Jump to content

Kastrering og jaktlyst??? Hjelp!


Terminator
 Share

Recommended Posts

Hei

Noen som har erfaringer med å kastrere en støver og hva som skjer/kan skje med jaktlysten etter dette?

Vi har en 6 år gammel dunkermix som er litt vel mye alfa hanhund, han er kjempeflink i skogen. Men takler andre hanhunder dårlig og må ut flere ganger om kvelden for å bare titte bortover veien og tisse litt. På jakt prøver han å være sjef og kommer ikke inn før HAN vil. Ligger nok noe mangel på grunndressur her, men hovedeier hadde ikke bruk for det da han har hatt mange hunder før. (Dog ingen like alfa og helst tisper.)

Ønsker ikke å ta skrittet hvis jaktlysten blir borte og håper noen kan hjelpe oss med å svare på hva som kan skje! Eller komme med andre forslag?

Takk.

Link to comment
Share on other sites

hei det er ingen garanti for at hunden din blir noe mindere kranglete av kastrering

det er jo alerede en inn lært vane

 

har sett kastrerte hunder både sloss og parre seg

 

det er jo mulig å prøve kjemisk kastrering i første omgang

 

de trekk hundene jeg vet om som har blitt kastrert har ikke blitt noe dårligere trekkhunder av den grunn

 

mange legger lettere på seg etter kastrering

Link to comment
Share on other sites

Fant dette på canis sine sider skrevet av Gry Løberg.

 

Mener at jeg også har lest at man må ha en grunn før at man skal få kastrert hann hunder (feks arvelige problemer eller testikel feil)?

er det noen som kan bekrefte dette?

 

 

Under har jeg klippet inn fra en artikkel jeg har skrevet for en tid tilbake om kastrering. Som du ser der så kan kastrering hjelpe i mange tilfeller, men om årsaken til atferden er frykt blir noen hunder værre etter kastrering. Derfor vil jeg anbefale deg å få kartlagt årsaken bak atferden før et ev inngrep.

 

 

mvh Gry Løberg

http://www.manimal.no" target="_blank

 

Den rolle hormoner har på aggresjon hos hunder har blitt diskutert mye på bakgrunn av de data en har. Det som viser seg er at 90% av dominant aggressive hunder er hannhunder. De fleste hunder som er involvert i biting er hannhunder. Men de data en har på biting indikerer ikke om hunden er kastrert eller ikke.

Når en ser på dominant aggressive hunder har kastrering liten effekt på atferden. Men om en ser på aggresjon i sin helhet så viser det seg at hannhunder som er intakt er oftere involvert i aggresjoner enn hunder som er kastrert.

Testosteron (mannlig kjønnshormon) virker på atferden slik at hunden blir mer reaktiv. Det vil si at om en intakt hannhund velger å reagere på noe, vil den reagere raskere, mer intenst og over en lengre tid enn en som er kastrert. Om hunden reagerer på fremmede mennesker eller hunder, vil en intakt hannhund reagere med bjeffing, snerring eller biting raskere og vil fortsette over en lengre tid enn en som er kastrert.

Undersøkelser har vist at kastrering demper aggresjoner i 63% av tilfellene, men en har lite data på hver av de ulike typer av aggresjoner. I uspesifiserte aggresjoner ser en den motsatte effekten hos tisper. De blir mer reaktive etter at de har blitt sterilisert.

På de ulike aggresjonene har en funnet disse sammenhengene som er signifikante:

• Dominans aggresjon. Intakte hannhunder er mer representert enn kastrerte hannhunder.

• Frykt aggresjon. Intakte tisper er mer representert enn intakte hannhunder.

• Beskyttelsesaggresjon. Kastrerte hannhunder er mer representert enn steriliserte tisper.

• Eiendels aggresjon. Intakte hannhunder er mer representert enn intakte tisper, steriliserte tisper er mer representert enn intakte tisper, og kastrerte hannhunder er mer representert enn intakte hannhunder.

• Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell på noen parvise sammenligninger hos Predator aggresjon. En situasjon hvor klienter ofte har skylt på testosteron som årsak.

Tisper som var yngre enn 6 mnd da de først viste tegn til dominans aggresjon ble mer aggressiv etter sterilisering. Mange data viser at interaksjonen mellom hormoner og aggresjoner er kompleks. En del av kompleksiteten skyldes ulik organisering av nervesystemet hos kjønnene.

Selv om 90% av alle hunder med dominans aggresjon er hannhunder, vil det ikke si at det er testosteron som gjør hunden aggressiv. Hos hunder som allerede har vist aggresjon, kan kastrering være en av flere tiltak for å dempe aggresjonen. En kan heller se på testosteron som en komponent som vedlikeholder og utvikler aggresjonen som allerede har oppstått

Andre atferder

Det er påvist at kastrering resulterer i en senkning av androgenene innen 6 timer og at en har nådd en bunnivå etter 72 timer. Dette resulterte i en reduksjon på 62% i hannhund-hannhund aggresjon, 50% på urinmarkering og 80% på knurring. Ved kastrering ble også streifing hos hannhunder redusert med inntil 75%.

Disse atferdene har også en stor læringskomponent som kan være lett å overse. Derfor vil ikke kastrering alene gjøre noe med problemet. Men om en oppdager problemet tidlig har ikke tiden med læring vart så lenge, og kastreringen vil ha større effekt. En annen ting en også må ta hensyn til er at de fleste aggresjoner er en sosial, og ikke en hormonell tilstand.

Tisper er under mindre hormonell påvirkning fram til de får sin første løpetid. Derfor vil sterilisering ikke ha noen effekt på atferden innen den tid. Men om en steriliserer tipser som har vist tegn på aggresjon før de har fylt 6 mnd. vil disse tispene ble mer aggressive. Disse tispene bør få en eller to løpetider før en ev. velger å sterilisere de. En tror at disse tispene har fått påvirkning av androgener i mors liv.

Det å kastrere eller sterilisere hunder har ingen effekt på evnen til å arbeide, enten det gjelder jakt eller andre bruksegenskaper.

Fryktaggresjon

Om en velger å kastrere en hannhund p.g.a. aggresjon er det viktig at en i forkant får utelukket om aggresjonen kommer av frykt. Fryktaggresjon har ikke noe med testosteron å gjøre og vil ikke blir bedre etter an kastrering, i noen tilfeller er det rapportert en forverring.

 

Kryptorkisme

Det er påvist at kryptorkisme har en sammenheng med atferd hos hund. Dette er fordi testiklene produserer mer testosteron når de er varme, noe de blir når de ligger oppe i bukhulen. Hos hunder har en funnet at mellom 0,8 og 9,8 % av hannhundene har kryptorkisme. Årsaken til kryptorkisme kjenner en ikke, men en antar at hormonelle og mekaniske urnomaliteter er årsak og som også er arvelige. Det er også rapportert flere hunder med kryptorkisme med økende grad av innavl, samtidig ser en høyere forekomster hos enkelte raser som bekrefter at det har en arvelig komponent.

I litteraturen anbefales det å kastrere hunder som har begge eller den ene testikkelen inne i buken, når de er eldre enn 6-8 mnd, ettersom kryptorkisme er årsak til minst 4 kliniske tilstander:

1. Atferdsendringer som er karakterisert av høy seksualdrift, høy reaktivitet (reagerer tidligere, mye og lenge på stimuli), irritabilitet og aggresjoner.

2. Nedsatt fruktbarhet

3. Svulstdannelse i testikkelen, vanligvis etter 4-7 år

4. Vridning av sædleder med påfølgende sirkulasjonsforstyrrelse.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vel, EGENTLIG må du ha en grunn til å kastrere hunden din. Helsemessige årsaker er en ting, en annen ting som godtas er adferd.

