Jump to content

Reklamsjon og XXL


balter

Recommended Posts

Min kollegas 2-årige hagle (Silma Finnskogen) er kjøpt på XXL.

Den er lite skutt med, men har begynt med periodisk klikk... Ble levert til XXL for reparasjon, tilbakelevert etter 4 uker.

Test på leirduebanen ga 4 klikk på 25 duer. Det betyr at våpenet ikke kan stoles på, har en vesentlig funksjons feil.

Jakten nærmer seg, men XXL har nå lite å bidra med, lån eller innbytte er ikke tema. Tror kundebehandlingen er konsentrert til en ekspeditør som har hatt kunden.

 

Dersom noen kjenner en innfallsvinkel eller kontakt i XXl som er serviceminded, så er jeg takknemlig for tips.

Link to comment
Share on other sites

Hmm......

Ei hagle må vel kunne regnes som et objekt som er ment å vare "en god stund", og dermed ramle inn under 5års-fristen.

Nå må jeg klippe og lime litt, er noen år siden jeg gikk gjennom kjøpsloven. Denne ligger dog lett tilgjengelig på nett, både for din venn og andre: http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-027.html

 

"Den nye forbrukerkjøpsloven av 2002 regulerer dine rettigheter som kjøper når en vare er mangelfull. Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp som gjøres etter 1 juli 2002, mens kjøp inngått før denne dato følger reglene i kjøpsloven av 1988.

 

Reklamasjonsretten etter disse lovene er en rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år. For ting som er ment å vare vesentlig lenger, f.eks. radio- og tv-apparat og komfyrer, er fristen fem år i forbrukerkjøp."

 

 

 

"Klagefrister

Har kjøperen noe å klage over, bør han alltid si i fra snarest mulig. Ved mangler må det være reklamert innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget. Hovedregelen er at man etter to år ikke kan gjøre gjeldende at en vare er mangelfull.

 

For ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. Dette er først og fremst bestandige kapitalvarer som f.eks. møbler, biler, radio/tv-apparat, byggevarer mv. Som hovedregel bør klagen framsettes overfor selgeren."

 

"Hva du kan kreve?

Hvis varen har en mangel har du en rekke krav du kan stille til selgeren. Det er derfor viktig at du klager direkte til selgeren eller leverandøren før du får varen reparert.

 

Du kan for det første kreve å holde tilbake kjøpesummen dersom du ikke allerede har betalt. Du kan videre kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering) eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan imidlertid kreve å få reparere i stedet for å gi deg en ny vare dersom det er umulig å fremskaffe en ny eller hvis dette det vil medføre en urimelig kostnad. Dette betyr for eksempel at varer som er kostbare og som faller mye i verdi normalt ikke kan kreves omlevert. Merk deg at du som hovedregel har krav på at selgeren gir deg en lånegjenstand i mellomtiden dersom omlevering eller reparasjon tar mer enn en uke, og at selgeren kun har to forsøk på å rette opp mangelen.

 

Mislykkes reparasjon og omlevering kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Prisavslaget skal tilsvare varens verdireduksjon. Hever du kjøpet må du levere tilbake varen mot at selgeren betaler tilbake kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente fra du reklamerte."

Link to comment
Share on other sites

Vel, var nå bare et svar på spørsmålet ditt om evt innfallsvinkel. Hva kompisen din velger å faktisk gjøre får jo bli opp til han, men han har jo all rett til å både få lånehagle eller bytte den i en annen. Og det tar vel ikke så mye lengere tid å vise daglig leder i aktuelle butikk noen uthevede paragrafer, enn alle andre alternativ.

 

Uansett håper jeg kompisen har mer hell med kommende nykjøp, men råder han til å ta oppgjør med XXL etter jakta :D

Link to comment
Share on other sites

Du kan for det første kreve å holde tilbake kjøpesummen dersom du ikke allerede har betalt. Du kan videre kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering) eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan imidlertid kreve å få reparere i stedet for å gi deg en ny vare dersom det er umulig å fremskaffe en ny eller hvis dette det vil medføre en urimelig kostnad.

 

Klippet litt i innlegget ditt.

Er det virkelig sånn at du kan kreve omlevering?

Det må jo gå på om det kan sies at mangelen er vesentlig eller ikke og jeg tror ikke at noen klikk kan kvalifiseres som en vesentlig mangel.

 

Sånn jeg skjønner etter forbrukerkjøpsloven §34 så har selger i dette tilfellet rett til å reparer mangelen og dersom dette gir selger urimelige kostnader så har selger rett til omlevering etter §36.

 

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

 

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

 

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

Link to comment
Share on other sites

Du kan for det første kreve å holde tilbake kjøpesummen dersom du ikke allerede har betalt. Du kan videre kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering) eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan imidlertid kreve å få reparere i stedet for å gi deg en ny vare dersom det er umulig å fremskaffe en ny eller hvis dette det vil medføre en urimelig kostnad.

Klippet litt i innlegget ditt.

Er det virkelig sånn at du kan kreve omlevering?

