Jump to content

Tidligjakta inndratt 1 uke før jaktstart???


IvoRei

Recommended Posts

Hei kammerater.

 

Jeg, min far og en kompis var i over i går på sletten vi bruker å jakte på under tidligjakta for å gjøre de første forberedelsene til årets vakre eventyr. Dette er noe jeg og mange andre med meg har gledet oss til siden den siste grågåsa falt i fjor. Noe vi i midlertid var litt usikker på, var når jakta startet. På lovdata står det at fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart i tidsrommet 00:00-11:00, regulert etter lokale lysforhold. De lokale reglene i forvaltningsplanen for Herøy kommune sier at jakta foregår mellom 04:00 og 11:00, men dette var vi som sagt usikker på.

 

Pappa ringte en person på Dønna som opplyste oss om at dette måtte vi ta videre til fylket. Fylket opplyste oss om at mannen som hadde med dette å gjøre, var på pappaperm til september. Ok, tenkte vi, da gjelder vel de samme reglene som i fjor.

 

Idag var vi på skytebanen for å knuse litt leirduer. Pappa blir da oppringt av lederen i grunneierlaget på Herøy, som forteller han at tidligjakta i år sannsynligvis ikke blir noe av, fordi det ikke er hjemmel i den lokale forvaltningsplanen. Dette skjønner samtlige av oss svært lite av, siden den lokale forvaltningsplanen trådte i kraft i 2010 og går ut i 2013.

 

Jeg tar en kjapp telefon til en annen grunneier på Herøy, som forteller at tidligjakta i år utgår på grunn av for små kyllinger under fjorårets jakt(!). Hvor dette har rot i virkeligheten aner jeg ikke, men noe argument er det ihvertfall ikke. Mennesker med gjennomsnittlig biotopiske kunnskaper om Herøy vet at gåsekyllingene blir mindre og mindre jo lengre ut i havet man kommer, og at disse kyllingene aldri vil trekke inn til dyrket mark hvis de er "for små", ergo vil de aldri kunne bli jaktet på under den såkalte tidligjakta.

 

En annen grunneier mente argumentet for stoppet var for få jegere i for(!). Dette er heller inget argument i mine øyne for å avslutte en 4-årig forvaltningsplan. Så til mitt spørsmål til dere:

 

Hva er det som gjelder?. Nederst har jeg linket direkte til lovdata.no, som forteller meg at jakta på Herøy starter natt til 1. august kl 04:00. Hvis det er avdekket en mangel i forvaltningsplanen, som har pågått i to år allerede, hvorfor er ikke dette blitt tatt tak i og ordet opp i tidligere? Jeg kjenner mange som har betalt flybilletter og ordet seg ferie for å kunne delta på denne jakten, og så skal lederen i grunneierlaget på Herøy komme uken før jakta begynner å fortelle oss at den ikke blir noe av!? Jeg kjenner jeg blir så forbanna, trist og lei meg at jeg ikke helt vet hva jeg skal si.

 

Siste ord er iallefall ikke sagt. Det er jeg helt sikker på. Men jeg hadde satt umåtelig stor pris på om noen her inne kunne delt sin kunnskap innenfor dette området.

 

Link til lovdata: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100614-0809.html#map0

Link to comment
Share on other sites

Rufus: du skriver at grunneierne kan stoppe jakta. At det er opp til hver enkel grunneier om han vil ha jakt på sin grunn eller ikke, det er jeg klar over, men har du en oversikt over lover/foreskrifter som sier at grunneierlaget i en kommune kan stoppe tidligjakta som gjelder i fler kommuner? Forvaltningsplanen gjelder både for Herøy, Dønna og Alstahaug kommune.

 

Slik jeg har forstått dette, foreligger det en mangel av hjemmel i loven. Hva det betyr forstår jeg ikke. Forvaltningsplanen trådte som sagt i kraft i 2010 og vi har haktet fra 1. august siden den gang. At man plutselig, to år senere og en uke før jaktstart finner ut at det er noe med lovverket som er feil, får jeg bare faen ikke til å stemme.

