Jump to content

Ulv angrep kvinne med barnevogn i Sverige


Recommended Posts

Nødverge er IKKE en hevn...slik at nødverge for hund ville rent juridisk ikke virke mot ulveangrep på hund.

Det er riktig, men en slik rettighet for hundeeiere ville bidratt til litt mer aksept for ulv. Slik det er nå virker loven provoserende urettferdig. Bare det at man lovlig fikk lov til å beskytte hunden sin ville virke bra psykisk, selv om man sjelden havner i en slik situsjon at den er reell. Jeg selv, for eksempel, synes det er koselig å ha lov til å ta med meg hagla når jeg er til skogs med hundene om høsten. Ikke fordi jeg nødvendigvis MÅ skyte noe, men fordi jeg har lov dersom et lovlig bytte dukker opp. Samme med nødvergeretten. Jeg ville like å vite at jeg hadde lov til å beskytte hunden min i en ulvesituasjon, selv om den neppe vil oppstå noen gang her jeg bor. At jeg i en gitt situasjon kunne gjøre det uten å gjøre meg selv til en lovbryter. Ordningen ble innført i Sverige i fjor, og etter det jeg vet fungerer den utmerket, uten at noen bruker den som skalkesjul for ulovlig ulvejakt.

 

Myndighetenes mistanke om at noen ville bruke hunden sin som åte for å framprovosere en "nødvergesituasjon" faller på sin egen urimelighet. Den er rett og slett absurd.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 247
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Nødverge er IKKE en hevn...slik at nødverge for hund ville rent juridisk ikke virke mot ulveangrep på hund.

Det er riktig, men en slik rettighet for hundeeiere ville bidratt til litt mer aksept for ulv.

 

 

Beskytt hunden din(e) med eksempelvis signalpenn med knallskudd/lys da vel :D Helt lovlig er det også.

Dette vil avverge et angrep i samme situasjon som der en rifle/hagle kunne blitt brukt i "lovlig nødverge.

 

Nødverge(rett til å drepe /skyte lovlig) for hund mot ulv har man faktisk ikke behov for.

Link to post
Share on other sites

Snakker vi ULV er jeg overbevist om at signalpen/knallskudd/lys ville averge situasjonen som kalles nødverge også på sau/beitedyr. Med bjørn er trolig situasjonen noe mere kompleks.

 

Mennesker er vel ikke et tema, men det er utvilsomt at nødvergeretten går langt i Norge til å beskytte seg mot avverge et rettstridig angrep...også hypotetisk fra ulv.

Link to post
Share on other sites
Ulvekjøtt smaker omtrent like ille som hundekjøtt, liker man kjøttet så har vi store mengder rev i naturen, det er om mulig værre enn hund også. Så nytteverdien er lik null, Exportverdien av kjøttet kan neppe forsvare summen som brukes for og holde liv i bestenden per i dag, så jeg ser rett og slett ikke noe poeng i og ha den andre steder enn inngjerdet på langedrag.

 

Litt OT men, det finnes tydeligvis andre oppfatninger om smakskvaliteten på hundekjøtt. :roll:http://www.dagbladet.no/2011/04/17/nyhe ... /16223155/

Link to post
Share on other sites
1909 ble johan sagastuen drept av bjørn i vassfaret.

Såvidt meg bekjent, så døde Johan Sagadalen av hjernehinnebetennelse på Drammen sykehus. :wink: Og den kom av bjørnebittet som blottla kraniet. Med dagens medisin, så hadde det blitt en helt annen utgang.
Link to post
Share on other sites

Det kan hende det ja :wink: .

I historiebøkene står det vel skamfert og drept av bjørn, hvor lang tid det var mellom angrepet og når døden inntraff har jeg ikke lest før.

Johan sagastuen var forøvrig en ung gjetergutt på 11-12 år hvis jeg ikke husker feil.

Det hører også med til historien at det mest sansynlig ble drept feil bjørn under den påfølgende bjørnejakten.

Hele poenget med å nevne slike episoder er at bjørnen er normalt sett mye farligere for menesker en ulv.

Till tross for dette hauser media opp alle ulvehistorier som om ulven skulle hvert den reineste drapsmaskinen ovenfor mennesker.

