at dette er noe forbundet sentralt burde interessere seg for, for det er selvsagt i alles interesse at alle skytterlag fremstår som seriøse og med holdninger som er noenlunde spiselige for allmuen.

 

At noen kjøper en pistol og deretter aldri kommer på trening, er og blir imidlertid politiforvaltningens problem, slik lovverket er laget til i Norge, men det burde oppfordre til refleksjon hos en klubb hvis de opplever dette hele tiden.

 

Kunne ikke sagt det bedre selv. Har forsøkt å formulere noe lignende, men du traff den berømte spikeren perfekt..

 

(ja, jeg siterte hele innlegget, fordi jeg syntes det var verdt å sitere. Om moderatorklubben synes det er dumt, er det tåpelig av moderatorklubben)

Link to comment
Share on other sites

Nå synes jeg du virrer veldig i argumentasjonen, først er du for og så imot og så for igjen ...

 

Jeg virrer ikke i det hele tatt, jeg er hverken for eller imot.

 

Mitt poeng, er at de ikke kommersielle aktørene selv kunne fylt tomrommet SOS eksisterer i.

 

All den tid de ikke gjør de grepene som fordres, blir det rimelig patetisk at klubbenes medlemer banner SOS opp og ned.

 

Bann heller på egen generalforsamling.

Link to comment
Share on other sites

Nå synes jeg du virrer veldig i argumentasjonen, først er du for og så imot og så for igjen ...

 

Jeg virrer ikke i det hele tatt, jeg er hverken for eller imot.

 

Mitt poeng, er at de ikke kommersielle aktørene selv kunne fylt tomrommet SOS eksisterer i.

 

All den tid de ikke gjør de grepene som fordres, blir det rimelig patetisk at klubbenes medlemer banner SOS opp og ned.

 

Bann heller på egen generalforsamling.

 

Hvilket tomrom?

 

Oslo Skytesenter tilbyr en tjeneste veldig få benytter seg av i forhold til hvor mange skyttere det er i Norge ... så jeg er ikke helt med på hvilke grep du mener ...

 

Den kritikken som har kommet går mer på slurvete sikkerhetsrutiner og sviktende opplæring på kurs hvor man skal lære de grunnleggende reglene som omhandler sikkerhet og våpen.

 

At noen mener det er svinedyrt å være medlem og at det er dyrt å bruke Oslo Skytesenter får stå for deres regning, det er ingen som tvinger noen å være medlem eller bruke banen ...

Link to comment
Share on other sites

Som turnusarbeider med nyervervet pistol som jeg helst ser at jeg nå får mengdetrening med så har jeg en irriterende utfordring. Min klubb har faste skytedager med faste tider. I perioder så passer disse veldig bra med turnusen, i perioder ikke. Å måtte gå flere uker uten å få dette til å passe er frustrerende.

 

Her kommer eks Oslo Skytesenter (skriver senteret bevist da jeg ikke har noen planer om å bli med i skyteklubben) inn som midt i blinken for meg. Kan droppe inn når det passer meg, skyte noen runder til og fra jobb. - men.... jeg gjør det ikke lell. Ene og alene fordi jeg ikke tar meg råd til det. 300kr for en dropp inn uansett hvor lang tid jeg bruker legger jeg ikke på bordet. Hadde de eks hatt en 100 lapp, så hadde jeg sikkert droppet inn titt og ofte, og faktisk lagt igjen mer penger enn nå når jeg dropper det.....

 

Hvilke pistol klubber kan et vanlig medlem dra innom lokalene og ta noen serier når man vil? - jeg har ikke funnet den her på nedre Romerike/ Oslo. Jeg vet at de mest aktive kan få nøkler til lokalene, men jeg er nok ikke der. Finnes det klubber som gir ut nøkler fritt til alle medlemmer som ønsker det? Det er vel også det jeg ser andre her også hinter litt om. Friheten til å kunne skyte når det passer en. Tilgangen til lokalene som allerede står der tomme og bare venter på neste avsatt tid.

