Jump to content
Sako 30-06

Trolljakt

Recommended Posts

Troll (Trollus norvegicus L.) er en spennende art i norsk natur, og noen få heldige av oss kan av og til få sjansen til å jakte på troll. Jakta foregår som lisensjakt, i likhet med jakt på jerv, og jakt på troll er ikke omfattet av grunneiers rett til jakt på egen grunn. Det er relativt få områder hvor det faktisk kan åpnes for trolljakt, og da bare etter søknad til DN og fylkesmannen, tilsvarende som for jervjakt.

Trollbestanden har dessverre gått kraftig tilbake de siste nitti årene, noe som var godt kjent i begynnelsen av forrige århundre. Christian Skredsvig sa allerede i 1914¹ at “selv trollene er borte nå.” Skredsvig bodde imidlertid på den tiden i Kristiania, der det ikke har blitt påvist troll siden 1814, og hans konklusjon var antakeligvis noe overdreven. Trollobservasjoner er nå såpass sjeldne over hele landet at de fleste utenfor fagmiljøet regner trollene som utdødd, og det har blitt hevdet at troll aldri har forekommet i norsk natur. Dette er feil, noe alle seriøst naturinteresserte selvsagt er klar over, men denne feiloppfatningen kan være årsaken til at troll ikke er omfattet av CITES-konvensjonen. Troll er normalt meget sky, men av og til er det noen individer som blir fordrevet fra flokken og kan være farlige for folk, akkurat som moskusen. Det er først og fremst disse som man åpner for jakt på. Det diskuteres i fagmiljøet om en ny variant kan ha oppstått relativt nylig, de såkalte “internett-trollene” (Trollus usenetius). Det er imidlertid sterk tvil om dette er en variant av det norske trollet, eller om dette er en helt ny art som har oppstått utenfor våre grenser for så å vandre inn. Fagmiljøene diskuterer for tiden hvorvidt Trollus usenetius hører til Trollus-familien, eller om den definisjonsmessig bør legges i en ny familie.

 

Fotodokumentasjon på trolls utseende finnes dessverre ikke, men observasjoner på 1800-tallet ga disse bildene:

Theodor_Kittelsen_-_Skogtroll,_1906_(Forest_Troll).jpgaskeladden.jpg

slide0010_image041.jpgtrollet_pa_karl_johan.jpgL_skogstroll.jpgTrollene.jpg

 

Trollene er for tiden på en måte i samme situasjon som fjellreven, med fare for begrenset genetisk variasjon på grunn av for liten bestand. Når man så legger til stadige angrep på de få gjenværende biotopene fra biler, elektriske høyspentlinjer og spesielt moderne elektronikk som X-box, Playstation eller Nintendo DS som alle ser ut til å ha en meget skadelig innvirkning på trollhelsen, ser det derfor ut til at troll¬bestanden er i fare også her i landet. Selv er jeg lei for dette, siden jeg mener at et land som Norge har en internasjonal forpliktelse til tross for at troll ikke er omfattet av CITES-konvensjonen. Og trolljakt er faktisk usedvanlig spennende! På grunn av den begrensede bestanden, må vi passe oss slik at jakt på arten ikke blir tatt negativt opp av jaktmotstandere, både enkeltpersoner og organisasjoner. Hovedpoenget som vi må passe på å fremheve i enhver sammenheng er at vi bare jakter på individer som ellers ville vært en fare for menneskene. Forøvrig er slike individer – etter å ha blitt utstøtt fra flokken – ikke reproduktive, slik at det ikke vil være noen fare for bestanden om disse individene blir tatt ut. Faktisk er det indikasjoner på at nettopp slike individer har forsøkt å pare seg med mennesker, med tildels katastrofale følger for resten av trollbestanden. En velkjent parallell er innslaget av oppdrettslaks i norske lakseelver.

 

Det finnes en rekke varianter av troll, men vitenskapen heller for tiden til en teori om at dette er samme art, siden det finnes flere indikasjoner på kryssreproduksjon mellom skogs-, fjell- og sjøvariantene. Det ser ut til at skogstroll og fjelltroll er nærmere hverandre i slekt sammenlignet med sjøtrollene, som muligens kan ha slektskap mot draug. Hulder, nøkk og draug er imidlertid separate arter, og det har forekommet paring mellom menneske og hulder (bekreftet) og muligens mellom nøkk og draug. Avkommet av slike hendelser er imidlertid sterilt, akkurat som muldyr og rakkelhane. Verken hulder, nøkk eller draug er jaktbare; hulder på grunn av den store faren for vådeskudd mot mennesker (arten er til foveksling lik mennesker) og på grunn av de følelsesmessige barrierene mot å jakte på en art som utseendemessig er såpass lik mennesker. Nøkk og draug er sterkt truet og omfattes av et lite kjent tillegg i CITES-konvensjonen. Eventuell avliving av disse tre artene vil politietterforskes, og kun selvforsvar etter nødvergeparagrafen vil være godkjent skuddårsak. Det er derfor viktig at trolljegeren har godt kjennskap til arten han eller hun jakter på, inklusive en oversikt over ulike varianter av troll siden spesielt sjøtroll kan forveksles med draug. Et vådeskudd mot draug vil ha katastrofale følger for adgangen til trolljakt, og totalfredning også av farlige individer er en sannsynlig konsekvens av en slik hendelse.