Bjørnen derimot er sett på som kosebamsen.

Link to post
Share on other sites

Hva med sau ? er da nok at vi tar en dag hver ute i felten for og passe på dyra vi kjøper til formålet :overrasket:

Tja, bøndene har jo ikke råd til gjetere så du/dere er sikkert hjertelig velkomne :wink: Gjetere i resten av verden bruker vel en stokk så du kan sikkert parkere hagla hjemme med mindre hovedformålet er å skyte ulv..

Link to post
Share on other sites
Medlemmene i NOJS har under det nylig gjennomførte årsmøtet bestemt at NOJS ikke skal ta noe standpunkt til nødvergerett for hund, feks ved ulveangrep. Klart det blir vanskelig å få politikerne med på noe sånt, når selv en organisasjon som liksom skal jobbe vår sak ikke vil ta tak i det.

 

I så fall er jeg enda mere fornøyd med å ha bestemt meg for å ikke være medlem i NOJS. Å unnvike ubehagelige saker i den tro at man får mere gjennomslag for andre saker som er mindre konfliktfylt tror jeg er i lengde som å pisse i buksen for å holde seg varm.

Må si meg helt enig med D.A. Er dette standpunktet til NOJS sier jeg også takk for meg med mindre noen kan komme med overveldende argumenter for at organisasjonen for JEGERE og skyttere ikke tar et standpunkt i en slik sak. Kanskje bytte navn til NOS?

Link to post
Share on other sites
Är man så pass korkad att man har en jakthund lös och så pass långt från sig som 80 meter när man går mitt i ett vargrevir, så känns ju risken som rätt stor att något kan hända..

 

För att inte tala om att man faktiskt bryter mot lagen och därmed enligt min mening borde bli nekad ersättning för den tagne hunden.

 

Visst är det både tragiskt och säkerligen traumatiskt för ägaren, men det hade kunnat undvikas om hon följt lagen och det sunda förnuftet och rubriken i både tidning och tråd är ju felaktig eftersom inte människor blev attackerade öht.

http://www.jaktojagare.se/peter-berattar-om-vargattacken

Det spekuleras vilt på Internet om söndagens vargattack i rialareviret. Bland annat framhålls det att hunden skulle ha blivit tagen på 80 meters avstånd från kvinnan med barnvagnen.

– Dom snackar skit. Hon fick se dem på 80 meters avstånd, men hunden blev tagen tio-tolv meter framför henne. Den ena vargen sprang emot henne och visade tänderna på två meters avstånd, säger sambon till kvinnan, Peter Poznanski.

Själv älskar han vargar, tycker att det är praktfulla och vackra djur som det finns plats för i Sverige.

– Vi flyttade hit för att vara i närheten av naturen. Men de här vargarna har bland annat varit inne på skolgårdar och är inte så skygga för människor som man säger att de ska vara. Den värsta bilden är att vargen gick emot Eva, Ronja och barnvagnen.

Link to post
Share on other sites

Selvdestruksjonsmekanismene er fremdeles i sving på Kammeret ser. Vi kan vel alle være enig i at det ikke er noen trivelig situasjon å møte en tydelig oppspilt ulv mens man har små barn i barnevogn. I likhet med alle andre situasjoner man kan komme ut for med ville dyr, tamme dyr, trafikk og kollektivtransport. Ulven utgjør ikke noe større traume i så henseende, men det trykker tydeligvis på "rovdyrnerven" til mange. Nå er det ingenting som tyder på at det skal bli færre rovdyr med tiden, så for hver enkelt sin mentale helses skyld vil jeg anbefale å habituere seg til slike hendelser slik at ikke rovdyrnerven fyrer, hver gang. Legg det i listen over "hverdagens utfordringer" og bearbeid det mentalt deretter. Hvis ikke vil jeg tro at det på sikt vil føre til større problemer for den enkeltes helse, enn det i utgangspunktet er. God jul!

Link to post
Share on other sites

Må si meg helt enig med D.A. Er dette standpunktet til NOJS sier jeg også takk for meg med mindre noen kan komme med overveldende argumenter for at organisasjonen for JEGERE og skyttere ikke tar et standpunkt i en slik sak. Kanskje bytte navn til NOS?

