Jump to content

Hva har jaktfeltleder rett til å kreve.


hjortefot.com
 Share

Recommended Posts

Ola Jeger er medlem av et jaktlag på fire mann, en i jaktlaget på fire er en av fem grunneiere i jaktfeltet. Ola Jeger er jaktleder. Dette jaktlaget har jaktet plettfritt i 8 år på eiendommene til 4 av grunneierne i feltet. Og hvert år har alle jegerne forevist bestått skyteprøve til grunneierne på de eiendommene det blir jaktet.

 

Den femte grunneieren er "selvutnevnt" jaktfeltleder og krever at alle jegerne som jakter hos de andre grunneierne skal kopiere alle våpenkort, og kopiere vitnemålet for skyteprøve slik at han kan samle dem i en perm i tilfelle kontroll.

 

Ola Jeger og jaktlaget hans har allerede slik dokumentasjon lagret innelåst på jaktlagets slakterom på gården, pluss at alle jegerne er pålagt å medbringe sine dokumenter + ettersøksavtale ved all jakt.

 

Har vedkommende Grunneier/"jaktfeltleder" lov til å kreve dette? Ola Jeger føler at det blir feil å levere kopi av såpass private dokumenter som våpenkort til en person som overhodet ikke har noe med jaktlaget å gjøre.

Jaktlaget forholder seg til de resterende 4 grunneierne.

Finnes det noen skrevne regler på dette?

 

 

Ola Jeger vil i samme slengen informere om at den femte grunneieren/jaktfeltleder ikke engang vil fortelle de andre grunneierne hvem som jakter på hans eiendom, eller hvor mange dyr de har felt. Ola Jeger ringte en gang til "Jaktfeltleder" kun for å spørre hvordan jakta gikk, men fikk til beskjed at han ikke hadde noen opplysningsplikt, og at Ola Jeger ikke hadde rett til å opptre som oppsyn.

Link to comment
Share on other sites

Min umiddelbare reaksjon er nei, men jeg har tatt feil før....

Du sier at vedkommende er "selvutnevnt", hva sier de andre grunneierne til dette og hva om alle grunneierne/jegerne/jaktlederne tok et felles møte, for å komme frem til en løsning :?:

 

Ellers kan det være lurt å ta en telefon til fylkesmannen/kommunen :wink:

Link to comment
Share on other sites

Ola Jeger er medlem av et jaktlag på fire mann, en i jaktlaget på fire er en av fem grunneiere i jaktfeltet. Ola Jeger er jaktleder. Dette jaktlaget har jaktet plettfritt i 8 år på eiendommene til 4 av grunneierne i feltet.

Dette utsagnet satte min logiske sans på en relativt komplisert prøve:

 

Er det 5 eiendommer i jaktfeltet, men jaktlaget jakter bare på 4 av dem, ikke på den femte, men han krever likevel en haug dokumentasjon?

 

Eller mente du å si at det er 5 eiendommer i jaktfeltet, en av de 5 grunneierne er med i jaktlaget, og jaktlaget jakter på eiendommen til han, og til de 4 øvrige grunneierne?

Link to comment
Share on other sites

I ditt scenario, er Ola Jeger også grunneier, eller er det bare en annen person på laget som er en av 5 grunneiere?

Så den grunneieren som er "jaktfeltleder", jakter ikke på det tenkte laget? Han skal bare ha papirene i kraft av "sin stilling som grunneier"?

Vet grunneier har krevd kopi av gjennomført skyteprøve enkelte steder tidligere. Jeg går ut fra at "jaktfeltleder" opptrer på grunneiers vegne i denne saken?

Er det at han vil ha kopi av skyteprøve eller våpenkort som er ankepunktet til Ola Jeger?

Link to comment
Share on other sites

I ditt scenario, er Ola Jeger også grunneier, eller er det bare en annen person på laget som er en av 5 grunneiere?

Så den grunneieren som er jaktfeltleder, jakter ikke på det tenkte laget? Han skal bare ha papirene i kraft av sin stilling som grunneier?

Vet grunneier har krevd kopi av gjennomført skyteprøve enkelte steder tidligere. Jeg går ut fra at "jaktfeltleder" opptrer på grunneiers vegne i denne saken?

Er det at han vil ha kopi av skyteprøve eller våpenkort som er ankepunktet til Ola Jeger?

 

Ola Jeger er jaktleder i Jaktlaget som jakter på de fire eiendommene, han er ikke grunneier. Men en av grunneierne er medlem av jaktlaget.

 

"Jaktfeltleder" opptrer på sine egne vegne i denne saken

 

Det er dette med å kopiere opp våpenkort som sitter langt inne, for det første mener Ola Jeger at dette er personlige kort som ikke skal kopieres.