 

Hos oss ble en hannhund kastrert pga helsemessige årsaker (endetarmsbrokk, hvor dem måtte bruke sædstrengen til å binde tilbake brokket). Han tapte seg mye i skogen, han var en veldig velding veldig ivrig løshund. Samtidig er vektproblemer et poeng. De legger fort på seg, til tross for kun lightfôring, og du får fort matvrak.

 

På hvilken måte er hunden vel alfahanne? Finnes det andre måter å dempe han på, enn å gå den i utgangspunktet enkle vegen?

Så lenge hunden alt er 6 år er det langt ifra noen garanti for at hunden vil roe seg noe. Det gjorde ikke hannen her, han var like bestemt.

Link to comment
Share on other sites

Hadde en gråhundhanne som var noe aggressiv mot andre hannhunder. Prøvde kjemisk kastrering på han, og hunden roet seg merkbart. Noen kosehund ble han aldri, og jaktlysten var akkurat like dårlig etter kastrering som før. Hunden ble ikke gammel grunnet denne kombinasjonen, fant ingen grunn til å legge mer penger i kastrering av en ubrukelig hund.

Link to comment
Share on other sites

vet ett tilfelle der en kastrerte en gråhund hanne, denne var sånn att uansett hvor den ble sluppet så strøk den rett til bygda og drev rundt på gårdsplasser, spesielt der det var tisper uansett om det ikke var noe løpetid i nærheten. Det han oppnådde med og gjøre dette var att den ble feit og lat men ikke latere enn att den fortsatt strøk til bygda som før. så i dette tilfelle var det helt bortkastet.

Link to comment
Share on other sites

Det er i utgangspunktet ikke lov å kastre en hannhund, men dette sees det i praksis litt gjennom fingrene på.

Veterinæren din avgjør om han/hun vil gjøre inngrepet. Årsak kan være helsemessige årsaker, eller adferd.

 

Tullpratet mitt finner du i §9 i Lov om dyrevelferd:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/all/nl-20090619-097.html#24

Link to comment
Share on other sites

Adferd ? Kan man kastrere pga at hunden har en adferd ?

 

Tullpratet ditt står ikke i lovteksten, den sier ingenting om adferd. Den sier derimot noe om andre særlige grunner. Særlige grunner kan være så mangt (blant annet uønsket adferd). Dette er imidlertid sjelden årsaker som kan diagnostiseres i medisinsk forstand. Dvs at veterinæren i stor grad er nødt til å lytte til deg som hundeeier, om hva som er bakenforliggende årsak til ønske om kastrering.Som regel går slike årsaker ut på hormonell ubalanse, som gjerne kanforenkles med uønsket adferd. Det er veldig lite sansynlig at veterinæren vil gå på tvers av dine ønsker i et sånt tilfelle. I så fall har nok veterinæren en mistanke om at hundeeier ikke er riktig vel bevart. Derfor kan man trygt si at dette sees det langt mellom fingrene på.

 

Da er det vel nok flisespikkeri rundt dette, siden trådstarter allerede i første innlegg forklarte at han hadde et adferdsproblem med hunden.

Link to comment
Share on other sites

Det må da væra kjett å væra så pirk, kverulant og påståelig??

§9 i dyrevelferdloven sier følgende: .... Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

 

Altså: Du må ha en grunn!

Jeg studerer ikke til å bli veterinær, men innen veterinærfaget, og kan telle 20 dager tilbake til jeg personlig diskuterte dette med fler respekterte veterinærer. Grunn for kastrering kan være medisinske årsaker, et eksempel på dette er nevnt fra før. En annen grunn kan være adferd. Trodde ikke du var dummere enn å forstå at når jeg skriver adferd, så mener jeg for å dempe en uønsket adferd. Man gjør da ikke omvendt å kastrerer en hund i håp om at den skal bli mere "på"... Eksempler på kastrering begrunnet i adferd er f.eks. en særskilt stri hund som ikke lar seg plassere og som gjør den mer eller mindre umulig for eier å ha i hus, en hund som er konstant yr osv osv osv. Dere menn bør vel kjenne mer til testikler og hannens kjønnsdrift.

