Jump to content

Kråke- og revejakt


Jenny

Recommended Posts

Nå som det nærmer seg jakttid for kråker og rev, er det noen tanker som melder seg.

 

Habitatforberedelse sies å være en effektiv måte å tilrettelegge for de arter som folk (jegere) ønsker flere av, og et mindre arbeidskrevende tiltak enn predatorkontroll. Predatorkontroll gir kortvarig effekt og må drives kontinunerlig og over et stort område. Tabellene fra denne svenske rapporten, http://www.yrkesjagarna.se/download/for ... Widemo.pdf" target="_blank, viser at effekten av predatorkontroll er omtrent lik null når det gjelder kråker og andre fugler, og begrenset når det gjelder pattedyr. Det kommer frem av rapporten at nye predatorer overtar når andre blir redusert. Kråkebestanden i Sverige har minket, mens bestanden av ravn har økt. Predatorkontroll på rev og kråke fører til at måren får bedre forhold, og predatorkontroll på grevling fører til at reven får bedre forhold. Når de altetende kråkene blir borte, kommer den mer spesialiserte måren inn. Og når kråkene, som utgjør en vesentlig del av rovfuglenes diett, blir færre, vil rovfuglene finne sin føde blant andre fuglearter - også blant de artene som jegerne ønsker å fremme. Predatorkontroll på rev fører til at det blir mindre naturlig predasjon på rovfugl, osv. Effekten av predatorkontrollen kan dermed bli det motsatte av det som var tilsiktet.

 

Et etablert kråkepar holder andre kråker unna i hekketida. Drepes disse, vil nye kråker overta reviret, gjerne ungkråker som krever mindre revir, slik at den lokale bestanden øker. Vinterbestanden av kråker, som en del kommuner betaler skuddpremie på, består for det meste av trekkfugler fra øst, som ikke hekker i Norge. De monogame kråkene som holder sitt revir fritt for andre kråker i hekketida, er det ingen som tjener på å fjerne, og ungene deres blir jaget bort når de er store nok til å klare seg selv. Dette er en av grunnene til at ornitologer og også DN er imot skuddpremie på blant annet kråker - det har ingen hensikt.

 

Predatorkontroll kan selvfølgelig gi et visst "resultat" hvis alt av predatorer holdes nede gjennom intensiv, arbeidskrevende og kontinuerlig jakt. Men da skaper man en unaturlig natur, der balansen er ødelagt mellom predatorene, og mellom predatorer og "byttedyr", og der nye arter hele tiden står klare til å ta over plassen til de som blir borte, med ukjente følger. Når hensikten med denne predatorkontrollen som ingen vet utfallet av (slik også rapporten understreker) er å tilrettelegge for en gruppe jegeres fornøyelsesjakt, så er det all grunn til å være skeptisk, ikke minst hvis dette skjer ved hjelp av kommunale midler.

 

Mange arter er rødlistet som følge av menneskelig påvirkning, som habitatødeleggelse. Det må være et mer effektivt og langsiktig tiltak å legge til rette for bedre livsvilkår for artene, gjennom vern av habitater, fremfor å drive en kontinuerlig krig mot alt av predatorer i naturen. Naturen regulerer seg selv på en måte som menneskene ikke har forutsetninger for å klare. Det er heller ikke meningen at en art skal manipulere og kontrollere naturen slik menneskene gjør. Resultatet av denne kontrollen har så langt vært negativ for naturen, og i mange tilfeller katastrofal.

 

Så la kråkeparet som forsvarer sitt revir mot andre kråker, og som jager unna ungene sine litt senere på sommeren, få leve. Alle arter har sin nødvendig funksjon som vi må akseptere.

Link to comment
Share on other sites

så du mener at man bare skal la naturen gå sin gang?

Hva mener du vi skal gjøre når det er så mye rev i skogen og området rundt her jeg bor, at reven trekker inn og etablerer revir i urbane strøk? Går å gnir skabben sin rundt i trappeoppganger,skilt og gjerdestolper. Å når det faktisk går så langt at når den ikke finner mat, så risikerer man å finne reven stående på bakbeina, med framlabbene og hodet oppi barnevogna der spedbarnet ligger å sover? hva gjør man da? Skal man bare la naturen gå sin gang?

