Jump to content
kristofferp

Blyforbud saken STATUS

Recommended Posts

Det er nå engang regjeringen, gjennom St. Prp. 1, som foreslår de fleste skatter og avgifter Storinget vedtar.

 

Vanskelig for Stortinget å nekte finansiering av ting de selv har foreslått og "forurenser betaler" prinsippet står sterkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blir du kanskje bittelitt glad noen gang? Har aldri så til de grader sett slik krisemaksimering som ideologi. Dont hit me with this negativ waves...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ikke noe problem med å være både glad og virkelighetsorientert jeg :)

 

Hvis muligheten for noen øre i avgift per blyhaglpatron framstår som krisemaksimering for deg tror jeg du skal komme deg ut litt oftere, just saying :winke1:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her var det jo snakk om alle disse som legger blypatroner ut for salg allerede, med både pris å mulighet for forhånds bestilling....

Å slett ikke noe krisemaksimering........vil tro at alle vi som blir å bruke bly er like glade.

Å en stor del av oss blir nok, når tiden er inne til å støpe våre egne skudd. Slik at vi slipper avgiften til staten :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvilken avgift ?

Har stortinget vedtatt noen ny avgift eller er det noe du har funnet ut inni hodet ditt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avgift på bly vil være like meningsløst som avgift på tobakk. Kun mere penger til Thon gjennom hans kjøpesentere på andre siden av svenskegrensa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skjønner ikke denne forestillingen av undergang som biter seg fast hos enkelte. Nå har politikerne diskutert bly/ikke bly. Stortinget har sagt sitt , med overveldende flertall. Og departement har bitt bedt om å endre forskriften , slik at bly kan brukes igjen. Og det har de gjort, laget ett høringsforslag til ny forskrift , som de fleste her inne synes er unødvendig byråkratisk . Men forslag om avgifter ligger ikke i dette. Det er bare ønsketenkning fra noen her inne. Hva som kommer i framtiden av avgifter på bly, tobakk , alkohol , hunder , snø , luft . etc. synes jeg livet er for kort til å gruble over nå....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvilken avgift ?

Har stortinget vedtatt noen ny avgift eller er det noe du har funnet ut inni hodet ditt ?

Nei, men noen syntes å ha funnet ut i hodet sitt at noen har påstått det...

 

Det det derimot har vært snakk om er hvordan del II av stortingsvedtaket om blyhalg skal gjennomføres (og evnetuelt finansieres).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skjønner ikke denne forestillingen av undergang som biter seg fast hos enkelte
Det er bare ønsketenkning fra noen her inne.
Er det mulig? :roll:

 

Her er det selektiv leseing av vedaket som gjelder skjønner jeg. Del I, som man er enig i, skal gjennomføres til punkt og prikke umiddelbart. Men Del II skal ties i hjel fordi det ikke passer inn i din lille rosabloggerverden. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er det jo kommet opp drøssevis med argumenter på hvorfor forslaget til MD ikke kan ende opp som sluttresultatet i blyysaken. Men det er (minst) en ting som ikke har kommet opp her inne enda.

Forslaget om at blyhaggel skal være forbudt, med unntak av jakt på noen utvalgte arter, skaper ett stort problem for ansvarsfulle jegere, som tester ulike patroner før jakta. For å finne patronene som gir best skuddbilde på riktig hold, i nettopp sin hagle. Slik MD har tenkt har du ikke lov til å avfyre en eneste blypatron, hverken på papp eller leirduer på privat grunn. Kun med en av de tilfeldig valgte artene foran munningen kan du blåse avgårde landingen. Dette er vel også lite fornuftig?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utvilsomt. Å kunne øvelsesskyte med det du skal bruke er vel så viktig som noe annet for å unngå skadeskytinger.

 

Hele forslaget tyder vel på byråkrater med begrenset praktisk erfaring på det de er satt til å forvalte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor ble jeg ikke forundret :lol::?: Avgifter er jo løsningen på alle verdens prøblemer :roll:

Jeg tipper at det eneste en avgift fører med seg er at de fleste kommer til å handle skudd over grensa når de skal på harryhandel :wink: Kanskje de burde innføre kvote også mens de er i gang :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du kan si mye om folkehelseinstituttet, men miljøekstremister er de ikke. Jan Alexander er spesialist i arbeidsmedisin med forebyggende medisin, miljømedisin, toksikologi, og mattrygghet som hovedområder. Anbefalingen fra FHI lyder annerledes enn hva man skulle tro på dekningen hos NRK.

