Jump to content

Endring av klasser under mesterskap (NSF)


Bromark

Recommended Posts

Har skutt pistol aktiv siden starten i 2001 og har gjort meg en del tanker spesielt når det kommer til hvordan klasser under vanlige stevner og klasser under NM fungerer.

 

Ser vi hvordan det er under vanlige stevner der vi har klasse A, B, C og D som delere skytterne inn i klasser basert på nivå er det merkelig at når vi kommer til NM da skal dele opp til Menn, Kvinner, Junior Menn/Kvinner, Ungdom og Veteraner i ymse klasser og ikke dele skytterne inn i grupper basert på nivå.

 

Derfor har jeg lyst til å starte en diskusjon basert på dette. For at dette skal være mulig må vi ha en forutsetning klar, og det er ett fellest klasseførings system sentralt (Feks Sentralmedlemsregister). Dette registeret er mer eller mindre klart for å takle dette og det trenger kun små justeringer til. Det vil igjen medføre at arrangører rapporterer inn til registret enten direkte via en opplasting på web og skytterne kan hente ut og generere lister som de måtte ønske. Det vil også være enkelt å hente ut feks dokumentasjon ved våpensøknader.

 

Men videre til sakens kjerne, nemlig klassene under NM.

Mitt forslag er som følger: Vi fjerner alle mesterskapsklasser som finnes pr i dag og innfører klassene fra vanlige stevner. Dette vil medføre at vi har 4 klasser i mesterskapene som igjen har delt skytterne inn i klasser basert på nivå.

 

Under NM vil dette da medføre at vi får 4 gruppevinnere med 1/3 premiering i alle de 4 klassene og vi får da kun 1 gull, 1 sølv og 1 bronse og dele ut......

 

Når det kommer til lagskytingen kan den gjøres så enkelt at lagskytingen foregår i de forskjellige klassene og skytterne som skal skyte må også høre hjemme der......eller vi kan beholde dagens ordning med å ”gi” ut plaketter til de som erhelt alene i sin egen klasse !!!!!

 

...........................

 

Så kommer vi til noen av de fordelene med en slik ordning slik jeg ser det....

 

De beste skytterne (de med fullt hus) møtes til en superfinale ala NM på

 

Vi får kun 1 Norgesmester, noe som gjør dette meget attraktiv for oss skyttere samt media

 

På sikt vil det igjen være flere som blir med siden de har en større mulighet til å skyte seg opp på listen i sin klasse. Tenk på hvor mange skyttere som er en D skytter som velger å være hjemme siden han/hun kun er listefyll.....disse vil da være med å kjempe om heder og ære i sin egen klasse.

 

Mere gøy=flere skyttere

 

Ulemper

Forskjellige vanskelighetsgrader på løypene rundt i Norge vil skape en uriktig klasseføring (Men kan fikses med ett system som kan klasseføre gjennomsnitte på skytteren i mellom året.)

 

Vi burde innført en faktor på feltløypene for å kunne måle hvor vanskelig en feltløype er. Enten via ett program som man kan legge inn antall målgrupper og figurene som skal brukes sammen med skytetid og stilling. Først når vi får en faktor kan vi sammenligne skytterne og igjen få en riktig klasseføring.

Det er sikkert flere ting som kan være enten for eller imot...men det kan jo de som driver med feltskyting kanskje bidra litt med. Uansett vil nok dette forslaget bli tatt opp på konferansen til høsten (så sant fagkomite tør da ;-) )

 

Når det gjelder baneskyting vil det være enkelt å innføre siden det her er likt uansett hvor man skyter.....med unntak av ungdom som skyter sittende med støtte.....

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke lett å lappe et dekk som allerede består av gamle lapper :D

 

Egentlig har jeg stor forståelse, og ser fornuften i det du skriver her Bromark, men jeg tror feltskytingen først må fikses litt i grunnmuren.

Først må klassifiseringssystemet vi har i dag fungere, for det gjør det ikke. I en annen tråd sa du at " D er egentlig for rene nybegynnere", det er vel nettopp det den egentlig ikke er. At den var tenkt slik, javel, men man glemte å skrive det ned. For at en nybegynnerklasse skal fungere må den være for nybegynnere, og dermed tidsbegrenses. F.eks. fra og med den dagen du starter og maks ut neste kalender år.

Hvorfor kan man idag kruse igjennom et langt skytterliv i D-klassen selv om man faktisk er mer enn god nok for langt høyere klasser? Jo, man skyter ikke (nok) aproberte stevner, og desverre så er det kun et fåtall klubber som gjør en god jobb med klasseføringen.

