Jump to content

6,5 på tur ut ?


revehunter
 Share

Recommended Posts

- Men :-) du kan ikke sammenligne de i samme vekt. Ei ttsx kule på 7,8 gram er lengre enn ei 10,1 grams oryxkule. Den blir like stor i diameter ved full ekspansjon.

Da den er 120-140 meter i sekundet kjappere og åpner hurtigere samt beholder sin form vil den gi like stor sår kanal og ha en mye større sjanse for gjennomskyting og dermed bedre utblødning.

Ei god storviltkule skal "åpne", ekspandere, når den kommer til "maskinrommet". Ekspanderer den før, som tradisjonelle blykuler gjerne gjør ved treff skrått forfra i bogen, som er en vanlig vinkel til viltet når man sitter på post, har den for liten energi til å gjøre "ugagn" i brysthola, og lage en skikkelig utblødningskanal på vei ut igjen.

 

Jeg har liten erfaring med homogene kuler i 6,5 - bortsett fra 100 grs BX. I kaliber 30 har 150 grs BX som oftest plystret gjennom, med god virkning, det samme har 250 grs BX i 9,3. Jeg ANTAR den gode gjennomtrengningen skyldes "kontrollert ekspansjon", som gjør at de relativt lette kulene for kaliberet bruker energien "fornuftig". Det samme gjelder Norma Oryx, hvertfall i kal. .30, og A-frame.

 

Under gjetinga i fjor sommer brukte jeg stort sett kombien, med slug i kal. 20, og 140 grs A-frame i 6,5, i potensielt "bjørneland". Jeg kunne nok også brukt 156 Oryx, men ville nok ikke brukt homogene kuler, uansett kulevekt - kanskje har jeg lest for mange cowboybøker med tittelen "Hett bly"! :D

Link to comment
Share on other sites

Ja .300"/7,62mm med et minstekrav til kulevekt og hastighet hadde nok vært meget fornuftig.
Noen optimistiske forskere vil prøve å gjenskape mammuter, ved hjelp av DNA fra mammutfunn i permafrosten. Klarer de det, vil sikkert ulvevennene hevde at "mammuten var her først" (det er funnet mange mammutknokler fra mellomistider i Gudbrandsdalen), og kreve utsetting av mammuter. Hvis det blir jakt på mammut, er forslaget ditt godt.
Link to comment
Share on other sites

Poenget mitt var at det er stor forskjell på 20 kg reinskalv og 300 kg elgokse, noe dagens regelverk glatt overser.
Jeg får vel gjøre som salig Cato - gjenta ting til det kjedsommelige. Jeg har før nevnt at vi burde ha en tredje kalibergruppe - som kan brukes når vi ikke har fellingtillatelse på kronhjort og reinsbukk, og ikke kan felle annen elg enn kalv. Problemet er selvfølgelig at da bør 6,5x55 plasseres i den kategorien, og ikke tillates på voksen elg, kronhjort og stor reinsbukk - ikke sikkert det blir så populært.

 

Jeg jaktet rein i Ringebu i fjor - jeg hadde kalvekort, de fleste hadde "fritt dyr under 50 kg slaktevekt", noen få heldiggriser hadde "fridyrskort". Følte meg litt "overkill", når jeg snek meg fram for å ta en 20 kgs reinskalv med 308 NM.

Link to comment
Share on other sites

Siden største spranget er fra hjort til elg (både anatomisk og størrelsemessig) er det vel mest naturlig å skille ut elgen som egen gruppe? En elgkalv kan jo veie like mye som en reinsbukk og en liten hjortebukk. Og ingen har vel hatt tvil om 6,5 til rein og hjort, eller?

Link to comment
Share on other sites

Er det noen her som ikke har fått felt elgen pga 6,5 og mener de hadde fått den med 7,62 med samme kula og plasering? Selv bruker jeg 6,5x55 Nosler Partition.

Og har noen en elg som de ikke menner kan felles med 6,5 så er det bare å innvitere for å få det demonstrert :winke1:

Link to comment
Share on other sites

Elgen dør også av en .22 LR om den er rett plasert, men det tar litt for lang tid til å ansees som forsvarlig jaktkaliber.