For trolljakt er det tillatt med rifle med ekspanderende prosjektil i kaliber minst .338 magnum, men .458 magnum eller større (.50 BMG, .600NE) anbefales. Kula bør være solid (loddet kjerne, H-mantel eller homogen hullspisskule som f.eks. Barnes X) med høy tverrsnittsbelastning for god penetrasjon. Lokkejakt i skumringen og tidlig på natta har vist seg som en effektiv jaktform, og da bør man utstyre seg med lyssterkt kikkertsikte, gjerne med lysretikkel. Jakttårn er ofte effektivt. Hodeskudd er å anbefale, siden noen individer har en plassering av indre organer som gjør bogskudd til en risikabel affære². Håndvåpenjakt anbefales ikke, på grunn av sikkerhetsavstanden. Større kaliber enn .50 BMG og .700NE, samt eksplosive prosjektiler, regnes som klart usportslig, er etter min mening en uting i denne sammenhengen og kan moralsk sett sammenlignes med “fiske” med dynamitt. Kan du ikke jakte troll med vanlige kalibere bør du holde deg hjemme!

 

Troll er ikke særlig egnet som matvilt (men de kan avogtil snu rollene på hodet og benytte mennesker - fortrinnsvis religiøse individer som ser ut til å ha en helt spesiell vitring³ - som næringskilde). Dermed er behovet for rask slakting ikke like påtrengende som for f.eks. elg, men slaktet bør flyttes til egnet avhendingsplass i løpet av natta, da troll er kjent for å gjennomgå en meget rask metamorfose når de utsettes for ultrafiolett lys og er etter denne metamorfosen meget vanskelige å flytte på. De har derfor et bruksområde som fundamentering av bygg i dårlig terreng, mens verken kjøtt eller skinn er egnet til konvensjonell bruk. Fra gammelt av påstås det at de blir til stein nås de utsettes for sollys, men nyere undersøkelser kan forløpig ikke bekrefte denne hypotesen. Hva denne metamorfosen detaljert sett går ut på er foreløpig ukjent, men forskerne er rimelig sikre på at den initieres av ultrafiolett lys og går meget raskt, antakeligvis via en autoakselererende mekanisme. Fraværet av denne prosessen hos de såkalte “internett-trollene” er en sterk indikasjon på at disse ikke tilhører samme familie som de gammeldagse norske trollene. “Internett-troll” er forøvrig regnet som skadedyr og er, på linje med kråke og mårhund, ikke omfattet av yngletidsfredningen. Disse er mao. jaktbare året rundt, og kaliberkravet er som for rådyr. Dessverre er heller ikke “internett-troll” jaktbare med håndvåpen pga. det generelle forbudet mot håndvåpenjakt i Norge. Dersom håndvåpenjakt hadde vært tillatt, ville .38 Special eller 9x19mm auto vært minste egnede kaliber.

 

Som konklusjon vil jeg igjen framholde at jakt på norsk troll (Trollus norvegicus L.) er noe av den mest spennende jakta en norsk jeger kan være med på. I spenningsnivå kan den sammenlignes med smygjakt med håndvåpen eller bue etter de store kattedyrene. Trolljakta er usedvanlig krevende og helt klart ikke for den gjennomsnittlige jeger. Imidlertid kan trolljakt være et egnet bruksområde for magasinboltrifle i kaliber .50 BMG for den virkelige entusiasten. Uoffisielt har det vist seg at POD stiller seg positive til ervervssøknad med dette bruksområdet, forutsatt at søkeren forøvrig fyller kravene som trolljeger.

 

Fotnoter

¹ I forbindelse med kunstneren og naturmennesket Th. Kittelsens død. Enkelte forskere hevder at det kan være en sammenheng mellom Kittelsens bortgang og den generelle nedgangen i trollbestanden, men ingen kjent mekanisme er påvist for denne mulige sammenhengen. Det kan slik sett være et statistisk slumpetreff.

