Jump to content

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32


tveraa

Recommended Posts

har lest og prøvd å forstå hvordan reglene er i nordland, men forstår ikke helt om det er lov og når jakttidene starter?

§ 32. (grensen for grunneiers jaktrett mot vann)

På elv og innsjø går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. Utenfor denne grense og på grunner og skjær som er overskylt ved alminnelig høyvann og ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide, er jakt og fangst tillatt for norske statsborgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge. Direktoratet kan i enkelttilfelle gi utlendinger som ikke er bosatt i Norge adgang til slik jakt.

der kan det se ut som det gjelder hele landet?

men når jeg leser på jakttidene står det følgende:

Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke.

er det ikke åpent for fri jakt på hav og fjord andre deler av landet? eller gjelder samme jakttider som for vanlig jakt på land også på hav og fjord i andre deler av landet?

Link to comment
Share on other sites

finner ingen jakttider som gjelder for andre steder enn fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. når er jakttiden for den frie jakten på hav og fjord andre steder enn fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke?

gjelder det samme jakttid som på jakt på land?

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener bestemt at dette er for å skille svenskegrensen-Agder sine jakttider fra resten av landet. De jakttidene som står oppført ellers gjelder for resten av landet, eller slik det er nærmere spesifisert (feks senere jaktstart på gjess nord for Rana).

Link to comment
Share on other sites

Som Ranger sier. Den frie jakta er innskrenket her for å unngå konflikter båtfolk/jegere. Mange steder er det rett og slett for mye folk til at en kan begynne å fyre av våpen, og det lenge etter 10.9.

Men er jo litt rart at jeg kan skyte en måse på en holme, men ikke på vannet.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Tja... det er vel bare å sjekke i jakttidskalenderen, står det ikke noen nærmere regulering av jakttid for den arten du vil jakte i Nordland fylke, så gjelder jakttidene som oppført for resten av landet.

 

Er det noen spesiell art du tenker på?

Link to comment
Share on other sites

i første omgang var det grågåsa ;) hvor jakta starter 10. august. få dager etter jaktstart sitter gåsa på sjøen langt fra land så da tenkte jeg å prøve men med båt hvis dette er lovlig. noe jeg mener det er!

 

Jeg mener også det er lovlig å jakte gås fra båt fra 10aug.

Men husk hvis du bruker motordrift så må du som sagt være 2km fra land, nærmere land så må du ro båten eller seile. Det nytter ikke engang å legge motoren i bunnen av båten, den må legges på land før du starter jakten.

Mener også at hvis du står med føttene i vann og skyter ut fra land og byttet lander i vannet så er du utenfor grunneiers domene, hvis det lander på land så får du problemer med å hente byttet og eventuelt ettersøk uten grunneiers tillatelse, mener det også er fri jakt fra fløskjær, altså skjær som dekkes av vann når det er flo, untatt hvis det er en eller annen tinglyst rett til å jakte sel fra dette spesifikke skjæret, tror jeg....hvis jeg har fått det forklart rett...

 

Hvordan går det med demperprosjektene dine, kunne tengt meg å få sett på dem engang, ser ut som ett skikkelig spennende prosjekt du har gående der.

 

Hilsen Jegerbombom: Brønnøysund

Link to comment
Share on other sites

Klarer du ikke å finne det selv? Lovdata er bare noen klikk unna...

 

Uansett:

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 22. (svømmende dyr)

Svømmende hjortevilt må ikke jages eller avlives med mindre det forfølges som såret.

 

Dette er det eneste lov og forskrift har å si om jakt på svømmende hårvilt. Hva du personlig velger å avstå fra å gjøre skal jeg ikke henge meg opp i, personlig hadde ikke en mink sluppet unna kun fordi den svømte forbi...

 

Vømmøl: Korrekt, det er et unntak i regelverket for gjedde. Sjekk lovverket for fiske for mer info.

 

 

Edit: Vingis slo meg på målstreken der gitt.

Link to comment
Share on other sites

Merkelig, trodde alle kunne denne utenat?
§ 22. (svømmende dyr)

Svømmende hjortevilt må ikke jages eller avlives med mindre det forfølges som såret.

Ellers er der så vidt meg bekjent, ingen begrensninger på dette.

 

 

... Beklager herr oppsynsmann. Jeg var sikker på at bever alltid har hatt hønn.... :lol:

 

Beklager OT.

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke spesielt mye av et svømmende dyr som er oppe av vannet. Tror man skal være forsiktig med slik jakt i de fleste situasjoner. Blir fort skadeskyting. Men en mink som svømmer 5m unna og en bra skuddvinkel burde være ganske så safe!

Link to comment
Share on other sites

En del dyr som ikke er hjortevilt jaktes i vann, deriblandt sel, and, skarv og bever. Dette er som Knutis sier en krevende jaktform med hensyn til avstandsvirdering og presisjon, men fult ut mulig å drive forsvarlig.