 

Nei jenny, du høres mistenkelig ut som en sentral person i en useriøs organisasjon når du snakker om slike ting, og jeg mener at du/dere ikke oppnår noe med å trolle på jaktforum.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Er så lei av folk som står på utsiden av naturen og titter inn. Det er for faen ikke et akvarium. Det er faktisk noe som vi mennesker er en del av... en jævla stor del av faktisk. Folk kan gjerne sitte på et kontor og "lese" natur, men min mening er at ingen kjenner naturen og mangfoldet bedre enn de som velger å befinne seg i den, og høste av den fullt ut. Det er vi som ser resultater og kan sammenligne bestander år etter år. Skitt jakt folkens ;)

 

Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2

Link to comment
Share on other sites

Og Jenny får helhjertet støtte igjen, ser jeg.... :lol:

Seriøst, kråkeungene er ute av reiret nå og burde beskattes sterkt for å begrense rekrutteringen til den alt for store bestanden. Skulle da territorieparet gå med er ikke det noe problem nå, når hekkesesongen er over. Mye av det samme gjelder reven. Så skitt jakt folkens. Alle monner drar og kråkejakt er gøy! :winke1:

Link to comment
Share on other sites

Jenny har rett i at det ikke har særlig hensikt å skyte bare en art, som kråke eller rev, på et begrenset geografisk område.

 

Årsaken til dette er, som jeg har skrevet mange ganger - predatorer har et stort formeringspotensiale. Baksiden av den medaljen nevner ikke Jenny - i en rovviltbestand i balanse vil f.eks. bare 2 av de ca. 25 valpene et ulvepar får, erstatte et alfapar - alle de andre stryker med. Det samme gjelder rovfugler - de ruger eggene straks de er lagt, slik at de klekkes med flere dagers mellomrom. Er det ikke smågnagerår, eller annen god mattilgang, blir de minste kyllingene mat for den største. Slik er naturen - ved at vi driver jakt på de rovdyrene som allikevel vil dø, og kanskje bli spist levende, sparer vi dem hvertfall for litt lidelse. Takk oss for det, Jenny & Co!

 

Men den logiske konsekvensen av det hun påpeker, er at vi alle må være flinkere til å ta ut predatorer - både de på 4, og de med vinger, overalt, og i hele jakttida. Jeg skal gjøre mitt, straks jeg kommer tilbake fra "de4daagse"!

Link to comment
Share on other sites

Naturen regulerer seg selv sier "dere", dvs at bestanden blir så stor, at skabben sprer seg. Pelsen detter av, og huden blir sprø som baconcrisp. Dette fører selvfølgelig til en lang og smertefull død.

 

Et personlig spørsmål til deg Jenny: synes du at det er en bedre måte å regulere bestanden på, kontra jakt?

 

Skjønner meg søren ikke på dere dyrevernere.

Link to comment
Share on other sites

Noen sannheter er det i det Jenny skriver.

Men hun ser på saken i en fragmentert virkelighet. Vi driver predatorjakt på alle predatorer. Vi gjør dette for jakten , spenningen og ikke minst for å bedre forholdene for det øvrige viltet.

 

Det Jenny alltid ser bort fra, er at vi tobeinte er en del av naturen. Og vi er øverst i næringskjeden. Det har vi brukt noen tusener av år på å klare. Og jeg vender ikke tilbake til grønsak kost. Derfor har jeg drevet predator jakt i et langt liv. Slik at matviltet får best mulige vilkår.

 

Ser en på de områdene hvor vi over flere år har beskattet alle lovlige jaktbare predatorer, ser en og at her er der mer annen skogsfugl og hare . Det nytter å redusere predatorenes tilstedeværelse, og til større områder vi kan holde trykk på til mer annet vilt får vi.

 

PS.

Vi lar Jenny hevde sine meninger her inne. :-) .Vi er åpne og tollerange ovenfor Jenny og hennes likesinnede :-). Prøv å skrive en sak på deres sider :-(.