 

Jeg vil gjenta mitt spørsmål: slik jeg har forstått dette med jakttid på grågås, er det til enhver tid lokale bestemmelser som gjelder. Disse vil til en hver tid bli oppdatert på lovdata.no

Har jeg forstått det riktig?

Link to comment
Share on other sites

Hjemlingen i de vedtakene du kommenterer skal jeg ikke si noe om, men øverste organ gir generelle rammer, spesifiseres til lokale forhold til lengre "ned" du kommer. Bonden kan si at du får jakte kun onsdager mellom 08.00 og 08.30 og kun skyte vestover, selv om jakttiden som er gitt sier at det kan jaktes hele døgnet, satt på spissen.

 

Ja, jakten kan stoppes en uke før start. Se på gaupejakta, flere ganger er ikke kvoter tildelt før etter jaktstart.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke de nye jakttidsreglene som gjør at gamle vedtak er opphevet da?

At det da dermed måtte søkes på nytt.

Spesiellt punktet som gjelder tiden det er lov å jakte. Det var fra 04 - 11,

Nå kan fylkesmannen gi tillatelse til tidspunkt i tidsrommet: 24 -10.

 

Det vil nå egentlig bli interressant å se hva det vil si for fellingsstatistikken at

vi får et år med gåsejakt hvor jegeren får lov til å være akkurat det - jeger.

Link to comment
Share on other sites

Her på fosen/ørlandet er det jaktstart 26 juli men det kunne godt vært utsatt for det er veldig lite gås å se enda + at gresset

er så høyt at gåsa ikke vil opp på åkrene for og beite. Diffust opplegg hos deg ja ivorei men slik har desverre gåsejakta blit, forvaltet

ihjell av såkalte eksperter hos dn, er nok mange som har sluttet med gåsejakt pga dette.

Link to comment
Share on other sites

Nå har ikke jeg noen utvidet peiling på hverken gåsejakt eller jakttidsbestemmelsene... Men jeg hevet øyenbrynene her, for så vidt jeg har fått med meg så har det blitt et "problem" for bøndene med all gåsa som beiter ned dyrka mark langs kysten. Da blir jeg litt forundret når jeg her leser at man har stoppet tidligjakta på denne måten. Det er også noe påfallende at man får ulike svar fra forskjellige hold på grunneiersiden som det står her i tråden, man kunne vel i det minste forvente samme svar fra de man henvender seg til..! Bittert å glede seg så lenge til noe, for å så få det hele spolert rett før man skal starte. Synes det lukter litt av noe her...

Link to comment
Share on other sites

Berfettagrouse - du har åpenbart tatt noen poenger. Jeg skal ikke lage noen lang story utav dette, da det er flere tråder om emnet her inne fra før. Men kort fortalt, så er det som så:

 

Det er i hovedsak forskerne i NINA, med velsignelse fra DN (som ikke vil høre på noen andre) som har anbefalt og følgelig "regulert" jakta de siste 25-30 år. Det er ikke noe nytt at man endrer jakttid uka før jakta skulle startet. Det har skjedd før. Og det har hele tiden skjedd med "fugle-fredernes" utgangspunkt.

 

NINA /DN har lyktes med en ting - grågåsa er nå så tallrik, at den er et skadedyr, og ikke lengre noe matvilt.

 

Jeg er heller ikke imponert over vår egen organisasjon, NJFF, sitt engasjementet i denne saken.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har nå fått en god del mer informasjon enn når jeg skrev det første innlegget mitt, så jeg skal prøve å forklare hvordan ståe er per nu:

 

Grunnen til at tidligjakta i utgangspunktet utgår i år, ifølge kommunen, er at fylkesmannen har vedtatt nye tidspunkter som jakten skal foregå i. Jakten skal nå foregå mellom 00:00 til 10:00. Det er opp til hvert enkelt grunneierlag å fastsette startpunkt for jakta ut fra denne rammen som er satt.

