Jump to content

Jakt på privat grunn?


hahu

Recommended Posts

hei,

 

Spørsmål 1: Mine foreldre eier tre områder på tilsammen 82 dekar utmark (statens skoger omkringer disse områdene). I dette området jaktes det på elg om høsten. De har i de siste år gjentatte ganger oppdaget at jaktlag setter ut saltsteiner på deres eiendom og skyter elg der. De er aldri blitt kontaktet av jaktlagene eller det lokale fjellstyret som overser jakta. Er dette kurrant og lovlig atferd? Eller det slik at mindre eiendommer på under 46-7 dekar bare kan jaktes på uten eiers tillatelse? Jeg var under den oppfatning at en ikke kan bedrive jakt på annen manns grunn uten en evt. tillatelse fra grunneier.

 

Spørsmål 2: Hvor mye utmark må en skogeier ha for å ha jaktrett på storvilt?

mvh

John

Link to comment
Share on other sites

Nei ingen kan bedrive jakt uten grunneiers samtykke!

 

Her i kommunen er det flere eksempler på at enkelte grunneiere trekker seg ut fra samarbeid med jaktlag. Da mister grunneierne retten til å jakte elg her, med mindre terrenget er stort nok til å få tildelt en eller flere elg. Dette må grunneier selv søke om, slik er det iallefall her i kommunen.

 

 

Når slike ting skjer, blir det ofte mye rot. For eksempel, så bruker mange jaktlag allikevel de områdene som de uttrekte grunneierne råder over.

 

Det er ikke lov å jakte på områder der grunneieren ikke samtykker. Dette kan meldes til politi som tjuvjakt. Men uten bevis, blir det vanskelig å ha en god sak....

Link to comment
Share on other sites

Altså: Uansett størrelse på området, er jakt uten grunneiers samtykke ikke tillatt? Ja, det hele må selvsagt bevises.

Men jeg antar at oppsetting av saltsteiner også er litt på kanten. Plikter ikke jaktlag å ha oversikt over grenser og grunneiere innenfor området de jakter? I dette tilfellet faller deg seg slik at et elgtrekk i en trang dal går over deres eiendom.

Uansett: jeg tror neppe mine foreldre er interessert i å krangle med jaktlagene. Det er mer et spørsmål om å oppleve at

en bli spurt om tillatelse med en symbolsk kompensasjon for å stille områdene sine til disposisjon.

For en konstruktiv løsning: Ville det være nyttig å kontakt fjellstyret eller jaktlaget direkte?

 

mvh

John

Link to comment
Share on other sites

Det er vel ikke helt usannsynlig at jaktlaget handler i god tro, og tror at også disse områdene inngår i deres jaktområde. Selvfølgelig plikter de å holde rede på hva som inngår, og hvor grensene går, men virkeligheten er ikke alltid prefekt. Jeg ville tatt kontakt med jaktlaget og på en høflig måte påpekt forholdet, og så foreslått en avtale om bruk, f.eks. i bytte med en kjøttbit år om annet.

Link to comment
Share on other sites

Det er vel ikke helt usannsynlig at jaktlaget handler i god tro, og tror at også disse områdene inngår i deres jaktområde. Selvfølgelig plikter de å holde rede på hva som inngår, og hvor grensene går, men virkeligheten er ikke alltid prefekt. Jeg ville tatt kontakt med jaktlaget og på en høflig måte påpekt forholdet, og så foreslått en avtale om bruk, f.eks. i bytte med en kjøttbit år om annet.

 

Nei, ikke ta dette med jaktlaget. Jaktlaget leier jakta fra en utleier, som sannsynligvis ikke gir klare nok beskjeder. Ta heller kontakt med det omkringliggende jaktfeltet og uthør om en ordning der.

Link to comment
Share on other sites

hei,

 

Spørsmål 1: Mine foreldre eier tre områder på tilsammen 82 dekar utmark (statens skoger omkringer disse områdene). I dette området jaktes det på elg om høsten.

 

Spørsmål 2: Hvor mye utmark må en skogeier ha for å ha jaktrett på storvilt?

mvh

John

 

1. Sjekk med de kommunale valdkartene(De fleste ligger digitalt på nett), og se om eiendommen deres er tegnet inn som godkjent areal på elgvaldet i ommrådet. Hvis det er inntegnet skal det foreligge en underskrift fra eier(dere) på valdpapirene. Hvis ikke er det og regne som ulovlig jakt.

 

2. Minste areal for godkjenning av vald er 1500 mål. Dette må ikke sammenlignes med minsteareal for tildeling av fellingsløyver i et vald. Det kreves ofte større areal for å få tildelt elgløyve, og en kan få mangen hjorteløyver i et vald på 1500 mål.

Link to comment
Share on other sites

2. Minste areal for godkjenning av vald er 1500 mål.

Eg har sett dette blitt hevda fleire gonger... Men, er du heilt sikker på dette?

Meg bekjent fins det kun eit minsteareal, og det arealet gjeld både oppretting av nye vald og tildeling av løyver. Nettopp derfor enkelte kommunar kvir seg for å sette ned minsteareal for mykje, fordi dei fryktar at nye søknadar om vald.