² Anon., 1844: “Risen som ikke hadde noe hjerte på seg”, i Asbjørnsen, P.C., Moe, J (ed): “Norske Folkeeventyr”, Kristiania

³ Fra Asbjørnsen, P.C., Moe, J. (ed): “Norske Folkeeventyr”, Kristiania, 1844: Gjentatte forekomster av termen “Lukt av kristenmanns blod”

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forstår nå at jeg må handle inn grovere løp til Blaseren min :D

 

Helt klart den mest interessante kammertråden på lenge :mrgreen:

 

/Jabb

Share this post


Link to post
Share on other sites
regner med at 6,5X-unevnelig ikke funker på troll. selv om jeg lader med skytterlagskrutt?

 

Er jo egentlig rart hvis ikke den norske klassiske 6.5x55 holder...??

 

/jabb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror nok jeg har oppskrifta på den beste ammo for troll, som kjent sprekker trollet ved kontakt med salt.

Haglepatron ladda med grovsalt er definnitivt tingen, ikke trår en over loven om blyforbud heller da. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mye troll i Kina. Der kokes de levende slik at man lettere kan flå og stoppe dem ut. Mesteparten havner, via urgamle handelsruter, på Fisketorget i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mye troll i Kina. Der kokes de levende slik at man lettere kan flå og stoppe dem ut. Mesteparten havner, via urgamle handelsruter, på Fisketorget i Bergen.

Kansje du vet om troll er fulle med Omega 3 :?:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå håper jeg at det ikke kommer en hel haug med useriøse innlegg i denne høyst alvorlige tråden til Sako fordi den fortjener en høyverdig analyse.

Men jeg vil likevel påpeke en faktafeil som Sako fremlegger her: .Hulder, nøkk og draug er imidlertid separate arter, og det har forekommet paring mellom menneske og hulder (bekreftet) og muligens mellom nøkk og draug. Avkommet av slike hendelser er imidlertid sterilt, akkurat som muldyr og rakkelhane

Jeg har selv delt seng og bolig med ei hulder (Hun var barnebarn av en ligningssjef jfr. gammel tråd på SL) så de er reproduktive i ekstreme tilfeller. Jeg kom meg ut av forholdet ved hjelp av fagfolk (lege, prest osv..) men har ikke vært meg selv helt etter dette :shock::shock: .

Men som Sako opplyser her så kan de være til forveksling lik menneskearten, men det trengs det lengre studier til for å avsløre/avdekke. Og i de fleste tilfeller så er det blitt gjort ubotelig skade som vanskelig lar seg reparere. Troll derimot har jeg i det jeg kan erindre ikke vært i kontakt med så der har jeg ikke noe å bidra med.

Håper du ikke ser på dette som en avsporing av tråden din , Sako.

 

Ærbødigst

S&S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
regner med at 6,5X-unevnelig ikke funker på troll. selv om jeg lader med skytterlagskrutt?

 

Er jo egentlig rart hvis ikke den norske klassiske 6.5x55 holder...??

 

/jabb

 

Joda, ifølge min salige bestefar er det riktig medisin men den må være ladet med sølvkule.....

 

raudnakke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Sako fra bartebyen kommer med grov feilinformasjon her; det eneste som duger på troll er selvfølgelig sølvkuler.

 

Det finnes forresten et velkjent troll i trofe-klassen omtrent midtveis mellom meg og Sako...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sølvkuler, og/eller sølvknapper i hagla er det eneste som biter på hulder og troll.

Også må du ha et nyflådd katteskinn over skuldrene, for å skjule kristen manns blod!

Jeg legger alltid en slik patron i børsa når jeg skal inn i mørk gammal-skog...... :|

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utrolig bra innlegg Sako. :D Denne skal jeg jaggu lese for mine barn minst 2 ganger i uken. Blir det ikke jegere av dem da skjønner jeg ingenting. Har selv bare erfaring med hulder. Utrolig slu art. Angrer som en stut på at juggelet jeg har kjøpt til huldra har vært i gull. Skulle gått for sølv. Da hadde jeg hatt noe å støpe kuler av og hatt mere penger til krutt!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

På 17 og 18- hundretallet skal det, visstnok, ha eksistert store bestander av troll i Norsk fauna. Disse holdt gjerne til langt inne i skogen, eller i uveisomt fjellterreng. Ofte hadde de lagt beslag på store fjellhuler, som de brukte som helårsbolig.

Trollene var kjent for å samle seg store skatter (omtrent som skjæra), og for å ha en forkjærlighet for å bortføre prinsesser.

Dette førte forståelig nok til harme i befolkningen, noe som igjen ledet til en kraftig desimering av bestanden.

Ett av særtrekkene til troll, er at de ikke tåler å bli utsatt for sollys. Noen påstår at de da blir til stein, andre at de regelrett eksploderer. Jeg velger å tro på den siste varianten, da det i en lengre periode ( 50 - 80 år) på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, var en utbredt "sport" i trøndelag som ble kallt for "troillflæsking." Det gikk i korte trekk ut på å få lokket trollet ut i dagslys, for så å se på at det eksploderte.