Det må jo gå på om det kan sies at mangelen er vesentlig eller ikke og jeg tror ikke at noen klikk kan kvalifiseres som en vesentlig mangel.

 

Sånn jeg skjønner etter forbrukerkjøpsloven §34 så har selger i dette tilfellet rett til å reparer mangelen og dersom dette gir selger urimelige kostnader så har selger rett til omlevering etter §36.

§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).

(1) Kjøperen kan kreve at selgeren for egen rekning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Selgeren kan isteden foreta omlevering etter § 36.

(2) Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dette gjelder ikke dersom det foreligger hindring eller misforhold som nevnt i § 23. Omlevering kan heller ikke kreves når kjøpet gjelder en ting som foreligger ved kjøpet og har slike egenskaper at den ut fra partenes forutsetninger ikke med rimelighet kan erstattes med en annen.

 

Hallo???

 

Er ikke klikk ved avtrekk en vesentlig mangel på et skytevåpen, så vet jeg da F.... hva som er det

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tidligere jobbet i XXL (Våpen)og vi fikk klar beskjed om og etterkomme kundene som best vi kunne, så jeg vil anta at dette enten er en sak relatert til en ekspeditør eller at det er tidsaspektet...børsemakerene har plenty å gjøre på denne tiden. Men, uansett burde de hoste opp en lånehagle til problemet er løst.

Link to comment
Share on other sites

Om du er sikker på at dette ikke skyldes patronene eller skit i børsa, så skulle det ikke være noe i veien for å sende den en ny runde til børsemaker. Men... i disse dager tar det litt tid og det er ikke XXL eller andre forretninger sin feil. Børsemakerne har litt å gjøre om dagen de også.

Om du har mulighet, så stikk gjerne innom XXL i sandvika i morgen kveld, så skal jeg få en til å se på den.

Link to comment
Share on other sites

Stadig flere butikker i Norge konkurrerer kun på pris. Da har det etter mitt syn ikke noen hensikt å handle hos disse forhandlerne,- da man ofte får et mye bedre pristilbud i utlandet.

 

Støtt opp om de norske forhandlerne som fortsatt yter skikkelig service,- selv om de kanskje ligger noen få kroner over sine norske "amerikaniserte" konkurrenter,- eller ta steget fullt ut og bestill varen til -40% fra utlandet.

Link to comment
Share on other sites

Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan imidlertid kreve å få reparere i stedet for å gi deg en ny vare dersom det er umulig å fremskaffe en ny eller hvis dette det vil medføre en urimelig kostnad. Dette betyr for eksempel at varer som er kostbare og som faller mye i verdi normalt ikke kan kreves omlevert.

 

Jeg vil bare knytte en liten kommentar til regelforståelsen her. Ordlyden gir, som du påpeker, støtte til ditt syn nemlig at man fritt kan velge mellom omlevering eller reparasjon. Derimot er det i rettspraksis fastlagt et langt mer restriktivt regime (se feks den såkalte "Støvlettdommen"), der selv relativt billige og enkle gjenstander ikke kan kreves omlevert.

 

Det synes rimelig klart i dette tilfellet at man her ikke kan kreve omlevering. I stedet bør man kreve retting, kombinert med erstatningsgjenstand i den tiden det tar å rette (såfremt retting kan forventes å ta over 7 dager).

Link to comment
Share on other sites

Med forbehold om at jeg kanskje husker feil (men er temmelig sikker på jeg husker rett :wink: )

 

Selger kan gis to forsøk på å utbedre feil på varen. Her har jo XXL allerede brukt ett forsøk. Har ikke feilen etter det blitt utbedret etter to forsøk, kan kjøper kreve at selger trekker tar tilbake varen. Om denne blir byttet i en tilsvarende eller refundert blir opp til partene å avgjøre seg imellom.

 

På spørsmålet om klikk skal regnes som en vesentlig mangel, så mener jeg i dette tilfellet- ja, helt klart. Når det omtalte våpnet klikker på nesten 20% av forsøkene må det jo sies å være nettopp det, et våpens primæroppgave er jo nettopp å avfyre skudd.

 

 

 

 

Skal ikke være 100% påståelig i denne saken, så ikke heng meg om jeg har snublet i en eller annen sammenheng, nettopp fordi jeg rett og slett ikke har satt meg ned og finlest paragrafene på en stund og ting kan fort gå i glemmeboka. Men jeg mener overnevnte skal være korrekt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjøpte to 9 mm pistoler til klubben hos XXL, fordi de var et par hundrelapper billigere enn hos Stenvaag. Det har da ført til at vi stort sett bare disponerer en pistol, den andre er stadig til reparasjon, og det er overhodet ikke hjelp å få hos XXL, de tar konsekvent ikke telefonen, så man må oppsøke butikken for å spørre etter fremgang. Vi blir lovet å få tilbakemeldig pr telefon dagen etter, det skjer aldri, og den som lover det har stort sett sluttet til neste besøk i butikken. Rutinen da er først å forklare den nye ekspeditøren(som neppe er stort mer enn 18 år som oftest), hva en pistol er, deretter hele saksgangen (dersom noe er notert i datasystemet så finner han det ikke).

