Jump to content

Er dette lov?


JanT
 Share

Recommended Posts

Jeg jakter i eit området der det er en del innmark, på den ene delen av innmarka står det eit hus, der har de utelys som skinner godt utover.

 

Spørsmålet mitt er, kan jeg "nyte" godt av dette lyset når jeg jakter hjort på kvelden/natta eller må jeg be de som bor der slå av lyset når jeg skal jakte i skumring/måne/klarvær??

Link to comment
Share on other sites

Det eneste unntaket fra forbudet om kunstig lys som nevnes hos direktoratet er i forbindelse med åtejakt på rev. Jeg vil tro at "strølys" gjelder revejakt med kunstig lys. Jeg vet ikke, men vil tippe at dette gjelder bakgrunnslys som lyser opp hele landskapet slik det er nært tettbygde strøk. Tror neppe det er lov å plassere reveåtet under ei gatelykt!

Link to comment
Share on other sites

DN , har bekreftet ved tidligere hendvendelser at lys som ikke er satt opp i jaktøyemed kan nyttes under jakt.

Vilt som søker inn under dette lset kan således felles.

Intil de avkrefter dette, forholder jeg meg til DN tidligere utsagn.

 

Så det du sier er rett og slett at jeg da kan sette meg i vinduet i huset som står på innmarka og skutt evt dyr som kom inn under utelyset uansett hvor lite skytelys det ellers er? Hmmm må bare bli kompis med eier av huset da ;) hehe

Link to comment
Share on other sites

DN , har bekreftet ved tidligere hendvendelser at lys som ikke er satt opp i jaktøyemed kan nyttes under jakt.

Vilt som søker inn under dette lset kan således felles.

Intil de avkrefter dette, forholder jeg meg til DN tidligere utsagn.

 

Så det du sier er rett og slett at jeg da kan sette meg i vinduet i huset som står på innmarka og skutt evt dyr som kom inn under utelyset uansett hvor lite skytelys det ellers er? Hmmm må bare bli kompis med eier av huset da ;) hehe

 

Da trekker du deg i en veldig gråsone. Gatelys o.l er lyskilder som du som jeger ikke har råderett til å slå av eller på.

Link to comment
Share on other sites

JanT. Det er lov å bruke hode.

Du er langt over den grensen som er definert. I svaret fra DN. Var det snakk om gatelys og lys fra bygningsmasse som ikke var under jegers kontrol.

Har dokumente her et eller annet sted. Men vet at C.E.A har det og i sine papirer.

Link to comment
Share on other sites

For å få dette heilt klart ber eg om at dei som klarer å finne fram til denne presiseringa frå DN legg ut link her på Kammeret. Linken har vore lagt ut før om eg ikkje hugsar heilt feil,så nokon må vel klare å finne det fram igjen.Eg finn det ikkje

Skal eg tippe så trur eg 510whisper har rett,men eg har lyst det å sjå det svart på kvitt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tolket det, og mener det er opplagt, at å skyte annet vilt enn rev ved hjelp av kunstig lys er forbudt!

 

Hvordan dere greier å vri dette til at om viltet selv oppsøker lyskilden, er for meg helt uforståelig. Det er jo hele cluet med belysningsregelen for åtejakt på rev. FASTMONTERT. Da velger REVEN å oppsøke lyskilden frivillig. Ikke dra andre viltarter inn i denne tolkningen.

 

Visst du kan skyte dyret uten hjelp av lyskilden, da er det lov. Dvs. kommer det en hjort forbi et gatelys som er tent mens det enda er skytelys, ja da kan du gjøre det med god samvittighet. Ellers er det forbudt. Og opplagt.

 

Rart at det i det hele tatt diskuteres med tilsynelatende oppegående jegere. :shock:

Link to comment
Share on other sites

Her er det: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/3084995.DOC" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

 

 

Hvis du leser hele dokumentet så vil du se at ikke det er lov å benytte seg av f.eks gatebelysning om det ellers er så mørkt at forsvarlig jakt ikke kan utføres.

 

Som Jmonsen sa "det er lov å bruke hodet"

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tolket det, og mener det er opplagt, at å skyte annet vilt enn rev ved hjelp av kunstig lys er forbudt!

