Jump to content

Hagle spørsmål


Javelin
 Share

Recommended Posts

Kapittel II. Erverv m.v. av våpen og våpendeler. Overskriften endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69.

 

 

 

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

 

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet.

 

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

 

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verje.

 

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

 

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.

Link to comment
Share on other sites

Tror han blander litt med muligheten for dispensasjon fra 18 års grensen

 

Del I.Om erverv m.v. av skytevåpen og våpendeler (lovens kapittel II)

--------

B.Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler).

 

2) Fysisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen (våpendeler) når han fyller de krav til edruelighet, pålitelighet, alder og behov - eller annen rimelig grunn - for å ha skytevåpen som er fastsatt i våpenloven av 9. juni 1961 (§ 7 tredje og fjerde ledd), kgl.resolusjon av 25. januar 1963 (II, punkt 1) og disse forskrifter.

 

Det kan gis dispensasjon fra 18-årskravet for person som:

 

a)har vært aktivt medlem av skytterlag/-klubb eller jegerforening i minst 6 mnd, og som har anbefaling fra skytterorganisasjonen,

 

b)har bestått jegerprøve.

 

 

Dispensasjon etter denne bestemmelse kan bare gis i de tilfelle våpenet kan oppbevares av verge eller en annen person som fyller de alminnelige krav til vandel og skikkethet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...