Jump to content

Jakt i sverige - Europeisk våpenpass nødvendig?


wibroy

Recommended Posts

Skal til Sverige på rypejakt første uka i september og spurte politiet for ca 10 mnd siden om det var nødvendig å anskaffe europeisk våpenpass til den jakta - og fikk til svar at det ikke var nødvendig så lenge jeg skulle til sverige. kun deklarering på internett.

 

Så plutselig i går var det en som fortalte meg på skyttebanen at det er nye regler fra i år? og at Europeisk våpenpass er nødvendig selv til sverige..

 

Noen som vet sikkert eller må jeg på nytt ringe politiet for å forhøre meg og eventuelt anskaffe ett slikt pass? (reiser inn til sverige i slutten av neste måned og har allerede "deklarert" hagla inn til sverige på tullverket.se men brukte da våpenlisensnummeret). Kjedelig å komme på grensa og bli nektet å ha med hagla inn til sverige da helikopter og tur er betalt.. :forvirra:

http://www.tullverket.se/sokordao/tjans ... 10780.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank

Link to comment
Share on other sites

Neida, er ikke nødvendig men hvis du ikke har europeisk våpenpass må du stoppe på betjent norsk tollstasjon både ved ut- og innførsel og fylle ut skjema der.

Har du våpenpass slipper du dette. For Svenskene sin del er tulldeklarationen nok det er altså norske myndigheter som krever dette hvis du ikke har våpenpass.

 

Nå ligger søknadskjema forvåpenpass på nett så er bare å printe, fylle ut og sende til våpenkontor med passfoto så får du pass i retur, gratis er det også. Husk å fyll ut 1 skjema pr våpen du vil ha i passet.

 

Ligger flere tråder om dette her på kammeret, søknadskjema til pass er bare et googlesøk unna.

Link to comment
Share on other sites

Som det sies, våpenpasset er ubrukelig for Sverige men fint da, hvis jeg husker det riktig, kan man a med en viss egde ammo tilbake til Norge igjen. Reglene er ellers noe uklare her med ammo.

 

Nå skal det sies at jeg ved to anledninger har ringt til Svineund Tollstasjon og fått beskjeden at jeg ikke trenger toppe på grensa på selv uten våpenpass. Men da Tollerne sannsynligvis ikke så ofte er borte i "våpentransporter" er jeg veldig usikke rpå om dem vet hva dem snakker om. Så for å vare sikker, skaffet jeg ett våpenpass. Det er jo gratis :D

 

Eter to år med passeringer av grensa nesten ukentlig har jeg enda ikke blitt stoppet og fått testet ut dette med våpenpass vs vanlig våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

Prata med tullverket i sverige i dag og dem sa det var var "tull" å ha med europeisk våpenpass til sverige så lenge man kommer fra norge.

 

Holder i massevis med å deklarere hagla på nettet før avgang og avmelde når man har kommet tilbake til norge - selv når man tar tog :)

 

Hvis det blir kontnroll så skal man bare vise deklarasjonspapirene..

Link to comment
Share on other sites

Ja det er fra Svensk side.

 

Men fra Norsk side må du enten ha Våpenpass ELLER stoppe i tolla for å deklarere våpenet inn og ut!

Det er korrekt! :winke1:

 

Hvor har dere dette fra?

Det som er korrekt er det allerede linket til.

1 gang til og så er det å ta seg tid til å lese :idea:

 

http://www.tullverket.se/innehallao/tja ... 10780.html" target="_blank

 

mvh

Isbjønn

Link to comment
Share on other sites

Du linker til SVERIGE. Det er hvilke krav SVERIGE stiller, IKKE Norge!

Å spørre svensk toll om hvilke krav NORGE stiller er tåpelig!

Norsk Toll:

 

"Har du europeisk våpenpass, trenger du ikke å deklarere våpenet ditt for Tollvesenet ved ut- og innreise til Norge."

 

"Har du ikke våpenpass eller reiser til et land utenfor EØS, må du deklarere våpenet hos Tollvesenet ved utreise og innreise. Du leverer en erklæring som gjelder for én reise i inntil et år."

 

 

http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=256217&epslanguage=no

Link to comment
Share on other sites

Har lest og det som står gjelder fra SVENSK side.

Men NORSKE tollmyndigheter krever OGSÅ tillatelse for å føre våpen ut av og inn til NORGE. Her kommer våpenpasset til anvending, ev utfylt og stemplet utførsel og innførsel tillatelse fra NORGE. Det ordnes på NORSK tollstasjon. Dersom man har våpenpass slipper man dette. Da er Svensk tulldeklarasjon som ordnes på nettet nok.

Link to comment
Share on other sites

Og hvorfor er det tåpelig å spørre Svensk toll når du skal til Sverige?

 

Jeg har lov til å ha våpenet i Norge ifølge mitt våpenkort.