 

Mannen jeg var i kontakt med i dag, mente at forvaltningsplanen for Herøy, Dønna og Alstahaug ikke lenger er godkjent i og med at tidspunktene er endret. Dette er noe jeg slettes ikke forstår. Etter mitt syn blir ikke forvaltningsplanen forandret selv om tidspunktene for jakten blir forandret. Jeg tok kontakt med Arne Follestad som kunne fortelle meg at han var selv med å foreslå disse endringene i jakttidspunktet, men kunne ikke forstå at dette skulle ha ringvirkninger i forvaltningsplanen.

 

Videre, så hadde fylket sendt et brev til de tre kommunene som forvaltningsplanen gjaldt, som informerte om endringene i jakttidspunktet. Dette brevet var kun mottatt på kommunekontoret i Alstahaug. I og med at fylket hadde gjort en glipp, tilbød de kommunene å høre med de respektive grunneierlag om det var ønskelig med tidligjakt i år, så skulle de ordne dette for oss. Så til problemet:

 

Kommunen har ringt lederen for herøy grunneierlag og forespurt om det var ønskelig med tidligjakt. Lederen for grunneierlaget hadde så ringt to villkårlige bønder for å høre hva de syns. Begge disse bøndene hadde bare svart at dette ikke var noe det var behov for på herøy, og brukte argumentene at kyllingene var for små og at jakta var ubeleilig for grunneierne. De takket dermed nei til tidligjakt i Herøy kommune i år.

 

Dette gjør meg veldig lei meg, sint, provosert og frustrert. Her føler jeg grunneierlaget, ved lederen har gjort en meget slett og lettvindt jobb, som påvirker et titalls jegere på herøy som har gleder seg, kjøpt inn utstyr og ordet seg med ferie til jakta. At de i det hele tatt ikke har hatt et møte angående temaet, får meg til å tenke meg både en og to ganger om. Jeg syns det også er svært bemerkelsesverdig at ingen jegere ble invitert for å diskutere temaet, da det faktisk er vi som bedriver selve jakten.

 

MEN: det er et ørlite lys i tunnellen. Jeg snakket senere i dag med samme person som jeg pratet med tidligere på kommunehuset, og han kunne fortelle meg at fylkesmannen skulle gjøre en ny vurdering angående dette med tidligjakt på Herøy, Dønna og Alstahaug. Jeg har også forespurt lederen i Herøy grunneierlag om et møte, der flest mulig grunneiere og bønder samles for å finne en løsning på dette som alle vinner på. At tidligjakta på Herøy har fungert de siste årene tviler jeg ikke på et eneste sekund. Jeg bare håper jeg kan overtale grunneierne til ikke å ta fra meg mitt vakreste eventyr bare fordi de kan...

 

Mvh,

Ivo Reinertsen

Link to comment
Share on other sites

Det har du helt rett i polar. Men jeg kan bare ikke godta at grunneierne ikke vil vedta tidligjakt på grunn av misforståelser og generell liten forståelse av tidligjakta.

 

Som sagt tidligere: argumentene for å ikke vedta tidligjakt var at jakta var ubeleilig for grunneierne(!) og at kyllingene var for små(!!!)

 

Til det første argumentet vil jeg jo bare si at det selvfølgelig er opp til hver enkelt grunneier om han vil ha jakt på sin grunn. Men nå har to-tre personer tatt en avgjørelse som berører de grunneierne på Herøy som ønsker tidligjakt. Dette blir i mine øyne helt feil!

 

Når det kommer til kyllingene, vil disse aldri trekke inn på slettene hvis de er for små. Foreldrene vil også svært skjelden forlate ungene for å trekke inn på jordene for å beite. Har noen av dere noen gang sett fem-seks gåseunger uten en voksengås tilstede?

