Jump to content

sende ammunisjon via posten


Tyren64
 Share

Recommended Posts

Rifle OG sluttstykke i samme pakke??? Det er da vel ikke lov å sende et komplett våpen for noen!?! Dette skal sendes i to pakker for at ingen skal få tak i et komplett våpen ved utroskap/tyveri i posten osv.

Det er noe i meg som husker noe om at eksplosiver ikke er tilatt å sende med posten slik helt uten videre, men dette må noen andre svare på siden jeg ikke har reglene foran meg nuh :D Samt at det er LEEEEENGE siden jeg hadde adr/rid kurs :lol:

 

Edit: Shit, er jo den første i dag?! Kødda du?? :oops:

Link to comment
Share on other sites

Neida, er ikke aprilspøk....eller var ikke :lol:

Har kjøpt ny rifle, å han hadde en god del skudd til denne også. Så lurte jeg eller "vi" på hvordan han kunne sende dette på best måte.

Men da er det vel bare å se bort fra skuddene da..... :(

Link to comment
Share on other sites

Vitale deler skal adskilles og sendes for seg, sånn at rifla går f.eks i 1 pakke og sluttstykket går for seg.. Siktet kan sendes sammen med sluttstykket ja..

I følge en svert kjent forhandler her i norge, finnes det ingen lov / forskrift som sier at våpen må sendes i separate kolli med post eller andre spedisjons firma.

Dette med oppdeling av kolli ved postfrakt, er en misforståelse av et punkt i lov/forskrift om transport av våpen.

 

Fra våpenlov

§ 27b. Skytevåpen skal under transport være tømt for ammunisjon og sikret mot at det kommer på avveie. Våpenet skal normalt være tildekket.

 

Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted.

 

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.

 

Fra Forskrift

Kapittel 17. Transport av skytevåpen

 

§ 84. Transport av skytevåpen

 

Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen. Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.

 

I denne paragrafen regnes uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, som skytevåpen.

 

Denne paragrafen gjelder ikke for Svalbard.

Merk at deling kun kommer under transport som reisegods, forsendelser via post etc. Er ikke reisegods (t.d. når du tar det med deg på buss, båt etc.).

Link to comment
Share on other sites

http://www.posten.no/Produkter+og+tjenester/Pakker

under link "farlig gods å sende" fant jeg bla dette:

3. Hva kan sendes i posten

Posten transporterer som hovedregel ikke farlig gods.

En del stoffer er imidlertid mindre farlig i små mengder og dette betegnes

som «begrensede mengder.» Hvilke stoffer og hvor mye av det enkelte stoff

som går inn under begrepet «begrensede mengder

» går fram av ADR kapittel

3.2 tabell A og kapittel 3.4.

 

5. Emballasje

Sendinger med begrensede mengder av farlig gods skal være emballert

i

samsvar med ADR-bestemmelsene og Postens generelle innpakningsregler.

Spesielt er det viktig at det brukes tilstrekkeligmed

støtdempende og

væskeabsorberende materiale. Skadde sendinger med farlig gods kan g jøre

stor skade på personale, utstyr og andre postsendinger, og det er derfor

meget viktig at kravene til riktig emballasje blir fulgt.

 

7. Merking

En sending som bare inneholder begrensede mengder, skal være merket

som eksemplene under. (Skal ikke være merket med fareseddel symbol).

 

9. Andre forhold

Nærmere opplysninger om hva som er tillatt sendt i posten, fås ved

henvendelse til Postens Kundesenter tlf. 810 00 710 eller posten.no

Farlig gods som ikke er tillatt sendt, må sendes med transportører som

har opplegg for transport av farlig gods, f.eks. Bring Cargo tlf. 04055

eller Bring Express tlf. 04050.

Bare sendinger påsatt merke for begrensede mengder kan sendes

i posten, men ikke med fly.

Brann tlf.

 

så får man lese ADR bestemmelsene. Men vil tro at det "koster ekstra" å sende noe som merket ADR gods.... Men er bare å ringe å spørre.

Link to comment
Share on other sites

man kan ikke betegne et jaktgevær under ADR. Mener å huske når jeg tok kl2 at ADR er slikt som "sprengstoff (dynamitt,fenghetter) etsende væsker, bensin og andre drivstoffer"osv.