 

Dette er utenfor trådstartes spørsmål i bunn og grunn ja, men jeg synes ikke det hører hjemme på kammeret å si at lov om dyrevelferd er tullprat.

Link to comment
Share on other sites

Tenkte egentlig jeg hadde satt strek her nå, og valgte først å innfinne meg med at du har bestemt deg for at du har rett.

 

Men det var en ting i innlegget ditt som ikke skal stå uimotsagt. Jeg har aldri sagt at lov om dyrevelferd er tullprat. Det jeg sa, var at det du kom med var tullprat. Det er også blitt tydelig at du har hengt deg opp i dette at man må ha en grunn.

 

Du henviser til en lovtekst, sågar klipper ut og limer inn deler av lovteksten, for å underbygge ditt argument. Likevel kan jeg fortsatt ikke finne ordet "adferd" i lovteksten, slik du hevder.

 

Årsak kan være helsemessige årsaker, eller adferd.

 

Tullpratet mitt finner du i §9 i Lov om dyrevelferd:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/all/nl-20090619-097.html#24

 

§9 i dyrevelferdloven sier følgende: .... Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

 

Videre spør jeg deg om hvem det er som skal godta kriteriene for kastrering

Veterinæren din.

 

Vet du hvem som maktutøvende organ for lov om dyrevelferd ? Jeg kan gi deg et hint. Det er ikke hver enkelt frittstående veterinær i landet.

 

Dette burde klarlegge det faktum at jeg ikke sier at det er loven, men du som kommer med tullprat.

 

Jeg synes jo det er litt artig å trigge deg, men for å runde av på en måte som kanskje kan være i nærheten av hjelp til spørsmålene over, og kanskje gi deg et lite kick når jeg innrømmer mine synder; :wink:

 

JA, du trenger en grunn. Ingen kastrerer en hund for spenningens skyld. Jeg leste spørsmålet slik at brukeren lurte på om man måtte ha en medisinsk årsak for å få kastrert et dyr. Dette redegjorde jeg for i mitt forrige innlegg.

MEN, det trenger altså ikke være en medisinsk grunn. Det kan foreligge andre særskilte grunner sier loven. I de fleste tilfeller vil det dreie seg om uønsket adferd. Hvem skal være den nærmeste til å bedømme uønsket adferd hos en hund, om ikke eieren ? Derfor står jeg fortsatt for meningen om at en veterinær sjelden vil gå på tvers av eiers ønsker i et slikt tilfelle.

 

Håper at tråden nå kan pense inn på sitt rette spor igjen, også må du gjerne sende meg en PM om du ønsker å debattere videre HyprJinta

Link to comment
Share on other sites

Ble litt av en diskusjon over her ser jeg :shock:

 

Fant dette på google kansje det hjelper Terminator og får en slutt på den andre diskusjonen :wink:

 

Det er ikke lov å kastrere hunder i Norge så lenge det ikke er medisinske eller bruksmessige grunner til at man må gjøre det. En bruksmessig grunn er for eksempel at blindehunder kastreres. En medisinsk grunn vil være en hund med uregjerlige mengder hormoner i kroppen, ut over det normale. En gammel hannhund med prostataproblemer må også kastreres for å bli frisk. Hvis man derimot har en veldig bråkjekk middelaldrende hannhund kan man ikke se på kastrering som en løsning før man ha forsøkt mer konservative metoder, som å gå inn på hvordan man oppdrar hunden.

 

kilde: http://www.dyrlegenett.no/%C3%85%20ha%20hund.htm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...