Link to comment
Share on other sites

Jenny har delvis rett i at summen av predatorer er konstant.

Dog må jeg ærlig innrømme at det gleder meg for jeg liker predatorjakta nesten (men bare nesten) like mye som eksempelvis gåsejakta.

 

Der jeg jakter mest har det vært et usedvanlig hardt trykk på reve og kråkejakt, der ser vi nå markant mer hare og rypebestanden må være drøy for vi kjører bare 5-600 meter mellom hver gang det letter en flokk. Ved veien.

 

Forøvrig ufint av Jenny å ikke svare i sine egne tråder... Hmmf...

Link to comment
Share on other sites

Det beste med slik tråd, er å overse den. Å la den gli vekk i ingenting og over til ubesvarte emner. Ikke kast bensin på den. Ellers til alle skitt jakt.

Fordi? Hun konstaterer jo bare fakta og kommer med sine meninger. Man trenger ikke bifalle dem. Jeg gjør ikke det.

 

Når jeg tenker meg om så blir dette diskusjon. Kammeret er vel ikke et diskusjonsforum? Det har man jo diskusjon.no og kvinneguiden.no til?

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi ser på det "Jenny" skriver i innlegget så er det mye riktig i det! Jeg synes folk her burde være litt mer nyansert og ikke bare være i mot alt som kommer fra "dyrevernere".

 

Nåvel, jeg er forsåvidt enig med Jenny i at habitatforbedrende tiltak fungerer bra, og i mange tilfeller kanskje bedre enn predatorkontroll- med det er ikke bare udelt positivt med habitatforbedrende tiltak heller..

 

Når det gjelder predatorkontroll så er det bevist en gang for alle at predatorkontroll alene er et godt virkemiddel.Til og med NOF er enig i dette! Bare se på dverggåsprosjektet, der ble det forsøkt mye rart før de begynte med intensiv rødrevejakt. Fra og med det året det ble satt i gang intensiv revejakt i dverggåsas hekkeområde har bestanden av dvergås "skutt i været". Dette pga at det ikke er rev, eller lite rev/rev som ikke er territoriel i hekkeområdet i hekketida.

 

Faktisk så er det målbare effekter på andre bakkehekkende arter også, for ett par år siden da det var knekk i smågnagerbestandene så var det kun i uttaksområdet for rødrev at bakkehekkere hadde suksess. Restan av fylket var en katastrofe..

 

Men det skal- som jenny påpeker- en ganske intensiv jakt til for at det skal ha effekt. Jakta må være svært effektiv og settes inn til rett tid om det skal ha effekt. Så jeg tror ikke det er løsningen på landsbasis.

Så det spørs om ikke biotopforbedringer på lang sikt kanskje hadde vært mest effektivt, gjerne i tillegg til normal jakt på smårovvilt som rev, mår og kråkefugl.

 

Spørsmålet er jo om biotopforbedringer eller jakt er det mest skånsomme for mangfoldet i naturen? Ved "biotopforbedringer" så forbedrer man gjerne biotoper for de artene man ønsker å ha der. Og dermed forskyver man balansen i naturen, akkurat som Jenny sier om jakt. Og driver man nok kultivering av en type landskap for å øke feks bestanden av rype så forsvinner andre arter derfra.

 

Jeg tror nok det beste er å slutte å forbruke natur ved å bygge veier, vindkraftverk, byer, hyttefelt, jordbruk osv. Små og fragmenterte leveområder for viltartene er en mye større trussel mot mangfoldet enn det en godt regulert jakt er.

 

Da blir det plass og leveområder nok til både rovvilt, matvilt og øvrig fauna.

Link to comment
Share on other sites

Nå har det seg vel heller ikke slik at alle som jakter rev og kråke gjør det for å drive effektiv predatorkontroll. Jeg jakter i hovedsak rev å kråke fordi jeg synes det er gøy og spennende. Dessuten er det morro å ta vare på reveskinnene. Jeg spiser også kråkene jeg skyter og har servert familien min både kråke og skjære med suksess. Hvis man skal jakte "matnyttig" vilt er det uansett naturlig at man også beskatter predatorene.

