Jump to content

"Må være registrert jeger i tre år, opplæringsjakt?"


nickwalter
 Share

Recommended Posts

Lovdata er din venn, og da får du presise svar å forholde deg til:

 

Det du spør om reguleres av §6 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som du finner her: http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20020322-0313-002.html#6.

 

Kort oppsummert: Forutsetningen ved opplæringsjakt er samtykke fra foresatte og tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst 3 år, ha tillatelse fra rettighetshaver og mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende. De som er under opplæring, trenger ikke å betale jegeravgift. Felles kvote.

Link to comment
Share on other sites

Hva er egentlig opplæringsjakt?

 

Kan jeg ta med en kompis som ikke har avlagt jegerprøven på jakt med dette? Låne han ei hagle så kan vi gå sammen? Jeg er 24 år og har jakta hvert år siden jeg var 19..

 

EDIT: ..eller er det bare for "barn" mellom 14 og 16 dette gjelder? (uansett interessant da broren min er 15).

Link to comment
Share on other sites

Er nok desverre bare de mellom 14 og 16 som kan være med (16-18 for storvilt, da krav om skyteprøve).

Dette synes jeg er litt dumt hva angår muligheten for rekrutering til jegerstanden, da voksne må koste på seg jegerprøven for å ha lov til å bære våpen på jakt.

 

Her er hva DN skriver om opplæringsjakt:

http://www.dirnat.no/jegerproven/

 

Men en ting innen dette - den nye våpenforskriften sier at man kan låne ut våpen til person som har våpenkort på våpen av samme type. Regner med det er unntak for dette ved opplæringsjakt, men en person som er 16 år og tar jegerprøven, må altså ha egen hagle før han eksempelvis kan låne mi med på jakt?

 

EDIT:

etter et dykk i lovdata ser jeg at dett gjelder kun for halvautomatiske våpen og håndvåpen. Husket feil i farta, da det forrige gang jeg sjekket var snakk om nettop ei halvautomatisk hagle...

Link to comment
Share on other sites

Da blir med en gang jeg litt forvirra..

 

Man kan vel låne ut et hvilket som helst våpen (rifle, hagle) til en 15-åring når vi skal på småviltjakt?

 

Og er helt enig i at dette er synd at ikke man kan ta med kompiser og slikt på "opplæring" da jeg VET at flere ville blitt hekta, slik som meg, hadde de bare fått prøvd det..

 

Er jo ikke VELDIG vanskelig å ta med noen på mindre lovlig vis, men er jo kjedelig å gjøre ting som ikke er lov..

Link to comment
Share on other sites

Man kan vel låne ut et hvilket som helst våpen (rifle, hagle) til en 15-åring når vi skal på småviltjakt?

Nei, for under opplæringsjakt er det du som har ansvaret for våpnet. Man skal ha jegeren under tilsyn til enhver tid, og har derfor ikke våpnet på utlån som ellers.

 

Omtrent som ved øvelseskjøring med bil - det er den sitter i passasjersetet som på papiret er sjåføren.

Link to comment
Share on other sites

Dette er et lite minefelt, da situasjonen reguleres av flere lover/forskrifter.

 

Man låner ikke ut våpenet til opplæring, man har som lærer og elev med seg et våpen. Som er det eneste man har lov til å ha med seg, dette da læreren, ikke har lov til å bære eget våpen i tillegg til opplæringsvåpenet han/hun allerede har alt ansvar for.

 

I prinsipp betyr dette at læreren har med seg våpenet, og den som skal opplæres får skyte med det når vilt påtreffes.

Om eleven får bære våpenet hele tiden, har ingen betydning i så henseende. Da det er lærer som er 100% ansvarlig for dette våpenet, og skal til enhver tid kunne ta kontroll over våpenet (sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet, og vi snakker om å til enhver tid stå klar innenfor en armlengs avstand. Når våpenet er ladet, siden det forutsettes at lærer skal ha 100% kontroll på våpenet).

 

Skal man gå på storviltjakt, vill jeg anta at både lærer og elev, skal ha skutt opp med opplæringsvåpenet. Dette da man må kunne påregne, at lærer skal kunne gripe inn og eventuelt avlive påskutt dyr om dette blir nødvendigt. Dette da man som jeger ikke har lov til å skyte mot storvilt, om han/hun ikke har skutt opp med våpenet. Eventuelt, at man har med en følge jeger til, som har eget våpen (for å dekke opp for eventuell skadeskyting, demonstrering o.s.v). Da holder det at kun elev har skutt opp med opplæringsvåpenet.