(min uthevning)

 

Og det har du vel også rett i. Det vi diskuterer her er tilfeller hvor det finnes kunstig lys som er utenfor jegerens kontroll og som ikke gir noen reell fordel, feks nærliggende gatelys eller bebyggelse.

 

Når lyskilder ikke primært er oppsatt med sikte på jakt for eksempel offentlig eller privat veibelysning, vil dette ikke rammes av viltlovens § 20. Vi har imidlertid sagt at dette etter en konkret vurdering kan være i strid med viltlovens § 19. Hvorvidt det foreligger et lovbrudd må bero på en helhetsvurdering i den enkelte jaktsituasjon.
Link to comment
Share on other sites

Jeg jakter i eit området der det er en del innmark, på den ene delen av innmarka står det eit hus, der har de utelys som skinner godt utover.

 

Spørsmålet mitt er, kan jeg "nyte" godt av dette lyset når jeg jakter hjort på kvelden/natta eller må jeg be de som bor der slå av lyset når jeg skal jakte i skumring/måne/klarvær??

 

Ja du kan nyte godt av dette lyset såfremt det ikke er så mørkt at du ikke ser bæra ellers,dvs.at det må være såpass lys at du kunne skutt sikkert utenom det opplyste området også.

Link to comment
Share on other sites

I brevet fra DN som det er linket til over her:

 

Vi har i denne type saker gitt uttrykk for at jakt bare er tillatt dersom jakten ville vært tillatt om lyset ble slukket.

 

Er klar over at gatelys ikke kan slås av som en selv vil men er fortsatt av den mening at det ikke er lov å skyte hjort i lyset fra ei gatelykt.

Link to comment
Share on other sites

Hva da om en jakter i bunnen av en fjordarm (med bratte lier), hvor det ligger et skipsverft som i stor grad produserer "dagslyst" oppover lia?? Skulle en latt være å jakte på et slikt sted om natta da?? Gå og be dem pent om å skru av??? :roll:

 

...og selvsagt er det viktig at alle bøndene i nabolaget har maks antall watt lyspære i utelyset... :lol:just joking

 

 

Som Jan Monsen har fremhevet flere ganger i denne tråden,- det er lov å bruke hodet.

Link to comment
Share on other sites

Håper at alle jeg har hatt på jegerprøvekurs hadde svart et ubetinget NEI på dette spørsmålet.

 

Hvorfor? Er det lovstridig, umoralsk eller hva?

 

Les spm en gang til

Spørsmålet mitt er, kan jeg "nyte" godt av dette lyset når jeg jakter hjort på kvelden/natta eller må jeg be de som bor der slå av lyset når jeg skal jakte i skumring/måne/klarvær??
Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Problemet rundt dette er lovteksten. Den er uklar.

Og at der er to brev fra DN. Underskrevet av de samme personene med sprikene tolking av kunstigt lys, som ikke er satt opp i jaktøyemed.

Men regelverket overstyrer brev.

Hva jeg forteller jegerprøve kanidatene er enkelt. La være.

 

 

Tror dette blir avklart i ny forskrift til jaktloven. Dett gjelder da lysforhold under jakt.

Link to comment
Share on other sites

Takk 510 whisper det var nettopp dette eg etterlyste. Sjølv om dette er ei presisering så blir det i praksis egentlig ikkje så mykje enklare.

 

Skal prøve å gjere det klart kva eg meiner:

 

1.Det er lov å skyte hjort på ein stad der det er gatelys, under forutsetning av at ein kunne skote dyret på samme plassen uten at gatelyset var på. La oss sei gatelyset er av(noko det svært sjeldent er når det er mørkt så dette blir eit hypotetisk tilfelle) , kven skal da avgjere om det er for mørkt eller ikkje? I praksis jegeren,men ein rett kan jo komma til noko anna.

 

2.Om gatelyset er på, korleis veit då jegeren at han hadde hatt bra nok lys om gatelyset hadde vore av? For i praksis er jo alltid gatelysa på når det er mørkt så da vil jo jegeren faktisk ikkje vite kor mørkt det er på den aktuelle plassen utan gatelys sidan han ikkje har sett den i mørket uten gatelyset på.

