Jump to content

Villreinjakt - trenger vi større områder å jakte i?


Kalstad
 Share

Recommended Posts

Villreinjakten står høyt i kurs hos mange.

I fjellbygder rundt Hardangervidda, og ikke minst nord i Østerdalen, nord i Gudbrandsdalen og også i Sunndalen ser folk frem til villreinjakta. Og når den er over går det i elg/hjortejakt....

 

Vi har i aviser og på TV i det siste fulgt uvanlige forsøk på å hindre fraflytting fra Vardø:

http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article3982953.ece" target="_blank

 

Mulig at snøballkrig kan virke bosettingsfremmende i fraflytningslidende lokalsamfunn.

Ved å henvise til reinjaktens betydning som trivsels-og aktiviseringsfaktor i ellers nokså passive fjellbygder, har jeg personlig mer tro på at mulighet for f.eks. villreinjakt kan være en fraflyttingshemmende faktor i utkantstrøk. Reinsjakt er en positiv aktivitet som burde kunne bedrives, av jegere av begge kjønn, i større områder enn det som er tilgjengelig i dag.

 

(Forts.)

Link to comment
Share on other sites

Reinsjakt er en positiv aktivitet som burde kunne bedrives, av jegere av begge kjønn, i større områder enn det som er tilgjengelig i dag.

Hvilke områder mener du? Såvidt jeg vet er det ren i nesten alle potensielle leveområder for renen. Problemet vårt er at en stor del av områdene er fyllt av tamren og den politiker er ikke født som tør drive gjennom en omstilling til villren.

Link to comment
Share on other sites

Problemet vårt er at en stor del av områdene er fyllt av tamren og den politiker er ikke født som tør drive gjennom en omstilling til villren.

Vel, vil ikke utelukke at utviklingen over noe tid kan avhjelpe den situasjonen for oss:

 

http://eavis.aftenposten.no/aftenposten ... 2%A6ringen" target="_blank

 

I denne artikkelen påstår fagfolk at næringen er nær kollaps.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Problemer og skandaler vedrørende reindriftsnæringen har vært hyppig fremme i nyhetene, over mange år.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 772108.ece" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

I de siste dager har det også vært oppslag om at det ligger store mengder slakt på lager, noe Staten ville selge til reduserte priser. I utgangspunktet et godt forslag, dersom reineierne får kompensasjon i form av støtte for de reduserte inntektene.

 

Her rører vi ved det sentralt problem, nemlig at reindriften i vår moderne tid ser ut til å være lite bærekraftig, den kan vel heller karakteriseres som bæresvak.

Reinsdyr er ålreite dyr i høyfjellet, liksom sauen også er det. Men antallet bør tilpasses de naturgitte betingelser.

Mine tanker går i retning av å tenke på, over tid, og med kompensasjon til de berørte, å avvikle tamreindrift både i norlige og sydligere deler av landet. Dette kan gjøres ved statssubsidiert reduksjon av reintallet, og tillate forvilling av et bærekraftig antall rein. Dette har vært gjort andre steder i landet, f.eks. i Romsdalstraktene, hvor forvillet tamrein utgjør en del av reinstammen i den nye nasjonalparken Reinheimen.

Og nå komme poenget: hvis man har villrein kunne det drives villreinjakt i områder som nå er underlagt tamreinsdrift.

Dette ville kunne gi økt interesse for å bo i reinnære områder.

 

Og ikke minst kunne administrasjonen (og guiding) av slik jakt gi arbeidsplasser i de tradisjonelle reindriftsområdene. Her kunne en del av jakten også foregå som "jaktreise-pakker" for bla. utlendinger som er villig til å betale noe mer for en tilrettelagt jaktopplevelse. Det kan nevnes at bl.a Lesja kommune (den ligger i overgangen mellom Romsdal og Gudbrandsdal), har hatt en "jaktpakke-reise" andel på ca 10% av totalkvoten i noen år.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...