 

Folkehelseinstituttet brukar høyringsrunden til endå ein gong å understreka at Stortinget har gjort eit fatalt feilgrep ved å tillate utslepp av bly i naturen igjen.

 

Folkehelseinstituttet er såpass urolege over vedtaket, at dei ber politikarane vurdere å innføre ei avgift på blyhagl , og eventuelt redusere avgifter på blyfrie alternativ.

 

– Vi ser tydeleg at folk som et kjøt frå dyr som er skote med blyammunisjon har høgare blynivå i blodet, og vi veit at det kan ha betydning både for blodtrykk og for hjerneutviklinga hos barn og fostre, seier underdirektør Jan Alexander i Folkehelseinstituttet til NRK.

 

Vil ha avgifter

Nå foreslår dei avgifter for at jegerane skal velja meir miljøvenleg ammunisjon.

 

– Vi peikar på at dette er mogeleg for å få minst mogeleg bruk av blyhagl-ammunisjon, seier Alexander.

 

Dette står i kontrast til høringssvaret FHI har inngitt, der de skriver:

 

...Det at blyhagl bare tillates for spesifkke arter er en fordel for å begrense befolkningens blyeksponering. Folkehelseinstituttet mener det er uheldig at blyhagle tillates ved jakt på ender og gjess i innmark. ... Dersom ender og gjess fra jakt i innmark ikke brukes til mat, er det av miljøhensyn viktig at kadavre ikke ender opp som, mat for åtseletere. Det er Mattilsynets oppgave å vurdere om det er behov for å gi råd om begrensning av konsum av småvilt skutt med blyhagl...

 

Videre oppfordrer Folkehelseinstituttet til innføring av tiltak som reduserer blyeksponeringen. Et tiltak vil være at der utarbeides informasjon til jegerene om helseeffekter av blyeksponering fra ammunisjon, slik at flere velger blyfrie alternativer. Siden høy pris på de beste blyfrie alternativene har vært et vesentlig argument i diskusjonen ... kan også innføring av avgift på blyhagl, eventuelt reduserte avgifter på blyfrie alternativer, også være aktuelle tiltak. Innføring av nasjonale grenseverdier for bly i viltkjøtt er nok et tiltak som vil kjunne senke blyeksponeringen.

 

Dette baserer de på den rådende forskningen på området. Jeg noterer meg at de ikke hensynstar VKMs rapport om blyfunn i blodet til forskere i noen særlig grad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du kan si mye om folkehelseinstituttet, men miljøekstremister er de ikke. Jan Alexander er spesialist i arbeidsmedisin med forebyggende medisin, miljømedisin, toksikologi, og mattrygghet som hovedområder. Anbefalingen fra FHI lyder annerledes enn hva man skulle tro på dekningen hos NRK.

 

Folkehelseinstituttet brukar høyringsrunden til endå ein gong å understreka at Stortinget har gjort eit fatalt feilgrep ved å tillate utslepp av bly i naturen igjen.

 

Folkehelseinstituttet er såpass urolege over vedtaket, at dei ber politikarane vurdere å innføre ei avgift på blyhagl , og eventuelt redusere avgifter på blyfrie alternativ.

 

– Vi ser tydeleg at folk som et kjøt frå dyr som er skote med blyammunisjon har høgare blynivå i blodet, og vi veit at det kan ha betydning både for blodtrykk og for hjerneutviklinga hos barn og fostre, seier underdirektør Jan Alexander i Folkehelseinstituttet til NRK.

 

Vil ha avgifter

Nå foreslår dei avgifter for at jegerane skal velja meir miljøvenleg ammunisjon.

 

– Vi peikar på at dette er mogeleg for å få minst mogeleg bruk av blyhagl-ammunisjon, seier Alexander.

 

Dette står i kontrast til høringssvaret FHI har inngitt, der de skriver:

 

...Det at blyhagl bare tillates for spesifkke arter er en fordel for å begrense befolkningens blyeksponering. Folkehelseinstituttet mener det er uheldig at blyhagle tillates ved jakt på ender og gjess i innmark. ... Dersom ender og gjess fra jakt i innmark ikke brukes til mat, er det av miljøhensyn viktig at kadavre ikke ender opp som, mat for åtseletere. Det er Mattilsynets oppgave å vurdere om det er behov for å gi råd om begrensning av konsum av småvilt skutt med blyhagl...

