Jump to content

Rettssikkerhet i våpensaker- erfaringer!


Recommended Posts

Linken din er død.

 

Men ja, leste om den saken, og den virket helt utrolig.

Vi får håpe han er fradømt retten til å ha luftvåpen eller noe fra før, for hvis ikke virker det som et ganske grovt overtramp.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 757
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

32-40: Jeg tipper dette er bilder etter onkels besøk, og at det så litt bedre ut før de var der.   Som en digresjon uten noen her inne som mål: Enkelte ser ut til å være ekstra dyktige til å

@20mm cannon Nå forstår jeg ennå mindre, hva har det klippet med noe som helst å gjøre. Forsøker du å fortelle at du er Kristian Valen? I såfall forklarer jo det de fleste av innleggene dine 😉

@20mm cannon, jeg kjenner ikke detaljene i den saken du sier er henlagt som ikke straffbart forhold. Kan derfor bare gi et meget generelt svar, som ikke nødvendigvis treffer helt i aktuell sak.  

Posted Images

Jeg kjenner ikke saken, men går ut ifra at det må ligge noe mere bak enn hva som står i avisen. Det var vel referert til at man hadde hatt oppdrag på adressen tidligere også. Som nevnt, det kan for eksempel hende han er fradømt retten til å ha luftvåpen- men selv dette skulle ikke kvalifisere for et opphold i arresten. Kanskje han gjorde noe dumt mot politiet da de kom på døra? Eller kanskje han var høyere enn månen?

 

Generelt er det slik at oppslag i media sjelden har mer enn en liten rot i virkeligheten, i alle fall når det er "politisaker". Grunnet taushetsplikt og taktiske hensyn til etterforskningen er det som oftest mangelfulle opplysninger som slippes til media, og kvaliteten på oppslagene blir deretter. At journalistene i tillegg ofte misforstår gjør ikke saken bedre.

 

Forøvrig har jeg selv planer om å sveise meg et kulefang og bygge pistolbane i kjelleren, må bare bli ferdig med litt oppussing først for å blidgjøre kona. Jeg hadde tenkt å tigge til meg noen brukte veihøvelskjær og sveise sammen etter "sneglehusprinsippet", for å kunne skyte med 9mm og .22 i en kjellergang som ikke blir brukt til noe annet. Må nok meisle hull i veggen til ventilasjon, men pytt pytt :-)

Link to post
Share on other sites

I de fleste småsaker kommer det aldri noe mer fram enn i det første medieoppslaget. Unntaket er hvis lokalavisa har for lite å skrive om, og sender en journalist bort til tingretten for å lese gjennom ferske dommer.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Det har du rett i Hassel. Tror jeg var litt kjapp og ikke hadde hodet helt med meg når jeg skrev nå. :oops:

 

EDIT: Det er klart, selv om det her ikke dreier seg om inndragning og lignende, så illustrerer jo denne saken helt greit noe som har vært et gjennomgangstema i denne tråden, nemlig at POD i det store og det hele kan gjøre som de vil. Så noe relevans vil jeg kanskje alikevel si at denne saken har for denne tråden.

 

Kjenner at hodet ikke er med i det hele tatt i dag, så nå tror jeg at jeg skal slutte å skrive mens leken er god.

Link to post
Share on other sites
Faktisk overhode ikke rellevant til hva denne tråden handler om... men det er nyttig info. Dog er det verdt å merke at klagen på avslag ikke ble gjort om, selv om Ombudsmannen kritiserer POD.

 

Jeg sier meg enig i at dette er relevant, Sivilombudsmannen kritiserer at forbudet mot grovkalibrete revolvere ble gitt i et rundskriv, der POD faktisk manglet hjemmel for å nedlegge dette forbudet. Det er det som POD har blitt kritisert for fra flere hold, også fra Våpenlovutvalget (jf utsagnet om bestemmelser med "tvilsom" lovhjemmel).