 

Hvem som eier våpenet har ingen betydning, det kan like gjerne være elevens eget. Men som sagt, ett våpen, en elev og en lærer som kun fokuserer på eleven.

Link to comment
Share on other sites

nå har jeg ikke satt meg helt inn i regelverket runt jakt og opplærings jakt. Men jeg får ike vingemutterens versjon til å stemme helt.... Ha er bakgrunnen for den tolkingen. (jeg hadde egen børse fra jeg var 13 år (med bestått jegerprøve) og var på jakt sammen fatter med den.

Link to comment
Share on other sites

Man låner ikke ut våpenet til opplæring, man har som lærer og elev med seg et våpen. Som er det eneste man har lov til å ha med seg, dette da læreren, ikke har lov til å bære eget våpen i tillegg til opplæringsvåpenet han/hun allerede har alt ansvar for.

I opplæringsjakt etter storvilt, hvor det er ettersøksplikt, vil en slik regel være urimelig.

 

Jeg selv har en datter i aktuell alder. Hun er såpass mye mindre en jeg, slik at hun greier ikke å bruke mine våpen. Hennes våpen passer svært dårig til meg. Så skulle jeg måtte avgi et krevende skudd, i en ettersøkssituasjon, ville det være svært ugunstig, at jeg ikke hadde eget våpen tilgjengelig.

Link to comment
Share on other sites

Et ettersøk krever uansett sånn fokus på viltet at det ikke er egnet som opplæringsjakt. Da må bør heller hun være med som observatør uten våpen. Men mener begge kan bære våpen, såfremt eleven har avlagt jegerprøve, men kun er under alderskravet for å jakte selvstendig.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er jo det jeg ville frem til. Det kan oppstå ettersøk, mens man har med en ung jeger på opplæringsjakt. Det trenger ikke være eleven som skadeskyter, men naboposten. Da bør selvfølgelig veileder være i stand til å bistå i ettersøksarbeidet, uten å måtte gå tilbake til bilen for å bytte våpen. Dette er en helt reel situasjon som kan oppstå på f.eks elgjakt.

Link to comment
Share on other sites

Under følger utklipp fra forskrift om jakt felling og fangst. Ut fra denne går det klart frem at tilsynspersonen skal være i "fysisk nærhet" og kunne gripe inn i situasjoner. Skal man være tilsynsperson for jeger under opplæring må man altså droppe å jakte selv. Blir lysten til å jakte selv for stor kan man bytte på hvem som jakter.

 

Det er ikke i opplæringsøyemed mulig å delta under lisensfelling i.h.t. forskrift 18.

mars 2005 om forvaltning av rovvilt.

Under opplæringsjakt skal tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under

opplæring. På denne måten har han/hun mulighet til å gripe inn i situasjoner og til

enhver tid være tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Aldersgrensebestemmelsene i våpenloven § 29 regulerer overdragelse av våpen til

mindreårige. Personer under 16 år kan ikke få tillatelse til å erverve eller inneha

skytevåpen, og det er forbudt å overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller

ammunisjon til person under 18 år uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester.

Med samtykke fra foreldrene eller den som har omsorgen for vedkommende,

kan likevel våpen og ammunisjon overlates person under 18 år til kortvarig

bruk under forsvarlig tilsyn.

Våpenlovens bestemmelser for opplæring i småviltjakt for aldersgruppen 14 til 16

år, innebærer at vedkommende kan låne våpen av tilsynjegeren og felle jaktbart vilt

når tilsynspersonen hele tiden er tilstede.

Ved opplæring i fangst forutsettes at tilsynspersonen er med under oppsetting og

utplassering av fangstredskapet. Ved bruk av fangstredskap som avliver viltet

kan imidlertid den som er under opplæring selv dra ut, uten tilsynsperson, for å

kontrollere

fangstredskapene.

For aldersgruppen 16 til 18 år kan politiet gi dispensasjon til erverv av våpen.