 

Videre oppfordrer Folkehelseinstituttet til innføring av tiltak som reduserer blyeksponeringen. Et tiltak vil være at der utarbeides informasjon til jegerene om helseeffekter av blyeksponering fra ammunisjon, slik at flere velger blyfrie alternativer. Siden høy pris på de beste blyfrie alternativene har vært et vesentlig argument i diskusjonen ... kan også innføring av avgift på blyhagl, eventuelt reduserte avgifter på blyfrie alternativer, også være aktuelle tiltak. Innføring av nasjonale grenseverdier for bly i viltkjøtt er nok et tiltak som vil kjunne senke blyeksponeringen.

 

Dette baserer de på den rådende forskningen på området. Jeg noterer meg at de ikke hensynstar VKMs rapport om blyfunn i blodet til forskere i noen særlig grad.

Ang miljøekstremister er det ikke folkehelseinstituttet jeg sikter til, men Rasmus Hanson & Co

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og 250tonn er fremdeles med.

Ja, det er vel ikke uriktig? Det er ca 100 000 småviltjegere i Norge som jakter hvert år. La oss si hver jeger skyter 10 skudd à 36 gr. hagl pr patron. (Noen skyter mere, andre mindre eller ingenting) Det blir 360 gram pr jeger = 360 tonn totalt. Som igjen fordeles over det meste av Norges land.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg sliter litt med å få mattematikken din til å gå opp.

 

Ti skudd à 36 gram er 360 gram, det har du rett i. Legg så på fem nuller for å gange opp med antall småviltjegere. Del på 1000 (AKA trekk fra tre nuller) for å få antall kilogram; da får du 36000 kilogram, eller 36 tonn.

 

36*10=360 gram/jeger

360*100'000=36'000'000 gram totalt

36'000'000/1000=36'000 kilogram totalt

36'000/1000=36 tonn totalt

 

Du bommer med en størrelsesorden, og da har vi ikke engang begynt å se på om du har rett i antall skudd. Om du har det, så må man allikevel trekke fra en god del for jakt i våtmarksområder, som fremdeles er forbudt med blyhagl.

 

Påstanden om 250 tonn har ingenting med virkelighetens verden å gjøre.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vanlig hoderegning på 6-klasssenivå er ikke bare enkelt nei:-)

:D Litt tidlig på morgenen, og fortsatt lettere satt ut av Hr Hansons lure forslag. Uansett, når "miljøgardinen" går ned, finnes det ikke inngående linjer.

Jeg skulle likt å vite hva den foreslåtte avgiften skal gå til. Når politikere møter en problemstilling de ikke kan løse, er avgift et mye brukt tiltak. En slags form for avlat kanskje?

Og det er klart at mange som bor nærme Sverige vil handle ammo der borte. Sist jeg sjekket lå en Rottweil Waidemannsheil på ca 10 SEK.

Og hvem vet hvor mange blypatroner som ligger i skuffer og skap i norske jegerhjem.

Uansett er jeg glad for bly blir tillatt igjen, så jeg kan bruke effektiv ammo. Det er vel det viktigste for de fleste.

 

Og nå over til noe annet, er det noen som vet når en forskriftsendring vil komme? Blir det før jakta starter den 20 aug mon tro?

Eller blir det trenert i hjel så godt motstanderne klarer?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva en avgift skal gå til er egentlig uinteressant. Beveggrunnene bak avgiften er betydelig mer verdifulle. I dette tilfellet, er avgiften ment som et økonomisk incentiv til jegere om å velge å bruke ammunisjon som ikke er blyholdig. All den tid avgiftens inntekter ikke er ment å være øremerket til noe, er hva de skal brukes til irrelevant.

 

Det sagt, så kan man jo f.eks. tenke seg at avgiften benyttes til å bedrive dette informasjonsarbeidet som FHI ser for seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har nesten så lyst til å si "hva sa jeg" at jeg faktisk sier det.

 

Jeg sa det samme dag som forslaget om oppheving av blyforbudet ble vedtatt at det kommer til å komme sammen med en eller annen type miljøavgift.

 

Våre kjære folkevalgt gir ingenting med venstrehånden uten å ta noe tilbake med høyrehånden.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er nå kun bare et (urealistisk?) forslag.

Brukerne kjøper selvsagt der det er billigst og Sverige er vårt naboland :idea:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg krysser fingrene for at dette går veien til slutt, men konstaterer uansett at det aldri vil bli miljøavgift på hjemmelagd blyhagl... En hjemmeladd haglpatron med 36 gram bly koster ca to kroner å produsere. Blir det avgift på ferdigrullet er det ikke mye å spekulere på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MDG vil jo subsidiere blyhagl, de vil at blypatroner skal koste det samme som stål. En annen mulig tolkning et at MDG (heller ikke i denne saken) aner hva de prater om.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
MDG vil jo subsidiere blyhagl, de vil at blypatroner skal koste det samme som stål. En annen mulig tolkning et at MDG (heller ikke i denne saken) aner hva de prater om.......

