Jump to content

Begrenset politimyndighet


Guest solheimen

Recommended Posts

Hvem har begrenset politimyndighet ifm. jakt? Hva har de rett til å sjekke? Hvordan kan vi vite at de har den myndigheten, har de en legitimasjon som beviser det?

 

 

Jeg hadde selv slik myndighet for noen år siden som jakt og fiskeoppsynsmann. Nå er vel dette ivaretatt av statens naturoppsyn som skal ha slik myndighet.

Jeg måtte på kurs i regi NJFF der de hadde en statsadvokat som foreleste. Vi måtte også trene på mulige situasjoner en kunne komme ut for. Vi måtte også sette oss in i lovverket (straffeprosessloven, straffeloven, politiloven +++)for å kunne andvende de tvangsmidlene vi hadde til rådighet.

Det første en oppsynsmann skal gjøre er å identifisere seg med id/bevis på sin myndighet.

I spesielle tilfeller kan de foreta ransaking og beslag, men det stilles svært strenge krav til bevisbyrden. I utgangspunktet skal en jurist hos politimesteren gi sitt samtykke til en slik handling, men kan dette ikke ordenes innen rimelig tid, og en er på ferske spor eller fersk gjerning kan en med begrenset politimyndighet beslutte ransaking og beslag selv. En slik handling skal straks meldes til juristen hos politimesteren. Det samme gjelder om en må gå til pågripelse av en eller flere pesoner.

 

Den som er verdt å merke seg både i viltloven og lakse og innlandsfiskeloven er at forsøk straffes likt med fullbyrdet forseelse.

Link to comment
Share on other sites

Så vidt jeg vet er det bare politiet som har anledning til å ransake deg. Slik som lommer og sekk etc...

Og selv uniformert politi må ha "skjellig grunn til mistanke" før de kan kroppsvisitere deg, kikke i sekken din, inspisere vaskerommet ditt eller undersøke bagasjerommet på bilen din. Men de har selvsagt lov til å sjekke at du har varseltrekanten på plass baki bagasjerommet...

Link to comment
Share on other sites

Fant litt her :wink:

 

http://www.okokrim.no/aktuelt_arkiv/mil ... age16.html

 

Oppsynsmannen har samme adgang til å pågripe, ransake og beslaglegge som en polititjenestemann, men straffeprosessloven stiller strenge krav. Særlig gjelder dette ransaking. For å foreta ransaking av f eks sekk, hytte, telt eller bil må mistenkte treffes på fersk gjerning eller ferske spor eller det er en sterk mistanke om en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder

 

 

 

http://www.okokrim.no/aktuelt_arkiv/mil ... age13.html

Link to comment
Share on other sites

Nope, under forsetene er det ikke plass til en refleksvest engang. Der er det fullt av to tomme brusflasker, ei saftflaske, fire Donaldblader, to tomme popcornposer, tre GameBoyspill og en haug annet skrot som ungene har sluppet ned på gulvet i baksetet og sparket innunder setet :roll:

 

Så derfor ligger varseltrekanten i det lille verktøyrommet helt bakerst :oops:

Link to comment
Share on other sites

Nope, under forsetene er det ikke plass til en refleksvest engang. Der er det fullt av to tomme brusflasker, ei saftflaske, fire Donaldblader, to tomme popcornposer, tre GameBoyspill og en haug annet skrot som ungene har sluppet ned på gulvet i baksetet og sparket innunder setet :roll:

 

Så derfor ligger varseltrekanten i det lille verktøyrommet helt bakerst :oops:

 

Jeg prøvde å bremse ned fra hundre og å*host* ti en gang, med ei brusflaske under pedalen... Siden dengang har jeg holdt det noenlunde ryddig under førersetet, for å si det sånn... Og i bilen min ligger varseltrekanten i et eget rom under baksetet :wink:.

 

Jepp... OT :mrgreen:.

Link to comment
Share on other sites

+1 Har prøvd det samme med ei pilsflaske under pedalen fra hundre og ............. :shock:

Snakker om febrilsk aktivitet med beina når en kjemper for å bli kvitt flaska før en går tom for vei.

Men trekanten prøver jeg å ha inne i bilen, da jeg har en viss glede av å kunne nekte politiet tilgang til meg og mitt (med untak av de som oppfører seg som folk da).

Link to comment
Share on other sites

Bare for ordens skyld : ALLE har begrenset politimyndighet, dersom vilkårene er tilstede.

 

La oss begynne med Straffeprosessloven § 171 :

"Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når :

1) det er grunn til å frykte at han vil unndra seg forfølgning eller fullbyrdning av straff eller andre forholdsregler,

2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f.eks. ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,

3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,

4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende."

