Jump to content

www.rovdata.no


gaupejeger
 Share

Recommended Posts

Ikke enig i at vi skal rapportere om ulv på denne siden, før vi får lovnader om at alle oppservasjoner vil bli lagt ut for offentligheten. Dette være seg alt det som kommer frem fra folkene på Evenstad/DN eller fra "Jørgen hattemaker. Slik det er nå, vil de ha alt og gi tilbake minimalt :?

 

Dette kunne ha blitt et redskap for oss som jakter med hund. Mulighetene for å legge ut info , la oss si om den har et par dager forsinkelse (pga å unngå/minske faren for ulovlig jakt) er der og jeg mener det ville ha vært det nærmeste vi kan komme en "opptimal" løsning. Dette ville ha overgått "ulvetelefonen" som kun var basert på peiling/info fra det offentlige.

Her kunne man ha fått en tilnærmet sanntidsinfo, men i stede er dette dessverre i første omgang blitt et redskap for forvaltningen og ikke for oss jegere. Vi kunne ha unngått endel uheldige situasjoner med hund vs ulv om vi hadde fått alle tilgjengelige oppservasjoner, nå får vi kun en liten del :cry:

Link to comment
Share on other sites

Enig!

 

Samme gjelder dette som skjer rundt gauperegistreringene. Her skal vi jegere satse masse tid, diesel, biler, og trosse snø og kulde for å spore og registrere, for kun å bli møtt med smuler tilbake. Og en beskjed om at de på "et kaffemøte" har vedtatt at i det området vi bor så har de bestemt at vi skal ofre hele vår rådyrstamme til ynglende gauper så søndre delen av Oppland kan kun få jakte på 10% av den totale kvoten i fylket.

Jeg vet hvor gaupene oftest er, men gidder jeg å spore og rapportere............NOPE!!!

Forvaltningen behandler oss som "polakker"(ikke noe i mot polakker, men det er kun brukt som et begrep), og som de mest lovlydige i hele Norges land (noe jegere og skyttere i dag er pent nødt til å være) så er vi dumme nok til å dilte med. :evil:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Så du mener at det på 1 år med null oppservasjoner i f.eks region 2 så blir kvoten den samme om det er gjort 200 innmeldte oppservasjoner i samme region?

Jupp, hvor mange % av de 200 blir regnet som de "samme" dyrene (50-60% :?: ), og hvor mange av disse blir betregnet som streifdyr (20-30% :?: )

Link to comment
Share on other sites

Ser desverre at det er flere her som overhode ikke har skjønt poenget og det er veldig synd.

Kvoten blir regnet ut ifra hvor mange famgrupper vi får registrert dere som ikke tror dette burde sette dere litt mer inn i dette så skønner dere litt mer. se tilbake på tall fra år tilbake så går kanskje lyset på!

Link to comment
Share on other sites

Har du brukt tid på sporing å meldt fra om fam grupper i flere år, å så ser du at kvotene ikke går opp enda det fastsatte antall fam grupper i din region er nådd for lenge siden. Da gir man f... og mister trua på di som styrer kvotene.

Link to comment
Share on other sites

Tror nok mye av motstanden mot rapportering kommer av for liten kjennskap til hvordan ting henger sammen i forvaltningen. Man ser rett og slett ikke stort nok på ting. Viltforvaltning er mer enn eget vald, egen kommune og eget fylke. Det gjør ikke rapportering mindre viktig, langt der i fra.

 

Jeg rapporterer, men sporer ikke for å rapportere inn. Derfor har jeg ikke ekstra utgifter av den grunn, jeg rapporterer bare inn det jeg ser allikevel. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Glemte at du må beregne disse tallene ut i fra det som de kun kan legge til grunn som "gode" observasjoner, nemlig det som er verifisert av en "godkjent" person.

 

Tar du Telemark som eksempel er det rapportert 71, hvorav 6 er verifisert og dermed godkjent til videre bruk i statistikker og grunnlag til å begynne å regne ut bestanden etter. Om du sjekker tallene er det rapportert at flere av disse er familiegrupper og flere av disse er fra samme området, ergo samme dyrene som er sett/rapportert flere ganger :?:

Nå er Telemark noe missvisene som eksempel , da dette er et område hvor det er utrolig mange gauper i forhold til resten av landet. Og dette er en bestand som har blitt meget godt fulgt opp av "øvrigheta", så der har de rimelig god kontroll. Derav også store kvoter.