Link to comment
Share on other sites

Alle her inklusiv Jenny har nok litt rett. Synes Steve oppsummerer det på en fin måte. Massiv predatorjakt fungerer, det viser tallene fra tidlig 1900 tall godt. Store skuddpremier "tynte" alle predatorer og statistikk over rypejakta på denne tida viser bestander vi bare kan drømme om. Baksiden er sykdomsutbrudd i rypebestanden og selvsagt lite mangfold i naturen. Stikkordet her er balanse. Skal vi jakte matvilt, må vi beskatte predatorer også. Når da i tillegg forsøpling og mennesklige inngrep i naturen har økt predatorbestandene er det klart at ansvaret for å prøve å gjenopprette balansen påligger oss som art.

Link to comment
Share on other sites

Ett innlegg forsvant pga:

Vi vil ikke ha:

- Bajaspostinger eller andre postinger som gjenspeiler useriøse holdninger til lovverket og jakt og skyting, og ikke minst er skadelige for våre aktiviteters omdømme.

Link to comment
Share on other sites

Jenny,

jag håller inte alls med dig om tolkningen av tabellen eller för den delen innehållet i rapporten jag skrev. Även SOF (vår motsvarighet till NOF) brukar av någon outgrundlig anledning bortse såväl från tabellen som från mina slutsatser i rapporten: predatorkontroll fungerar. Men det räcker sällan med att reglera en av predatorerna, och ofta krävs det en större arbetsinsats än man först trodde.

 

Predatorkontroll blir ett alltmer vanligt förvaltningsredskap inom svensk offentlig naturvård.

 

Att åtla med räv eller kråkor efter fler predatorer anser jag dock vara olämpligt, om man inte använt blyfri ammunition. Det är ingen som helst tvekan om att rovdjur och allätare som exempelvis vildsvin, igelkottar osv blir blyförgiftade om de äter av vilt skjutet med blykula. Allra värst är förstås varmintkulor, där hela blykärnan fragmenteras. Det är i mina ögon helt nödvändigt för vår trovärdighet som ansvarstagande jägare och naturvänner att vi tar till oss av den nya kunskap som finns här, och ändrar vårt beteende när det gäller att lämna fällda predatorer och att lägga slaktrester med blyfragment öppet på slakthögar. Annars har vi snabbt ett försämrat anseende i samhällets ögon och ett förbud mot bly i ammunition som ett brev på posten...

 

Vänliga hälsningar

 

Fredrik Widemo

Link to comment
Share on other sites

Her har det vært lite hare å få i fjor, og det har blitt observert noen små harepuser i år, men her er det ingen tvil om at Mikkel Rev er den største synderen for harebestanden.

Men men.. om 5,5t bærer det til skogs for å jakte!

Link to comment
Share on other sites

Det var en rar konklusjon å trekke. Min filosofi er som følger: En mindre rev/kråke er en rev/kråke mindre. Predasjon er en faktor av antall rev/kråke, det kommer man ikke bort i fra. 40 kråker VIL måtte finne mer mat enn 10. To kråkepar som kjemper om habitat må fortsatt ha mat, og det er ikke slik at kråka kun spiser i nærheten av reiret selv om den kanskje først og fremst spiser "kortflydd" mat om den har muligheten. Videre vil kråkene som jages vekk naturlig nok finne mat et annet sted så jeg er ikke helt inneforstått med logikken som føres her.

 

Mange arter er rødlistet som følge av menneskelig påvirkning, som habitatødeleggelse.

 

Det er dessverre sant, men vi er på et jaktforum.

Link to comment
Share on other sites

Men da er så spørsmålet, det finnes plasser hvor det ikke er 2 hekkende kråker... ikke 10.. og heller ikke 20, men flere 100! Er det da slik at hvis jeg skulle klare å skyte alle 100+ kråkene, så kommer det 1000 til å tar over plassen?? for hvis det er tilfellet tror jeg nok det må lades vesentlig mere ammo framover. Hvis vi da også skal se litt mer på den totale sammenhengen skal det sies at jeg gjør mitt ytterste for å mate alt av predatorer med bly og så lenge det står i loven at jeg har lov til å jakte på predatorer, så gjør jeg det med god samvittighet.

