Jump to content

Reinsjakt; praksis ved simle/kalveskyting


LisleArne

Kva skyt du först på reinsjakt?  

78 members have voted

 1. 1. Kva skyt du först på reinsjakt?

  • Kalv
   59
  • Simle
   27


Recommended Posts

Har jakta storvilt i mange år og er fostra opp, og har alltid fulgt, ideologien om alltid å skyte kalv för mordyret.

 

Nå har eg fått simle+kalv i haust og lurer på kva som er gjengs praksis for drevne reisjegarar. Sjölv ville eg i alle tilfelle först skyte kalv, men etter å ha lese litt rundt på nett oppfattar eg at det er ulike holdningar på reinsjakt, der mange sverger til å skyte mordyret först og så kalven. Argumenta for dette er at kalven i dei fleste tilfella vil kome tilbake til simla for så å bli skoten. Det som også kan fosvare dette er at reinen er ulik andre hjortedyr, i og med at det herskar ein flokkmentalitet som vil ta vare på kalven dersom den overnemnte taktikken ikkje skulle lukkast..

 

I eit scenario der ein skyt kalven först vil det, slik eg les, vere vanskeleg å plukke ut rett simle etterpå, slik at ein uansett risikerer å ende opp med ein morlaus kalv. Dessutan er det ikkje lett å plukke ut simler utan kalv dersom det er mange dyr i flokken.

 

Etter å ha lese litt om dette, må eg erkjenne at eg er blitt litt i tvil, då rein og reinsjakt jo er litt ulikt andre typer storvilt og storviltjakt. Ein vil alltid jakte mest mogleg humant, og dersom det mest humane og mest sikre er å skyte mordyret först så må dette vurderast.

 

Har lyst til å höre kva erfarne reisjegrar tenker, og har også lagt på ei avstemming for moro skuld.

Link to comment
Share on other sites

Det skjer rett som det er at simla kommer tilbake og leiter etter kalven hvis du har skutt kalven først..

 

Ja det er jo dette eg ser före meg skjer i min skalle au. Evt. at simla nöler med å trekke vekk når kalven blir liggande.

 

Men, som sagt... Har lese litt rundt og oppfatter at mange meiner dette er direkte feil måte å gjere det på, så det hadde vore interessant å få dei med på ein konstruktiv diskusjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest graahund

Jeg jakta rein i mange år, og det kunne ikke falle meg inn og skyte mora fra kalven. Det er ett prinsipp på all storviltjakt for meg. :wink: .

Link to comment
Share on other sites

Har et bestemmt inntrykk av at det ikke blir tatt særlig hensyn til dette under reinsjakt,

Om du skyter kalven først vil som oftest simla gjøre en sving for å lete iløpet av det første døgnet, det samme gjør kalven om simla blir skutt først. Men rein er et flokkdyr og kalven får suge mjølk av ei simle som har mistet sin eller har til overs.

 

Sånn situasjonen er på reinsjakt i norge vil jeg si det er umulig å gjennomføre kalv før simle taktikk om kvotene skal fylles sånn nogenlunde.

 

Selvsagt fint å ta hensyn til dette i jaktsituasjoner det er mulig, men jeg tviler på det er så mange reinsjegere som med handa på hjerte kan si de utøver dette 100%

 

Jeg skyter ihvertfall første simla som stiller seg opp i en jaktsituasjon der flokken ar av en størrelse som gjør det håpløst å kontrollere dette.

Link to comment
Share on other sites

Har lese litt rundt og oppfatter at mange meiner dette er direkte feil måte å gjere det på,....

 

Kan da umulig være "direkte feil" å skyte kalven først, selv om det, som det blir sagt tidligere, kan være uoversiktelig med store flokker. Har ikke hørt at det er gjort noen studie på kalver som mister mora med tanke på overlevelse. Mulig det er mange som tror, og dermed "fakta" at disse kalvene lett blir tatt opp av en eller annen flokk...

Link to comment
Share on other sites

I og med du gjerne bare har et kort - og da enten simle eller kalv, og sjelden både og - blir avstemningsspørsmålet litt rart.

 

Det er ellers helt vanlig å skyte simle fra kalven(e), og det er etter mitt syn ikke noe uetisk i det. Kalven klarer seg fint uten simla. Skal du bare skyte gjeldsimler må du ihvertfall regne med å bruke mer tid.