Hvis slik dispensasjon er gitt, kan denne aldersgruppen ved opplæring i storviltjakt

delta med eget våpen. Opplæringsjegeren må hele tiden være under tilsyn og han

kan derfor

ikke selv for eksempel sitte alene på post eller bevege seg alene under

jaktutøvelsen

med tilgang til funksjonelt våpen

Link to comment
Share on other sites

nå har jeg ikke satt meg helt inn i regelverket runt jakt og opplærings jakt. Men jeg får ike vingemutterens versjon til å stemme helt.... Ha er bakgrunnen for den tolkingen. (jeg hadde egen børse fra jeg var 13 år (med bestått jegerprøve) og var på jakt sammen fatter med den.

 

Som 13-åring har du ikke lov til å ha egen børse, du har ikke lov til å avlegge jegerprøve, du har ikke lov til å delta på opplæringsjakt! Så det ser ikke ut til at du har satt deg helt inn i lovverket nei!

Link to comment
Share on other sites

Under følger utklipp fra forskrift om jakt felling og fangst. Ut fra denne går det klart frem at tilsynspersonen skal være i "fysisk nærhet" og kunne gripe inn i situasjoner. Skal man være tilsynsperson for jeger under opplæring må man altså droppe å jakte selv. Blir lysten til å jakte selv for stor kan man bytte på hvem som jakter.
Det å medbringe eget våpen er ikke det samme som å jakte selv. Jeg kan ikke lese ut fra sitatene dine at det ikke er lov. Skal man være klar for å felle et dyr som eleven har skadeskutt, er jo eget våpen en nødvendighet.
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser heller ingenting i lovverket som er til hinder for at både tilsyn og den som er under opplæring bærer våpen. Men tilsynet kan selvsagt ikke gå med skuddklart våpen hvis man skal være i stand til å gripe inn til enhver tid. Om tilsynet skal jakte må nok den som er under opplæring avvæpnes / ufarliggjøres. En 16 åring kan jo ha sin egen rifle etter dispensajon. Så da bør det gå greit å bære denne uladd om det er jegerens eget våpen.

Link to comment
Share on other sites

Hassel skrev:

nå har jeg ikke satt meg helt inn i regelverket runt jakt og opplærings jakt. Men jeg får ike vingemutterens versjon til å stemme helt.... Ha er bakgrunnen for den tolkingen. (jeg hadde egen børse fra jeg var 13 år (med bestått jegerprøve) og var på jakt sammen fatter med den.

 

 

Som 13-åring har du ikke lov til å ha egen børse, du har ikke lov til å avlegge jegerprøve, du har ikke lov til å delta på opplæringsjakt! Så det ser ikke ut til at du har satt deg helt inn i lovverket nei!

 

Skal vi se...

Kanskje vurdere svaret ditt sett i lys av noe spennende som heter kronologi?

Du kommer ellers med en del interessante tolkninger, som jeg ikke ser noe begrunnelser for, eller henvisninger til?

Sier ikke at din og vingemutterens tolkning er feil, men jeg har aldri forstått det slik, på den måten.

Link to comment
Share on other sites

Kort sagt, så er intensjonen at lærer, overhode ikke skal delta aktivt i jakten. Hans/hennes fokus, skal til enhver tid uten untak først og fremst være på eleven. Så lenge eleven bærer skarpt våpen, eller har tilgang til å gjøre våpenet skarpt.

 

Skal jeg være ærlig, så er ikke dette til hinder for at lærer bærer med seg eget våpen. Men dette får ikke være skuddklart, eller på noen annen måte. Innvirke på opplæringssituasjonen, der lærer øyeblikkelig skal kunne gripe fysisk inn på alt fra våpen rettning til andre ting som elev måtte finne på å gjøre.

 

Så om lærer hadde rifla i rifleryggsekk/dobbelt reim på ryggen, og begge hendene fri. Da er jeg med på at den ikke er til hinder for lærerens mulighet til øyeblikkelig fysisk inngripen (armlengds avstand). Med rifle eller hagle hengende fra skuldra (eller i hånden), bryter man nok mot forskriften. Og når jeg vet hvor mye fokus jeg selv bruker på å hindre at rifla og sikte ikke slår i noe, så sier det seg selv at måten ett eventuelt eget våpen medbringes på. Kan ha stor betydning for hvor mye fokus som blir eleven til del.