Men det kan selvfølgelig ha eksistert en underart som ble transformert til stein ved kontakt med sollys. Men dette er nok spørsmål vi aldri vil få helt sikre svar på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Utrolig bra innlegg Sako. :D Denne skal jeg jaggu lese for mine barn minst 2 ganger i uken. Blir det ikke jegere av dem da skjønner jeg ingenting. Har selv bare erfaring med hulder. Utrolig slu art. Angrer som en stut på at juggelet jeg har kjøpt til huldra har vært i gull. Skulle gått for sølv. Da hadde jeg hatt noe å støpe kuler av og hatt mere penger til krutt!!

er vel mange her som har erfaringer med den slu arten du omtaler der...?

 

men troll er skjeldnere....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men det kan selvfølgelig ha eksistert en underart som ble transformert til stein ved kontakt med sollys. Men dette er nok spørsmål vi aldri vil få helt sikre svar på.

 

Joda, de finnes:

troll1.jpg

 

Dukker ofte opp rundt barnehager. Og på Fisketorget i Bergen.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, troll er en spennende art, og jeg kunne selv tenkt meg å fått sjansen til å jakte på den. Det er moro å se at temaet vekker såpass interesse, dette er jo bare enda et bevis på at vi jegere er ekstremt naturinteresserte. Så til et par svar her:

regner med at 6,5X-unevnelig ikke funker på troll. selv om jeg lader med skytterlagskrutt?

Det meste går, men akkurat som for 20-kaliber til tiur, 6.5xunevnelig til elg og .243 til reinsdyr er marginene såpass små at det nok ikke anbefales for den jevne jeger.

Jeg har selv delt seng og bolig med ei hulder (Hun var barnebarn av en ligningssjef jfr. gammel tråd på SL) så de er reproduktive i ekstreme tilfeller.

Aj, aj, aj, aj. Dette var pinlig. Observante lesere har sikkert allerede lagt merke til at dette innlegget har vært postet tidligere på Sluttstykket, og jeg trodde i farta at troll-, hulder-, draug- og nøkkforskningen ikke hadde gjort så store framskritt siden artikkelen en gang ble skrevet. Men jeg legger meg langflat og blotter strupen i pur overgivelse, det er selvsagt helt utilgivelig å ikke sjekke status på forskningen før man resirkulerer gamle skriverier. Den eneste forklaringer jeg har å komme med, er at min hovedkilde, en viss John Th. Kittelsen-Asbjørnsen ved Institutt for Overnaturlige Vesener, en underavdeling av Antropologisk Institutt på Universitetet i Oslo, ikke var tilgjengelig for kommentarer da jeg postet dette innlegget. Vel nok er mannen en smule "fuktig" til tider, men jeg trodde at selv ved UiO var det krav om at de ansatte var i form til å innfinne seg på arbeidsplassen til lunsjtider. Velvel, jeg skal ta grusom hevn for at han skjemte meg ut slik med en solid dose laksérolje i drammen hans neste gang vi møtes! :twisted:

 

EDIT: Lese svar før man har fått ettermiddagskaffen, det er ikke å anbefale, jeg hadde jo ordene mine i behold. Jeg foreslår dessuten nye briller til deg i samme slengen. Hvis du leser åpningsinnlegget en gang til, vil du se at avkom mellom menneske og hulder er fullt mulig, men avkommet vil være sterilt som rakkelhane eller muldyr. Så jeg er redd sjansene dine for å bli bestefar er nokså små :mrgreen: Hvis du da ikke gjør som enkelte andre har gjort og satser på kull nummer to når du kommer i femtiårsalderen. Isåfall skal jeg stå støttende ved din side med en stor boks Valium ;)

 

det eneste som duger på troll er selvfølgelig sølvkuler.

Er du nå helt sikker på det? Jeg er fullt klar over at varulver kun kan avlives forsvarlig med sølvkuler, men ifølge en gammel gubbe jeg traff nedi Gudbrandsdalen en gang hadde nå han faktisk jaktet troll med sverd, omtrent på samme måte som man visstnok jakter villsvin med kniv i mer siviliserte land enn vårt. Lurer på om han ikke het Espen etellerannet. Espen "noe på A". Askelund, Askeland, noe i den duren.. Hmm... Lurer på om han ikke også hadde fortalt historien til en eller annen bladfyk, en eller annen Asmundsen eller Asbjørnsson eller noe slikt.

 

Det finnes forresten et velkjent troll i trofe-klassen omtrent midtveis mellom meg og Sako...

Ja, dæven! :shock: Det har du jaggu rett i. Men det er bare så synd at dette er et hegn-troll, og vi vet jo alle hvor sportslig hegnjakt er!

