Jump to content

Reindrift ute av kontroll


Guttapåskauen
 Share

Recommended Posts

Det er nesten dobbelt så mange rein på Finnmarksvidda i forhold til Stortingets vedtak og 62 000 rein døde på beite i fjor. Ikke rart Finnmarksvidda er et økologisk katastrofeområde. Predatorene lever fett og rensker fjellet for småvilt utover sommeren. Hvert enkelt reinsdyr som sulter er en tragedie i seg selv. Hvor har det sviktet? Er det sentrale politikere eller reindriftsnæringen som er den store synderen?

 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7408280

 

Kanskje på tide å ta tilbake Finnmarksvidda...

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jeg tror landbruksdepartemanget har prøvd å regulere dette med alle midler de har disponibel.

Men når dette er en gruppe som følger sine egene lover er det ikke så lett.

Nå de i tillegg søker Rovdyrerstatning for alle reisdyrene som sulter i hjel er det hele en farse uten like.

 

Men innlegget over var en spøk :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

@høggern: Kanskje ikke helt skivebom. Både NSR og reindriftsadministrasjonen, sier at eierne av de store flokkene, har utvidet reintallet så mye at det går ut over vinterbeitet til de små flokkene. De kaller det "posisjonering". Bør det ikke da kalles skylddeling mellom reindrifta og departementet??

 

sofakriger

Link to comment
Share on other sites

Kan jeg legge ansvar på tollvesenet dersom jeg lykkes med å smugle narkotika inn i landet? Eller frasi meg ansvaret for fyllekjøring fordi UP ikke hadde kontroll der jeg kjører?

 

Ja om de vet at du holder på med det så er det deres ansvar, altså om tollvesenet ser det du smugler i baggasjerommet ditt og lar deg kjøre alikevel, eller om UP ser at du kjører i fylla men lar deg kjøre fordet. Da gjør (toll/up) de noe de ikke skulle gjort og de har da i mine øyne en stor del av ansvaret.

Jeg vet ikke om du ikke ser forskjellen eller om du ikke vil se forskjellen.

 

Dette med for mye rein er vel noe som myndighetene er klar over pr i dag. Altså er saken en litt annen enn om de ikke visste det.

Link to comment
Share on other sites

Kan jeg legge ansvar på tollvesenet dersom jeg lykkes med å smugle narkotika inn i landet? Eller frasi meg ansvaret for fyllekjøring fordi UP ikke hadde kontroll der jeg kjører?

 

Ja om de vet at du holder på med det så er det deres ansvar, altså om tollvesenet ser det du smugler i baggasjerommet ditt og lar deg kjøre alikevel, eller om UP ser at du kjører i fylla men lar deg kjøre fordet. Da gjør (toll/up) de noe de ikke skulle gjort og de har da i mine øyne en stor del av ansvaret.

Jeg vet ikke om du ikke ser forskjellen eller om du ikke vil se forskjellen.

 

Dette med for mye rein er vel noe som myndighetene er klar over pr i dag. Altså er saken en litt annen enn om de ikke visste det.

 

Så du mener at reindriftsnæringen er så uvitende (tilbakestående) at de er fritatt for å ha noe som helst ansvar i slike saker :?: .

Link to comment
Share on other sites

Les gjerne det jeg skrev en gang til. Les det gjerne sakte slik at du får med deg alt.

Jeg skrev om Toll/up var klar over at du begikk lovbrudd, men lot deg kjøre videre så hadde de en stor del av ansvaret. Akkurat som jeg mener at myndighetene har en stor del av ansvaret om de ser på med åpne øyne at regler brytes innen reindrifta uten å gjøre noe med det.

 

Å for å fortsette med teskjemodusen: "en stor del av ansvaret" er ikke det samme som "det fulle og hele ansvar".