 

Min konklusjon er helt enkelt: Jeg kjøper ingenting i den butikken mer, selv om det skulle være gratis, og selv blykuler er et produkt som er for komplisert for dem. Kjøp våpen hos en seriøs leverandør, og nyt godt av god service!

Link to comment
Share on other sites

Kjøpte en av de siste sako 75 hunter fra XXL i vår. Da jeg fikk rifla holdt avtrekket 2,5 kg og det var et jævla kryp på det. Det fiksa jeg selv, men det som var værre å gjøre noe med var at kammeret var for kort. Selv kjøp ammoen var tung å kamre. Ringte så importør som har agenturet, Schou og det var bare å sende den dit. gikk så ei god stund så kom den tilbake fra børsemaker i Drangedal (Vågsland), opp brotcet og fin :D Så har hagla en norsk importør ta kontakt med dem.

Må også nevne at jeg samtidig sendte inn en gammel og sliten swarowski lommekikkert som var blitt så slarken. Fikk den tilbake i går. Thaigt og fin. Med ny coating på linser og ny reim. Kosta ikke ei krone :D

Så etter å ha lest div. pes om servicen til Schou har jeg egentlig bare gode erfaringer selv. - så langt.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Her er en liten (noe forkortet versjon) historie fra XXL på ALNA.

 

Jeg skulle ha en hagle, og hadde INGEN forkunnskap (utover det man lærer på jegerkurs). Jeg sjekket litt rundt og bestemte meg for å bruke opp mot 10000kr på et våpen. Det er jo en kjent sak at XXL er gode på pris og jeg tok en tur dit. Jeg har en plan om å jakte småvilt inklusive rådyr, og tenkte at ei skikkelig kraftig hagle måtte være tingen. Silma Finnskogen til 6990,- dukket opp i mitt hode. Selgeren på XXL, kunne fortelle at dette var ei relativt rimelig hagle, men at den var solid og de hadde lite reklamasjon på våpenet.12/89 var også et godt valg når jeg skulle skyte rådyr. Med tilpasning, easyhit og koffert skulle den komme på ca 9500kr. Jeg slo til og betalte 3500kr i håndpenger. Det skulle ta 2-3 uker å få våpenet levert.

 

Etter 3 uker tok jeg kontakt og fikk vite at børsemakeren (Vågsland) hadde vært i kontakt med XXL og forklart at det målet som ble tatt ved tilpasning måtte være til en kar som var minst 250cm høy. Det ble da ryddet i skjemaene og riktige mål ble meddelt Vågsland. Jeg spurte om det hadde noen hensikt å komme ned for kontrollmål, men det var ikke nødvendig. Når riktige mål ble gitt, fikk jeg beskjed om at det skulle sendes dagen etter fra verkstedet. Flott tenkte jeg og tilga det lille rotet som hadde vært. Helt korrekt kom våpenet når det skulle, og spent og glad reiste jeg ned for å hente det. Børsemakeren hadde bare gjort en liten glipp, og hagla viste seg å være 2-3 cm for lang i forhold til målene som var oppgitt. Jeg ble mildt sagt forbannet - tre dager inn i jakta - og 5 uker leveringstid med feil resultat ble for mye for meg.

 

Jeg hevet kjøpet på stedet fikk mine penger igjen og gikk til Magne Landrø i Lillestrøm hvor jeg kjøpte ei Rizzini Omnium. Gikk litt over mitt budsjett, men GOD service, kunnskap om produktet, trygg levering og kompetanse om markedet er verdt enda mer enn det jeg valgte å bruke.

 

I ettertid har jeg også lært at Silma Finnskogen ikke nødvendigvis hadde vært et spesielt godt kjøp heller. Verken til mitt bruk eller kvaliteten på hagla. En kompis kunne fortelle at han hadde den hagla som sin første hagle og kunne sjelden avfyre 2. skuddet som det skulle. Mye klikk og mye problemer med servicen hos XXL.

 

Mulig vi var uheldige, men jeg er enig med andre som sier det er bedre å bruke LITT ekstra penger å få MYE ekstra igjen.

 

Mvh

 

Lykkelig eier av en Rizzini.

Link to comment
Share on other sites

Guest graahund

Har handla et par ganger på XXL i Ski og makan til dårlig service skal man leite lenge etter. For det første så må du gå og finne deg en ekspeditør, og hvis du finner en så kan vedkommende ingen ting. Må spørre en annen. Gikk til Sportshuset i Ski og fikk det jeg trengte med en gang. Så jeg gidder ikke XXL mer. :shock:

Link to comment
Share on other sites

XXL har etter min mening mye til felles med NextGenTel. Så lenge de har det du skal ha og du ikke trenger oppfølging, er de bra. På pris. Med det samme du ber dem om å gjøre noe mer enn å bare pushe de produktene/tjenestene de har akkurat nå, er du fucked.

 

Det blir som å handle på nettet fra utlandet. Pris er bra, service og oppfølging er ikke-eksisterende. Ditt valg.

