Jump to content

hvem eier en pistolklubb?


munin

Recommended Posts

Dette høres kansje banalt ut, men hvem står ansvarlig for en pistolklubb?

hvem godkjenner en pistolklubb, og hva må til for å starte en pistolklubb?

om jeg vil klage på styret i en klubb, virker det ganske fånyttig å klage til nettopp styret i klubben man vil klage på.

Nå er jeg ikke spesielt glad i å klage, og jeg vil gjerne involvere meg mere etterhvert om jeg får mulighet, og heller rette opp noe av det jeg mener er mindre bra enn det kunne vært, men greit å vite hvem man egentlig må svare for i så tilfelle.

Link to comment
Share on other sites

Årsmøtet er klubbens høyeste orgen. Ved å delta på årsmøtet kan du påvirke hvem som skal sitte i styret. Om flere enn du er engasjerte, kan dere drive valgkamp og lobbyvirksomhet på forhånd for å øke sannsynligheten for å få "de riktige" personene inn i styret.

De fleste klubber sliter med rekrutteringen til styreverv. Om du engasjerer deg positivt i klubbarbeidet, dvs bidrar positivt eks på dugnad og arrangement, ikke bare kritiserer, blir du lagt merke til. Da er ikke veien til styreverv lang.

De fleste klubber har årsmøte en gang fra slutten av januar til første halvdel av mars.

Link to comment
Share on other sites

En Pistolklubb er i prinsippet et Idrettslag.

Den er underlagt Norges Skytterforbund, som igjen er underlagt Norges Idrettsforbund.

Du erverver deg håndvåpen i Norge fordi du skal utøve en idrett (virker ikke som mange forstår det).

 

Det er ingen som kan "eie" et idrettslag. Klubben skal drives av et styre som velges, og

det skal styres etter reglene til Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund.

Dem som stiller til valg er stort sett personer som frivilligt og vil bidra til at hjula går rundt.

Det er i dem fleste tilfeller en ubetalt jobb som gjøres fordi man vil bidra til å gjøre en jobb.

 

Siden det stort sett er ubetalt arbeid på frivilligt basis, så har dem også det uskrevne privelegium

at når det blir nok av sythuer som skal klage på alt mulig, så kan dem bare gi fan og ikke gjøre

noen ting, så kan sythuene stille til valg neste gang.....(merkelig...men da ble alle borte).

 

Man hadde stått mere samlet om medlemmer hadde bidratt mere isteden for å klage på alt muligt.

Det også øker trivselen at folk bidrar, og at ikke styret skal sitte som skyteskive for sythuer som

hele tiden ønsker og komme til dekket bord. Det bare fører til stadig utskiftninger av styrets

medlemmer for ingen gidder å få kjeft hele tiden uten å få betaling for det engang.

 

Derimot konstruktive forslag vil som regel alltid bli vurdert og diskutert.

Link to comment
Share on other sites

Det er riktigt, men prinsippet blir det samme.

 

Det skal også understrekes at det er flere hovedkategorier av klager. Man kan

dele det opp i 2 prinsipper:

(1) Det er generelle synspunkter på den daglige drift og aktivitet.

(2) Det andre er styrets håndtering av medlemmer eller såkalt personalsaker.

 

Det første er stort sett en intern sak, der folk kan ha mye forskjelligt å mene om.

Det kan vere klager på for lite aktivitet eller den daglige drift (som er frivillig og ubetalt).

Det fine er at alle dem sythuene har muligheten til å storme til og melde seg som bidragsytere eller

kandidater til neste valg.......(merkelig hvor ble dem av ??)

 

Nr. 2 derimot er en mere alvorlig ting som fort er en sak for forbundet klubben er tilknyttet......

og det finnes eksempler på at det også er berettiget selv om det er mere sjeldent.

Link to comment
Share on other sites

Man kan klage til skytterorganisasjonen(e) klubben er tilknyttet, om man mener driften er klandreverdig, eller ikke i henhold til deres reglement. Som oftest er vel dette mest aktuelt i klubber tilknyttet NSF, altså klubber med NIF som høyeste organ.

 

Det rette er å klage til idrettskretsen i det fylket klubben hører til :!:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...