Tror at dersom man sier at det gjelder 60 skudd å du vil ha dem ADR merket, så ler dem av meg :lol:

Men jeg gidder ikke tenke på ammunisjonen mere, har fått såpass med tomhylser at jeg har så jeg klarer meg en stund :D

Når det gjelder selve børsa, så avventer jeg svar fra posten.

Link to comment
Share on other sites

Sannsynligvis vil de kunne finne en måte å ta deg på om du sender våpen komplett.

I følge våpenforskriftens §84 står det noe om hvordan våpenet kan transporteres.

Så blir det vel egentlig advokatmat om noe av dette gjelder "sending med post". Men om det ikke gjør det, er det kansje ikke engang lov sende våpen med post?

Om ikke sending med post er "transport", er det "oppbevaring" da? Vanskelig sak.

 

Kan godt være jeg misforstår. Er jo heldigvis ikke jurist :)

Link to comment
Share on other sites

Det står ingen steder at det ikke er lov å sende våpen med Posten i Norge. I Sverge nekter det Svenske postverket å transportere våpen. Men trenger du å skrive på pakken at den inneholder våpen da?

Sannsynligvis trenger du ikke merke pakka med "våpen".

Men at det ingen steder står skrevet at det ikke er lov, betyr det at det er lov? Og betyr det at våpenlovens/forskriftens bestemmelser for oppbevaring og frakt av våpen heller ikke gjelder ?

Jeg vil tro at bestemmelsene for frakt kan gjelde. (merk ordene "tro" og "kan")

Link to comment
Share on other sites

sjønner jo at Høggern har et poeng her, men er jo i det tifellet da pakken kommer bort. Å hvor ofte hender det i posten ??

Sjangsen for at noen skal bli fristet er jo større dersom man merker pakken med "VÅPEN"...

Mener at dersom man bare pakker børsa å merker kun med navn og adr, så er det ikke mange som kan si at det er et våpen inni der.

Selv om man tar ut sluttstykket, så er jo dette en smal sak for en uærlig person å få tak i. Er jo våpnet som koster penger.

Men som sakt, jeg har sendt mail til posten for å få svar på dette. Skal legge ut her hva jeg får til svar så vi får klarhet i dette.

Link to comment
Share on other sites

Poenget mitt var at i det øyeblikk pakka med et våpen blir borte, sender anmelder det, og samtidig må fortelle politiet at han ikke har sendt vital del for seg, så tror jeg at paragrafen for frakt kan brukes mot sender. (merk igjen "tror" og "kan")

 

Er en tråd her på kammeret om et våpen forsvunnet i postens varetekt. Så det kan skje.

Link to comment
Share on other sites

Altså... Hvis det er slik at det er en gråsone når det gjelder å sende ammo i posten så forstår jeg ikke helt hvorfor dere prøver så hardt å få konkrete regler. At det blir sendt noen patroner hit og dit mellom samlere og andre privatpersoner er vel ikke noe å stresse med? Det finnes et ordtak om sovende hunder... Dessuten danser man ikke i en kano :wink: At forhandlere bør skjerpe seg ved forsendelser av våpen er en annen ting, komplette våpen er jo ikke kjekt å få på avveie.

Link to comment
Share on other sites

Forhandlere får tilsendt våpen i en pakke fra produsent. De kommer med en transportør. Posten er en transportør og hvorfor det skal gjelde andre regler for Posten en feks Tollpost, Schenker osv skjønner jeg ikke. Det står i hvertfall ikke noe om det noe sted. Fikk for ikke lenge siden tilsendt en ny Ruger no1 i en del.

Link to comment
Share on other sites

Glenn G......om du leser det som jeg har skrevet lengre opp, så ser du at dette ikke dreier seg om ammo lengre, men om en enkel rifle. Å som høggern er inne på, så vil det jo være kattastrofalt dersom den kommer bort. vet jo at det er liten sjanse for det, men vil jo være på den trygge siden.

Link to comment
Share on other sites

Posten tar ikke imot ammunisjon. Dette er en intern regel som verken står i våpenloven eller -forskriften.

 

Du kan sende komplette våpen med posten. I den gamle forskriften (før 1/7-2009) var det krav om at en vital del skulle sendes separat ved postsendinger. Dette er fjernet fra gjeldende forskrift.