 

Avslaget som det ble klaget på ble ikke omgjort, og Sivilombudsmannen har heller ikke hjemmel til å omgjøre et vedtak fattet i byråkratiet, han kan "Bare" kritisere og anbefale at man ser en gang til på saken. Det sagt, så skal det være et svært egenrådig og standhaftig organ som ikke retter seg etter Sivilombudsmannens oppfatning.

 

I denne saken fant ikke Som grunnlag for å anbefale at POD så på saken en gang til, men det var fordi POD hadde fått en gyldig hjemmel for forbudet før saken kom til avgjørelse i POD. Dersom man er litt kjent med uttrykksmåten til SOM så var det imidlertid en ramsalt kritikk som ble POD's saksbehandling til del.

 

Det ser imidloedrtid ikke ut til at POD har tatt dette til seg :evil:

Link to post
Share on other sites

Nå kjenner jeg til bakgrunne for denen tråden, og den handler altså ikke om dumme våpenkontor som avslår søknader fordi POD er slemme. For all del, jeg syns linke og informasjon var meget nyttig, men ikke relevant til det råden handlet om. Nemmelig rettsikkerhet, og da er det snakk om mer en forvaltningen.

Link to post
Share on other sites
Men denne tråden handler altså ikke om avslag på våpensøknader... :roll:

 

Nei, den handler om "rettssikkerhet i våpensaker."

 

Når POD utsteder rundskriv med noe som er materielle rettsregler som egentlig krever forskrifts form, og som POD mangler lovlig hjemmel for å utstede, og POD siden skal være klageinstans for klager over avslag fra våpenkontorer som har forholdt seg til disse rundskrivene, da er det ikke lenger en sak som dreier seg først og fremst om avslaget, men om den rettssikkerheten du som søker og våpeneier skal ha. Du skal kunne forlite deg på at du alltid får en behandling i samsvar med lover og forskrifter, og ikke være prisgitt mer eller mindre begrunnede "skjønn" (= synsing) i strid med regelverket.

 

Jeg skal føye til at uttrykket "materielle rettsregler" er typisk fagjuridisk, med det menes at det som sies i den regelen er f.eks. de krav som stilles til en søker, til hvordan et våpen skal se ut, hvordan skytebaner skal utformes etc. Motsatsen er "prosessuelle regler" som beskriver hvordan en søknad skal behandles, hvilke vedlegg som skal sendes med, og hvor lang klagefristen er sersom du får avslag. "Fagidioter" glemmer ofte at det ikke er alle som er det :mrgreen:

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...

Har masse relevant å tilføye, men vanskelig å dokumentere uten tillatelse til å dokumentere. Men det jeg kan si, er at rettsikkerheten er begrenset til at du har rett til å betale din advokat. I praksis er du rettsløs. Du har faktisk ikke rett til å få innsyn i dokumentene.

Link to post
Share on other sites

Man kan bli fraforvaltet både ett og hitt uten at det nytter å protestere. NAV er eksperter på å fatte forvaltningsvedtak. Har man kommet i skade for å få et slikt imot seg så kan det i noen tilfeller komme et vedtak om tilbakekalling av våpenkort. Vi har sett tråder her inne der således har forekommet og det er ingen grunn til å tro at det kommer til å opphøre.

Link to post
Share on other sites
35 minutter siden, SofaBamse skrev:

Så det du sier er at man i praksis kan bli underlagt straff (jada, "forvaltning", meg midt i smørøyet) uten å engang ha rett på å få vite hvorfor?

Ja, det er det jeg sier.

Hvis jeg ville, ta knekken på en eller annen skytter eller jeger, er det fritt frem. Jeg kan bare sette i gang å politi-anmelde deg ever en lav sko. Det første du får vite er at du har en oppførsel som ikke er forenelig med våpenkort. Du har en oppførsel som gjør at du kommer i politiets søkelys. Men hva dette er, får du ikke vite. Så etter at du har hatt razzia, og fått knust ditt hjem, begynner henlggelsene på dine påståtte synder å hagle inn i postkassen din. Du sitter igjen som et spørsmålstegn, og lurer på hva som traff deg. Du får ikke forsvare deg.

