Jump to content

Potensiell Mårhundobservasjon mellom Grong og Namskogan.


nordlandsdrevern

Recommended Posts

Bordet er dekket til lokale jegere på Kammeret! Tror ikke dette har kommet media eller andre for øre.

 

Fikk for to kvelder siden en telefon fra en bilist som hadde sett et dyr som var "helt likt en mårhund".

Observatøren var så nærme at han så at magen subbet i løssnøen, at løpemønstret var "klumsete", føttene korte, snuten kort og at dyret hedde fargene til "ingenting annet i den norske faunaen".

Eneste alternativ utenom mårhund måtte være en vanskapt/skadet oppdrettsrev.

 

Kontaktet SNO (og i tillegg en kjenning med god greie på mårhund i området).

SNO har hatt undersøkelser av spor uten å kunne konkludere. Et dyr ble på nytt observert, uten at de kunne fastslå hva det var. Det var ikke noe som tydet på at det var rev, katt eller grevling. De må (med tilbakeblikk på Bindalsmårhunden) ha DNA eller "dyret i hende" for å konkludere, selv bilder fra viltkamera er ikke nødvendigvis nok til å gå offentlig med en konklusjon. At SNO inntar den forsiktige, vitenskapelige holdningen ser jeg på som en helt greit i slike tilfeller.

De har i alle fall området under oppsikt, og vil fortsette å holde fokus på "hotspot'en".

Arbeidet ble vanskeliggjort av tett snøvær og vind etter en snøfri periode på 2 uker. Det var store mengder revespor og stier i området, så det er mulig det ligger et kadaver i området. Mårhunden er heller ikke fremmed for å gå løs på kadaver; den er ikke spesielt flink til å skaffe seg egen mat i vinternorge.

 

Fikk nå i ettertid vite at det denne vinteren er meldt om lignende observasjoner og undersøkelser av mårhundlignende dyr 10km lenger nord, ved Trones.

 

Kommentar til sikkerhet ved observasjonen:

"Lekfolk" melder ofte feil, og det gjør uforsiktige fagfolk også. Dette skjer enten fordi de har utilstrekkelige kunnskaper, eller fordi hodet forvrenger det øynene ser til noe vi vil se. Vi mennesker er rare sånn; hjernen sorterer, tolker og fyller ut manglende info, og kan ubevist lure den mest skråsikre. Dette er en av årsakene til at SNO er forsiktige i sine konklusjoner

1- Den første melderen trodde mårhunden gikk i vinterdvale. Jeg tror ikke dette er en "jeg-ønsker-at-det-jeg-så-var-en-mårhund-observasjon". Han forventet ikke å se en mårhund, og selv om hodet sa at det ikke kunne være mårhund, så var det hans konklusjon.

2- SNO klarer ikke fastslå at deres observasjon og sporundersøkelser sammenfaller med noe annet kjent dyr i faunaen.

3- Det er gjort lignende ubekreftede mårhundobservasjoner ca 10km unna tidligere i vinter.

 

Posisjon:

De siste observasjonene fra bilist og SNO er gjort ved Fjerdingelva, mellom Fjerdingen og Åsmulen (midt mellom Harran og Lassemo).

For de som vil jakte eller undersøke eksakt samme steder så er observasjonene gjort fra "Samiske souvernirs" på bakketoppen til 200m sør for Fjerdingelva. Kartreferanser på bildet.

11wfp7a.jpg

 

Nå har det kommet et skikkelig snølag for sporing! Det ligger noen tusenlapper i lufta for den som skyter eller fanger en mårhund.

(Ja du kan fange den med hendene hvis den legger seg til og spiller kadaver, som er dens beste forsvar mot predasjon).

Skitt jakt! Men ikke glem å post svar om hva du finner ut!

Link to post
Share on other sites

Mårhunden er en svartelistet art i Norge og kan/skal skytes!

Hvis det er familiegrupper i området kan en levendefanget mårhund steriliseres, radiomerkes og kanskje være til hjelp med å finne andre individer og eventuelle faste tilholdsteder.

Det er ikke noe som helst krav om at mårhunden skal fanges. Har du sjansen til å skyte en mårhund, så skyt! Det er mye værre å la den gå for om mulig å kunne fange den senere dersom dette mislykkes. Man vet jo heller ikke om dette er et enkeltindivid på gjennomreise.

