Jump to content

Jaktmotstand


Truls

Recommended Posts

Det kan synes om det i løpet av de siste årene er blitt flere jaktmotstandere, eller kanskje de bare er blitt mer synlige på grunn av nettet og sånt. Ikke vet jeg. Men det jeg vet, er at en del er opptatt av å påpeke andres opptreden når de skyter gjess på et jorde eller legger ut jaktfilmer på youtube.

 

Derfor blir Ola Jeger stadig oppfordret til å være bevisste ambassadører for jaktutøvelsen. Det siste eksempelet på det, fant jeg da jeg forleden kjøpte et blad fra Jeger, Hund & Våpen, som heter "Elg, hjort og rådyr - årbok 2010". På side 5 står lederen, skrevet av redaktøren, der oppfordringen dukker opp som avslutningen på teksten, fremhevet i halvfete typer:

 

"Tenk litt over jaktas mange aspekter og forsøk å fremstå som en god ambassadør (...) Det er den beste forsikring for at vi også i fremtiden skal kunne fortsette å jakte slik vi gjør det nå."

 

Da en blar videre frem til side 9, kommer det en fire sider lang reportasje som i sin helhet er viet en kar som skyter rådyr med 300 winmag. Ikke noe galt med det, men når en ser reportasjen, er fokuset selve avlivingsøyeblikket, der 11 bilder av i alt 13 viser dyret i sekundene etter treff. Og for å si det slik - bildene står til teksten.

 

Neste reportasje dreier seg om tette hjortebestander, og er en fin reportasje, men også der velger redaksjonen å legge ut to bilder av kalven idet den bllir truffet. Så kommer det to flotte reportasjer om elgjakt, før vi lander på en villreinreportasje. Den er fin den også, men der velges det også bilder som viser selve skuddøyeblikket. Leseren blir servert fem bilder av simla i avlivingsøyeblikket, der tre av dem viser simla løpende med blodet sprutende ut av kroppen.

 

Vi går til neste reportasje. Den dreier seg om 338 RUM, der det blir servert en del betraktninger rundt temaet "Ny teknologi = lengre hold og kraftigere våpen"

 

Enda et stykke lenger bak får vi en artikkel som dreier seg om 375 H&H. Og på de bakerste sidene i bladet, som normalt tildeles saker av lavere redaksjonell prioritet, får vi noen fine, men tradisjonelle jaktreportasjer - altså uten vinkling på selve avlivingen. Derimot av det som for mange er selve jakta.

 

Kan det tenkes at en slik måte å vinkle og prioritere det redaksjonelle stoffet på kan bidra til at folk får en oppfatning om at dagens jegere er triggerhappy og "ute etter å fly rundt i skogen for å drepe dyr", slik vi av og til får høre? Det kan tenkes jeg er gammeldags og at redaktøren i Jeger, hund & våpen har forstått noe jeg ikke har skjønt. Men jeg er ikke sikker på at slike vinklinger fungerer som noe ambassadører for jaktutøvelsen bør velge.

Link to comment
Share on other sites

Bruksstudier av medier viser at vi velger oss de mediene som vi har interesse av å lese. Vi leser stort sett aldri blader som ikke har noe av interesse for oss. Det som er viktig i påvirkningen av kjennskap og kunnskap om ulike aktiviteter i samfunnet er nyhetsmediene. Det er også her ambassadørrollen er viktig, ikke i forhold til jaktmotstandere, men i forhold til de som ikke har gjort seg opp en mening om saken.

 

Jaktmotstanderne i Norge er en forsvinnende liten gruppe. Det er vi jegere som dominerer samfunnsdebattens definisjon av hva jakt er og dens rolle som et positivt innslag i samfunnet. Jaktmotstandernes syn på jakt og jegere er ikke mer enn et irritasjonsmoment og det beste vi kan gjøre er å ignorere dem. Vi bør heller konsentrere oss om å nå de andre, som ikke er motstandere, med emosjonelle og rasjonelle forklaringer på jakt som vil skape forståelse for, og sympati med, vår livsstil.

 

Når du går igjennom artiklene i bladet og trekker frem vinklinger du ikke er begeistret for så forstår jeg bekymringen din, men dette dreier seg om et annet aspekt. Det dreier seg om kulturbygging. Hvis det er slik at vi jegere som gruppe er i ferd med å få et annet forhold til jakt, som er mer overfladisk og med mindre respekt for viltet, da vil det kunne skade vårt omdømme på lengre sikt. Det er jeg veldig enig i at vi bør være bevisste på.