Link to comment
Share on other sites

Forsåvidt et vrient tema. Helt klart veldig avhengig av situasjonen man er oppe i. Men, hvis jeg har simle OG kalvekort og er i en situasjon hvor det er vanskelig å plukke ut så skyter jeg simla først. Kalven kommer tilbake. Hvis kalv skytes først så skyter ikke jeg simle på simlekortet etterpå med mindre ho kommer for å se etter kalven. Da blir det ungdyr. Jeg har ikke hjerte til å slakte ei simle hvor kalven kommer tutlende tilbake uten mulighet for å ta den.

 

Jeg skjønner godt skepsisen mot å skyte simle først, men kommer den ingen kalv tilbake så har ho mest sannsynlig ingen kalv heller.

 

Jeg syns det egentlig er en uting at det selges simle/ungdyr-kort uten at det følger med kalvekort. Et slikt simle/ungdyr-kort skulle vært kun ungdyr. Men da har man jo selvfølgelig vanskelighetene med å se forskjell for ferske jegere..........Ikke lett.

 

Jeg har skutt kalv på simle/ungdyr-kort flere ganger. Enslige kalver som tutler rundt på leting etter sin nedbårede mor er ikke kult å komme over.

 

Så ja, begge deler. Simla først hvis sjansen er der. Hvis ikke så blir det kalv først og ungbukk etterpå.

Link to comment
Share on other sites

I og med du gjerne bare har et kort - og da enten simle eller kalv, og sjelden både og - blir avstemningsspørsmålet litt rart.

 

Det er ellers helt vanlig å skyte simle fra kalven(e), og det er etter mitt syn ikke noe uetisk i det. Kalven klarer seg fint uten simla. Skal du bare skyte gjeldsimler må du ihvertfall regne med å bruke mer tid.

 

Eg har begge delar på same terreng, derfor har eg begynt å tenke gjenom korleis jakta skal foregå.

Link to comment
Share on other sites

Forsåvidt et vrient tema. Helt klart veldig avhengig av situasjonen man er oppe i. Men, hvis jeg har simle OG kalvekort og er i en situasjon hvor det er vanskelig å plukke ut så skyter jeg simla først. Kalven kommer tilbake. Hvis kalv skytes først så skyter ikke jeg simle på simlekortet etterpå med mindre ho kommer for å se etter kalven. Da blir det ungdyr. Jeg har ikke hjerte til å slakte ei simle hvor kalven kommer tutlende tilbake uten mulighet for å ta den.

 

Jeg skjønner godt skepsisen mot å skyte simle først, men kommer den ingen kalv tilbake så har ho mest sannsynlig ingen kalv heller.

 

Jeg syns det egentlig er en uting at det selges simle/ungdyr-kort uten at det følger med kalvekort. Et slikt simle/ungdyr-kort skulle vært kun ungdyr. Men da har man jo selvfølgelig vanskelighetene med å se forskjell for ferske jegere..........Ikke lett.

 

Jeg har skutt kalv på simle/ungdyr-kort flere ganger. Enslige kalver som tutler rundt på leting etter sin nedbårede mor er ikke kult å komme over.

 

Så ja, begge deler. Simla først hvis sjansen er der. Hvis ikke så blir det kalv først og ungbukk etterpå.

 

Fint innlegg Ladden!

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke mye erfaring på reinsjakt, men jeg hadde simlekort i fjor, og skjøt en simle. Godt var det at vi ble liggende og stille på en bukkeflokk i 2,5 timer, og jaktkompisen min hadde kalvekort, for da kom kalven rautende tilbake... ingen god følelse. Jeg har simle og kalvekort i år, så jeg er veldig. Tvil om hvordan jeg skal legge opp jakten...

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke mye erfaring på reinsjakt, men jeg hadde simlekort i fjor, og skjøt en simle. Godt var det at vi ble liggende og stille på en bukkeflokk i 2,5 timer, og jaktkompisen min hadde kalvekort, for da kom kalven rautende tilbake... ingen god følelse. Jeg har simle og kalvekort i år, så jeg er veldig. Tvil om hvordan jeg skal legge opp jakten...

 

Hvem sier at du MÅ skyte simle da?

Normalt så kan man felle simle eller 1,5 års bukk på et slikt kort, eller har du ikke tid til å ligge rolig og vente på å få fri en 1,5 bukk, eller er det for mange andre jegere som støkker dyra for deg?