Å mens jeg bedriver opplæring så kan jeg videre foklare at selv om de fleste som driver med reindrift er samer, så er ikke alle samer noen som driver med reindrift. Så samene er ikke nødvendigvis reindriftsutøvere.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser den høggern. Men jeg tror mange stiller seg spørsmålet om dette er en konsekvens av opprettelsen av Finnmarkseiendommen, og om vi kan ha tillit til det som skjer i den administrasjonen. Når vi nå har hatt flere sesonger med historisk dårlige rypebestander så er det lett å legge sammen 2+2. Tror ikke mange Nordmenn har interesse av å subsidiere en næring som ikke har tillit og troverdighet.

 

Reindriftsnæringen kan faktisk bli et trumfkort for Frp. Isåfall er det hasta la vista.

Link to comment
Share on other sites

Men jeg tror mange stiller seg spørsmålet om dette er en konsekvens av opprettelsen av Finnmarkseiendommen, og om vi kan ha tillit til det som skjer i den administrasjonen. Når vi nå har hatt flere sesonger med historisk dårlige rypebestander så er det lett å legge sammen 2+2. Tror ikke mange Nordmenn har interesse av å subsidiere en næring som ikke har tillit og troverdighet.

 

Ja om man legger sammen 2 epler + 2 appelsiner og tror man får 4 bananer så må jo regnestykket bli galt.

Finnmarkseiendommen og reindriftsforvaltningen er 2 forskjellige organisasjoner, ingen av dem to styrer over hverandre.

 

For de av oss som har fulgt med en stund og har litt hukommelse så er denne "overbestanden av rein med påfølgende reindød vinterstid" ikke noe nytt fenomen. Det har iallefall jeg sett med jevne mellomrom de siste 20 årene iallefall. Så å skylde på finnmarkseiendommen for det?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser den høggern. Men jeg tror mange stiller seg spørsmålet om dette er en konsekvens av opprettelsen av Finnmarkseiendommen, og om vi kan ha tillit til det som skjer i den administrasjonen. Når vi nå har hatt flere sesonger med historisk dårlige rypebestander så er det lett å legge sammen 2+2. Tror ikke mange Nordmenn har interesse av å subsidiere en næring som ikke har tillit og troverdighet.

 

Reindriftsnæringen kan faktisk bli et trumfkort for Frp. Isåfall er det hasta la vista.

 

Nå drar du veldig enkle konklusjoner, ikke veldig ulikt det partiet du reklamerer for driver med. Det har vært en historisk lav rypebestand i områder hvor det er lite rein også.

Link to comment
Share on other sites

Jada kadaverspisende fugl vil ha gode dager. Akkurat som de hadde det på 90 tallet og i 10året etter innimellom pga samme overbestand av rein. Men da ramler vel bunnen ut av retorikken din med finnmarkseiendommen, så da ser du vel bort i fra det ?

Jeg kan ta feil men jeg har inntrykk av at det antallet rein som nå er på Finnmarksvidda og skal ta seg gjennom vinteren er på historisk høyt nivå. Utviklingen med bruk av ATV, scootere og helikoptere har vel muligens også nådd nye høyder. Det hadde selvsagt vært gledelig om jeg tar feil og rypekrakket har andre årsaker. Uansett mener jeg reindriftsnæringen har mye å svare for. For meg er det logisk at en slik overbestand og vinterdødlighet får dramatiske konsekvenser i økologien og bestandsdynamikken.

 

Politikken oppi dette kan sikkert diskuteres. Nordmenn med stemmerett og et perifert forhold til reindrift har sikkert lite sympati for subsidierte dyretragedier.

Link to comment
Share on other sites

Du tror 160 000 rein er historisk høyt? såvidt jeg husker var det 160 000 rein minst et par år tidlig på 90 tallet og (noen snakka vel om 180 000 og dengang) så om det er historisk høyt er jeg ikke så sikker på(har ikke statistikk å slå i bordet med).Men jeg vet at dette har skjedd før. At flytteveiene om vårenb så ut som slagmarker, mye kadaver overalt, osv.