 

Skal jeg utenfor EØS må det registreres hos norske myndigheter står det i ditt innlegg.

 

mvh

Isbjønn

Link to comment
Share on other sites

Jeg har lov til å ha våpenet i Norge ifølge mitt våpenkort.
Våpenkort er nok så lenge våpenet er I Norge. Ut og inn må det fortolles, hvis du ikke har våpenpass.

 

Skal jeg utenfor EØS må det registreres hos norske myndigheter står det i ditt innlegg.
Les litt nøyere, det står at du må registrere det hvis du skal utenfor EØS ELLER ikke har våpenpass (i EØS). Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Og hvorfor er det tåpelig å spørre Svensk toll når du skal til Sverige?

 

Jeg har lov til å ha våpenet i Norge ifølge mitt våpenkort.

 

Skal jeg utenfor EØS må det registreres hos norske myndigheter står det i ditt innlegg.

 

mvh

Isbjønn

 

Ikke tåpelig å spørre svenskene om de svenske reglene, men å spørre svenskene om hva norske tollvesenet krever synes jeg blir tåpelig....

 

For å ta det med teskje. ...

 

Svenske tollvesenet sine sider forklarer hva de krever ved reise til og fra Sverige.

Norske tollvesenet forklarer hva de krever ved inn og ut av Norge.

 

Du må lese og ta hensyn til begge og ikke bare de svenske. ..

Link to comment
Share on other sites

Ingen problem Isbjønn, problemet er at du er den andre i år og at det gjentar seg hvert år, dette kunne vært unngått med en "sticky" en kunne vise til i stedet for å grave opp linker og paragrafer gjentatte ganger.

 

Reise til Sverige med våpen.

 

Har en våpenpass er det kun tolldeklarering inn og ut av SVERIGE som er nødvendig, link er lengre ned.

 

Har en ikke våpenpass skal en benytte betjent grenseovergang og i NORSK toll deklarere våpen ut og inn av Norge i tillegg til svensk deklarasjon.

 

 

Skal en jakte i Sverige kan en nå betale svensk jegeravgift på nett og få tilsendt kort.

 

For betaling av jegeravgiftskort i Sverige, klikk HER

For tolldeklarering av våpen til Sverige, klikk HER

Ps. Husk avregistrering etter hjemkomst.

Våpenpass søknadsskjema, klikk HER

Husk ett skjema for hvert våpen du vil ha i passet skal fylles ut og sendes våpenkontor med bilde.

 

"Våpenpass

Ved midlertidig innførsel og utførsel av jakt- og konkurransevåpen fra Norge kan du benytte et europeisk våpenpass. Dette utstedes av politiet der du bor, og kan brukes innen EØS-området. Vær oppmerksom på at det er ulike rutiner for bruk av våpenpasset innenfor EØS.

 

Alternativt kan du benytte skjemaene GP 6144 (innførsel) eller GP 6143 (utførsel). Skjemaene får du ved henvendelse til Tollvesenet, eller du finner de på http://www.politi.no

 

Skjemaene blir ekspedert av Tollvesenet ved grensepassering. Du må derfor alltid benytte betjent grenseovergang når du har med deg våpen. Har du europeisk våpenpass, kan du passere ubetjent grenseovergang i forbindelse med midlertidig innførsel og utførsel av jakt- eller konkurransevåpen."

 

Kilde: http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=131790&epslanguage=no

 

 

Og fra Lovdata:

"§ 70. Midlertidig utførsel foretatt av norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket (våpenloven § 25 bokstav a)

 

Norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket, som skal være borte fra riket i et tidsrom av inntil ett år, kan ved utreisen medbringe til personlig bruk våpen med tilhørende deler og et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, mot å vise Tollvesenet gyldig våpenkort.

 

Vedkommende skal ved utreisen avgi en skriftlig erklæring til Tollvesenet på fastsatt skjema i to eksemplarer. Erklæringen attesteres av Tollvesenet som skal beholde det ene eksemplaret og levere det andre tilbake til utstederen.

 

Skjer gjeninnførselen ved samme tollsted som utførselen, sammenholder dette de to eksemplarer av erklæringen og tilintetgjør disse hvis de fortsatt er likelydende.

 

Skjer gjeninnførselen ved annet tollsted, sendes den mottatte erklæring til det tollsted hvor utførselen fant sted, for kontroll. Dette tilintetgjør erklæringene hvis disse fortsatt er likelydende. Tollvesenet skal omgående sende de erklæringer som ikke er likelydende, til politimesteren i det distrikt hvor vedkommende er bosatt eller oppholdt seg før utreisen. Videre sender Tollvesenet ved utløpet av hvert kalenderår alle umakulerte erklæringer som er eldre enn ett år til politimesteren i distrikt som nevnt. "

 

Kilde: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090625-0904.html#map019

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

siden det tydeligvis er behov for å være VELDIG tydelig foreslår jeg denne endringen i teksten;

 

Har en våpenpass er det kun tolldeklarering inn og ut av SVERIGE som er nødvendig, link er lengre ned.