 

Mitt poeng er at vi må fokusere på oss selv, at vi ivaretar kulturen vår på en god og positiv måte. Gjør vi det vil vi fremstå som sympatiske for den store delen av samfunnet forøvrig. Jaktmotstanderne bør ties ihjel og de få ganger man tvinges til å forholde seg til dem, avsløres for uvitenheten og de usympatiske sidene de har.

Link to comment
Share on other sites

det meste er vel groteskt og fælt for mange av dem som er jaktmotstandere i norge i dag,en skal være forsiktig med og undervurdere grupper og enkeltpersoner men. mange av disse som henger seg på sirkuset rundt jaktmotstand er mye 16åringer uten livserfaring og som har fått det for seg at dem skal ut og frelse verden. en ting kan vi slå fast med en gang at det kommer til og bli litt av en jobb. vi som jegere må selvsagt gjøre vårt beste for at hobbyen våres består og at vi har forståelse for at det jaktes. selvsagt skjer det skadeskytin og uansett hva det blir av krav så kan dette skje. men da er det kansje veldig mye annet her i samfunnet vårt som burde forbys,men hvor skal vi slutte skal alt som er morro forbys? jakt er og blir intresangt og kommer til og være mye av livet mitt og mange andres fram over, dette skal ikke en gruppering av mediekåte 16åringer på sommerleier få ødelegge . noe som blir viktig i diden fram over er og rekrutere mer ungdom inn i jaktlag, ikke bare sørge for egene unger som kansje ikke egentlig er intresert. slipp til dem som er motivert og ikke bare dem som ser på det som ei plikt

Link to comment
Share on other sites

Joda, tanken har streifet meg. Men det blir vel litt for enkelt å tro at jaktmotstandere ikke leser jaktblader, eller at folk som i utgangspunktet ikke har sterke meninger om jakt i det hele tatt ikke leser dem.

Tror helt sikkert at en og annen motstander kan titte igjennom noen blader, men det er nok tungvint og gammeldags. Ting som havner på nettet derimot er kun tasttrykk og museklikk unna, og filmklipp av blodsprut, sjanglende daue dyr, drøyt for enkelte. Det er også veldig lett å dele med andre, bare sende linker til venner, å scanne og distribuere fra blader er jo slitsomt.

Link to comment
Share on other sites

@Tordenkjeppen

Jeg håper du har rett i at ingen andre leser jaktbladene. Jeg er godt orientert om nordmenns medievaner, og tror du kan ha et poeng der. Men samtidig tror jeg at det som kommer på trykk i slike blader lett kan bli (mis)brukt for hva det er verdt.

I leserskaren er det både journalister og redaktører og det finnes sikkert aktører som kan finne på å nyttiggjøre seg av det som står på trykk. La oss ta en tenkt situasjon - at nettopp jaktutøvelsen slik den praktiseres i dag blir satt på dagsorden i riksmediene. Det kan skje etter en eller annen hendelse som er av en slik art at det har stor nyhetsverdi. Jeg er sikker på at du kan tenke deg eksempler på slike hendelser selv. OK: I en slik situasjon er det helt normalt at nyhetsjournalistene og kommentatorene begynner å bla for å lete etter saftige saker å slå opp som eksempler og tendenser som kan egne seg til å mene noe om. I det øyeblikket er det like liten vits i å klamre seg til et håp om at bladet bare blir lest av jegere, som det er å klore seg fast i en rottehale i en orkan.

 

Og du har kanskje også rett i at det kan være vel så viktig om denne typen jaktreportasjer er et tegn på at vi som jegere er i ferd med å få et annet forhold til jakt. Det er vel i så fall kanskje det mest alvorlige. En mediestorm går over, men en generell adferdsendring i befolkningen er det verre med.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns det var ryddig skrevet i de artikklene og det ikke var noe der som kan fremmes særlig i jakt motstandernes side. Men alt kan med snu på ordene brukes mot de som det gjelder, så 189.5 % kan en aldri være.

 

Likte det om .338 RUM osv var bra, ikke alle heter "Ola Dilt og skyter med 6,5 KragMauseren somg farfar gav de i arv som har felt mange æljer på blautmyra" jakt og skyting er i forandring, og flere jakt muligheter og skyte kunnskaper åpenbarer seg som ikke mange var i kapasistet for flere år siden. Om det vil trigge jakt motstandernes iver. Veeel, at vi går ut i skogen med rifle , hagle og for de mest fanatiske av de fiskestanga også er et "våpen" .