Link to comment
Share on other sites

Forstår at det ikke har særlig hensikt å argumentere mot jakt, da mange ikke bryr seg om argumenter, men jakter fordi de synes det er gøy. Er det ikke like gøy å skyte på blink? Er det ikke treffsikkerheten som er spenningen ved å skyte? Er det nødvendig å se et liv falle for at det skal være gøy?

 

Mener at det gjøres en stor urett mot dyr som utpekes til syndebukker når det minker på arter som jegerne ønsker å skyte flere av. Se på jaktstatistikkene som viser at rypebestanden stuper selv om jakta på predatorer er stabil. Det må være andre grunner til at bestander går tilbake - trolig en kombinasjon av jakt, habitatødeleggelse, kraftledninger, forurensing og annen menneskelig påvirkning. Vipebestandens tilbakegang har skjedd i takt med intensiveringen av jordbruket i Norge og resten av Europa, dette er grundig dokumentert. Likevel er det kråkene som får skylda.

 

I flere år hadde vi høner som gikk i hagen med kyllinger. Disse skulle vel etter teorien blitt tatt i tur og orden av kråkeparet eller skjoreparet som holder til i området. Men kråkefuglene viste ikke engang interesse for dem, og ingen kyllinger ble noengang rørt. Spurvene kommer med sine kull, og vi har aldri sett at noen av disse heller er blitt tatt. Derimot treffer vi ofte kråkene i fjæra, der de går og spiser smådyr, og på jordene etter at de er blitt slått. Og de er renovatører som sørger for at avfall ikke blir liggende og rotne. Så de er nyttige dyr. Det er en grunn til at alle områder har sitt kråkepar - de hører til der.

 

Kråkefugler er ikke bare intelligente, men også vennlige fugler som man kan få et nært forhold til. "Våre" kråker følger oss når vi går tur, leker med hundene ved å seile ned mot ryggen deres, setter seg på en stein i nærheten når vi setter oss, og håper på en matbit. Det er vanskelig å skjønne at noen kan ha glede av å drepe dem, og at noen kan mene at de gjør naturen en tjeneste ved å ta livet av dem. Det er nok heller snakk om en bjørnetjeneste. Vil man heller at ravnen skal etablere seg, eller at måren skal få innpass? Fjernes et kråkepar står andre kråker klare til å ta over, og hvis den norske bestanden skytes ned, blir det trekkende kråker fra øst som får den ledige plassen. Hva er hensikten?

 

En studie fra Tyskland viste at egg og fugleunger utgjorde 0.1 % av kråkenes diett, resten var for det meste insekter, smådyr, frø, bær, m.m. Revene spiser mye smågnagere og åtsler, og leter også etter avfall i menneskenes områder. Begge disse artene har fått et urettferdig stempel som det dessverre er vanskelig å få bort.

Link to comment
Share on other sites

Forstår at det ikke har særlig hensikt å argumentere mot jakt, da mange ikke bryr seg om argumenter, men jakter fordi de synes det er gøy. Er det ikke like gøy å skyte på blink? Er det ikke treffsikkerheten som er spenningen ved å skyte? Er det nødvendig å se et liv falle for at det skal være gøy?

Det er det samme som med strikking så da kan dere kvinnfolk la DET være ;)

 

Fra før av MÅTTE man strikke, jakte, fiske og andre ting som nå er fritidssysler.

Dette er ikke ting man må drive med lengre men mange velger allikevel å opprettholde kunnskapene.

Jeg skulle likt å sett et samfunn hvor infrastruktur ramler hurtig sammen, hvor alle skal overleve på like enkle måter som vi gjør nå uten kunnskaper om jakt, fiske og ikke minst strikking.

 

Å se ned på jakt er arrogant av mennesker, hvem er vel mennesker til å tro at de har så store kunnskaper om naturen at de kan si med full sikkerhet at det er galt i forhold til samspillet i naturen. Vi er av naturen selv, å heve seg over den er lite annet enn å vise seg som et komplett uvitende og arrogant vesen.