 

Legg her spesielt merke til kravet om at det MÅ kunne medføre HØYERE straff enn 6 måneders fengsel. 6 måneder er altså IKKE nok, men derimot 6 måneder OG en bot er nok.

 

 

Så hopper vi til Straffeprosesslovens § 176 :

" Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor.

Den som uten å tilhøre politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet."

 

Så kommer en av mine favoritter, Straffeprosesslovens § 173 :

" Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen."

 

Så treffer du på en som har f.eks. tjuvslakta ett rådyr, og vedkommende ikke straks legger fra seg byttet og "overgir" seg, har du full rett til å pågripe vedkommende.

 

Men det slutter ikke der. Straffeprosesslovens § 178 sier :

" Pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater. Ting som den pågrepne kan bruke til vold eller til å unnvike, skal tas fra ham. I dette øyemed kan han ransakes.!

 

Og de to siste bare gjør det hele komplett :D :

Straffeprosesslovens § 203 :

" Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges. Det samme gjelder ting som antas å kunne inndras eller å kunne kreves utlevert av fornærmede."

 

Straffeprosesslovens § 206 :

"Uten beslutning av påtalemyndigheten kan politimann ta beslag når han setter i verk beslutning om ransaking eller pågripelse, og ellers når det er fare ved opphold. Beslag kan tas av enhver når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor.

Beslaget skal straks meldes til påtalemyndigheten. "

 

 

 

Som dere ser så har en helt vanlig Ola Dunk temmelig mye makt, bare lovverket brukes riktig. Det noen gjør feil, er at de går for langt på for dårlig grunnlag. Eller bruker mer makt enn nødvendig.

Link to comment
Share on other sites

Så treffer du på en som har f.eks. tjuvslakta ett rådyr, og vedkommende ikke straks legger fra seg byttet og "overgir" seg, har du full rett til å pågripe vedkommende.

 

Ikke enig med deg i dette.

Hvis vedkommende stopper slakten og går fra stedet, kan du ikke holde han tilbake!

Dette ved f.eks butikktyver som blir stoppet etter at de har gått forbi kassen, altså utsalgsstedet siste mulighet til å betale... De gir ifra seg "byttet" sier unnskyld å går... Du kan ikke holde de tilbake mot sin vilje, så sant ikke straffen tilsvarer mer enn 6mnd.

Tar du en snickers hos Narvesen og blir stoppet, kan du levere den til vedkommende å gå. Da verdien er lav.

Tar du noe som er verdt ??? husker ikke summen som tilsvarer min.6mnd fengsel så kan du holdes igjen mot din vilje.

 

Men her er det MYE gråsoner....

Link to comment
Share on other sites

Men de har selvsagt lov til å sjekke at du har varseltrekanten på plass baki bagasjerommet...

 

Strengt tatt ikke, de kan kontrollere om du har den med deg, men den ligger vel under førersetet, sammen med refleksvesten ?? :mrgreen:

 

Alternativt sier du at "jeg har ikke varseltrekant". Da får du en mangel-lapp og så du innom en trafikkstasjon for å kontrollere at du har en innen en viss tid. Så vidt jeg vet kan man ikke få bot for dette - kun pålegg om å utbedre mangelen. Men så lenge vi snakker om jaktoppsyn så har vel de uansett ikke myndighet når det gjelder vegtrafikkloven, så da er det vel bare å svare "ha'kke du noe med" ?

 

Grey Ghost

Link to comment
Share on other sites

Poacher skrev :

Ikke enig med deg i dette.

Hvis vedkommende stopper slakten og går fra stedet, kan du ikke holde han tilbake!

 

Ehh, var det ikke det jeg skrev da ?? Muligens litt klønete formulert, men det var det som var poenget.

Forøvrig kommer det inn ett viktig moment :

Hva er strafferammen for å tjuvslakte ? Er den OVER 6 måneders fengsel, kan vedkommende pågripes selv om han gir fra seg byttet. ( Straffeprosesslovens § 171.)

Og som det står skrevet i § 173 : Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen.

Hvordan kan du "avstå fra den straffbare virksomhet" dersom du allerede har skutt dyret ?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Bare for ordens skyld : ALLE har begrenset politimyndighet, dersom vilkårene er tilstede.

 

La oss begynne med Straffeprosessloven § 171 :

"Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når :

1) det er grunn til å frykte at han vil unndra seg forfølgning eller fullbyrdning av straff eller andre forholdsregler,

2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f.eks. ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,

3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,

4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende."

 

Legg her spesielt merke til kravet om at det MÅ kunne medføre HØYERE straff enn 6 måneders fengsel. 6 måneder er altså IKKE nok, men derimot 6 måneder OG en bot er nok.

 

 

Så hopper vi til Straffeprosesslovens § 176 :

" Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor.

