Jump to content

Lov å selge skudd?


gunleil

Recommended Posts

Nåja, loven omhandler handel med våpen og ammunisjon, å selge en pakke eller to med overflødig ammo burde ikke falle under dette begrepet. Bare vær 100% sikker på at kjøper har lov til å ha ammoen så tror jeg det vil gå greit.

Link to comment
Share on other sites

Hvor vanskelig må man gjøre dette da :shock: Jeg skjønner egentlig ikke at dette er noe å spørre om.

 

Har du solgt rifla og sitter igjen med ammo og en nabo, jaktkompis etc har dette kalibret og ønsker ammoen din så bli enig om pris. Er vel ikke værre enn dette!

Hadde jeg sittet på våpenkontoret og noen hadde ringt å spurt om de kunne selge ammo de har til overs til en som innehar dette kalibret hadde jeg lurt på vedkommende var edru!

Link to comment
Share on other sites

Det er på en måte litt tullete(en smule selvkritikk her). Alt er lov om ingen vet om det. Noe så hamløst som å selge ammo vil aldri bli slått ned på. Kansje det på papiret er i gråsonen men mitt tips er: DRIT I! Jeg har kjøpt brukt våpen og fått ammo med på kjøpet, har jeg brutt loven? Kansje, men hva med sunn fornuft? Vi lager problemer av ingenting her.(Jeg skammes av min tidligere post :oops: )

Jeg er forøvrig helt enig med Poacher her, godt poeng.

Link to comment
Share on other sites

Nå er vi ute på flisespikkeriets glade marker...

Å fremtile ammunisjon (lade hjemme) for selg, er noe det kreves lisens til. (altså bedriver handel med)

Å selge tiloversblivende skudd sammen med et våpen, fabrkke eller hjemme snurret er neppe dekket av tanken om produksjon for salg eller handel som såden.

 

I en dom fra i i fjor i Oslo tingrett ble en person dømt for å ha solgt ammunisjon til et gjengmedlem (100 stk fabrikk kaliber .25 acp og 1 stk kaliber 12 hagle patron). Men dommen gikk på ha solgt ammunisjoin til noen som ikke hadde lov til erverv (altså våpenkort) ikke det å selge ammunisjone i for seg selv.

Link to comment
Share on other sites

Det Poacher her skriver er helt snat, og det er utrolig hvor mange sånne tråder det egentlig er her på kammeret. sånne "jeg tenker ikke selv" tråder.

 

Men for all del, du kan sikkert få trøbbel med den rette/gale i politiet, som ser du selger ammoen, og som TROR du selger ammo (i stor skala).

Link to comment
Share on other sites

Jeg har tross alt 7 års høgskoleutdanning, og meget vel istand til å tenke selv. Det var den juridiske biten av det hele jeg var ute etter, og noen har jo svart godt på det. Som vanlig når man spør om noe på dette forumet får man også noen utidige svar med på kjøpet. Må vel bare regne med det kanskje.

Link to comment
Share on other sites

Alt er faktisk lov så lenge det ikke er eksplisitt forbudt...

 

Hehehe. Det er korrekt i teorien, i praksis er det ikke så enkelt. Har du sett på Norges Lover? Det finnes jo f*enmeg regler for alt og gjerne 4-5 overlappende lover som dekker samme forhold, og uvitenhet er som kjent ikke noe forsvar. Så med mindre man har hukommelse som Rainman er det fornuftig å undersøke litt når man er usikker.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner trådstarter godt jeg, for før gikk dette på sunt bondevett. Dette da man som oftest enten solgte med overskudds amoen med rifla, eller til en jakt/skytter kammerat. Da er det jo normalt ikke noe problem, så lenge vedkommende hadde papirene i orden.

 

I dag har vi ett nytt problem, internett.

Rettere kjøp og salg via internett, jeg ser stadig at folk annonserer amo til salgs på t.d Finn.no

 

Dette er noe myndighetene ikke liker, og jeg skjønner de godt. For hva er en liten opprydding, og hva er handel? Vansklig å skille er det i hvertfall.

Annonser der det står amo til salgs, ser i hvertfall ikke bra ut. Selv om det oftest handler om noen få skudd, eller en skarve pakke.