Bruker du en .22 Hornet så dør den litt raskere, og med en 223 så blir det enda bedre effekt.

Så kan vi bruke et verktøy som kalles statistikk, og med mange nok forsøk med ulike kalibre så vil vi få en kurve som viser gjennomsnittlig tid det tar før dyret dør og gjennomsnittlig fluktstrekning med de ulike kalibrene, og vi vil kunne få ekstrem spredning og standardavvik.

Så bestemmer vi oss for hva som er forsvarlig fluktstrekning, og forsvarlig tid til døden inntreffer for å drive human jakt.

Da kommer kurven vår til nytte, vi kan gå inn på ønsket tid og fluktstrekning og se hvilke kalibre som tilfredstiller våre krav til human jakt.

Det mange av oss mener er at for stor elg så blir både fluktstrekning og tid det tar før elgen dør for lang med 6,5, spesielt med homogene kuler som gir mindre sårkanal.

Det er også viktig å se på maksimal fluktstrekning og tid, ikke bare gjennomsnitt.

Det er altså ikke nok at elgen dør av kaliberet, den skal også dø innen et kort tidsrom, og ikke løpe mer enn et vist antall meter.

Derfor er mange skeptisk til 6,5, spesielt med lette kuler.

Link to comment
Share on other sites

Er vell 6,5 som er kaliberet vi diskuterer her. så .22 osv trenger vell ikke dras frem siden de ikke er lovlige heller. Ikke har jeg skutt nok elg til et godkjent statistisk grunnlag, men så lenge 6,5x55 holder kravene bruker jeg den. Men det virker som om noen her i landet tror elgen og annet vilt har blitt forferdelig mye mer hard-skutt etter diverse "safari" og "magnum" kaliber er blitt mer normalt. snart er ikke 30.06 godt nokk lenger til hjort mens bue er på veg inn på jakt. Tror vi begynner å bli styrt av reklamer og andre moter nesten?

Link to comment
Share on other sites

Etter mitt syn vil jeg si 6.5 er et kjempemessig kombinasjonskaliber fra småvilt til storvilt . For de som mener det ikke er 'bra nok' til elg så er det noe av det beste på rein , hjort og rådyr . Man har kuler til alle slags bruksområder . Billige hylser og komponenter .

Det er et kaliber som innehar noe av den beste presisjon uansett kaliber både innen jakt og konkurranse . Tror og våge den påstand at 6.5 vil leve lenge etter at alle vi på forumet her har lagt på lokket .

Link to comment
Share on other sites

Er det noen her som ikke har fått felt elgen pga 6,5 og mener de hadde fått den med 7,62 med samme kula og plasering?
6,5-kuler i 7,62 mm løp vil sannsynligvis gi både lav hastighet og middelmådig presisjon! :mrgreen:

 

10 grams kuler i 6,5 tilsvarer omtrent 220 grs/14,2 g i kaliber 30, mens kuler i minimumsvekta, 9 gram, i kaliber 30, tilsvarer kuler på 6,5 gram i kaliber 6,5. Skal man sammenligne kalibre, må man sammenligne kuler med samme tverrsnittsbelastning (SD). Til høsten skal jeg gå ned fra 180 grs til 165 grs A-frame/Oryx i 308 NM, det tilsvarer 120 grs i kaliber 6,5. 150 grs kuler, som jeg i tilfelle ville brukt, hvis jeg skulle bruke homogene kuler, tilsvarer 110 grs i 6,5.

 

Hadde vi ikke hatt elg (og en og annen strandet isbjørn) her i landet, ville 6,5x55 uten tvil vært et ideelt kaliber.