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg lurer litt på postere på troll jeg. Men hva skal man bruke som åte. Vet jo at fra gammelt av var kristen manns blod greia, men jeg lurer litt på hvor kristen man må være. Ta meg selv. Har gått for presten til konfirmasjonen, og stirret hardt på skotuppene, da han skulle gå rundt å spørre. Så var jeg igjen i kirken da jeg giftet meg, og da krap ehhh engleungene ble døpt. Men det stopper liksom der. Vil en fille med litt blod fra meg funke, eller bør man helst ha en radikal en. Har lada opp den gamle muskedundern "has bestefar" med orma nagler fra ei gammal stavkirke. Lader oppi en tja god kopp, og stapper krutt til det knaser. Det må da gjøre susen. Men det var det med åte da

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mener å ha lest at han kompisen til Sako, Espen Askvik, anbefalte morakniv til troll.

 

( Hadde forresten vært ustyrtelig festlig å levere søknad på .700BFG med formål "trolljakt" til det lokale kammeret. Bare sånn for å sjekke responsen. Synd at det koster peng.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Jeg lurer litt på postere på troll jeg. Men hva skal man bruke som åte. Vet jo at fra gammelt av var kristen manns blod greia, men jeg lurer litt på hvor kristen man må være.

 

 

For enklete troll holder det med blod fra styremedlemer i NFPS eller SWS, moderatorblod fra Kammeret eller Sluttstykke kan også virke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For enklete troll holder det med blod fra styremedlemer i NFPS eller SWS, moderatorblod fra Kammeret eller Sluttstykke kan også virke.

 

Å nei du, det holder nok ikke. Det er i så fall kun på troll med ekstrem mangel på kristenmansblod. Kansje en mulighet på slike internett troll i mer urbane strøk :)

 

Med tanke på tilstanden i norge på den tiden det faktisk var en del troll i norge. (mellom 1030 (slaget på stiklestad) og ca 1814 da trollene begynte å få en kraftig nedgang)

Bør du nok skaffe litt ordentelig kristenmansblod fra foreksempel en prest, biskop eller lignende. Etter som at kristendommen står svakere og svakere blant det norske folk.

Det beste åtet er selvfølgelig fra paven, men det er med likhet som slakteavfall fra husdyr ikke lov å bruke i norge uten veterinærgodkjenning siden det er risiko for smitte av ulike sykdommer.

:D

 

Etter litt ettertanke er nok grunnen til nedgangen i trollbestanden i norge mangelen på kristenmannsblod. etter at ulike skeptikere og andre teorier har gjort sitt inntog.

dette er jo et kjent fenomen fra annen forskning på andre dyrearter; ingen mat fører til særdeles liten bestand! :D

 

er det foresten noen som vet noe om va trollene leve av før kristningen av norge tok til??

Hedningsblod??

eller kansje de kom vandrende etter som kristendommen bredte seg utover???

ser fram til svar :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vil en fille med litt blod fra meg funke, eller bør man helst ha en radikal en.

Jeg ville nok satset på en skvett fra denne karen her:

458020.jpeg

 

Det burde funke minst like godt som råtten fiskeslo til minken eller gamle griseinnvoller til reven og kråka!

 

morakniv til troll.

Hva!!!???!!! Morakniv???? Jeg tror du er spik hakkende gæren, jeg, gut! Veit du ikke at Morakniven er en uhygienisk bakteriebombe uten like, og bruk av Morakniv vil umiddelbart føre til spekkfinger i litjkar'n, galopperende raufoss i toern og det som verre er! Nei, skal du avlive troll med eggverktøy må du bruke høysterilisert spesialredskap i diamantbelagt spesialstål. Det trodde jeg du visste, din gris! Du skjærer vel til og med opp maten din med Morakniv, du!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sjelden jeg ler så godt mens noen skjeller meg ut :lol:

 

Jeg har på ingen måte anbefalt Morakniv til troll. Men jeg ser at mine slutninger kan tolkes slik.

 

I følge Mogens Jørgensen ved Institutt for Tusser og troll på UIS så var det en tollekniv unge herr Askvik la i vei med. På bakgrunn grunn av utsagn om familiens angivelige status (Det var engang en bonde som hadde tre sønner; han var i små kår og gammel og skrøpelig,)

så gikk jeg ut fra at det var snakk om økonomiske løsninger, altså mora.

 

Ser i etterpåklokskapens grelle lys at en slik slutning muligens ikke har livets rett i et vitenskapsteoretisk lys, og ser meg muligens nødt til å trekke den tilbake. Jørgensen ved UIS har dessverre hatt et lengre fravær fra stillingen sin, men jeg lover å ta dette opp med ham så snart han blir å få tak i.