Så å skylde på finnmarkseiendommen blir direkte latterlig. Antall ATV snøscooter osv skjønner jeg heller ikke helt hvorfor du drar inn. Dør rein pga ATV snøscooter og dårlig rypebestand? Ser du trekker inn argumenter fra alle kanter uten å underbygge noen av de særlig godt.

Link to comment
Share on other sites

Auken i antall ATV og snøscootere har vel gjort jobben til reingjetarane lettere, noko som er dei vel forunt!

 

Problemet med for store reinsflokker er vel slik i dag som når problemet har vore tidligare at "alle" reineigarane er enig i at det er for mykje dyr, men dei meiner at det er dei andre flokkane som må reduserast. Eg kjenner ikkje til korleis ein bestemmer kor store flokk den einskilde kan ha, eller om det er fritt fram. Men med ei gamal næring som reinsdrift er så er det vanskelig å koma med nye lover og reglar for korleis dei skal drive.

 

Løysinga med for store flokkar kan vere innføring av eit system med konsesjon på antall dyr. Slike ting er kostbart, og vil sjølvsagt bli møtt med krav om at staten må betale erstatning for dei dyra som må slaktast ned. Noko som er både rett og rimeleg sidan det er staten ( ved eit eller anna departement) som ikkje har passa på og stoppa utviklinga som har skjedd med reinsdrifta.

 

 

For å dra ein paralell. Oppdrettsnæringa hadde vore like mykje ute og køyrd om det ikkje var begrensning på kor mykje den einskilde hadde lov å ha.

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rett høggern. Jeg kan ikke slå i bordet med presise argumenter. Jeg er kun en borger som er jævla bekymret for det man av og til hører.

 

Kan som en kuriositet nevne at jeg fulgte sametingsvalget i 2005 (eller deromkring). Det brast noen illusjoner der, et patetisk teater.

 

Tror det er på tide at det kommer gode nyheter fra reindriften og forvaltningen. Sånn som ståa er nå graver man sin egen grav. Oponionen danner seg meninger etter overskrifter i VG. En dyktig medierådgiver kan sikkert legge reindriftsnæringen brakk med et par velrettede Dagsrevyinnslag.

 

Angående Finnmarkseiendommen så må jeg få lov til å mene at det er et steg i feil retning. Jeg tror også oponionen lett tar dårlige nyheter til inntekt for en uheldig utvikling i forvaltningen.

 

Sitat fra "Fakta om Finnmarkseiendommen"

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

 

Ingen tvil om at en reineier har betydelig mer pondus hos Fefo enn en "søring". Til tross for at den skattebetalende søringen ønsker å legge igjen noen tusenlapper på sitt Finnmarksbesøk, mens reineieren skiter i eget rede.

Link to comment
Share on other sites

Diskuterte dette med noen av gutta som driver med rein her nede for noen år siden, dette er ikke noe nytt.

Kort oppsummert hevdet disse karene, som har godt innsyn i den næringen de driver, at det er for mye rein i forhold til beitegrunnlaget.

Problemet var ifølge disse gutta at staten ved reindriftsagronomen ikke har noen maktmidler å bruke for å redusere antall rein.

Det eneste man fra offentlighetens side kan gjøre med reineiere som holder seg med større flokker enn de har konsesjon/beite til er å nekte utbetaling av driftstilskudd.

Dette har enkelte reindrivere ikke noe problem med da de bare har økt størrelsen på flokkene sine til et antall der de ikke lenger har behov for dette driftstilskuddet for å drive med overskudd.

 

Problemet er at dette da selvsagt går på bekostning av andre reineiere som driver i mindre skala og er lovlydige.

Disse kan selvsagt klage, men det finnes som sagt ingen maktmidler å ty til.

Der har man også noe av grunnlaget for de voldsepisodene og anklagene om tyveri av rein man innimellom hører om i media.