 

Jeg vurderer skytekurs i dynamisk skyting. Det heter seg at disse stort sett innbefatter års medlemskap for klubben man tar det i. Jeg synes vel kanskje at det lukter litt profitt her også, når eks kurs holdes i okt/nov og det for kursets del er innkalkulert års medlemskap. Altså en fersk en som lurer på å starte med dette da skal betale fullt medlemskap for to måneder. Faren her er at man da vurderer å vente til over nyttår....også ble det med tanken...

 

Jeg tror at skal man få flere skyttere samt holde på de man har, så må dagens klubber bli mer imøtekommen på tilgangen til lokalene. Man må tilpasse seg medlemsmassen.

Link to comment
Share on other sites

Ja jeg ønsker det. Jeg ønsker at de klubbene man allerede er medlem av skal ha mer åpen tid for medlemmene. Jeg mener det er det medlemkontingenten allerede skal dekke.

 

Jeg er villig til å betale for det, men normale priser. Matbutikker blir heller ikke dyrere på varene sine fordi om åpningstidene utvides. Biler blir ikke dyrere fordi om forhandleren begynner med lørdagsåpent......

 

Jeg skjønner ikke hva du mener med rar virkelighetsoppfatning. Jeg vil vel heller si at det er klubbene med to timer skyting to ganger i uken som har en rar virkelighetsoppfatning.....

Link to comment
Share on other sites

Det var ikke deg men en annen som mente jeg hadde en rar oppfatning ...

 

Åpningstider på skytebaner er som regel regulert i et samarbeid mellom våpenkontor, kommunen og styret i skytterlaget, vi kan ikke bare åpne og lukke utendørsanlegg når det passer oss, dette har også med hensyn til øvrigheten å gjøre og ikke bare deg ...

 

Men det er klart ... man er kun seg selv nærmest og vil ha alt og helst uten at det koster noe, de som syter mest om dette er sikkert de som aldri melder seg til styreverv eller som synes det er greit å komme til feiet standplass når de skal skyte og som alltid har noe "viktig" å gjøre når det skal arrangeres dugnad og stevner!

 

Medlemskontigenten skal i utgangspunktet dekke løpende utgifter som skivematriell, vedlikehold av banen etc ... åpningstiden reguleres i hovedsak av det som er nevnt over men også av at det finnes en fast base av høyaktive skyttere som kan låse opp, holde ting i orden og låse når alt er ryddet opp og feid.

 

Men du har rett, maten blir ikke dyrere av lengre åpningstider ... det reguleres gjennom lave lønninger, for lønnskostnadene øker ikke proposjonalt med åpningstiden.

 

Så vil du ha forandring må du engasjere deg, forandringen koster enten penger eller en innsats ;-)

Link to comment
Share on other sites

Sammenligningen med matbutikker må vel kunne sies å være noe upresis. For en matbutikk vil det gjerne bety direkte økning i salg, og dermed profitt, om man utvider åpningstidene. For en klubb med årlig kontingent og fravær av treningsavgift blir dette litt annerledes. Men dersom klubben startet en kommersiell drift slik jeg beskrev tidligere ville det være en brukbar sammenligning.

 

Virkelighetsoppfatningen til klubber med to skytinger i uken vil jeg tro baserer seg på frivillighetstanken, hvor mye klarer vi å få folk til å stille som ansvarlige. Flere medlemmer, flere kvelder. Flere kvelder, flere medlemmer. Det er en positiv spiral, men den krever en del innsats over et år eller to for å komme i gang...

Link to comment
Share on other sites

Varegg, at jeg ser realitetene anderledes enn deg, sier ikke noe annet enn at vi har forskjellig virklighetsoppfattning.

 

At du ikke evner å se at klubben SOS har fylt et tomrom får stå for din regning, når WR investerer x-antall millioner, så gjør han det fordi han vet han kan hente ut pengene igjen, på den ene eller andre måten.

 

Det er fullt mulig for ordinære klubber å eksistere i det samme markedet, til selvkost. Uten å bli "pistoleier fabrikk".

 

At enkelte klubber har store og passive medlemsmasser, kan fort handle om begrenset banetilgang.