 

Har en ikke våpenpass skal en benytte betjent grenseovergang og i NORSK toll deklarere våpen ut og inn av Norge i tillegg til svensk deklarasjon

Link to comment
Share on other sites

Hva skjer hvis man i farten glemmer seg og tar med et våpen som IKKE er ført inn i våpenpasset ut av landet?

 

Blir det "bare" litt styr for å bringe på det rene at det faktisk ER et våpen du lovlig besitter i Norge? Eller blir det en unskylding til indragelse av dette og eventuellt andre våpen?

Link to comment
Share on other sites

Kan noen si meg hvorfor myndighetene mener det er viktig å melde fra om når et våpen jeg har lisens på passerer grensa tilbake til Norge? Jeg har vanskelig for å se behovet av den regelen.

 

Det er vel nesten like tullete som at Sverige ikke godtar Våpenpass :?:

Link to comment
Share on other sites

 

Det er vel nesten like tullete som at Sverige ikke godtar Våpenpass :?:

 

 

Det er vel ikke helt tullete at de faktisk ønsker å vite hvilke våpen som føres inn i landet :wink:

 

Mvh

Sauerhansen

 

Registrerte våpen, eid av skyttere og jegere er jo et kjempeproblem i Sverige.. Tullen, Kustbevakningen og Polisen har ikke kontroll på de ilegale våpnene som er der de burde legge fokus.

Den nye våpenloven som er på vei i Sverige, har ikke i det hele tatt fokusert på disse våpnene uten går kun på begrensninger av de lovlige våpnene.. Men nok om det.

Link to comment
Share on other sites

Den nye våpenloven som er på vei i Sverige, har ikke i det hele tatt fokusert på disse våpnene uten går kun på begrensninger av de lovlige våpnene..
Helt etter standard skjema altså.

 

Det viktigste er jo at forvaltningen skaffer seg oppgaver hvor resultatene kan måles, f. eks. i form av redusert "våpentetthet" i befolkningen...

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

jeg var innom til politiet i går og forhørte meg om dette. de viste ingenting. de ringte svensk politi og der var det samme svar.

jeg dro da til tollkontoret og de viste heller ikke,men de ringte svensk toll.

der sa de det at det var ingen problem med normen som jakter med demper.

toll inn våpnet dit som vanlig før du krysser grensen. skriv en merknad at du har demper og type demper.

stopp på det første politikontor du kommer til og ta med våpen og demper inn og forevis det. da får du et kvitto på at du har det og alt er greit. husk å melde det inn i norge igjen når du kommer tilbake.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Akkurat den med demper ville jeg vært forsiktig med. Dempere er registreringspliktige i Sverige. Nordmenn får ikke, og kan ikke registrere en demper i Sverige. Det er ikke sikkert en kontrollør vil ha samme liberale løsningsorienterte syn på saken.

Link to comment
Share on other sites

Ikke bare det, men det er ikke sikkert de kan reglene selv heller. Det var en episode med et par bekjente av meg som skulle gjennom Sverige med et par rifler tidligere i sommer som ble truet med politianmeldelse og våpenbeslag, etter 4 timer i den svenske tollen løste det seg da alt var i orden i utgangspunktet.

Det beste er nok å ha alt på stell i stedet for å satse på at tollbetjentene er litt runde i kantene.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Nå er det 5 år siden siste post. Og linkene ser ikke helt ut til å fungere.

 

Fikk en plutselig invitasjon til jakt i Sverige. Skal reise med 308 m/lyddemper. 

 

Da er det å registrere våpenet på tullvesenet og melde seg i tollovergangen på norsk side? Hvordan blir dette med demperen?

 

https://privattjanster-vapenanmalan.tullverket.se/#!/start

Link to comment
Share on other sites

Hei! 

Jeg har kjøpt meg ny hagle, men har ikke fått våpenkort på denne enda. Jeg har våpenkort fra før på andre våpen og godkjent søknad som er innsendt til politiet med haglens opplysninger. I Norge fungerer jo dette som midlertidig våpenkort og er tilstrekkelig både til å kjøpe ammunisjon og jakte med. 
Men, jeg drar til Sverige imorgen på tiurjakt og har selvfølgelig lyst til å ta med meg nyhagla til söta bror. Hvordan tror dere regelverket/tollpersonell forholder seg til dette? Kan jeg gutse på at våpenkortet på hagla får samme nr som jeg har fra før, og dermed føre på det våpenkortnr jeg har fra før på deklarasjonen for våpen, eller skal jeg skrive søknadsnummeret på den godkjente våpensøknaden jeg har?  
Formeninger? 😅

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...