Tar du Hedemark har "ulvens voktere" sikkert rimelig god oversikt over hvilke rovdyr som befinner seg (i alle fall vinterstid) i teigene deres (men rapporteres disse slik at vi "uvitne" skal få del i dette, nope. Får resten av forvaltningen ta del i disse tallene :?: ) og vi får da håpe at deres observasjoner etterhvert også kommer frem på kartet etterhvert (ikke det at jeg har den store troen på dette :( )

 

Da det ble tatt bilder av ulvevalper, var svaret at dette bildet kunne ha blitt tatt hvor som helst. Skal det være slik at du i utgangspunktet er en "kjeltring", får det heller være :(

 

Det største problemet jeg ser er at man ikke blir trodd, ting blir ikke verifisert, i alle fall ikke "offisielt". Til slutt blir du lei av å få høre "om du nå er sikker", "du tar ikke feil?", "tror det var noe annet" osv.... Min tillit til dette systemet er beklageligvis forlengst oppbrukt :?

Link to comment
Share on other sites

Ulv, bjørn å jerv kan jeg ikke si noe om, for det har jeg aldri sett å heller ikke meldt inn... men vis du er sikker i din sak at det er to familie grupper på et lite området så krever det mye sporing å da ikke alene. Prøv å hold litt kontroll på begge gruppene frem til neste snøfall så drar du rovvilt kontakten med ut å viser spor etter 2 fam grupper som skal spores 2 km i luftlinje. Det krever litt jobb for den som ønsker å sitte i sofaen å ha høye kvoter samtidig, er enn interessert nok så er ikke dette noe problem i det hele tatt.

Link to comment
Share on other sites

Ein synsobservasjon vil alltid bli registrert som ein udokumentert observasjon, dersom ein ikkje finner sikre spor eller har sikre foto å vise til. Det gjelder uansett om det er Erik Solheim eller om det er Ola Stolsekk som gjer observasjonen. Dette er det mange som misforstår, fordi dei trur dei ikkje vert trudd når observasjonen vert registrert som udokumentert. Sånn er systemet og sånn må det nok vere.

 

Å få meldt inn observasjonar, spor, kadaverfunn etc er etter mi meining viktig for å få danna seg eit best mogeleg bilete av situasjonen. Folk får no gjere som dei vil, men om ein bevisst velger å ikkje melde inn observasjonar so bidreg ein i alle fall ikkje til å danne det biletet. Men igjen, dette er opp til kvar enkelt.

 

Eg kjem definitiv til å melde inn om eg gjer observasjonar, uasnett kva andre måtte meine :wink:

Sjansen for observasjonar her på desse kanter er vel uansett liten.

Link to comment
Share on other sites

Rovdatas publikumsløsning

Alle kan legge inn observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse, på http://www.rovdata.no" target="_blank.

Observasjonene er tilgjengelig for alle.

Sårbare data blir unntatt fra offentligheten, som for eksempel observasjoner av jervehi.

I publikumsløsningen kan du blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon eller spor, hvem som har lagt dem inn og så videre.

Systemet er utviklet i et samarbeid mellom Rovdata og Artsdatabanken.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge.

 

Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn til forvaltning, media og publikum.

http://www.nationen.no/2011/01/27/rovdyr/rovdata/ulv/bjorn/gaupe/6405841/

 

Har full forståelse for at dette gjøres for at forvaltningen skal få en bedre oversikt, men på en annen side fjernes ulvetelefonen. For oss som bor og må bruke områder innen et eller flere revir, har mest bruk for å vite hvor en flokk er til hvilken tid (mest mulig "sann tid"). Dette om vi skal ha den minste mulighet til jakt og trening.

Det som gjøres/er blitt gjort, er at innrapportert spor og observasjoner ikke deles med andre enn innad i forvaltningen. Vi trenger ikke informasjon som er en uke gammel, vi kan klare oss med info som er en-to dager gammel.

 

Dette ikke eksisterende samarbeidet (fra den ene parten og det var ikke vi som "slo hånden av" den andre part) har medført det at vi ikke samarbeider, dette være seg å gi dem lettest mulig tilgang til terrenget, samt det å rapportere spor og andre observasjoner.

Slik det fungerer i dag, har vi vår egen "ulvetelefon", med den vet vi stort sett til enhver tid hvor ulvene er. Så kan man gjerne prøve å gjemme seg bak argumenter som at det vil bli felt dyr ulovlig osv. Personlig er jeg sikker på at hadde man villet dette i dag, var her ikke lengere ulv i området hvor vi jakter, så god oversikt har vi i dag.