NSF bør gjøre det enkelt, og ikke minst mulig å aprobere litt mere "spesielle spesial" -feltstevner. Alt behøver ikke å være så forbasket linjært. Blant annet så er reglene om premiering en viktig årsak til at mindre stevner ikke blir approbert. Er det virkelig nødvendig med tabeller over den enkelte premies verdi? :shock: Vi er vel litt for langt unna premiesummene i proffesjonell golf.

Får man til dette kan klasseinndelingen være flytende, ikke en årlig hendelse. Altså når man har x antall resultater innenfor en høyere klasse rykker man opp. Nedrykk skal være mye vanskeligere, evt. kan man rykke ned om man ikke har deltatt på en del år.

 

Sånn, når klasseinndelingen og alt man er med på av stevner teller. Da synes jeg du er inne på noe. Det bør være en Norgesmester senior, herre- og dameklasse er unødvendig. Norgesmestere for ungdom og junior er også viktig, og en fin motivasjonsfaktor. Norgesmester i veteran er flott, men V50? Nei, minst 65.

 

Det å gi feltløyper en faktor en en god idé, men ikke helt enkelt. Tid, avstand, størrelse og antall blinker er greit nok, men hva med skytestilling. Eller været :D Det kan få solide utslag. Lysforhold, vi har et langt land.

Gode forslag kommer nok.

Link to comment
Share on other sites

Dagens ordning er bra. Kunne kanskje gått over til bare to veteranklasser, men ellers er det fint.

 

Dersom Bromarks forslag gjennomføres blir det iallefall spekulert i å skyte akkurat dårlig nok for ikke å rykke opp.

 

Klasse D er ikke en nybegynnerklasse. Det er klassen for de skytterne som ikke klarer kravet til høyere klasser eller ikke har klart det enda.

Man skyter i den klassen man hører hjemme i, sånn sett. Er man dårligere enn nybegynnerne så er man det.

 

Klasseføringen blir forhåpentligvis bedre nå når man kun skal basere seg på beste resultat. Slik kan man unngå de som bare stiller opp i ett stevne i året og "aldri" skyter seg opp selv om de klarer kravene med glans.

Link to comment
Share on other sites

Vet nå ikke om dagens ording er så veldig bra. Pr i dag skal ett NM være for alle, vi har ikke noen kvalifisering og det er ment at NM skal være for "bredden" selv om de beste vinner :-)

 

Det som er saken er at veldig mange ikke gidder eller tør stille opp på ett NM for å være som mange sier selv: Listefyll...og det er jo trist. Vi hadde for ett par år siden over 1200 skyttere på Mr Hembres liste over de som hadde skutt hurtigpistol, tenk bare på hvor mange vi snakker om som kunne vært med på felt hadde vi lagt alt til rette.

 

Jeg tror nemlig at mange C og D skyttere ville vært med siden de kunne konkurrert mot skyttere som var like gode som de selv (på papiret ihvertfall) og det hadde blitt mer rettferdig enn det er pr i dag.

 

Hvorfor skal vi ha klasser for menn og kvinner samt veteran når de ellers i året skyter mot hverandre i de vanlige klassene? Hvorfor kan de ikke konkurrere mot hverandre utifra nivå og ikke kjønn/alder ?

 

For selv en veteran skytter i V50, V60 eller V70 har ett nivå, enten det være seg A eller D.....

 

Jeg tror en ny løsning ville bragt oss mange flere skyttere noe som igjen hadde gjort ett NM til en enda større folkefest enn det er pr i dag.....

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Før du ble aktiv skytter, Bromark, var det slik. Husker når jeg begynte på midten av 90-tallet som junior. Bestandig alene i min klasse, selv om jeg skøyt like bra som C- og B-skytterne (ingen D-klasse da). Klassene jeg husker på fra da er: A, B, C, K1, K2, Jr.M., Jr.K, U, V1, og V2. Et mareritt å arrangere og det finnes ikke utfordring i å skyte i en klasse for kun seg selv. Det er en grunn til at det utviklet seg derifra.

 

NM Felt pr. i dag er stort nok.

Link to comment
Share on other sites

Virkelig bra holdning du viser her, heller litt over til latterlig egentlig....ta heller å argumenter for eller i mot isteden for å slege ut at "vi har for mange deltakere på NM" så derfor skal vi heller ikke endre på noe....

 

Tull og tøys...eller kanskje du er redd for å bli listefyll? ikke vet jeg....

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at dagens ordning er grei.

Jeg mener det bør kåres en Norgesmestere slik som i dag uten tanke på klassene.

Men hvorfor ikke sette opp resultatlistene klassevis i tillegg til en mesterskapsliste slik vi gjør i for eksempel Midt Norsk Mesterskap. Det kan være innterresant å se hvordan man ligger an i forhold til resten av de som skyter i samme "listefyll klasse" som en selv.

