Jump to content

Regler ang militære


Kjetil

Recommended Posts

Hei!

 

Eg er nestleiar i ein pistolklubb og har eit spørsmål ang skyting.

 

Vanligvis når det gjeld pistolskyting skal alle medlemmer gjennomgå eit sikkerhetskurs før dei har lov å skyta. Men korleis er det når ein militær, med eigne våpen ynskjer å skyta med oss i vår klubb? Det held vel kanskje med medlemskap i klubben/godkjenning av skyteleiar?

Link to comment
Share on other sites

Nå kan det ha seg at enkelte sikkerhetsregler i og utenfor klubben kan avvike noe, ser det som en fordel at alle uten unntak tar sikkerhetskurs enten de er millitær, politi, jeger eller snekker.

 

På egne vegne etter mange år i Forsvaret var det ikke i mine tanker engang at jeg ikke skulle ta sikkerhetskurs i skytterlaget, og jeg hadde god erfarng som instruktør og skyteleder ...

 

Så enten har han kurs fra annen klubb eller så tar han kurs hos dere, hvis han ikke vil kan han finne seg noen andre å skyte hos spør du meg.

Link to comment
Share on other sites

Eg forstår. Det er ikkje det at han ikkje vil ta kurs heldigvis. Var berre litt usikker ang. dei eventuelle reglane på dette området!

 

Og eg er einig. Etter fleire år i forsvaret sjølv er eg einig i at måten dei driv skyting med der ikkje samsvara heilt med generelle reglar i feltskytinga sivilt, så sikkerhetskurs er vel kanskje å føretrekka.

Link to comment
Share on other sites

Joda, men er alle prosedyrer og instrukser like? Det finnes mange måter å ivareta sikkerhet på, bare se hvor forskjellig IPSCs regler er fra feks NSF. Å gå fra den ene til den andre uten å kjenne til reglene er å be om problemer, ikke nødvendigvis fordi en av de er bedre men fordi de er for forskjellige.

Link to comment
Share on other sites

Beklager, men her er jeg uenig. Han har nok mer omgang med våpen enn de fleste i klubben. Jeg tviler på at det er noe han ikke kan som er en nødvendighet å kunne i sivil sammenheng. Er jo bare å se hvordan han gjør det etter et par ganger, så kan man jo bare bruke skjønn deretter. Hans evner bland sivilister er neppe katastrofale.

Link to comment
Share on other sites

Dett er egentlig et gjennomgående problem- det finnes ikke noen spikrede retningslinjer for hvordan sikkerhetsopplæringen skal være, det er opp til den enkelte klubb.

 

Mange klubber aksepterer medlemmer med kurs fra andre steder, noen klubber aksepterer militære kurs, mens andre krever at nybegynneren skal ta kurs hos dem.

 

Noe for et fagkomitemøte i NSF?

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror militære myndigheter ville gitt han kraftig refs :P

 

Spørsmålet er om det finnes regler som sier at en skytter må ta kurs på hver skytterbane (klubb) han ønsker å skyte i. Om ikke, ja da bruker man skjønn.

 

Det er da snarere mindre risiko at en yrkesmilitær skyter noen i foten fremfor at en fersk person gjør det.

 

Men ja, det burde kanskje vært en standard, eller i det minste en etablert presedens.

Link to comment
Share on other sites

det finnes ikke noen spikrede retningslinjer for hvordan sikkerhetsopplæringen skal være

Helt riktig! Jeg har selv utarbeidet et kurs for nye skyttere i LPK og det er råd og tips fra dette forumet som har

lagt mye av grunnlaget for hvordan vi lærer opp våre skyttere. http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=59&t=46274&hilit=minimumskrav

Vi forlanger faktisk at ALLE nye skyttere har vårt kurs før de får skyte selv om de har våpen / opplæring fra før.

Som nevnt over her lærer ikke folk nødvendigvis det som vi mener er viktig og vi leier skytebane. Det er lite ønskelig at skudd på villstrå ødelegger lokalene.. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Som det nevnes skiller jo selv de ulike sivile skytegrenene seg når det kommer til sikkerhet. Selv innenfor NSF skiller det seg. Ikke noe er sikrere enn det andre, men dem er ulike.

 

I Halden PK lar vi nybegynnere skyte før dem har tatt sikkerhet/nybegynnerkurset. Dem får da en kort opplæring og dem blir så sendt ut på standplass med en erfaren standplassleder og hvis det er helt ferske skyttere, med en erfaren ledsager i tillegg til skytelederen.