Skyter du en ungbukk så kan du jo skyte kalven akkurat når det måtte passe deg, Dere har en tendens til å lage et uoverkommelig problem på denne tråden, jeg ser ikke problemet deres.

Link to comment
Share on other sites

Hehe, jeg skulle akkurat til å skrive noe av det samme som Hallgeir. Det kan virke som om dette gjøres litt verre enn det strengt tatt er.

 

Dersom du har kort på både simle og kalv så ville jeg skutt simla først dersom det kom simle med kalv. Kalven vil nærmest uten unntak komme tilbake og være lett å skyte når simla er felt.

 

Dersom det kommer enslig simle eller enslig kalv ville jeg naturligvis skutt det også, og deretter tatt det dyret jeg hadde igjen. Personlig har jeg heller ikke store betenkeligheter med å skyte simle fra kalven(e), men andre er sikkert mer ømhjertet enn meg.

 

Merk også at det varierer hva du kan skyte på de ulike kortene. Der jeg jakter kan ikke ungbukk skytes på simlekortet, og i så fall venter det tilleggsavgift.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje alle som har dei oseana av erfaring med reinsjakt som andre, det er viktig å ha i bakhovudet i denne tråden, såvel som i andre trådar her på forumet.

 

Det som er utfordringa mi her, er det faktum at å skyte simla frå kalven av mange opplevast som "uproblematisk", noko det moglegens også er mtp flokkmentaliteten som fanger opp kalven.

 

Med elg, hjort og rådyr, som er har erfaring med, er dette utenkeleg, og dersom dette uhellet skjer så viast all jakt i tida etterpå til å finne att kalven for å skåne den mot naturens gang som sannsynlegvis vil ta livet av stakkaren i vinterhalvåret. Dette er iallefall praksis heromkring.

 

Så kan ein seie at det å skyte ungdyr i form av bukk er ein grei måte å unngå problemet på. Og det kan godt vere, men det er vanskeleg å planlegge i forkant kva slags dyr ein skal treffe på oppi fjellheimen. Står ein andlet til andlet med simle og kalv så er det greitt å ha gjort seg visse tankar i forkant, og då er det fint å høyre om erfaringane folk har gjort seg.

 

Synast også det er fint å sjå at det er ulike meiningar og ulik praksis.

 

Sjølv har eg gjort meg opp den tanken at eg vil i størst mogleg grad spare kalvekortet for å ha dette i bakhånd dersom ein skulle vere uheldig å skyte ei simle med kalv. Har ein skote ungdyr/simle utan kalv så er kalvekortet det lettaste å fylle utan å risikere morlause kalvar og anna svineri :lol:

 

Å bevisst skyte simle frå kalv har eg fortsatt ikkje lyst til, sjølv om eg heilt klart ser poenget med at kalven sannsynlegvis vil kome tilbake...

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje alle som har dei oseana av erfaring med reinsjakt som andre, det er viktig å ha i bakhovudet i denne tråden, såvel som i andre trådar her på forumet.

 

Det som er utfordringa mi her, er det faktum at å skyte simla frå kalven av mange opplevast som "uproblematisk", noko det moglegens også er mtp flokkmentaliteten som fanger opp kalven.

 

Med elg, hjort og rådyr, som er har erfaring med, er dette utenkeleg, og dersom dette uhellet skjer så viast all jakt i tida etterpå til å finne att kalven for å skåne den mot naturens gang som sannsynlegvis vil ta livet av stakkaren i vinterhalvåret. Dette er iallefall praksis heromkring.

 

Så kan ein seie at det å skyte ungdyr i form av bukk er ein grei måte å unngå problemet på. Og det kan godt vere, men det er vanskeleg å planlegge i forkant kva slags dyr ein skal treffe på oppi fjellheimen. Står ein andlet til andlet med simle og kalv så er det greitt å ha gjort seg visse tankar i forkant, og då er det fint å høyre om erfaringane folk har gjort seg.

 

Synast også det er fint å sjå at det er ulike meiningar og ulik praksis.

 

Sjølv har eg gjort meg opp den tanken at eg vil i størst mogleg grad spare kalvekortet for å ha dette i bakhånd dersom ein skulle vere uheldig å skyte ei simle med kalv. Har ein skote ungdyr/simle utan kalv så er kalvekortet det lettaste å fylle utan å risikere morlause kalvar og anna svineri :lol:

 

Å bevisst skyte simle frå kalv har eg fortsatt ikkje lyst til, sjølv om eg heilt klart ser poenget med at kalven sannsynlegvis vil kome tilbake...