 

Edit: Dette er bare føleri fra min side, men jeg er ganske sikker på at Askvik Junior invisterte i en mer staselig kniv etter at han var ferdig med sin legendariske jakt. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fans, og gikk hjem med. Med det kunne han alltid få betalt unna noe på gjelden. ( og kjøpt seg ny kniv smidd av det edleste stål i kongeriket )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest graahund

Er det noen som har oppskrift på en jævla god trollhund ? Det er så mye troll her jeg bor etter at jeg kjøpte Morakniv at det er helt vederstyggelig. Hjæææælp !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Mora-kniv??? Hørt sånn tullprat. Det finnes spesialkniver til dette

 

13202_t4.jpg

 

Denne er egnet for troll

 

 

 

haugtussa_hvit_t4.jpg

 

Denne for tusser

 

 

12002_t3.jpg

 

Og denne for varulver og slikt svineri

 

 

Om en må klare seg med bare en kniv, amerikanske blader skriver mye om slikt-"Our 10 editors pick their one and only troll-knife", så er selvfølgelig det riktige valget denne:

 

11002_t3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her i området er det fast jakta på troll i hundrevis av år. På grunn av faren ved eventuelle skadeskytinger, så blei det her gravd fallgroper som var fullt av spisse bjørkelegger nedi. Gropene kunne være opptil 22 meter djupe og ha ein diameter på opptil 8 meter.

Dei spisse bjørkeleggene blei grundig innsmurt med ein blanding av hesteblod og urin frå hannkatter. I følge dei eldre, så hadde dette 2 effekter. Den eine var at det lukta sterkt, og så spesielt at troll blei nyskjerrig og snuste seg fram til dei katastrofale gropene. Den andre effekten var visstnok at trollets blod blei forgifta og ødelagt av hesteblodet.

Gropa blei dekka til med lange seljegreiner og det blei strødd lagvis med mose og greiner av gran på toppen.

Etter trollet hadde gått i gropene, venta folk i dagevis, mens dei høyrde på dei forferdelige døds skrikene til trollet. Det blei sagt at dette kunne pågå i 3-4 dager. Då var trollet normalt så utmatta og blodet så ødelagt at det som regel kreperte. Dei som ikkje hadde tid til å vente på at trollet skulle krepere i gropa, gjekk normalt til angrep på trollet med lange spyd, som dei stakk trollet med. Dei begynte med å punktere augene på det, og så gjekk dei til angrep på halsen, for å treffe pulsåra til trollet.

 

Dei siste 50 åra, har det blitt observert lite troll i område, men desverre så har bestanden av huldrer tatt seg opp. Så jakta på troll er ikkje lengre praktisert her.Men det er faktisk så normalt med huldrer her at det blir sagt at kvar 3 husstand har huldrer. Ein del av dei i husstandene er faktisk ikkje eingong klar over kva dei har i huset. Dette er ganske skremmendes, og det er gjort forsøk på jakt på dei, men med mislykka resultat. Men eg ser i avisene at det er alikevel gjort mange forsøk på tjuvjakt på dei, med varierende resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest graahund

Du "Chiefen", de kniva der er til og lokke til seg troll med. Ikke knekke dem :lol::lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kristenmanns blod fungerer nok temmelig bra som trollåte, men skal man være sikker på fangst er nok en vakker prinsesse det beste. Nå er prinsessebestanden her i landet ikke særlig stor, men noen attraktive eksempler finnes jo. Jeg nevner i fleng: ...Mette M...øøøh...Märth...mfff...Ragnh..uha!..glem det. Vi holder oss til kr.m.blod.

 

Interessant tråd. Jeg savner imiderlertid litt diskusjon om hvorfor den engang så store trollbestanden idag nærmest er utryddet. Tidligere oppfatning har stort sett vært at de døde ut på grunn av sitt begrensede intellekt og tendens til å gå i tåpelig kappestrid med eplekjekke fusentaster som fralurte dem skatter og forførte prinsessene deres. Men er det virkelig slik det forholder seg? Vårt kjennskap til trollene er sterkt preget av at det er Espen Askeladd og liknende lykkejegere som har fortalt historien. Trollenes versjon har aldri kommet frem.

 

Tenk om trollene faktisk ikke var så dumme. Tenk om trollet også hadde en sekk på magen, og bare lot som han var død mens Dusteladd tok med seg den tilårskommede, røykhostende kjeftesmella av en prinsesse og alt Nille-juggelet hun hadde samlet i årenes løp. Tenk om trollene faktisk var ganske lure. Da passer ikke de gamle teoriene så godt. Kloke troll hadde neppe latt seg utrydde.