 

3. Om det etter ein rett sin syn er for mørkt i nærliggande område utanfor gatelyset sin rekkevidde så kunne det likevel vore lyst nok innafor gatelyset sin rekkevidde om lyset hadde vore av.

 

4. Om ein etter grundig vurdering finn ut at ein lovleg etter DN si tolking kan skyte når dyr står i gatelys så må ein vera klar over at ein blir "blenda" av lyset slik at om dyret spring avgårde i mørket så er det vanskelegare å observere dyret enn om gatelyset ikkje hadde vore på. Augene brukar litt tid på å venne seg til mørket utanfor gatelyset. Dette kan gjere det vanskelegare å finne dyret igjen sjølv om det ligg daudt i nærheiten uten bruk av hund. Akkurat dette har ikkje så mykje med lovlegheita å gjere ,men er ei meir praktisk problemstilling.

 

Einkelte vil kanskje kalle dette flisespikking,men juss dreier seg av og til om små ting som avgjer kva som er lov eller ikkje.

 

Det er lov å bruke hovudet som einkelte andre har sagt og det trur eg blir gjort. For eg trur korkje DN eller politiet ser på det som noko stor sak . Det er neppe så veldig mange som skyt hjort i gatelys. Men om dette skrivet hadde vore godt kjent blant alle hjortejegerane så trur eg nok vi hadde fått sett meir hjortefellingar i gatelys.

Link to comment
Share on other sites

Det er under 2 forhold det normalt kan jaktes på natt.

Snø eller måneskinn. Alternativt kombinasjon.

 

Jeg jakter på kornåker som er så lys at jeg kan skyte hele natten. Jeg kan lett sammenligne forholdene med snø. Problemet er at ett eventuelt ettersøk vil foregå i stupmørket utenfor kornåkeren. På lik linje med skyting i lysstråler fra gatelys.

 

Er det snø eller måneskinn så kan man med god samvittighet skyte i områder som blir opplyst. Om det kun er lys fra gatelysene så kan man altså ikke skyte.

 

Grei tolkning av regelen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg sier til elevene på jegerprøve kurset at er du i tvil :"La være". Jeg hadde ikke skutt en hjort som stod under gatelyset !! En lov kan jo tolkes i ulike retninger under en diskusjon,men jeg hadde latt være å dra en tolkning dithen at det er tillatt.Sunn fornuft tilsier vel så at det smarteste er å la være,for du kan sikkert få flere sjanser for å felle et dyr bare ikke under et gatelys..........

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser der er mye villfarelse ute og går her. Folk snakker om sunn fornuft, min sunne fornuft sier at jeg aldri skal skyte på storvilt som løper, men det er vel ikke forbudt for det (kanskje det burde vært?) Fornuften min sier at man går etter et skadet småvilt som kommer seg innpå terreng hvor man ikke har jaktrett, det er forbudt men mitt hensyn til viltet ligger høyere enn en slik pinefull lov. Slik kan man holde på å synse spesielt om hva andre driver med og fordømme det, oftest uten snev av erfaring med nevnte jaktform.

 

Jeg kan sitere fra et brev fra DN angående jakt fra lyskilder man ikke har kontroll på :

 

"DN har tolket denne bestemmelsen svært strengt slik at en jeger kun i få tilfeller lovlig kan felle vilt under kunstig lys. Viltet må tilfeldigha kommet inn i lyset d.v.s. at der ikke er adgang til å jage, lose eller lokke dyret på annen måte inn i et kunstig opplyst område"

 

Så vær så snill å la oss slippe mer tullete synsing om denne saken. Balestrand-saken som gikk høyt opp i domstolene med full frifinnelse var en sak hvor lys fra et tettsted som reflekterte i skydekke var en av faktorene, der var ikke måneskinnsperiode mener jeg å huske.

 

Det står som kjent ingen plass at det er forbudt å jakte i mørke, det er opp til jegeren å vurdere. Der står heller ikke at dyr som i solskinn løper i mer enn 24km/t er det forbudt å skyte på, det er opp til jegeren og bl.a. avstanden. På 16m går det gjerne bra men ikke på 147m.

Link to comment
Share on other sites

Så hva mener du med innlegget ditt?