Grunneiers tillatelse og eller jaktkort for småvilt er vel en naturlig forutsetning.

Link to post
Share on other sites

Grunneiers tillatelse er jeg med på. Men MÅ man ha jaktkort for å jakte mårhund? Klart man ellers kan ha et forklaringsproblem ved evt kontroll, skjønt det kan man kanskje ellers også ("Nei, æ jakta itj tiur i febbruar, nei!"). Men bortsett fra dette?

Link to post
Share on other sites

Jaktkort er jo den enkleste og sikreste formen for "grunneiers tillatelse" :lol:

Du slipper unna jaktkort hvis du får grunneiers tillatelse på muntlig eller skriftlig vis ja.

Jeg vet ikke om det er privatgrunn ved observasjonsstedet, men selv om det er statskogland så skader det ikke å forhøre seg i et så spesielt tilfelle. Mulig de er velvillige. Selger de billige "rødrevkort" i nordtrøndelag statskog?

Link to post
Share on other sites
Kan noen kjapt fortelle meg hvorfor dette dyret er så til de grader en persona non grata i den norske faunaen? Litt sånn som rever, slafser i seg alt av bakkehekkende fugler og egg?

 

Hører ikke hjemme i norge, og ikke minst at den bringer med seg rabis. På en annen side, det gjør jo russisk ulv også, men at ulv kan føre med seg rabis syns forskerene er visst helt greit... :roll:

Link to post
Share on other sites

Fordet den ikke hører hjemme her, er en dyktig svømmer og er en trussel for småvilt og fugl, deriblant sjøfugl.

Iom den er en dyktig svømmer, finnes heller ikke naturlige barrierer.

Mårhunden kan være bærer av rabies, skabb, og bl.a. bendelormen Echinococcus multilocularis som kan gi leversvikt hos mennesker.

Link to post
Share on other sites

Du er inne på deler av årsaken der ja Pripyat. (G.Larson rakk å svare før meg - fyller på)

Hurtigversjon?

Legg til at den kan yngle seg opp i så store populasjoner at den skaper ubalanse i naturen, og at mårhunden og vår fauna ikke er vant med hverandre. Mårhunden nytter seg av stratergier og næringsnisjer som våre "byttedyr" ikke har utviklet forsvar mot. Mårhunden er heller ikke en naturlig innvandrer (som villsvin som naturlig ekspanderer ettersom livsmiljøet utvider seg), men har hatt menneskelig hjelp over fra Asia for å nyttes som pelsdyr i Russland.

Noe av frykten for mårhunden skyldes at den kan være bærer av både rabies og den lille bendelormen (den siste vil legge lås på alt av bær- og soppsanking hvis mårhund og rødrev i området er bærere). Enkeltindivider og streifdyr vil ha vanskelig for å spre rabies, men en mer eller mindre sammenhengende populasjon av mårhund fra Finland via Sverige til Norge vil være en garanti for at dvergbendelormen vil komme til våre skoger.

Link to post
Share on other sites
Tipper forholdet mellom dem er ca som forholdet andre hundedyr imellom. Mårhund har ikke rev som byttedyr og rev har ikke mårhund som byttedyr...

 

Ulv derimot avliver de fleste hunder den påtreffer om den får sjansen... så jeg vet ikke om det ene eller andre er en absolutt i så måte.

Link to post
Share on other sites

Ja, ulven har hunder som byttedyr, samt at de nok føler at en hund er en inntrenger. Den har styrken og viljen, og dermed dreper den hunden, hvis ikke hunden er for stor da.

 

Mårhund og rev er ca like store. En mårhund kan sikkert bli jaget av en rev, og en rev kan sikkert bli jaget av en mårhund. Det er jo sånn hundedyr driver på da. Det er den sterkestes rett, og er du sterk nok kan du også spise den andre.

 

Det kan jo tenkes at en kåt mårhund kan prøve seg på en revetispe i løpetid... men det vet jeg ikke noe om. En ulv kan også parre seg med en hund hvis forholdene ligger til rette for det.

Link to post
Share on other sites

Helt enig. Forferdelig trist hvis den får etablere seg. Det burde vært skyhøy skuddpremie på dem, slik at alle rastløse unge jegere eller ivrige eldre jegere karret seg ut på mårhundjakt ved første og beste anledning.