 

Vi er enige om at trollene nærmest forsvant på slutten av 1800-tallet. Dersom trollene var kloke, hadde de på dette tidspunkt innsett at det moderne menneskets våpen og infrastruktur ville gjøre slutt på trollenes muligheter for å ødelegge for og stjele fra oss mennesker. Det samme gjaldt for nøkken, draugen og huldra. De forsto at de måtte endre seg for ikke å ende på artsskraphaugen sammen med bergdvergene, ulvene og prinsessene som ikke kunne målbindes. Med sine lettere magiske evner var det ikke vanskelig for dem å finne en ham som til forveksling likner menneskenes. Og det var nettopp det de gjorde. (De fleste av dem - som denne tråden finnes det fremdeles noen enfoldige troll luskende rundt i fjerne skoger - stort sett i Trøndelag - hvor de forgjeves leter etter skatter og kun unntaksvis klarer å plage menneskene. Den vanligste måten for dem er å gi ut plater med trolltekster som "Rai Rai" og "Rompa mi")

 

Resten har i sin nye drakt de blandet seg med oss andre, infiltrert alle lag i samfunnet, stjålet skattene våre og tatt kontroll over våre liv fra vugge til grav. Hvem er de? Hvem dukket opp fra intet, organiserte seg og endret samfunnet fra slutten av 1800-tallet? Hvem trives best innendørs i mørke, gamle hus og holder seg hjemme hele sommeren for å unngå solen? Akkurat. De ble politikere. Fri og bevare oss alle sammen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eg synst eg høyrde rykter om at det var dette som blei brukt på tusser, spesielt når dei hadde vært på fjellet ei veke... :mrgreen: : ( Ikkje stygt meint, tussa! )

 

man-whip-chair_~WKP035.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mykje interressant om troll her.

 

Når det gjelder børse, so burde det holde med 6,5x55 i visse tilfeller, og det tilfellet er Krag, med minst 100 år gammal låsekasse.

Av og til kan ein komme ut for troll med fleire hovud, då er det berre sverd som duger. Viss du ikkje får av alle hovuda i eit hogg, er du i prinsippet solgt.

 

Åte: Prinsesser er det beste, men skal det ha særleg effekt, må dei vere jomfruer. Det korta jo ned lista ein del.

Ut over det so trur eg vanlege jomfruer er betre enn gamle prinsesser.

 

Man bruker ikkje bikkje på troll-jakt. Det beste er ein diger geitebukk, av Bruse-slekta. Då kan ein oppnå noko som heiter stangelos, som er skremmande effektivt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Du "Chiefen", de kniva der er til og lokke til seg troll med. Ikke knekke dem :lol::lol:

 

 

Å fa... , da tar jeg med meg en Brusletto Skautussa på hjortejakta og håper på fangst!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sako skrev: Lese svar før man har fått ettermiddagskaffen, det er ikke å anbefale, jeg hadde jo ordene mine i behold. Jeg foreslår dessuten nye briller til deg i samme slengen. Hvis du leser åpningsinnlegget en gang til, vil du se at avkom mellom menneske og hulder er fullt mulig, men avkommet vil være sterilt som rakkelhane eller muldyr. Så jeg er redd sjansene dine for å bli bestefar er nokså små Hvis du da ikke gjør som enkelte andre har gjort og satser på kull nummer to når du kommer i femtiårsalderen. Isåfall skal jeg stå støttende ved din side med en stor boks Valium

 

Jammen jammen.. Det var jo det poenget jeg prøvde å få frem da Sako. Hun derre huldra var barnebarn av en ligningssjef (huff og gru). Og jeg poengterte at det var og jeg gjentar I EKSTREME TILFELLER så kunne de være reproduktive!!En hulder kommer jo ikke til verden sånn helt av seg selv, eller?? :?:?

Heldigvis fikk ikke vi avsku... jeg mener avkom..

Resten av slekta skal jeg ikke engang nevne da jeg kan risikere å få flashback og skumle bilder inne i hodet som jeg helst ikke vil oppleve igjen :shock::shock: .

Nu trenger jeg så sårt til en dram for å døyve gamle minner.. :roll::roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette skriver Wikipedia om troll :

Troll er skapnadar som går igjen i nordiske folkeeventyr. Dei er gjerne store og lever langt inn i mørke skogar. Det finst mange slags troll: snille eller trollute, sinte eller godhjarta. Trolla tåler ikkje sol, for då vert dei til stein. Om ein møter eit troll kan det vera godt å vita at dei fleste av dei er lettlurte. No for tida er det ikkje så mange som trur at det finst troll, men tidlegare hendte det titt og ofte at folk meinte å ha sett troll på mørke haustkvellar.

 

I dag kan ein finna troll i fantasy-litteraturen og i dataspel og rollespel.