Link to comment
Share on other sites

Stadig flere butikker i Norge konkurrerer kun på pris. Da har det etter mitt syn ikke noen hensikt å handle hos disse forhandlerne,- da man ofte får et mye bedre pristilbud i utlandet.

 

Støtt opp om de norske forhandlerne som fortsatt yter skikkelig service,- selv om de kanskje ligger noen få kroner over sine norske "amerikaniserte" konkurrenter,- eller ta steget fullt ut og bestill varen til -40% fra utlandet.

 

Ganske enig, la g-sport, xxl m.fl (klæsbutikker med våpen som lokkevarer) "dø" som våpenforhandlere for å skape bedre plass til "ekte" våpenbutikker.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Husker jeg betalte 18,- istedetfor 180,- for 1000stk federal primere engang der fordi fyren bak kassa tydeligvis bomma litt på tastaturet når han skrev ut faktura`n.. Jeg har også fått avslag og rabatter på varer helt ut av det blå..

 

Skjønner ikke hva dere maser over :D Fortsetter de slik så dropper jeg Rema/Prix og Coop og kjøper superbillig Real Turmat til middag :mrgreen:

 

BB John

Link to comment
Share on other sites

Annen historie fra XXL: Skulle ha meg ny halvauto hagle og så at de hadde et supertilbud på Franchi Predator. Prøvde å få tak i XXL Alnabru både på tlf og mail flere ganger uten hell. Ringte da til XXL utenfor Drammen og fikk tak i han som er ansvarlig for våpen der etter å ha snakket med en "fjortiss" uten peiling. Ansvarlig for våpen sa at de hadde 4 eksemplar inne av hagla så det var ikke noe problem. Han skulle sette av ei til meg til jeg hadde fått godkjent våpensøknad. Trengte heller ikke å betale noe på forskudd. Flott tenkte jeg!

 

Ringte til de etter at jeg hadde fått godkjent våpensøknad, men da hadde de ikke flere Predatorer igjen... De hadde lovet vekk flere enn de hadde... :?

 

Han skulle sjekke opp i hva han kunne ordne for meg, evt. om noen andre butikker hadde flere Predatorer igjen. Hørte aldri noe mer fra han... :evil:

 

Gadd heller ikke å mase mer på de for jeg forstod at dette kom ikke til å føre noen vei. Fant meg heller en lite brukt Beretta AL390 på nettet som jeg henter på posten i morra :wink:

 

Konklusjon: Kommer aldri til å gidde å handle noe mer med XXL!!

Link to comment
Share on other sites

Min kollegas 2-årige hagle (Silma Finnskogen) er kjøpt på XXL.

Den er lite skutt med, men har begynt med periodisk klikk... Ble levert til XXL for reparasjon, tilbakelevert etter 4 uker.

Test på leirduebanen ga 4 klikk på 25 duer. Det betyr at våpenet ikke kan stoles på, har en vesentlig funksjons feil.

Jakten nærmer seg, men XXL har nå lite å bidra med, lån eller innbytte er ikke tema. Tror kundebehandlingen er konsentrert til en ekspeditør som har hatt kunden.

 

Dersom noen kjenner en innfallsvinkel eller kontakt i XXl som er serviceminded, så er jeg takknemlig for tips.

 

 

 

Litt OT

Kunne sikkert tatt den på PM men har en silma finnskogen selv som ikke vil spenne seg opp i ny og ne, var det det som skjedde med hans og? når det nærmer seg en situasjon på jakt må jeg spenne opp bare for sikkerhetskyld, ikke bra... Spurte på XXL Forus hva jeg kunne gjøre, jo det var bare å skru av stokken og olje opp mekanismen, er det normalt å gjøre selv? eller få beskjed om av butikken å gjøre for den saks skyld?

Link to comment
Share on other sites

Spurte på XXL Forus hva jeg kunne gjøre, jo det var bare å skru av stokken og olje opp mekanismen, er det normalt å gjøre selv? eller få beskjed om av butikken å gjøre for den saks skyld?
Vel noen setter bilen på verksted for å bytte olje, fylle spyleveske.

Jeg vil ikke si at det er unormalt å ta våpen ut av stokken og drive litt vedlikehold.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Har lyst til å poste vår erfaring. Ikke for å sverte XXL, men for å gi litt ros til Intersport Bogstadveien.

 

Samboeren min (ei ganske lita og nett jente) og meg har vært innom flere butikker i Oslo på jakt etter hagle. Vi har ingen erfaring fra før, og må stole fullt og helt på ekspeditør. Siden XXL Storgata ligger rett ved jobben, har jeg vært innom flere ganger å snakket med de om hvilke hagler vi bør ha. I tillegg dro vi til Sandvika for å dobbeltsjekke. Stort sett greie nok folk, men litt lang ventetid for å få service.

De brukte kun et par minutter alle gangene på å finne hagle til både meg og min kjære. Dette gjorde meg litt skeptisk, da jeg har lest en del her på forumet samt et par bøker om småviltjakt - det handler om å finne en hagle som passer deg.