Link to comment
Share on other sites

Er det ikke like gøy å skyte på blink?

 

Så klart er det gøy, men det har lite med jakt å gjøre.

Selve skuddsekvensen er bare en liten del av jakten.

 

 

Derimot treffer vi ofte kråkene i fjæra, der de går og spiser smådyr, og på jordene etter at de er blitt slått. Og de er renovatører som sørger for at avfall ikke blir liggende og rotne. Så de er nyttige dyr

 

Det er vel ingen som har hevdet noe annet.

Jeg skulle gjerne hatt ett kråkepar utenfor, dersom de sørget for å holde de andre tyve parene unna, noe de ikke har klart til nå, så jeg føler at jeg må hjelpe de litt.

Tror jeg har til gode å høre fra mer eller mindre seriøse jegere at kråkene skulle vært utryddet.( Samme gjelder vel egentlig for andre arter også.)

Link to comment
Share on other sites

Heehe. Jeg fatter ikke at du ikke blir lei Jenny. Dette er et jakt/fangst-forum, det er det vi driver med her inne.

 

Jeg forøvrig liker ikke å bake noe særlig, men jeg går heller ikke inn på et bakeforum, for å prøve å fortelle alle der at de må stoppe med det de driver med..

 

Hva gjør du egentlig her? Kan du ikke bare gjøre deg selv, og alle andre en tjeneste ved å slette profilen din?

Link to comment
Share on other sites

Det beste med slik tråd, er å overse den. Å la den gli vekk i ingenting og over til ubesvarte emner. Ikke kast bensin på den. Ellers til alle skitt jakt.

 

Fordi? Hun konstaterer jo bare fakta og kommer med sine meninger. Man trenger ikke bifalle dem. Jeg gjør ikke det.

 

Fordi. 1. Dette kommer hvert eneste år, 2. Dette er ett nettsted for Jægrer og skytter, 3. Klarer ikke å omvende noen her inne med sitt syn,

Link to comment
Share on other sites

Vi må vel dykke dypere inn i materien. Forstår at det ikke kan være greit å diskutere mot jegere på vår hjemmebane, men du skal ha for innsatsen.

Forstår at det ikke har særlig hensikt å argumentere mot jakt, da mange ikke bryr seg om argumenter, men jakter fordi de synes det er gøy. Er det ikke like gøy å skyte på blink? Er det ikke treffsikkerheten som er spenningen ved å skyte? Er det nødvendig å se et liv falle for at det skal være gøy?

 

Vi er en primat, et resultat av evolusjonen. Det faktum at vi eksisterer nå må nødvendigvis ha betydd at våre forfedre oppnådde suksess i jakt og sankingen, derfor ligger dette i våre gener. Vi er hardkoblet til å kjenne adrenalinet bruse da vi jakter, du finner få her inne som nekter for at de liker jakt. Det er ingen prestasjon å skyte på papp, det gir ikke like mye tilfredsstillelse. Ærlig sak det, vi driver heller ikke med utryddelse av arter. Hva tror du skjer om vi ikke jakter elg i Norge et år? Tror du det er et pent syn?

 

Likevel er det kråkene som får skylda.

 

Dette er stråmannargumentering, ingen her har har sagt at kråkene har all skyld i noe som helst. At det er en predator er det ingen parter som nekter for.

 

setter seg på en stein i nærheten når vi setter oss, og håper på en matbit.