 

 

For min del har jeg en mistanke om at den resterende troll-bestanden begynte å jobbe i oljebransjen på midten av 90-tallet. Det kan forklare Troll A-plattformen og Trollfeltet :shock:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Kristenmanns blod fungerer nok temmelig bra som trollåte, men skal man være sikker på fangst er nok en vakker prinsesse det beste. Nå er prinsessebestanden her i landet ikke særlig stor, men noen attraktive eksempler finnes jo. Jeg nevner i fleng: ...Mette M...øøøh...Märth...mfff...Ragnh..uha!..glem det. Vi holder oss til kr.m.blod.

 

Kjell Mangle er kanskje interesert i å selge litt nå som det ligger an til avkortning av pensjonen??

 

Resten har i sin nye drakt de blandet seg med oss andre, infiltrert alle lag i samfunnet, stjålet skattene våre og tatt kontroll over våre liv fra vugge til grav. Hvem er de? Hvem dukket opp fra intet, organiserte seg og endret samfunnet fra slutten av 1800-tallet? Hvem trives best innendørs i mørke, gamle hus og holder seg hjemme hele sommeren for å unngå solen? Akkurat. De ble politikere. Fri og bevare oss alle sammen

 

Eller kanskje ikke Kjell Mangle blod virker; finnes det kristne troll??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du må ikke se så forskrekket ut:-)

 

Njææææ....skeptisk..... :roll:

Men jeg er dreven kaffi koker.... og ovnsfyrer, som serverer kaffi på senga....før jeg smetter ut døra med rifle og bikkje..... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Trenger du kartreferansen? :D

 

Jaja, stygge greier med alt dette underjordiske, fysj og fysj. Tror jeg stikker ut og støper noen hollow-point sølvkuler til Lotten, det burde vel holde kravet?

Kan en forresten drive human jakt på troll?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Troll dauer ikke av sølvkuler avfyrt med moderne krutt!! Det må være svartkrutt bak edelmetallet for at det skal ha noen virkning på utyskene, og det kan være svært farlig for skytteren hvis ikke børsepipa er ormet og klargjort på tradisjonelt vis. Ta alltid med et krusifiks av sølv til å værge dere med, hvis dere skulle være så uheldige å terge på dere faenskapet med et bomskudd.

 

kammerlader

Share this post


Link to post
Share on other sites

Troll kan jaktes på mange måter. Sverd og sølvkuler er nok ikke de mest effektive midlene for å nedlegge de underjordiske.

 

Den kraftige reduksjonen i trollbestanden har i stor grad sin årsak i jomfruenes nye mål.

 

Mens det i tidligere tider var et hovedmål for unge kvinner å bli godt gift ble det i forrige århundre gjennom frigjøring og bevisstgjøring skapt nye idealer.

 

Det ble sett på som forbilledlig å skape sin egen formue og å være økonomisk uavhengig av en eventuell mann.

Derfor gikk mange jomfruer ut i skogen og sang for å lokke trollet ut i dagslys. Når sangen var vakker og trollet var uforsiktig fikk det sollys på seg og sprakk.

Jomfruene sopte så sammen gullet trollet var blitt til + gjenstandene av verdi som det måtte ha med og omsatte dette.

 

Det har etter hvert blitt mange nyrike unge damer og lite troll i skogen.

Dette er en konsekvens av at verden går fremover og at vi mennesker utnytter de resursene vi finner på stadig nye og mer oppfinnsomme måter samtidig som vellykkethet måles i kroner.

 

Jeg unner de unge damene gullet og lykken men nedgangen i bestanden på troll og andre underjordiske er bekymringsfull.

Det ville ikke forundre meg om det etter valget ble opprettet et direktorat for forvaltning av denne særegne Norske (skandinaviske) resursen.

 

Hvilke faggrupper som skal inn i et slikt direktorat blir artig å se.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bartesam 30-06 skrev :

Troll er ikke særlig egnet som matvilt

Dette er en utbredt misforståelse. Faktisk kommer en utsøkt delikatesse fra nettopp trollkadaveret, nemlig trollkrem.

Men hvilken del av trollet som brukes i ekte trollkrem, det er jeg ikke sikker på. :wink: I moderne versjon er det multer som brukes, og disse har jo en viss likhet med en hjerne. Så kanskje ......... :shock:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bartesam 30-06 skrev :
Troll er ikke særlig egnet som matvilt

Dette er en utbredt misforståelse. Faktisk kommer en utsøkt delikatesse fra nettopp trollkadaveret, nemlig trollkrem.

Men hvilken del av trollet som brukes i ekte trollkrem, det er jeg ikke sikker på. :wink: I moderne versjon er det multer som brukes, og disse har jo en viss likhet med en hjerne. Så kanskje ......... :shock:

Trollkrem husker jeg godt fra barndomen, men da var det tyttebær i eggedosis!

Multer? var ikke det bare multekrem da? Vertfall der jeg kommer fra. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...