 

MEN, tibake til det opprinnelige spørsmålet om Den frie jakt på hav fra agder til svenskegrensa:

 

Den egne jakttiden for disse områdene gjelder for det omrpdet, leser du forskriften så står jakttiden for hele landet og så untak for dette området.

 

Grågås Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.

Resten av landet 10.08. 23.12.

Unntatt: Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.

 

Grunnen til at disse farvann har en egen tidsbegrensning er jeg ikke sikker på. Ner er kansje ærfugl. I disse områdene er det jakt på denne velsmakende fuglen, men den er begrenset til oktober og november så ikke helt logisk. Andre grunner som er mer sansynlige er mye ferdsel, da det er lang ferie sesomg i disse områdene, eller at sjøfugl har dobbel hekking og lengre hekkeperiode?

Link to comment
Share on other sites

Andre grunner som er mer sansynlige er mye ferdsel, da det er lang ferie sesomg i disse områdene

Iht. DN er det dette som er årsaken. Rarere er det kanskje at de stopper 30/11? Denne jakta kunne med fordel gått fram til f.eks. 28/2 i og med at de fleste er enige om at det er for mye skarv f.eks.

At ornitologene som betraker fugler som hellige dyr og er imot all jakt har fått betenkelig mye makt er vel muligens medvirkende i begge ender?

 

Men på noe helt annet, jeg tolker dette dithen at det ikke er den frie jakta i seg selv som er begrenset, kun jakttiden på de enkelte artene.

Arter som har jakttid i det aktuelle fylke, og ikke er "svømmende hjortevilt" burde være utsatt for "fri jakt på hav og fjord" i denne jakttida? Jeg tenker spesifikt på bever - er det noen som kan peke på hvorfor det evt. ikke skulle være lov å skyte bever i sjøen i jakttida på bever?

 

K

Link to comment
Share on other sites

Andre grunner som er mer sansynlige er mye ferdsel, da det er lang ferie sesomg i disse områdene

Iht. DN er det dette som er årsaken. [...]

Også ser det ut som endel fugl har vent seg til at jakta begynner sent og de derfor hekker senere enn normalt. I helga som var så jeg både ærfugl som enda ikke hadde fått skikkelige fjær på vingene og ett grågåskull som enda ikke kunne fly (eller de kunne fly, men å lette, lande og svinge gikk ikke helt etter planen). Ryktene skal og ha det til at senere jaktstart langs Skagerakkkysten egentlig ble "fremforhandlet" mot at jakta skulle forlenges i bakkant (dvs. andejakt i januar), men at når jaktidene kom var det bare strammet inn på sensommeren uten noen utvidelse i andre enden...

Link to comment
Share on other sites

Vi har forsket litt uten og finne ennet enn en gråsone på dette med jakt på mjøsa, er også områder som har mer enn 2 km til land på alle områder, men hvordan går man frem for og få ett svar man kan forholde seg til ? Gjelder jakttid, eller gjelder ikke ferskvann ?

Link to comment
Share on other sites

Ferskvann eller saltvann, har ingen betydningt så vidt jeg har kunnet se (men jeg garanterer det ikke). Jeg vil tro at der er det mere dette om vannet er privat eid eller ikke som har innvirkning. D.v.s. at t.d Noresjø og Mjøsa kommer inn under den frie jakta på hav og fjord.

 

Kansje noe man burde få nærmere avklart med DN?

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder ærfugl vil jeg tro at det er for å begrense jakta på den at det er ut november, og ikke lengre. Det er ikke allverdens ærfugl, og de flokker seg sammen med fugl som kommer ut fra østersjøen/svenskekysten pga. is, så det kan se ut til at det er mer fugl en det egentlig er.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder ærfugl vil jeg tro at det er for å begrense jakta på den at det er ut november, og ikke lengre[...]

Ærfuglen i de nordlige områdene av Skagerakk samler seg på grunnene rundt Læsø og nordøst i Danmark i vinterstid (og der jaktes det MYE, flere 100.00 fellte ærfugl vær vinter), is i disse områdene kommer ikke før februar/mars og kun i særs isharde vintere. Før det ble åpnet for ærfugljakt ("prøvejakt" kun i november og kun østfold, vestfold, telemark og agderfylkene sånn ca. 1995, og ordinær jakt i oktober og november fra sånn ca. 2001 til nå) forsvant ærfuglen (dvs de store flokkene, enkeltfugler og lokale besander ble gjerne liggende til isen kom) i månedsskifte oktober/november. Nå etter noen tiår med jakt starter trekket sydover kanskje en uke tidligere (?). Ærfugljakt i desember vil vel derfor ikke gjøre den store forskjellen fra eller til (bare tilfeldige fugl som sneier innom jegere som jakter andre ender, og noen svært få kajakk og riflejegre vil felle ærfugl i desember. Antakelig begrenset til ett par 100 fugl på hele den aktuelle kyststrekkningen). En utvidelse andre veien vil, derimot, ha stort potensiale da det i september er store mengder fugl kombinert med ett mer stabilt vær (ikke skjedent de gode ærfuglplassene er utilgjengelige store deler av oktober og novemder grunnet været)

Link to comment
Share on other sites

 

Men på noe helt annet, jeg tolker dette dithen at det ikke er den frie jakta i seg selv som er begrenset, kun jakttiden på de enkelte artene.