 

Det er ikke vanskeligere enn å ta det med ro, og bruke hue. Trenger ikke erfaring for å klare det.

Av de 4 hjorteviltartene vi har så er reinen i en særstilling da det er et dyr med sterk sosial atferd, noe som faktisk gjør at forvaltningen aksepterer at mora kan bli skutt fra kalven, det er sånt som skjer, og som regel er det en annen jeger som har kalvekort og tar denne kalven senere., Skulle den ikke det, så vil som regel disse kalvene klare seg bra, da de er meldem av en flokk som ordner at de klarer seg, i slutten på august er også kalvene på tampen med diing, slik at de går over på grøntfor uten for store overgangsproblemer, enig i at hadde det vært elg, hjort eller rådyr så hadde fremtidsutsiktene for en slik kalv vært stusselig.

Link to comment
Share on other sites

Skyt først ei stor gjellsimle og mot jaktslutt en kalv :thumbup:

 

Da får du full uttelling på kvota. Ei gjellsimle er stor i forhold til ei simle som har bært frem en kalv,- mer kjøtt på kortet og mindre bekymringer for etterlatt kalv. Kalven kan du spare så lenge som mulig ut i jakta.

Link to comment
Share on other sites

Har blitt oppfostra strengt med at man ikkje skyter mora frå kalven, men det er på hjortejakt. Dette er noke eg har fortsatt med etter eg starta med reinsjakt. Men det er naturlig nok vanskeligere å skille ei kalvelaus simle frå ein flokk enn på hjortejakt, og man kan derfor ta feil. Men kjem aldri til å skyte bevist om eg veit at ho har kalv. Grunnen er at det er umulig å seie om kalven har slutta suge melk, og kalven treng sårt dette for å få ein naturlig beinbygning og vekst. At kalven likevel kan klare seg vinteren er ikkje god nok grunn for meg.

 

I 2011 har ikkje alle "nok tid" til å leite etter ei gjeldssimle. Kanskje dei berre har satt av ei langhelg og dei føler tidsramma er stram nok slik som den er. Har man ikkje tid til å prioritere reinsjakta bør man kanskje heller ikkje søke om løyve heller... :roll:

Link to comment
Share on other sites

så er reinen i en særstilling da det er et dyr med sterk sosial atferd, noe som faktisk gjør at forvaltningen aksepterer at mora kan bli skutt fra kalven, det er sånt som skjer,

Jeg er ikke enig i at det er sånt som skjer. Ikke fra renens synsvinkel. Helt fra begynnelsen har de svakeste dyrene blitt tatt og det var som regel ikke simlene. Det er først de siste 2-300 årene vi kan velge de sterkeste dyrene og det er alt for kort tid for evolusjonære utviklinger.

Link to comment
Share on other sites

så er reinen i en særstilling da det er et dyr med sterk sosial atferd, noe som faktisk gjør at forvaltningen aksepterer at mora kan bli skutt fra kalven, det er sånt som skjer,

Jeg er ikke enig i at det er sånt som skjer. Ikke fra renens synsvinkel. Helt fra begynnelsen har de svakeste dyrene blitt tatt og det var som regel ikke simlene. Det er først de siste 2-300 årene vi kan velge de sterkeste dyrene og det er alt for kort tid for evolusjonære utviklinger.

 

Og det har med saken.......flere teorier?

Link to comment
Share on other sites

Holdt tydeligvis med en teori for å målbinde deg...

Ser ingen grunn til å diskutere med teoretikere, verden der ute er noe annerledes en den ser ut til å være i ditt hode.

Uten den moderne viltforvaltningen man har i dag kunne man i dag bare drømme om en villreinstamme i Norge.

Det er nok av innlegg i denne tråden som underbygger dette, husk at Villreinen var livsgrunnlaget for de første menneskene i Norge etter siste istid, slik de drev sin matauk på tok iallefall ikke hensyn til mor og barn, det betyr faktisk at reinen har blitt jaktet og fangstet på siden den kom til landet.

 

Ta deg en tur ut i naturen, så kanskje du får ett par eurekaopplevelser.

 

Skal du diskutere videre; gjerne for meg, men hold deg til saken, du var på god tur ut av den sirkelen i ditt foorrige innlegg, skal du ha respekt så gjør de det.