 

Man får fort følelsen av at det bare er å ringe, så har man amo. Dette da det som oftest ikke finnes en antydning til at salget er begrenset til folk med våpenkort i samme kaliber.

Samtidig, er dette med å måtte oppgi at der er krav til kjøper. Ikke helt bra det heller (slik praksis nå har blitt med opplysning om at man må ha godkjente papirer i de fleste annonser om våpensalg på finn).

 

Kort sagt, annonserer man amo til salgs på internett. Da er man allerede i gråsonen hva loven angår, og jeg mener det var en påtale om dette i fjor eller forfjor? Som gjaldt salg/bytte av noen få patroner til samlere på Finn.no

Hva utfallet ble, vet jeg ikke. Kansje noen andre som vet?

 

Når alt dette er sagt, så er mitt råd til trådstarter, at så lenge du passer på at kjøper har lov til å kjøpe. Burde du ha ryggen fri. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Mer flisespikkeri:

 

Dette var ikke nevnt fra trådstarters side, men nevnt i denne tråden.

Dersom man har solgt rifla, og ikke innehar våpen i samme kaliber eller søknad for denne, har man da strengt talt ikke lov å inneha slik ammo. Da skal man vel strengt talt gi overskudd av ammo til destruering? Man må vel se på alle aspektene.

 

Som sagt, flisespikkeri.

 

Men bruk sunn fornuft. Da kommer man som oftest lengst.

:D

 

PS,høyskoleutdanning er ikke ensbetydende med at man klarer å tenke selv på enkelte områder. :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
I dag har vi ett nytt problem, internett.

Rettere kjøp og salg via internett, jeg ser stadig at folk annonserer amo til salgs på t.d Finn.no

Dette er noe myndighetene ikke liker, og jeg skjønner de godt. :

 

Har det vært noen uttalelser fra politisk hold om dette? Kan ikke tenke meg at "myndighetene" har noe mer i mot at man selger ammo enn andre ting så lenge man gjør det lovlig? Man selger våpen på finn også og jeg har ikke lest noe i aviser el.likn om at myndighetene misliker dette. Kanskje bare jeg som leser for lite?

Link to comment
Share on other sites

Som privatperson og butikk, uten bevilging/tilliatelse, kan man ikke selge ammunisjon. Punktum.

 

MEN :!:

 

Jeg har ikke lest noen plasser at ikke jeg kan lade til mine venner (selvfølgelig med papirene i orden. les: våpenkort), mens de betaler for komponentene som trengs.

Link to comment
Share on other sites

Så om jeg er på jakttur med en kompis og han har glemt ammo er jeg altså kriminell om jeg selger ham noe ammo?

Høres ut som norske regler ja men jeg klarer ikke få meg til å tro at dette er ulovlig. Uansett så må jeg ærlig innrømme at om så er tilfelle så støtter jeg sivil ulydighet på dette punktet her.

Link to comment
Share on other sites

[...] få du som regel bare "jeg tror" svar og en diskusjon på flere sider.

 

Det kan jo være flere grunner til at det er slik. En mulighet er at spørsmålene ikke har noe enklet og klart svar. En annen mulighet kan være at svar du får her inne er værdt akkurat så mye som du har betalt for de 8)

Link to comment
Share on other sites

jeg skulle gjeren sett at Xprez utdyper hvorfor han mener det er ulovlig å slege ammunisjon privat... :?

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19610609-001-004.html

 

Kapittel IV. Handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

 

§ 16. Den som vil drive med handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, må ha bevilling fra vedkommende departement. Dersom Kongen ikke annet bestemmer, gjelder dette også våpen som er omhandlet i § 5 . Søknad om bevilling sendes politimesteren i det distrikt hvor søkeren akter å drive sin virksomhet.

Link to comment
Share on other sites

http://www.lovdata.no/all/tl-19610609-001-004.html

 

Kapittel IV. Handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

 

§ 16. Den som vil drive med handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, må ha bevilling fra vedkommende departement. Dersom Kongen ikke annet bestemmer, gjelder dette også våpen som er omhandlet i § 5 . Søknad om bevilling sendes politimesteren i det distrikt hvor søkeren akter å drive sin virksomhet.