 

 

Jeg trakk meg som medlem etter det blei klart i en diskusjon på medlemskammeret at nojs ikke ønsket og ta noe standpunkt i ulv/hund debatten , NOS eller norsk organisasjon for skyttere og hjemme ladere. er vel et mer dekkende navn.

Link to post
Share on other sites

Jeg forstår ikke alt dette, og trenger en avklaring:

 

* MÅ man være mot ulv for å kunne plassere seg selv i jegernes rekker?

* Om man ikke ønsker å ta et standpunkt til et enten-eller-spørsmål, er man man da automatisk mot det ene eller andre?

* Er vi tjent med å polarisere debatten?

 

Jeg savner nyanser her - verden er ikke svart/hvit. Men det er kanskje noe jeg ikke har fått med meg?

Link to post
Share on other sites

Må ikke være mot ulv for å jakte, nei. Men om NOJS ikke tar standpunkt, så kan det tolkes som at de ikke bryr seg om en sak som er utrolig viktig for mange. Da er det ikke rart at jegere, som opplever ulven som største trussel mot det å kunne drive jakt som de gjør i dag, velger å melde seg ut. For da er ikke NOJS den organisasjonen som fronter det som er viktig for dem.

 

Debatten er nok polarisert for lenge siden, enten er du plaga med ulv eller så er du ikke det...

Link to post
Share on other sites

@Jämta, det du linker til stemmer i hvertfall ikke med det som de berørte sier selv (se Jeger64 sitt innlegg over) :

 

Det spekuleras vilt på Internet om söndagens vargattack i rialareviret. Bland annat framhålls det att hunden skulle ha blivit tagen på 80 meters avstånd från kvinnan med barnvagnen.

Dom snackar skit. Hon fick se dem på 80 meters avstånd, men hunden blev tagen tio-tolv meter framför henne. Den ena vargen sprang emot henne och visade tänderna på två meters avstånd, säger sambon till kvinnan, Peter Poznanski.

Link to post
Share on other sites

Undrar om man ska tro på länstyrelsens rovdjursexperter som tolkat spåren efter det skedda eller maken - tillika jägare som nog mkt väl vet vad jaktlagen säger om lösspringande hundar den här tiden på året - till den chockade kvinnan som hört hennes (av naturliga orsaker) mkt färgade minnesbilder av vad som hänt och som alltså själv inte har varit i närheten?

 

 

Jag vet i af vem av de två som jag bedömer mer trovärdig i detta fall 8)

Link to post
Share on other sites
Debatten er nok polarisert for lenge siden, enten er du plaga med ulv eller så er du ikke det...

Nå leverer du premissene for hvordan folk skal oppfatte situasjonen.

 

Hva ville du gjort med en plagsom nabo?

 

All dokumentert historie er smekkfull av eksempler på at det å utrydde problemer, eller problematiske individer, aldri får noe godt utfall for noen - selv ikke de som forsøker å gjøre det. Finnes det noen god grunn til å tro at dette ikke gjelder for ulv? Eller andre uønskede dyrearter?

 

Et scenario til ettertanke:

Jeg H A T E R mygg og andre tilsvarende innsekter fra helvete, men jeg vet samtidig at å utrydde dem vil skape så store endringer i næringskjeden at fuglene står i fare for å bli utryddet. Da er menneskene ferdige etter 3-5 år. Jeg har ikke dermed sagt at om ulven blir borte, får det samme konsekvensen, men; det betyr at jeg må finne en løsning på mitt problem - en måte å håndtere det på, ikke utrydde det.

 

Totalitære løsningsmodeller fungerer rett og slett ikke.

 

Edit: Har noen lest nødvergeparagrafen i Grunnloven, og dekker den slike tilfeller? Det er den som i ytterste konsekvens gjelder.

Link to post
Share on other sites
[Totalitære løsningsmodeller fungerer rett og slett ikke.

Edit: Har noen lest nødvergeparagrafen i Grunnloven, og dekker den slike tilfeller? Det er den som i ytterste konsekvens gjelder.