Link to comment
Share on other sites

For det første vil jeg understreke at jeg ikke har noe mot komersielle skyteklubber. En så lenge de drives på en måte som ivearetar skytesportens omdømme.

Så noen kjappe kommentarer:

Hvilke pistol klubber kan et vanlig medlem dra innom lokalene og ta noen serier når man vil? - jeg har ikke funnet den her på nedre Romerike/ Oslo.

 

OKTS (Tåsen / Maridalen) og LOP (korpåsen) Samt alle med bane på Løvenskjold.

Finnes det klubber som gir ut nøkler fritt til alle medlemmer som ønsker det
Se over.
Tilgangen til lokalene som allerede står der tomme og bare venter på neste avsatt tid.

Dette er neppe en reel problemstilling, den største utfordringen skytternorge står ovenfor nå er at det ikke er banekapasitet ledig. Det banene som er sentrale blir truet av nedleggelse fordi boligområdene kryper seg inn på områdene

Jeg tror at skal man få flere skyttere samt holde på de man har, så må dagens klubber bli mer imøtekommen på tilgangen til lokalene. Man må tilpasse seg medlemsmassen.
Desverre er det nok slik at det er medlemsmassen som må tilpasses banetilgangen.

 

Jeg skjønner ikke hva du mener med rar virkelighetsoppfatning. Jeg vil vel heller si at det er klubbene med to timer skyting to ganger i uken som har en rar virkelighetsoppfatning.....

 

Det er ofte de to timene de har leid banetilgang.

Link to comment
Share on other sites

Som turnusarbeider med nyervervet pistol som jeg helst ser at jeg nå får mengdetrening med så har jeg en irriterende utfordring. Min klubb har faste skytedager med faste tider. I perioder så passer disse veldig bra med turnusen, i perioder ikke. Å måtte gå flere uker uten å få dette til å passe er frustrerende. Helt enig, har kjent problemet på kroppen selv. Men har du tenkt på at mange klubber faktisk deler fasiliteter med andre skytterlag? Og derved ikke har anledning til å holde åpent når de selv ønsker, eller slippe til erfarne og aktive medlemmer utenom normal åpningstid.

Den åpenlyse løsningen er jo (Der det er mulig), å være medlem i flere pistolklubber samtidig. Forutsatt forskjellig åpningstider. Vi er heldigvis ikke DFS, så i NFS er dt fult mulig med fullverdige sidemedlemskap i så mange NSF klubber hjerte og lommebok måtte begjære. :wink:

 

Hvilke pistol klubber kan et vanlig medlem dra innom lokalene og ta noen serier når man vil? - jeg har ikke funnet den her på nedre Romerike/ Oslo. Jeg vet at de mest aktive kan få nøkler til lokalene, men jeg er nok ikke der. Finnes det klubber som gir ut nøkler fritt til alle medlemmer som ønsker det? Det er vel også det jeg ser andre her også hinter litt om. Friheten til å kunne skyte når det passer en. Tilgangen til lokalene som allerede står der tomme og bare venter på neste avsatt tid. Så enkelt er det ikke, det finnes noen få som gir sine ferdig opplærte og forhåpentligvis vetuge medlemmer nøkkel. Men dette er ikke helt uten problemer sikkerhetsmessig og juridisk (Forsikkringen er det t.d. tvilsomt om den gjelder når der ikke er ansvarlig skyteleder til stede på banen). Derfor er det de mest aktive (Som som regel er godkjente skyteledere i en eller annen form), ofte har en helt annen frihet enn andre. Det tar et tak for klubben, og kompenseres noe med m.a. utvidet adgang til fasilitetene så egentrening kan gjennomføres uten forstyrrelser). (Nå snakker jeg om bygdenorge og ikke Oslo).