Jeg vil tro "handel med" ikker menes privat salg av ting man har hatt i sitt private eie, men forretningsmessig virksomhet. For om "handel med" gjelder alt man selger så kan man ikke selge våpen man har hatt privat heller.

Link to comment
Share on other sites

§ 16. Den som vil drive med handel med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, må ha bevilling fra vedkommende departement.
Dette gjelder handel, altså kommersiell virksomhet. Hvis du hadde hatt rett i din tolkning av §16, ville enhver person som ønsket å selge sitt brukte våpen måttet søke bevilling først. Og det må man som kjent ikke.
Link to comment
Share on other sites

Den som etter lov om eksplosive varer1 § 16 første ledd har tillatelse til å tilvirke ammunisjon for salg, kan uten bevilling drive handel med slik ammunisjon av egen eller annens tilvirking som tilvirkingstillatelsen omfatter fra tilvirkingssteder eller fra oppbevaringssted som han har opprettet med tillatelse etter lovens § 22.

 

Videre:

 

§ 14. Til den som har våpenkort eller som har fått overlatt skytevåpen i medhold av § 11, kan ammunisjon til vedkommende våpen overlates i rimelige mengder. Denne bestemmelse gjelder likevel ikke omsetning av ammunisjon i næring, hvis ikke vedkommende næringsdrivende selv har overlatt våpenet i medhold av regler etter § 11, siste ledd.

For øvrig må ammunisjon ikke overlates til noen som ikke har tillatelse som nevnt i § 13 eller som ikke etter samme paragraf kan erverve ammunisjon uten tillatelse.

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19610609-001-003.html

 

Edit:

 

§ 20. Den som vil tilvirke skytevåpen eller våpendeler for salg, må ha bevilling av vedkommende departement. Det samme gjelder den som vil tilvirke for salg ammunisjon som nevnt i § 3 for så vidt ammunisjonen ikke går inn under lov om eksplosive varer.1 Børsemaker med mesterbrev etter lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, trenger ikke bevilling som nevnt i første punktum, men plikter før tilvirkningen tar til å sende melding til vedkommende departement.

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19610609-001-005.html

Link to comment
Share on other sites

Ja, de paragrafene sier jo nettop at man kan la ammunisjon bytte eier, om man begrenser seg til "rimelige mengder", det ikke er "i næring" og ammunisjonens nye eier enten har våpenkort eller tilatelse fra politimester på den aktuelle type amunisjon?

 

Edit: "tilvikning for salg" er noe helt annet enn "selge en pakke som ble til overs"

Link to comment
Share on other sites

du kan ikke selge ammoen
Hvem er det som sier dette?

 

Det sa onkel blå da jeg spurte... med henvisning til hele den oppgitte loven.....(derfor jeg "vet" om den og har den som bokmerke)

 

Men som skrevet over, dette var i forbindelse med at jeg lader for flere av mine venner...

Link to comment
Share on other sites

dette var i forbindelse med at jeg lader for flere av mine venner...
Bingo. Hvis du (rutinemessig) lader for andre og selger ammoen, rammes du av bestemmelsen. Hvis du har to pakker til overs etter å ha solgt børsa eller har en pakke igjen av lageret etter å ha bestemt deg for å bytte ammotype faller du utenfor den gruppen som de paragrafene er myntet på.

 

Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet

Link to comment
Share on other sites

Denne diskusjonen minner meg om den gamle dama som kom med natt-toget til en stasjon etsteds oppi Dalom (før NSB la ned de fleste stasjonene). Hun ble sjeleglad for å se at det sto en drosje på stasjonen, og hun ba sjåføren kjøre seg til Hompetitteåsen.

"Det kan jeg ikke", sa sjåføren.

"Hvorfor ikke det?", spurte dama

"Fordi det står i reglene at det alltid skal stå en drosje på stasjonen", svarte sjåføren.

Link to comment
Share on other sites

Men som skrevet over, dette var i forbindelse med at jeg lader for flere av mine venner...

Da har du altså ikke spurt om du har lov å selge en pakke ammo du har til overs, men om du kan tilvirke ammo.

Om man har lov til å tilvirke ammo for andre er en helt annen diskusjon slik jeg ser det (faktisk en intressant diskusjon, har man lov til det egentlig? Å hvem har ansvaret om det går til icing?)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...