(Fjerna masse tomrom fra sitatet. Jegermeistern.)

 

Du tar feil Herr Vinje, totalitære metoder ble brukt for lenge siden da ulven var utryddet. Ingen som har savnet den siden! Norsk fauna gikk ikke til grunne av den grunn.....

Har vi utryddet den russiske ulven i Norge har det ikke skjedd annet en at vi har spart en haug av skattepenger og de berørte områdene har fått livskvaliteten tilbake.

Men siden vi bruker penger på en russisk ulv syns jeg vi like godt kunne bruke penger på å imortere andre viltarter i samme slengen slik at vi har fått en rikere fauna, fått flere spennende dyr å jakte på.

Link to post
Share on other sites
Jeg forstår ikke alt dette, og trenger en avklaring:

 

* MÅ man være mot ulv for å kunne plassere seg selv i jegernes rekker?

* Om man ikke ønsker å ta et standpunkt til et enten-eller-spørsmål, er man man da automatisk mot det ene eller andre?

* Er vi tjent med å polarisere debatten?

 

Jeg savner nyanser her - verden er ikke svart/hvit. Men det er kanskje noe jeg ikke har fått med meg?

 

Nei man må ikke være mot ulv, men man bør etter min mening kunne ta et standpunkt når det gjelder nødvergerett for hund, og være en organisasjon som støtter denne sak.

Hvis man lar være å ta et standpunkt i frykt for å støte fra seg medlemmer som ikke kan støtte denne sak, så er dette ikke en organisasjon som en jakthundeier som meg vil ser nytten av å være medlem av. Dette er en symbolsak av stor viktighet. Denne sak er for mange jegere den aller viktigste saken når det gjelder ens mulighet for å bedrive sin lidenskaplige hobby - Jakt med løshund.

Man skal være en organisasjon som vil samarbeide, og da hadde jeg trodd at man også ønsket å samarbeide med NJFF, NHKF, NKK o.l. når dette en gang skal ut på høring.

Link to post
Share on other sites

Jeg skal ikke uttale meg på vegne av andre, men jeg tror at en av hovedårsakene til at så mange velger å ikke ta et standpunkt skyldes at rovdyrdebatten, og spesielt i forhold til ulv, er så ekstremt polarisert. Jeg tror de fleste ikke vil la seg presse inn i et "enten-er-du-med-oss-ellers-er-du-mot-oss-tilstand" (på begge sider av debatten, bare så det er sagt), at de velger å ikke ha et standpunkt inntil debatten inntar en plattform det er mulig å diskutere på. Enten-eller er ikke en slik plattform, uansett hva man ønsker å diskutere- diskusjon lar seg ganske enkelt ikke gjennomføre på dette premisset.

 

Jeg går ikke inn i en "debatt" som krever en uforbeholden tilslutning til det ene eller det andre - og det tror jeg gjelder mange av de som ikke vil ta et standpunkt også. Derfor kommer dette ingen som helst vei for noen av partene; for eller mot. I mine øyne er det dermed dette problemet som må løses først. Om man ønsker å komme noen vei, selvfølgelig.

Link to post
Share on other sites
Jeg forstår ikke alt dette, og trenger en avklaring:

 

* MÅ man være mot ulv for å kunne plassere seg selv i jegernes rekker?

* Om man ikke ønsker å ta et standpunkt til et enten-eller-spørsmål, er man man da automatisk mot det ene eller andre?

* Er vi tjent med å polarisere debatten?

 

Jeg savner nyanser her - verden er ikke svart/hvit. Men det er kanskje noe jeg ikke har fått med meg?

 

Nå var det ikke snakk om å utrydde ulven/rovdyrene. Det var snakk om å ta et standpunkt (støtte de jegerne som jakter med hund) i nødvergeparagrafen slik mange andre organisasjoner har gjort.

Og ja, jeg tror vi som organisasjon hadde vært tjent med å vise at vi også er en organisasjon for jegere med hund. Slik resultatet ble, er dette ikke en organisasjon for meg som jakter/lever med hund i blant ulver.