 

Ja en ting kan Hansson og det er å slenge med kjeften....

Hvor etterrettelig det er det han kommer med betyr vist mindre.

Men en ting er han klar på, og det er at MDG skal jobbe for innføring av nytt blyforbud.

Greit å vite :evil:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det der var store mengder med pissprat. Måker finner du flere kilometer fra nærmeste våtmark stadig vekk.

 

Nesten så man kan mistenke at forslaget har blitt skrevet for å være lett angripelig. Hadde man skilt på område i stedet for art så hadde det ikke vært på langt nær så lett å tygge det i filler.

 

For den del, rypa kan vel finne på å fly over en myr den også? Eller?

 

Slik går det når byråkratiet får for mye delegert makt...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dessverre er det nok slik at MD ikke vil levere fra seg et forslag som strider mot deres egen politiske overbevisning og som også vil gjøre det vanskelig å oppnå andre mål, i dette tilfellet total utfasing av bly.

 

Imidlertid er det ikke MD som skal vedta forskriften og Stortinget har jo vært klare på hva som er ønsket. Så det er godt håp om å få dette til, men alle som kjenner en politiker - enten det er lokalt eller nasjonalt - må snakke med vedkommende og få dem til å forstå hvor umulig direktoratets forslag er. Å sette seg ned og drømme om Nitedals Spesial eller hva det nå måtte være er imidlertid prematurt, her blir det nok slåssing helt frem til votering i Stortinget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stortinget har jo vært klare på hva som er ønsket. Så det er godt håp om å få dette til.
Håper du har rett. Men, vil vi rekke dette før høstens jakt? Jo flere tullete forslag (som bryter med stortingsvedtaket), jo lengre tid tar dette. Nå er det ikke lenge igjenn til August.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Imidlertid er det ikke MD som skal vedta forskriften og Stortinget har jo vært klare på hva som er ønsket.
Nei, formelt er det jo Kongen i statsråd...

 

(Gjett hvor mange forskrifter som legges frem der som ikke er forhåndsgodkjent underveis...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Byråkratiet burde snart settes på plass, hvor vanskelig er det å si ja til bly, untatt, våtmarksområde og skytebaner! De gir seg jo ikke på tørre møkka. Her er det bare å få kontakt med politikere, og som kan hjelpe til med å få tilbake bly, med de 2 unntakene. Ikke la MD diktere sine ønsker.

 

Sako_35

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huff og huff. Igjen ser vi en haug byråkrater med en inngrodd uvilje mot å følge intensjonen til sine overordnede som pålegger de en oppgave... I det private hadde slike etter hvert fått sparken... Som så ofte før så ender nok endringen i forskrift opp som et lappverk fullt av huller, tolkninger og unntak, og som det er fullstendig umulig å håndheve...

 

Fordelen er så klart at vi nå får anledning til å kjøpe blyammunisjon (forhåpentligvis uten avgift, alternativt så får en ta med boks for boks fra søta bror ved anledning).

Ulempen er at en fortsatt må gå med et par "reservepatroner" i lomma som en kan slenge i om en skulle se noe oppsyn i områder hvor det er rom for en eller annen tolkning (trenger dog ikke å kaste "de virkelige" patronene i lyngen når en putter inn "reservepatronene" som en har måttet gjort de siste årene. En kom nettopp fra område Y eller jakt på art X, må vite...).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror nok enkelte her bare må innse at deres tolkning av stortingets ganske brede intensjonserklæring ikke er den eneste mulige og at den forskriften forvaltningen har sendt ut på høring (som vanlig) er grunding avklar politisk på forhånd...

 

Videre er det vel høringsinstansene, og ikke forvaltningen, som har foreslått gebyr (så langt)?

 

La sutringen og ad hominem-argumentene begynne... :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forslaget som ble sendt ut nå er ikke i samsvar med de signalene som de involverte politikerne ga da saken var oppe i Stortinget. Det er jo heller ikke første gang at et direktorat har en agenda i en sak som ikke er i tråd med Stortingets oppfatning av den samme saken. Det er i alle fall ingen automatikk i at direktoratets forslag blir vedtatt uten endringer.