 

6,5x55 har felt flest elg i Skandinavia - men det er nok også det kaliberet som har stått bak de fleste skadeskytingene. I hendene på habile skyttere, som kjenner kaliberets begrensninger, duger det også på elgjakt. Men hvis man vil kaliberet vel, og vil at det ikke "skal være på tur ut", så anbefaler man det ikke, uten forbehold, til elgjegere. En slik undersøkelse som den "Per S" beskriver, kan meget vel gi som resultat at 6,5 har høyere skadeskytingsprosent enn kraftigere kalibre på velvoksen elg. Og, som vi vet - politikere og byråkrater har en lei tendens til å "gjøre noe", dvs. forby, i slike situasjoner.

 

I denne diskusjonen har vi, stort sett, sammenlignet nasjonalpatronen vår med kaliber 30. Mellom disse to kulediameterne er 7 mm - der har man utmerkede, og rekylsvake, kalibre som 7mm-08, 7x64, 280 Rem og 7x65R. 270 Win (som jeg ikke har brukt) er nok også det hakket over 6,5 som gjør den mer egnet til voksen elg.

Link to comment
Share on other sites

Siden største spranget er fra hjort til elg (både anatomisk og størrelsemessig) er det vel mest naturlig å skille ut elgen som egen gruppe? En elgkalv kan jo veie like mye som en reinsbukk og en liten hjortebukk. Og ingen har vel hatt tvil om 6,5 til rein og hjort, eller?
6,5x55 duger til dyr godt over 100 kg slaktevekt - dvs. elgkalv, reinsbukk, og de aller fleste kronhjorter. Så skillet kan godt gå på 1 1/2 års elg (hos oss er den ofte under 100 kg slaktevekt!) for 6,5-en sin del. Den klarer også normale 1 1/2 års elg - og avskytingsplaner sier oftest at 2/3 av dyra skal være 1 1/2 år eller kalv.

 

Spørsmålet blir heller hva som skal være minimumskaliber i en slik gruppe, og om de kalibrene duger på elgkalver fra kålåkeren, kronhjort, og de største reinsbukkene på Forelhogna - vil 243 Win gjøre god nok jobb? Hva med 22-250?

Link to comment
Share on other sites

@Jegermeistern tenkte nå 7,62 i 6,5 løp også kalt 7.62i6,5smg for de som har levd og opplevd litt i livet. Da får du magnum høyt trykk, men dårligere presisjon også av naturlige grunner. Men mer trykk er jo som kjent kravet for å klemme ned de særegne norske panser dyrene vi har i skogen, treffe der en hadde tenkt kommer i andre rekke (er ikke viktig når det snakkes om 7.62i6,5 super magnum grenade alt skal legge seg etter å ha fått navnet/art gravert på kula). Eneste minuset med 7.62i6,5smg er litt mer smell og granat virkning i 0,5m rundt kammeret/hodet på skytter, men hva gjør det for en garvet magnum-skytter? vi har jo fått elektroniske hørslevern og briller i kammo farger til slik bruk. :winke1:

Link to comment
Share on other sites

Bluto: Det sies at en eller annen USA-iansk våpenskribent (P. O. Ackley?) foret en Arisaki i 6,5 Jap med en eller annen 30-kaliberpatron - og kulene ble "skyteformet", uten at låskassen gikk til h***ete. For de av oss som vil "leve lenge i landet", holder det med å bruke patroner som tilsvarer de våpnet er kamret for.

Link to comment
Share on other sites

hmm, jeg synes å ha lest dette på forumet.

 

(jakter ikke elg selv, så ....)

 

 

I år så skal jeg på elgjakt for første gang og hadde da tenkt å bruke min Browning bar 3006. Dersom man kan bruke 9.1 G i 6.5 så selger jeg Browningen :)

Link to comment
Share on other sites

okey, fant denne:

§ 2-2. Til jakt på elg, hjort, villsvin og villrein er det ikke tillatt å bruke ammunisjon med kulevekt under 9 gram (139 grain).

 

For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100 .

 

For ammunisjon med kulevekt på 10 gram (154 grain) eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100 .

 

----------

Så hvilken kjøpt kule mellom 9 og 10 gram greier 2700 joule på 100m ???

 

Jeg finner bare RWS 6,5 x 55 DK 9,1G. Men det er i 74 cm løp. Vo = 870 !