Arter som har jakttid i det aktuelle fylke, og ikke er "svømmende hjortevilt" burde være utsatt for "fri jakt på hav og fjord" i denne jakttida? Jeg tenker spesifikt på bever - er det noen som kan peke på hvorfor det evt. ikke skulle være lov å skyte bever i sjøen i jakttida på bever?

 

K

 

Beverjakta er kvoteregulert på samme måte som f.eks. elg.

Link to comment
Share on other sites

§ 32. (grensen for grunneiers jaktrett mot vann)

 

På elv og innsjø går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som hans eiendomsrett. Mot hav og fjord går grunneiers rett til jakt og fangst så langt som landet ligger tørt. Utenfor denne grense og på grunner og skjær som er overskylt ved alminnelig høyvann og ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide, er jakt og fangst tillatt for norske statsborgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge. Direktoratet kan i enkelttilfelle gi utlendinger som ikke er bosatt i Norge adgang til slik jakt.

 

Ut fra dette ser det ut til at innsjøer med fritt midtparti har samme regler som hav og fjord.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Vi har forsket litt uten og finne ennet enn en gråsone på dette med jakt på mjøsa, er også områder som har mer enn 2 km til land på alle områder, men hvordan går man frem for og få ett svar man kan forholde seg til ? Gjelder jakttid, eller gjelder ikke ferskvann ?

 

Ta kontakt med rådmannen i fylkeskommunen (Lillehammer om du er på rette sia, Hamar på feil sie.. om du ikke hører til helt i sør da.)

De vil i det minste kunne peke deg i riktig retning for å få svar på dine spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Dette har vært sakset inn i denne tråden tidligere, men tillater meg å gjøre det igjen for å få ting på det rene. Og faktisk kverulere litt.

 

"Den frie jaktretten strekker seg inn til tørt land, det vil si landarealet som til en hver tid ligger ovenfor vannkanten. Jaktretten i fjord og på hav varierer dermed med flo og fjære"

 

Landareal som til en hver tid ligger ovenfor vannkanten er etter mine begrep land over flomål. Ergo man kan fint jakte hvor som helst så lenge man holder seg i området som normalt er dekket av flo sjø. På flo sjø så må man da jakte med beina i vannet.

Så kommer den biten som gjør setningen over tvetydig. Jaktretten varierer dermed med flo og fjære. Det gjorde ting litt verre igjen, men fortvil ikke. Løsningen kommer i neste setning som jeg har sakset fra samme plass.

 

"Du kan jakte uten tillatelse fra grunner og skjær som er overskylt ved vanlig høyvann. Unntaket fra det siste er grunner og skjær som ikke tilligger noen eiendom som kobbeveide"

 

Hva er definisjonen på en grunne? Joda, i min verden som sjømann og på fritid storbruker av fritidsbåt så er en grunne en plass jeg kan gå på grunn med skuta. En grunne kan jo helt fint stå i landfast forbindelse til en grunneiers land. Ergo så kan man fint jakte tørrskodd ved fjære sjø fordi man er på en grunne.

Skal jeg være enda litt mer kverulant nå så henger jeg på litt til. Skjær som ved blikkstille er tørre men som overskylles ved flo sjø pga bølger kan man fritt disponere. Skal noe overskylles så må det jo faktisk bølger til...

 

Dette er vel kanskje å tøye grensene litt, men men.....

Link to comment
Share on other sites

I mine yngere år,var det et jaktomr i Vesterålen som det bestandi satt mye gås på. Men grunneier var gal i hodet å værna om den gåsa som det var en huskatt.

Løsningen ble vadestøvler..vi vasset i havet til vi var på skuddhold å fikk på den måten felt mange gås fra dær vi sto når den letta.

Grunneier var i harnisk over dette å annmeldet oss.

Saken ble etter 2 dager hennlagt som intet straffbart. Å så vidt meg bekjennt er ikke loven forandret siden den gang.

Så ja,jeg mener man kan jakte i flomålet med støvler så lenge man står i vann. Men å bevege seg konsekvent på tørt land,under flomål før det er full flo,er kanske å dra den litt langt?

 

Mener det står i lovteksten noe slik som dette: En grunneier eier grunnen ned mot hav,så lenge grunnen er tør. Ergo dess lenger ned fjære kryper,dess større areal har grunneier. Å dess lenger ned mot havet må man stå :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...