 

Da det ble vedtatt at NJOS ikke valgte å avstå fra å ta standpunktet om å "være for et biologisk mangfold" og samtidig valgte å ikke ta et standpunkt ang nødvergeparagrafen, mener jeg de også tok et standpunkt om at de er for ulv, uten at der skal finnes en mulighet for at de som lever med disse og har/jakter med hund, skal ha muligheten til å forsvare hunden. Mulig jeg tar feil her, men dette er det inntrykket jeg sitter igjen med....

 

Så når det gjelder sort/hvit synet på ting, mener jeg det er akkurat det NJOS har gjort her (for ulv og mot nødvergeparagrafen). Det virker som om man ikke evnet å se muligheten som var ved å kunne "bygge en bro" mellom partene.

Men nå er valgene tatt og enhver får agere utifra det som er gjeldende status. Mitt valg blir trolig å ikke fornye medlemskapet (sikkert til glede for noen :wink: ) og som jeger med hund kan jeg dessverre heller ikke se at jeg kan anbefale NJOS, uten å ha gjort jegere med hund/eiere oppmerksomme på de standpunktene som er tatt :(

 

Nå peker de aller fleste pilene mot at nødvergeparagrafen blir innført, ikke at dette vil ha så stor betydning. Jeg har "pensjonert" hunden som jakthund der det er et relativt stort innslag av ulv dvs ca 95% av jakten jeg bedriver, samt det å slippe hunden i skogen på tur, på disse stedene. Hun kan løpe ut ca 100m og jeg har hatt ulver på kortere hold enn det.

 

Så ser det også ut som der er politisk vilje for at rovdyrsonene skal bli opphevet. Dette vil for meg både være positivt og negativt. Mest positivt, ved at:

:arrow: Flere vil få muligheten til å stifte bekjentskap med rovdyrene.

:arrow: Problem/konflikt- dyr kan flyttes til andre deler av landet.

:arrow: Dyr kan flyttes for å fordele "godene".

:arrow: Ved en ulvejakt vil det bli muligheter også for å ta ut ulv der konsentrasjonen er høyest, slik det er nå er det vi som lever i rovdyrsonene som er ynglekasse for resten av landet.

:arrow: Presset på sonene vil trolig lette noe.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites
Da det ble vedtatt at NJOS ikke valgte å avstå fra å ta standpunktet om å "være for et biologisk mangfold" og samtidig valgte å ikke ta et standpunkt ang nødvergeparagrafen, mener jeg de også tok et standpunkt om at de er for ulv, uten at der skal finnes en mulighet for at de som lever med disse og har/jakter med hund, skal ha muligheten til å forsvare hunden. Mulig jeg tar feil her, men dette er det inntrykket jeg sitter igjen med....

Jeg ser ingen motsetninger i å være for et biologisk mangfold og samtidig velge å avstå fra å ta et standpunkt til ulv - en "debatt" der to motpoler tvinger alle som deltar inn i et enten-eller-standpunkt. For det første er det biologiske mangfoldet en generell betingelse for at næringskjeden skal bestå og ikke kollapse - så jeg har ingen som helst motforestilling mot dette (henviser til det jeg skrev om mygg). For det andre demonstrer du nå veldig tydelig akkurat det som gjør at ingen får meg til å ta et standpunkt til dette om så helvete fryser: Er jeg ikke klokkeklar tilhenger av den ene siden (denne gangen din), er jeg tilhenger av den andre. Dette er, med et snev av respekt å melde; useriøst. Jeg vil ha mine egne meninger, og forbeholder meg retten til å endre dem underveis i en diskusjon - uten at noen stapper meg inn i en forhåndsdefinert bås på bakgrunn av hva enkelte på syltynt eller ikke-eksisterende grunnlag tror jeg mener. Jeg deltar gjerne i en diskusjon - da får du vite hva jeg mener, og jeg får vite hva du mener. Så langt har jeg ikke sett noe som engang minner om et spor av diskusjon - kun bulldozer-argumentasjon.

 

Det er hva jeg ikke ønsker å være en del av. Diskutere gjør jeg derimot gjerne, så om dere ønsker min deltakelse, tilrettelegg for alminnelig diskusjons- og debattetikk. Jeg blir ikke overbevist av at noen forsøker å kjøre meg ned - jeg blir overbevist av gode argumenter og ... tadaaaaa! ... diskusjon.