Den som uten å tilhøre politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet."

 

Så kommer en av mine favoritter, Straffeprosesslovens § 173 :

" Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen."

 

Så treffer du på en som har f.eks. tjuvslakta ett rådyr, og vedkommende ikke straks legger fra seg byttet og "overgir" seg, har du full rett til å pågripe vedkommende.

 

Men det slutter ikke der. Straffeprosesslovens § 178 sier :

" Pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater. Ting som den pågrepne kan bruke til vold eller til å unnvike, skal tas fra ham. I dette øyemed kan han ransakes.!

 

Og de to siste bare gjør det hele komplett :D :

Straffeprosesslovens § 203 :

" Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges. Det samme gjelder ting som antas å kunne inndras eller å kunne kreves utlevert av fornærmede."

 

Straffeprosesslovens § 206 :

"Uten beslutning av påtalemyndigheten kan politimann ta beslag når han setter i verk beslutning om ransaking eller pågripelse, og ellers når det er fare ved opphold. Beslag kan tas av enhver når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor.

Beslaget skal straks meldes til påtalemyndigheten. "

 

 

 

Som dere ser så har en helt vanlig Ola Dunk temmelig mye makt, bare lovverket brukes riktig. Det noen gjør feil, er at de går for langt på for dårlig grunnlag. Eller bruker mer makt enn nødvendig.

 

Straffeprosessloven § 171 : Denne gjelder kun for politi og de med begrenset politimyndighet.

 

Kan du utdype hva du mener med at 6 mnd og en bot er nok?

 

Privatpersoner har makt, men en bør være VELDIG forsiktig i utøvelsen. Det stilles store krav til bevisbyrden der privatpersoner har brukt tvangsmidler.

Link to comment
Share on other sites

Poacher skrev :
Ikke enig med deg i dette.

Hvis vedkommende stopper slakten og går fra stedet, kan du ikke holde han tilbake!

 

Ehh, var det ikke det jeg skrev da ?? Muligens litt klønete formulert, men det var det som var poenget.

Forøvrig kommer det inn ett viktig moment :

Hva er strafferammen for å tjuvslakte ? Er den OVER 6 måneders fengsel, kan vedkommende pågripes selv om han gir fra seg byttet. ( Straffeprosesslovens § 171.)

Og som det står skrevet i § 173 : Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen.

Hvordan kan du "avstå fra den straffbare virksomhet" dersom du allerede har skutt dyret ?

 

Vel, hvilke lover/forskrifter har du forbrutt deg mot ved tjuvslakting?

Jakt på annen mans eiendom?

Ikke avlagt storviltprøven?

Ikke godkjent våpen til denne type jakt?

+++

Summa sumarum vil vel en straff bli på 6 mnd eller mer?

Jeg kjenner ikke til hva straffen har vært i slike tilfeller men ved å foreta noen undersøkelser på stedet kan en få en pekepinne på hvor alvårlig tilfellet er. Er en usikker kan en telefon til Politiet gi svar. :)

Link to comment
Share on other sites

1# Hva er strafferammen for å tjuvslakte ? Er den OVER 6 måneders fengsel, kan vedkommende pågripes selv om han gir fra seg byttet. ( Straffeprosesslovens § 171.)

2# Hvordan kan du "avstå fra den straffbare virksomhet" dersom du allerede har skutt dyret ?

 

1# Kan ikke uttale meg om strafferammen på tyvslakt... Aner ikke. Det burde jeg kanskje sette meg inn i pga av nickname mitt :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

2# Kan du bevise at det er vedkommende som du påtraff under slakting?

 

Minnes å huske en sak som var nevnt på SL, der noen hadde videofilmet skyting (tyvjakt) i skogen, men det fremkom ikke på filmen at byttet ble skutt, og vedkommende gikk fri.... Var noe i den stilen, kanskje ikke ordrett gjengitt av meg :oops:

Link to comment
Share on other sites

2# Kan du bevise at det er vedkommende som du påtraff under slakting?

 

Og her tenker jeg vi går til § 176 :

" Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtalemyndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor.Den som uten å tilhøre politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet."

 

Ikke noe krav om at du må ha sett hva som skjer.

Link to comment
Share on other sites

Straffeprosessloven § 171 : Denne gjelder kun for politi og de med begrenset politimyndighet.

Nei den gjelder for enhver norsk borger. Eller tar juristene ved Oslo politikammer feil ?

 

Kan du utdype hva du mener med at 6 mnd og en bot er nok?

En øvre straff (strafferamme) på 6 måneders fengsel er ikke nok. 6 måneders fengsel + en bot er nok, siden det er mer enn 6 måneders fengsel.