Link to post
Share on other sites

Når en sak blir henlagt så var det vel en anmeldelse som lå til grunn i utgangspunktet? Selv om saken som sådan blir henlagt så kan det fremdeles fattes vedtak rettet mot samme person - og straffen blir gitt gjennom et vedtak. UNE opptrådte på den måten i saker de ikke fikk rettslig medhold i. De tapte saken og så fattet de et nytt og endret vedtak mot samme person - og i hver sak de tapte gjorde de det samme. 

Link to post
Share on other sites

Nå vil jo det meste rundt det rent forvaltningsmessige bli lagt til forskriftsarbeidet. Men det er en intensjon i forbindelse med beslag at politet i kan beholde besalglagte våpen i en måned, etter dette må det fattes et vedtak om tilbakekallelse eller ikke osv.

 

Link to post
Share on other sites

Akkurat dette med rettssikkerhet var noe jeg håpet den nye loven tok tak i. I mine øyne er dette noe som hører hjemme i lovs form, nettopp fordi slike ting må være forutsigbart.

At noe kommer inn i forskriften er selvsagt bedre enn ingenting, men slett ikke noe vi bør være fornøyd med.

Link to post
Share on other sites
3 timer siden, 20mm cannon skrev:

Tilbakekall på våpenkort hos en godt voksen herremann!

Holy fuckknockles-sweetbaybyJezzzzus...... Noe sier meg at dette er en herremann uten en fru. Hvor er Synnøve Skarbø når hun trengs?

 

Kanskje en mager trøst, men...: Det må være nesten like jævlig for tjenestemannen, som blir satt til å prøve å finne noe i ett så "velfylt hjem" - som det er jævlig for han som blir rævkjørt av myndighetene.

 

Innlysende at alle parter trenger noen kjøreregler her.

Link to post
Share on other sites

32-40: Jeg tipper dette er bilder etter onkels besøk, og at det så litt bedre ut før de var der.

 

Som en digresjon uten noen her inne som mål: Enkelte ser ut til å være ekstra dyktige til å bli rævkjørt. De starter gjerne med å dra strikken så langt som det er fysisk mulig uten å bryte lovens bokstav. Så er det å kjøre full konfrontasjon fra 1. innblanding fra myndighetenes side, gjerne med beskyldninger om korrupsjon og Gestapo-fakter. Når ting går til helvete ender de gjerne med å tømme en tankbil med bensin på bålet... Strategien er usedvanlig ineffektiv (med mindre målet er å miste alt), og gjør en dette i en våpensak hvor en allerede har minimalt med rettigheter så er resultatet ganske åpenbart.

Edited by Erlend Meyer
  • Like 3
  • Thanks 3
Link to post
Share on other sites

20mm har uansett et poeng. De fleste kjenner eller vet hvem er, minst et par stk som har fått våpen inndratt pga. en eks. som anmelder et eller annet. Jeg vet om 4 - men jeg kjenner mange i miljøet da. I tillegg vet jeg om 4-5 til som har fått razzia, og inndragelser for "idiotgrunner" - han ene fordi noen ungdommer skjøt opp hjemmelaget fyrverkeri i skogen bak huset hans, og noen ringte politet og sa han skjøt vilt rundt seg... Grunnen til at han ble trodd på det, var at han ikke var hjemme, og kunne bevise det. Likevel inndro de alt av våpen, og beholdt dem i nesten et år, med tilhørende riper og rust.

Det som skjer i slike saker er de inndrar, og så finner de ut i ettertid hva som hadde skjedd, hva som var de faktiske forhold - og det er greit i mitt hode - noe vel bryske kan de nok være - våpent aksjon for å hente våpnene til en som viser seg å være helt uskyldig, uten at de har sjekket annet enn ekskjærestens utsagn virker som overkill på meg.

Men det store problemet for alle de jeg kjenner til - er at de ikke får våpnene tilbake.

Politet inndrar, oppretter sak, finner ut at intet problem forelå, henlegger saken -  (og hit er det greit) men så sitter de på våpnene. Alltid i mange måneder, noen ganger år. De klarer ikke å vedta/ bestemme seg for å levere tilbake våpnene selv om "intet straffbart forhold", osv.