 

Der har du stikkordet på hvorfor kråka kommer. Mange her inne har brukt mye tid i naturen og forstår biologien og samspillet mellom artene. Jeg tror det er fånyttes å konvertere mennesker på kammeret, du oppleves som arrogant som forsøker å endre vaner og tradisjoner som vi har hatt siden... ja, tidenes morgen. Du oppnår bare provokasjon tilbake.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan være ærlig med deg Jenny; selvfølgelig er det ikke like givende å skyte på blink - selv om jeg gjør dette veldig mye også. Det er faktisk ikke like givende å øve på noe - det være seg å kjøre MC på bane, kaste langt med flue hjemme i hagen, eller skyte på blink, som å drive med The Real Thing. Straffesparktrening, angrepsstrategi på tavla og "vippekonkurranse" er ikke synonymt med å spille og vinne en fotballkamp! Det er rett og slett spenningen, utfordringen og ikke minst mestringsfølelsen av å gå på, og lykkes med jakt som er viktig. Det er iboende i menneskene. Det er et nedarvet behov vi har, og en egenskap som har gjort det mulig for oss å stå rimelig alene øverst på stigen. Vi får den ultimate utfordringen, og får brukt sansene til det ytterste. Det er dette adrenalinet i kroppen produseres for - ikke hagearbeid og gudstjeneste på P1! Å prøve å fylle dette behovs-rommet med alternativer er ikke like lett for alle. Ekstremsport (barstol-klatring f.eks.), utfordrende yrker og kriminalitet kan være veien for noen. Ikke for oss jegere.

Å skyte kråker eller andre predatorer i større mengder gir også realistisk og relevant mengdetrening i f.eks. avstandsbedømmelse, kamuflasjebruk, og praktisk skyting. Litt som når kattene fanger og slipper spissmusa gang på gang. Det er med andre ord god trening til annen type jakt som toppjakt, ande- eller gåsejakt m.m.

Jeg tror også vi trenger jakt og fiske for å minne oss på at det er slik naturen er. Dette er hele grunnlaget for vår eksistens. Naturen kan være brutal på mange måter. Dette er virkeligheten, der ikke alt kan være rosenrødt og alle kan surre rundt i lykkerus og danse på roser. Vi trenger litt "reality" for å vite hvem vi er og hvor vi kommer fra. Som Richard Dawkins skrev i en av sine bøker om evolusjon; "If animals aren't suffering, somebody isn't working hard enough at the business of gene survival". Jeg gjør det jeg kan for å sikre forsvarlig og "human" avliving, og liker ikke å se at dyr lider. Jeg blir harm og mannevond når jeg ser folk mishandle dyrene sine, eller slenger i vei et skudd på et dyr i fart utenfor forsvarlig hold (som varierer i distanse, men man kjenner de individuelle begrensningene til lagkameratene godt etter hvert). Men jeg aksepterer samtidig at såkalt lidelse gjennom f.eks. skadeskyting forekommer, like mye som at elgen går gjennom isen, villreinen brekker bein, sjimpanser på kjøttjakt river i stykker apen mens den ennå lever, løver kaldkvæler byttet, eller sauene faller utfor stup på sommerbeite.

Som jegere aksepterer vi dette, og ser med gru på hvor følsomme den fremvoksende befolkning synes å bli, og hvor overbeskyttet vi alle har blitt.

 

Hva angår kråkejakt; jeg skyter ikke gamle kråker siden disse gjerne har relativt store revir, og ved knall og fall vil det flytte inn flere kråker som deler opp gammelkråkas territorium i mindre revir. Det er også riktig at det skal stort og vedvarende trykk til for å klare å desimere en bestand med kråker.

 

 

Sendt fra min AN/PRC-77

Link to comment
Share on other sites

Bare en tanke: Syntes det er en merkelig sammentreff at jaktmotstandere og ekstremdyrevernere ofte har en kjærlighet til katter. Et dyr som overhodet ikke hører hjemme i norsk natur, men som får herje fritt. En amerikansk undersøkelse viste at katter dreper i snitt 2 dyr i uka. De spiser kun 3 av 10 dyr de dreper.. Hvorfor er det så mye mer godtatt enn jakt? Snittjegeren tar ca 10 dyr i året, og er langt færre enn katter i dette land.

 

Bare så det er sagt så har jeg katt i hus selv. Den var en mye bedre jeger enn meg, og drepte ca 100 liv, mens jeg som jeger tok nøyaktig 14 liv i fjor. Hva er verst om vi skal regne liv, Jenny?