Link to comment
Share on other sites

Så hvilken kjøpt kule mellom 9 og 10 gram greier 2700 joule på 100m ???
Det vesentlige er ikke hva kula greier, men hva som står på patroneska!

 

I sin tid var kravet 200 kgm på 300 m avstand - dvs., man måtte ha lange, slanke kuler. 308 W og 30.06 "holdt kravet", ble det sagt, mens 6,5x55 ikke gjorde det, hvertfall ikke fra Krag. Men så ble kronografer allemannseie - og det viste seg at Norma Elite i 308 W bare holdt 146 kgm, skutt i normale piper.

 

Til dette svarte DN at det ikke spiller noen rolle hva kula greier i virkeligheten - dyrene dør av det produsenten skriver på patroneskene!

Link to comment
Share on other sites

Vi må ikke bli helt historieløse her heller da, det finnes vel ikke noe kaliber i skandinavia som det er skutt og drept så mange storvilt med som 6,5x55 enten det er Krag eller Mauser.

 

Når en 6,5x55 klarer å velte en eland med ei 130 grs kule, da vet jeg at det er nok til en lettdrept norsk elg.

Da får heller myndighetene tilpasse kravet til prestasjonene som de forskjelige kaliberne har.

Link to comment
Share on other sites

Så hvilken kjøpt kule mellom 9 og 10 gram greier 2700 joule på 100m

Alle, om de har fart nok :wink: Kula vel må ha omlag 770m/s på 100m - det er problemfritt om en velger rett kule og ladning - og har en løpslengde tilpasset at en vil ha utgangshastighet. Dessuten - det som Jegermeistern sier.

MÅ en ha 40cm løp kan en ha en 9.3 eller noe.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Vi har noen finske venner som i Vapentidningen har testet en del kuler og kalibre i testmedier med knokler. Dette for å illudere treff lavt i skulderleddet.

 

Testene deres viser at svært få ikke-homogene kuler greier testen, og 6,5x55 med konvensjonelle kuler har ingen mulighet...

Link to comment
Share on other sites

Hadde ikke Norma Nosler nok for noen år tilbake? Den har det uansett ikke nå. Jeg skjøt min første elg med Federal Premium 9,1 g Nosler i 6,5x55, på ca. 200 m avstand. Okse på 266 kg, kula mot skinnet. De andre klaga på ødeleggelsene (!) Seinere blei det 6,5-06AI. E100 på 3200 J gjorde vei i vellinga. Det er jo faktisk helt oppe på nivå med 180 gr i .30-06.

Link to comment
Share on other sites

Ser ikke ut som at det er så lett å finne en fabrikkladet 140 grs kule i 6,5x55 som holder "kravet". Jeg fant også den DK kula fra Rws. Dessuten fant jeg et par pakker med Federal Premium ladet med 140 grs Trophy Bonded nede i kjelleren. Denne har oppgitt en hastighet v100 på 772 ms og en e100 på 2705 J, men såvidt jeg kan se på Federals sider er ikke denne lenger i produksjon. Selv ikke Norma som lader 140 grs Nosler Partition holder kravet med sin e100 på 2606 J, uten at jeg tror at noe dyr i verden merker forskjell...

 

Uansett er det jo ikke verre enn å velge en 10,1 grams kule, da holder du greit kravet, og gode treff gir døde dyr!

Link to comment
Share on other sites

Kanskje det er slik at fabrikantene har blitt ustatt for politisk press for å redusere E100 til noe lavere enn kravet da ??
Det er vel heller slik at produsentene ikke kjenner alle de intrikate, motstridende, og til dels totalt ulogiske bestemmelsene, som jaktbyråkrater i forskjellige land finner på. Derimot kjenner de meget vel til regler for produktansvar, erstatningskrav etc., og lader derfor ikke fabrikkammo hardere enn det de anser som forsvarlig, eller høvelig for kaliberet.
Link to comment
Share on other sites

Enig Chiefen.

Hvorfor kan ikke Direktoratet for Naturforvaltning for en gang skyld modenisere seg selv litte grann?