Noe som selvsagt bare er toppen av isberget.

 

Løsning, nei den ser jeg ikke.

 

Staten kan ikke gå inn og regulere denne næringen da det ville oppfattes som overgrep mot en urbefolkning.

Reineiere som driver bærekraftig ressursutnyttelse og således holder seg til loven har ikke økonomi eller politisk gjennomslagskraft til å gjøre noe.

Sametinget står antagelig splittet mellom fraksjonene.

NRL har heller ikke noe flertall bak seg for å ta tak i saken.

 

Enden på visa blir antagelig at naturen selv må ordne opp, og det vil selvsagt gå utover alle, inkludert naturen selv.

Link to comment
Share on other sites

Les gjerne det jeg skrev en gang til. Les det gjerne sakte slik at du får med deg alt.

Jeg skrev om Toll/up var klar over at du begikk lovbrudd, men lot deg kjøre videre så hadde de en stor del av ansvaret. Akkurat som jeg mener at myndighetene har en stor del av ansvaret om de ser på med åpne øyne at regler brytes innen reindrifta uten å gjøre noe med det.

 

Å for å fortsette med teskjemodusen: "en stor del av ansvaret" er ikke det samme som "det fulle og hele ansvar".

Å mens jeg bedriver opplæring så kan jeg videre foklare at selv om de fleste som driver med reindrift er samer, så er ikke alle samer noen som driver med reindrift. Så samene er ikke nødvendigvis reindriftsutøvere.

 

Du skriver i ditt første innlegg at naturvernforbundet kansje har rett at ansvaret ligger på landbruksdepartemanget.

Jeg har lest alle innleggene dine, og det virker ikke som du er enig i at det er noen kritikverdige forhold i reindriftsnæringa i det hele tatt. :!:

Vi har en oppdretsnæring også som sliter med troverdigheten.

Der er det helt klare reguleringer på hvor mye fisk det skal være i mærene.

Tross dette er det ca 40% for mye fisk i mangen annlegg. Har ikke oppdretsnæringa litt ansvar for dette selv også :?:

Link to comment
Share on other sites

....
Jeg har lest alle innleggene dine, og det virker ikke som du er enig i at det er noen kritikverdige forhold i reindriftsnæringa i det hele tatt. :!:

Har jeg noen plass sagt det du tolker der?

Vis gjerne med eksempler. Hvis ikke du kan finne noen eksempler så driver du å påstår at jeg sier ting jeg ikke har sagt.

Link to comment
Share on other sites

myndighetene tør ikke håndheve de. White mans burden kalles det for.

 

White mans burden er vel nærmest en av de sterkeste driftene man kan finne hos de som styrer her i Norge. Noe man ser resultat av i mye som blir gjort (eller ikke gjort) her i landet. :(

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil vel snarere hevde at "White mans burden" kanskje ligger til grunn for at det ikke er fattet noen vedtak som gir myndighetene mer effektive maktmidler overfor de elementene innenfor visse næringer som ikke holder seg innenfor allment aksepterte grenser.

Disse maktmidlene eksisterer som sagt ikke i dag, og de få midlene man har vil ikke gjøre noen innvirkning på de som har penger nok.

 

Noen brukte betegnelsen "Wild West tilstander" om situasjonen der oppe, sammenligningen er ikke helt borte vekk om man ser på bakgrunnen for det som i ettertid ble hetende Johnson County War http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_County_War" target="_blank

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Dette er en interessant diskusjon som trenger mer konkrete tall enn synsinger. Hvis 62.000 rein dør på beite hvert år, og 50.000 av disse rapporteres (av reineierne) å bli tatt av rovdyr, må enhver ørn i Finnmark ta 40-50 kalver hver...