 

Det skal ikke forundre meg ett sekund, om det syndes stort mot dette (basert på tiltro til elev og egne ferdigheter som lærer). Om det egentlig er å strekke på disse reglene, å la eleven få ansvar. Må nesten bli opp til den til enhver tid ansvarlige lærer. Gråsonen er selvsagt opplæringsjakt der eleven har eget våpen, der kontroll og tilsyn i hovedsak skjer på post, og eleven er så våpenkyndig at man kun trenger å bruke tegn/verbal kommunikasjon, for å rettlede eleven i jaktsituasjonen.

 

Men jeg mener nå at har man tatt på seg å være lærer, så er man først og fremst lærer, og ikke noe annet. Om noe skjer, så sitter man jo der med ansvaret. Og det er ett ansvar som fort kan koste en både våpen og jakt, eller det som verre er.

 

P.s Skriver ikke dette for å svartmale, bare for å påpeke at ansvaret man har i slike situasjoner. Ikke er noe man bør ta lett på, slik at man ikke ubetenksomt risikerer å sette seg selv i en umulig situasjon.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Si meg, leser dere andre regler enn de som ble postet over her? Jeg kan ikke se noen dekning for de ekstreme tolkningene.

 

Altså:

Under opplæringsjakt skal tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under opplæring. På denne måten har han/hun mulighet til å gripe inn i situasjoner og til enhver tid være tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

 

Hva betyr egentlig dette? At instruktør skal stå max 30cm unna i helspenn, klar til å brekke eleven ned i lyngen ved det minste tegn til uvørenhet?

 

Eller kun at instruktør skal være innenfor rimelig avstand med nok oppmerksomhet på eleven til å kunne instruere og korrigere når det er nødvendig?

 

Det er vanskelig å gi noen absolutt definisjon siden alle situasjoner er unike. Snakker vi om en helt uerfaren elev vil det være best å ha børsa på skuldra, men eleven blir vel også mer erfaren med tiden? Da må det vel også være mulig å gi ham/henne litt mer frihet samtidig som man har kontroll på situasjonen.

Link to comment
Share on other sites

Vingemutteren beskriver en situasjon som nok på mange måter hadde vært ideel. (men ikke pokker om jeg ville ha giddet å drive opplærings jakt på den måten...)

Men på ingen måte bør eller kan dette tolkes til å være lovpålagt. For her er det lagt inn et bredt monn med synsing.

Det begynner å minne litt om en amerikanisert tolkning av virkeligheten hvor ingen er ansvarlige for egen handlinger, og det alltid er en annens skyld.

Lærdom, og det å tilegne seg kunnskap/ferdigheter, har ofte en del med tillit å gjøre. Og en fersk jeger som har instruktøren på katolsk prests avstand føler neppe at han er gitt noe tillit.

 

Og igjen, oppsummert: Kan i vi ikke bare forholde oss til lovverket i stedet for å tolke det inn i ei myr av vanskeligheter og problemer. Og så lar vi avgjørelsen av hvor instruktøren står, hvor fokusert vedkommende er på eleven og elevens behov bli bestemt av de individuelt involverte i de nødvendige situasjonene?

Link to comment
Share on other sites

Enig med Fulmen og Hassel, jeg forstår ikke hvor vingemutterens tolkning kommer fra.

 

Gråsonen er selvsagt opplæringsjakt der eleven har eget våpen, der kontroll og tilsyn i hovedsak skjer på post, og eleven er så våpenkyndig at man kun trenger å bruke tegn/verbal kommunikasjon, for å rettlede eleven i jaktsituasjone.
Man driver ikke med opplæring våpensikkerhet og våpenbruk på opplæringsjakt. Dette må man være sikkerpå at eleven kan tilstrekkelig godt, før man tar de med ut i skauen.
Link to comment
Share on other sites

Hassel skrev:

nå har jeg ikke satt meg helt inn i regelverket runt jakt og opplærings jakt. Men jeg får ike vingemutterens versjon til å stemme helt.... Ha er bakgrunnen for den tolkingen. (jeg hadde egen børse fra jeg var 13 år (med bestått jegerprøve) og var på jakt sammen fatter med den.

 

 

Som 13-åring har du ikke lov til å ha egen børse, du har ikke lov til å avlegge jegerprøve, du har ikke lov til å delta på opplæringsjakt! Så det ser ikke ut til at du har satt deg helt inn i lovverket nei!

 

Skal vi se...

Kanskje vurdere svaret ditt sett i lys av noe spennende som heter kronologi?

Du kommer ellers med en del interessante tolkninger, som jeg ikke ser noe begrunnelser for, eller henvisninger til?