 

Men vi anbefaler alle å ta nybegynnerkurset snarest mulig og dette blir også gjort. Jeg ville ha gjort likedant uansett tidligere erfaringer med våpen, om det så er politibetjent, militær eller noen som var helt ny med våpen. Det viser seg som regel ganske raskt om de vet hva dem driver med og da anpasser vi oss etter det.

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er om det finnes regler som sier at en skytter må ta kurs på hver skytterbane (klubb) han ønsker å skyte i

Det tror jeg ikke, og uansett er det unødvendig så lenge de har kurs fra riktig forbund. At enkelte kan ha godt av en oppfriskning, feks etter langvarig fravær er en annen diskusjon...

 

 

Det er da snarere mindre risiko at en yrkesmilitær skyter noen i foten fremfor at en fersk person gjør det

Tja. At mannen er fortrolig og med våpen og fortrolig med reglene i militæret er greit nok, og forskjellen mellom NFS og de grønne er vel neppe så voldsomt stor. Men prinsippet er det samme likevel, ingen bør være i tvil om hvilke regler som gjelder. Mens noen regler er selvsagte og ufravikelige er det mange som kunne vært tillat om resten av regelverket var utformet forskjellig. Det viktigste der er ikke nødvendigvis regelen men at alle er enige om den samme.

Det er feks ingen som kan klare å gjette seg til reglene i IPSC ved å følge litt med, de er så spesielle og ulike alle andre grener at selv garvede skyttere har klart å bryte de. Jeg så en kar som mistet våpenet sitt mellom to baner, og han plukket det opp helt instinktivt. Det var nok til å bli disket fra matchen...

Link to comment
Share on other sites

Har ikke peiling - og spør derfor:

 

Skal man ikke ha gjennomgått sikkerhetskurs før man blir "anbefalt" fra klubben?

 

Hvis det er tilfellet:

 

Hvilke sikkerhetskurs kreves av militært - og politipersonell for å få innvilget våpensøknaden?

Hvis det kreves??

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg har forstått reglene - vil militær-/politipersonell kunne få innvilget våpen i kraft av deres yrke.

 

Og da må det vel være greit at de får benytte de?

 

Kanskje mange av de - melder seg inn i en lokal klubb - og blir aktive skyttere også?

 

Når det er nevnt - så vil jo enhver standplassleder merke seg ukyndighet - om så skulle være tilfelle!

Med de forholdsregler/formaninger det måtte avstedkomme!

Link to comment
Share on other sites

Har ikke peiling - og spør derfor:

 

Skal man ikke ha gjennomgått sikkerhetskurs før man blir "anbefalt" fra klubben?

 

Hvis det er tilfellet:

 

Hvilke sikkerhetskurs kreves av militært - og politipersonell for å få innvilget våpensøknaden?

Hvis det kreves??

 

 

Du trenger ikke sikkerhetskurs eller klubbmedlemskap som befal/politi for å få innvilget inntil 3 våpen

Våpenforskriften:

§ 14. Erverv av skytevåpen for polititjenestemenn og befal

Krav om medlemskap i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon for erverv av våpen til yrkesmessig øvelsesskyting gjelder ikke for

a) yrkesbefal og avdelingsbefal, jf. lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 3,

b) ansatte i politiet med politimyndighet og som har tilfredsstillende våpenkyndighet, eller

c) politihøgskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten.

Det kan etter denne paragraf kun erverves inntil 3 skytevåpen.

 

Når det er sagt er det på enkelte områder forskjell, og til dels stor forskjell, på militær opplæring og sivil skyting. Jeg mener helt klart at selv om man er befal så skal man ha sikkerhetskurs. Ikke bare tar det for seg sikkerhets regler men også tekniske-og konkurranse regler. Det er ingen forutsetning for at ett befal kjenner til dette. Men så klart er det lov å utvise skjønn. Forhåpentligvis vet h_n hvordan man sikkert behandler ett våpen, slik at man ikke trenger å bruke like lang tid på dette.

Link to comment
Share on other sites

"politihøgskolestudenter som har gjennomgått godkjent våpenopplæring innen politietaten."

 

For disse er det 5 dgr kurs.

 

I mitt distrikt skyter de ca. 800 skudd m/9 mm`eren - etter èn dag med teori.