 

Tilfeldigvis kjørte jeg forbi Intersport i Bogstadveien, og hadde 10 min ekstra så jeg stakk innom. Mye kunder, men ekspeditøren i våpenavdelingen virket interessert i bruke litt tid. Siden samboeren ikke var med, ba han meg reise å hente henne så han fikk sett på henne. "Du stenger om 20 min" sa jeg. Han gav meg mobilnummeret sitt å ba meg ringe når jeg var på utsiden.

Én time etter stengetid var vi på plass utenfor, ringer og han låser opp. Han forklarer at han er børsemaker, og sitter å tilpasser våpen nesten døgnet rundt nå (rett før jakta startet). Han bruker allikevel to timer på å finne hagler til oss, etter stengetid! Kjæresten min sin hagle må han virkelig bende å vri på kolben for at den skal passe da hun har noen markante trekk på kjeve og kinn. Hun skjøt overaskende dårlig med lånt hagle på skytebanen, og nå skjønner vi hvorfor. Dette hadde ikke superselgerne på XXL lagt merke til, men de hadde ved flere anledninger funnet våpen til oss og nærmest sendt oss til kassa.

Min og hennes hagle står nå begge i spenn hos børsemakeren. Hun kjøpte en Sabatti Short 20 kaliber, og jeg en Lanber Gyttorp 12 kaliber. Totalt må vi betale et par tusen ekstra, men da får vi hagler som også passer oss.

XXL anbefalte oss Silma Finnskogen til meg og Silma Finnskogen Light til henne, begge kaliber 12. Vi ble ikke gjort oppmerksomme på tilpasningen. Jeg har også skjønt at Lanber og Sabatti går for å være gode våpen.

 

Merk også kaliberet. Ei så lita jente bør ikke ha 70cm pipe og kaliber 12. Det er for henne bedre med en noe lettere og kortere hagle. Børsemakeren sa han godt kunne kappe ned kolben på en 12 kaliber til henne, men den ville bare bli feil balansert (fremtung). Siden Sabatti Short'en er lettere og riktig balansert, er det naturlig å tro at treffpunktet hennes blir betraktelig forbedret (jfr lånt hagle på skytebanen).

 

Jeg er veldig glad for at jeg dro innom Intersport i Bogstadveien, og fikk skikkelig service av en børsemaker og spesialtilpassete våpen. Det er verdt den ekstra prisen, og at han brukte to timer en tirsdagskveld syns jeg var imponerende.

Link to comment
Share on other sites

kan kort dele mine erfaringer med XXL, det er en super butikk dersom du vet hva du skal ha og de har det på lager, for prisene er bra, men her er det da snakk om å gå inn, finne den eksakte varen enn skal ha uten å be om hjelp ( bortsett fra hvis de må låse det ut da, men da vet du uansett hva du skal ha) gå til kassa, betale og gå. og så skal du ikke ta varen med inn døra igjen.... billig pris og ellers ikke noe, kan sånt sett sammenliknes med å handle på nettet, enn må selv vite hva enn skal ha ( joda noen få hos XXL vet jo en del om våpen, men for mange som ikke vet) forskjellen fra nettbutikk er at på XXL kan du se og ta på varen, og så koster den ca en god porto ekstra (ser da bort fra super billige tilbud fra utenlandske nettsider).

 

dette er mitt inntrykk av XXL, jeg har vært der, handlet litt, og kommer sikkert til å handle småting der som jeg trenger fort, feks når jeg er tom for våpenolje og slikt... men at jeg kommer til å kjøpe våpen der, neppe...

Link to comment
Share on other sites

Jeg har handla mye på XXL. Jeg har også møtt på både unge og eldre uten filla peiling på det jeg er ute etter, men som regel treffer jeg folk som har god greie på det som har med våpen å gjøre. Jeg var på XXL- Ski her for et par uker siden, og til min store overraskelse sto det en kammerbruker jeg veit har peiling på andre siden av disken. :D Til nå har jeg brukt NAF-huset, Alnabru, Ski, og Trondheim, og Sandvika til laderelaterte saker, og kun i den sistnevnte har jeg fått oppleve å få virkelig dårlig sørvis, og det er lenge siden nå. I de andre butikkene har det ikke blitt veksla mer en en setning eller to, med den unge mannen som ikke har filla peiling, før denne gir beskjed om at jeg nok skal få en annen ekspeditør. Man må selvfølgelig ha en forståelse av at man går inn i et supermarked, men det finnes folk med kompetanse også i disse butikkene, man må bare finne dem. Etter at XXL oppgraderte hyllene for oss hjemmeladere, og nå har meget relevante produkter til fin pris er det helt klart at jeg kommer til å handle mer på XXL. Det skal også sies at det definitivt er en av disse butikkene det er mest praktisk for meg å handle i, hvis det er noe jeg vil se før jeg handler.