Sier ikke at din og vingemutterens tolkning er feil, men jeg har aldri forstått det slik, på den måten.

 

 

Er ikke sikker på hvilke tolkninger du tenker på her, men tipper det er de som handler om aldersgrense? I så fall har du regelverket her:

 

§ 6. Opplæring i jakt og fangst

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på

eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som

har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år.

Den som med hjemmel i § 6 er under opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å

betale jegeravgift.

Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad frita for betaling av jegeravgift

i enkelte særlige tilfeller for å ivareta et allmennyttig formål.

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med

våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed

når vedkommende:

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må

ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Tilsynspersonen skal også

ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å

kontrollere

og instruere vedkommende.

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i

opplærings-øyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog

lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg

krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

Link to comment
Share on other sites

Ok, jeg var nok litt vel kryptisk.

Kronologi er jo læren om hvilken rekkegølge / tid hendelser har.

Jeg er jo ikke uenig med deg at det du sier er rett, pr dags dato :)

men at man ikke kan være 13 for å avlegge jegerprøve er jeg ikke enig med deg i. Med mindre det står noe om det et annet sted.

 

Uansett er poenget mitt at det er lang tradisjon for opplæringsjakt i kongeriket. Det henger bare ikke på greip at den som står for oppføringen ikke skal kunne jakte samtidig, og i alle tilfelle er det ikke noe i lovverket som tilsier det.

Link to comment
Share on other sites

Det står konkret i regelverket at jegerprøve kan avlegges fra fyllte 14 år.

 

"Jegerprøveeksamen kan avlegges fra den dag vedkommende har fylt 14 år."

 

Ellers tror jeg vi er ganske uenig i tolkningen her. Jeg mener at tradisjonen og lovverket her ikke er helt enige. Skal man ha mulighet til å "gripe inn i situasjoner" må man ha fokus på jegeren som er under opplæring. Tror det er vanskelig å fokusere på det når rypekullet letter hvis man samtidig skal skyte selv!

Link to comment
Share on other sites

Det var ikke et problem i 1985 :P

Klart vi er uenige i tolkningen, men hverken du eller jeg kan tilegges noe vekt i forståelse av loven. Det er faktisk den som bedriver opplæringsjakta som må avgjøre det.

Under opplæringsjakt skal tilsynspersonen være i fysisk nærhet av den som er under

opplæring. På denne måten har han/hun mulighet til å gripe inn i situasjoner og til

enhver tid være tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

 

Skal man ha mulighet til å "gripe inn i situasjoner" må man ha fokus på jegeren som er under opplæring.

Hvor står dette i lovverket?

Link to comment
Share on other sites

Forskrift om utøvese av jakt, felling og fangst

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20020322-0313.html#6

§ 6. Opplæring i jakt og fangst

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende:

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

(min understrekning)

 

Dette er det eneste jeg finner i forskriften.

Slik jeg ser det, er det ikke noe som tilsier at den som har tilsynet* skal være i umiddelbarnærhet og fysisk skulle kunne gripe inn. Det er en rimelig drøy overtolking av lovverket.

 

Så de sitatene jeg har hevet ut fra Knutis i tidligere post, er med mindre jeg tar veldig feil, ikke annet en personlig tolkning av en forskrift. Langt i fra et lov påbud.

 

*Tilsyn, merk ordet. det ligger i begrepet at den som jakter med den som er i opplæring har kontroll på vedkommedes palssering i terenget, kan ha øye kontakt / audio kontakt med vedkommene og kan instruere. Det står ikke noe om instruktør (hvor det er naturlig å anta at den som er det ikke bedriver aktiviteten under opplæring) I bunn og grunn så tolker jeg det slik at man må vite hvor ferskingjegeren er i terrenget, og at man kan si i fra om det er noe. Så får man anta at den som bedriver opplæringsjakt har sørget for at de som læres opp er våpenkyndige på forhånd.

Link to comment
Share on other sites

Dirketoratet for naturforvaltning fastsetter forskriftene for utøvelse av jakt og fangst. Da bør det vel være rimelig at direktoratets kommentar til forskriftene de lager stemmer ganske bra med hvordan forskriftene skal tolkes. Og det jeg siterer er nettopp direktoratets tolkning av sine egne forskrifter. Tror det er lurt å ta utgangspunkt i tolkningen til de som fastsetter forskriften...