 

Polar: hvis grunneierne ikke ønsker jakt, så skal jeg selvfølgelig godta og redpektere det. Men ikke når begrunnelsene er så høl i huet at til og med andre bønder begynner å heve høyebrynene. Alt jeg ønsker fra min jegerposisjon er å informere grunneierne best mulig, slik at de kan ta et valg som er det beste for gåseforvaltningen. Og ifølge Arne Follestad har tidligjakten hatt positiv innvirkning på jakten på Vega. På Herøy hadde han for lite grunnlag til å uttale seg.

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut for meg som at det er fastsettelse av ny jakttidsforskrift som har gjort at forvaltningsplanene for tidligjakta i Vega kommune er ugyldige og derved trukket tilbake??? Tror jeg...vanskelig for meg som menigmann å tyde byrokratiske brev... http://www.vega.kommune.no/www/vega/res ... skrift.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank

Link to comment
Share on other sites

Det hjalp å sette ballen i bevegelse!!! :D:D

 

Fylkesmannen i Nordland har idag avgjort at det blir tidligjakt på grågås i Herøy, Alstahaug og Dønna kommune. Grunneierlaget på Herøy har allerede stilt seg bak fylkesmannens avgjørelse og jakta vil gå som planlagt i de tre kommunene :D

 

Vega starter 5. august. Jeg er spent på hvem som har kludret til hva her, men noe stein hakke galt er det i alle fall. Uansett, nå er årets vakreste eventyr realistisk igjen, så det er bare å sette seg ned og øve og øve og øve med greylag-hammer fløyta.

 

Var forøvrig innom jordet vi skal skyte ved på søndag. Idet jeg parkerte bilen landet det 60-80 grågås 20meter unna skjulestedene våre, så gåsa er blitt vant med dem :D Får bare håpe værgudene er med oss

Link to comment
Share on other sites

Blir det jaktstart på Herøy/Dønna/Alstahaug 5. august? Med eller uten tidsbegrensning?

Etter det jeg leser her i denne tråden blir det nå alikevel jakstart på grågås som ”vanlig” i Herøy.

01. t-o-m- 09 August på innmark mellom kl 00.00 og 10.00 og Ordinær jakt uten tidsbegrensninger f.o.m 10 August o.s.v.

Link to comment
Share on other sites

Ranger: Jaktstart i Herøy, Dønna og Alstahaug kommune fra 1. august i tidsrommet 04:00-11:00. Dette leser jeg på fylkesmannens informasjonssider. Hvordan jakta kan avsluttes 1100 aner jeg ikke, siden den nye loven forbyr skyting etter 10:00. Kanskje en typO. Uansett, tidligjakt blir det, og jeg er letta som ei fjør!! :D

Link to comment
Share on other sites

Ranger: Jaktstart i Herøy, Dønna og Alstahaug kommune fra 1. august i tidsrommet 04:00-11:00. Dette leser jeg på fylkesmannens informasjonssider. Hvordan jakta kan avsluttes 1100 aner jeg ikke, siden den nye loven forbyr skyting etter 10:00. Kanskje en typO. Uansett, tidligjakt blir det, og jeg er letta som ei fjør!! :D

Det hjelper tydeligvis å sette fokus på saken! :D Fylkesmannen skriver at jakta skal foregå kl 04-10, ikke 11, så det er nok lurt å forholde seg til det.

:arrow:http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m ... id=3296002

Link to comment
Share on other sites

All grågåsjakt i kommuner, før 10. august, dvs tidligjakt, må følge minst 3 krav:

 

1) Godkjent forvaltningsplan i kommunen

2) Fylkesmannen fastsetter startdato basert på søknad, lokale forhold etc.

3) Kun morgenjakt til kl. 10.00

 

Så kan det muligens variere om det er tillatt å jakte i utmark, eller bare innmark. Lurer på om det faktisk kun er tillatt med innmarksjakt. Dvs slåtteeng, beiter, og 30 mtr utenfor disse.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...