Eg veit forøvrig om fleire vald på under 1500 mål.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat. Vel, da forsøker jeg å skaffe et valdkart for det aktuelle området. Kan ikke se at det ligger ute på nett (søkeord "valdkart"), så da må kommunen kontaktes. Noen som vet hvilken instans i kommunen som typisk tar seg av slike saker?

 

Og: takker for alle kommentarer og svar her. Det er hyggelig at folk er så behjelpelige.

 

mvh

 

John

Link to comment
Share on other sites

Vil opplyse om følgende (i forhold til diskusjonen over om minimumsområde for vald): jeg fant Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, for den aktuelle kommunen i www.lovdata.no. Der står det grenser for vald på disse dyrene. Så dette varierer sikkert fra kommune til kommune. :)

Link to comment
Share on other sites

Akkurat. Vel, da forsøker jeg å skaffe et valdkart for det aktuelle området. Kan ikke se at det ligger ute på nett (søkeord "valdkart"), så da må kommunen kontaktes. Noen som vet hvilken instans i kommunen som typisk tar seg av slike saker?

 

Og: takker for alle kommentarer og svar her. Det er hyggelig at folk er så behjelpelige.

 

mvh

 

John

 

Er vel ein skogbruksfagleg person ansatt i alle kommunar trur eg. Det brukar å ligge til denne...

Link to comment
Share on other sites

Dette er ei kommunal oppgåva, so alle kommunar skal ha einkvan (eller kjøpe tenester) til å ta seg av dette. Tittel på den stillinga kan variere (viltforvalter, naturforvalter, miljøkonsulent, skogbruksrådgjevar, utmarksrådgjevar osv osv).

 

Det er kommunale forskrifter som fastset minstearealet i kvar kommune.

 

Ring til sentralbordet til kommunen og spør etter den som jobbar med viltforvaltning. Då bør du få hjelp.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

heisann,

 

Fikk valdkart fra kommunen. Det framgår ikke av valdkartene hvilke eiendommer som ikke er jaktbare. Alle gnr/bnr er bare innlemmet innenfor valdets soner. Ser ingen signaturer eller noe slikt.

Sendte så brev til kommune for å gjøre oppmerksom på at enkelte eiendommer ikke har inngått avtale om jakt på området. Men har etter dette ikke fått tilbakemelding, fem uker siden.

 

Snakket med jaktlaget direkte i dag, og de mente at mindre områder (les eiendommer) uten jaktrett ikke kunne unndra seg at andre jaktet der. De har allerede skutt to elger der, gjennom jakt på saltstein.

 

Ikke lett, gitt. Hva nå, lissom? Purre på kommunen?

 

John

Link to comment
Share on other sites

Auda, ikke bra...

 

Jeg ville foreslå at man (du) ringte til kommunen og spurte rette vedkommende hva de egentlig driver med.

Med mindre det foreligger en fullmakt (underskrift) fra grunneier eller at jaktretten er avstått ved tinglysing så har "noen" foretatt et grovt overtramp og det er da snakk om jakt på annen manns grunn.

Det sistnevnte også kjent som "tjuvjakt" på et mer folkelig norsk.

 

Ville tro at kommunen hadde interesse av å rydde opp i sånne forhold før de nådde pressen... :roll:

 

Vær forberedt på at den ansvarlige på kommunalt nivå ikke er helt "inne" i sakene, i de senere årene har det blitt bedrøvelig lite kompetanse på viltforvaltning og denne typen problematikk i svært mange kommuner her i landet.

Link to comment
Share on other sites

heisann,

 

Fikk valdkart fra kommunen. Det framgår ikke av valdkartene hvilke eiendommer som ikke er jaktbare. Alle gnr/bnr er bare innlemmet innenfor valdets soner. Ser ingen signaturer eller noe slikt.

Sendte så brev til kommune for å gjøre oppmerksom på at enkelte eiendommer ikke har inngått avtale om jakt på området. Men har etter dette ikke fått tilbakemelding, fem uker siden.

 

Snakket med jaktlaget direkte i dag, og de mente at mindre områder (les eiendommer) uten jaktrett ikke kunne unndra seg at andre jaktet der. De har allerede skutt to elger der, gjennom jakt på saltstein.

 

Ikke lett, gitt. Hva nå, lissom? Purre på kommunen?

 

John

 

 

Hei.

Jeg er langt fra neoen ekspert på dette, men hvis du bruker http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/search?action=none så kan du iallefall få opp kart på g,nr, og b,nr,. De nr man ikke finner på kartet du har fått er vel da ikke med i valdet.

 

Ellers tror jeg på at dere løser dette uten store problemer så lenge det er fokuset. Nå vet ikke jeg hvor lenge slekten din har eid disse områdene, men vet av erfaring at det kan stå mye rart i gamle avtaler som ikke alltid blir opplyst om.

Link to comment
Share on other sites

Hei

Hvis det er felles utmark(sameie) kan de andre jakte der, du kan si nei til jakt men det eneste som skjer er att ditt areal ikke blir tellende for tildeling av dyr. Finn ut om din/ de andre eiendommene er utskifta, det kan være gammel "skyld" som styrer.

Det er nok att 1 grunneier krever jordskifte i ett sameie, så må det gjennomføres. Sameieloven er klar.

 

 

Ps Er ingen ekspert, men dette var oppe på jaktmøte og han som la det frem har peiling.

 

 

Knut

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...