 

Når det gjelder storviltjakt så er jeg ikke uenig i at den som utøver tilsyn med fordel kan ha et eget våpen for å f.eks. kunne skyte oppfølgingsskudd. Hovedsaken er at tilsynet har fokus på tilsynsoppgaven.

Link to comment
Share on other sites

Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

Når man først diskuterer ordlyd:

:arrow: Kontrollere som å reise seg fra post, gå ti meter se hva som gjøres å gå tilbake?

:arrow: Kontrollere som å kunne styre hva en person gjør på kort varsel, hvis en uerfaren jeger feks ufrivillig vifter med børsa i retning folk?

 

I opplæringsøyemed vil jeg tro at det er siste tolkning som menes, og da heller det mot vingemutterens tolkning. Hva som er praktisk og furnuftig, og ikke minst kjekkest for opplæreren er uvesentlig for den som tolker forskriften. Sjelden er vel og de gangene regelverk rund våpen blir tolket i favør av lettest, kjekkest og mest praktisk gjennomførbare måte...

Link to comment
Share on other sites

@knutis

Har du en link til DN's tolkning av forskriften? (tilsvarer vel pods mange glade rundskriv?)

Fant den helt selv:

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=258

En kommentar, er ikke lov...

 

@Eirik

Jaktopplæring er ikke våpenopplæring, og jeg mener strekt det er en uting at man overtolker lovverket "for sikerhetsksyld". Om noen velger å ta med seg jeger som ikke har de grunnleggenede våpenferdigheten på plass, så er det der kontrollen har sviktet, ikke under selve jaktopplæringen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at statskog arrangerer opplæringsjakt på rein og rype med tre deltakere per instruktør:

 

Rein: http://www.inatur.no/infopages/00/03/13/98/Statskog-Opplaeringsjakt-Villrein-Njardarheim.html

Rype: http://www.inatur.no/smavilt/artiklersmavilt/5001349.o2.html

 

Det står ingenting om instruktør jakter selv eller ikke, men dette illustrerer ihvertfall hvordan "fysisk nærhet" tolkes..

Link to comment
Share on other sites

Fra forskriften:

For aldersgruppen 16 til 18 år kan politiet gi dispensasjon til erverv av våpen.

Hvis slik dispensasjon er gitt, kan denne aldersgruppen ved opplæring i storviltjakt

delta med eget våpen. Opplæringsjegeren må hele tiden være under tilsyn og han

kan derfor

ikke selv for eksempel sitte alene på post eller bevege seg alene under

jaktutøvelsen

med tilgang til funksjonelt våpen

 

Om man ser på denne, og da spesielt dette avsnittet:

Opplæringsjegeren må hele tiden være under tilsyn og han

kan derfor

ikke selv for eksempel sitte alene på post eller bevege seg alene under

jaktutøvelsen

med tilgang til funksjonelt våpen

Så ser man hvor høyt listen er lagt, hva gjelder våpenets beskaffenhet. Merk at dette gjelder selv om opplæringsjegeren er nesten 18år, og stiller med sitt eget våpen som han/hun kan jakte småvilt med selvstendigt.

 

Mitt spørsmål blir da som følger:

Tror dere virkelig, at noe annet punkt blir tolket noe lettere rent våpensikkerhetsmessig, og jaktansvarsmessig. Hva gjelder lærers ansvar for sikkerhet, uansett hva som ellers måtte skje under jakt hun/han er ansvarlig for?

 

Og når vi snakker om våpen håndtering i aldersgruppen 14-18 år, så er den uansett trening og terping, ingenting man kan ta for gitt (Det har jeg erfart selv, og det kostet meg nesten hodet. Da en med jeger i jaktrus, fyrte av hagla ved mitt høyre øre, rett bak skuldra mi). Jeg har som nevnt lært på den harde måten, at færske jegre, må man kunne kontrollere fysisk. Og da spesielt ved småviltjakt med hagle (selv om å brekke de ned i lyngen var litt i overkant da :wink: ).

Link to comment
Share on other sites

Ja ja, jeg tror det er greist å forholde seg til loven jeg... Og ikke til annet synseri. Så får man tilpasse situasjonen ut i fra behov, i stedet for å anta at de som har laget loven kan ta hensyn til alle potensielle problemstillinger og farer...

 

Sic tranist gloria mundi.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...