 

Hva med 10000kr i skuddpremie? Eller enda mer? Gi en månedslønn i premie for hver mårhund! Finansiert sentralt. Hva er noen tusenlapper fra eller til hvis det er bevaring av vitale deler av naturen som står på spill?

 

Scenarioet som rinner meg i hu er "ja, nei, det går nok ikke an å plukke sopp eller bær lenger, og det er begredelig lite småvilt igjen, for vi hadde ikke hode nok til å bevilge 500 000kr i skuddpremiepotten mens vi hadde sjansen. Ja vi angrer på det, men se hvor flinke vi er til å bevilge millioner til forskning og opprettholdelse av u..!(fyll inn etter eget ønske)"

Link to post
Share on other sites

Norge bruker store penger på å bekjempe mårhunden http://www.dirnat.no/content/427/Handli ... ot-marhund" target="_blank.

 

Det er jakt året rundt. Grunneiers samtykke må selvsagt være på plass. Jeg tviler på statskog og store almenninger har spesifisert mårhund på jaktkortet, men skulle like å se den som ville lage leven av at en jeger som har lov til å jakta annet vilt skyter en mårhund.

Link to post
Share on other sites

Den er langt ute på tolkningsviddene! :roll:

Det står ikke spesifisert at det er lov å jakte mårhund med åtelys, men samtidig sier DN at den skal bekjempes med alle midler.

Jeg er sikker på at klappet på skuldra er mye større enn eventuelle mistenksomme blikkene over lyset!

Det er rett og slett et ikketema ettersom det ikke er spesifisert. Jeg hadde ALDRI vært i tvil!

Link to post
Share on other sites

Må si jeg med skrekk leser meg opp på mårhund akkurat nå.

Virkelig en potensiell kreftbyll i norsk natur dette her.

 

Prøv å lese utenlandske rapporter om mårhund, f.eks fra Latvia, Litauen eller Polen som har vært i samme situasjon som Norge, dvs den første "bølgen" av mårhund som kom inn i landet. Jeg må si at konklusjonene derfra er totalt ulike fra det inntrykket en får fra norsk skrekkpropaganda...

Link to post
Share on other sites

Mulig balterne har resignert, men i Tyskland fikk vi streng beskjed om å skyte ved første, andre, tredje og fjerde anledning om det kom en mårhund, og helst fortsette til vi var tomme for både kuler og krutt.

Stillhet og ro på post var ellers høyt prioritert i det området.

 

Da jeg en natt skjøt en mårhund i måneskinn og rapporterte det til jaktverten via (norsk medbragt) jaktradio var verten skeptisk, han hadde jo bare hørt et skudd, og mårhundens evne til å spille død er visstnok en Oscartildeling verdig...

Verten: -Bare et skudd, er du sikker på at den er død?

Jeg: -Herr Bunk, jeg ser måneskinnet gjennom den.

Link to post
Share on other sites
Den er langt ute på tolkningsviddene! :roll:

Det står ikke spesifisert at det er lov å jakte mårhund med åtelys, men samtidig sier DN at den skal bekjempes med alle midler.

Jeg er sikker på at klappet på skuldra er mye større enn eventuelle mistenksomme blikkene over lyset!

Det er rett og slett et ikketema ettersom det ikke er spesifisert. Jeg hadde ALDRI vært i tvil!

 

 

Jepp det stemmer at den skal bekjempes med alle midler...i regi av SNO :wink:

 

Det eneste viltet som er lov å skyte på en åte ved hjelp av kunstg lys er rev , iallefall slik lovverket er pr i dag. En annen ting er at det er helt i grenseland , kaskje ulovlig , å grave ut mårhund , grevling , rev , mink osv for så å avlive de. Dette fordi lovverket sier at yngleplasser / ynglebo er fredet :?

 

Dette høres utrolig ut , men dette kommer ikke fra meg. Dette kom frem i en telefonsamtale for 1-2 år siden med person høyt oppe i DN. Jeg fikk nesten bakoversveis. Så jeg sitter nå slett ikke med inntrykket at dette er et vilt som skal bekjempes med " alle " midler.....

