Jump to content

Oppbevaring av .22 uten sluttstykke.


Beretta20
 Share

Recommended Posts

Moderator; beklager post i feil forum, vennligst flytt.

 

 

Et familiemedlem fikk slag og endte opp som pleiepasient 2011. Våpenet hadde da siden 2010 vært oppbevart hos et annet familiemedlemm grunnet krav om våpenskap. Våpenet er russisk fra 60 tallet og mangler sluttstykke. Er nok lite mulig å få anskaffet seg et nytt heller.

 

Vedkommende eier av våpenet visste ikke at det var krav om våpenskap siden våpenet ikke har vært skutt med på mange år og vedkommende ikke er våpeninteressert. Da dette familiemedlemmer flyttet tok denne dette våpenet med seg, siden eieren bodde på sykehjem og aldri vil kunne flytte hjem igjen eller kan skyte.

 

Det kjekke er så at politiet henter alle våpnene til dette familiemedlemmet som oppbevarer våpenet for eieren, kommer ikke inn på årsaken her men det er åpenbart at etaten kan bruke hvilken som helst grunn til å beslaglegge disse.

 

Mitt spørsmål er om våpenet regnes som et våpen uten sluttstykke og når det er omstendigheter inne i bilde av denne graden? Politiet prøver seg med ulovlig oppbevaring av våpen med avhør og hele hønsebaletten..

Link to comment
Share on other sites

I utgangspunktet er sluttsykker er i fritt salg, det er løp og låskasse som er registreringspliktig. At det mangler sluttstykker, og heller ikke at det er vanskelig å finne akkurat denne typen, vil ikke spille noen rolle for hva som klassifiseres om registreringspliktig våpen/våpendel.

 

Hvis politet finner grunn til å hente våpenen til en person vil det nok ikke regnes som urimelig at de tar med seg eventuelle lånevåpen også. Eier må da kreve det tilbake til politiet, som må vurdere om utleieforholdet var lovlig.

Link to comment
Share on other sites

Hva sier våpenloven om oppbevaring av våpen for familie og i dette tilfellet en som holdt på å omkomme og nå er 100% pleiepasient?

 

Så det er takken fra den norske stat for å sikre et våpen for allmenheten?

 

Regner med denne kommer til anvendelse for vedkommende;

 

§ 81. Midlertidig oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, kan midlertidig overlate sine skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til andre for midlertidig oppbevaring dersom særlig grunner foreligger. Hvis våpenet ikke kan overlates til andre etter reglene i kapittel 18, kan oppbevaring hos andre kun skje etter innhentet tillatelse fra politimesteren i det distrikt vedkommende har registrert sine våpen.

Tillatelse til midlertidig oppbevaring skal tidsbegrenses, og tillatelsen skal ikke gis varighet utover ett år av gangen. Den som skal oppbevare skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for andre skal selv ha våpenkort for samme type våpen. Våpen som er overlatt til oppbevaring kan bare benyttes av den som har fått våpenet overlatt, dersom utlån av våpenet er tillatt etter reglene i våpenloven § 11 med tilhørende bestemmelser. De våpen og den ammunisjon som blir oppbevart for andre, inngår i antall registreringspliktige våpen, skytevåpen og patroner i kapittelet her for den husstand som foretar den midlertidige oppbevaringen.

Link to comment
Share on other sites

Poenget er om det regnes som våpen når det ikke er sluttstykke?.

 

 

Ja, det er et våpen.

 

 

Hva sier våpenloven om oppbevaring av våpen for familie og i dette tilfellet en som holdt på å omkomme og nå er 100% pleiepasient?

 

Så det er takken fra den norske stat for å sikre et våpen for allmenheten?

 

 

Det er takken for ikke ha gjort ting rett....

Uten utlånserklæring eller avtale med politiet om at ting gjøres på denne måten er det et klart regelbrudd. Rent formellt skulle våpenkortet vært tilbakekalt og våpenet solgt, destruert eller plombert.

 

Tilbakekall bør således i utgangspunktet ikke foretas hvis vedkommende ikke er aktiv på

grunn av spesielle forhold som f. eks alvorlig sykdom, alderdom, endring i familiære

forhold, eller lignende. Det forutsettes imidlertid at vedkommende må være i stand til å ta

vare på våpnene på en forsvarlig måte og herunder følge de bestemmelser som våpenloven

og våpenforskriften setter med hensyn til oppbevaring.

Link to comment
Share on other sites

Det kan fremstå som litt ulogisk, reglene for oppbevaring og utlån av våpen har noen fallgruver hvis man ikke følger helt med. Etter hukommelsen og på fri miter:

 

Våpenet eller en vital del skal oppbevares i godkjent våpenskap, og sluttstykket regnes som vital del på tross av at det ikke er registreringspliktig og dermed i teorien kan skaffes uten papirer. Rette eier kan demred lovlig låse sluttstykket inn i et våpenskap, og henge resten av våpenet ulåst på veggen. Intet hindrer da en eventuell tyv i å ta med seg våpenet og kjøpe et passende sluttstykke på finn.no eller annen omsetningskanal, men eieren kan ikke straffes for uforsvarlig oppbevaring så lenge han kan framvise originalt sluttstykke i våpenskapet sitt.

 

La oss så si at sluttstykket er i godkjent skap hos eier, og resten av våpenet henger på veggen hos naboen i stedet for hos registrert eier. Sikkerhetsmessig er situasjonen like god (eller dårlig...), men lovmessig er vi nå over i brudd på regelverket. Våpenet uten sluttstykke behøver ikke være i våpenskap, men det er en registreringspliktig våpendel og kan derfor bare lånes ut mot utlånserklæring eller oppbevares hos andre etter søknad til politiet. Det er helt greit og forsåvidt prisverdig å hjelpe folk med å ta vare på et våpen, men poenget er at våpenkontoret skal vite hvilken husstand det befinner seg i; derfor kravet om søknad og godkjenning av slik lagring hos annen person enn registrert eier. Ved lagring i annen husstand uten at dette er godkjent av politiet, kan i teorien både våpeneieren (på sykehjem i dette tilfellet) og den som oppbevarer våpenet straffes for brudd på våpenloven.

 

I det beskrevne tilfellet er det mulig situasjonen kan være enda mer komplisert; TS sier sluttstykket mangler. Sluttstykket er med andre ord ikke oppbevart i godkjent skap; mest sannsynlig er det vel borgjemt ett eller annet sted hos eier, som ikke har godkjent skap og kanskje ikke husker hvor sluttstykket befinner seg. Dersom "den gode hjelper" har tenkt at våpenet lovlig kan henges på veggen fordi det mangler sluttstykke, så tar han feil og kan i teorien straffes for uforsvarlig oppbevaring. Den vitale delen er jo ikke lovlig innelåst, den er tvert imot utenfor både eierens og besitterens kontroll. Resten av våpenet- som utgjør våpenets andre vitale del- må da låses inn.

 

At det meste av dette er å anse som bagatellmessige formalbrudd er en annen sak, jeg regner med at det ligger noe annet og mere alvorlig bak inndragningen av alle våpen hos "den gode hjelper".

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor politiet tok våpnene er jo alfa og Romeo i denne saken. Dersom de hentet våpnene på grunn av en bekymringsmelding fra barnevernet etter noe festlig som jentungen sa i barnehagen, er jo bare 22'en du snakker om noe som ble med i dragsuget.

 

For øvrig, hvordan kunne de vite at denne slektningen oppbevarte våpenet?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...