Jump to content

Luger fra Krigen...


dagfs
 Share

Recommended Posts

Jeg har et spørsmål ang verdivurdering av en Luger fra Krigens dager. Den har kommet min vei via arveoppgjør, og jeg lurer på om jeg skal strate prosessen med å søke om enda flere våpen og beholde den, selge den eller plombere den? Den er ikke i veldig bra stand.. Det vises at den er 60+ år.. Er det noen som kjøper slikt ? Kan man ev få "restaurert" dette hos noen som kan Luger? Den ble beslaglagt fra en Tysk soldat på Steinkjer og har ble tjenestevåpen ved et politikammer. Deretter overtatt av en politibetjent..

Jeg må vel ha noen gode grunner hos politiet for å ha enda en 9mm...??

 

jeg kan legge ut bilder etter hvert..

Link to comment
Share on other sites

Jeg klarte å finne igjen bestefars Luger som han plukka av en dau tysk offiser etter et bomberaid da han løp ut fra bomberommet før de andre. Den hadde han skjult sånn i tilfelle det skulle bli krig igjen...

 

Jeg leverte våpenet på kammeret umiddelbart, med en skikkelig skrevet rapport om funnet. Jeg leverte også søknad om å få beholde det, med grunnlag i AFFEKSJONSVERDI, samt REKREASJONSSKYTING (i regi av NROF). Jeg fikk våpenet med meg hjem igjen samme dag, og våpenkortet kom i posten to dager senere.

Jeg tror ikke du vil få problemer med å ha en 9 mm til så lenge du oppgir riktig grunnlag. Det vil si IKKE konkurranse- og treningsskyting...

Link to comment
Share on other sites

Det bør være kurant å registrere den på affeksjonsverdi, den kan da bli belagt med skyteforbud. Hvis den er arv i direkte slektsforhold, dvs. foreldre, besteforeldre osv. er det også gebyrfritt å registrere den.

Ad verdi på Lugere, så varierer det sterkt ut fra flere faktorer, f.eks. hvilken variant, tilstand, numerlikhet, tilbehør og kanskje mest av alt hvilken produsent. Hvis duu skriver litt om merkinger og evt. legger ut bilder vil du nok kunne få greie svar her.

Link to comment
Share on other sites

Jeg fikk i utgangspunktet beskjed om at jeg "sikkert" trengte dokumentasjon fra pistolklubben på at jeg "trengte" ett våpen till i 9mm. Men dere mener jeg bare skriver affeksjonsverdi på den ? Det var kona sin bestefar som har hatt den siden han beslagla den..

Jeg fikk melding fra Politiet i dag; det er ingenting som heter affeksjonsverdi. skal pistolen unngaa salg, plombering eller desktruksjon maa klubben min skrive attest paa at denne skal benyttes som reservevaapen. Ganske tungrodd synes jeg!

Link to comment
Share on other sites

Jeg fikk melding fra Politiet i dag; det er ingenting som heter affeksjonsverdi. skal pistolen unngaa salg, plombering eller desktruksjon maa klubben min skrive attest paa at denne skal benyttes som reservevaapen. Ganske tungrodd synes jeg!

 

IANAL, men seier ikkje rundskrivet (mine uthevingar)

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_848.pdf

 

3.5.1.4.2 Erverv på grunnlag av pietets eller affeksjonsverdi - Ar

v

Etter våpenforskriften § 20 kan det gis tillatelse til å erverve og inneha inntil tre rifler og/eller hagler til søker i rett opp- og nedadstigende slektslinje som ønsker å beholde omsøkte våpen som et minne etter arvelater, uten at vedkommende kan påvise et annet behov for våpenet.

 

Videre kan det gis tillatelse til å erverve og inneha pistol, revolver og våpen som ikke er tillatt benyttet til jakt, i spesielle tilfeller til søker i rett opp- og nedadstigende slektslinje på grunnlag av arv og affeksjonsverdi alene.

Når det gjelder erverv av arvede våpen, er søkeren ofte interessert i å beholde våpenet som et minne om arvelater uten at vedkommende kan påvise noe direkte behov for våpenet.

 

Bestemmelsen innebærer at det ved arv kan gis ervervstillatelse til søker i rett opp- og nedadstigende linje for inntil 3 rifler og/eller hagler som lovlig kan benyttes til jakt.

 

Søknad om ervervstillatelse på grunnlag av arv for pistol/revolver og/eller rifler/hagler som ikke lovlig kan benyttes til jakt, skal i alminnelighet avslås. Forskriften åpner imidlertid for å innvilge slike søknader «i spesielle tilfeller». § 20 annet ledd siste punktum bestemmer at begrensningen til tre våpen likevel ikke gjelder. Politidirektoratet antar at Justisdepartementet med dette mener at vedkommende ikke kan forvente å kunne erverve inntil tre våpen av disse våpenkategorier.

 

Slike søknader kan f.eks. innvilges hvor det kan sannsynliggjøres at arvelater eller en annen i rett oppadstigende linje har brukt det aktuelle våpen i motstandskampen under siste krig. Det vil likeledes kunne tenkes å foreligge grunnlag for ervervstillatelse i andre helt spesielle tilfeller.

Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg nettopp etter flere år, kommet i mål med arveoppgjør på våpen etter min far. Jeg fikk lov å beholde 3 av Håndvåpnene, u plombert med restriksjon på våpenkortet: "Ervervet på grunnlag av affeksjon - ikke tillatt som bruksvåpen".

Med andre ord ,slik jeg forsto det, kan en få beholde inntil 3 håndvåpen som affeksjon, men en får da ikke skyte med våpenet, på stevner i alle fall.

Link to comment
Share on other sites

Nå er jo dette en unntaksregel, som bevisst er laget slik for ikke å lage en stor gråsone for udefinerbare "behov" av våpen. Helt greit spør du meg, enten så vil du såpass gjerne beholde våpenet i skytbar registrering at du gjør de nødvendige tiltak, eller så kan den like gjerne deaktiveres eller selges. Særlig siden du allerede er aktiv skytter har du kort vei for å komme i posisjon for lovlig innehav om affeksjonsverdien virkelig er stor nok.

Dette er da en enkel vurdering?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Never ending story...

 

da har vi vært innom lensamnn igjen, og vist til forskriften der dette med affeksjonsverdi er nevnt, og ting som er benyttet i motstandskamp. De der nede var nok ikke klar over disse reglene. men nå, etter noen uker, har vi fått brev fra Politiet. Der vi blir bedt om å dokumentere deltagelse i motstandskampen, og hvordan Lugeren kom han i hende.. Så nå må vi sende masse brev til forsvarsdepartementet, hjemmefrontmuseet etc etc.. Og hvordan klarer vi å dokumentere dette? Har andre noen erfaringer her?? Virker nesten som om noen har bestemt seg for at dette ikke skal gå i orden. jeg trodde Politiet hadde tilgang til diverse registre og kunne finne denne type dokumentasjon selv......

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...