 

 

"konkurranse regler"

 

Er det noe man lærer på sikkerhetskursene?

 

Om så er - tror jeg nok man må være noe aktiv - for å "få med seg" div. regler.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes i hvertfall at det har vært greit å delta på sikkerhetskurs.

Om konkurranse regler er vanlig å ta for seg, og i hvilke grad, er vel litt fra klubb til klubb. Den enkelte vil i det minste få ett innblikk, selv om man ikke får med seg alt.

 

Er man ny i en klubb synes jeg personlig det er greit å delta, man lærer sikkert noe nytt, og kanskje er det noen lokale regler som er nye.

Om det ikke er det, nei vel. Da har man bare gått igjennom enda en repetisjon av sikkerhet. Ikke feil det (kanskje kjedelig for noen, men det er en annen sak)

Link to comment
Share on other sites

Er vel strengt tatt å lage problemer dette, det er et problem for personen mere en for klubben, om vedkommende kavalifiserer til å ha håndvåpen i kraft av yrke, kan man nok regne med at personen vet hvilken ende som er den farlige.

En rask gjennomgang av de viktigste reglene på en NSF bane burde kunne gjøre at treningen kunne gjennomføres uten noe mere dramatikk. DSSN blir noe annet, men det var vel heller ikke problemstillingen.

 

For personen vil det være smart å ta kurset da vedkommende ellers ville mistet muligheten til å beholde våpnene sine om han/hun slutter i jobben eller blir oppsagt. (Eller at man får slutt på denne meningsløse forskjellsbehandlingen av norske borgere)

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner ikke at dette kan være et problem, jeg jobber som reisemontør og har også jobbet i oljebransjen, jeg har ikke telling på hvor mange HMS kurs jeg har tatt for å komme inn på de forskjellige arbeidsplassene og 90% av det som gjennomgåes er likt.

Jeg synes at har man lyst til å skyte så får man ta et sikkerhetskurs enten man er Major eller Prest, sikkerheten skal være på topp.

Link to comment
Share on other sites

Her må man skille mellom epler og pærer, sikkerhetskurs er kun opplæring i sikker bruk av våpen, og skille mellom kursene er kun type våpen (lang kort og manuelt og auto).

Basis delen er den samme i alle sikkerhetskurs, enten det er sivilt eller militært.

 

NYBEGYNNER kurs derimot består av to deler, sikkerhetskurs og opplæring i NSF sine regler, konkurranse program. Samt litt fra NIF (organisasjonsplan).

 

Som pistolklubber er vi kun pålagt at skyttere vi attesterer aktivitet for, skal ha tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av våpen.

 

Militær o.l. Trenger ikke sikkerhets kurs delen, men har likestort behov for opplæring i skyteprogrammer, bane kommandoer, og organisasjonsplan med regelverk som noen annen. D.v.s. Om vedkommende skal bruke nsf som ervervsgrunnlag. Skal de bare trene, holder det lenge med en kort innføring i lokale standplass kommandoer er og regler for bane opptreden (klassiker er å minne om at de ikke skal røre våpen eller være i standplass avlukke når det er folk foran standplass).

Link to comment
Share on other sites

En instruktør, vi skal kalle han Mr A som skulle kjøre en viss kurs for nybegynnere innenfor aktivitet X fikk en kommentar av en kursdeltager Mr B om at han ikke trengte de forskjellige - deriblandt obligatoriske - teori og praksistimene. Javel, hvorfor det spurte Mr A? Jo, Mr B var ... ehemm... ett av lovens mange lange armer, høyt oppe i hierarkiet ikke minst, og mente det var helt unødvendig. Mr B ble sendt hjem av Mr A så vidt jeg husker denne historien, for å ta tiden til rette og tenke på hva slags tull nettopp kom ut av munnen hans.

 

Uten å si noe mer om denne merkelige episoden slik jeg husker denne fra flere år tilbake - kan jeg si at sikkerhet er noe man spøker aldri med. Jeg er selv i en bransje hvor sikkerhet er noe som hele tiden blir maset mye om, men det må være en del av attituden til folk, at skal få det med seg - om det er "gammelt nytt" eller ei. Sånn er det bare. Våpen krever ansvar og en sikkerhetskurs er bare til skytterens egen fordel.

I mellomtiden husk at sir Charles Darwin aksepterer nye kandidater hver dag - uten opptaksprøve.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...