 

Vi skal ikke gjemme oss, det er deres hensikt , at vi ikke syns i det offentlige og derfor er lette ¨å angripe . De bruker endel likhets trekk med gerilja i sin taktikker for å vinne kamp og tilhengere. Derfor kan vi ikke gi etter, men føre det med ærlige opprikte og ikke tveggete opplysninger.

 

 

 

divided we stand, united we fall.

Link to comment
Share on other sites

Må si meg enig med Truls i dette, dette har irritert meg i flere år når det gjelder dette bladet. Jeg synes det er helt unødvendig og stadig skulle visse bilder av "dyret" i det kula freser gjennom kroppen så busta fyker. Dette er langt ifra første gang Jeger,hund og våpen bruker slike bilder i sine reportasjer. Kanskje de tror actionpregede bilder selger mer. Ikke for min del. Hadde det vært en reportasje om skuddreaksjoner på vilt eller ettersøk ville jeg ikke reagert, da kan en faktisk lære noe av det, lese skuddtegn ol. Jeg synes det er respektløst ovenfor viltet vi feller å bruke slike bilder. Ta heller et bilde før dyret blir skutt og et etterpå, så vi kan se geviret, størrelse på dyret osv. Og kanskje en fornøyd jeger.

 

 

Hilsen ivrig jeger.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje pornobransjen bør ta hensyn til at pornomotstandere kan finne på å se på filmene og bladene deres. De bør derfor la vær å bruke filmer/bilder av nakne mennesker, og alt som har med seksuell aktivitet å gjøre. Er mer respektfult å vise bilde av den fine dama før hu tar av seg klærne, og så vise et bilde av det lykkelige paret der de hviler ut under dyna med et salig smil om munnen etter et vellykket samleie :wink: .

Link to comment
Share on other sites

Jeg personlig synes det er overdrevet og vise en hel biledserie av skuddreaksjonen til et dyr som blir truffet av en kule.

Et bilde er i grunnen nok for å få med seg hele hendelsesforløpet, 10-12 bilder av slikt blir litt vulgert i mine øyne.

Når det er sagt er bilder av skadeskutt vilt trolig enda mer provoserende for jaktmotstandere, på same måte som store mediaoppslag om ettersøk etter skadeskutt rovvilt.

Det som allikevel vil bli det viktigste for å kunne bevare jakta i fremtiden er å ta med ungdom på jakt. Når en hel generasjon vokser opp uten et forhold til jakt, vokser også motstanden til jaktutførelsen. Hvermansen gir seg en faen om ikke her og fru fisefin får gå på jakt.

Vi trenger ikke se lenger en til noen land i europa som har en veldig lav andel jegere, her er jakt blitt så godt som ulovlig. Jakta har vært forbeholdt rike menesker/adel og den menige mann har ingen forhold til jakt og synes det er dyreplageri.

Jeg personlig synes det skulle vært organisert gratis jakt for ungdom under 20 år i statsallmeninger/skog i Norge. Dette har A/S Norge råd til, i stedet for å drive disse ommrådene som reneste profitbedrifter.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Mikkel, den sammenligningen med pornobransjen er ikke ueffen, den er kanskje mer spot on enn du tenkte på da du skrev det?

 

Mange av artiklene i jakt- og fiskeblader er bygget over samme lest som en middels dårlig pornoflick. Og akkurat som en pornoflick i dag "må" ha med en eller flere scener av en stut som spyler ned silikonet, ser det ut til at en skikkelig jaktreportasje i dag "må" ha med ett eller flere bilder av vilt som treffes så fjær eller pels fyker. Ellers er'e ikke æksjon, må vite. Vi kan jo ikke vite at dyret dauer hvis vi ikke ser blodspruten, akkurat som vi ikke kan vite at fyren kommer hvis vi ikke ser... *kremt*

 

En av de tingene som skiller dusinporno fra kvalitetsutgaven -- uansett om vi snakker om tradisjonell pornografi eller jaktporno -- er fokuset. Er det på mekanikken og klimakset, eller er det på stemningen rundt? Trenger vi å se absolutt alt hele tida? Personlig har jeg sett nok daue dyr til at jeg ikke blir spes. opphisset av å se et knippe bilder av fjær som fyker og blod som spruter.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...