 

Privatpersoner har makt, men en bør være VELDIG forsiktig i utøvelsen. Det stilles store krav til bevisbyrden der privatpersoner har brukt tvangsmidler

Helt enig. Det finnes desverre altfor mange eksempler på at folk har gått alt for langt. Det er bedre å la en kjeltring gå, enn selv å risikere å bli straffet. Uansett hvor bittert det er.

Link to comment
Share on other sites

Det jeg lurer på er følgende:

 

Kan oppsyn\politi uten videre ved kontroll be om å få se i sekken din og lommene dine?

Våpen og papirer er greit, men kreves det ikk grunn til bevisforspillelse ved straffbar handling for å kunne ransake?

Altså ved en vanlig sjekk er det ikke lov?

 

Har selv blirr sjekka p vidden og åpnet sef. sekken. Men det er interessant å vite hvor grensen går.

 

Og i jegerprøvesammenheng lærer vi jo elevene at grunneier\andre jegere IKKE kan sjekke noe som helst. DVS. grunneier kan sjekke om du har bet. jgeravgiften.

Link to comment
Share on other sites

Selv politiet skal jo ha "skjellig grunn til mistanke" før de kan gjøre noe.

Så jeg tviler på at ett jaktoppsyn kan kreve at du åpner sekken og lommene uten videre. Det de kan gjøre, er å spørre om de kan få lov å se hva du har i sekken/lommene. Du har ingen plikt til å la de få lov, men hvorfor lage bråk dersom du ikke har noe å skjule ?

Link to comment
Share on other sites

Enhver jeger med gyldig jaktkort/jaktrett på terrenget har myndighet til å forlange å se jaktkort til andre han møter på terrenget.

 

Dette er ikke riktig. Dette kommer helt an på hvilken avtale man har gjort med grunneier (dersom man ikke selv er grunneier da). Så på statens grunn, gjelder ikke dette (med mindre det er noen områder som har slik praksis). Ofte står det på jakt- eller fiskekortet om man kan sjekke om andre. Så hva hvis du har slik avtale da... du kan spørre, men hvis vedkommende ikke vil vise deg det, kan du ikke gjøre noen verdens ting, untatt å følge med og rapportere :wink: Ikke kan du kreve personalia (navn, fødselsdato osv), eller holde han igjen på noen måte. Dersom han fortsetter å fiske eller jakte, kan du i prinsippet pågripe/hindre han i å fortsette å gjøre det (straffeprosessloven §§ 173 og 176), men dette vil nok i de fleste tilfellene bli oppfattet som et uforholdsmessig inngrep (jfr straffeprosessloven § 170a).

 

Husk det er forskjell mellom å spørre og kreve: Så enhver kan spørre om navn, men ikke kreve det!

 

Bare for ordens skyld : ALLE har begrenset politimyndighet, dersom vilkårene er tilstede.

 

Dette stemmer ikke! Blir kanskje oppfattet som litt pirk og kverulering, men almenhetens rett til å bruke tvangsmidler er ikke definert som begrenset politimyndighet (BP). BP må være tildelt av politimester (politidirektoratet) i medhold av politiloven § 20. Egentlig ganske viktig for en med BP har langt mer myndighet enn en allminnelig borger (eks. kreve personalia).

 

Når det gjelder strafferammene for tyvslakting er det som følger:

 

- Skjer det innenfor jakttid er det kun krenking av grunneierretten og straffes med bøter (jfr. straffeloven § 407).

 

Skjer det utenfor jakttid er det brudd på viltloven § 3 og strafferammen er bøter eller fengsel intill 1 år (2 år i særlig grove tilfeller), jfr viltloven § 56.

Link to comment
Share on other sites

Eg lurer litt på politiet kva rett politiet har til å ransake i følgande tilfeller:

 

I eindel tilfeller kjører jegerar rundt for å sjå etter dyr i terrenget. I mitt tilfelle har eg utsyn til store deler av terrenget mitt frå riksvei og eg kjører ofte rundt og stoppar på utkjørsler osv for å sitte der i ro og mak med kikkarten for å sjå etter dyr. Børsa ligg nedpakka i koffert i bagasjerommet. Men ein ting har eg tenkt på; har jaktoppsynet noko med meg å gjere i det heile tatt her?

 

Etter mitt syn kan det jo ikkje definerast som jakt å kjøre bil på riksvei med våpen forsvarleg nedpakka og ikkje lett tilgjengelig. Jakta begynner vel først når eg går ut av bilen og inn i terrenget? Kan politiet kreve å sjå jegeravgiftskort?Kan politiet kreve å sjå børsa? Eg innbiller meg at dei har ingenting med kva eg har med meg i bilen so lenge dei ikkje har ransakelseordre eller skjelig grunn til mistanke??

 

Nokon som kan svare?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...