 

Dette stemmer åpenbart ikke. For det er ikke bare kalver som dør, også voksne dyr. Og den som går litt rundt på Finnmarksvidda og undersøker grunnen, ser noe som er ganske nifst. Sand, sand og atter sand. Vidda er i ferd med å bli ørken, og vi søringer kan jo egentlig gi blaffen i om det ikke lenger blir mulig å drive reindrift i Finnmark. Problemet er bare at reindriftsamene presterer å delvis ødelegge hele eller deler av dette store og flotte området av rene profittmotiv.

 

De to-tre siste tiårene har departementene, både Landbruk og Miljøvern, forsøkt å få reineierne til å redusere flokkene, til ingen nytte. Reineierne har i årevis fått penger for å slakte ned, og får pengene, men reduserer ikke bestanden.

Et tilleggsproblem er jo at folk flest ikke vil kjøpe reinslakt, delvis fordi den er for dyr, og nå ligger enorme mengder rein på fryselager i påvente av et eller annet.

 

Både for befolkningen i Finnmark og for naturen ville det vært en stor fordel om reindriftnæringen opphørte fullstendig. Så fort som mulig. Helst før naturen er ødelagt og befolkningen er enda mer forbannet.

 

GG

Link to comment
Share on other sites

 

må enhver ørn i Finnmark ta 40-50 kalver hver...

 

De to-tre siste tiårene har departementene, både Landbruk og Miljøvern, forsøkt å få reineierne til å redusere flokkene, til ingen nytte. Reineierne har i årevis fått penger for å slakte ned, og får pengene, men reduserer ikke bestanden.

 

Først og fremst, ikke gå i samme fella som den store grå massen av uvitende "naturvernsympatisører" som argumenterer med at rovdyrene, her representert ved ørn, umulig kan SPISE så mye som 40-50 kalver hver...

Det VET vi jo at de ikke hverken kan eller gjør, noe som gir åtseletere gode oppvekstvilkår.

 

Jeg tror nok at reineierne slakter ned det antallet rein de får penger for å slakte ned, men mørketallene når det gjelder de virkelige bestandene med rein er såpass store at det blir en dråpe i havet.

Noe av det samme ser man jo når det gjelder bestandsanlagene på våre 4 store rovdyr... :wink:

 

 

Når det gjelder dine tanker om å sette en stopper for reindrift så foreslår jeg at du glemmer den tanken først som sist, ja kanskje du skal ta og redigere bort hele forslaget i innlegget ditt med en gang.

Vi er gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner forpliktet til å bevare nettopp reindriften, så at den skal opphøre som følge av politiske vedtak her i landet er ikke et tema.

Selv om tanken ligger snublende nær hos flere av de mest ytterliggående, og temaet som sådan vil medføre en solid avsporing i diskusjonen her om det først oppnåes riktig høy temperatur.

 

Reindriften må underlegges en langt bedre kontroll enn i dag, men dette er noe som reindriftsnæringen selv må ta fatt i først, uten dem kan ikke storsamfunnet gjøre noe som helst.

Link to comment
Share on other sites

Reindriften må underlegges en langt bedre kontroll enn i dag, men dette er noe som reindriftsnæringen selv må ta fatt i først, uten dem kan ikke storsamfunnet gjøre noe som helst.

 

Helt uenig. Reindriftnæringen har vist seg å ikke kunne klare å rydde i eget hus. Hvor lenge skal man la de holde på? Til det ikke er beitemark igjen til en eneste rein på Finnmarksvidda? Da har jo teknisk sett problemet løst seg selv *drypper med sarkasme*.

 

Ett eller annet sted må grensen gå, og nasjonale interesser gå foran særinteresser til selv urbefolkningen når de ikke klarer å ordne opp på egenhånd. Om det så betyr et totalforbud mot reindrift i 20 år mens naturen kommer seg, så gjerne det. Det er bedre en den ødemarken som Finnmarksvidda er på vei til å bli.

Link to comment
Share on other sites

Det store problemet er en masse særrettigheter uten tilhørende særplikter og særansvar.