Jeg tror ikke vi klarer å trekke flere skyttere til NM med å utrope å premiere en Norgesmester i alle klassene.

Er det forøvrig noen som har oversikt over hvor mange NM-titler det kåres i pistolskyting hvert år, jeg tror ikke vi er tjent med å ha noen flere.

Link to comment
Share on other sites

Tror kanskje du har misforstått litt, eller kanskje jeg har vært utydelig?

 

Vi snakker ikke om flere klasser, men å fjerne ALLE de vi har pr i dag for så basere oss på 4 klasser (A, B, C og D) da vil vi kunne dele skytterne inn i klasser basert på nivå.

 

Hver klasser vil ha sin klasse vinner.....og det vil være 1/3 premiering i alle klasser, noe som vil gi flere skyttere premie som pr i dag ikke blir annet enn fyll på listene.

 

De som evnt skyter fullt hus i felt eller som tilfredstiller kravene til finaleskyting vil så møtes her for å kåre den aller beste skytteren. Om det er en mann på 0ver 70 år eller en kvinne i sin beste alder eller for den sagt skyld en ungdom ja det for man jo evnt se. Det som ihvertfall er sikkert er at den beste skytteren uansett kjønn eller alder vil vinne....og kan kalle seg NORGESMESTER !!

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Vær så snill, Bromark. Du må tåle at folk er uenige med deg.

 

Du sitter ikke altid på fasiten. Enkelte har vært i gamet lengre enn deg og har andre erfaringer(ikke nødvendigvis meg).

 

Når det gjelder meg og listefyll så får vi håpe den nye medisinen min fungerer bra mot leddgikta. Det har liksom ikke blitt så mye trening som ønsket. Kanskje jeg kan tukte deg og i feltløypa da;)

 

Ha en trivelig kveld.

 

Edit: ikke svar til ditt siste innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Nå må du slutte med den DFS-onanien din.

 

NM-Felt er en 4-dagers fest for de som ønsker å være med. Det er stort nok.

 

Hvis man er redd for å bli listefyll så får man trene mere. Det er tross alt et norgesmesterskap.

 

En merkelig kommentar og komme med... I hvert fall uten å forklare hva som menes med utsagnene.

Skulle ikke NM felt få lov til å vokse seg stort hvis anledningen bød seg, andre (idretts)arrangement gjør jo det hele

tiden.

 

Vær så snill, Olden. Du må tåle at folk er uenige med deg.

 

R

Link to comment
Share on other sites

Så du er av den formening at av de 23 000 eller noe som er medlem av NSF og som er registert som pistolskyttere så er det nok at 1% deltar på NM ? Tenker da på klasse Menn som du nevner har nok deltakere ?

 

Ser ikke helt åraken til det og kom gjerne med en forklaring til hvorfor vi ikke ønsker endringer hvis det igjen kan skape en økt aktivitet.

 

Og at noen måtte være uenige med meg er jo helt topp, for da kan vi jo få i geng en diskusjon. Ikke sant ?

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Så du er av den formening at av de 23 000 eller noe som er medlem av NSF og som er registert som pistolskyttere så er det nok at 1% deltar på NM ? Tenker da på klasse Menn som du nevner har nok deltakere ?

 

Ikke ta med alle som er registrert. Det blir feil. Ta heller de som er aktive. Da havner vi vel på en 5000 stk eller noe.

 

Svaret på spørsmålet ditt da blir: Ja, 400 av potensielt 5000 er sånn passe for å kåre de beste skytterne i landet. Dersom man ikke vil være god å skyte så har man klubbmesterskap, KM og DM. Der kan aktiviteten gjerne mangedobles.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Nå må du slutte med den DFS-onanien din.

hva er det forresten?

forklar....

 

Bromark har flere ganger referert til hvor mye bedre alt er i DFS. Han så det også som et stort problem at Bane-NM gikk samtidig som LS når arrangøren ikke hadde annen mulighet enn den uka.

 

Sjekk tråden "Topp vs. bredde, forbund imellom" for å se hva jeg mener.

Link to comment
Share on other sites

Nå må du slutte med den DFS-onanien din.

hva er det forresten?

forklar....

 

Bromark har flere ganger referert til hvor mye bedre alt er i DFS. Han så det også som et stort problem at Bane-NM gikk samtidig som LS når arrangøren ikke hadde annen mulighet enn den uka.