 

Når det er sagt så syns jeg denne skremsels propagandaen er sterkt overdrevet. Mårhunden sprer ikke mer djevelskap enn de dyrene vi har fra før som den må konkurrere med når den evt kommer. Ulv , rev vandrer langt og sprer samme sjukdommer som mårhunden. Oter og mink er fra god til særdeles god å svømme og herjer den dag i dag og har gjort det i lang tid på øyer i fuglekoloniene.

 

Mårhunden skal leve av samme mat som disse andre nemte artene og da vil den enten bli utkonkurrert eller utkonkurrere noen av de andre. Øker en rovviltart synker en annen rovviltart , det er helt vanlig. Se bare på hva som skjedde når reveskabben kom , revebestanden gikk drastisk ned mens mår bestanden eksploderte , for skogsfuglene er det nok ett fett om den blir spist av en rev eller en mår :wink:

Link to post
Share on other sites

Bekjempes med alle midler heter de så fint fra DN og deres handlingsplan.

Handlingsplanen ligger der.., i dvale som kanskje de fleste mårhunder akkurat nå.

I handlingsplanen står det at det skal lages lokale nettverk for å ha rask beredskap, det skal levers ut informasjon, holdes info møter etc etc....

Kan ikke se at noe av dette er gjennomført, og jeg bor i et område som er å betegne som et "hotspot" og er omtalt som dette i handlingsplanen.

 

Sist vinter var det noen observasjoner her. SNO ekspert på området ble budsent, og bekreftet mårhund ut ifra sporene. Dette var på vårvinteren og langtidsvarslet sa helt klart at kommende helg er den siste sporsnøhelga for sesongen.

Men tror dere "handlingsplanens krigere" fikk satt iverk jakt den helga??

 

Skulle ikke mange telefonene til før vi hadde stablet 20-30 mann på bena, med og uten spesialtrente mårhunder. :mrgreen:

 

Når det gjelder fanging og radiopeiling så har dette årsak i at mårhunden lever parvis, og skyter man den ene så er det stor sjangs for at den andre legger ut på langtur i håp om å finne ny partner. Med dette får vi dessverre økt fart i spredningen, derfor dette ønske om å radiomerke for å finne partneren. Så noe fornuft finnes da i forskning også :wink:

Link to post
Share on other sites

Bakgrunnen for den telefonsamtalen jeg hadde med DN var at jeg hadde meldt min " interesse " for jakt på denne i og med at jeg hadde hunder for denne typen jakt , og bosatt i " nærhet " til forventede områder hvor mårhund både er skutt og observert. Det var meldt inn mulig mårhund obs ca 2t kjøring fra meg. Det DN gjorde var å sende en forespørsel til Sverige , 8-10t kjøring unna , om å følge opp denne.

 

Jeg lurte da på hvorfor ?

 

Og fikk da heller ikke noe godt svar , vil vel si det var et " politisk " svar jeg fikk. Etter det orker jeg ikke ta noe mer initiativ lenger , stange hodet i veggen orker jeg ikke bruke tid på......

Link to post
Share on other sites

Det er fint at de har laget en handlingsplan, men faktum er at de ikke tar i bruk den ressursen som er lettest tilgjengelig, jegere, i stor nok grad. Tror noen at mårhunden ville hatt en sjanse hvis den faktisk var verd sin vekt i gull? Det tror ikke jeg. Jeg er brennsikker på at noen ville ha gjort det til sin jobb å få tak i de få individene som finnes her, hvis det var slik at de faktisk kunne få en solid økonomisk gevinst på å investere tid og penger på det.

 

Det er i mine øyne bare snakk om mangel på politisk vilje/handlekraft. Hadde en mårhund vært verdt en månedslønn hadde ikke arten overlevd lenge.

Link to post
Share on other sites

Skal si denne tråden sporet grundig av :roll: og det var kanskje like greit... :wink: Nye opplysninger følger:

 

Men først! Tråden som skulle omhandle observasjon, undersøkelser og eventuell jakt på den omtalte lokaliteten ble fylt av:

* en herlig blanding av nyttig og unyttig info om mårhundens biologi

* skuddpremier

* folk som ønsker mårhunden velkommen uten å dokumentere påstander om at "den ikke gjør skade" i andre land (hei på deg Bragstad :lol: )

* meninger om at det er likegyldig om mårhunden kommer ettersom konkurransen mellom rovdyrene utjevner seg (hei på Foxhound),

selv om det er en kjennsgjerning at introduserte arter ikke konkurrerer på lik linje med lokale arter. PS! Eksemlet med reveskabb

slår forresten tilbake mot din egen argumentasjon...