 

 

K

Link to post
Share on other sites
10 timer siden, M67 skrev:

De fleste kjenner eller vet hvem er, minst et par stk som har fått våpen inndratt pga. en eks. som anmelder et eller annet. .

 

K

Tenkt grundig! Kjenner sikkert 50+ jegere. Kjenner ingen som har fått inndratt våpen av noen som helst årsak.. 

Link to post
Share on other sites

Inndratt er vel egentlig feil ord. Beslaglagt er det Politet bruker - og alle jeg tenkte på har fått de igjen - problemet er mengden om og men som må til for å få de tilbake etter at det er opp og avgjort at det ikke var grunnlag for å inndra dem.

Nå gjelder de jeg tenker på en på østlandet, og to i nordnorge, og resten her sør. Forresten er det en som ikke fikk de igjen heller - men det er det retten som har bestemt, slik det skal være.

 

 

K

Link to post
Share on other sites
På 12/13/2017 den 8.06, Erlend Meyer skrev:

32-40: Jeg tipper dette er bilder etter onkels besøk, og at det så litt bedre ut før de var der.

 

Som en digresjon uten noen her inne som mål: Enkelte ser ut til å være ekstra dyktige til å bli rævkjørt. De starter gjerne med å dra strikken så langt som det er fysisk mulig uten å bryte lovens bokstav. Så er det å kjøre full konfrontasjon fra 1. innblanding fra myndighetenes side, gjerne med beskyldninger om korrupsjon og Gestapo-fakter. Når ting går til helvete ender de gjerne med å tømme en tankbil med bensin på bålet... Strategien er usedvanlig ineffektiv (med mindre målet er å miste alt), og gjør en dette i en våpensak hvor en allerede har minimalt med rettigheter så er resultatet ganske åpenbart.

Fantastisk!
Nå var ikke dette hos meg, om det var det du tenkte. Dette var hos en pensjonist,med rent rulleblad. Hvorfor politiet knuste og raserte hjemmet hans? Tja, det er det mange som lurer på. Verdens snilleste og koseligste mann, med genuin interesse for jakt. Respekt for politi, som han hadde hatt mye samarbeid med i livet sitt. Jeg er forundret over at det å gjøre krav på sine borgerlige rettigheter kan bli møtt med slik argumentasjon som man kan lese i dette innlegget.

Link to post
Share on other sites

Hvis bildene 20 mm cannon har lagt inn i tråden, i utgangspunktet er et "pent" og ryddig hjem, og bildene viser totalt kaos etter politiets ransaking, er jeg sjokkert. Jeg vet ingen ting om den aktuelle ransakingen/hjemmet/personen, men tillater meg allikevel å tvile på at resultatet utelukkende er etter politiets "herjing" på stedet. Å ransake krever nøyaktig og systematisk arbeid for ikke å overse gjenstander som skal beslaglegges. Å pælme inventaret rundt som på bildet, vil ikke på noen måte være hensiktsmessig..

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Man kan undre seg, men ja, dette er politiets verk. Jeg kom tilfeldigvis i kontakt med mannen, og det viste seg at jeg hadde gjort noen interessante observasjoner, uten å være klar over det, i utgangspunktet. Jeg observerte nemlig politiet på tunet, en kveld jeg var ute på biltur. Jeg tenkte ikke over det da. I etterkant kom jeg tilfeldig i kontakt med eieren. Han var for meg  tidligere helt ukjent. Vi klarte da å sette min observasjon i sammenheng. Jeg vet at det sitter politi og leser dette, og jeg vet at dette er eksponering de ikke liker. Det er like fullt sannheten. Du kan som våpeneier risikere dette. Konspirasjon og beskyldninger om Gestapo-fakter. Det er pga slike holdninger, at slikt kan legitimeres. Skal ikke Chiefen komme med noe" buhuu slem onkel" osv, som han gjorde i en annen tråd

Edited by 20mm cannon
Trykkleif
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.×
×
  • Create New...