Link to comment
Share on other sites

Skal du overleve neste regnvær må du senke nesen litt! Hovne bleier som deg kan gå et annet sted.

 

Du tror vel ikke stenaldernordmannen hadde råd til å jakte på premiumdyr? De tok første og beste, dvs. som oftest kalver eller andre svake dyr. Altså overlevde som oftest simlene.

Enkel logikk.

Link to comment
Share on other sites

Skal du overleve neste regnvær må du senke nesen litt! Hovne bleier som deg kan gå et annet sted.

 

Du tror vel ikke stenaldernordmannen hadde råd til å jakte på premiumdyr? De tok første og beste, dvs. som oftest kalver eller andre svake dyr. Altså overlevde som oftest simlene.

Enkel logikk.

 

TRor du skal logge av her jeg, jeg advarte deg i forrige innlegg mot å ikke være usakelig, du klarte ikke det, annet en at du måtte angripe person, det kjennetegner typer som deg som går tom for argumenter,

 

Igjen så vil jeg appelere til at du diskuterer på et saklig grunnlag, personangrep er dødfødt, da jeg har så tykk hud at det ikke biter på meg.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Tror nok at Villreinjegeren har en del års erfaring en deg Haavard ;)

og en ting til. vi holder oss til temaet her da jeg leser tråden og syns det er fin lesing og mye forskjellige meninger som er innenfor temaet og som faktisk er litt lærerikt

Link to comment
Share on other sites

Han kan nok ha mer erfaring enn meg (selv om jeg også har slitt ut mange par M77 siden jeg var på rensjakt første gang).

Problemet er hans måte å diskutere på. Jeg hadde et helt normalt inlegg der jeg påpeker at han har feil og får en nedlatende skyllebøtte til svar. Om han ikke er vant til å kommunisere med andre mennesker kan han heller gå på fjelltur på heltid enn å være her.

Link to comment
Share on other sites

Han kan nok ha mer erfaring enn meg (selv om jeg også har slitt ut mange par M77 siden jeg var på rensjakt første gang).

Problemet er hans måte å diskutere på. Jeg hadde et helt normalt inlegg der jeg påpeker at han har feil og får en nedlatende skyllebøtte til svar. Om han ikke er vant til å kommunisere med andre mennesker kan han heller gå på fjelltur på heltid enn å være her.

Mye heller det en å kommunisere med deg, diskutere med deg er bortkastet tid, det ser jeg også av andre tråder du har ytret deg i. Diskusjon stengt

Link to comment
Share on other sites

slik jeg ville ha gjort det:

 

Førstedyret: Kalv

Andredyret: Simle

 

PGA det er den rekkefølga JEG syns man skal skyte dyrene. man skal jo ikke skyte moren fra ungene samma F om det er ULV eller Rein ;)

 

dette er skrevet av en som egentlig ikke kan en døyt om reinsjakt ;)

Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri skutt rein. Dog håper jeg å gjøre det en gang. Jeg har lest tråden med stor interesse.

Jeg er også opplært til å skyte kalv først. På elgjakt er det eneste godkjente, og selvfølgelig det riktige.

 

Men etter å ha leste denne, og andre lignende tråder, har jeg endret oppfatning når det gjelder reinsjakt. Om jeg skulle ha kort på både simle og kalv en gang, så tror jeg faktisk jeg ville skutt simle først. Det av disse grunner (jeg anser meg ikke i stand til å plukke ut gjeldsimler ennå):

- Skyter man simle og det ikke kommer noen kalv og ser etter mor si, så er alt greit. Simla var uten kalv på tidspunktet (kan være skutt før), eller kalven følger flokken. Man er da fri til å skyte kalven senere med god samvittighet.

- Skyter man simle, og det kommer kalv for å se etter mor si, får man relativt lett skuddmulighet på kalven. Man får da begge dyrene i ett, og har god samvittighet for at ikke kalven går og savner mor si.

- Jeg vil ikke bli i den situasjon at jeg skyter kalv først, siden simle. Og at en kalv kommer og ser etter mor si uten å kunne skyte den også. Å gå fra en morløs kalv som virrer rundt på fjellet og ser etter mor si ville ikke vært morsomt synes jeg. Uansett hvor mye reinen er tilpasset å ta hånd om en morløs kalv innad i flokken.

 

Om jeg ikke har missforstått mulige hendelses forløp, så vil nok derfor min rekkefølge bli: simle og deretter kalv.

 

Mvh Dagl

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...