Link to post
Share on other sites
Jeg skal ikke uttale meg på vegne av andre, men jeg tror at en av hovedårsakene til at så mange velger å ikke ta et standpunkt skyldes at rovdyrdebatten, og spesielt i forhold til ulv, er så ekstremt polarisert. Jeg tror de fleste ikke vil la seg presse inn i et "enten-er-du-med-oss-ellers-er-du-mot-oss-tilstand" (på begge sider av debatten, bare så det er sagt), at de velger å ikke ha et standpunkt inntil debatten inntar en plattform det er mulig å diskutere på. Enten-eller er ikke en slik plattform, uansett hva man ønsker å diskutere- diskusjon lar seg ganske enkelt ikke gjennomføre på dette premisset.

 

Jeg går ikke inn i en "debatt" som krever en uforbeholden tilslutning til det ene eller det andre - og det tror jeg gjelder mange av de som ikke vil ta et standpunkt også. Derfor kommer dette ingen som helst vei for noen av partene; for eller mot. I mine øyne er det dermed dette problemet som må løses først. Om man ønsker å komme noen vei, selvfølgelig.

 

Og hva har NJOS gjort allerede her, har de valgt side for deg i rovdyrpolitikken :?:

NOJS skal arbeide for å sikre tilgang til og mulighet for å utøve jakt

 

NOJS skal fremme norske tradisjoner innen jakt og ønsker å kjempe for å opprettholde mangfoldet av lovlige jaktmetoder, samt drive rekruttering av nye jegere.

 

I denne sammenhengen skal NOJS også arbeide for at tilgang til og prisnivået for jakt sikrer jaktmuligheter for alle. NOJS skal arbeide mot restriktive begrensninger i antall våpen en jeger kan erverve. NOJS skal arbeide for en fornuftig og balansert rovdyrpolitikk hvor hensynene til miljø, biologisk mangfold, utmarksbruk, jakt og jakthundbruk utformes gjennom dialog og samarbeid mellom de ulike interessene.

 

Hadde njos etter min mening utelatt: "balansert rovdyrpolitikk hvor hensynene til miljø, biologisk mangfold" og det bare hadde stått noe slikt som: NOJS skal arbeide for at jakt og jakthundbruk, dette skal utformes gjennom dialog og samarbeid.

Da mener jeg at vi hadde vært åpne for alle, uansett synspunkter. Intetsigende?, mulig det, men man hadde favnet om flere og man kunne ha hatt muligheten til å føre en fremtidig dialog og ikke slik det nå har blitt at njos har valgt "side" for deg......

Link to post
Share on other sites

Ingen ting av det du skriver her berører kjernen i hva jeg har forsøkt å formidle. For ordens skyld; jeg uttaler meg på egne vegne.

 

Hva som skal være galt i "fornuftig og balansert rovdyrpolitikk" ser jeg heller ikke, men det er en helt annen sak, som jeg personlig ikke akter å kommentere eller mene noe om så lenge premissene ikke ligger til rette for dialog og diskusjon.

Link to post
Share on other sites
Jeg deltar gjerne i en diskusjon - da får du vite hva jeg mener, og jeg får vite hva du mener. Så langt har jeg ikke sett noe som engang minner om et spor av diskusjon - kun bulldozer-argumentasjon.

-

 

men det er en helt annen sak, som jeg personlig ikke akter å kommentere eller mene noe om så lenge premissene ikke ligger til rette for dialog og diskusjon.

 

 

Så istedenfor å gå frem med et godt eksempel, og vise hva du mener om ulv/rovdyr, så konkluderer du enkelt og greit med at diskusjonsnivået er på et lavere nivå en du kan akseptere og dermed vil du ikke å bidra hverken den ene eller andre veien? Ettersom du sier at diskusjonsnivået ikke er "høyt nok" for deg, sier du også på et vis at de som deltar er litt mindre intelligente, mens du er litt mere intelligent. Hvilket i seg selv er ganske interessant og verdt å bite seg merke i. Jeg var ikke klar over at du var den som bestemte premissene for hvordan diskusjoner om ulv skal foregå. Hvis dette står noe sted på Kammeret, så har jeg beklagligvis ikke fått det med meg.