Link to comment
Share on other sites

Njff har jo sporingsruter rundt om kring i landet, dette trengs ikke mer, hvis vi kan bruke rovdata.no den blir oppdatert med en gang og blir jo faktisk bruk av de som er int i jakt

det hjelper lite å kalge på kvota hvis man ikke bidrar,

Og dette gjelder for oss som har ulver i terrenget vi benytter, hvor info om disse, bevisst blir holdt tilbake :?: Dette bør du utdype og dokumentere :shock:

Link to comment
Share on other sites

Har funnet ut at innmelding eller ei har ikke så mye å si for kvotejakten, de siste 2-3-4 årene har det vært 100% variasjon i de innmeldte tallene. (i mitt jaktområde) Da skulle det i teorien være 100% variasjon i antall fellinger og? Men neida, den er den samme åkke som.

 

Så hvorfor bry seg ekstra? Føler at tildelingen av kvote skjer i form av at utbetalingen av erstating til rein eller sauenæringen blir for høy, da vil de gjøre noe med kvoten.

Link to comment
Share on other sites

bobbcat123. Hvis du har følt litt med så blir det tatt et gjennomsnitt av flere år og dette gjelder hele regionen. Ang kvotene så blir det alltid delt ut mest der skadetrykket på sau/rein er størst.

Hvis en slutter å melde inn spor bør en heller ikke klage for det har en ikke no grunnlag for da!!

Vi har vel nesten aldri hatt så mye gaupe i region 2 som nå og kvota har blitt ganske høy, men vi som er i nedre telemark og vestfold som har den største tettheten får ikke så mye mer på kvota. Vi har ikke no større med sau i dette området (blitt flyttet pga store tap av rovdyr)derfor skal gaupene tas ut der denna sauen surrer rundt...

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder forvaltningens bruk av dyreobservasjoner er det viktig å se over lengre tid, og ikke bare på neste jaktsesong. På lik linje som statistikkene vi har over "sett elg" så vil rovviltobservasjonene gi oss et inntrykk av hvordan bestander endrer seg, og først da vil det være et nyttig verktøy i kvotebestemmelser ol.

Link to comment
Share on other sites

Å få meldt inn observasjonar, spor, kadaverfunn etc er etter mi meining viktig for å få danna seg eit best mogeleg bilete av situasjonen.

 

Enig, men at dette skal gi noen effekt på kvotesetting osv har jeg for lengst gitt opp. For å bruke min egen region som eksempel, var prognosen etter forrige års gaupejakt en nedgang i stammen på grunn av høy avskytning. Snitt for tre år er derimot det dobbelte av bestandsmål. Tap av beitedyr har i snitt gått ned i regionen. Vi har for første år på lenge hatt rimelig bra med smågnagere. Når kvotene ble bestemt i november ble kvotene redusert i forhold til forrige år, og hunndyrkvotene enda mer etter at naturvernorganisasjonene hadde fått sagt sitt.

 

I det kvotejaktsområdet jeg "tilhører" fikk vi tildelt 3 gauper. I løpet av vinteren har vi dokumentert drøssevis med familiegrupper. Vi mener bestemt at vi kan skille 10 ulike familiegrupper innenfor 2 kommuner. Reineierne "oppi bygda" har aldri opplevd høyere tap på vinterflokken. Grovt anslått har vi ca 15 årsunger, altså er tilveksten fem ganger så høy som kvota. Totalt for regionen er det tildelt 14 tilleggsdyr, og skulle vi gjøre et innhogg som gav en bestandsreduksjon dette året, måtte vi antakelig ha over halvparten av disse.

 

Kanskje får vi ett tilleggsdyr, kanskje to hvis vi er heldige. Uansett er dette så langt unna den vedtatte rovviltpolitikken som det er mulig å komme.

 

Så mitt spørsmål er hva pokker vi skal med et "bilde av situasjonen" hvis ikke de som etter sigende bestemmer er i stand til å rette seg etter det...? (Jeg registrerer forøvrig alt jeg finner av gaupespor på rovdata fortløpende, selv om jeg ikke har noen som helst tro på at det har noen hensikt...)

Link to comment
Share on other sites

Ja det er nok samme som har vært her noen ganger, den var i busnes på mandag på en elg som gikk igjennom isen. 1 kjette med 3 unger. Roger har en fam på 3 i Hovin men selv om den har vært der en stund nå så tar den kjapt turen til Blefjell å buskerud tror jeg. Så er det en fam på 3 rundt Tinn Austbygd, holdt seg litt rundt i åsene der dem siste 14 dagene. Den på 4 bruker nok Tinn,Notodden,Heddal å Tuddal hvertfall... Den kjetta hadde 3 unger ifjord også, så den er produktiv.