 

Sjekk tråden "Topp vs. bredde, forbund imellom" for å se hva jeg mener.

at LS og en NM i pistol går samme uka, det er vel bare å innse at det er et problem for noen. det finnes tross alt endel folk som skyter begge deler. å det er vel videre å innse at en NM i pistol blir et lilleputtstevne i forhold til LS når du ser på antall deltakere.

om ting er bedre i DFS? det vet jeg ikke, men DFS har iallefall ikke flere småforbund(utvalg?) som er uenige seg i mellom

Link to comment
Share on other sites

om ting er bedre i DFS? det vet jeg ikke, men DFS har iallefall ikke flere småforbund(utvalg?) som er uenige seg i mellom

 

Det er fordi de bare holder på med rifleskyting og bare driver med bredde, ikke topp. Men det diskuterer vi i nevnte tråd.

hehe aner jeg en smule misunnelse mot DFS?

pr i dag er vel pistolskytingen i NSF også for breddeidrett å anse. var ikke mange norske deltakere i OL i pistol ;)

Link to comment
Share on other sites

Ingen DFS-skyttere heller. :wink:

 

Men at nivået på pistolskyting er lavere enn på mange år, er det ingen tvil om.

 

Desto større grunn til å begynne å trene mye! Mye lettere å hevde seg.

kan jo diskuteres om det var DFS skyttere med i OL.... de fleste norske rifleskytterne som var i OL er DFS skyttere også ;)

men det er helt rett at de ikke var med som DFS skyttere.

ser at du har behov for å rakke ned på DFS, er dette misunnelse eller noe annet?

Link to comment
Share on other sites

Se tråden "Topp vs. bredde, forbund imellom". Rimelig utbrodert hva jeg mener der. Ligger under "rifleskyting", tror jeg.

ja vet at du mener DFS burde støtte NSF med penger. jeg skjønner ikke det i det heletatt. du mener fordi noen er medlem i DFS og representerer NSF i OL bør DFS bidra med penger?

om jeg er medlem i svømmeklubben og NJFF på hjemstedet mitt, bør de betale litt av turen min til LS hvert år da? det henger ikke på greip.

det eneste jeg leser ut av det du skriver er en slags misnnelse/misnøye eller noe slikt mot DFS som jeg ikke helt skjønner hva kommer av.

Link to comment
Share on other sites

Nei. Jeg mener DFS "stjeler" breddeidretten innen rifleskyting fra NSF. Et forbund bør drive både med bredde- og toppidrett, men DFS stikker av fra regninga ved å bare dytte de skytterne som ønsker å prøve seg internasjonalt over til NSF.

 

Den regninga er det nå delvis breddeidretten i NSF som tar igjennom forbundskontingent. Og der er det over 70% pistolskyttere.

 

Riflegrenen innen NSF får allerede mer enn den delen av kaka de har rett på hvis vi skal gjenspeile medlemsmassen. Det er selvfølgelig på sin plass at de får ekstra for gode prestasjoner internasjonalt, men enda hyler de etter mer

 

Er dette rettferdig?

Link to comment
Share on other sites

Hold dere til sakens kjerne eller start en ny tråd der dere diskuterer hva som er best ;-)

 

Uansett må vi se på hva som skjer rundt oss, og ta med oss det som er bra og evnt da endre på ting selv om det har vært slik i en evighet....noe som går igjen innen NSF har jeg merket.....

 

Dette kommer jo godt frem fra en av de som har postet her også......

 

K.

Link to comment
Share on other sites

Ingen DFS-skyttere heller. :wink:

Så du mener at årets skytterkonge ikke er DFS-skytter? Han (Vebjørn Berg) kunne da ikke være med på LS uten å være medlem i et DFS-lag. Og 2 dager etter kongelaget dro han til Beijing...

 

Beklager off-topic, men enkelte ting kan ikke forbli uimotsagt. Det ryktes forresten at Espen Berg-Knutsen, Gyda Olssen og Kristina Vestveit også har DFS-medlemsskapet i orden.

Link to comment
Share on other sites

DFS premierer jo klassevis på LS, med standardbegre i ulike størrelser. Og det ville egentlig være mer stas å få en samling sølvbegre (hvis man skyter bra nok) med NSF-dragen på, enn diverse mer eller mindre kurant keramikk eller treskurd. Diverse lokale premier i plast og eloksert aluminium orker jeg ikke å komme inn på engang, da blir jeg bare frustrert nå som jeg skal sove...

Link to comment
Share on other sites

Premier er jo et evig tilbakevendende tema.

 

Det går an å ha begge deler!

 

På de to siste NM-Bane har det vært gavekort på Børselars og den gjengen som tar premier der virker å være tålelig fornøyd med det. På et NM-Felt må det være mere å velge i.

 

Jeg ser for meg et gavebord med vanlige premier(drill, dyner, måleband, osv... :wink: ) og i tillegg en stabel med plaketter som forteller hvilket arrangement man har vært med på. Skytterne velger selv hvilken premie de vil ha.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...