Jump to content
Sign in to follow this  
akus

Jakt i Sverige

Recommended Posts

Må rifla tolldeklareres hver gang man krysser grensen, og hvordan gjøres det det om man må?

Er det lovlig å ta med patroner kjøpt i sverige tilbake til norge? Vet blyhagl er forbudt, men riflepatroner?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toll vet jeg ingenting om, men du må ha importpapirer hvis du skal frakte ammunisjon over grensa. gå ned på stasjonen, og snakk med onkel blå så får du alt du trenger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gå inn på tull.se, der deklarerer du den inn før du reiser over og ut når du er kommet hjem.

Amunisjon kan du ta med deg :wink:

 

Mvh

Sauerhansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

hei.

 

jeg toller de inn via nette når jeg begyner jakt i Sverige 16 august. og toller de ut igjen når jakta er ferdig 28 februar. går fint det :-) bare husk å tolle de inn igjen ellers får du sinnabrev fra svenska tullen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et annet spørsmål om jakt i Sverige:

 

Er det noen som vet om en norsk storviltprøve også er gyldig i Sverige, eller må den tas på nytt der borte??

Share this post


Link to post
Share on other sites
hei.

 

jeg toller de inn via nette når jeg begyner jakt i Sverige 16 august. og toller de ut igjen når jakta er ferdig 28 februar. går fint det :-) bare husk å tolle de inn igjen ellers får du sinnabrev fra svenska tullen.

 

Jeg har hørt om andre som gjør det samme, og det hadde vært praktisk ettersom jeg jakter mye hos naboen. Men for å være helt sikker henvendte jeg meg til det svenske tollverket, og svaret der var at dette ikke var tillatt. Våpen skal registreres inn og ut av landet hver gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja ja. det sa de sikkert. jeg har gjort dette i mange år nå uten tull :) har blitt stoppet og sjekket på jakta i Sverige. full gjennomgang av våpen, våpenkort, innførselspapirer og masse annet. ikke noe problem i det hele tatt. alle jeg jakter sammen med i Sverige gjør det samme. ikke hørt noen ting om at dette ikke er lov. har glemt å tilbakeføre 1 gang bare, da fikk jeg en sinnamail på at jeg må tilbakeføre våpen fort som F. men utenom dette" Zero Problemos" :D

 

jeg har jaktet i Sverige siden slutten av 90 tallet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joda. Har faktisk ikke hørt om noen som har fått problemer med den praksisen. Men hva skjer den gangen du møter på en skikkelig regelrytter av en toller som både har peiling på reglene og en dårlig dag?

De jeg snakket med på den svenske tollen var krystallklare på at det ikke var tillatt, og da synes jeg det er skummelt å anbefale andre å gjøre det på den måten.

 

Dessuten tar det 2 minutter å fylle ut skjemaet på nett, og 10 sek å avregistrere det, så jeg ser ikke helt ulempen med å gjøre det riktig.

 

EDIT. Ringte dem igjen nå for å sjekke enda en gang, og svaret var det samme som ifjor høst: Våpenet på tollklareres hver gang man passerer grensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva om man har Europeisk Våpenpass, kan man da bare kjøre over grensen til Sverige uten og stopp på grensen (toll/tull) og uten noe skjema på nettet for innførsel av jakt våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva om man har Europeisk Våpenpass, kan man da bare kjøre over grensen til Sverige uten og stopp på grensen (toll/tull) og uten noe skjema på nettet for innførsel av jakt våpen.

 

 

Nei, våpenpasset er ikke gyldig i Sverige

 

Mvh

Sauerhansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fordelen med våpenpass til Sverige (eller overhodet) er at man ikke trenger deklarere ut/inn(stoppe) i den norske tollen, man må derimot deklarere inn/ut på svensk side for hvert besøk, dette gjøres enkelt på nett. Link ligger i tråden.

 

Spørsmålene kommer opp hvert år så skulle muligens vært gjort en sticky av moderatorer, tilsvarende kunne vært gjort med ut og innførsel av hund som jo også er nye regler på av året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som det allerede har blitt skrevet om i denne tråden, våpenpass er bortkastet i sverige. Våpenet må deklareres på tullverkets nettside.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reise til og fra Norge

Våpen på reise til og fra Norge

Publisert: 22.08.2012

Det kreves ingen tillatelse fra politi eller lensmann ved midlertidig inn- og utførsel av jakt- og konkurransevåpen, men du må ha med deg våpenkort. I forbindelse med konkurranse må det også foreligge en innbydelse til konkurransen.

 

Klippet dette fra tollvesenets side, og har ingen planer om å stoppe i tollen verken når jeg reiser i morgen eller kommer hjem igjen.

 

Gjør jeg feil da mener du?

 

Mvh

Sauerhansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du må lese alt ikke bare første setning............

 

Våpenpass

 

Ved midlertidig innførsel og utførsel av jakt- og konkurransevåpen fra Norge kan du benytte et europeisk våpenpass. Dette utstedes av politiet der du bor, og kan brukes innen EØS-området. Vær oppmerksom på at det er ulike rutiner for bruk av våpenpasset innenfor EØS.