 

Det er slitsomt med dette i overkant rigide systemet for å alltid måtte ha med riktig våpenkort, og leg, uansett om du handla samme type kuler dagen før av samme ekspeditør, men det er for såvidt greit så lenge man er klar over det, og husker de riktige korta. :roll::wink:

 

Det er selvfølgelig et stort problem hvis ekspeditører selger varer som ikke passer eller fungerer for kunden, fordi ekspeditøren ikke har kunnskap om produktet, men min erfaring er at XXL har tatt kritikken på alvor og faktisk nå forsøker å skaffe folk med bedre grunnkunnskap om det de driver med.

 

Jeg har erfart at det er lurt å ringe på forhånd. Både for å få konstatert om det jeg skal ha er i butikken, men også får å finne ut om det er noen i den aktuelle butikken som kan det jeg er ute etter. Man må da selvfølgelig ringe på formiddagen, men sånn er det jo elles også

Link to comment
Share on other sites

Ikke for å kaste bensin på bålet, men ble det sjekket med forskjellige ammunisjonstyper ?

Har selv opplevd at en "batch" med Nitedal lerduepatroner klikket masse. Dette skjedde visstnok pga tennhetten satt ørlite for langt inne og dermed gikk ikke skuddet av.

 

En kamerat av meg opplevde at omtrent 40 % av skuddene klikket, men han har aldri hatt problemer siden.

 

Det kan være greit å teste ut forskjellige ammunisjonstyper, eller andre "batcher" av samme ammunisjonstype. Ofte kjøper jo større klubber inn store mengder av samme ammunisjon og da kan man risikere å få samme feil inntil de har byttet merke, eller fått en ny "batch".

 

Du nevner ikke om det er merker i patronene etter klikk, eller om det er mekanismen i seg selv som feiler ?

 

Når alt dette er sagt så er jeg ikke noe superfan av XXL jeg heller.

Link to comment
Share on other sites

Siden alle har så dårlige erfaringer med xxl så kan jo jeg si at jeg er temmlig fornøyd da.

Har kun kjøpt et våpen der en rem 700sps 30-06 å min rifle fungerer 100%, fikk også god service.

Pleier å kjøpe ammunisjon der noen ganger også.

 

Men jeg kunne også ønske at de hadde folk med litt mere peiling som jobbet der .

For kunnskapen om våpen å ammunisjon er jo minimal.

Link to comment
Share on other sites

Dersom noen kjenner en innfallsvinkel eller kontakt i XXl som er serviceminded, så er jeg takknemlig for tips.

 

denne linkenfinner du en historie om en som har fått problemer med en fluestang kjøpt på XXL. Historien er lang, men både underholdende, trist og beskrivende for manges erfaringer - alt på en gang.

 

Min erfaring med XXL er som det mange andre har beskrevet i tråden. Billig på pris og derfor et brukbart alternativ hvis du vet hva du skal ha. Hvis du trenger service og/eller bistand fra kompetent selger er du prisgitt både at varehuset har personer med kompetansen du ønsker, og at du klarer å finne vedkommende. Her hvor jeg bor har jeg erfart at det er tildels skremmende variasjoner i kompetanse på de som jobber på våpenavd., og det verste er at de ikke innser når de når sin begresning - så lenge de fortsatt tror de kan få til et salg..

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

For over to uker siden leverte jeg inn min Start Baikal som hadde fått vann mellom treverket og låsekassa. Dette hadde resultert i at treverket ekspanderte og hagla ble helt umulig å knekke. Jeg fikk rett og slett ikke den bøyla over treverket slik at hagla kan knekkes. En klar reklamasjon sa XXL og et nytt skjefte skulle bestilles og monteres. Videre fikk jeg beskjed om at ville ta 10-12 dager. Når jeg ringte tidligere denne uka hadde kunne de fortelle at skjeftet ikke var i hus og de ante heller ikke hvor det befant seg. De hadde nemlig ikke klart å oppnå kontakt med leverandøren i det siste!

 

Dette er svært uheldig midt i jaktsesongen. Hvor lang tid kan en reparasjon ta? Og har jeg noen rettigheter i denne sammenhengen?

Link to comment
Share on other sites

Mer bensin på bålet: En kompis av meg kjøpte en Franchi Predator i fjor. Påfølgende dag var vi på duejakt, og fikk en flokk på 5 duer på perfekt skuddhold. Det endte med at jeg plukket en, og han klikket, reladet og klikket en gang til. Etter demontering viste det seg at våpenet var levert UTEN tennstift. Jeg måtte bare le, noe så fantastisk dumt. Man betaler flere tusen kroner for et produkt, som viser seg å være helt ubrukelig. Da han var ivei med hagla for å rette på feilen, var svaret han fikk at de ikke kunne levere tilbake våpenet før om ca 4 mnd. 4 mnd for en TENNSTIFT!!

 

Han ble naturligvis svært forbannet, og ba om å få byttet den i en annen hagle, for jakta nærmet seg med stormskritt. Endte da opp med en Silma Finnskogen 12/89, og denne funket fint.. i ca 15 skudd, så begynte denne å kødde også. Nå har han klikk på 1/5 skudd, men han tør ikke dra inn på XXL for å reklamere, i frykt for å bli voldelig.