* diskusjoner om lovligheten av å skyte en tilfeldig mårhund på reveåta dersom du har lys fastmontert på veggen

* andrehånds byråkratvissvass fra en "jurist-spissfindig" (og tør man si litt maktlysten) ansatt i direktoratet

* myndighetenes pengebruk for å forhindre mårhundens ekspansjon - og deres manglende evne til å gjøre effektive og praktiske grep.

Puhh!

 

Så til de nye opplysningene som kommer fra Namskogans lattermilde befolkning. Er dere klar for en latter?

Fra de dype skoger hevdes det at en en gammel, skabbete lapphund holder til på det stedet (samiske souvernirer). Mulig den er etterlatt..?

Den er svært sky, skitten og lurvete, kort i beina og har farger og utseende som en mårhund... :lol::mrgreen:

finsk_lapphund.jpgFinnishLapphundWonderboy2PushCrop.JPGFinnish_Lapphunds.jpg

kyky4mh.jpgslk_kuva3.jpgfinnish_lapphund_0004_imagelarge.jpg

Se for dere en av disse i ustelt og lurvete versjon med halen rett bak... Er det noen som kan se en viss likhet? :twisted:

 

Dette er ikke meg bekjent noe SNO vet om... for de sa etter første sjekk med at de ikke kunne stadfeste at det var spor etter katt, hund eller rev.

En av de som var på stedet observerte også et dyr som kryssa vegen 50-70m foran seg, like ved sameplassen, uten at han kunne forstå hvilket dyr det var.

 

Dersom opplysningene fra namskoganfolkene stemmer så er "jakta" avblåst, og jeg må beklage at jeg har vært med på å publisere villfarelsen.

Men det forklarer ikke Trones-observasjonene, og heller ikke at SNO mente at det ikke var hundespor.

Dersom lapphunden (som holder til ved E6) er skadet så kan jo spormønstret ligne hva som helst.

 

Vi får vel bare være glad dersom det ikke er en mårhund, og jeg håper noen snart tar vare på lapphunden.

Link to post
Share on other sites

Har du noen linker

 

Det er jo ikke direkte vanskelig å finne uttalelser som strider mot den vedtatte Sannheten[tm] her på berget, f.eks her:

http://www.nobanis.org/files/

factsheets/

Nyctereutes_procyonoides.pdf

"However, as stated above, raccoon dog is

an omnivore (not a skilful hunter) and

there is very little scientific evidence that it

is really harmful e.g. to waterfowl. It may

cause damage locally, but generally its

impact on bird populations has probably

been exaggerated."

Link to post
Share on other sites

Nå har jo Nordlandsdreveren beskyldt oss , kanskje spesielt meg for å skrive bare tøv Jibrag :wink: Men trådstarter ser nå ut til å ha fått svar på det han lurte på ang den aktuelle obervasjonen.

 

Men Nordlandsdreveren , det hadde vært interessant å fått vite hva det er jeg har skrevet som er feil i følge deg ?

 

-At det ikke er lov å skyte mårhund ved hjelp av kunstig lys for hvermansen er et FAKTUM.

- At for å bekjempe denne arten med " alle " midler kan kun gjøres i regi av SNO er også et FAKTUM.

Link to post
Share on other sites

Hehe, hadde håpet på reaksjoner og temperatur på mine sleivspark :lol: Et av dem var til meg selv!

Det var ikke meningen å henge ut noen med negativt fortegn uten et skeivt smil.

At Jibrag åpner armene for et "nytt vilt" i skogen er ikke noe nytt, og han har nå frambragt en link til et tynt polsk factsheet om mårhunden.

Her er hele linken:http://www.nobanis.org/files/factsheets/Nyctereutes_procyonoides.pdf. Han som alle andre må få mene hva de vil,

det kan til og med hende at Jibrag har helt rett i sin sak; men jeg har ingen ønsker om å gamble med vår fauna og naturressurser på bakgrunn

av enkeltstudier fra østeuropa og baltikum. Blant annet fordi det framlagte beviset er tynt og at de har en helt annen fauna og annet livsmiljø der.

