Jump to content

Våpensøknad


rexton933

Recommended Posts

Våpensøknad. Hei, jeg har vært i kontakt med en jegerprøve instruktør, da snakka vi om vøpensøknad han sa at selv om jeg bare er 15 og et havlt kan det gies dispansasjon ved spessielle grunner. så jeg dro ned på politikammeret og snakket med ei dame der. hun sa at jeg skulle søke om dispansasjon hos DN, da skjønte jeg ingen ting. jeg søkte og fikk i svar at jeg hadde sendt feil, noe jeg skjønnte lenge før. så jeg dro nedover igjen og viste hva jeg fikk i svar fra DN, hun beklaget og sende med et søkeskjema, jeg fylte ut å la ved noen anbefaleinger. men da jeg kom tilbake og skulle levere søknaden ble hun drita sur og fikk ikke levere!?! så lurer på om noen vet om det er mulig å få invilget søknad før man er fylt 16 med spessielle grunner? :?

 

takk for alle svar

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde ikke det skulle være noe stort problem. Jeg tok jegerprøven da jeg var 14 år, og det er 20 år siden, så mye har vel skjedd etter det, men jeg fikk disp. da jeg var 15 med underskrifter osv. av foreldra mine.

 

Jeg husker dessverre ikke hvilken framgangsmåte vi brukte, for det er jo ei lita stund sia.

 

Håper det ordner seg for deg.

Link to comment
Share on other sites

Sakset fra Våpenloven ( http://www.lovdata.no/all/hl-19610609-001.html#5 ):

 

Kapittel II. Erverv m.v. av våpen og våpendeler.

 

Overskriften endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69.

 

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

 

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller - hvis søkeren ikke har bopel i riket - av politimesteren på oppholdsstedet.

 

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

 

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verje.

 

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

 

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

Link to comment
Share on other sites

Den nye forskriften har et avsnitt om dette;

 

"§ 14. Erverv av skytevåpen som skal benyttes av andre

 

Tillatelse til å erverve skytevåpen som skal benyttes av andre enn eieren, kan gis i de tilfeller der den som skal benytte våpenet ikke selv kan erverve våpen på grunn av alder.

 

Vedkommende som skal erverve våpenet og vedkommende som skal benytte våpenet, må tilfredsstille våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper.

 

Vedkommende som skal benytte våpenet, må ikke være over 16 år og må

 

a) fremlegge dokumentasjon fra godkjent skytterorganisasjon på at vedkommende deltar aktivt i konkurranser innen skytterorganisasjonen, og har behov for eget våpen for å kunne delta aktivt i konkurranser, eller

b) fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er registrert i Jegerregisteret i Brønnøysund, og skal delta i opplæringsjakt i henhold til viltlovens bestemmelser.

 

klippetbortnoeompistol/revolver

 

Tillatelsen gis som midlertidig ervervstillatelse for 2 år av gangen. Ved søknad om forlengelse av tillatelsen må det dokumenteres at vilkårene for erverv fortsatt er tilstede. "

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...