Ser man andre land så går det på kalibere og kulevekter, ikke matematiske formler.

Kan man ikke si at da at F.eks 6,5x55 er godkjent med letteste kulevekt 130grs til jakt på Rådyr og Villrein. og kutte ut dette med anslagsenergikravet som det er i dag.

Link to comment
Share on other sites

Kuli;

nja, tenker på denne da:

RWS 6,5 x 55 EVO 10,1 G (available 3rd quarter 2013)

E100 =2510.

Oryx 10,1 G har E100 =2463.

Ettersom man er på 10. 1 G så kan man skyte ELG. Det kan man ikke med 9.1 G.

Kan man ikke skyte elg med 9,1 gram kule som har 2705j på hundre meter?

Link to comment
Share on other sites

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe eller felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi:

 

a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Link to comment
Share on other sites

Kuli;

nja, tenker på denne da:

RWS 6,5 x 55 EVO 10,1 G (available 3rd quarter 2013)

E100 =2510.

Oryx 10,1 G har E100 =2463.

Ettersom man er på 10. 1 G så kan man skyte ELG. Det kan man ikke med 9.1 G.

Kan man ikke skyte elg med 9,1 gram kule som har 2705j på hundre meter?

Jo, denne går akkurat :RWS 6,5 x 55 DK 9,1G (har lært at det er det stom står på esken som teller..... I praksis så vil du være under når du skyter med 60 cm løp, da E100 er oppgitt med 74 cm løp.

Link to comment
Share on other sites

Utrolig mange som mener at 6,5x55 ikke holder til store elger, mens .30 er så mye tryggere. Eneste seriøse jeg har funnet om dette er Bedre Elgjakt 2005 basert på 7500 førsteskudd hvor man fant andel ikke-dødelige skudd til 9,6% for 6,5 og 10,5% for 30-06. Enda grovere kalibre hadde riktignok prosent ned på 7-tallet, men dette syntes å skyldes egenskaper ved skytteren, ikke kaliberet da 308-skytterne med like mye erfaring og trening oppnådde samme resultater. Inntil noen kan dokumentere flere ikke-dødelige skudd, lengre fluktstrekninger eller andre svakheter ved 6,5 er det vel like greit å anbefale dette som 30-06 utfra foreliggende kunnskap (i motsetning til tro og fordommer).

Link to comment
Share on other sites

Skjøt opp med mitt nye løp i 6,5x 55 til min Sauer 202 i går. Jeg har til nå brukt 3006 til alt, både stort og smått.

Har kappet 6,5 løpet på 55 cm slik at det holder storviltkravet.

Jeg bruker den samme 30 demperen til begge løpene.

Utrolig komfortabelt kaliber å skyte med!!!

Jeg ble meget imponert over presisjonen og ser at den utvilsomt samler bedre enn 3006.

Jeg skjønner nå veldig godt hvorfor så mange bruker dette kaliberet. Det holder storviltkravet og jeg vil anta at det vil være lettere for flere å bli bra skyttere med dette "komfortable" kaliberet.

 

Jeg har ikke prøvd det på elg enda, men tenker vel at jeg bruker 3006 til det formålet.

Den 10 august er jeg ikke i tvil om hva jeg skal bruke på bukkejakta!! :wink:

Link to comment
Share on other sites

@ hakofred, har gjort det samme som deg.. Har gått til anskaffelse av en 6,5x55 pipe til min Mauser M03 og den vil bli brukt til det meste fremover. Kappet på 52cm og gjenget. Jeg bruker også samme demper til begge løp. Super presisjon og meget behagelig å skyte med. Nå får 30-06 pipa lov til å stå i skapet fremover. 100grs A-max samler i klistrelappen :D

Link to comment
Share on other sites

Enda en tråd om hvorvidt 6,5 duger på elg eller ikke..... :? Noe den gjør!