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Hvis du sliter med å forstå hva jeg mener, foreslår jeg at du leser innleggene mine i denne tråden grundig - jeg kan ikke fatte at de er mulig å misforstå. Om jeg derimot har formulert meg klønete, bare si fra, så skal jeg forsøke å ordlegge meg annerledes. Intelligensharangen din velger jeg å ikke kommentere, i håp om at du, etter å ha tenkt litt gjennom det du skriver her, kommer på bedre tanker.

Link to post
Share on other sites

Det og ikke ta noe standpunkt er vel det samme som feighet, samtidig som man stiltiende godtar at ting er som de er?

Jeg med fler har ventet med og melde oss inn i påvente av og se hvilken vei nojs tok, en organisasjon som ikke greier ta standpunkt i en sak som berører tusenvis av jegere og hundene dems er ikke en organisasjon for jegere, vi har allerede en forening som er livredd for og ta politisk ukorekte valg.

At en sak som berører noen cm løpslengde er viktigere for nojs, en at vi får revet ihjel hundene og ødelagt jaktomerådene våre sier sitt.

Kanskje nojs kommer på banen dersom tv2 tar saken?

 

Ellers ser jeg at "kammerherrenes" hersketeknikk, er stil going strong.

Link to post
Share on other sites

Flott om Arbeiderpartiet tar et standpunkt der andre ikke våger.

 

Det ER en viss nyansering i de standpunktene man har her da, mener jeg. Her snakker vi jo om hundeeiers rett til å verne sin hund mot ulv (hvis mulig) uten å bli forbryter om man skyter på ulven. Det betyr ikke nødvendigvis at man er i mot ulv? - Selv om det er en klar sammenheng hos mange. For oss hundeeiere som legger ned enormt av tid og penger på å få til en god jakthund er det et tankekors at bonden kan skyte ulv som angriper en sau til en brøkdel av verdien, mens vi får ikke lov. Veier man livskvalitet og hundreårig kulturtradisjon opp mot levebrød? Når bonden attpåtil får erstatning for sauen?

 

Muligens hadde flere jegere våget å ta med bikkja til skauen hvis de visste at de KAN forsvare bikkja uten å bli forbryter. Kanskje en liten meningsmåling på dette hadde vært på sin plass?

 

NOS :wink: kunne tatt et standpunkt om nødvergerett uten å automatisk ta et standpunkt mot ulv, mener jeg. Selv om jeg er sinnsykt uenig i alle tanker om å importere ulver for å få bedre blod i stammen, og den norske ulvepolitikken generelt. Men det er nå meg. Og jeg bor i en del av landet der det ikke finnes ulv (enn så lenge), bare for å understreke det.

 

NOS er mer opptatt av retten til å ha et stort antall våpen enn å ivareta en gammel kulturtradisjon føler jeg. Nær sagt alle gårder på landsbygdene huser en gråhund eller støver og en jeger eller to, og jeg er ikke i tvil om at folk bor på, og holder liv i, landsbygda blant annet for å kunne jakte (med hund). I byene går man på kafé og kino, eller stikker innom den flotte innendørsbanen for pistolskyting. På landsbygda går man på jakt og tur med bikkja, for å sette det litt på spissen.

 

NOS har vendt landsbygda og hundeeieren ryggen og slått armene omkring den urbane pistolskytteren. Det var en av grunnene til at jeg meldte meg ut av NOS (unnskyld; NOJS).

Link to post
Share on other sites

Alle er opptatt av nødvergeretten for hund, men den som får behov for å benytte seg av den må bare forsøke. Velbekomme sier nå jeg! Hypotetisk kan jeg se for meg situasjoner hvor en unngår rettergang i etterkant, men i praksis vil jeg tro det er så godt som umulig. Kan noen fortelle meg hvordan for eksempel den omtalte episoden i Sverige kunne gitt en korrekt utøvelse av nødvergeretten for hund?