Link to comment
Share on other sites

Nå er det observert 1 tispe med 3 unger i Heddal, Stian84. Veit ikke om de er lokalisert også i Tinn ? Mener RR75 har flere gauper enn dine nevnte i sine terreng...

 

Ring til Espen Marker å få SNO ut for å dokumentere den ASAP. Er sannsynligvis ei anna familiegruppe enn i Tinn! Sammenlign antall unger i de forskjellige. Veit det er ei Hovin, men veit ikke hvor mange unger det er i den gruppa...?? Er også ei som holder seg mye på vestsida av Tinnsjøen. Den har 3 unger trur jeg. Stian veit det her sikkert!

Link to comment
Share on other sites

Det er funnet 2 rådyr etter kjetta og ungene. 1 i Heddal og 1 i Tuddal. Det sistnevnte rådyret ble sunnrevet 2 dager etter rådyrdrapet i Heddal og her var det 2 spor, ikke 4 har jeg hørt.

Rådyret i Heddal har kjetta tildekt med snø, så her skal en mann poste når jakta kliner til ! RR75 og elglaget så gaupe under elgjakta og faren hans fikk den på 20 m for en liten stund siden i Hovin.

Link to comment
Share on other sites

Mulig det er to grupper, selv om jeg er i tvil... Fosse mente hvertfall ganske sikkert at den som var i Busnes før jul var den samme som var i Tuddal litt seinere. Det er jo bare rett over fjellet :D satt hvertfall kjette med 3 unger utpå isen i Busnes mandag morgen.

Link to comment
Share on other sites

Har du brukt tid på sporing å meldt fra om fam grupper i flere år, å så ser du at kvotene ikke går opp enda det fastsatte antall fam grupper i din region er nådd for lenge siden. Da gir man f... og mister trua på di som styrer kvotene.

 

 

http://nidaros.nina.no/Overvaking/Gaupe ... 122001.pdf" target="_blank

 

Se link ove. Les, les igjen hvis det er noe som er uklart, merk deg de to forskjellige avstandsreglene og avstanden de krever, samt annen viktig instruks for utskilling av familiegrupper. Få sparka ut rovviltkontakten/SNO med ei forbanna gang når du finner spor etter familiegrupper. Hans/hennes dokumentasjon er ditt eneste håp som bevismateriale for din observasjon. I tillegg til fotografi/video av gaupene så klart.

 

Dette er instruksen NINA/DN bruker for å kalkulere seg til antallet familiegrupper hvert eneste år. Det bør nevnes i denne sammenheng at alle observasjoner som blir lagt inn av rovviltkontakter er livsviktige i denne sammenheng. Og hvem kan hjelpe til å finne sporene av familiegruppene? Jo det er oss gaupeinteresserte!! Så jo det nytter å legge inn observasjoner og være aktiv, så lenge rovviltkontakten gjør den jobben han er ansatt for. Hvis ikke, klag han/henne inn for SNO ansvarlig i den regionen du tilhører.

 

PS: Målet med Scandlynx prosjektet er å korrigere denne instruksen til å passe for hver enkelt region. Scandlynx Østafjells vil føre til at instruksen om avstandsregler krever betydelig mindre avstand mellom hver familiegruppeobservasjon, for å skille ut 2 forskjellige grupper i beregningen. Dette vil gjelde for blant annet region 2, Midt Norge etc. Årsaken er rett og slett at merkingen av voksne hoer i region 2 viser at de bruker et betydelig mindre revir enn voksne hoer i f eks Hedmark. Hedmark blir brukt som gjeldende beregningsreferanse i dagens instruks, men forhåpentligvis er en oppdatert versjon klar for 2012...

 

Lær denne instruksen, så veit du hva som kreves av dokumentasjon til nesten enhver situasjon. Det er tørt, det er vitenskapelig, men pr i dag er det den metoden som brukes.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Les over TKT :D den på vestsida av Tinnsjøen har 3 unger. Heddal er bare en natt unna, må ha ny snø for å dokumentere 2 grupper er jeg redd... Snøen uteblir på meldingene her, men hos deg holder den enda :D å vinje :D

 

Ja der stod det vettu! Trur vi drev og skrev samtidig jeg:-) Været ser greit ut for øvre delen av Hallingdal, men på Gol blir det tørt er jeg redd. Vestavær blir liksom bare med fjon... Men uansett skal vi nå prøve å få rota fram noe pus i Hol/Ål/Hemsedal. Erling, Odd og ei familiegruppe er der i blant, så er håp 8)