 

Undertegnede var en av brukerorganisasjonenes representanter i utvalget som leverte innstillingen til ny forskrift i 2005. I mandatet vårt het det bl.a. at vi skulle fjerne regler som var uten mål og mening. Før jeg tok opp temaet med å sende våpen i to pakker med posten innhentet jeg statistikk fra KRIPOS. Ifølge denne var det de tre foregående år kommet bort 2 - to - våpen i posten. Bortsett fra PODs representant var resten av utvalget enige om at denne regelen ikke tjente noen hensikt. Begrunnelsen var bl.a. at hvis hoveddelen kom på avveier kunne den manglende delen (f.eks. sluttstykke eller forskjefte) erverves uten kjøpetillatelse. PODs representant stilte seg tvilende til KRIPOS' data og lovte å komme med en annen statistikk. Den kom aldri.

 

mvh

rwt

Link to comment
Share on other sites

Takk for henvendelsen.

 

 

Sendes våpen i Posten må sluttstykket fjernes og sendes i egen pakke, slik at våpenet ikke kan brukes.

Ammunisjon er IKKE tillatt å sende i posten .

 

 

Med hilsen

Posten Norge AS

Reidun

Kundeservice

 

 

her er vel det endelige ressultatet regner jeg med, bare å bøye seg for di høye herrer :lol:

Link to comment
Share on other sites

Hva var det jeg sa, tralallalalala, hva var det jeg sa, tralallalalala,(nynner stille for meg selv) :)

 

Ammo er heller ikke lov å sende uten videre. (pers medd av postansatt engang jeg fikk tilsendt kuler pr brev. De tar visstnok gjennomlysning av post enkelte steder)

Link to comment
Share on other sites

hehe... :D joda

men tror her er mange uklare lover å regler som gjelder, å ulikt fra plass til plass :lol:

men er jo egentlig ikke noe problem slik dem vil ha det, sendes begge pakkene samtidig, så er dem sikkert her noenlunde samtidig også. Å den lille ekstra frakten,ja den får man heller stå for......da har man i allefall gjort det man kunne for å være lovlydig.

 

Var en annen tråd jeg var innom for en tid siden der det var snakk om søknader på våpen.

Tok meg en uke å få den behandlet

Pris kr 430

Link to comment
Share on other sites

Takk for henvendelsen.

Sendes våpen i Posten må sluttstykket fjernes og sendes i egen pakke, slik at våpenet ikke kan brukes.

Ammunisjon er IKKE tillatt å sende i posten .

 

Med hilsen

Posten Norge AS

Reidun

Kundeservice

 

Jeg spurte de om det samme for 3 uker siden. Å da fikk jeg til svar at det gikk fint å sende våpen komplett. Så konsekvent er de i allefall ikke ;)

Link to comment
Share on other sites

Posten tar ikke imot ammunisjon. Dette er en intern regel som verken står i våpenloven eller -forskriften.

 

Hvis du slår opp på Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, og leter frem blekka som heter ADR/RID http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Andre/ADRRID2011.pdf "Forskrift 1. april 2009 nr. 384

om landtransport av farlig gods", finner du etter litt iherdig leting årsaken til at Posten ikke transporterer ammunisjon (og en relativt lang liste andre morsomheter) med vanlig pakkeforsendelse. Det er forøvrig ei blekke på 1494 sider, og følgelig kveldslektyre for flere uker fremover hvis en kjeder seg... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Takk for henvendelsen.

Sendes våpen i Posten må sluttstykket fjernes og sendes i egen pakke, slik at våpenet ikke kan brukes.

Ammunisjon er IKKE tillatt å sende i posten .

 

Med hilsen

Posten Norge AS

Reidun

Kundeservice

 

Jeg spurte de om det samme for 3 uker siden. Å da fikk jeg til svar at det gikk fint å sende våpen komplett. Så konsekvent er de i allefall ikke ;)

Spurte du Postmann Pat, eller ringte/maila/brevveksla du med postens kundeservice?

Posten bruker mye vikarer i fremste linje. Kan nok få mye rare svar av de vil jeg tro.

Link to comment
Share on other sites

Løsningen må da bli å sende med andre enn Posten... ikke dumt å bidra til at markedsposisjonen deres svekkes uansett.

 

Trur du det kjem noko godt ut av at marknadsposisjonen til Posten blir svekka for oss som bur ute i distrikta?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...