 

Jeg kommer ALDRI (!) til å handle våpen på XXL, og oppfordrer alle jeg treffer som skal handle våpen til ikke å dra dit. Makan til drittservice kan man lete svært lenge etter. Har heldigvis en lokal børsemaker som skaffer det meste av hagler for unge jegere der jeg bor, så henvender alle dit. Der er det i alle fall ikke noe problem hvis det er no kluss med en tennstift.

 

XXL,- MAKAN til dritt!

Link to comment
Share on other sites

Mer bensin på bålet: En kompis av meg kjøpte en Franchi Predator i fjor. Påfølgende dag var vi på duejakt, og fikk en flokk på 5 duer på perfekt skuddhold. Det endte med at jeg plukket en, og han klikket, reladet og klikket en gang til. Etter demontering viste det seg at våpenet var levert UTEN tennstift. Jeg måtte bare le, noe så fantastisk dumt. Man betaler flere tusen kroner for et produkt, som viser seg å være helt ubrukelig. Da han var ivei med hagla for å rette på feilen, var svaret han fikk at de ikke kunne levere tilbake våpenet før om ca 4 mnd. 4 mnd for en TENNSTIFT!!

 

Han ble naturligvis svært forbannet, og ba om å få byttet den i en annen hagle, for jakta nærmet seg med stormskritt. Endte da opp med en Silma Finnskogen 12/89, og denne funket fint.. i ca 15 skudd, så begynte denne å kødde også. Nå har han klikk på 1/5 skudd, men han tør ikke dra inn på XXL for å reklamere, i frykt for å bli voldelig.

 

Jeg kommer ALDRI (!) til å handle våpen på XXL, og oppfordrer alle jeg treffer som skal handle våpen til ikke å dra dit. Makan til drittservice kan man lete svært lenge etter. Har heldigvis en lokal børsemaker som skaffer det meste av hagler for unge jegere der jeg bor, så henvender alle dit. Der er det i alle fall ikke noe problem hvis det er no kluss med en tennstift.

 

XXL,- MAKAN til dritt!

 

Som nevnt tidligere i tråden har jeg jobbet i XXL. Det var i Trondhein på Lade. Der hadde vi ikke lov til å ha våpen som ikke hadde en vital del del fjernet hengene i stativene om natten. Det kan vel ikke regnes som en vital del på linje med et sluttstykke, men, uansett fjernet vi tennstiften for å slippe å rydde de bort hver kveld.

Kan vel ikke ha hvert noe slikt som har skjedd, også at en av "Jakt og våpen oraklene" ikke vet om dette?? Uansett har de helt sikkert en Raptor/Predator liggende på bakrommet som en tennstift kan lånes fra...du må bare hjelpe dem å demontere/montere. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Mer bensin på bålet: En kompis av meg kjøpte en Franchi Predator i fjor. Påfølgende dag var vi på duejakt, og fikk en flokk på 5 duer på perfekt skuddhold. Det endte med at jeg plukket en, og han klikket, reladet og klikket en gang til. Etter demontering viste det seg at våpenet var levert UTEN tennstift. Jeg måtte bare le, noe så fantastisk dumt. Man betaler flere tusen kroner for et produkt, som viser seg å være helt ubrukelig. Da han var ivei med hagla for å rette på feilen, var svaret han fikk at de ikke kunne levere tilbake våpenet før om ca 4 mnd. 4 mnd for en TENNSTIFT!!

 

Han ble naturligvis svært forbannet, og ba om å få byttet den i en annen hagle, for jakta nærmet seg med stormskritt. Endte da opp med en Silma Finnskogen 12/89, og denne funket fint.. i ca 15 skudd, så begynte denne å kødde også. Nå har han klikk på 1/5 skudd, men han tør ikke dra inn på XXL for å reklamere, i frykt for å bli voldelig.

 

Jeg kommer ALDRI (!) til å handle våpen på XXL, og oppfordrer alle jeg treffer som skal handle våpen til ikke å dra dit. Makan til drittservice kan man lete svært lenge etter. Har heldigvis en lokal børsemaker som skaffer det meste av hagler for unge jegere der jeg bor, så henvender alle dit. Der er det i alle fall ikke noe problem hvis det er no kluss med en tennstift.

 

XXL,- MAKAN til dritt!

 

…i frykt for å bli voldelig. – Sier vel mer om vedkommende enn om XXL…

At et våpen (en vare) ikke fungerer/er defekt kan en forhandler lite for. Det er oppfølgingen ved reklamasjon man kan kritisere. Ikke at det har blitt solgt en mandagsmodell! Så til hagen som kostet flere tusen kroner og var helt ubrukelig… -Den manglet tennstift! 1. Haglen er jo ikke ubrukelig, bare ukomplett! 2. Hvorfor levere hele hagla når det er en mangel? Kunne ikke denne kompletteres? 3. Om XXL i denne saken ikke kunne oppdrive et tennstempel raskere enn på 4 mnd (noe som virker helt uvirkelig. -Denne kunne vel kompletteres fra et annet, likens, våpen?), var det ikke en idé å ta kontakt med Nordskog (agentur i Norge) om saken? (jajaja, det er XXL sitt ansvar, men etter så lang tid kunne det vel være en løsning å ”ta saken i egne hender!”) MAKAN!