At trådstarter kan benytte seg av naboens lys for å skyte hjort? :shock:

 

 

Hvis du leser innlegget så står der LYSKILDER MAN IKKE HAR KONTROLL PÅ, d.v.s. offentlig veilys, opplyste kirker, industri, tettsteder og andre lyskilder som direkte eller indirekte gir godt nok lys. Men som man ikke selv på noen måte kan ha kontroll på.

 

Jeg mener at naboens utelys er å strekke det for langt, det kan man strengt tatt ha en viss kontroll over og det er ikke offentlig. Min tolkning er at det vil være i strid med loven om kunstig lys.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje alt som står konkret i lovverket, det betyr ikkje at alt er lov. Det er lov å jakte i mørket,men det kan faktsik hende det er for mørkt til å jakte lovleg. Eit liknande eksempel ; det står ingen plass i lovverket kva som er maks hold for reinsjakt. Likevel har folk blitt dømt/ilagt bot for uforsvarleg jakt fordi dei etter rettens/politiets syn skaut på for langt hold . Det er umulig å ha eit lovverk som dekker alle situasjonar 100% i lovteksten. Då er det ikkje så dumt å bruke sunn fornuft.

Link to comment
Share on other sites

Om jeg f.eks jaktet ved en kirkegård med spotter på kirken, som også lyste opp området rundt, ville det vært lovbrudd om jeg skjøt et dyr pga. de eksisterende kunstige lysforholdene.

Jeg har ikke nøkkelen til kirka eller sikringsskapet. Det er likevel ingen bortforklaring på et opplagt overtramp.

 

La oss si at noen skyter på en hjort, innerst i en fjordtarm med et opplyst skipsverft. Forholdene er upåklagelige. Hjorten tegner seg godt i det europeiske siktet. Skuddet går og hjorten springer vekk. I samme sekund går sikringen til skipsverftet....... Og alt blir kølsvart..!!! Månen er vekk, det er lavt skydekke (noe som reflekterer kunstig lys godt) og i grunnen helt håpløse forhold for hjortejakt. Hva sier du til domstolen om du blir anholdt og straffeforfulgt??? :twisted::twisted::twisted:

 

Skal man jakte f.eks hjort, får man holde seg til det naturen kan gi oss av lysforhold. Måne, sne, lyst h-gress på innmark, myr osv.

 

Hold kunstig lys utenfor all jakt, bortsett fra jakt på rev!

Link to comment
Share on other sites

Det er ikkje alt som står konkret i lovverket, det betyr ikkje at alt er lov. Det er lov å jakte i mørket,men det kan faktsik hende det er for mørkt til å jakte lovleg. Eit liknande eksempel ; det står ingen plass i lovverket kva som er maks hold for reinsjakt. Likevel har folk blitt dømt/ilagt bot for uforsvarleg jakt fordi dei etter rettens/politiets syn skaut på for langt hold . Det er umulig å ha eit lovverk som dekker alle situasjonar 100% i lovteksten. Då er det ikkje så dumt å bruke sunn fornuft.

 

Selvsagt kan man bli dømt for å skyte på for langt hold, spesielt på reinsjakt hvor der er oppsyn ute og kontrollerer. Regner med at skuddet i nevnte sak ikke satt helt som det skulle og at det trolig skyldtes det lange holdet?

Man kan selvsagt også bli dømt for uforsvarlig jakt i mørket hvis ting går galt og det er veldig mørkt og/eller holdet var uforsvarlig langt eller for dårlig utstyr til forholdene man skjøt under.

 

 

Dette blir mitt siste innlegg på denne tråden.

Link to comment
Share on other sites

Kammeret synes i stadig større grad å bli et forum for jakt- og skytterjuridiske diskusjoner. Kanskje en noe "sunnere" ide å komme seg ut på jakt, enn å bruke tiden til å kverulere over sære problemstillinger på dette forumet? Er ikke samfunnet nok gjennomregulert? Må en ha alt inn med teskje i form av stadig nye innskrenkende presiseringer i lover/ forskrifter/ rundskriv?? Bruk hodet folkens - ikke vekk sovende bjørner eller lag ting mer kompliserte enn de er.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...