Link to comment
Share on other sites

Bra å se du engasjert TKT :D.Jeg melder fra når jeg ser spor eller katter når jeg er ute selv men setter ikke av dager for å leite, SNO her i Tinn gjør en bra Jobb, han er flink og ivrig. Jeg har fortsatt litt annen mening enn deg men det tar vi under jakta hvis du kommer til Tinn :?::D

Link to comment
Share on other sites

Hehe nei en kan ikke være enig om alt :D Jeg setter heller ikke av så mange dager til sporing før jakta. Får ikke tid når en både skal jobbe i Nordsjøen, pleie dama og bo i Hamar, før jeg da satser på å ta ut 1 måned sammenhengende fri i februar..hehehe! Men men hadde vel spora mer om jeg bodde i Hallingdal hele tida. Synes det er utrolig imponerende med de som ofrer uttallige liter med diesel og tid på å leite etter familiegrupper fra og med første snøen. Er noen sånne i Hallingdal også, og de er jaggu viktige å ha i jaktlaget!!

 

Gleder meg til jakta nå, håper vi treffes! Jeg blir nok en del på Ål i starten for å gjøre en forhåpentligvis god innsats der, men hvis Luråsen trenger hjelp etter hvert tar jeg turen vettu. Spennende med gaupa i Luråsgrenda, den ligger tynt ann om det blir en cm nysnø eller to 8)

Link to comment
Share on other sites

Vis det er 10 familie grupper på 2 kommuner ville jeg nå jaggu dratt rovviltkontakten ut av sofaen å fått han på spor...

 

Som sagt, alt dette er dokumenterte familiegrupper, hvorav flere er dokumentert gjentatte ganger. Rovviltkontaktene (vi har vel 5-6 forskjellige vi sjonglerer med) har fått kjøre seg i år... En del av familiegruppene er i ytterkantene av de to kommunene, og har følgelig ikke hele sitt revir innenfor - men de er dokumentert innenfor to kommuner.

 

Det ble dokumentert tre familiegrupper innenfor samme døgn den nordvestlige delen av området, to innenfor samme døgn i den nordøstlige delen, to innenfor samme døgn helt i sør, samt at det er to grupper som er adskilt helt i øst og ei gruppe som er dokumentert i allefall tre ganger innenfor 1x1 km, men som har hatt noen utflukter fra dette området selvsagt. Dette er ei gruppe med mor + 2 unger + et enkeltdyr som tydeligvis har et "kjerneområde" akkurat der jeg slipper dyr på beite... Vi har faktisk to slike firer-bander innenfor samme kommune, i helt ulike deler av kommunen (helt i sør og helt i nordvest). I tillegg har vi tre sporobservasjoner vi ikke har klart å få til å stemme med noen av de andre, men som definitivt ikke vil godtas som egne familiegrupper offisielt sett. Jeg mener bestemt vi har klart å skille alle de 10 nevnte familiegruppene, men om NINA er enige når sporingsresultatene skal kvalitetetssikres midt i februar er jeg vel heller tvilsom til.

 

Vi er forøvrig langt over den bestandstettheten som avstandskriteriene tar høyde for, da adskillelse av gauper med normale avstandskriterier betyr at man ganske raskt har "mettet" kartet med gaupefamilier. Derfor er vi avhengige av å dokumentere innenfor kortest mulig tidsintervall for å ha mulighet for å skille alle gruppene - og derfor har det vært rimelig intens sporingsaktivitet i vinter...

Link to comment
Share on other sites

Registrering av rovvilt er myndighetenes oppgave ikke jegernes. Dem utlover en dusør ved funn av familiegrupper av bjørn, jerv og gaupe, samt funn av kongeørnrede. Dette utbetales om/hvis familegruppen ikke er registrert fra før.

Så på grunnlag av dette skal liksom jegerne gjøre grunnarbeide lokket av en dusør som mest sansynlig ikke blir utbetalt.

Hva skal man si til SNO/Fylkesmannen når dem sier at denne familien er registrert. Humbug, sier jeg!

Link to comment
Share on other sites

Og avstandskriteriene som JiBrag nevner her er selve bøygen i registreringen av gaupe.

Opplegget tar nemlig ikke høyde for en stadig stigende tetthet i gaupebestanden, og når bestanden blir tett nok vil disse ekstra dyrene rett og slett ikke bli regnet med fordi avstandskriteriene tilsier at det er dobbeltobservasjoner.

 

Dermed kan gaupebestanden i teorien aldri bli stor nok til å tilfredsstille bestandsmålene til "rovdyrfantastene" innen forvaltning, forskning og naturvern. :|

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...