Jump to content

POD godkjenne PPC skyteprogram???


Medic82

Recommended Posts

Har søkt på våpen til bruk i PPC og får svar fra våpenkontor om at de viser til forskrift av 25 juni 2009 §13 og skriver.

 

"Våpenkontoret kan ikke se at Politidirektoratet har godkjent omsøkt program "PPC/PPC1500" og det bes derfor om at du oppgir et godkjent program for erverv av omsøkt våpen"

 

Dette kan vel ikke helt stemme? At POD skal godkjenne konkurranseprogram? Finner ikke ett eneste sted i lovverket som sier at POD skal godkjenne et program. For eneste kravet er vel som det står i §13 i forskriften

 

"Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene."

 

Og PPC blir vel administrert av NSF og er vel derfor en lovlig skyteprogram.

Link to comment
Share on other sites

Korrekt. Man kan fritt etablere nye program så lenge de ikke strider mot lov/forskrift, feks vil bløtkake-silhuett med MS-våpen være helt greit uten PODs velsignelse. Men uten godkjenning vil man ikke ha grunnlag for erverv, hvis det var så enkelt kunne man jo bare opprettet klassen bazooka-felt.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Fra Forskriftenhttp://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20090625-0904-005.html#25

§ 25. Godkjenning av skyteprogram som gir grunnlag for erverv av andre registreringspliktige skytevåpen

Skyteprogram eller endring i dette som gir grunnlag for erverv av andre registreringspliktige skytevåpen enn det skytterorganisasjonen allerede har skyteprogram for, krever godkjenning av Politidirektoratet. Godkjennelsen skal omfatte våpentyper, herunder art, kaliber, og øvrige tekniske spesifikasjoner.

Link to comment
Share on other sites

§ 25. Godkjenning av skyteprogram som gir grunnlag for erverv av andre registreringspliktige skytevåpen

Skyteprogram eller endring i dette som gir grunnlag for erverv av andre registreringspliktige skytevåpen enn det skytterorganisasjonen allerede har skyteprogram for, krever godkjenning av Politidirektoratet. Godkjennelsen skal omfatte våpentyper, herunder art, kaliber, og øvrige tekniske spesifikasjoner.

 

Så jeg kan altså ikke søke på en .357 revolver til bruk i Standard Revolver 6" som grunnlag men må bruke Magnum 1?

 

Korrekt. Man kan fritt etablere nye program så lenge de ikke strider mot lov/forskrift, feks vil bløtkake-silhuett med MS-våpen være helt greit uten PODs velsignelse. Men uten godkjenning vil man ikke ha grunnlag for erverv, hvis det var så enkelt kunne man jo bare opprettet klassen bazooka-felt.

 

Men da spør jeg, strider PPC mot lov/forskrift? Vil de ikke godkjenne deltagelse i Norges Cup i PPC som aktivitet?

Link to comment
Share on other sites

Så jeg kan altså ikke søke på en .357 revolver til bruk i Standard Revolver 6" som grunnlag men må bruke Magnum 1?

Det har det vel vært problemer med siden reglene forbød "magnum-ladning". POD tolket dette som at magnum-revolver ikke var tillatt, men de har vel ryddet opp i det nå?

 

Men da spør jeg, strider PPC mot lov/forskrift?

Ikke som jeg vet. Jeg antar at den ikke gjør det siden de får lov til å holde på, men uten godkjenning må man bruke våpen ervervet til godkjent gren. Hvorvidt man kan bruke aktivitet i en ikke-godkjent gren er et vanskelig spørsmål, hva er folkets erfaring der?

Link to comment
Share on other sites

Man kan bruke egende feltvåpen til PPC programmene, og det var en forutsetning for å få aksept for at PPC skytes, SVJV. Altså at det ikke skulel bli en åpning for mange fler våpen.

 

Når det gjelder 357 til felt problematikken så går det jo som kjent å skyte .38 i en 357, men ikke omvendt.

Link to comment
Share on other sites

Ja det er det jo, men jeg mener at det blir samtidig litt feil at man søker om våpen til ett feltprogram som man kanskje aldri kommer til å delta i og kommer PPC stevner til å være godkjent aktivitet siden det ikke er ett godkjent program.

Link to comment
Share on other sites

Ja det er det jo, men jeg mener at det blir samtidig litt feil at man søker om våpen til ett feltprogram som man kanskje aldri kommer til å delta i og kommer PPC stevner til å være godkjent aktivitet siden det ikke er ett godkjent program.

 

PPC er et godkjent skyteprogram under NSF som også gir godkjent aktivitet, skjønner ikke hvor du har det fra at det ikke er godkjent ... her må vi skille definisjonene fra hverandre!

 

Skjønner ikke helt hvorfor det skulle være feil å erverve et skytevåpen for et annet program så lenge du følger regelverket!

Link to comment
Share on other sites

Mulig jeg spør dumt nå, men bær over med meg. Jeg er rimelig fersk i gamet. :)

 

Er det ikke noe krav om at aktiviteten må være i akkurat det programmet som våpenet ble ervervet for? Kan man erverve en 9mm til militærfelt, og så kun skyte PPC med den, og det er greit? Hvordan blir det da med eventuelt erverv av reservevåpen? Kan man da søke om reservevåpen til det våpenet som er ervervet til militærfelt på grunnlag av aktiviteten i PPC, eller må man da ha tilstrekkelig aktivitet i militærfelt.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

PPC er et godkjent skyteprogram under NSF som også gir godkjent aktivitet, skjønner ikke hvor du har det fra at det ikke er godkjent
Var det ikke i håp om å bli godkjent at de i flere år har forsøkt å bli medlem av NSF, og før det NFPS/DSSN? Har de etter at de ble medlem av NSF søkt POD om godkjennelse og fått dette?
Link to comment
Share on other sites

Sikkert så enkelt at det ikke er opplyst på søknaden at PPC er underlagt NSF sine programmer.