Trådstarter spør om den er på tur ut eller ikke, noe den ikke er. Men med dagens krav er jo kalibret noe handikappet mhp. lette homogene kuler. Det er et unektlig faktum som forsterkes med kappedilla mange tydligvis har. Så lever vi fint med at kravet er oppfylt så lenge fabrikantene oppfyller det med 70-75 cm pipe.... :winke1:

Tror heller vi skal diskutere om kravene er moden for forandring. Men jeg håper ingen her mener at 6,5x55 skal særbehandles ved en eventuell gjennomgang. :forvirra:

Link to comment
Share on other sites

Enig med Wolverine67 her, håper ikke 6,5`n får noen slags særbehandling.Og håper heller ikke vi får flere eller mer kompliserte bestemmelser. Synes i grunn kravet vi har til storviltjakt i dag er helt greit. 6,5x55 er nærmest perfekt til smått storvilt, og tar livet av en elg også. Om du må jakte med homogene kuler finnes det kaliber som fint takler kulevekter over 140 grain med disse også.

Link to comment
Share on other sites

Har jaktet med 3006 til nå, men bestilte 6,5 når jeg skal ha nytt gevær pga at jeg jakter mest rådyr og hjort. Kjekt å høre at andre har hatt en positiv opplevelse med dette bytte av kaliber. Kjenner at jeg gleder meg enda mer :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Utrolig mange som mener at 6,5x55 ikke holder til store elger, mens .30 er så mye tryggere. Eneste seriøse jeg har funnet om dette er Bedre Elgjakt 2005 basert på 7500 førsteskudd hvor man fant andel ikke-dødelige skudd til 9,6% for 6,5 og 10,5% for 30-06. Enda grovere kalibre hadde riktignok prosent ned på 7-tallet, men dette syntes å skyldes egenskaper ved skytteren, ikke kaliberet da 308-skytterne med like mye erfaring og trening oppnådde samme resultater. Inntil noen kan dokumentere flere ikke-dødelige skudd, lengre fluktstrekninger eller andre svakheter ved 6,5 er det vel like greit å anbefale dette som 30-06 utfra foreliggende kunnskap (i motsetning til tro og fordommer).

 

Det er vell ikke det at 6,5x55 ikke holder, ved et bra skudd detter elgen ned... men faktorer som at den lettere endrer retning enn de større og kraftigere kalibrene som lett kan føre til skadeskytning og hvis man først skadeskyter gjør et større kaliber mer ødeleggelse som betyr at dyret fortere vill gå ned for telling, er to viktige poeng. Vet ikke om de har blitt tatt med lenger opp orket ikke å lese alle inleggene. Det skal sier at jeg jakter med 6,5x55 men jeg ser at det har sine begrensinger og jakter derfor helst med 9,3x62, som igjen har begrensinger men er for meg et optimalt kaliber til min type jakt.

Link to comment
Share on other sites

Det er nevnt tradisjoner i tråden.

 

 

Jeg sendte en forespørsel til direktoratet om bruk av 30-30 til storvilt.

 

Svaret jeg fikk - var at kaliberet var godt egnet til småviltjakt - og rådyr, men ikke til noe annet :roll: .

 

I mitt svarbrev - la jeg ved bilder av div. storvilt jeg har skutt i Afrika med pistol i dette kaliberet, og lurte på om det ikke var jegeren som var ansvarlig for å bruke riktig ammo til jakt.

 

Fra min Winchester lever action - kronograferte jeg Hornady`s SST 165 gr. - til å holde godt og vel kravet.

 

Men selvsagt:

 

Patronen var for lang til å kunne brukes til annet enn "single-loaded".

 

Men jeg mente at ingen kunne pålegge meg å lade med mer enn èn patron.

Det var vel slik at man måtte plombere riflen en gang i tiden - for å jakte rein???? (verden har jo gått litt videre :lol: )

 

Endel mailveksling ble det - og det endte med at jegeren var ansvarlig for å utfylle kravene.

 

 

Jeg liker tradisjoner - men utviklingen har jo gått sin gang - innen kuler og krutt også.

Og det bør ansvarlige organer ta hensyn til.

 

Når det gjelder diskusjonen om kaliber:

 

Å treffe riktig - er nok "kluet".

 

6,5x55 er et utmerket kaliber - synes jeg!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...