 

Jeg skal si meg enig i at XXL kan ha en noe treig servicetid. Men med tanke på hvor stor markedsandel de har i sportsbutikkbransjen i Norge er det forstålig at det kan ta tid i reklamasjons/reparasjonssammenheng, særlig i sesongene. Jeg sier ikke dette for å forsvare XXL på noen måte. - Men, jeg synes at det er mye sutring i denne tråden!

Link to comment
Share on other sites

I frykt for å bli voldelig var bare ordspill fra min side, unødvendig.

 

- Haglen er ikke ubrukelig, bare ukomplett.

 

Denne er grei, men problemet var at det var den siste av den modellen som gikk ut av lager, og de hadde ingen mulighet for å komplettere våpenet. Når de da har gjort denne tabben i utgangspunktet mener jeg at de skulle tilstrebet i det sterkeste å skaffe til veie en tennstift på rekordtid. Forhandlere bør jo ha en viss føling med produktene de har ut av varehusene sine.

 

Kompisen kunne selvsagt snakket med Nordskog på egen hånd, men som skrevet tidligere var jakta svært nært forestående, og han nøyde seg med å bytte i en Silma Finnskogen 12/89. Poenget her var jo også at den haglen har feil ved seg, noe jeg ble svært opprørt over. 2 hagler - 2 mandagsmodeller?! Oser av useriøsitet spør du meg.

 

Er forholdsvis aktiv i skytterkretsen i nærområdet, og jeg hører bare mer og mer klaging på våpen som kommer ut derifra. Dette må jo ha en sammenheng. Ringer man og spør om råd snakker man med mennesker som ikke vet forskjell på en tennstift og en kolbekappe. (Tok kanskje i vel mye, men illustrativt sett korrekt føler jeg).

 

- Mye sutring?

 

Synes det er flott at folk viser sin misnøye med våpenavdelingen ved XXL, for det øker bevisstheten til unge jegere som skal kjøpe sitt første våpen. Er ikke særlig morsomt med et våpen som klikker i eininga på sin første jakthøst.

Link to comment
Share on other sites

Hvis man er litt mere spesifik med hvilken XXL butiikk, så var vel potensialet for forbedring tilstede også.

At det ikke skilles mellom gamle og nye caser(der jeg jobber har ingen Franchi vært det siste året), kanskje det er nye flinkere folk i den butikken nå.

Så syns jeg det er ganske røft å skjære 14 butikker over en kam.

 

Uansett skal man ha nytt våpen til jakta, kjøp den om våren da har man tid til å bli kjent med den, gjøre små justeringer, skyte endel treningsskudd, da har man også tid til å få fikset eventuelle feil. Rett før jakt strekker ikke tiden i butikk til for særlig annet en ammosalg og de som altid er seint ute, børsemakere og service aparatet ligger månder på etterskudd.

 

Skal man handle langveis fra, finn ut hvem som er våpenansvarlig og bruk denne som kontakt person.

Link to comment
Share on other sites

Det kommer reklamasjoner på våpen i alle prisklasser. Det er bare ikke sikkert de som har lagt inn 25 000 kroner i en Beretta har behov for å skrike ut om feil til alle andre enn forhandleren. Kanskje litt flaut å si noe negativt om den nye superhagla? :)

 

XXL har sikkert solgt tusenvis av hagler de siste årene. Kan ikke si jeg har hørt noe større andel av klager fra deres kunder enn andre.

Vil folk ha en hagle som er testskutt og "godkjent" av børsemaker før de kjøper den - så synes jeg de skal gå til en børsemaker og kjøpe hagla til en pris der etter. Det sier seg selv at du ikke får det når man handler på XXL.

 

All diskusjon om XXL ender som regel opp i følgende: Du får det du betaler for, så ta det for det det er. Noen ganger blir det da dårlig service, men prisen har enda ingen klaget på :)

Link to comment
Share on other sites

Alle kan sikkert være enig i at et et nytt våpen fortrinnsvis skal kunne benyttes uten å måtte reparere noe først. For min egen del pleier jeg alltid å testskyte mine våpen i god tid før jeg virkelig står med kampklar slagtiur og annet blodtørstig vilt til langt over ørene.

 

Det er ingen overraskelse at en ikke kan stole på en salgskåt diskenspringer som må ha månedens bonus for å få råd til noen få havregryn i grauten sin. For å få fortgang i eventuelle reklamasjoner kan det lønne seg å ta kontakt direkte med leverandør. XXL er spesielt dårlige på reklamasjonsrutiner, så en prat med varehussjef eller noen høyere opp i systemet kan kanskje tvinge "noen" til å skjerpe seg (det er alltid "noen" som har skylda;).

 

Et tips fra en tidligere våpenpusher: Det er ofte de blideste kundene som får mest og best hjelp.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...