Ergo så sitter saksbehandler og tror dette er noe nytt.

 

Niks, står klart og tydelig i søknad at det er underlagt NSF og i svaret fra Onkel så bekrefter dem at PPC blir administrert av NSF.

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

PPC er et godkjent skyteprogram under NSF som også gir godkjent aktivitet, skjønner ikke hvor du har det fra at det ikke er godkjent
Var det ikke i håp om å bli godkjent at de i flere år har forsøkt å bli medlem av NSF, og før det NFPS/DSSN? Har de etter at de ble medlem av NSF søkt POD om godkjennelse og fått dette?

 

Om de har søkt andre forbund om medlemsskap tidligere har jeg ingen kunnskap om og det er heller ikke viktig i denne saken.

Link to comment
Share on other sites

Skjønner ikke helt hvorfor det skulle være feil å erverve et skytevåpen for et annet program så lenge du følger regelverket!

Feil og feil... Man følger vel ikke helt regelverket dersom man søker på et våpen med X begrunnelse vel vitende om at man i all hovedsak har tenkt å bruke det til Y formål... All den stund PPC er godkjent som aktivitet, og regelverket i Norge nå er satt sammen på den måten det er, ville jeg personlig oppleve det som litt ryddigere om PPC hadde vært godkjent ervervsgrunn.

 

At noen bruker våpen ervervet med begrunnelse X til formål Y er jo i seg selv i henhold til regelverket, så lenge det også brukes til formål X - er vel omkvedet i de trådene som har handlet om for eksempel jaktfelt/jakt "problematikken". Det er ervervsgrunnlaget som eventuelt kan skape hodebry hvis man vil være vanskelig.

 

Vi (og forvaltningen) får i alle fall nok mentale utfordringer :lol:

Link to comment
Share on other sites

PPC er et godkjent skyteprogram under NSF som også gir godkjent aktivitet, skjønner ikke hvor du har det fra at det ikke er godkjent
Var det ikke i håp om å bli godkjent at de i flere år har forsøkt å bli medlem av NSF, og før det NFPS/DSSN? Har de etter at de ble medlem av NSF søkt POD om godkjennelse og fått dette?

 

Om de har søkt andre forbund om medlemsskap tidligere har jeg ingen kunnskap om og det er heller ikke viktig i denne saken.

Det er viktig i.f.m. med din enn så lenge ikke dokumenterte påstand om at det er selvfølgelig at de må være godkjent.
Link to comment
Share on other sites

Det har altså aldri vært intensjonen for PPC /NSF å få programmet godkjent slik at man kan erverve fler våpen.

Øøøøøh, hvilket forbund mener i fullt alvor noe slikt? Det må vel være forbundets mål å jobbe for at medlemmene kan erverve egnede våpen til grenene de administrerer? Hva kan være problemet med å erverve våpen spesifikt til PPC så lenge man fyller kravene til aktivitet etc? At POD mener man har nok klasser som det er forbauser meg ikke, men at et forbund skulle mene dette slår meg som litt merkelig. Skulle jeg vært konspiratorisk anlagt ville jeg lure på om de tok inn PPC slik for å forhindre at det ble en konkurrent mot deres egne programmer, men den enkleste forklaringen er vel at POD sier nei og at de ikke ser noe stort poeng i å kjempe så lenge klassene er såpass like.

Link to comment
Share on other sites

Jeg snakket ikke om fler men istedet for. Det må vel være riktigere at en som vil skyte PPC men ikke felt kan oppgi PPC som ervervsgrunnlag. Flere våpen enn aktivitetsnivået tilsier får man vel ikke uansett, og våpenkontoret vil/skal vel ikke innvilge våpen til et program dersom man allerede har noe i stallen som er egnet.

Link to comment
Share on other sites

Det er viktig i.f.m. med din enn så lenge ikke dokumenterte påstand om at det er selvfølgelig at de må være godkjent.

 

PPC er et godkjent skyteprogram under NSF, det er da noe alle vet og det er ganske godt dokumentert på NSF sine hjemmesider (http://www.skyting.no" target="_blank" target="_blank) og er heller ikke hva tråden handler om så skjønner ikke helt hvorfor du fortsatt gnager om dette ...

 

PPC er godkjent å skyte under NSF men ikke godkjent hos POD for erverv av våpen og det er POD som bestemmer hvilke programmer som er godkjent for erverv, ikke NSF.

 

Så inntil videre bør man tenke seg om før man handler og har du 10 approberte stevner i et program kan du også søke reservevåpen som igjen gjør at du kan ekspandere garderoben og i mellomtiden får vi bare håpe NSF presser på POD for å få PPC godkjent for erverv.

Link to comment
Share on other sites

@Varegg Jeg misforsto deg på samme måte; at du mente siden det var approbert av NSF måtte det automatisk være godkjent for everv :)

 

 

Men siden det vel er rimelig å anta at vår sport kommer til å utvikle seg videre, og mange skytterforbund er jo tilknyttet internasjonale organisasjoner med de endringer det kan innebære, så reiser denne tråden reiser et par intressante prinsipielle spørsmål som (kanskje?) burde vært belyst bedre i arbeide med ny våpenlov:

 

1. Kriterier for godkjennelse av (nye) skytterforbund

2. Kriterier for godkjennelse av (nye) grener innefor godkjente skytterforbund.

 

Såvidt jeg kan forstå er det kun er anført at POD skal gjøre dette, men ingen detljerte kriterier?

Finnes det p.t. noe rundskriv hvor nåværende forbund/grener er listet opp? (Har ikke kunnet google frem noe).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...