 

Jeg vurderer skytekurs i dynamisk skyting. Det heter seg at disse stort sett innbefatter års medlemskap for klubben man tar det i. Jeg synes vel kanskje at det lukter litt profitt her også, når eks kurs holdes i okt/nov og det for kursets del er innkalkulert års medlemskap. Altså en fersk en som lurer på å starte med dette da skal betale fullt medlemskap for to måneder. Faren her er at man da vurderer å vente til over nyttår....også ble det med tanken... Øh... DSSN har 1/2 årsavgift fra 1/9-31/12, i egen klubb praktiseres dette likt også for klubbkontingent. Godkjenningskurset i IPSC er noe mer omfattende (For å si det pent) enn ett nybegynnerkurs i NSF. Jobben den enkelte kursdeltaker må gjøre, minner mer om ett dommerkurs i NSF en ett nybegynnerkurs samme sted som man i praksis kan sove seg gjennom til godkjent. p.s. Man begynner ikke i IPSC om man ikke ønsker å bruke penger på skyting, og ihvertfall ikke om man tar lett på å betale sine medlemskontingenter. Der er det på hode og ræva ut om man ikke gjør opp for seg, ikke slik det er i NIF (Og bra er det). Når det er sagt er IPSC skyting etter mitt syn det morsomste som finnes og verdt hvert ett øre

 

Jeg tror at skal man få flere skyttere samt holde på de man har, så må dagens klubber bli mer imøtekommen på tilgangen til lokalene. Man må tilpasse seg medlemsmassen.

Sannheten er at store deler av medlemsmassen i de fleste klubber sjelden eller aldri dukker opp i løpet av ett år, mindre enn 10% av skytterne står for 99% av skytingen, og mindre enn 5% står for all konkurranseaktivitet. Noen klubber er flinke til å dra medlemmene ut av sofaen, de fleste er det ikke. Likevel er banekapasiteten ofte nesten sprengt, så man kan si at tilgang og etterspørsel ser ut til matche bra i min klubb.

Spørsmålet blir, hvem skal betjene disse skytterne klubbene skal imøtekomme? Klubbene er drevet av ett tillitsmannsapperat, og det blir bare vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på denslags frivillig arbeide. (Med flere frivillige hadde min klubb kunnet øket tilbudet til nybegynnere og ungdom, men folkene finnes ikke).

Hvem skal betale for ekstra slitasje på anlegg? (De fleste klubber har ikke akkurat god økonomi etter at tilskuddsordningene ble endret).

Hvem skal betale for de ekstra strømutgiftene? (Forutsetter innendørsanlegg).

Kort sagt, tror du dette vil lønne seg for klubbene?

Link to comment
Share on other sites

Varegg, at jeg ser realitetene anderledes enn deg, sier ikke noe annet enn at vi har forskjellig virklighetsoppfattning.

 

At du ikke evner å se at klubben SOS har fylt et tomrom får stå for din regning, når WR investerer x-antall millioner, så gjør han det fordi han vet han kan hente ut pengene igjen, på den ene eller andre måten.

 

Ikke evner å se? ... hva faen er du prater om? ... har aldri påstått at det ikke er plass til kommersielle aktører og at vi ikke kan leve godt side ved side ... jeg påstod da heller akkurat det motsatte for noen poster siden at dette var helt uproblematisk ... skjønner fortsatt ikke hva du virrer om, du roter veldig med argumentasjonen din og det virker ikke som om du leser motargumentasjon eller mulig du ikke skjønner den helt ...

 

Det er fullt mulig for ordinære klubber å eksistere i det samme markedet, til selvkost. Uten å bli "pistoleier fabrikk".

 

At enkelte klubber har store og passive medlemsmasser, kan fort handle om begrenset banetilgang.

 

Og det er akkurat slik det fungerer i dag, de ordinære klubbene som er flere hundre i antall eksisterer som de alltid har gjort uten at noen i klubben tar ut profitt, noen få har kanskje styrehonorar ... at de fleste klubber har passive medlemmer er helt normalt og handler sjelden om begrenset banetilgang men heller om at interessen og tidsbruken går i bølgedaler ...

Link to comment
Share on other sites

Virker som enkelte her ikke har satt seg særlig godt inn i hva som kreves for å drifte et skytterlag av penger og mannskaper ... er masse som skjer i klubbene utover det å møte opp å skyte noen runder ...

 

Vil du ikke være med å dra lasset i den lokale klubben så kan du betale deg fri ved å benytte f.eks. Oslo Skytesenter men det koster deg penger istedet for innsats ... og det er en helt grei sak!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...