Jump to content

Norges Bank avvikler vaktenes bevæpning


Bukken
 Share

Recommended Posts

På E24 kan vi lese at 28 tjenestevåpen i Norges Bank skal leveres Kripos for destruksjon. Jeg kan gjerne være forsanger i hylekoret til destruksjonens fordømmelse, og ville selvfølgelig at statens aktiva kjøpt for skattebetalernes kroner skulle vært solgt på det sivile marked. Jeg husker at gode gamle Braathen i salige VJ i sin tid beskrev sin fars erverv av en Webley-revolver av Norges Bank-opphav. Den gang skulle statens verdier tas vare på og ikke destrueres, men det er jo et oljefond og flere våpenlover siden. Men er det noen som har rede på hva slags jern det denne gang er snakk om?

Link to comment
Share on other sites

– Vårt prinsipielle standpunkt er at i den grad noen skal være bevæpnet, og være i stand til å bruke våpen og makt, så er dette en oppgave politiet skal være alene om å ivareta.

 

NYTER denne påstanden her, snippet fra artikkelen som Varegg har referert til.

Det Politiet sier her er at for alt du vet kan vesle bankansatte og vekterne drukne i eget blod, før de får lov å forsvare seg selv. Dette er kardemommebylandet i ett nøtteskall, rett og slett skremmende pasifisme basert på fanatisk apati. Tror en del polititopper burde ryke ut som noen sjampnjekorker ut av stillingene sine, grunnet bevisets stilling som det sies.

Link to comment
Share on other sites

Bevæpnede vakter var vanlig i norske banker et godt stykke inn på -50tallet, hos mindre banker var gjerne vakt og kassebetjenning samme person. Jeg har ikke funnet noe om eller hørt om at de faktisk brukte våpnene. Bankran var ikke helt uvanlig de første årene etter krigen, enkelte fant det vanskelig å omstille seg fra gerija og illegal aktivitet til en mer samfunnsbyggende tilværelse.

Jaja, samfunnet går som kjent framover så nå har ikke bankene våpen mer (annet enn sånne brev om renter og sånn), ved en senere anledning skal en visstnok avvæpne skurkene også:-)

 

Mer på topic; jeg mener å ha lest at NB bruker en Colt-revolver av noe slag i 38Special; riktignok eldre kilde så ting kan være annerledes nå.

Link to comment
Share on other sites

– Vårt prinsipielle standpunkt er at i den grad noen skal være bevæpnet, og være i stand til å bruke våpen og makt, så er dette en oppgave politiet skal være alene om å ivareta.

 

Norges Bank er vel gradvis blitt en nettbank de også. Gullbeholdningen er solgt, og i den grad det stjeles penger fra banken(e) foregår det vha datainnbrudd, hjelper ikke med S&W lenger da..

Nå til dags er det vel heller NAV som kunne trenge vakthold, trøkk og trusseler er mye større der.

 

Det blir veldig viktig å kommunisere bevæpnings-prinsippet i sitatet over til "skurkene" også, pluss potensielle terrorister etc., nix guns here.

Dessuten bør HMK garden settes under lupen, de marsjerer jo rundt med gevær midt i Oslo. Stram opp Sysselmannen på Svalbard, mye gunnere der også.

Link to comment
Share on other sites

Nei nei nei, her kunne kan like greit glemme om det er snakk om revolvere, laser-sverd fra Star Wars etc... dette er selve prinsippet for selvforsvar det er snakk om. Banker eller andre institusjoner (NAV? ja hvorfor ikke) er potensielle mål for voldelig kriminalitet. Ut fra det å trekke en konklusjon at den grunnleggende rettigheten til å forsvare liv og eiendom er fjernet med et pennestrøk (eller utsagn) er absurd, spesielt når det er basert på politiets overoppblåste ego og "styrket" med kronisk manglende kapasitet/ressurser.

Link to comment
Share on other sites

nettbank de også. Gullbeholdningen er solgt, og i den grad det stjeles penger fra banken(e) foregår det vha datainnbrudd, hjelper ikke med S&W lenger da..

.

Joda, men nå med bare SW, som vanlig forkortelse for software. :lol:

I motsettning til våpen brukes det i dag bare passive midler som beskyttelse, men tror nok det brukes et vesentlig antall millioner mer på det, en på våpenopplæring.

Link to comment
Share on other sites

Nå kan vi godt være uenige i beslutningen om avvæpningen, og ha tanker om hvorvidt ordensmaktens monopol på skarp våpenbruk er riktig. Vi kan også gjøre oss tanker om hvordan det hadde gått under Nokas-ranet i Stavanger dersom det hadde vært vakter der som hadde dratt revolverne. Det er andre diskusjoner.

 

Min intensjon med tråden var å uttrykke min misnøye med at statens verdier destrueres i stedet for å selges. Vaktene selv burde ha forkjøpsrett. Våpnene burde ha en markedsverdi på rundt 100 000 kroner hvis det er kurante jern i 357 mag.