Jaktlaget kan gjerne levere/forevise kopi at godkjent skyteprøve der de aktuelle jaktvåpen står oppført, men føler at også dette blir feil da denne ene grunneieren ikke har noe forhold til jaktlaget.

 

Ola Jeger mener at dette er en sak mellom grunneiere på de eiendommene det jaktes og jaktlaget.

Link to comment
Share on other sites

"Grunneier eller privat oppsyn som opptrer på vegne av grunneier eller rettighets-haver, -

Her er det de 5 eiendommene til sammen som er VALLET, dvs. området som har fått tildelt dyr (etter bestandsplan?). Da er det de samme 5 (samlet) som er "rettighetshaver". Da disse 5 dannet dette felles vallet, burde de gjort en eller annen avtale, og også valgt et styre som tok seg av de praktiske detaljene.

 

Jeg aner, ut fra beskrivelsen av at det bare jaktes på området til 4 av de 5 eiendommene, at det er noe "muffens" i organiseringen av dette vallet. Her må grunneierne komme sammen, og utforme de reglene som tilsynelatende mangler. Og velge en eller annen til FAKTISK leder for vallet. Hvis denne 5.-mannen ikke vil innfinne seg i flertallsvedtak, bør en vurdere organisering med bare de 4 øvrige eiendommene.

Link to comment
Share on other sites

Så vidt meg bekjent skal man legitimere politimyndighet for å ha krav på å få se våpenkort. Skyteleder som godkjenner ksyteprøve har f.eks. IKKE krav på å se det. Hvis han insisterer på å føre sitt eget våpenregister bør han som et minimum kunne redegjøre for

- Hvorfor

- Hvordan sikres opplysningene mot å havne på avveie

- Hvor lenge skal opplysningene oppbevares

- Hvordan skal de avhendes

- Hvem gis tilgang til opplysningene og hvorfor

 

Tatt i betraktning at jaktfeltansvarlig - i praksis grunneier som leier ut jaktrett - skal sjekke skyteprøve før jegere slippes til i terrenget og at man er pliktig til å medbringe våpenkort eller utlånserklæring når man medfører våpen ser jeg ingen fornuftig grunn til å skulle ha et slikt register. Det påfører den som skal ivareta registeret både arbeid og ansvar for å sikre entydige opplysninger om våpeneierskap. Dersom noen jakter med lånt våpen gjelder disse opplysningene attpåtil tredjeperson uten tilknytning til jaktutøvelsen.

Link to comment
Share on other sites

Ola Jeger vil i samme slengen informere om at den femte grunneieren/jaktfeltleder ikke engang vil fortelle de andre grunneierne hvem som jakter på hans eiendom, eller hvor mange dyr de har felt. Ola Jeger ringte en gang til "Jaktfeltleder" kun for å spørre hvordan jakta gikk, men fikk til beskjed at han ikke hadde noen opplysningsplikt, og at Ola Jeger ikke hadde rett til å opptre som oppsyn.

 

 

 

hvordan klarer dere å holde kontroll på kvotene da?

Link to comment
Share on other sites

Dette hørtes unødvendigt byrokratisk ut. Det jaktvald/ grunneier skal sjekke er betaltjegeravgift, og bestått skyteprøve med det våpenet det jaktes med.

 

Våpenkort er ikke noe en viser frem i tide og utide. Og det er kortutsteder (politiet) som kan forlange kontroll av våpenkort/ utlånskvitering.

Forøvrigt er det amo forhandlere som plikter å kontrolere våpenkort og identitet ved salg av amo.

Link to comment
Share on other sites

Så det jaktes ikke på eiendommen til han som er "jaktfeltleder" ?

Da er det vel ingen grunn til å gi han noe som helst, å man trenger vel ikke engang forholde seg til han (om han da ikke opptrer på vegne av de andre 4 grunneierne)

 

Eller er det noe jeg ikke forstår her?

 

Det jaktes på den siste eiendommen , men jaktfeltleder (som er grunneier der) vil ikke gjøre rede for hvem som jakter på hans eiendom, det blir ansett som jaktoppsyn dersom noen spør hvem som jakter eller hvor mye hjort de har felt. Han har visstnok ingen informasjonsplikt, men det har jaktlaget på de andre eiendommene ovenfor han.

Link to comment
Share on other sites

Høres ut som en " gjeng bønder" som har rotet det litt til her over piggtrådgjerdet... Hvorfor er den 5. grunneieren i det hele tatt med i valdet sammen med de 4 andre, når vedkommende ikke på noen måte "har noe å gjøre" med de 4 andre grunneierne og det aktuelle jaktlaget? Hvorfor ikke bare gi blanke, la denne grunneieren hvis areal en heller ikke får jakte på seile sin egen sjø??? Er bare å oppløse valdet etter årets sesong, så danner de 4 andre et nytt vald?? Problem solved.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...