 

Alternativt kan du benytte skjemaene GP 6144 (innførsel) eller GP 6143 (utførsel). Skjemaene får du ved henvendelse til Tollvesenet, eller du finner de på politi.no.

 

Skjemaene blir ekspedert av Tollvesenet ved grensepassering. Du må derfor alltid benytte betjent grenseovergang når du har med deg våpen. Har du europeisk våpenpass, kan du passere ubetjent grenseovergang i forbindelse med midlertidig innførsel og utførsel av jakt- eller konkurransevåpen.

 

http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=256217&epslanguage=no

 

Har du våpenpass er det bare å kjøre sett fra Norsk side. ikke våpenpass så må du fylle ut skjemaet og benytte betjent overgang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reise til og fra Norge

Våpen på reise til og fra Norge

Publisert: 22.08.2012

Det kreves ingen tillatelse fra politi eller lensmann ved midlertidig inn- og utførsel av jakt- og konkurransevåpen, men du må ha med deg våpenkort. I forbindelse med konkurranse må det også foreligge en innbydelse til konkurransen.

 

Klippet dette fra tollvesenets side, og har ingen planer om å stoppe i tollen verken når jeg reiser i morgen eller kommer hjem igjen.

 

Gjør jeg feil da mener du?

 

Mvh

Sauerhansen

 

Dette gjelder til og ifra norge, svensk skjutvapendekleration gjelder for inn og ut at sverige. Du gjør riktigmnår du kjører ut og inn av norge, men om du ikke registrerer en skjutvapendeklerasjon så kjører du ulovlig inn og ut av sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites

^ Hvis en har våpenpass og levert skjutvapendeklaration på nett er det bare å kjøre ja, har en ikke våpenpass må GP 6144 (innførsel) og GP 6143 (utførsel) benyttes, da MÅ en stoppe i betjent norsk tollstasjon ut og inn i tillegg til levering av skjutvapendeklaration på nett.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg ser hva som står skrevet men ringte alikevel til tollvesenet på Svinesund nå nettopp.

Der fikk jeg beskjed om at jeg ikke måtte stoppe på vei hjem å vise papirer, det var kun nødvendig på svensk side av grensen dersom jeg ikke hadde fylt ut skjutvapendeklarasjon på nett, hadde jeg gjort det trengte jeg ikke stoppe der heller.(Noe jeg forøvrig visste)

I Norge har jeg jo jaktlisens og våpenlisens så trenger ikke våpenpass

 

Jeg blir tullete av dette jeg :roll:

 

 

 

Mvh

Sauerhansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fra fjorårets tråd:

 

"Våpenpass

Ved midlertidig innførsel og utførsel av jakt- og konkurransevåpen fra Norge kan du benytte et europeisk våpenpass. Dette utstedes av politiet der du bor, og kan brukes innen EØS-området. Vær oppmerksom på at det er ulike rutiner for bruk av våpenpasset innenfor EØS.

 

Alternativt kan du benytte skjemaene GP 6144 (innførsel) eller GP 6143 (utførsel). Skjemaene får du ved henvendelse til Tollvesenet, eller du finner de på http://www.politi.no

Skjemaene blir ekspedert av Tollvesenet ved grensepassering. Du må derfor alltid benytte betjent grenseovergang når du har med deg våpen. Har du europeisk våpenpass, kan du passere ubetjent grenseovergang i forbindelse med midlertidig innførsel og utførsel av jakt- eller konkurransevåpen."

 

Kilde: http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=131790&epslanguage=no

 

 

Og fra Lovdata:

"§ 70. Midlertidig utførsel foretatt av norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket (våpenloven § 25 bokstav a)

 

Norsk borger og EØS-borger lovlig bosatt i riket, som skal være borte fra riket i et tidsrom av inntil ett år, kan ved utreisen medbringe til personlig bruk våpen med tilhørende deler og et rimelig kvantum ammunisjon til disse våpen, mot å vise Tollvesenet gyldig våpenkort.

 

Vedkommende skal ved utreisen avgi en skriftlig erklæring til Tollvesenet på fastsatt skjema i to eksemplarer. Erklæringen attesteres av Tollvesenet som skal beholde det ene eksemplaret og levere det andre tilbake til utstederen.

 

Skjer gjeninnførselen ved samme tollsted som utførselen, sammenholder dette de to eksemplarer av erklæringen og tilintetgjør disse hvis de fortsatt er likelydende.

 

Skjer gjeninnførselen ved annet tollsted, sendes den mottatte erklæring til det tollsted hvor utførselen fant sted, for kontroll. Dette tilintetgjør erklæringene hvis disse fortsatt er likelydende. Tollvesenet skal omgående sende de erklæringer som ikke er likelydende, til politimesteren i det distrikt hvor vedkommende er bosatt eller oppholdt seg før utreisen. Videre sender Tollvesenet ved utløpet av hvert kalenderår alle umakulerte erklæringer som er eldre enn ett år til politimesteren i distrikt som nevnt. "

 

Kilde: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090625-0904.html#map019

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg ser hva som står skrevet men ringte alikevel til tollvesenet på Svinesund nå nettopp.