Link to post
Share on other sites

Jepp - akkurat som jeg har påstått. Og når noen våger å si at de ikke vil "diskutere" på dette nivået, ruller det inn enda flere båser å stappe folk i :-) Og dere har ikke engang den ringeste anelse om jeg er enig i at nødverge for hund bør være en selvfølge, men fortsetter ufortrødent videre med spekulasjoner og antakelser. Og så bedriver jeg hersketeknikk når jeg ikke akter å være delaktig i denne hurlumheien? Alt jeg har etterlyst er en diskusjon, og responsen er å bevege hurlumheien enda lenger bort fra noe som likner en diskusjon.

 

Er det nå dere igjen skal spørre hvorfor en så stor andel av medlemmene velger å ikke ta et standpunkt til dette?

Link to post
Share on other sites

Ja, åpenbart. Jeg skal slutte å engasjere meg i dette emnet i det hele tatt, for det er så befengt at det ikke engang er mulig å forvente diskusjon på normale termer. Det er synd, men samtidig en trist indikasjon på at det ikke er mulig å føre en rasjonell rovdyrdebatt. Det er jeg sikker på kommer til å svi for jegere i fremtiden, mens vi (jegerne) hadde anledningen til å vise at god debattetikk og rasjonale er veien å gå.

Link to post
Share on other sites

Jeg tror valget å avstå skyldes noe annet enn vegring, og jeg har beskrevet det i denne tråden. Og ser du på hva du akkurat har skrevet, går det veldig klart frem at du signerer påstanden min. Det er med andre ord akkurat disse holdningene som gjør at jeg ville valgt å ikke ta et standpunkt til saken. Hva jeg mener om nødvergesaken er noe helt annet, men du vil bare ikke fatte denne forskjellen, vil du vel?

 

Edit: Jeg har ikke skrevet et ord om debatteknikk.

Link to post
Share on other sites

Morten, jeg har ikke sagt noe om hva du mener i denne saken, men nojs (med mindre du oppfatter deg selv som nojs).

Det jeg har kritisert er at nojs ikke klarer og ta et standpunkt i en så opplagt sak som nødvergerett.

Hva er grunnen til det?, består nojs av oddekalver som tror vi kommer til og bruke hundene som åte?

Uansett spiller det liten rolle, nojs har stilt seg på feil side av gjerde når det kommer til jegere som jakter med løshund, der synes det som dere etterhvert blir stående alene.

Link to post
Share on other sites

Det å bevisst ikke velge "side" i denne debatten, som stort sett regjeres av ytterpunkter- er i mine øyne ett meget intelligent standpunkt det står stor respekt av. Det er nok langt flere jegere som etterlyser en edruelig diskujon rundt temaet, enn det kan ser ut til her på Kammeret. Men jeg tror det er like greit å vente til ytterpunktene har kjørt i grøfta den debattformen som brukes pr i dag.

Link to post
Share on other sites

Har ikke ulven en naturlig plass i norsk fauna? På lik linje med elg,hjort,rådyr og reinsdyr, selv om disse har en større "verdi" fordi vi spiser de? Elgen angriper vel flere mennesker i året enn det ulven gjør, iværtfall i norge, men angrepet skjer fordi vi kommer inn i dens territorium. Er ikke naturlig for en ulv å angripe ett menneske, uansett om angrepet skjer i en forstad eller inne i skogen, hadde ulven fått jage i flokk som det er meningen at den skal, hadde aldri disse angrepene skjedd. Ulver som jager i flokk plukker ut det "svake" dyret, som f.eks en elgkalv,sau,rådyr..og hadde ikke hatt behovet for å trekke inn mot bebyggelsen for å skaffe mat. Ulven vet at mennesker betyr trøbbel, i likhet med jerven og gaupa, vil helst skygge langt unna oss, så jeg tror at vis ulvebestanden hadde vært høyere ville vi ikke hatt flere angrep enn hva vi har idag, men det er min mening. Hvordan fungerer det i alaska og canada, for ikke å snakke om russland? hvor mange mennesker blir tatt av ulv der ?

 

Men jeg som hundeeier ville nok skutt om hunden min hadde blitt angrepet av gråbein, men vært villig til å ta min straff for det!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...