"Føre var" kan på sikt bli mer verdsatt enn enkeltpersoners ønske om å utvide artslista for jaktbare arter!

Så til deg Foxhound (og det ble litt mange punkter mot dine synspunkter ser jeg...) Beklager hvis det føltes som et personangrep!

Jeg har forstått at du gjør mer for "småviltets ve og vel" enn de aller fleste, og at du er en ivrig revejeger. Og i forbindelse med

mårhundjakta du omtaler forstår jeg godt banke-hue-i-veggen-tankene!

Det med åtelys, "alle midler" og SNO tror jeg du har rett i, på papiret! Men om jeg hadde skutt en mårhund under lovlig åtejakt på rødrev,

tror du dette ville fått følger pga byråkratiske spissformuleringer? I værste fall i første instans med en overivrig politijurist, men ikke i rettssystemet.

Som jeg skrev i tråden hadde jeg (inntil det motsatte er juridisk bevist i rettsystemet) uten tvil skutt mårhunden!

Når det gjelder skabbens inntog i norske revepelser er det faktisk et kroneksempel på at det blir ubalanse i naturen når nye arter (herunder også snyltere)

entrer jomfruelig uforberedte jaktmarker. Rovdyr så effektive at de ødelegger sitt eget matfat, og snyltere som midden som tar livet av sin egen vert.

Nettop fordi de ikke er tilpasset hverandre gjennom tidenes "arms-race". Andre eksempler er gyro og mysis. Australia har sine kaniner, rev og kanetoads.

Lista over menneskelige feilgrep med bevisst og ubevisst transport av invasive arter er lengre enn naturens luner de siste 500år.

 

Jeg er som dere forstår tilhenger av føre-var-prinsippet. Vi har en plikt til å være sikre før vi tillater irreversible endringer å skje!

"ja, nei, det går nok ikke an å plukke sopp eller bær lenger, og det er begredelig lite småvilt igjen,

for vi hadde ikke hode nok til å bevilge 500 000kr i skuddpremiepotten mens vi hadde sjansen."

Finnene er litt nærmere oss enn Polen med tanke på både geografi, natursyn og naturtyper, og de legger ned en enorm innsats for å begrense

mårhundens ekspansjon (selv om det virker håpløst). De hadde ikke brukt enorme ressurset på bekjempelsen hvis de mente at

mårhunden var en koselig hårball som ikke gjør skade. PS! Det felles årlig 130.000 mårhunder i Finland!

ETTHUNDREOGTRETTITUSEN fellinger mens de gjør hva de kan for å begrense den! Hvor stor populasjon trenges for å tåle et uttak

på 130.000 individer, samtidig som den vokser? Ikke så veldig stor faktisk, for reproduksjonsevnen er det ingenting i vegen med.

I gode habitater er det over 1,33 mårhund pr kvadratkilometer.

 

Det skal sies at jeg ikke er fagmann på mårhund, og er som lekmann å regne på emnet.

Men jeg har da gjort mine tanker om emnet, og har da snerta borti noen fag som omhandler biologi og natur.

 

Jeg vet at det er mye å be om, men det hadde vært flott noen med bedre faglig og reell erfaring med mårhunden vil uttale seg i tråden,

og rette opp i mine og andres til tider villfarende synspunkter. :wink:

Link to post
Share on other sites

Jeg tar det slett ikke som noe personangrep så det skal du ikke være redd for :wink:

 

Jeg har endel kontakt med noen finner og de feller hver sesong over 100 mårhunder. Det store antallet feller de ikke fordi de vil utrydde mårhunden men rett og slett fordi det er et jaktbart vilt.

 

Jeg er bare ikke med på det til tider hysteriet , spesielt fra våre myndigheter. Det synes som at de er flinke å skrive å få ting ned på papiret...men så stopper det der.

 

Hva jeg ville gjort om jeg så en mårhund ? Jeg ville lagt ned ganske så mye innsats for å ta livet av den , med " alle " :wink: midler , men jeg ville ikke vært redd for verken rabies eller bendelormen :wink:

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...