Der fikk jeg beskjed om at jeg ikke måtte stoppe på vei hjem å vise papirer, det var kun nødvendig på svensk side av grensen dersom jeg ikke hadde fylt ut skjutvapendeklarasjon på nett, hadde jeg gjort det trengte jeg ikke stoppe der heller.(Noe jeg forøvrig visste)

I Norge har jeg jo jaktlisens og våpenlisens så trenger ikke våpenpass

 

Jeg blir tullete av dette jeg :roll:

 

 

 

Mvh

Sauerhansen

 

Det svaret du fikk gjelder dersom du har våpenpass. Da slipper du papirarbeidet for å føre våpen ut fra og inn til NORGE. Våpenpasset gjelder ikke i Sverige, slik at deklarasjon om skjutvapen

( http://www.tullverket.se/sokordao/tjans ... 10780.html" target="_blank )

MÅ fylles ut enten på nett eller på svensk tollstasjon for å føre våpen inn til og ut fra SVERIGE. Ergo, har du våpenpass og fyller ut deklarasjonen på nett, er det bare å kjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Papirene fra svensk det tollvesenet ligger klare utfylt, men var rett og slett ikke klar over at papirer måtte fylles ut til Norge som jeg bor i og har alle andre papirer i orden :forvirra:

Har ikke tatt meg bryet med å skaffe våpenpass da det ikke er nødvendig til Sverige, og heller aldrig hørt om andre som har reist innom tollen på vei hjem.

Men fint at jeg fant det ut da så ting blir gjort på riktig måte.

 

Mvh

Sauerhansen

Share this post


Link to post
Share on other sites

@rogsom Norsk storviltprøve er ikke godtatt på laget der jeg jakter elg så den må jeg skyte der. Men tror det er noe varierende praksis. Jaktleder er nok rette mann til å svare på det. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

hallo.

bare hiver meg på her.

 

våpenpasset er KUN til in og utpassering over NORSKE grensen. har ingenting med Sverige å gjøre. :D

 

før i tiden var det sånn at skulle du til Sverige å jakte, måtte du stoppe på svenske siden og registrere våpen inn i Sverige. når du skulle hjem igjen stoppet du på norske siden og registrerte våpen tilbake til Norge igjen.

 

pr i dag er det sånn at har du våpenpass, fyller du bare ut våpendeklarasjon papirer på nett (www.tull.se) da trenger du ikke å stoppe på grensa, hverken i Sverige eller Norge. når du kommer tilbake igjen, går du inn på nett og avregistrerer våpendeklarasjonen. når du oppretter en deklarasjon får du en kode som står øverst på deklarasjonen. det er denne kode du bruker for å komme inn på den deklarasjonen som ligger på ditt navn på nett for å avregistrere våpen fra deklarasjonen.

 

var dette forståelig ?? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
@rogsom Norsk storviltprøve er ikke godtatt på laget der jeg jakter elg så den må jeg skyte der. Men tror det er noe varierende praksis. Jaktleder er nok rette mann til å svare på det. :)

 

 

hei.

 

det er ikke påbudt med skyteprøve på storvilt i Sverige. dette er opp til hvert enkelt jaktlag om hva de krever av sine jegere.

 

de jaktlag som forlanger skyteprøve vil at hver jeger skyter på løpende elg. da må man minst ha bronse merke, DVS at man må skyte 3 serier av 5 skudd, der det er minimum 3 treff i dødelig sektor pr serie.

 

har jaktet på noen forskjellig lag i Sverige, og kun 1 gang har jeg opplevd dette at jeg må skyte prøve

 

:D:D

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ sakomann og knottulf:

Takk for svar, da tar jeg en prat med jaktleder og hører hvordan dette laget vil ha det :-)

 

- Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skytte prov beror på vilken mark man jagar på om det är privat mark eller bolagsmark ,

Många eller dom flesta jaktlag brukar ha som krav att man ska ha klarat 3serier minst brons på älg banan 80m både löpande och stillastående,

 

Och för att få skjuta björn brukas krävas att man gått björnprovet .

 

Och någon frågade om blykulor till gevär och det är tillåtet .

 

Enklast är att fråga jaktledaren i jaktlaget ni ska jaga i vilka krav som krävs :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Et annet spørsmål om jakt i Sverige:

 

Er det noen som vet om en norsk storviltprøve også er gyldig i Sverige, eller må den tas på nytt der borte??

 

Norske regler gjelder for Norske jegere i Sverige. Altså du må ha norsk storviltprøve for å jakte alt fra rådyr og større.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei det kan ikke stemme. Norske jegere i sverige må følge svenske regler. Hva som gjelder i norge gjelder ikke nødvendigvis i andre land. Man må følge di reglene som er i det landet man jakter i, uavhengig av hva reglene er i norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Et annet spørsmål om jakt i Sverige:

 

Er det noen som vet om en norsk storviltprøve også er gyldig i Sverige, eller må den tas på nytt der borte??

 

Norske regler gjelder for Norske jegere i Sverige. Altså du må ha norsk storviltprøve for å jakte alt fra rådyr og større.

 

det er IKKE påbudt med skyteprøve på rådyr og elg i sverige

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...