 

Det var ikke godt å se av bildene hva slags jern det var snakk om. Ingen som har rede på det?

Link to comment
Share on other sites

Voldsmonopol er det ingen som har (selv om noen liker å tro det), så den saken er grei. Det som politiforbundet uttaler er rent ut komisk i sin naivitet.

 

Men jeg syns det er noe upassende at dyrt og presumptivt fullt ut funksjonabelt utstyr ikke selges (rimelig! Ingen grunn til å være grådig :mrgreen: ) til fordel for statskassen i stedet for å bli kastet bort. Det er sløseri med skattepenger.

 

At vaktene hos Norges Bank ikke har mer bruk for våpen enn en vanlig vekter som er ute og tømmer minibanker er jeg enig i.

Link to comment
Share on other sites

Så lenge du også er klar over at det med voldsmonopol menes legitim bruk av vold, ikke fysisk styrke.

Nå er vi vel ute på ville veier allerede - men hva som er "legitimt" er høyst subjektivt både nasjonalt og internasjonalt, og endrer seg fra dag til dag etter hva som er bekvemmelig.

 

Kom det noen positiv id av de revolverne? Det kan jo hende det er ubrukelig ræl.

Link to comment
Share on other sites

Litt usikker på hva temaet her er egentlig; utifra tråden title, "Norges Bank avvikler vaktenes bevæpning", skulle man jo tro at det var dette, og hvorfor de eventuellt forsatt burde være det, som var temaet. I teksten til åpningsposten ser det immidlertid ut til å i tillegg dreie seg om hvorvidt våpnene eventuellt burde vært sendt ut på privatmarkedet.

 

Begrepet voldmonopol handler uansett om hvem som anses ha legitim rett til å bruke vold i et samfunn; at hva som utgjør grunnlaget for denne legitimiteten endres over tid er jeg enig i. Det er immidlertid et annet tema enn hva voldsmonpol er.

Link to comment
Share on other sites

Vold defineres av WHO som forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes som vold må handlingen resultere i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.

 

Det man snakker om her er vel maktutøvelse/ bruk av tvangsmidler, som er noe helt annet. Dette brukes primært for å unngå/ stoppe en voldshandling.

 

Ut fra hvilken tjeneste man jobber for så ligger listen forskjellig fra når man kan utøve makt. Enhver sivilperson har rett til å utøve makt for å stoppe en kriminell pågående voldshandling/ fersk gjerning- ferske spor. Ref nødverge og nødrett, med de kriteriene som gjelder her.

 

Slik jeg tolker mediaoppslaget, så har man hatt en vurdering på om våpen er på et nivå av maktutøvelse som tilsier om sikkerhetsvaktene her fortsatt skal opprettholde bæring av dette eller ikke. Hvis arbeidsoppgavene for disse vaktene har endret seg, kan det være at man ikke lengre ser at tvangsmiddelet harmoniserer med fremtidige situasjoner som de kan komme opp i. Staten er veldig skjør på hvem som skal kunne bære våpen i tjeneste.

 

Når det gjelder salg så vet jeg ikke hvor mang våpen dette er snakk om. Noen vil man vel ta vare på til historisk lagring. Er det Norges Bank som eier de selv etc... Av erfaring så vet jeg at 50-70 % i en artikkel har grunnlag i virkeligheten.

Link to comment
Share on other sites

Siden vi fortsetter her... "Voldsmonopol" er en ren tankekonstruksjon som har lite med virkeligheten å gjøre. Om vold - eller makt, som var det begrepet Weber brukte - er "legitim" eller ikke er i høy grad subjektivt, avhengig av hvilken posisjon man befinner seg i, i tillegg til at det er en rent akademisk problemstilling for den som blir utsatt for maktbruken.

 

Det som er betenkelig er at det er "staten" som "legitimerer" vold. Men hvem er staten? Det er ikke velgerne, ikke de valgte politikerne, og ihvertfall ikke byråkratene. Hvem står da som garantist for legitimiteten? Og skal vi dra det litt lengre - er for eksempel volden som utøves i diktaturer legitim fordi det er staten som utøver den? Var undertrykkelsen av samene i Norge legitim fordi det var "staten" som stod bak?

 

Nei. Vold er legitimt under visse forutsetninger og premisser, uavhengig av hvem som utfører den. Å blande inn en slags utenforstående hellig ku og si at bare staten har legitimitet og kan dele denne legitimiteten som et privilegium er, i sin ytterste konsekvens, å godta et totalitært styre. Makten ligger hos folket, det er folket som legitimerer staten og gir den fullmakter. Ikke omvendt.

Link to comment
Share on other sites

Ref dette:

Velkommen til debatt i våpen i samfunn. Her kan vi blant annet diskutere våpenrelaterte hendelser som er omtalt i media.

Vi ønsker saklig debatt om saker som opptar oss som våpeneiere.

Merk at i dette forumet vil det modereres knallhardt.

 

 

Tråden har forlengst nådd målet for stengning....

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...