Man er norske statsborgere, men skal ha eget ting.

Man skal være en del av samfunnet samtidig som man vil stå utenfor når det passer en selv.

Man vil nyte av fellesgodene samtidig som en selv har goder fellesskapet ikke får nyte.

Kreve, kreve, kreve, og når noen sier det er urettferdig, drar de frem rasismekortet (man kan spørre seg om hvem som er rasister...)

Rett nok har de ikke alltid blitt pent behandlet, men man bøter slett ikke på urett med ny urett.

Link to comment
Share on other sites

Trodde det kom klart frem at det dreide seg om særrettigheter for samer, det være seg eget ting, egne lover, egne rettigheter, eget ditt og eget datt osv...., dvs. særrettigheter generelt ?

At du kun leser at det dreier seg om Sametinget og Finnmarkseiendommen får stå for din egen regning.

Link to comment
Share on other sites

Får sitere meg selv: "Det store problemet er en masse særrettigheter uten tilhørende særplikter og særansvar."

Dette gjelder også reindriftsnæringa.

Samene har fått en drøss med rettigheter kun i kraft av at de påstås å være urbefolkning, men rettigheter uten plikter og ansvar er oppskriften på bukk og havresekk.

Jeg har ingenting imot samer som sådan, men grupper som nyter godt av fellesgodene skal ikke ha særrettigheter.

Er man en del av fellesskapet, så er man.

Man bør ikke kunne velge å være norsk statsborger ab-und-zu-quasi.

Ser du ikke sammenhengen mellom særrettigheter og reindrifta er det helt OK for meg.

Link to comment
Share on other sites

Leser at sametinget ikkje har noke med reindrifta å gjere. Eg trur at at det er her problemet ligger, la sametinget få overta ansvaret for regulering av reinsdrifta , noke som ligger dei litt nærare enn å blande seg opp i kven som skal få drive fiskeri på finnmarks kysten ,oljeutvinning, gruvedrift osv.

Link to comment
Share on other sites

Det store problemet er en masse særrettigheter uten tilhørende særplikter og særansvar.

Man er norske statsborgere, men skal ha eget ting.

Man skal være en del av samfunnet samtidig som man vil stå utenfor når det passer en selv.

Man vil nyte av fellesgodene samtidig som en selv har goder fellesskapet ikke får nyte.

Kreve, kreve, kreve, og når noen sier det er urettferdig, drar de frem rasismekortet (man kan spørre seg om hvem som er rasister...)

Rett nok har de ikke alltid blitt pent behandlet, men man bøter slett ikke på urett med ny urett.

 

+1

Link to comment
Share on other sites

Løsningen på dette problemet ble funnet av en Finnmarkspolitiker for flere år siden. Forslaget ble ikke godt mottatt i reindriftsnæringen.

 

Forslaget var: Staten samler inn all rein i Finnmark, hver reindriftssame får tilbake det antall som er oppgitt til beskattning.

Resten slaktes.

Link to comment
Share on other sites

Landbruksdepartemanget hadde møte med reindriftsnæringa nylig.

Der kom det klart frem at reindriftsnæringen selv hadde ansvar for at anntallet rein var alt for høyt på finnmarksvidda.

Reindriftsnæringen ønsket heller ingen innblanding fra landruksdepertaemanget i denne saken.Reindriftsnæringen har ikke kunne utføre tiltak mot de reineierene som har for mangen rein enda.

Grunnen en at kun 30 % av reineierene har levert inn godkjente slakteplaner for 2010.

Slakteplanene skulle vært innlevert til godkjenning i juni i fjor, og det er på bakgrunn av disse planene anntallet rein på finnmarksvidda blir kontrolert.

Grunnen til at slakteplanene ikke er levert er at en del store reineiere spekulerer i å øke anntallet rein i flokkene sine, for å posisjonere seg gunstig i forhold til supsidier.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...