 

Faktum er jo også at forslaget fra MD vil være nærmest umulig å håndheve på en fornuftig måte, noe flere høringsuttalelser påpekte. Det er spesielt at MD likevel ikke innser det håpløse kontrollregimet de forutsetter at skal håndheves.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forslaget som ble sendt ut nå er ikke i samsvar med de signalene som de involverte politikerne ga da saken var oppe i Stortinget.
Signalene fra stortinget var det brede og diffuse "legge tilrette for bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder", med andre ord nok et feigt politikersvar godt pakket inn i vatt...

 

At du tolker dette til "fri bruk av blyhalg i områder som jeg selv vurderer som tørre" for stå for din regning :winke1:

 

Forslaget er nok godt koordinert med ansvarlig statsråd, som skal fremlegge det for regjeringen for vedtak...

 

At forslaget er utrolig kunnskapsløst og dustet endrer dessverre ikke på dette, er ikke akkurat først gang :trist:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Forslaget som ble sendt ut nå er ikke i samsvar med de signalene som de involverte politikerne ga da saken var oppe i Stortinget. Det er jo heller ikke første gang at et direktorat har en agenda i en sak som ikke er i tråd med Stortingets oppfatning av den samme saken. Det er i alle fall ingen automatikk i at direktoratets forslag blir vedtatt uten endringer.

 

Faktum er jo også at forslaget fra MD vil være nærmest umulig å håndheve på en fornuftig måte, noe flere høringsuttalelser påpekte. Det er spesielt at MD likevel ikke innser det håpløse kontrollregimet de forutsetter at skal håndheves.

 

“If you are going to sin, sin against God, not the bureaucracy. God will forgive you but the bureaucracy won't.”

― Hyman G. Rickover

Share this post


Link to post
Share on other sites

Faktum er jo også at forslaget fra MD vil være nærmest umulig å håndheve på en fornuftig måte, noe flere høringsuttalelser påpekte. Det er spesielt at MD likevel ikke innser det håpløse kontrollregimet de forutsetter at skal håndheves.

 

 

Ja, bare se! De fikk lov å bruke blyhaggl på visse vilkår men driter i å følge reglene. Nå må de bare finne seg i konsekvensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
At du tolker dette til "fri bruk av blyhalg i områder som jeg selv vurderer som tørre" for stå for din regning

Ikke helt, MD krever jo at jeg ikke bare skal kunne foreta en vurdering av hva som regnes som våtmark, jeg skal kunne gjøre det på 300 meters avstand uten nødvendigvis å kunne se den, jf formaningen om å ikke skyte i retning av våtmarker når man skyter (lovlig) på blyjaktbart vilt som befinner seg på innmark. De må bestemme seg for om den jevne jeger klarer å vurdere hva som er en våtmark, eller ikke.

 

"Legge til rette for" betyr ikke "gjør det mulig unntaksvis" heller. Så MD må nok belage seg på omskrivning.

 

Det er jo i seg selv problematisk at det som presumptivt skulle være et kompetent organ klarer å produsere noe så merkelig, lite gjennomtenkt og ulogisk som det foreliggende forslaget. Selv mener jeg det er et godt argument for å frata både MD og KMD ansvaret for å regulere våpen og ammunisjon til jaktbruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så MD må nok belage seg på omskrivning.
Tviler jeg sterkt på, men du kan kanskje gi et eksempel på hva du mener vil være forskrifteksten stortinget mente? (siden de ikke ønsket å gi det som en lov altså...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er jo i seg selv problematisk at det som presumptivt skulle være et kompetent organ klarer å produsere noe så merkelig, lite gjennomtenkt og ulogisk som det foreliggende forslaget.
Er det en ting du skal være latterlig sikker på, så er det at dette er meget godt gjennomtenkt. Og også veldig logisk, dersom man forutsetter at hensikten er å lage mest mulig trøbbel for gjennomføringen av et politisk vedtak.

Her har de nok veid sine ord grundig, og gamblet (vellykket) på at ingen andre har tenkt like langt i samme baner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan vi konkludere med at det ikke blir blyhagl ved jaktstart nå? At byråkratene har klart å trenere så mye at Stortinget ikke rekker å vedta lovendringen tidsnok? For Stortingsrepresentantene nøyer seg jo ikke med en slik kort ynkelig ferie som f.eks lærere og skoleelever har...

 

Ser listen som skal behandles på http://www.nettavisen.no/nyheter/disse-75-sakene-skal-behandles/3422799840.html, og der er det vel ikke noe om blyhagl? (legger derimot merke til at det er en lang rekke totalt urealistiske representantforslag som må behandles selv om de har 0% sjanse for å bli vedtatt...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...