 

 

Sent from my GT-S5690 using Tapatalk 2

Link to comment
Share on other sites

Det burde vært kastreringspåbud for katter, av hensyn til den ville faunaen og av hensyn til kattene selv. Har tatt hånd om en del hjemløse katter, vil nesten si dessverre, for de tar mange liv. Men det er ikke kattenes skyld, de følger bare sin natur. Mennesker, derimot, har forutsetning for å forstå at det er galt å drepe for fornøyelsens skyld.

Link to comment
Share on other sites

Tatt hånd om en del hjemløse katter. Hva legger du i det?

Vil det si at du avliver samtlige, eller prøver du å omplassere/beholde en del av dem?

Hvis du beholder/omplasserer dem, så er du i mine øyne en aktiv jeger selv. Du velger bare å benytte et dyr til fange og avlivningsprosessen. Og enda verre... Du benytter deg ikke av det du jakter.

 

Og hvorfor er det galt i å drepe. Er det naturromantikken som blomstrer igjen? Farlig..

Å velge å se så skjevt på naturen vil skade den mer enn det gagner den.

 

For all del, Jenny. Kos deg i naturen og tro gjerne på den dinsney-versjonen du har valgt å tro på. Men la for all del vi som ser realiteten og har forståelse og erfaring med helheten i naturen få holde på med vårt.

 

Begynn å jakte, Jenny. Jeg har alltid verdt mye i naturen, men det var først når jeg begynte å jakte i slutten av 20-årene jeg faktisk lærte mest.

Mange gode og kunnskapsrike jegere og naturelskere der ute som kan lære deg opp. Og du vil nok se realiteten på en helt annen måte enn du gjør nå :)

Link to comment
Share on other sites

De var kloke ord Jenny! Med erfaring som katte eiger på bygda, har eg sett kva skade den kan gjære. No har eg stor fugle forings stasjon/område ved huse.... og en mengde villkatter + tamkatter frå nabolaget jakter flittig i skogen her... trur ikkje folk tenker på kva huskatten jær når dei slepp han ut! (Og her i byggefeltet må no omtrent alle ha katt!) Mi meining... kastrer alle... skyt vek villkattane/semivillkatt... skulle også ha våre "båndtvang" på katter

 

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta

Link to comment
Share on other sites

Jenny, du kommer aldri til å forstå hva jakt innebærer og hvilke følelser dette vekker i mennesket. Selve skuddet (og drapet hvis du vil være makaber) er bare en bitteliten del av jakten, flesteparten av alle jaktturer ender med tom sekk men en god følelse i kroppen av selve turen. Mennesker har forutsetning til å forstå viktigheten av å ta liv som konsekvens av å være på toppen av næringsskjeden. Til syvende og sist er vi også et dyr, som også følger vår natur.

Link to comment
Share on other sites

Har stor glede av å være i naturen, men skjønner ikke hvorfor våpen og jakt behøver å være en del av naturopplevelsen. Det er fint å være i naturen bare som en besøkende, uten å etterlate annet enn fotavtrykk, og uten å ta med seg annet enn inntrykk og eventuelt bilder. Forstår at jaktinstinktet er nedlagt i mennesker også, men de fleste styrer dette inn i annet enn jakt. Det er tross alt bare en liten del av befolkningen som er aktive jegere, resten av befolkningen klarer seg fint uten å jakte.

 

Når det gjelder katter: Ja, det er et dilemma. Gjennom arbeidet i Dyrebeskyttelsen kom det inn mange hjemløse katter, og noen av dem var ikke omplasserbare. De sitter jeg igjen med i dag. Er ikke glad for det, og ville ikke gjort samme valget i dag, etter å ha sett hvordan de herjer med fugler og andre dyr. Det er jeg som er ansvarlig for dette, så indirekte har jeg tatt livet av mange dyr. Det plager meg, men det er et umulig dilemma. Kattene tar nok langt flere fugler enn de stakkars kråkene gjør, de går mest i fjæra og på jordene og finner smådyr. Det er kattene vi burde konsentrere oss om i forhold til fuglebestanden. Pålagt kastrering for å få ned antallet og samtidig forebygge hjemløshet ville være et langt bedre tiltak enn skuddpremie på kråker og rev.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...